Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cursuri buddhism - incepatori si intermediar

2,370 views

Published on

Cursuri buddhism

Cursuri buddhism - incepatori si intermediar

 1. 1. PARTEA INivel Începători 1
 2. 2. Modulul 1PRINȚUL SIDDHATTHA DE LA NAȘTERE LARENUNȚARENaștereaÎn ziua cu lună plină din Mai, anul 623 î.e.n.1, în parcul Lumbini dinKapilavatthu, la granița Nepalului, s-a născut un nobil Prinț din clanularistocrat Sakya. Tatăl său era Regele Suddhodana, iar mama lui era ReginaMaha Maya. La șapte zile după nașterea copilului mama acestuia a murit,iar Maha Pajapati Gotami, sora mai mică a ei, care era de asemeneacăsătorită cu Regele Suddhodana, a devenit mama vitregă a prințului.Mare a fost bucuria poporului la nașterea acestui ilustru prinț. Un anumeascet, pe nume Asita, cunoscut ca și Kaladevala, a fost în mod specialmulțumit la auzul acestei fericite vești și, fiind tutorele regelui, a vizitatpalatul pentru a vedea pruncul regal.Preafericitul Rege a adus copilul pentru a-i arăta respectul cuvenit, dar,spre surpriza tuturor, acesta s-a întors și s-a oprit exact în dreptul ascetului.Imediat ascetul s-a ridicat de pe scaunul lui și prevăzând viitoarea măreție acopilului, l-a salutat cu mâinile împreunate. Când l-a onorat astfel, tatăl deasemenea l-a salutat în același mod.Marele ascet mai întâi a zâmbit, iar apoi a fost trist. Întrebat de ce areaceste sentimente amestecate, el a răspuns că a zâmbit din cauză că prințulva deveni, în cele din urmă, un Buddha și că a fost trist din cauză că elînsuși, având o datorie legată de moartea lui anterioară și de renaștereaîntr-un Plan Fără Formă – Arupaloka, nu va putea beneficia deînțelepciunea superioară a Celui Iluminat.Cursuri Buddhism21 Spre deosebire de era Creștină, era buddhistă începe de la moartea lui Buddha, la vârstade 80 de ani.
 3. 3. Ceremonia NumeluiLa a cincea zi după nașterea Prințului, el a fost numit Siddhattha Gotama,ceea ce înseamnă „dorință îndeplinită”. Numele lui de familie era Gotama.În conformitate cu obiceiurile străvechi, mulți Brahmani învățați au fostinvitați la palat pentru a participa la această ceremonie a numelui. Printreei se aflau opt oameni distinși. Examinând caracteristicile copilului, șaptedintre ei au ridicat două degete, oferind o dublă interpretare, spunând căacest copil fie va ajunge un Monarh Universal, fi un Buddha.Dar cel mai tânăr dintre ei, Kondanna, care îi depășea pe ceilalți încunoaștere, a ridicat numai un singur deget și a afirmat cu tărie că prințulse va retrage definitiv din lume și va deveni un Buddha.Festivalul AratuluiUn incident remarcabil a avut loc în copilăria lui. A fost o experiențămentală nemaiîntâlnită de el, care mai târziu, în timpul căutării Adevărului,avea să-i servească drept cheie către Iluminare. Pentru a încurajaagricultura, regele a stabilit un Festival al Aratului. Era într-adevăr o ocaziefestivă pentru toți, întrucât și nobilii și oamenii obișnuiți, gătiți în haine degală, participau la această ceremonie.În ziua stabilită Regele, însoțit de curtenii săi, a mers pe câmp, luându-l cuel și pe tânărul Prinț cu îngrijitoarele lui. Punând copilul într-un baldachinprotejat, sub umbra răcoroasă a unui măr, spre a fi supravegheat deîngrijitoare, Regele lua parte în mod activ la Festival.Când festivalul era în toi, îngrijitoarele s-au îndepărtat puțin de Prinț,pentru a arunca o privire la minunatul spectacol. Profundul Prinț, matur înintelect, deși tânăr în ani, neavând nimeni grijă de el, stătea cu picioareleîncrucișate și concentrându-se asupra inspirării și expirării, a dobânditcapacitatea de a-și îndrepta mintea într-un singur punct și a dezvoltatPrimul Extaz – Jhana.Partea I - Nivel Începători 13
 4. 4. În mijlocul distracției, îngrijitoarele și-au amintit deodată de îndatoririlelor și când l-au văzut pe Prinț absorbit în meditație, lovite de teamă și derespect totodată, au raportat imediat Regelui. Acesta s-a îndreptat repedecătre locul respectiv și văzându-l pe Prinț în postura meditativă, l-a salutatspunând: „Acesta, dragul meu copil, este al doilea salut al meu.”Tinerețea Prințului SiddhatthaCa și copil regal, fără îndoială că Prințul Siddhattha a primit o bunăeducație, cu toate că scripturile nu oferă nici un detaliu despre studiile lui.Fiind vlăstaru al unei rase războinice, probabil că el a fost pregătit în modspecial în arta războiului.La vârsta de 16 ani el s-a căsătorit cu frumoasa lui verișoară, PrințesaYasodhara, de aceeași vârstă cu el. După această fericită căsătorie, el a duso viață de lux, neavând cunoștință de vicisitudinile vieții de dincolo deporțile palatului.Despre această viață luxoasă de prinț, el spune: „Eram delicat, excesiv desensibil. Pe terenul tatălui meu, trei heleștee cu lotuși au fost amenajatespecial pentru mine. Într-unul înfloreau lotuși albaștri, roșii în altul și albiîn al treilea. Nu foloseam altfel de santal decât pe acela din Kasi. Turbanulmeu, hainele, tunica, pelerina, toate erau din Kasi. Zi și noapte, oapărătoare albă era ținută deasupra mea, astfel încât să nu fiu atins decăldură sau de frig, praf, frunze sau rouă”.„Aveam trei palate construite pentru mine – unul pentru anotimpul rece,unul pentru anotimpul cald și un altul pentru anotimpul ploios. În timpulcelor patru luni ploioase, locuiam în palatul pentru anotimpul ploios, fiinddistrat de cântărețe, fără a trebui să ies din palat. Așa cum în alte case li sedădea sclavilor și muncitorilor să mănânce terci din orez, în casa tatăluimeu li se dădea orez cu carne.”Cursuri Buddhism4
 5. 5. RenunțareaOdată cu trecerea timpului, adevărul începea treptat să apară în conștiințalui. Natura lui contemplativă și compasiunea fără limite nu i-au permis săse desfete în plăcerile trecătoare ale traiului regal. El nu avea nici o durere,dar simțea o milă profundă pentru umanitatea în suferință. Din mijloculconfortului și al unei depline prosperități el a realizat universalitateasuferinței.Într-o zi măreață, ieșind din palat pentru a vedea lumea exterioară, el avenit în contact direct cu adevărata realitate a vieții. În limitele restrânseale palatului el a văzut numai partea frumoasă a vieții; partea întunecată,cunoscută oamenilor obișnuiți, fiindu-i ascunsă. Ochii lui ageri au întâlnitimaginea ciudată a unui bătrân uscățiv, a unei persoane bolnave, a unuicadavru și a unui ermit demn.Primele trei viziuni l-au convins de natura inexorabilă a vieții și de boalauniversală a umanității. A patra viziune i-a sugerat mijloacele pentrudepășirea suferințelor vieții și pentru atingerea calmului și a păcii.Realizând că plăcerile simțurilor, atât de prețuite de oamenii obișnuiți, nuau nici o valoare, și faptul că renunțarea în care se delectează înțelepții estefoarte prețioasă, el a decis să plece în lume în căutarea Adevărului și a Păcii.Când, după deliberări îndelungate, a luat această decizie finală, aparentfericita veste a nașterii unui fiu i-a fost transmisă. Contrar așteptărilor, elnu a fost copleșit de bucurie, ci l-a privit pe primul și unicul său fiu ca pe unimpediment. În mod normal, un tată obișnuit, ar fi primit foarte bine vesteaîmbucurătoare, dar prințul Siddhattha, nefiind doar un tată obișnuit, aexclamat: „Un impediment – rahu, s-a născut; o înlănțuire a răsărit”. Dinacest motiv copilul a fost numit Rahula de către bunicul său.Palatul nu mai era un loc potrivit pentru cel care avea să devină un Buddha.Venise timpul pentru plecarea lui.El a ordonat căruțașului favorit, Channa, să înhame calul Kanthaka, dupăcare s-a îndreptat spre apartamentele ocupate de către Prințesă.Deschizând ușa camerei, el a stat în prag, uitându-se liniștit la soția șicopilul lui care erau adormiți.Partea I - Nivel Începători 15
 6. 6. Compasiunea pentru cei doi dragi lui, ca și pentru lumea întreagă îldominau în momentul plecării. El nu era îngrijorat de viitorul confortlumesc și de fericirea mamei și a copilului, întrucât ei aveau totul dinabundență și erau bine protejați.Lăsând totul în urmă, el a plecat din palat la miezul nopții și s-a îndepărtatîn beznă pe calul său, însoțit numai de căruțașul lui credincios. Ca unrătăcitor nevoiaș el a plecat în căutarea Adevărului și a Păcii.Acest punct de cotitură al vieții a avut loc la 29 de ani, când el și-a începutcălătoria istorică. El a călătorit departe și, trecând râul Anoma, s-a odihnitpe mal. Aici și-a ras părul și barba și, dându-i îmbrăcămintea și podoabelelui Channa, împreună cu instrucțiunile de a se reîntoarce la palat, el aîmbrăcat roba galbenă simplă a unui ascet și a dus o viață de sărăcievoluntară. Ascetul Siddhattha, care ca Prinț a trăit numai în lux, a devenitun rătăcitor sărac și fără adăpost, trăind numai din ceea ce îi dădeauoamenii caritabili, așa cum hotărâse el însuși.El nu avea un adăpost permanent. Un copac umbros sau o grotă singuraticăîi ofereau protecție ziua și noaptea. Desculț și cu capul descoperit el mergeaîn soarele arzător sau prin praful gros. Îmbrăcămintea lui nu era decât ozdreanță fără nici o valoare.Neavând nimic despre care să poată spune că-i aparține, în afară de bolulpentru colectarea mâncării și roba care abia îi acoperea corpul, el și-adedicat tot timpul și toată energia pentru descoperirea Adevărului.Întrebări1. Care este diferența în ani între Era Buddhistă și Era Creștină?2. Pentru ce avea Prințul construite trei palate?3. Ce anume l-a condus la renunțare pe Prințul Siddhattha?Cursuri Buddhism6
 7. 7. Modulul 2CĂUTAREA ADEVĂRULUICăutareaCa un căutător a ceea ce este bun (kim kusalagavesi), a neîntrecutei stăride pace depline, el s-a apropiat de Alara Kalama, un reputat ascet, și i-aînvățat cu repeziciune doctrina. Cu această ocazie el a dezvoltat a șapteaArupa Jhana, ținutul Vidului (Akincannayatana), un avansat stadiu alconcentrării.Lipsit de invidie și încântat să audă de succesul elevului său, învățătorul l-aonorat punându-l pe același nivel cu el și spunând cu admirație:„Fericiți suntem, prietene, extrem de fericiți, pentru că ne uităm la un ascetdemn de respect ca tine. Doctrina, pe care eu o cunosc, o cunoști și tu;doctrina pe care tu o cunoști, o cunosc și eu. Așa cum sunt eu, tot așa ești șitu; așa cum ești tu, tot așa sunt și eu. Vino, prietene, și împreună săcălăuzim grupul asceților.”Dar ascetul Gotama nu a fost satisfăcut doar de pura concentrare mentală șide un sistem obișnuit, care nu conducea la Nibbana. Nemulțumit desistemul lui Kalama, el l-a părăsit și s-a apropiat de Uddaka Ramaputta,care l-a admis repede drept elev al său.Nu a durat mult până când inteligentul ascet Gotama a înțeles doctrina și aatins stadiul final al concentrării mentale, ținutul unde nu există niciPercepție, nici Lipsa Percepției (Neva sanna nasannayatana). Acesta estecel mai înalt stadiu al concentrării lumești, când conștiința devine atât desubtilă și de rafinată, încât nu se poate spune dacă există sau nu oconștiință. Bătrânii înțelepți nu au putut merge mai departe pe caleadezvoltării mentale.Atunci învățătorul l-a onorat pe ascetul Gotama, invitându-l să-i preia petoți discipolii și să fie învățătorul lor. El a spus:Partea I - Nivel Începători 17
 8. 8. „Fericiți suntem, prietene, da, extrem de fericiți pentru că privim la unvenerat ascet ca tine! Doctrina, pe care Rama o știa, o știi și tu; doctrina pecare o știi, o știa și Rama. Așa cum era Rama, așa ești și tu; așa cum ești tu,așa era și Rama. Vino, prietene, de azi înainte vei conduce acest grup deasceți.”Dar el tot simțea că nu a terminat căutarea vieții lui. El căuta Nibbana,deplina încetare a suferinței. Nesatisfăcut nici de sistemul lui Ramaputta, ela plecat. A descoperit că nimeni nu deținea cunoștințele necesare pentru a-lînvăța ceea ce căuta, întrucât toți erau prinși în plasa ignoranței. El arenunțat la a mai căuta un ajutor extern, întrucât Adevărul și Pacea trebuiegăsite în interior.Lupta pentru iluminareDezamăgit, dar nu descurajat, ascetul Gotama, căutând incomparabila starea Păcii Supreme și rătăcind în ținutul Magadha, a ajuns la Uruvela, orașulcomercial al lui Senani. Acolo el a observat un anumit loc; o încântătoaredumbravă, un râu cu vaduri nisipoase, în apropiere fiind și un sat undeputea să-și cerșească hrana.Acest loc era numai bun pentru meditație. Atmosfera era pașnică, peisajuldin jur era plăcut, oferind o priveliște încântătoare. El a decis să sestabilească acolo, singur, pentru a-și atinge țelul urmărit.Auzind despre renunțarea lui, Kondanna, cel mai tânăr dintre Brahmaniicare i-au prezis viitorul, împreună cu patru fii ai celorlalți înțelepți –Bhaddiya, Vappa, Mahanama și Assaji – au renunțat și ei la lume,alăturându-se lui.În India antică, o mare importanță era acordată ritualurilor, ceremoniilor,penitențelor și sacrificiilor. Credința populară era că salvarea nu putea fiatinsă fără ducerea unei vieți de strict ascetism. În conformitate cu acestea,timp de șase ani el a dus o luptă supraumană practicând toate formele deausteritate severă; având ca rezultat faptul că delicatul lui corp ajunseseaproape un schelet. Cu cât își chinuia mai mult trupul, cu atât maiîndepărtat părea scopul lui.Cursuri Buddhism8
 9. 9. Tentația lui Mara cel răuPrelungitele și chinuitoarele austerități s-au dovedit a fi total inutile.Singurul lor rezultat a fost consumarea energiei. Deși era aproape unsupraom din punct de vedere fizic, ținând cont de faptul că a fost crescut caun prinț, el abia mai făcea față puternicii solicitări la care se supunea.Formele lui grațioase erau acum de nerecunoscut. Pielea lui aurie devenisepalidă, sângele îi era uscat, tendoanele și mușchii îi erau smochiniți, ochiiîncețoșați și înfundați în orbite.În această fază critică, Mara s-a apropiat de ascetul Gotama și i-a spus:„Ești uscat și deformat. Aproape de tine este moartea. O mie de părți dintine aparțin morții; vieții i-a mai rămas doar o singură parte. Trăiește,bunule domn; viața este mai bună. Trăind poți acumula merit. Ducând oviață de celibat și oferind sacrificii focului, mult merit poate fi dobândit. Cevei obține prin această luptă? Grea este calea luptei, dificilă și nu ușor dedus la bun sfârșit.”El a răspuns:„O, cel Rău, rudă a celor nepăsători! Ai venit aici numai pentru tine. Nicimăcar o fărâmă de merit nu este de folos. Celor care au nevoie de merit,Mara, să le vorbești așa. Încrederea – Saddha, autocontrolul – Tapo,energia – Viriya și înțelepciunea – Panna sunt ale mele. De ce mă întrebipe mine, ce intenții am în legătură cu viața?”„Chiar și albiile râurilor vor fi secate de acest vânt. De ce nu s-ar uscasângele unuia care luptă astfel? Când sângele se usucă, bila și limfa seusucă și ele. Când carnea mi se evaporă, mintea mea devine din ce în ce maiclară. Cu atât mai ferme devin atenția, înțelepciunea și concentrarea mea.”„În timp ce trăiesc astfel, experimentând extrema suferință, mintea mea numai tânjește după plăcerile lumești. Iată puritatea unei ființe!”Dorințele simțurilor, Kama, sunt prima ta armată,A doua se numește Aversiune, Arati,A treia este Foamea și Setea – Khuppipasa,A patra este numită Lăcomie – Tanha,A cincea este Lenea și Indiferența, Thina-Middha,A șasea se numește Teama, Bhaya,A șaptea este Îndoiala, Vickiccha,Partea I - Nivel Începători 19
 10. 10. A opta este Micimea și Încăpățânarea, Makkha-Thambha,A noua este Profitul – Labha, Lauda – Siloka, Onorurile – Sakkara șiFaima rău dobânditâ – Yasa,A zecea este apologia față de sine și disprețul față de ceilalți.„Aceasta este armata ta, oștirea celui Rău. Această armată, cel laș n-o poateînfrânge, dar cel care o învinge obține fericirea.”Această Munja (podoabă din iarbă care reprezintă ne-retragerea din fațaadversarului) eu o arăt! Ce câștigi de la viață în această lume? Mai bunăeste pentru mine moartea în luptă decât să trăiesc învins!” Cu acestecuvinte ascetul Gotama l-a îndepărtat pe Mara și și-a făcut o promisiunefermă de a-și atinge scopul – starea de Buddha.Calea de MijlocAscetul Gotama era de acum pe deplin convins, din experiența personală,de completa inutilitate a auto-mortificării. Abandonând-o pentrutotdeauna, el a adoptat un traseu independent – Majjhima Patipada –Calea de Mijloc.El și-a reamintit cum, atunci când tatăl său era la Festivalul Aratului și elstătea în umbra răcoroasă a unui măr, a atins prima stare extatică. Atuncis-a gândit: ei bine, aceasta este Calea către Iluminare!El a realizat că Iluminarea nu poate fi atinsă cu un trup secătuit de forțe. Înconcluzie, a mers și a mâncat ceva. Cei cinci asceți care îl urmau,dezamăgiți de această schimbare neașteptată a metodei, l-au părăsit și aumers la Isipatana, spunând că „ascetul Gotama a devenit delăsător, aabandonat lupta și s-a întors la o viață de confort”.Într-un moment crucial, când un ajutor ar fi fost foarte bine venit, singuriilui tovarăși l-au părăsit, dar el nu s-a descurajat. După o masă consistentăoferită de Sujata, o doamna generoasă, el a luat decizia fermă de a nu seridica de pe locul în care stătea, până când nu va atinge starea de Buddha.Cursuri Buddhism10
 11. 11. IluminareaÎntr-o fericită noapte de Wesak, cum stătea sub renumitul copac Pippala laBuddha Gaya, cu mintea liniștită și purificată, în primul ceas al nopții el adezvoltat acea cunoaștere supranormală care i-a permis să-și aminteascăviețile trecute, Pubbenivasanussati Nana – Reminescența Vieților Trecute.În ceasul din mijloc el și-a dezvoltat clarviziunea supranormală în legăturăcu moartea și renașterea ființelor, Cutupapata Nana – PercepțiaDispariției și a Reapariției Ființelor.În ultimul ceas al nopții el și-a dezvoltat cunoașterea supranormală cuprivire la distrugerea patimilor, Asavakkhaya Nana și, înțelegând lucrurileașa cum sunt ele cu adevărat, a atins Perfecta Iluminare – SammaSambodhi.Atingând starea de Buddha la vârsta de 35 de ani, starea supremă aPerfecțiunii, el și-a devotat restul prețioasei sale vieți pentru a serviumanitatea, prin exemplu și prin precepte, nefiind mânat de nici un motivpersonal.Buddha a fost o ființă umană. El s-a născut ca om, a trăit ca om și tot ca oma luat sfârșit viața lui. Deși uman, el a devenit un om extraordinar –Acchariya Manussa. Buddha a pus un mare accent pe acest lucru, și nu alăsat nici un loc de îndoială pentru ca cineva să cadă în eroare gândind că afost o ființă nemuritoare. Nu există zeificare în cazul lui Buddha.De asemenea, Buddha nu a pretins că este o încarnare a lui Vishnu, nici nus-a autointitulat drept „salvator” care îi poate salva pe ceilalți prin salvarealui personală. Buddha și-a îndemnat discipolii să se bazeze numai pe eiînșiși pentru salvarea lor, întrucât și puritatea și iluzia nu depind decât deei înșiși.„Voi înșivă trebuie să faceți efortul. Tathagata sunt numai învățători”,spune Buddha. Cei care au atins starea de Buddha pot arăta calea, dar nerămâne nouă să urmăm acea cale pentru a ne salva.„A depinde de alții pentru propria salvare este un lucru negativ, dar adepinde numai de tine însuți este pozitiv”. A depinde de alții înseamnă arenunța la efortul propriu. Mai mult, Buddha nu pretinde monopolulasupra stării de Buddha, care de fapt nu reprezintă prerogativele uneipersoane speciale, sau dăruite cu grație divină, a unei persoane alese. El aPartea I - Nivel Începători 111
 12. 12. atins cea mai înaltă stare a perfecțiunii la care poate aspira cineva și, fără aține nimic secret, el ne-a dezvăluit singura cale dreaptă care duce acolo.Conform învățăturilor lui Buddha, oricine poate poate aspira la starea deperfecțiune supremă, dacă are determinarea necesară și dacă facestrădaniile necesare acestui lucru. Ca om el a atins starea de Buddha și ademonstrat lumii întregi posibilitățile latente și puterea creativă a omului.În loc de a plasa un Zeu nevăzut și atotputernic deasupra omului și de a-lface pe om să servească această credință, el a ridicat valoarea umanității.El a fost acela care ne-a învățat că omul își poate obține Eliberarea desuferință prin propria lui strădanie, fără a depinde de un zeu și de preoțiiintermediari, sau de sacrificii și rugăciuni. El a fost acela care a arătat uneilumi egoiste idealul nobil al serviciului dezinteresat. El s-a revoltatîmpotriva sistemului degradant de caste și a susținut egalitatea întreoameni. El a afirmat că porțile succesului și ale prosperității au fostdeschise tuturor celor care aspiră la perfecțiune, de orice condiție ar fi,înaltă sau joasă, sfinți sau păcătoși.Indiferent de castă, culoare sau grad, el a creat un ordin de celibataripentru bărbați și pentru femei, care era „democratic în constituție șicomunist în distribuție”. El ne-a oferit completa libertate a gândirii și a vrutca noi să ne deschidem ochii pentru a vedea lucrurile așa cum sunt ele. El i-a consolat pe aceia care au suferit pierderi cu cuvintele lui.El s-a îngrijit de bolnavii părăsiți. I-a ajutat pe săracii care erau neglijați. Aînnobilat viața păcătoșilor și a purificat viețile corupte ale criminalilor. El i-a încurajat pe cei slabi, i-a unit pe cei divizați, i-a luminat pe ignoranți, i-aclarificat pe mistici, le-a fost ghid celor rătăciți, i-a ridicat pe oameniiobișnuiți și i-a făcut mai demni pe cei nobili. Săraci și bogați, sfinți saupăcătoși, toți l-au iubit deopotrivă. Regi despotici sau drepți, prinți și nobiliobscuri sau glorioși, bogătași generoși sau zgârciți, elevi aroganți sau umili,săraci nevoiași, asupriți, ucigași cruzi, curtezane disprețuite, toți aubeneficiat de cuvintele lui pline de înțelepciune și de compasiune.Exemplul său nobil a fost o sursă de inspirație pentru toți. Mesajul său dePace a fost vestit de toți cu o bucurie de nedescris și a fost o binefacereeternă pentru toți care au avut șansa de a veni sub influența lui blândă.Cursuri Buddhism12
 13. 13. Întrebări1. Care sunt scuturile ascetului Gotama împotriva armatei lui Mara?2. Ce incident l-a făcut să adopte calea de mijloc?3. Care sunt cele trei feluri de cunoaștere pe care Buddha le-adezvoltat în timpul iluminării sale?Răspunsuri la modulul 11. Nașterea (623 Î.Chr.) + Viața (80 de ani) = -623+80 = 543 de ani2. Tatăl său a vrut ca el să devină un monarh al întregii lumi, în locde a renunța la viața lumească și de a deveni un Buddha.3. Vederea celor trei priveliști care semnifică realitatea suferinței șia patra viziune care înseamnă sfârșitul suferinței.Partea I - Nivel Începători 113
 14. 14. Modulul 3CURÂND DUPĂ ILUMINAREUn cântec de bucurie – Udana GathaDe-a lungul multor nașteri în Samsara2 am hoinărit,Căutând, fără să găsesc, constructorul3 acestei case.Plină de suferință este nașterea repetată.O, constructorule de case, lucrarea ta a fost cunoscută.Nu vei mai construi nicio casă4 de acum,Toți căpriorii5 tăi sunt rupți,Grinzile6 sunt sfărâmate.Mintea a atins Necondiționarea7.Dobândită este Stingerea Dorințelor.~ Dhammapada 153, 154 ~Cele șapte săptămâni de după IluminareÎn benefica zi ce a precedat Iluminarea, Bodhisatta a mâncat niște terci culapte, oferit de o generoasă doamnă, pe nume Sujata. După Iluminare, timpde șapte săptămâni Buddha a postit, petrecându-și timpul sub copaculBodhi și în vecinătatea acestuia.Pe tot parcursul celei dintâi săptămâni, Buddha a stat sub copacul Bodhi,într-o singură postură, experimentând Extazul Eliberării – Vimutti Sukha.Cursuri Buddhism142 Existența3 Dorința, lăcomia4 Corpul5 Pasiunile6 Ignoranța7 Nibbana
 15. 15. La sfârșitul celor șapte zile Buddha a ieșit din starea de concentrare și, înprimul ceas al nopții, a reflectat profund asupra Apariției Dependente –Paticca Samuppada, în sens direct, astfel: Când această cauză există,acest efect este; odată cu apariția acestei cauze, acest efectapare. În ceasul din mijloc al nopții, Buddha a reflectat în profunzimeasupra Apariției Dependente, în sens invers, astfel: Când această cauzănu există, acest efect nu este; odată cu încetarea acestei cauze,acest efect încetează.În cel de-al treilea ceas al nopții Buddha a reflectat în amănunțime asupraApariției Dependente în sens direct și invers, astfel: Când această cauzăexistă, acest efect este; odată cu apariția acestei cauze, acestefect apare; Când această cauză nu există, acest efect nu este;odată cu încetarea acestei cauze, acest efect încetează.De-a lungul celei de-a doua săptămâni, ca semn de recunoștință pentrucopacul Bodhi care i-a oferit adăpost în timpul luptei pentru Iluminare,Buddha a stat și a privit la el cu ochii nemișcați.În timpul celei de-a treia săptămâni, Buddha a mers încoace și încolo de-alungul unei poteci nestemate – Ratana Cankamana, în apropiere decopacul Boddhi.A patra săptămână și-a petrecut-o într-o cameră nestemată –Ratanaghara, meditând asupra Abhidhamma. În a cincea săptămână el astat sub copacul Ajapala Banyan, în apropiere de copacul Bodhi. AiciBuddha a stat într-o singură postură timp de șapte zile, bucurându-se deExtazul Eliberării.Atunci când a ieșit din această stare de concentrare, un anumit Brahman,plin de sine, s-a apropiat de Buddha și l-a întrebat astfel: „Pentru ce,venerabile Gotama, devine cineva Brahman și care sunt condițiile care-l facun Brahman?”Atunci Cel Binecuvântat a rostit acest imn de bucurie:„Acel Brahman care a renunțat la rău, fără regrete – huhunka, eliberat detoate contaminările, care posedă autocontrol, versat în cunoaștere, care atrăit o Viață Sfântă – acela pe bună dreptate se poate numi Brahman.Pentru acela nu mai există orgoliu nicăieri în această lume.”Partea I - Nivel Începători 115
 16. 16. Conform Comentariilor Jataka, în timpul șederii sub acest copac au venitcele trei fiice ale lui Mara – Tanha, Arati și Raga, pentru a-l ademeni peBuddha.De sub copacul Ajapala Banyan, Buddha s-a îndreptat către copaculMucalinda, unde a petrecut a șasea săptămână. Aici, de asemenea, Buddhaa stat timp de șapte zile bucurându-se de Extazul Eliberării. În acel timp, apornit deodată, pe neașteptate, o ploaie mare. O vreme ploioasă șiîntunecată, cu vânturi reci, a ținut toate cele șapte zile.Atunci Mucalinda, regele șarpe, ieșind din adăpostul lui și încolăcindu-se înjurul corpului Celui Binecuvântat de șapte ori, a rămas ținându-și marea luiglugă deasupra capului lui Buddha, astfel încât acesta să nu fie atins derăceală, de căldură, de tăuni, țânțari, reptile, vânt sau soare.La sfârșitul celor șapte zile, Mucalinda văzând cerul senin, fără nici un nor,s-a desfăcut din jurul corpului Celui Binecuvântat și, părăsindu-și forma deșarpe, s-a transformat într-un tânăr care a stat în fața lui Buddha cumâinile împreunate.Atunci Buddha a rostit acest cântec de bucurie: „Fericită este izolareapentru acela care este mulțumit, pentru acela care a auzit Adevărul șipentru acela care vede. Fericire înseamnă bunăvoința în această lume și totașa și moderația față de toate ființele vii. Fericire este non-atașamentul,trecerea dincolo de dorințele simțurilor. Suprimarea gândului «Eu sunt»este într-adevăr cea mai mare fericire”.A șaptea săptămână Buddha a petrecut-o la copacul Rajayatana. și aici el astat timp de o săptămână într-o singură postură, bucurându-se de ExtazulEliberării.Primii doi convertițiÎn acea vreme, doi comercianți, Tapassu și Bhalluka din Ukkala (Orissa)călătoreau spre orașul lor natal. Atunci un Devata, care era rudă de sângecu acești doi comercianți, le-a vorbit după cum urmează: „Cel Binecuvântat,bunii mei domni, poposește la poalele copacului Rajayatana, aflându-seimediat după Iluminarea sa. Mergeți și serviți-l cu făină și cu fagure demiere. El vă va duce către bunăstare și fericire pentru o lungă perioadă”.Cursuri Buddhism16
 17. 17. După aceasta cei doi comercianți, Tapassu și Bhalluka, au luat cu ei făină șifagure de miere și, apropiindu-se de Buddha, au spus:„Fie ca Cel Preafericit să accepte această făină și acest fagure de miere, și săne îndrume către bunăstare și fericire!” Atunci a răsărit în mintea CeluiBinecuvântat gândul: „Cei ce sunt Tathagata nu acceptă hrana cu mâinilelor. Cum voi accepta această făină și acest fagure?”Gândul lui fiind auzit și înțeles de cei patru Măreți Regi, aceștia i-au oferitpatru boluri de piatră, din patru direcții, spunând:„Fie ca Cel Binecuvântat să accepte în aceste boluri făina și fagurele demiere!”Cel Binecuvântat a acceptat cele patru boluri, primind în ele făina șifagurele, după care a mâncat din ele. Când Buddha a terminat de mâncat,cei doi comercianți s-au prosternat la picioarele lui și au spus:„Noi, Doamne, căutăm refugiu în Buddha și în Dhamma. Fie ca CelBinecuvântat să ne considere ca discipoli laici care și-au aflat refugiul,începând de astăzi și până la moarte!”Cei doi au fost primii care au rostit formula: „Buddham saranamgacchami, Dhammam saranam gacchami”.Întrebări:1. De ce a reflectat Buddha la Paticca Samuppada și în sens directși în sens invers?2. Privind cu ochii imobili la copacul Boddhi, care a fost prima lecțiemorală pe care Buddha ne-a arătat-o?3. Care este fericirea împărtășită de Buddha Regelui șarpe,Mucalinda?Partea I - Nivel Începători 117
 18. 18. Răspunsuri la Modulul 21. Saddha (Încrederea), Tapo (Autocontrolul), Viriya (Energia) șiPanna (Înțelepciunea).2. Amintirea vremurilor din copilărie când a stat sub un măr,atingând primul Extaz.3. Amintirea Nașterilor Anterioare; Percepția asupra Dispariției șiReapariției Ființelor și Cunoașterea asupra Distrugerii Patimilor.Cursuri Buddhism18
 19. 19. Modulul 4BUDDHA ÎȘI EXPUNE ÎNVĂȚĂTURILEInvitație pentru a preda DhammaLa terminarea perioadei de post, în timp ce Buddha era angajat în meditațiesolitară, i-a venit următorul gând:„Cu dificultate am putut înțelege Dhamma. Nu este nevoie să o proclamacum. Această Dhamma nu este ușor de înțeles de către cei care suntdominați de plăcere și de ură. Cei conduși de plăcerea simțurilor, învăluițide o masă întunecată, nu văd această Dhamma, care merge împotrivacurentului, absconsă, profundă, dificil de perceput și subtilă.”În cele din urmă mintea lui s-a înclinat către inacțiune și nu către a-i învățaDhamma pe ceilalți. După acest lucru o ființă celestă numită BrahmaSahampati, citind gândurile Celui Binecuvântat, și temându-se că lumea arputea pieri dacă nu va auzi Dhamma, s-a apropiat de Buddha și l-a invitatsă predice Dhamma.Ea a făcut o remarcă înțeleaptă:„În timpurile străvechi a apărut în Magadha o Dhamma, impură, creată decătre cei corupți. Deschide această Ușă către Nemurire. Fie ca ei ei să audăDhamma, înțeleasă de Cel Fără de Pată! Așa cum cineva care stă pe vârfulunui munte stâncos se uită la oamenii din jur, tot așa fie ca ÎnțeleptulAtotvăzător să se ridice în acest palat al Dhammei!”„Fie ca Cel Fără de Regrete să-i ia în considerare pe oameni, afundați însupărare și copleșiți de naștere și de decădere.”„Ridică-te tu, Eroule, învingătorule în luptă, conducătorule de caravane, Celfără de păcat, și umblă în lume! Fie ca Cel Binecuvântat să expunăDhamma! Vor fi și din aceia care vor înțelege Doctrina!”Când Brahma Sahampati l-a implorat pe Buddha pentru a treia oară, el acercetat lumea cu Privirea de Buddha. Inspectând lumea el a perceput ființecu puțin praf în ochii lor, ca și ființe cu mult praf în ochi, cu un intelectPartea I - Nivel Începători 119
 20. 20. ascuțit sau mărginit, cu caracteristici bune și rele, care sunt ușor și caresunt dificil de învățat, și câțiva care trăiesc cunoscând pericolele răului șiale unei vieți viitoare.Atunci Buddha a acceptat invitația lui Brahma Sahampati și a spus:„Deschise lor sunt Ușile către Nemurire. Fie ca aceia care au urechi să aibăîncredere. Fiind conștient de slăbiciunile care există, o Brahma, nu ampredicat printre oameni această glorioasă și minunată Dhamma.”Încântatul Brahma gândind - „Eu însumi l-am convins pe Cel Binecuvântatsă expună Dhamma”, l-a salutat cu respect și a dispărut imediat.Pe drumul către Benares pentru a predica Dhamma„Cui am să predau Dhamma mai întâi? Cine va înțelege Dhamma mairepede?” au fost primele gânduri care i-au venit lui Buddha înainte de a seangaja în nobila lui Misiune.„Ei bine, ar fi Alara Kalama, care este învățat, deștept, înțelept și caretotdeauna a avut puțin praf în ochi. Ce-ar fi dacă lui i-aș spune mai întâidespre Dhamma? El ar înțelege Dhamma repede.”Deodată o zeitate apăru înaintea lui și spuse:„Doamne! Alara Kalama a murit acum o săptămână.” Cu Privirea Sa Divină,el a văzut că așa era. Apoi s-a gândit la Uddaka Ramaputta. Imediat altăzeitate l-a informat că și acesta murise, cu doar o seară înainte. Cu PrivireaSa Divină, Buddha și-a dat seama că și acest lucru era adevărat.În cele din urmă el s-a gândit la cei cinci Bhikkhu care l-au însoțit în timpulluptei pentru Iluminare. Cu privirea lui paranormală el a perceput căaceștia stăteau în Parcul Căprioarei, la Isipatana, în Benares. Așa căBuddha a mai stat cât a dorit la Uruvela, după care s-a îndreptat cătreBenares.Între Gaya și Bodhi, Upaka, un ascet rătăcitor, l-a văzut pe Buddhacălătorind pe drum, și i-a spus:Cursuri Buddhism20
 21. 21. „Extrem de limpezi sunt simțurile tale, prietene! Pură și curată esteînfățișarea ta. În numele cui ai renunțat, prietene? Cine este învățătorultău? A cui doctrină o practici?”Buddha a răspuns:„Am depășit toate obstacolele, totul îmi este cunoscut.Sunt detașat de toate, am renunțat la tot.Sunt cu totul cufundat în distrugerea poftelor (starea de Arahant).Înțelegând totul doar prin mine însumi, pe cine aș putea numiînvățătorul meu?Nici un învățător nu am,și nu există nimeni egal mie.În toată lumea, incluzând zeii, nu am nici un rival.Sunt cu adevărat un Arahant în această lume.Sunt cu adevărat un învățător neîntrecut.Sunt unicul Iluminat pe deplin.Sunt calm și liniștit.Pentru a porni roata Dhammei, merg în orașul lui Kasi.În această lume oarbă,Voi bate tobele Nemuririi.”„Deci, prietene, tu spui că ești un Arhat, un Cuceritor fără limite?” aîntrebat Upaka. „Ca mine sunt cuceritorii care au ajuns la eradicareatuturor Contaminărilor. Am învins toate condițiile rele. De aceea, Upaka,mă numesc Cuceritor”, a replicat Buddha.„Ar putea fi așa, prietene”, remarcă tăios Upaka și, clătinând din cap, seîndepărtă. Neperturbat de acest prim eșec, Buddha a mai rătăcit din loc înloc, ajungând în cele din urmă în Parcul Căprioarei din Benares.Cei cinci călugări, care îl văzuseră de departe venind către ei, s-au înțeles sănu-i acorde respectul cuvenit datorită faptului că interpretaseră greșitschimbarea lui din timpul luptei pentru Iluminare. Dar, pe măsură ceBuddha se apropia, personalitatea lui era în așa fel încât ei s-au simțitobligați să-l primească cu onoarea cuvenită. În orice caz, ei i s-au adresat penume sau cu denumirea de „avuso” (prieten), o formă de adresare folosităîn general pentru tineri.Cel Binecuvântat i-a sfătuit să nu i se mai adreseze așa, întrucât el a atinsstarea de Buddha. Dar călugării, sceptici, au refuzat să-l creadă. El le-a spusPartea I - Nivel Începători 121
 22. 22. din nou, pentru a doua și pentru a treia oară. și din nou, călugării au refuzatsă recunoască superioritatea lui.În cele din urmă, Buddha a spus:„Aveți voi știință, Bhikkhu, de vreo ocazie în care v-am mai vorbit euastfel?”„Nu, într-adevăr, Doamne!”„O, Bhikkhu, Tathagata nu trăiește în lux, el nu a renunțat la luptă și nu aadoptat o viață de abundență. Tathagata este plin de solemnitate, el este peDeplin Iluminat. Ascultați acestea, voi Bhikkhu! Starea de imortalitate afost atinsă. Vă voi instrui și vă voi învăța Dhamma.Dacă veți acționa conform instrucțiunilor mele, nu după multa vreme vețirealiza, prin intermediul propriei voastre înțelepciuni intuitive, și apoi vețiatinge chiar în această viață, starea supremă a Vieții Sfinte, de dragul căreiafiii familiilor nobile renunță pe bună dreptate la averile lor pentru o viațăde rătăcitor.”A fost un discurs onest, rostit de gura sacră a lui Buddha. Învățații călugări,deși de neclintit în vederile lor, erau acum pe deplin convinși de măreațarealizare a lui Buddha și de competența lui în a fi ghidul lor spiritual.Pe doi dintre ei Buddha i-a instruit, în timp ce trei au plecat să cerșeascămâncare. Cu ceea ce au adus s-au întreținut toți șase. După aceia i-a instruitpe ceilalți trei, în timp ce doi s-au dus la cerșit. La fel, cu ceea ce au adus s-au îndestulat toți șase.Dhammacakkappavattana Sutta a fost primul discurs pe care Buddhal-a rostit în fața lor. Auzindu-l, Kondanna, cel mai bătrân, a atins Sotapatti,primul stadiu al Sfințeniei. Ceilalți patru au atins Sotapatti mai târziu.După ce au auzit Anattalakkhana Sutta, care vorbește despre lipsa unuisuflet independent, toți cei cinci au atins starea de Arhat, stadiul final alSfințeniei.Cei cinci călugăriCei cinci Bhikkhu care au atins astfel starea de Arhat și au devenit primiidiscipoli au fost Kondana, Bhaddiya, Vappa, Mahanama și Assaji. KondanaCursuri Buddhism22
 23. 23. era cel mai tânăr dintre cei opt Brahmini invitați pentru ceremonianumelui, singurul care prevăzuse că prințul va deveni în mod sigur unBuddha. Ceilalți patru erau fiii a patru dintre ceilalți șapte Brahmini.Acești cinci Brahmini s-au retras în pădure ca asceți, așteptând renunțareaPrințului Siddhattha și, la Uruvella, ei l-au însoțit în timp ce se străduia săatingă starea de Buddha. Dar atunci când el a renunțat la posturi și lapenitențe, ei l-au părăsit, plecând la Isipatana. Curând după plecarea lor, ela atins starea de Buddha. Trecuseră șapte săptămâni de la Iluminarea lui,când Buddha a vizitat Isipatana și le-a expus doctrina.Venerabilul Kondana a devenit primul Arhat și un membru senior alcomunității Sangha. Dintre cei cinci, Venerabilul Assaji a fost acela care l-aconvertit pe Sariputta, primul conducător al discipolilor lui Buddha.Întrebări1. De ce era buddha rezervat în a preda despre Dhamma?2. Ce l-a făcut să se răsgândească și să predice Dhamma?3. După care discurs au atins cei cinci călugări stadiul final alSfințeniei?Răspunsuri la modulul 31. Pentru a se asigura de valabilitatea relației care spune că aparițiaunei Cauze dă naștere la un Efect, iar odată cu încetarea Cauzei,are loc încetarea Efectului.2. Recunoștință, datorită faptului că acel copac Bodhi l-a adăpostitpe Buddha în timpul luptei pentru Iluminare.3. Fericirea acelora care sunt mulțumiți, care aud și văd Adevărul,care au moderație față de toate ființele, care nu au nici unatașament, trecând dincolo de lumea simțurilor și a conceptuluide „Eu sunt”.Partea I - Nivel Începători 123
 24. 24. Modulul 5PRIMUL DISCURSDHAMMACAKKAPPAVATTANA SUTTAAstfel am auzit:Odată Cel Binecuvântat ședea în Parcul Căprioarei din Isipatana, lângăBenares. Atunci Cel Binecuvântat s-a adresat celor cinci Bhikkhu după cumurmează:„Există două extreme (Anta) care ar trebui evitate de către un pustnic.”„Atașamentul constant de Plăcerile Simțurilor (Kamasukhallikanuyoga),care este josnic, vulgar, lumesc, înjositor și care nu aduce nici un profit,p r e c u m ș i d e p e n d e n ț a c o n s t a n t ă d e A u t o M o r t i f i c a r e(Attakilamathanuyoga), care este dureroasă, înjositoare și fără de profit.”„Evitând aceste două extreme, o Bhikkhuși, Tathagata a descoperit Calea deMijloc (Majjhima Patipada), care promovează vederea, cunoașterea, Pacea(Vupasamaya), Înalta Înțelepciune (Abhinnaya), Iluminarea(Sambodhaya) și Nibbana (Nibbanaya).”„Care este, o Bhikkhuși, această Cale de Mijloc pe care Tathagata adescoperit-o și care promovează vederea, cunoașterea, pacea, ÎnaltaÎnțelepciune, Iluminarea și Nibbana?”„Ea este Nobila Cale Octuplă, și anume:‣ Înțelegerea Corectă (Samma Ditthi), Gândirea Corectă (SammaSankappa),‣ Vorbirea Corectă (Samma Vaca), Acțiunea Corectă (SammaKammanta), Existența Corectă (Samma Ajiva),‣ Efortul Corect (Samma Vayama), Atenția Corectă (Samma Sati),Concentrarea Corectă (Samma Samadhi).Cursuri Buddhism24
 25. 25. Aceasta, o Bhikkhuși, este Calea de Mijloc pe care Tathagata a descope-rit-o.”1. „Acum, o Bhikkhuși, acesta este Nobilul Adevăr al suferinței:Nașterea este suferință, bătrânețea este suferință, boala este suferință,moartea este suferință, a fi împreună cu ceva neplăcut este suferință, a fiseparat de ceva plăcut este suferință, a nu avea ceea ce dorești estesuferință, pe scurt, cele cinci Agregate ale Atașamentului sunt suferință.”2. „Acum, o Bhikkuși, acesta este Nobilul Adevăr al cauzeisuferinței:Este dorința aceea care produce renașterea, însoțită de agățareapătimașă, care întâmpină aceste vieți. Este pofta după plăcerile simțurilor,Kamatanha, dorința de a deveni, Bhavatanha și dorința de anihilare,Vibhavatanha.”3. „Acum, o Bhikkhuși, acesta este Nobilul Adevăr al încetăriisuferinței:El este separarea completă și distrugerea acestor pofte, abandonarea lor,renunțarea, eliberarea și detașarea.”4. „Acum, o Bhikkhuși, acesta este Nobilul Adevăr al Căii care ducela încetarea suferinței:Această cale este Nobila Cale Octuplă, și anume Înțelegerea Corectă,Gândirea Corectă, Vorbirea Corectă, Acțiunea Corectă, Existența Corectă,Efortul Corect, Atenția Corectă, Concentrarea Corectă.”1.„Acesta este Nobilul Adevăr al Suferinței – Dukkha Ariya Sacca”Astfel, o Bhikkhuși, relativ la lucruri nemaiauzite până acum, a răsărit înmine vederea, cunoașterea, înțelepciunea, înțelegerea și lumina.„Acest Nobil Adevăr al Suferinței ar trebui sa fie înțeles – Parinneyya”Partea I - Nivel Începători 125
 26. 26. Astfel, o Bhikkhuși, relativ la lucruri nemaiauzite până acum, a răsărit înmine vederea, cunoașterea, înțelepciunea, înțelegerea și lumina.„Acest Nobil adevăr al Suferinței a fost înțeles – Parinnata”Astfel, o Bhikkhuși, relativ la lucruri nemaiauzite până acum, a răsărit înmine vederea, cunoașterea, înțelepciunea, înțelegerea și lumina.2.„Acesta este Nobilul Adevăr al Cauzei Suferinței – Dukkha SamudayaAriya Sacca.”Astfel, o Bhikkhuși, relativ la lucruri nemaiauzite până acum, a răsărit înmine vederea, cunoașterea, înțelepciunea, înțelegerea și lumina.„Acest Adevăr al Cauzei Suferinței ar trebui eradicat – Pahatabba.”Astfel, o Bhikkhuși, relativ la lucruri nemaiauzite până acum, a răsărit înmine vederea, cunoașterea, înțelepciunea, înțelegerea și lumina.„Acest Adevăr al Cauzei Suferinței a fost eradicat – Pahinam”Astfel, o Bhikkhuși, relativ la lucruri nemaiauzite până acum, a răsărit înmine vederea, cunoașterea, înțelepciunea, înțelegerea și lumina.3.„Acesta este Nobilul Adevăr al Încetării Suferinței – Dukkha NirodhaAriya Sacca.”Astfel, o Bhikkhuși, relativ la lucruri nemaiauzite până acum, a răsărit înmine vederea, cunoașterea, înțelepciunea, înțelegerea și lumina.„Acest Nobil Adevăr al Încetării Suferinței ar trebui realizat – Sacchikatabbam.”Astfel, o Bhikkhuși, relativ la lucruri nemaiauzite până acum, a răsărit înmine vederea, cunoașterea, înțelepciunea, înțelegerea și lumina.„Acest Nobil Adevăr al Încetării Suferinței a fost realizat – Sacchikatam.”Astfel, o Bhikkhuși, relativ la lucruri nemaiauzite până acum, a răsărit înmine vederea, cunoașterea, înțelepciunea, înțelegerea și lumina.Cursuri Buddhism26
 27. 27. 4.„Acesta este Nobilul Adevăr al Căii care duce la Încetarea Suferinței –Dukkha Nirodhagamini Patipada Ariya Sacca.”„Acest Nobil Adevăr al Căii care duce la Încetarea Suferinței ar trebuidezvoltat – Bhavetabbam.”Astfel, o Bhikkhuși, relativ la lucruri nemaiauzite până acum, a răsărit înmine vederea, cunoașterea, înțelepciunea, înțelegerea și lumina.„Acest Nobil Adevăr al Căii care duce la Încetarea Suferinței a fost dezvoltat– Bhativam.”Astfel, o Bhikkhuși, relativ la lucruri nemaiauzite până acum, a răsărit înmine vederea, cunoașterea, înțelepciunea, înțelegerea și lumina.„Atât timp cât adevărata cunoaștere absolută a acestor Patru AdevăruriNobile, cu cele trei aspecte și 12 moduri nu mi-a fost clară, eu nu am admisfaptul că, în această lume, cu zei, Mara-și și Brahma-și, printre asceți șipreoți, zei și oameni, am dobândit Incomparabila, Suprema Iluminare.”„Atunci când, o Bhikkhuși, adevărata cunoaștere absolută în ceea ceprivește aceste Patru Adevăruri Nobile, cu cele trei aspecte și 12 moduri,mi-a fost perfect clară, numai atunci am recunoscut în această lume, cu zei,Mara-și și Brahma-și, printre asceți și preoți, zei și oameni, că am dobânditIncomparabila, Suprema Iluminare.”„Și acestea au ridicat în mine cunoaștere și înțelegere – de nezdruncinateste eliberarea minții mele, aceasta este ultima mea naștere, și nu va mai firenaștere.”Acestea au fost cuvintele celui Binecuvântat, iar cei cinci Bhikkhu,încântați, le-au aplaudat. În timp ce această doctrină era expusă, înVenerabilul Kondana a răsărit „ochiul fără de praf, fără de pată alAdevărului”, și anume că „orice ar apare, totul va pieri, în mod inevitabil”.Când Buddha a expus această Dhammacakka, zeitățile legate de pământ auexclamat: „Această minunată Dhammacakka, care nu a putut fi predicatăde nici un ascet, preot, zeu, Mara sau Brahma, în această lume, a fostexpusă de către Cel Binecuvântat în Parcul Căprioarei din Isipatana, lângăBenares”.Partea I - Nivel Începători 127
 28. 28. Auzind aceasta, spiritele Deva din Catummaharajika, Tavatimsa, Yama,Tusita, Nimmanarati, Para-nimmitavasavatti; Brahma-șii din BrahmaParisajja, Brahma Purohita, Maha Brahma, Parittabha, Appamanabha,Abhassara, Paritta-subha, Appamanasubha, Subhakinha, Vehapphala,Aviha, Atappa, Sudassa, Sudassi și Akanittha, de asemenea au slobozitacelași strigăt de bucurie.Atunci, chiar în acel moment, chiar în acea clipă, strigătul s-a întins tocmaipână în ținutul Brahma. Cele zece mii de lumi s-au zguduit, s-au clătinat șiau tremurat violent.O lumină radiantă, depășind strălucirea spiritelor Deva, a apărut în lume.Atunci, Cel Binecuvântat a spus:„Prieteni, Kondanna a înțeles cu adevărat. Prieteni, Kondanna a înțelesîntr-adevăr.” De atunci înainte Kondanna a fost numit Annata Kondanna.Întrebări1. Care sunt cele două extreme?2. Care sunt manifestările Căii de Mijloc?3. De ce este Nobila Cale Octuplă unică?Răspunsuri la modulul 41. El a simțit ca acei care sunt copleșiți de plăcere sau ură nu potînțelege cu ușurință Dhamma.2. Invitația pe care i-a făcut-o Brahma Sahampati de a predicaDhamma, și vederea lui de Buddha.3. După auzirea discursului despre lipsa unui suflet independent(Anattalakkhana Sutta).Cursuri Buddhism28
 29. 29. Modulul 6ACTIVITATEA DE MISIONARConvertirea lui YasaÎn Benares trăia un tânăr numit Yasa, fiul unui milionar, care ducea o viațăfoarte luxoasă în casa lui. Realizând zădărnicia unei vieți lumești, el a fugitde acasă într-o noapte și s-a îndreptat spre Isipatana, unde se afla Buddha.Buddha, văzându-l, l-a invitat în apropierea lui și i-a spus despre Dhamma.Auzindu-i vorbele, Yasa a atins mai întâi Sotopatti, iar mai apoi a devenitun Arahant.Suferindul tată, care își căuta fiul dispărut, de asemenea ajunse în preajmalui Buddha și, ascultând Dhamma de la el, a devenit primul discipol laic(Upasaka) care a căutat refugiu în Buddha, Dhamma și Sangha. El i-ainvitat pe Buddha și pe venerabilul Yasa în casa lui pentru a le oferimilostenie. Când Buddha i-a vizitat casa și a expus Dhamma, venerabilamamă a lui Yasa și fosta soție a acestuia, de asemenea și-au căutat refugiulîn Buddha, Dhamma și Sangha. Ele au fost primele doua femei discipollaice (Upasika).Venerabilul Yasa avea 54 de prieteni. Auzind de convertirea lui Yasa, ei deasemenea au intrat în Ordin și au atins starea de Arahant.Povețele pentru primii misionariPe când erau 60 de Arahanți în lume, în afara de Buddha, cel Binecuvântata rostit următoarele cuvinte memorabile și i-a îndrumat în diverse direcțiipentru a propaga sublima Dhamma:„Eliberat sunt eu, o Bhikkhu-și, de toate legăturile, fie ele divine sauumane. La fel și voi, Bhikkhu-și sunteți eliberați de toate legăturile, divinesau umane.”Partea I - Nivel Începători 129
 30. 30. „Mergeți, voi Bhikkhu-și, pentru binele celor mulți, pentru fericirea celormulți, din compasiune pentru lume, pentru binele, beneficiul și fericireazeilor și a oamenilor. Fie ca să nu meargă doi dintre voi în aceeași direcție.Predicați, voi Bhikkhu-și, Dhamma, minunată la început, minunată înconținut și minunată la sfârșitul ei; în spiritul și în litera ei. ProclamațiViața Sfântă, în întregime perfectă și pură.”„Există ființe cu puțin praf în ochii lor, care, dacă nu vor auzi despreDhamma, se vor prăbuși. Ei vor fi aceia care vor înțelege Dhamma.”„Și eu voi merge la Uruvela, în Senanigama, pentru a predica Dhamma.”Cu aceste cuvinte Buddha i-a trimis pe primii 60 de discipoli în diferitedirecții.Conversia a 30 de tineriCum era vremea anotimpului ploios, Buddha și-a petrecut prima saRetragere la Benares. Imediat după aceasta, el s-a îndreptat spre Uruvela.Pe drum, s-a odihnit la rădăcinile unui copac.Tot atunci, 30 de tineri fericiți, împreună cu soțiile lor, au mers la iarbăverde pentru a se distra. Din cauză că unul dintre ei nu avea o soție, el amers însoțit de o curtezană. În timp ce se distrau, această femeie s-aascuns. Căutând-o, tinerii l-au întrebat pe Buddha dacă nu a văzut o femeietrecând pe drum.„Ce credeți, voi tinerilor, că este mai bine, să cauți o femeie sau să te cauțipe tine însuți?”, i-a întrebat Buddha.„Să te cauți pe tine însuți este mai bine, Doamne”, au răspuns tinerii.„Ei bine, așezați-vă. Vouă vă voi predica doctrina.”, a spus Buddha.Ei l-au ascultat cu atenție și „Ochiul Adevărului” a răsărit în ei. Mai târziu eiau intrat toți în Ordin și au primit ranguri superioare.Cursuri Buddhism30
 31. 31. Convertirea celor trei frați KassapaLa Uruvela trăiau trei asceți cu părul împletit (Jatila), cunoscuți ca UruvelaKassapa, Nadi Kassapa și Gaya Kassapa. Ei erau frați, fiecare trăindseparat, cu câte cinci sute, respectiv trei sute și două sute de discipoli. Cumult efort, folosindu-și atunci și puterile psihice, Buddha l-a convertit maiîntâi pe cel mai în vârstă Kassapa, care era foarte infatuat și mândru derealizările lui spirituale. Dar până la urmă el și discipolii lui au intrat înOrdin și au obținut ranguri înalte. Ceilalți doi frați au urmat și ei.Însoțit de către toți, Buddha s-a reîntors la Gaya Sisa, unde a predicatAdittapariyaya Sutta - „Totul în flăcări”, la auzul căreia toți au atins stareade Arahant.Buddha îl întâlnește pe Regele BimbisaraCu marea lui suită de discipoli Arahanți, Buddha, în conformitate cupromisiunea făcută Regelui Bimbisara înainte de Iluminarea sa, s-aîndreptat către Rajagaha.Regele, auzind de sosirea acestuia în regatul său, a mers împreună cu omulțime de oameni pentru a-i oferi respectele sale lui Buddha. Cum ascetulKassapa era la mare înălțime printre oamenii lui, regele nu prea înțelegeadacă Buddha era un discipol al lui Kassapa sau invers. Buddha, citindu-igândurile, îi spuse lui Kassapa să zică de ce a renunțat la venerarea focului.Atunci Kassapa recunoscu superioritatea lui Buddha, spunând:„Învățătorul meu, Doamne, este Buddha; eu sunt discipolul.”Poporul devotat a fost încântat să audă despre această convertire. Încontinuare Buddha a predicat Maha Narada Kassapa Jataka, pentru aarăta că ei au fost la fel convertiți într-o viață anterioară. „OchiuAdevărului” a apărut atunci în toți. Regele Bimbisara a atins Sotapatti.După acestea regele l-a invitat pe Buddha și pe adepții acestuia la palatulsău, pentru o masă. La sfârșitul mesei din ziua următoare, regele a oferitdumbrava lui de bambuși (Veluvanarama) pentru folosul lui Buddha și adiscipolilor săi.Partea I - Nivel Începători 131
 32. 32. Întrebări1. Care au fost primii 60 de Arahanți?Răspunsuri la modulul 51. Plăcerile simțurilor și auto-mortificarea.2. Vederea, cunoașterea, pacea, înalta înțelepciune, iluminarea șiNibbana.3. Pentru că toate lucrurile Corecte sunt grupate într-o singura cale;omul trebuie să practice toate lucrurile Corecte împreună.Cursuri Buddhism32
 33. 33. Modulul 7CEI DOI DISCIPOLI ȘEFIConvertirea lui Sariputta și MoggallanaNu departe de Rajagaha, în satul Upatissa, cunoscut și ca Nalaka, trăia untânăr foarte inteligent, numit Sariputta (fiul lui Sari). Cum el aparțineafamiliei conducătoare a satului, mai era numit și Upatissa. El avea treisurori – Cala, Upacala și Sisupacala – și trei frați – Upasena, Cunda șiRevata.Deși născut în religia Brahmanilor, vederile lui largi asupra vieții șiînțelepciunea matură l-au făcut să renunțe la această religie ancestralăpentru învățăturile mai științifice și mai tolerante ale lui Buddha Gotama.Frații și surorile lui i-au urmat nobilul exemplu. Se pare că Vanganta, tatălsău, a aderat la credința brahmanică. Mama sa s-a convertit la Buddhismchiar înainte de a muri.Upatissa a fost crescut numai în lux. El a avut un prieten foarte apropiat,Kolita, cunoscut și ca Moggallana, cu care era apropiat dintr-un trecutfoarte îndepărtat. Într-o zi, pe când erau amândoi la un festival numitGiragga Samajja, au realizat cât de vane, cât de trecătoare erau toateplăcerile simțurilor. Chiar atunci, pe loc, ei s-au hotărât sa părăseascăaceastă viață lumească și să pornească în căutarea Căii pentru Eliberare.Îndepărtându-și însoțitorii, fără să-și anunțe nici măcar părinții, ei aurătăcit din loc în loc în căutarea păcii.Cei doi tineri au mers mai întâi la Sanjaya, care avea un grup de cinci sutede discipoli, și au căutat ordinarea. Nu după mult timp ei și-au însușitpuținele cunoștințe care le-au putut fi împărtășite de către maestrul lor;nesatisfăcuți de învățătura primită, ei l-au părăsit. Întâlnind peste totaceeași dezamăgire, s-au întors în propriul lor sat. În cele din urmă s-aupus de acord ca oricare dintre ei descoperă mai întâi Calea, să-l învețe și pecelălalt.Tot în acel timp Venerabilul Assaji, unul din primii cinci discipoli, mergeacătre Rajagaha.Partea I - Nivel Începători 133
 34. 34. Cu un corp bine făcut, cu roba aranjată cu grijă, această venerabilă figurămergea cu pași măsurați din ușă în ușă, acceptând fărâmele de hrană pecare cei miloși le puneau în bolul său. Mișcarea acestei persoane demne i-acaptivat atenția lui Upatissa, care se afla și el în Rajagaha.„Niciodată nu am văzut un ascet ca acesta”, gândi pentru sine Upatissa.Sigur el este unul din aceia care au atins starea de Arahant, sau unul caremerge pe calea care duce la această stare. Ce-ar fi dacă m-aș apropia și l-așîntreba: „Pentru ce motiv te-ai retras din această lume? Cine esteînvățătorul tău? A cui doctrină o practici?”Dar Upatissa s-a abținut de la a-l întreba, pentru că s-a gândit că astfel l-arderanja din mersul lui în tăcere. Arhantul Assaji, terminând de cerșitpuținul de care avea nevoie, căuta acum un loc potrivit pentru a lua masa.Văzând asta, Upatissa, bucurându-se de oportunitatea ce i se ivise, îi oferiscaunul lui și apă din propriul lui vas. Îndeplinind astfel datoriilepreliminare ale unui elev, el a schimbat câteva saluturi politicoase cu Assaji,după care l-a întrebat cu respect:„Calme și liniștite, Respectabile Domn, vă sunt simțurile, curată și clară văeste nuanța pielii. Din ce motiv v-ați retras din această lume? Cine vă esteînvățător? A cui doctrină o practicați?”Modestul arhat Assaji, a răspuns astfel: „eu sunt încă un novice alOrdinului, frate; nu sunt capabil să-ți explic Dhamma pe de-a-ntregul.”„Eu sunt Upatissa, respectabile domn. Spune mai mult sau mai puțin, dupăcum îți este abilitatea, și îmi rămâne mie s-o înțeleg dintr-o sută ori dintr-omie de cuvinte.” „Spune puțin sau mult”, a continuat Upatissa.„Spune-mi doar esența. Esența este tot ceea ce îți cer. O amestecătură decuvinte nu este de nici un folos.”Atunci Venerabilul Assaji a rostit o frază cu patru propoziții, rezumând cumăiestrie filosofia Maestrului, adevărul științific al legii cauzei și efectului.Ye dhamma hetuppabhava – Tesam hetum tathagato AhaTesan ca yo nirodho – Evam vadi Maha-Samano.Lucrurilor care au o cauză – Tathagata a spus despre cauza lor,și de asemenea despre încetarea lor – Astfel ne învață Marele Ascet.Cursuri Buddhism34
 35. 35. Atât de bine l-a ghidat Venerabilul Assaji pe calea lui înălțătoare, încât,imediat cum a auzit primele două propoziții, el a și atins primul stadiu alSfințeniei.Acum, conform înțelegerii lor, Upatissa se întoarse la prietenul său, Kolita,pentru a-i spune despre fericitul eveniment. Kolita, care era la fel deiluminat ca și prietenul său, atinse și el aceeași stare după auzireacuvintelor. Copleșiți de bucurie din cauza faptului că se terminaserăcăutările, cei doi au mers repede să-și întâlnească fostul învățător, Sanjaya,pentru a-l converti la noua credință. Frustrați în încercarea lor, Upatissa șiKolita, însoțiți de 250 din adepții lui Sanjaya care li s-au alăturat, s-auîndreptat către mănăstirea Veluvana pentru a-l vedea pe ilustrul Învățător,pe Buddha.În acord cu cererile lor, Buddha i-a primit pe amândoi în Ordin, prinsimpla rostire a cuvintelor: „Etha Bhikkhave” - „Veniți, voi Bhikkhu-și”Două săptămâni mai târziu, Venerabilul Sariputta a atins starea de Arahantascultându-l pe Buddha explicând Vedana Pariggaha Sutta ascetuluirătăcitor Dighanakha. În aceeași zi, seara, Buddha i-a convocat pe toțidiscipolii lui și le-a oferit pozițiile de prim discipol și de al doilea discipol înSangha Venerabilului Sariputta, respectiv lui Moggallana, care de asemeneaatinsese starea de Arahant o săptămână mai devreme.Întrebări1. Care sunt promisiunile pe care Sariputta și Moggallana le-aufăcut înainte de a pleca fiecare pe drumul său?2. Ce ați înțeles din fraza cu patru propoziții rostită de Ven. Assajicătre Upatissa?3. Care este înțelesul expresiei „Etha Bhikkhave”?Răspunsuri la modulul 61. Yasa și ce 54 de prieteni ai săi, cei cinci călugări și Buddha.Partea I - Nivel Începători 135
 36. 36. Modulul 8BUDDHA VIZITEAZĂ LOCURILE NATALERegele Suddhodana dorește să-l vadă pe BuddhaAuzind că Buddha predică Dhamma în Rajagaha, Regele Suddhodana eradoritor să-l întâlnească. Nouă curteni, fiecare cu o suită mare, au fosttrimiși în nouă ocazii diferite pentru a-l invita pe Buddha la Kapilavatthu.Contrar așteptărilor regelui, toate cele nouă solii au atins starea de Arhat șis-au alăturat Ordinului. Cum Arhații sunt indiferenți la lucrurile lumești, einu au mai trimis mesajul către Buddha.Regele, dezamăgit, l-a trimis în cele din urmă pe Kaludayi, care era unul dintovarășii de joacă din copilăria lui Buddha. El a fost de acord să plece, cucondiția ca să i se permită intrarea în Ordin.și el, de asemenea, auzind Dhamma, a atins starea de Arhat și s-a alăturatOrdinului. Dar spre deosebire de ceilalți, el i-a transmis mesajul lui Buddhași l-a convins să meargă să-și viziteze tatăl. Buddha, urmat de un marecortegiu de discipoli, a călătorit întreaga distanță predicând Dhamma îndrumul său, așa că a ajuns la Kapilavatthu în două luni.Au fost făcute aranjamente pentru ca el să poată sta în Parcul lui Nigrodha,un Sakyan. Sakyanii mai în vârstă, vanitoși, fără a-i arăta respectul cuvenit,i-au pus în față pe cei mai tineri pentru a-l saluta pe Buddha. Acesta le-aînfrânt mândria ridicându-se în aer și făcând „Minunea Pereche”. Regele,văzând această minunată priveliște, l-a salutat imediat, spunând că acesta afost al treilea salut al său. Apoi, toți ceilalți Sakyani i-au arătat respectulcuvenit. După aceasta Buddha a coborât din aer și s-a așezat pe scaunulcare era pregătit pentru el. Rudele lui de asemenea s-au așezat și i-au datascultare.Apoi un fenomen straniu s-a produs. Deodată a izbucnit ploaia, dar ea i-audat numai pe aceia care au dorit să fie udați, nu și pe ceilalți. CândSakyanii s-au minunat de acest fenomen, Buddha le-a povestit VessantaraJataka, pentru a le arăta că un fenomen similar s-a produs și într-o viațăanterioară, în prezența rudelor lui.Cursuri Buddhism36
 37. 37. Regele vede luminaCum nimeni nu l-a invitat la masa de prânz în ziua următoare, Buddha, cubolul în mâini a mers din casă în casă pe străzile din Kapilavatthu, cerșindîmpreună cu discipolii săi. Acest lucru a fost adus la cunoștința regelui care,în mare grabă, a venit la fața locului și i-a cerut lui Buddha să nu-i facăastfel familia de râs.„Acesta este obiceiul tradiției noastre, mărite rege”, a răspuns Buddha lauimirea regelui.„Cu siguranță, Doamne, a noastră este tradiția războinică Mahasammata, șinici măcar un singur războinic nu a cerșit vreodată”. „Această tradițieregală este a ta, o, rege; a mea este tradiția lui Buddha”. Stând în stradă,Buddha l-a sfătuit pe rege astfel: „Fii alert! Nu fi lipsit de atenție! Du o viațăcorectă. Cel drept trăiește fericit și în lumea aceasta, ca și în următoarea”.După toate acestea, regele a atins Sakadagami – „Cel care se mai întoarcedoar o dată”, al doilea stadiu al Sfințeniei, iar Maha Pajapati Gotami a atinsprimul stadiu al Sfințeniei.Într-o ocazie ulterioară, auzind Dhammapala Jataka, regele a atinsAnagami - „Cel care nu se mai întoarce”, al treilea stadiu al Sfințeniei. Pepatul de moarte, regele, ascultând Dhamma de la Buddha pentru ultimaoară și a atins starea de Arahant.Buddha și Prințesa YasodaraCând Buddha a vizitat palatul, toți în afară de Prințesa Yasodhara au venitsă-și arate respectul față de el. Yasodhara a gândit astfel: „Cu siguranță,dacă există măcar puțină virtute în mine, însuși nobilul Domn va veni lamine. Atunci îmi voi arăta profundul respect.”Buddha i-a dat Regelui bolul său și, însoțit de cei doi discipoli șefi, a intratîn camera lui Yasodhara, s-a așezat pe scaunul pregătit și a spus: „Lăsați-ope fiica Regelui să-și arate respectul așa cum dorește ea. Nu spuneți nimic.”Partea I - Nivel Începători 137
 38. 38. Ea a venit în grabă, i-a cuprins gleznele și, punându-și capul pe piciorul luiși-a arătat respectul așa cum a dorit.După acestea Regele a comentat despre marea ei dragoste și a spus:„Doamne, când fiica mea a auzit că tu purtai roba galbenă, și ea s-aîmbrăcat în galben, atunci când a auzit că tu luai numai o masă pe zi, ea afăcut la fel; când a auzit că ai renunțat la canapelele somptuoase, ea afolosit un pat umil. Când a aflat că nu mai folosești ghirlande și parfumuri,nu le-a mai folosit nici ea; când rudele ei i-au trimis mesaje spunând că ei osusțin, ea nu s-a uitat nici măcar la unul. Așa de virtuoasă a fost fiica mea!”„Nu numai în această viață, dar și într-o viață anterioară ea de asemeneam-a protejat, o, Rege” a remarcat Buddha și a povestit CandakinnaraJataka. Consolând-o cu aceste vorbe, Buddha a părăsit palatul.După moartea regelui Suddhodana, când Maha Pajapati Gotami a devenit obhikkhuni, Prințesa Yasodhara a intrat și ea în Ordin și mai târziu a atinsstarea de Arahant. Menționăm că Prințesa Yasodhara era de aceeași vârstăcu Buddha.Buddha și fratele său vitreg, NandaLa două zile după sosirea lui Buddha în Kapilavatthu, Prințul Nanda, fiulReginei Pajapati Gotami, sărbătorea ceremonia consacrării, ceremoniacăsătoriei și ceremonia încălzirii casei. Cu ocazia acestor trei festivaluriBuddha a vizitat palatul său.Buddha i-a înmânat Prințului Nanda bolul său și, rostind o binecuvântare,s-a ridicat să plece, fără a mai lua bolul. Prințul l-a urmat. PrințesaJanapada Kalyani, văzându-l pe Nanda cum îl urmează pe Buddha, a spus:„Întoarce-te repede, o, nobile Domn!” Prințul Nanda a fost adânc mișcat deaceste cuvinte care au fost rostite de logodnica lui, dar, din respect față deBuddha, el nu i-a putut da bolul înapoi. Așa că, cu bolul în mână, el a mersîn parc cu Buddha și a fost rugat să se alăture Ordinului.El a intrat în Ordin cu șovăială, din respect față de Buddha, care era șifratele lui mai mare, dar se gândea în mod constant la logodnica lui.Buddha, citindu-i gândurile, a conceput un plan pentru a-l aduce pe caleacea dreaptă. Cu pretextul de a-i arăta nimfele celeste, Buddha, folosindu-șiCursuri Buddhism38
 39. 39. puterile psihice, l-a luat într-un plan paradisiac. Pe parcursul drumului, luiNanda Bhikkhu i-a fost arătată o maimuță femelă agățată de un ciot arsîntr-un câmp pârjolit.Ajungând în acel plan paradisiac, Nanda Bhikkhu a văzut nimfele celeste șia fost atât de mult fascinat de ele, încât a comparat-o pe fermecătoarea luilogodnică cu bătrâna maimuță.„Ai vrea să le ai, Nanda?” l-a întrebat Buddha.„Da, Doamne” a răspuns el copilărește.„Ei bine, atunci îți garantez că le vei poseda pe toate dacă vei persevera așacum te-am rugat eu”Auzind că Nanda Thera trăia Viața Sfântă cu scopul de a le câștiga penimfele cerești, Bhikkhu-șii l-au ridiculizat, făcându-l „mercenar”. În celedin urmă el a devenit rușinat de acest motiv și, străduindu-se cu hotărâre, aatins starea de Arhat.Întrebări1. De ce cei nouă curteni trimiși de Regele Suddhodana, împreunăcu suitele lor, nu s-au mai întors după ce s-au apropiat deBuddha?2. Cum a înfrânt Buddha mândria bătrânilor Sakyani?3. De ce l-a dus Buddha pe Nanda într-un plan paradisiac folosindu-și puterile psihice?Răspunsuri la modulul 71. Ei au promis că oricare dintre ei descoperă primul CaleaAdevărului, se va întoarce și-l va învăța și pe celălalt.2. Buddha a predicat despre Cauza și Încetarea suferinței3. „Veniți, voi Bhikkhu-și!”Partea I - Nivel Începători 139
 40. 40. Modulul 9PRINȚUL RAHULA, ANANDA ȘIDEVADATTABuddha și Prințul RahulaÎn a șaptea zi după ce Buddha a ajuns în Kapilavatthu, Prințesa Yasodharal-a îmbrăcat pe Rahula și, arătând spre Buddha, a spus:„Privește, fiule, acest mare ascet cu o înfățișare maiestuoasă. El este tatăltău. Mergi la el și cere-ți moștenirea.”Tânărul Rahula a mers lângă el și, revendicându-și moștenirea după cum afost sfătuit de mama lui, plin de afecțiune, a spus: „O, mare ascet, până șiumbra ta îmi face plăcere.”După masa de prânz, el l-a urmat pe Buddha, vorbind multe altele. Nimenin-a încercat să-l oprească. Nici Buddha nu l-a împiedicat de la a-l urma.Când au ajuns în parc, Buddha l-a chemat pe Venerabilul Sariputta și aspus:„Rahula îmi cere moștenirea lui. Îi voi da cele șapte averi nobile, pe care le-am primit și eu la rădăcina copacului Bodhi și îl voi face deținătorul uneimoșteniri care transcende acestă lume. Primește-l în Ordin, Sariputta!”Rahula, care atunci avea numai șapte ani, a fost admis în Ordin. RegeleSuddhodana a fost foarte mâhnit să audă de acest neașteptat evenimentcare i s-a întâmplat iubitului său nepot. El a mers la Buddha și i-a cerut cusmerenie ca nici un copil să nu mai fie primit în Ordin fără acordulpărinților săi. Buddha i-a promis acest lucru. Există câteva discursuriinstructive rostite special pentru Venerabilul Rahula. Ajungând la vârstapotrivită, el a primit Înalta Hirotonisire și a atins repede starea de Arhat.Cursuri Buddhism40
 41. 41. Buddha și AnandaAnanda era vărul lui Buddha. El a intrat în Ordin împreună cu nobiliisakyani Anuruddha, Bhaddiya, Bhagu, Kimbila și Devadatta. Auzind undiscurs al Venerabilului Mantaniputta despre natura lucrurilor, el a devenitun Sotopanna.Cum el avea o memorie foarte bună și de asemenea având și privilegiul rarde a asculta toate discursurile lui Buddha datorită apropierii strânse dintreei, mai târziu a fost desemnat drept „păstrătorul Dhamma-Dhamma-Bhandagarika”.De la vârsta de 55 de ani a lui Buddha, până când a intrat în Parinibbana, la50 de ani, Venerabilul Ananda s-a îngrijit de toate nevoile acestuia, fiindînsoțitorul lui preferat. El a fost acela care a pledat pentru înființareaOrdinului Călugărițelor. La primul Conciliu el a hotărât să se reciteDhamma. Fiecare Sutta începe cu cuvintele lui: „Evam me sutam – Astfelam auzit”.După cum era de așteptat ca el să facă parte din conducerea primuluiConciliu, care era compus numai din Arhați, el s-a străduit din greu și aatins starea de Arhat cu o noapte înaintea Convocării, chiar când sepregătea să se întindă pe patul său. Se spune că el a fost singurul discipolcare a atins starea de Arhat fără să depindă de o anumită postură, așezat, înpicioare, mergând sau dormind.Buddha și DevadattaDevadatta era fiul lui Suppabuddha, și deci vărul și cumnatului lui Buddha.El a intrat în Ordin la începutul activității lui Buddha și s-a făcut remarcatpentru puterile lui psihice (Iddhi). Mai târziu, copleșit de câștigurilelumești și de onoruri, și-a schimbat complet viața și a devenit cel maiînverșunat adversar al lui Buddha. La un moment dat el s-a apropiat deBuddha și și-a exprimat dorința ca să fie lăsat să conducă Ordinul, întrucâtÎnvățătorul era bătrân. Buddha a refuzat. După aceasta Devadatta a comismulte acte rele, pentru care el încă suferă în Avici.Cunoscând perfect faptul că Buddha nu va consimți, dar pentru a avea unpretext în a-l discredita și deci pentru a câștiga sprijinul oamenilorignoranți, el a cerut impunerea următoarelor 5 reguli:Partea I - Nivel Începători 141
 42. 42. • călugării trebuie să-și trăiască toată viața în pădure;• ei ar trebui să trăiască numai din cerșit;• ei trebuie să poarte numai robe Pamsukala (făcute din zdrențeculese din grămezile de gunoi sau din cimitire);• ei ar trebui să trăiască la rădăcina unui copac;• de-a lungul întregii vieți să nu mănânce carne sau pește.Vizionarul Buddha, plin de compasiune, a declarat că aceia care vor suntliberi să respecte aceste reguli, dar el nu le va face obligatorii.Devadatta a făcut din acest refuz o armă pentru a crea o schismă în Ordin.Instigat de acesta, Ajatasattu a provocat moartea inocentului și devotatuluisău tată, Regele Bimbisara.Eșuând în toate eforturile de a-l distruge pe Buddha, în cele din urmăDevadatta însuși a avut o încercare nereușită de a-l ucide, aruncând ostâncă peste el. Cărțile spun că într-un viitor el va deveni un PaccekaBuddha, numit Atthissara, ca rezultat al Vieții Sfinte pe care a avut-oînainte de aceste evenimente.Întrebări1. Care este moștenirea pe care Buddha i-a dat-o Prințului Rahula?2. De ce Ananda a fost desemnat drept „Păstrător al Dhamma”?3. De ce a refuzat Buddha cele cinci cereri ale lui Devadatta înlegătură cu regulile adiționale pentru Bhikkhu-și?Răspunsuri la modulul 81. Toți cei nouă curteni s-au alăturat Ordinului și au atins starea deArhat.2. Buddha a înfrânt mândria bătrânilor sakyani făcând „MinuneaPereche”, ridicându-se în aer și aruncând simultan foc și apă printoate orificiile corpului.Cursuri Buddhism42
 43. 43. 3. Buddha l-a dus pe Nanda într-un plan paradisiac pentru că deșiNanda renunțase la lume, mintea lui tot se mai gândea la fostalogodnică.Partea I - Nivel Începători 143
 44. 44. Modulul 10SERVICIUL RELIGIOS AL LUI BUDDHAServiciul religios încununat de succes al lui Buddha a durat timp de 45 deani. De la 35 de ani, vârsta la care s-a iluminat, până la moartea sa, la 80 deani, el a servit umanitatea prin exemplul dat, ca și prin precepte, fără niciun motiv personal. De-a lungul anilor, el a umblat din loc în loc, învățându-i pe oameni despre Dhamma și eliberându-i din legăturile Samsarei. Întimpul anotimpurilor ploioase (Vassana – din iulie până în noiembrie), el atrăit retras, așa cum era obiceiul printre asceți, datorită neîntreruptelorploi.Primii douăzeci de aniConform comentariilor Buddhavamsa, primii douăzeci de ani i-a petrecutdupă cum urmează:Primul an – BenaresDupă ce a predicat Dhammacakka Sutta în ziua cu lună plină din lunaAsalha, el și-a petrecut prima Vassana (retragere) în Parcul Căprioarei, laIsipatana, lângă Benares. Acolo nu era nici o clădire specială pentru a seputea adăposti.Anii al II-lea, al III-lea și al IV-lea – RajagahaCând Buddha l-a vizitat pe Regele Bimbisara, acesta i-a oferit Pădurea deBambuși (Veluvana) pentru el și pentru discipolii săi. Acesta era un locsolitar, ideal pentru călugări, întrucât nu era nici prea aproape nici preadeparte de oraș. Trei anotimpuri ploioase au fost petrecute în aceastăpădurice liniștită.Anul al V-lea – VesaliÎn timpul celui de-al cincilea an, pe când avea sediul în Sala Ascuțită(Pinnacled Hall) din Mahavana, lângă Vesali, Buddha a aflat de moarteaCursuri Buddhism44
 45. 45. iminentă a Regelui Suddhodana. Ajungând în camera în care se afla acesta,el i-a predicat Dhamma. Imediat după aceasta Regele a atins starea deArhat; timp de șapte zile s-a bucurat de extazul Eliberării, după care amurit.Ordinul CălugărițelorOrdinul Călugărițelor (Bhikkhuni Sasana) a fost fondat în al cincilea anVassana al lui Buddha. După moartea Regelui Suddhodana, Maha PajapatiGotami, dorind să se alăture Ordinului, s-a apropiat de Buddha, care eraatunci la Kapilavatthu și i-a cerut permisiunea ca și femeile să fie admise înOrdin. Din diferite motive Buddha a refuzat și s-a întors la Vesali.Dar Maha Pajapati Gotami, fără a fi descurajată, și-a tăiat părul și purtândîmrăcămintea galbenă a mers pe jos până la Vesali, însoțită de mai multedoamne sakyene, suferind multe greutăți. Lăcrimând, ele au stat în afaraporților Sălii Ascuțite (Pinnacled Hall) din Mahavana, unde se afla Buddha.Venerabilul Ananda, mișcat de acea priveliște patetică, a apelat la Buddhaîn sprijinul lor.Din nou el a refuzat de trei ori dar, în cele din urmă, a fost convins derugămințile stăruitoare ale Venerabilului Ananda, cu condiția ca MahaPajapati Gotami să fie de acord ca ele să urmeze opt reguli de bază:1. O călugăriță, chiar și foarte bătrână, trebuie să-l salute pe unBhikkhu și să se ridice în fața lui, chiar dacă el a primit ÎnaltaHirotonisire doar de o zi.2. O călugăriță nu trebuie să-și petreacă retragerea într-un loc încare nu se află nici un Bhikkhu.3. La fiecare două săptămâni o călugăriță trebuie să întrebe pecineva din Ordinul călugărilor când va avea loc întâlnireaUposatha și când va veni un Bhikkhu să le anunțe.4. Ceremonia Pavarana, de după retragere, trebuie ținută de ocălugăriță în prezența Ordinului Călugărilor ca și a OrdinuluiCălugărițelor.Partea I - Nivel Începători 145
 46. 46. 5. Infracțiunile majore ale unei călugărițe trebuie discutate deambele Ordine, al Călugărilor și al Călugărițelor.6. O femeie novice (Sikkhamana) care este în perioadă de probătimp de doi ani, trebuie să primească Înalta Hirotonisire de laambele Ordine.7. O călugăriță cu nici un chip nu trebuie să dojenească sau săjignească un Bhikkhu.8. O călugăriță nu trebuie să-l admonesteze pe un Bhikkhu, darBhikkhu-șii trebuie să le admonesteze pe călugărițe.Pajapati Gotami a consimțit bucuroasă să respecte aceste opt reguli majore.Acceptându-le, ea a primit în mod automat Mica și Înalta Hirotonisire.Celelalte femei sakyene de asemenea au primit Mica și Înalta Hirotonisire.Mai târziu toate au atins starea de Arhat. Yasodhara și Nanda, fiicele luiPajapati Gotami au fost de asemenea primite în Ordin.În Ordinul călugărițelor, Khema și Uppalavanna au fost desemnate dreptDiscipoli șefi, așa cum erau Sariputta și Moggallana în Ordinul Călugărilor.Anul al VI-lea – Dealul MankulaAșa cum a făcut „Minunea Pereche” (Yamaka Parihariya) pentru aînfrânge mândria rudelor sale la Kapilavatthu, tot așa și aici a făcut acelașilucru pentru a doua oară, convertindu-i pe alții.Anul al VII-lea – Paradisul TavatimsaLa câteva zile după nașterea lui Bodhisatta, mama acestuia, Regina MahaMaya, a murit și a renăscut ca spirit Deva în Paradisul Tavatimsa. În acestal șaptelea an, în timpul lunilor ploioase, Buddha a predicat Abhidhammaspiritelor Deva din acest plan celest, în frunte cu mama sa. Zilnic el s-aîntors în planul terestru și a spus un sumar al predicilor sale VenerabiluluiSariputta, care la rândul său a expus aceeași doctrină, în detaliu,discipolilor. Ceea ce în prezent este cuprins în Abhidhamma Pitaka sepresupune că ar fi această expunere detaliată a Dhamma, făcută de către el.Se știe că auzind aceste discursuri filozofice ale lui Buddha, mama Deva aacestuia a atins primul stadiu al sfințeniei.Cursuri Buddhism46
 47. 47. Anul al VIII-lea – Pădurea BhesakalaAcest an Buddha l-a petrecut lângă stânca Sumsumara, în districtulBhagga.Anul al IX-lea – KosambiÎn acest an Magandiya a nutrit gânduri de dușmănie împotriva lui Buddhapentru ceea ce a rostit acesta când tatăl ei i-a propus să i-o dea de nevastă.Anul al X-lea – Pădurea ParileyyakaDatorită unei nefericite dispute care nu a putut fi rezolvată între două părțiale călugărilor, Buddha s-a retras în această pădure în timpul sezonuluiploios. Cu această ocazie, conform legendei, un elefant și o maimuță auavut grijă de toate nevoile lui.Anul al XI-lea – Ekanala, satul BrahmanilorInteresanta Kasibharadvaja Sutta a fost rostită aici.Anul al XII-lea – VeranjaÎn această perioadă Buddha și discipolii săi au fost obligați să trăiascăhrănindu-se cu mâncare pentru cai. Popasul de la Veranja a condus laformarea introducerii în Vinaya.Anul al XIII-lea – Stânca CaliyaAnul al XIV-lea – Mănăstirea Jetavana, SavatthiVenerabilul Rahula a primit Înalta Hirotonisire în acest an, la vârsta de 20de ani.Anul al XV-lea – KapilavatthuMoartea tragică a Regelui Suddhodana, tatăl Prințesei Yasodhara a avut locîn acest an. Trebuie ținut minte că Buddha a petrecut doar o singurăretragere în locurile sale natale.Anul al XVI-lea – Orașul lui AlavakaConvertirea lui Alavaka, demonul, care se hrănea cu carne de om, a avut locîn acest an.Partea I - Nivel Începători 147
 48. 48. Anul al XVII-lea – RajagahaAnul al XVIII-lea – Stânca CaliyaAnul al XIX-lea și al XX-lea – RajagahaÎntrebări1. Cine l-a convins pe Buddha să înființeze Bhikkhuni Sasana?2. Câte reguli de bază adiționale le-au fost impuse călugărițelor?3. Cine au fost desemnate drept Discipoli șefi ai OrdinuluiCălugărițelor?Răspunsuri la modulul 91. Buddha i-a dat Prințului Rahula cele șapte bogății nobile:a. Saddha (Încrederea)b. Sila (Moralitatea)c. Hiri (Rușinea Morală)d. Ottappa (Teama/Frica Morală)e. Caga (Generozitatea)f. Panna (Înțelepciunea)2. Ananda a fost desemnat drept „Păstrător al Dhamma” din cauzăcă el avea o memorie foarte bună.3. Cele cinci reguli propuse de către Devadatta puteau fi respectate,dar nu erau obligatorii.Cursuri Buddhism48
 49. 49. Modulul 11ANGULIMALA ȘI PRINCIPALIIBINEFĂCĂTORI AI LUI BUDDHAAngulimalaÎn al douăzecilea an Buddha l-a convertit pe ucigașul notoriu Angulimala.Numele lui adevărat era Ahimsaka (Inocent). El se trăgea dintr-o familiedistinsă, fiind elevul cel mai ilustru și totodată favoritul unui învățătorvestit.Din nefericire, colegii lui au devenit geloși pe el și, născocind o povestefalsă, au reușit să-l întoarcă pe învățător împotriva lui. Acesta, furios, fărănici o investigație, a plănuit să-i pună capăt vieții ordonându-i să-i aducă omie de degete drept cadou. Dându-i ascultare învățătorului, cu toate că afăcut aceasta cu o foarte mare reținere, el s-a stabilit în pădure și a începutsă omoare oameni pentru a aduna degetele necesare pentru dar. Mai târziuel și-a făcut o ghirlandă din aceste degete, de aici trăgându-i-se numele deAngulimala.Când deja colectase 999 de degete și era pe cale să completeze numărulcerut, a apărut Buddha în viața lui. Angulimala a făcut o încercarezadarnică de a-l ucide pe Buddha, dar a sfârșit prin a fi convertit la nobilaDhamma și a fost admis în Ordin. Într-o zi, pe când mergea cu bolul lacerșit, el a văzut o femeie în chinurile nașterii. Plin de compasiune, el i-apovestit această întâmplare lui Buddha, care mai apoi l-a învățat așanumita Angulimala Paritta, care este după cum urmează:„Soră, cum eu am fost născut în clanul Ariyan și nu cunosc să fi distrusconștient viața vreunei ființe vii. Prin acest adevăr fie ca tu să fiinevătămată și fie ca și copilul tău să fie nevătămat.”El a studiat această Paritta și mergând lângă sora în suferință, s-a așezat peun scaun separat de ea printr-un paravan și a făcut acest Act al Adevărului.Pe loc ea a născut copilul cu mare ușurință. Eficacitatea acestei Parittapersistă chiar și în zilele noastre.Partea I - Nivel Începători 149
 50. 50. La timpul potrivit, Venerabilul Angulimala a atins starea de Arhat.Următorii 25 de ani au fost petrecuți în Savatthi, la Mănăstirea Jetavana,construită de Anathapindika, milionarul, și la Pubbarama, construită deVisakha, marea binefăcătoare a lui Buddha.AnathapindikaAnathapindika, care a fost numit „cel care îi hrănește pe neajutorați”, eraun milionar din Savatthi. Numele lui de familie era Sudatta. În timpul uneivizite la cumnatul său, în Rajagaha, spre marea lui bucurie a auzit căBuddha se afla într-o pădure din apropiere.El era atât de nerăbdător să-l întâlnească pe Buddha, încât s-a trezit foartedevreme și a pornit către locul respectiv, trecând printr-un cimitirsinguratic. Se spune că încrederea lui în Buddha era atât de puternică, încâto lumină emana din corpul său. Cu ajutorul acestei lumini și a încurajărilorcare i-au fost date de o ființă invizibilă din cimitir, el a ajuns la Sitavana,unde Buddha se plimba încoace și încolo, anticipându-i vizita. El a ascultatDhamma direct de la Buddha și a devenit un Sotopanna.Întorcându-se la Savatthi el a cumpărat un parc care aparținea PrințuluiJeta și a ridicat vestita Mănăstire Jetavana, cu o mare cheltuială. AiciBuddha a petrecut 19 anotimpuri ploioase. Această mănăstire, undeBuddha și-a petrecut o mare parte din viață, a fost scena multor predici de-ale lui.Câteva discursuri, care sunt de interes în special pentru laici, au fost rostiteîn prezența lui Anathapindika. Datorită generozității lui deosebite el a fostprivit ca principalul susținător laic al lui Buddha. La sugestia lui a fostpalntat la intrarea în mănăstire copacul Ananda Bodhi, care mai există șiastăzi.Soția lui era Punalakkhana. El a avut trei fiice – Maha Subhadda, CulaSubhadda și Sumana. Cea mai în vârstă dintre ele a atins Sotopanna, întimp ce cea mai tânără a fost o Sakadagami. Unicul său fiu, Kala, care maiîntâi nu a fost religios, mai târziu a atins Sotopanna, ghidat cu măiestrie detatăl său. Anathapindika și-a dat ultima suflare ascultând un discurs alVenerabilului Sariputta.Cursuri Buddhism50
 51. 51. După moarte el a renăscut în Paradisul Tusita. Cărțile spun că în aceeași ziîn care a renăscut ca Deva, el l-a vizitat pe Buddha și, proslăvind virtuțileVenerabilului Sariputta, și-a exprimat plăcerea de a-l vedea pe Buddha șipe discipolii săi locuind în mănăstirea pe care a construit-o.VisakhaVisakha a fost fiica devotată a lui Dhananjaya, un milionar. Mama ei a fostSumana, iar iubitul ei bunic a fost Mendaka.S-a întâmplat că Buddha a vizitat locurile ei natale pe când ea avea numaișapte ani. Deși tânără ca vârstă, ea era destul de avansată în Samsara. Dinacest motiv, când a auzit Dhamma de la Buddha pentru prima oară, ea adevenit o Sotopanna.Dăruită cu toate farmecele unei femei, tânăra și talentata Visakha excela șiîn înțelepciunea lumească și în înțelegerea spirituală.Ea a fost dată în căsătorie unui bărbat non-Buddhist, pe numePunnavaddhana, fiul unui milionar numit Migara. În ziua nunții, pe lângă omare zestre și a unor podoabe extrem de bogate (Mahalata Palandana), i-aumai fost date și zece sfaturi. Prin tact și răbdare, în cele din urmă ea atransformat casa soțului ei într-un fericit cămin Buddhist. Asprul său socrua fost primul care a devenit un Sotopanna și a îmbrățișat Buddhismul.După acestea ea a fost lăsată liberă să se angajeze în activități religioase,după cum i-a fost voia.Ea a fost aceea care a construit Pubbarama la est de Savatthi, după cum i-asugerat Buddha. Aici Buddha a petrecut șase anotimpuri ploioase. Ea adevenit principala susținătoare femeie laică a lui Buddha și a discipolilorsăi. Ca femeie ea a jucat un rol important în multe activități care au avutlegătură cu Sasana. Câteodată ea chiar a fost delegată de Buddha pentru arezolva disputele care apăreau între călugărițe. Câteva reguli pentrucălugări au fost făcute la sugestia ei.Prin comportamentul ei demn, manierele rafinate, vorbirea curtenitoare,ascultarea și respectul față de bătrâni, compasiunea pentru cei mai puținnorocoși și blânda ospitalitate, ea a câștigat inima tuturor celor care aucunoscut-o.Partea I - Nivel Începători 151
 52. 52. Întrebări1. De ce ascultătorul Angulimala s-a transformat într-un ucigaș?2. Cine a construit Mănăstirea Jetavana?3. Cum a transformat Visakha familia soțului ei într-un fericit căminBuddhist?Răspunsuri la modulul 101. Ananda l-a convins pe Buddha să înființeze OrdinulCălugărițelor.2. Există opt reguli de bază adiționale impuse călugărițelor.3. Cele două femei discipoli șefi au fost Ven. Khemma și Ven.Uppalavanna.Cursuri Buddhism52
 53. 53. Modulul 12PROGRAMUL ZILNIC AL LUI BUDDHABuddha își îndeplinea îndatoririle în mod sistematic, în conformitate cu unplan prestabilit. Întreaga zi îi era ocupată cu munca religioasă, cu excepțiamomentelor dedicate nevoilor fizice. Deși în unele ocazii el a rostitdiscursuri care se refereau la fericirea lumească, principala lui preocupare afost ridicarea morală a oamenilor. El însuși iluminat, a făcut tot ceea ce aputut fi mai bun pentru a-i ilumina și pe ceilalți.Ziua lui era împărțită în cinci părți, și anume:1. Perioada de dimineață;2. Perioada de după amiază;3. Primul Ceas;4. Ceasul de Mijloc;5. Ultimul Ceas.Perioada de dimineațăDe obicei dimineața devreme, el privea lumea cu Privirea Divină pentru avedea pe cine ar putea ajuta. Dacă cineva avea nevoie de prezența lui, elmergea neinvitat – de regulă pe jos, sau, în funcție de circumstanțe,folosindu-și puterile psihice – și conducea persoana respectivă pe calea ceadreaptă. El mergea în căutarea celor vicioși și impuri; cei virtuoși și puriveneau ei singuri în căutarea lui. După ce oferea astfel de servicii spiritualeoricui îi erau necesare, el mergea în turul pentru cerșit, dacă nu era invitatîntr-un alt loc; fie singur, fie însoțit de Bhikkhu-și. Înainte de miezul zilei eltermina de luat masa.Imediat după masă el rostea un scurt discurs pentru oameni, statornicindu-i în cele Trei Refugii și cele Cinci Precepte. Dacă persoanele cărora le eraadresat discursul erau mature din punct de vedere spiritual, le era arătatăPartea I - Nivel Începători 153
 54. 54. Calea către Sfințenie. Câteodată el făcea ordinări, dacă erau candidațipentru Ordin. După acestea el se retrăgea în mănăstire.Perioada de după amiazăDupă masa de prânz, el se așeza pe un scaun în mănăstire când Bhikkhu-șiise adunau să asculte expunerile lui despre Dhamma. Unii luau obiecte demeditație conform temperamentelor lor și se retrăgeau în locuri apropiate.Alții își arătau respectul cuvenit, după care se retrăgeau în camerele lorpentru a-și petrece după amiaza.După ce le predica astfel discipolilor, el însuși se retrăgea în camera luiparticulară, „Camera Înmiresmată”, pentru a se odihni. Dacă dorea, eldormea puțin, cu atenție, întins pe partea dreaptă. Când se ridica el atingeaExtazul Marii Compasiuni – Maha Karuna Smapatti și supraveghea lumeacu Privirea Divină, în special pe Bhikkhu-șii care erau retrași în solitudinepentru a medita, dar și pe ceilalți, pentru a le da ajutor spiritual în caz că arfi avut nevoie. Dacă cei care erau pe un drum greșit și aveau nevoie desfatul lui se aflau la distanță, atunci el ajungea la aceștia folosindu-șiputerile psihice, după care se întorcea în camera lui.Spre seară, discipolii laici se adunau în jurul lui pentru a asculta Dhamma.Pătrunzând tendințele lor înnăscute și temperamentele lor cu Privirea deBuddha, el le predica timp de o oră. Fiecărui membru al auditoriului, chiardacă avea o constituție diferită, i se părea că predica îi era dedicată luiînsuși. Astfel era metoda lui Buddha de a expune Dhamma.Ca o regulă, Buddha îi convertea pe ceilalți în principal prin expunereaDhamma, pentru că el apela mai mult la intelect decât la emoție. Buddha îisfătuia pe căutătorii Adevărului să nu accepte nimic doar din cauzaautorității altuia, ci să-și folosească propria rațiune pentru a judeca ei înșișidacă învățătura este dreaptă sau este greșită.Într-o anumită ocazie, oamenii neamului Kalamas, din Kessaputta, s-auapropiat de Buddha spunându-i că mulți asceți și Brahmani care au venit săpredice obișnuiau să-și laude foarte mult propriile doctrine și să criticedoctrinele altora, și că ei erau derutați și nu mai puteau înțelege care dintreaceștia spuneau adevărul și care nu.Cursuri Buddhism54
 55. 55. „Da, este corect ca voi să vă îndoiți, este corect să ezitați. Într-o problemăîndoielnică apare ezitarea.”Astfel a vorbit Buddha și le-a dat următorul sfat, care este aplicabil înaceeași măsură și raționaliștilor moderni, așa cum a fost potrivit și pentruscepticii Brahmani de odinioară. „Veniți, o Kalamași”.„Să nu acceptați nimic doar din auzite. Să nu acceptați nimic doar dincauză că așa este tradiția. Să nu acceptați nimic pe baza zvonurilor. Să nuacceptați nimic doar din cauză că este conform cu scripturile voastre. Sănu acceptați nimic doar prin simpla presupunere. Să nu acceptați nimicținând seama doar de anumite motive. Să nu acceptați nimic doar dincauză că se potrivește cu ideile voastre preconcepute. Să nu acceptaținimic doar din cauză că pare acceptabil. Să nu acceptați nimic gândind căascetul care vă vorbește este demn de respect.”„Dar, Kalamași, atunci când cunoașteți, când știți pentru voi înșivă –Aceste lucruri sunt imorale; aceste lucruri sunt de blamat; aceste lucrurisunt dezaprobate de înțelepți; aceste lucruri, când sunt făcute șiîntreprinse duc la ruină și la întristare – atunci într-adevăr trebuie să lerespingeți.”„Atunci când cunoașteți, știți pentru voi înșivă – Aceste lucruri suntmorale; aceste lucruri sunt ireproșabile; aceste lucruri sunt lăudate decătre înțelepți; aceste lucruri, când sunt făcute și întreprinse conduc labunăstare și fericire – atunci să trăiți în conformitate cu acestea.”Aceste cuvinte ale lui Buddha, rostite acum 2500 de ani, încă își maipăstrează forța originală și prospețimea.În rare ocazii, cum a fost cazul lui Angulimala, Khemma și al altora,Buddha a recurs la puterile lui psihice.Învățăturile sublime ale lui Buddha i-au sedus pe toți în aceeași măsură. Aufost ca laptele pentru un copil și precum carnea pentru un om în putere. șibogații, și săracii, cei de condiție bună, ca și cei de condiție joasă, aurenunțat la vechile lor credințe pentru a îmbrățișa noul mesaj de pace. Abiaformata Sasana, care a început doar cu cinci asceți, curând s-a dezvoltatcuprinzând milioane și s-a răspândit în mod pașnic în toată India Centrală.Partea I - Nivel Începători 155
 56. 56. Primul ceasAceastă perioadă a serii care se întinde de la 6 la 10 era rezervată numaipentru Bhikkhu-și. În această perioadă Bhikkhu-șii își lămureau îndoielile,îl întrebau pe Buddha despre subtilitățile Dhamma, obțineau obiectepotrivite pentru meditație și ascultau Dhamma direct de la Buddha.Ceasul din mijlocÎn timpul acestei perioade, de la 10 noaptea la 2 dimineața, ființele celeste,cum ar fi Deva și Brahma, care sunt invizibile pentru oamenii obișnuiți, seapropiau de Buddha pentru a-i pune întrebări despre Dhamma. Câtevaastfel de discursuri și răspunsuri date la întrebările lor apar mai ales înSamyutta Nikaya.Ultimul ceasOrele de dimineața devreme, de la 2 la 6, erau împărțite în patru.Prima parte era dedicată mersului încoace și încolo (Cankamana). Acestaera ca un exercițiu fizic ușor pentru Buddha. În partea a doua (de la 3 la 4),el doarmea atent, întins pe partea dreaptă. În timpul celei de-a treia părți(de la 4 la 5) el ajungea la Fructul stării de Arahant și se bucura de extazulNibbanic. Ultima oră (de la 5 la 6) el o petrecea atingând extazul MariiCompasiuni – Maha Karuna Sampatti.La această oră a dimineții el emana gânduri de Blândețe-Iubitoare cătretoate ființele și supraveghea lumea cu Privirea de Buddha pentru a vedeadacă poate să fie de ajutor cuiva. Dacă exista cineva demn de a fi ajutat, seducea el însuși și oferea asistența spirituală necesară.Întreaga zi el este ocupat cu activitățile sale religioase. El doarme numai osingură oră pe zi. Timp de două ore la prânz și în zori el străbătea întreagalume cu gânduri de Metta – Blândețea-Iubitoare. El își caută hrana fără săderanjeze pe nimeni. Ducând o viață de sărăcie voluntară, cerșindu-șihrana din ușă în ușă, hoinărind dintr-un loc în altul timp de opt luni pe an,el a muncit astfel neobosit până la vârsta de optzeci de ani.Cursuri Buddhism56
 57. 57. Întrebări1. În ce perioadă a zilei predica Buddha Dhamma?2. În sfatul pentru Kalamași, care sunt criteriile de respingere șicare sunt criteriile de acceptare?3. Cât timp dormea Buddha pe zi?Răspunsuri la modulul 111. Angulimala s-a transformat într-un ucigaș notoriu din cauză că avrut să îndeplinească dorința învățătorului lui ducându-i o mie dedegete drept cadou.2. Mănăstirea Jetavana a fost construită de către Anathapindika.3. Visakha a transformat familia soțului ei într-un cămin Buddhistfericit prin tact și răbdare.Partea I - Nivel Începători 157

×