Ceaslov 1835 (repub. 2001) Manastirea Neamtului

2,731 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,731
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,281
Actions
Shares
0
Downloads
104
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ceaslov 1835 (repub. 2001) Manastirea Neamtului

 1. 1.                       Ceaslov  ÎNTRU SLAVA LUI DUMNEZEU CELUI ÎN TREIME SLĂVIT  De pre slova chirilică acum pre cea lătinescă din nou scris, cu puţine cele de trebuinţă îndreptări, dupre izvodul dat în tipar în Sfânta Monastire Neamţul la anul dela Hristos 1835, cu blagosloveniia Mitropolitului Veniamin Costaki, prin osârdia Arhimandritului Neonil, Stareţul Sfintelor Monastiri a Neamţului şi Secului.
 2. 2.    La anul dela Hristos 2001, iară de la Facerea Lumii 7509  
 3. 3.                          Ceaslov            
 4. 4.                                    
 5. 5.          5
 6. 6.                Î N S E M N A R E DE TOATE CELE CE SE AFLĂ ÎNTRU ACEASTĂ SFÂNTĂ CARTE.  Fila. Rugăciunile Dimineţii...........................................................................1 Rugăciunea de miezul nopţii pentru toate zilele...................................8 Rugăciunea de miezul nopţii pentru Sâmbete.....................................20 Altă rugăciune de miezul nopţii pentru Dumineci..............................26 Slujba Utreniei sau mânecării, cu rânduiala ei....................................29 Ceasul întâiu........................................................................................48 Mijloceas al acestuiaş ceas..................................................................52 Al treilea Ceas.....................................................................................55 Mijloceas al acestuiaş Ceas.................................................................59 Al Şaselea Ceas...................................................................................62 Mijloceas al acestuiaş Ceas.................................................................66 Obedniţa..............................................................................................68 Condacele de preste săptămână...........................................................71 Rânduiala mesei pentru toate zilele....................................................75 Rânduiala Panaghíei...........................................................................78 Al nouălea Ceas..................................................................................82 Mijloceas al acestuiaş Ceas................................................................86 Vecérnia sau rugăciunea de seară.......................................................88 Rugăciunea mesei de seară.................................................................95 Pavecérniţa cea Mare..........................................................................96 Pavecérniţa cea Mică........................................................................112 Rugăciunile spre somn......................................................................116 Sinaxáriul celor douăsprezece Luni..................................................123 Troparele Învierii ce se cântă dupre Fericiţi cei fără prihană.....................................................................217 Troparele morţilor, carile se cântă Sâmbăta dupre Fericiţi cei fără prihană...........................................................218
 7. 7. Troparele şi Condacele Triódului.....................................................219 Troparele şi Condacele Penticostáriului...........................................227 Troparele Învierii pre opt Glasuri.....................................................231 Bogorodícĭnele Troparelor ce se cântă preste tot anul......................235 Troparele preste toată săptămâna......................................................246 Acáthistul Domnului nostru Iisus Hristos.........................................248 Acáthistul Cinstitei Cruci..................................................................265 Acáthistul a neşezutei Cântări, adecă a Buneivestiri.........................278 Acáthistul Adormirii Maicii Domnului.............................................296 Acáthistul Sfântului Ioánn Botezătoriul............................................333 Acáthistul Sfântului Ierarh Nicólae...................................................350 Acáthistul Sfintei Marii Muceniţe Varvárii......................................366 Cinstitul Paraclis al Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu..............386 Acáthistul Sfântului Marelui Mucenic Gheórghie............................394 Acáthistul Sfântului marelui Mucenic Ioánn cel Nou dela Suceavă ............................................................ 407 Canonul Îngerului Păzitoriului vieţii omului....................................426 Acáthistul Sfinţilor mai-marilor Voievozi Mihaíl şi Gavriíl.............433 Canon cătră toţi sfinţii.......................................................................446 Canon de pocăinţă cătră Domnul nostru Iisus Hristos......................458 Canonul Sfinţilor Apostoli................................................................455 Pravila ce se cuvine a păzi cei ce voiesc a săvârşi cele Sfinte, şi cei ce voiesc a se împărtăşi Dumnezeeştilor Taine.......................460 Canonul cătră Sfânta Împărtăşire......................................................463 Rugăciunile Sfintei Împărtăşiri.........................................................469 Rugăciunile dupre Sfânta Împărtăşire...............................................479 Scrisoarea lui Ávgar, cătră Mântuitoriul Iisus Hristos......................483 Răspunsul Mântuitoriului cătră Ávgar..............................................483 Înştiinţarea lui Léntulu, Procónsul Iudéii, cătră Sinátul Rómii: Pentru Chipul Mântuitoriului...........................484 Glosar................................................................................................485  7
 8. 8.                      RUGĂCIUNILE DIMINEŢII    Sculându-te din somn, fără de lene şi trezvindu-te, să te depărtezi de aşternut, şi îndată să te închini de 3 ori, zicând: Slavă ţie, Dumnezeul nostru, slavă ţie. Dupre aceasta să stai puţin tăcând, până ce se vor alina toate simţirile tale, şi atuncea să faci trei închinăciuni până la pământ. Şi de iaste Preot, zice: Bine iaste cuvântat Dumnezeul nostru... Iară de nu, Doamne Iisuse Hristoase, Fiiul lui Dumnezeu, pentru Rugăciunile Preacuratei Maicii tale şi ale tuturor sfinţilor, miluieşte pre noi, Amin. Şi să zici: Slavă ţie Dumnezeul nostru, slavă ţie. Împărate Ceresc, Mângâitoriule, Duhul Adevărului, carele pretutindenea eşti şi toate le plineşti; Vistiiariul bunătăţilor, şi Dătătoriule de viiaţă, vino şi sălăşluieşte întru noi, şi curăţeşte pre noi de toată spurcăciunea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pre noi. De 3 ori. Slavă Tatălui şi Fiiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluieşte pre noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Numele tău. Doamne miluieşte, de 3 ori. Slavă... Şi acum... Tatăl nostru carele eşti în Ceriuri, sfinţească-se Numele tău. Vie Împărăţiia ta, fie Voia ta, precum în Ceriu, şi pre pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-o nouă astăzi, şi iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.
 9. 9.  Rugăciunile Dimineţii  Şi Troparele acestea, Glas 1. Sculându-ne din somn, cădem cătră tine, Bunule, şi cântare îngerească strigăm ţie, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte pre noi. Slavă... Din pat şi din somn m’ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, şi inima şi buzele mele deşchide, ca să te laud pre tine, Sfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu miluieşte pre noi. Şi acum... Fără de veste Judecătoriul va veni, şi ale fieştecăruia fapte se vor goli. Ci cu frică să strigăm în miezul nopţii: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu miluieşte pre noi. Doamne miluieşte, de 12 ori. Şi rugăciunea aceasta: in somn sculându-mă, mulţămesc ţie, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta, şi îndelungă-răbdarea ta, nu te-ai mâniiat pre mine, leneşul şi păcătosul, nici m’ai pierdut cu fărădelegile mele, ci ai făcut Iubire de oameni dupre obiceiu; şi întru deznădăjduire zăcând eu, m’ai ridicat, ca să mânec şi să slăvesc Puterea ta. Şi acum luminează-mi ochii gândului, deşchide-mi gura, ca să mă învăţ Cuvintele tale, şi să înţeleg Poruncile tale, şi să fac Voia ta, şi să-ţi cânt întru mărturisirea inimii, şi să laud Preasfânt Numele tău, al Tatălui, şi al Fiiului şi al Sfântului Duh, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. D Altă rugăciune. lavă ţie Împărate, Dumnezeule Atotputernice, carele cu purtarea ta de grijă cea Dumnezeiască şi de oameni iubitoare m’ai învrednicit, pre păcătosul şi nevrednicul, din somn a mă scula, şi a dobândi întrarea în Sfântă Casa ta. Priimeşte, Doamne, şi glasul rugăciunii mele, ca şi al Sfintelor şi înţelegătoarelor tale Puteri, şi binevoiaşte ca cu inimă curată şi cu duh de smerenie să se aducă ţie lauda cea din spurcate buzele mele; ca şi eu să mă fac părtaş fecioarelor celor înţelepte cu luminată făcliia sufletului mieu; şi să slăvesc pre tine, pre cel în Tatăl şi în Duhul slăvit, Dumnezeu Cuvântul, Amin. S Apoi: Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. 2
 10. 10.  Rugăciunile Dimineţii  Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Însuşi Hristos Împăratul şi Dumnezeul nostru. Şi 3 închinăciuni. Şi îndată Psalmul 50. iluiaşte-mă, Dumnezeule, dupre mare Mila ta şi dupre mulţimea Îndurărilor tale şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, şi de păcatul mieu mă curăţeşte, că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul mieu înnaintea mea iaste pururea. Ţie unuia am greşit, şi ce iaste viclean înnaintea ta am făcut, ca să te îndreptăţeşti întru Cuvintele tale, şi să biruieşti când vei judeca tu. Că iată întru fărădelegi m’am zămislit, şi în păcate m’a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii tale ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu issop, şi mă voiu curăţi; spăla-mă-vei, şi mai vârtos decât zăpada mă voiu albi. Auzului mieu vei da bucurie şi veselie, bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce Faţa ta de cătră păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Duh drept înnoiaşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda dela Faţa ta, şi Duhul tău cel Sfânt nu lua dela mine. Dă mie bucuriia mântuirii tale, şi cu Duh Stăpânitoriu mă întăreşte. Învăţa-voiu pre cei fără de lege Căile tale, şi cei necinstitori la tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de Dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deşchide, şi gura mea va vesti lauda ta. Că de ai fi voit jertvă, aş fi dat: arderi de tot nu vei binevoi. Jertva lui Dumnezeu, duhul zdrobit, inimă zdrobită şi smerită Dumnezeu nu va defăima. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta, Siónului, şi să se zidească zidurile Ierusalímului. Atuncea bine vei voi jertva dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atuncea vor pune pre Oltáriul tău viţei. M Deci, rugăciunea 1-a, a Sfântului Macárie celui Mare. Doamne, curăţeşte pre mine, păcătosul, că niciodinioară bine înnaintea ta n’am făcut, ci mă izbăveşte de vicleanul, şi să fie întru mine Voia ta, ca fără de osândă să deşchiz gura mea cea nevreadnică. Şi să laud Preasfânt Numele tău, al Tatălui şi al Fiiului, şi al Sfântului Duh, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. Rugăciunea a 2-a. Iară a aceluiaşi sfânt. Din somn sculându-mă, cântare de miază-noapte aduc ţie, Mântuitoriule, şi înnaintea ta căzând, strig: Nu mă da să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluieşte, cel ce te-ai răstignit de voie, şi pre mine, cel ce zac în lene, grăbind mă scoală, şi mă mântuieşte întru 3
 11. 11.  Rugăciunile Dimineţii  starea înnainte, şi întru rugăciuni; şi dupre somnul nopţii, să-mi luminezi ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, şi mă mântuieşte. Rugăciunea a 3-a. Iară a aceluiaş sfânt. Cătră tine, Stăpâne, Iubitoriule de oameni, sculându-mă din somn scap, şi spre lucrurile tale mă nevoiesc; rogu-mă ţie, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea, în tot lucrul, şi mă izbăveşte de toate lucrurile cele rele lumeşti, şi de sporirea drăcească, şi mă mântuieşte, şi mă du întru Împărăţiia ta cea vecinică. Că tu eşti Făcătoriul mieu, şi Purtătoriu de grijă a tot binele şi Dătătoriu, şi întru tine iaste toată nădejdea mea, şi ţie slavă înnalţ, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin. Rugăciunea a 4-a. Iară a aceluiaşi sfânt. Doamne, carele cu multă Bunătatea ta, şi cu Îndurările tale cele mari, ai dat mie, robului tău, de am trecut vremea ce a trecut a nopţii aceştiia, fără de ispită de toată răutatea pizmaşului, tu însuţi Stăpâne, a toate câte sânt Făcătoriule, învredniceşte-mă cu adevărată Lumina ta, ca cu luminată inimă să fac Voia ta, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. Rugăciunea a 5-a. Doamne, Dumnezeule, Atotţiitoriule, carele priimeşti dela Puterile tale cele Cereşti cântarea a Sfintei Treimi, priimeşte şi dela noi, nevrednicii robii tăi, cântarea a Sfintei Treimi, şi ne dăruiaşte întru toţi anii vieţii noastre, şi întru tot ceasul, ţie slavă să înnălţăm, Tatălui, şi Fiiului, şi Sfântului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. Rugăciunea a 6-a. oamne Atotţiitoriule, Dumnezeul Puterilor şi a tot trupul, carele în cele de sus lăcuieşti, şi spre cele smerite priveşti; cela ce ispiteşti inimile şi rărunchii, şi tainele oamenilor le ştii adevărat; Lumină fără de început şi pururea fiitoare, în carea nu iaste mutare sau umbră de schimbare; Însuţi, Împărate fără de moarte, priimeşte rugăciunile noastre carile facem cătră tine din gurile noastre cele spurcate, întru această vreme a nopţii, îndrăznind pentru mulţimea Milelor tale. Şi lasă nouă greşalele carile am greşit înnaintea ta, cu cuvântul, cu lucrul, din ştiinţă şi din neştiinţă. Şi curăţeşte pre noi de toate spurcăciunile trupeşti şi sufleteşti, făcând pre noi casă Cinstitului şi Sfântului tău Duh. Şi dăruiaşte nouă întru inimă priveghitoare şi curată a trece toată noaptea aceştii vieţi, aşteptând luminata, şi sfânta Zi, a Unuia-născut Fiiului tău, a Domnului Dumnezeu şi Mântuitoriului nostru Iisus Hristos, întru carea, când va D 4
 12. 12.  Rugăciunile Dimineţii  veni pre pământ cu slavă, să judece pre toţi, şi să plătească fieştecăruia dupre lucrul lui. Ca să nu ne aflăm zăcând şi dormitând, ci priveghind şi sculaţi întru lucrurile Poruncilor lui; şi să fim gata a întra în Bucurie şi în Cămara Slavei lui ceii Dumnezeeşti, unde iaste Glasul cel neîncetat al Lăudătorilor, şi nespusa dulceaţă a celor ce văd pururea frumseţea cea nespusă a Slavei tale. Că tu eşti Lumina cea adevărată, carea luminezi şi sfinţeşti toate, şi pre tine laudă toată făptura în veci, Amin. Rugăciunea a 7-a. Pre tine bine te cuvântăm, Înnalte Dumnezeule, şi al milelor Doamne, cela ce faci cu noi pururea lucruri mari şi cu anevoie a le urma, slăvite şi preaminunate, carile nu au număr. Cela ce ai dat nouă somn spre odihna neputinţelor noastre, şi spre răpaosul ostenelii trupului celui cu multe ostenéle. Mulţămimu-ţi, că nu ai pierdut pre noi cu fărădelegile noastre, ci dupre obiceiul cel iubitoriu de oameni, te-ai milostivit, şi ai ridicat pre noi a mâneca şi a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm Bunătăţii tale ceii neasemănate, luminează ochii gândului nostru, şi ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenii, deşchide gura noastră, şi o umple de laudele tale; ca să putem întru linişte a cânta şi a striga, şi a ne mărturisi ţie pururea, lui Dumnezeu celui slăvit întru toate şi dela toţi, Tatălui celui fără de început, împreună şi Unuia- născut Fiiului tău, şi Preasfântului, şi Bunului, şi de viiaţă Făcătoriului tău Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. Rugăciunea a 8-a, a Sfântului Ioánn Gură de Aur. Dupre numărul Ceasurilor nopţii, şi ale zilei. Doamne, nu mă lipsi de binele tău cel Ceresc. Doamne, izbăveşte-mă de muncile de veci. Doamne, de am greşit măcar cu mintea, măcar cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăveşte- mă de toată neştiinţa, şi uitarea, şi neîndrăznirea, şi de nesimţirea cea împietrită. Doamne, izbăveşte-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima, carea o a întunecat pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greşit, iară tu ca un Dumnezeu îndurătoriu mă miluieşte, văzând neputinţa sufletului mieu. Doamne, trimite Mila ta întru ajutoriul mieu, ca să proslăvesc Preasfânt Numele tău. Doamne, Iisuse Hristoase, scrie-mă, pre robul tău, în cartea Vieţii, şi-mi dăruiaşte sfârşit bun. Doamne, Dumnezeul mieu, măcar de nu am făcut nici un bine înnaintea ta, ci dă mie dupre Harul tău să puiu început bun. Doamne, stropeşte în inima mea Roua Harului tău. Doamne al 5
 13. 13.  Rugăciunile Dimineţii  Ceriului şi al pământului, pomeneşte-mă, pre păcătosul robul tău, ruşinatul şi necuratul, întru Împărăţiia ta, Amin. Până aici urmează ceasurile nopţii Doamne, priimeşte-mă întru pocăinţă. Doamne, nu mă lăsa pre mine. Doamne, nu mă duce întru ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrămi şi aducere aminte de moarte, şi umilinţă. Doamne, dă- mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăţie şi ascultare. Doamne, dă-mi răbdare, şi voie nebiruită, şi blândeţe. Doamne, sădeşte în mine rădăcina bunătăţilor, şi frica ta în inima mea. Doamne, învredniceşte-mă să te iubesc cu tot sufletul şi gândul mieu, şi să fac întru toate Voia ta. Doamne, acoperă-mă de oamenii gâlcevitori, şi de draci, şi de patimile trupeşti, şi de toate alte lucruri necuvioase. Doamne, ştiu că faci precum vrei tu, deci să fie şi întru mine, păcătosul, Voia ta, că bine eşti cuvântat în veci, Amin. Rugăciunea a 9-a, cătră sfântul Îngerul, Păzitoriul vieţii. Îngerul lui Hristos cel sfânt, cătră tine caz şi mă rog, păzitoriul mieu cel sfânt, carele eşti dat mie spre păzirea sufletului, şi păcătosului mieu trup, dela Sfântul Botez. Iară eu cu lenea mea, şi cu obiceiurile mele cele rele, am mâniiat preacurata Lumina ta, şi te-am gonit dela mine cu toate lucrurile cele de ruşine: cu minciunile, cu clevetirile, cu pizma, cu osândirea, cu trufiia, cu neplecarea, cu neiubirea de fraţi, şi cu ţinerea minte de rău, cu iubirea de argint, cu preacurviia, cu mâniia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără saţiu, cu beţiia, cu multa voroavă, cu gândurile cele rele şi viclene, cu obiceiurile cele rele, şi cu îndrăcirea spre curvie, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, carea şi dobitoacele cele necuvântătoare nu o fac. Dar cum vei putea să cauţi spre mine, sau să te apropii cătră mine, cel ca un câine împuţit, sau cu ce ochi, Îngerul lui Hristos, vei căuta spre mine, cela ce m’am împleticit aşa rău în lucruri împuţite, sau cum voiu putea să-mi ceiu iertăciune faptelor mele celor amare şi rele, şi viclene, în carile caz preste toate zilele şi nopţile, şi în tot ceasul? Ci caz înnaintea ta, şi mă rog, Păzitoriul mieu cel sfânt, milostiveşte-te spre mine, păcătosul robul tău, şi-mi fii întru ajutoriu, şi sprijinitoriu, asupra pizmaşului mieu celui rău, cu sfintele tale rugăciuni, şi Împărăţiei lui Dumnezeu mă fă părtaş, cu toţi sfinţii, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. Rugăciunea a 10-a. Cătră Preasfânta de Dumnezeu Născătoarea. 6
 14. 14.  Rugăciunile Dimineţii  Preasfântă Stăpâna mea, de Dumnezeu Născătoare, cu sfintele şi prea puternicile tale Rugăciuni, goneşte dela mine, smeritul şi ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoştinţa, nepurtarea de grijă, şi toate gândurile cele spurcate, cele rele şi hulitoare, dela ticăloasă inima mea, şi dela întunecată mintea mea. Şi stânge văpaia poftelor mele, că sărac sânt şi ticălos. Şi mă izbăveşte de multe rele şi aduceri aminte, şi năravuri, şi de toate faptele rele mă slobozeşte. Că bine eşti cuvântată de toate neamurile, şi se slăveşte preacinstitul Numele tău în vecii vecilor, Amin. Deci: Cade-se să te fericim cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, carea fără stricăciune pre Dumnezeu Cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Rugăciune cătră Preasfânta de Dumnezeu Născătoarea. mpărăteasa mea preabună, şi Nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, Priimitoarea săracilor, şi Ajutătoarea streinilor, Bucuriia scârbiţilor, Acoperitoarea necăjiţilor, vezi-mi nevoia, vezi-mi scârba, ajută-mi ca unui neputincios, hrăneşte-mă ca pre un strein; necazul mieu îl ştii, ci îl dezleagă precum vrei, că nu am alt ajutoriu afară de tine, nici altă folositoare degrabă, nici altă mângâitoare Bună, ci numai pre tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzeşti, şi să mă acoperi, în vecii vecilor, Amin. Î Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte, de 3 ori. Blagosloveşte. Şi Otpústul. 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4     7
 15. 15.  Rugăciunile Dimineţii   8
 16. 16.                    R U G Ă C I U N E A DE MIEZUL NOPŢII PENTRU TOATE ZILELE Preotul zice: Bine iaste cuvântat Dumnezeul nostru... Ceteţul: Amin. Slavă ţie Dumnezeul nostru, Slavă ţie. Împărate Ceresc... Sfinte Dumnezeule... Metanii 3 (de iaste Alliluia). Slavă... Şi acum... Preasfântă Treime... Doamne miluieşte, de 3 ori. Slavă... Şi acum... Tatăl nostru... Că a ta iaste Împărăţiia..., Doamne miluieşte, de 12 ori. Slavă... Şi acum... Veniţi să ne închinăm..., de 3 ori. Şi Psalmul 50: Miluieşte-mă, Dumnezeule... Fila 2. Apoi Cáthisma 17, Psalmul 118. STAREA ÎNTÂIA. ericiţi cei fără prihană în cale, carii umblă în legea Domnului. Fericiţi cei ce cearcă mărturiile lui, cu toată inima vor căuta pre dânsul, că nu cei ce lucrează fărădelegea în căile lui au umblat. Tu ai poruncit Poruncile tale, ca să le păzească foarte. Doară de s’ar îndrepta căile mele, ca să se păzească îndreptările tale. Atuncea nu mă voiu ruşina când voiu căuta spre toate Poruncile tale. Mărturisi-mă voiu ţie întru dreptatea inimii, când mă voiu învăţa eu judecăţile dreptăţii tale. Îndreptările tale voiu păzi, nu mă părăsi până în sfârşit. Întru ce va îndrepta tânărul calea sa? Întru păzirea cuvintelor tale. Cu toată inima mea am căutat pre tine, să nu mă lepezi dela Poruncile tale. Întru inima mea am ascuns cuvintele tale, ca să nu greşesc ţie. Bine eşti cuvântat, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale. Cu buzele mele am vestit toate judecăţile gurii tale. În calea mărturiilor tale m’am desfătat, ca întru toată bogăţiia. Întru Poruncile tale voiu cugeta şi voiu cunoaşte căile tale. Întru îndreptările tale voiu cugeta, nu voiu uita cuvintele tale. Răsplăteşte robului tău: viiază-mă, F
 17. 17.  Rugăciunea miezului nopţii pentru toate zilele  şi voiu păzi cuvintele tale. Descoperă ochii mei, şi voiu cunoaşte minunile din legea ta. Nemernic sânt eu pre pământ: să nu ascunzi dela mine poruncile tale. Iubit-a sufletul mieu ca să dorească de judecăţile tale în toată vremea. Certat-ai pre cei mândri; blestemaţi cei ce se abat dela Poruncile tale. Ia dela mine ocara şi defăimarea, că mărturiile tale am căutat. Pentru că au şezut boiarii şi asupra mea cleveteau, iar robul tău cugeta întru îndreptările tale. Că mărturiile tale cugetarea mea iaste, şi sfaturile mele îndreptările tale. Lipitu-s’a de pământ sufletul mieu, viiază-mă dupre Cuvântul tău. Căile mele am mărturisit, şi m’ai auzit: învaţă-mă îndreptările tale. Calea îndreptărilor tale fă să o înţeleg, şi voiu cugeta întru minunile tale. Dormitat-a sufletul mieu de negrijanie: întăreşte-mă întru cuvintele tale. Calea nedreptăţii depărtează dela mine, şi cu Legea ta mă miluieşte. Calea adevărului am ales, şi judecăţile tale nu am uitat. Lipitu-m’am de mărturiile tale, Doamne, nu mă ruşina. Pre calea Poruncilor tale am alergat, când ai desfătat inima mea. Lege pune mie, Doamne, calea îndreptărilor tale, şi voiu căuta pre dânsa totdeauna. Înţelepţeşte-mă, şi voiu cerceta Legea ta şi voiu păzi pre ea cu toată inima mea. Povăţuieşte-mă în cărarea Poruncilor tale, că aceea am voit. Pleacă inima mea la mărturiile tale, şi nu la lăcomie. Întoarce ochii mei să nu vază deşertăciune, în calea ta mă viiază. Pune robului tău cuvântul tău întru frica ta. Ia ocara mea, carea am prepus, că judecăţile tale sânt bune. Iată am dorit de Poruncile tale: întru dreptatea ta mă viiază. Şi să vie preste mine Mila ta, Doamne, Mântuirea ta dupre Cuvântul tău. Şi voiu răspunde cuvânt celor ce mă ocărăsc, că am nădăjduit întru cuvintele tale. Şi să nu iei din gura mea cuvântul adevărului până în sfârşit, că întru judecăţile tale am nădăjduit. Şi voiu păzi Legea ta pururea, în veac şi în veacul veacului. Şi am umblat întru lărgime, că Poruncile tale am căutat. Şi am grăit întru mărturiile tale înnaintea împăraţilor şi nu m’am ruşinat. Şi am cugetat la Poruncile tale, carile am iubit foarte. Şi am ridicat mâinile mele spre Poruncile tale, carile am iubit, şi m’am deprins întru îndreptările tale. Pomeneşte cuvintele tale robului tău, de carile mi-ai dat nădejde. Aceasta m’a mângâiat întru smerenia mea, căci cuvântul tău m’a viiat. Cei mândri au făcut călcare de lege până în sfârşit, dară dela Legea ta nu m’am abătut. Adusu-mi-am aminte de judecăţile tale cele din veac, Doamne, şi m’am mângâiat. Mâhnire m’a cuprins despre cei păcătoşi carii părăsesc Legea ta. Cântate erau de mine îndreptările tale în locul nemerniciei mele. Adusu-mi-am aminte 10
 18. 18.  Rugăciunea miezului nopţii pentru toate zilele  noaptea de Numele tău, Doamne, şi am păzit Legea ta. Aceasta s’a făcut mie, că îndreptările tale am căutat. Partea mea eşti, Doamne, zis- am să păzesc Legea ta. Rugatu-m’am feţei tale din toată inima mea: miluieşte-mă dupre cuvântul tău. Socotit-am căile tale şi am întors picioarele mele la mărturiile tale. Gătitu-m’am, şi nu m’am turburat a păzi Poruncile tale. Funiile păcătoşilor s’au înfăşurat împrejurul mieu, şi Legea ta nu am uitat. În miezul nopţii m’am sculat să mă mărturisesc ţie despre judecăţile Dreptăţii tale. Părtaş sânt eu tuturor celor ce se tem de tine şi celor ce păzesc Poruncile tale. De mila ta, Doamne, plin iaste pământul: îndreptările tale mă învaţă. Bunătate ai făcut cu robul tău, Doamne, dupre cuvântul tău. Bunătate şi învăţătură şi cunoştinţă mă învaţă, că Poruncile tale am crezut. Mai înnainte de ce m’am smerit eu am greşit, pentru aceasta Cuvântul tău am păzit. Bun eşti tu, Doamne, şi întru bunătatea ta mă învaţă îndreptările tale. Înmulţitu-s’a asupra mea nedreptatea mândrilor, iară eu cu toată inima voiu cerceta Poruncile tale. Închegatu-s’a ca laptele inima lor, iară eu la Legea ta am cugetat. Bine iaste mie că m’ai smerit, ca să mă învăţ îndreptările tale. Bună iaste mie Legea Gurii tale, mai vârtos decât mii de aur şi de argint. Slavă... Şi acum... Alliluia, de 3 ori. Şi metanii 3. STAREA A DOUA âinile tale m’au făcut şi m’au zidit: înţelepţeşte-mă şi mă voiu învăţa Poruncile tale. Cei ce se tem de tine mă vor vedea şi se vor veseli, că întru cuvintele tale am nădăjduit. Cunoscut-am, Doamne, că drepte sânt judecăţile tale, şi întru adevăr m’ai smerit. Facă-se dar mila ta ca să mă mângâie, dupre cuvântul tău robului tău. Să vie mie îndurările tale, şi voiu fi viu, că Legea ta cugetarea mea iaste. Să se ruşineze cei mândri, căci cu nedreptate au făcut fărădelege asupra mea; iară eu mă voiu învăţa întru Poruncile tale. Să mă întoarcă pre mine cei ce se tem de tine, şi cei ce cunosc mărturiile tale. Fie inima mea fără prihană întru îndreptările tale, ca să nu mă ruşinez. Stinge-se spre mântuirea ta sufletul mieu, întru cuvintele tale am nădăjduit. Stinsu-s’au ochii mei întru cuvântul tău, zicând: Când mă vei mângâia? Că m’am făcut ca un foale în brumă: îndreptările tale nu am uitat. Câte sânt zilele robului tău? Când vei face mie judecată de cătră cei ce mă gonesc? Povestit-au mie călcătorii de lege vorbe întunecoase, ci nu sânt ca Legea ta, Doamne. Toate Poruncile tale sânt adevărul: fără dreptate M 11
 19. 19.  Rugăciunea miezului nopţii pentru toate zilele  m’au gonit, ajută-mi. Puţin de nu m’au sfârşit pre mine pre pământ, iară eu nu am părăsit Poruncile tale. Dupre mila ta viiază-mă, şi voiu păzi mărturiile gurii tale. În veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în Ceriu. În neam şi în neam adevărul tău: întemeiat-ai pământul şi rămâne. Cu rânduiala ta rămâne ziua, că toate sânt slujitoare ţie. Că de nu ar fi fost Legea ta cugetarea mea, atuncea aş fi pierit întru smerenia mea. În veac nu voiu uita îndreptările tale, că într’însele m’ai viiat. MIJLOC. l tău sânt eu, mântuieşte-mă, că îndreptările tale am căutat. Pre mine m’au aşteptat păcătoşii să mă piarză; mărturiile tale am cunoscut. A tot sfârşitul am văzut sfârşit, desfătată iaste Porunca ta foarte. Cât am iubit legea ta, Doamne, toată ziua cugetarea mea iaste. Mai mult decât pre vrăjmaşii mei m’ai înţelepţit cu Porunca ta, că în veac a mea iaste. Mai mult decât toţi cei ce mă învaţă am înţeles, că mărturiile tale cugetarea mea iaste. Mai mult decât cei bătrâni am priceput, că Poruncile tale am căutat. Despre toată calea vicleană am oprit picioarele mele, ca să păzesc cuvintele tale. Dela judecăţile tale nu m’am abătut, că tu ai pus lege mie. Cât sânt de dulci gâtlejului mieu cuvintele tale, mai mult decât mierea gurii mele. Dela Poruncile tale am priceput, pentru aceasta am urât toată calea nedreptăţii. Făclie picioarelor mele legea ta, şi lumină cărărilor mele. Juratu-m’am şi am pus ca să păzesc judecăţile dreptăţii tale. Smeritu- m’am până în sfârşit, Doamne, viiază-mă dupre cuvântul tău. Cele de bună voie ale gurii mele bine voieşte, Doamne, şi judecăţile tale mă învaţă. Sufletul mieu în mâinile tale pururea, şi legea ta nu am uitat. Pus-au păcătoşii cursă mie, şi dela Poruncile tale n’am rătăcit. Moştenit-am mărturiile tale în veac, că bucurie inimii mele sânt. Plecat-am inima mea ca să facă îndreptările tale în veac, spre răsplătire. Pre călcătorii de lege am urât şi legea ta am iubit. Ajutoriul mieu şi sprijinătoriul mieu eşti tu, întru cuvintele tale am nădăjduit. Depărtaţi-vă dela mine cei ce vicleniţi, şi voiu cerceta Poruncile Dumnezeului mieu. Apără-mă dupre cuvântul tău, şi mă viiază, şi nu mă ruşina pre mine dela aşteptarea mea. Ajută-mi, şi mă voiu mântui, şi voiu cugeta întru îndreptările tale pururea. Defăimat-ai pre toţi cei ce se abat dela îndreptările tale, că nedrept iaste gândul lor. Călcători de lege am socotit pre toţi păcătoşii pământului; pentru aceasta am iubit mărturiile tale. Ţintuieşte cu frica ta cărnurile mele, că de A 12
 20. 20.  Rugăciunea miezului nopţii pentru toate zilele  judecăţile tale m’am înfricoşat. Făcut-am judecată şi dreptate: nu da pre mine celor ce-mi fac strâmbătate. Priimeşte pre robul tău întru bunătate: să nu mă clevetească cei mândri. Ochii mei s’au stins întru mântuirea ta şi întru cuvântul dreptăţii tale. Fă cu robul tău dupre Mila ta şi întru îndreptările tale mă învaţă. Robul tău sânt eu: înţelepţeşte- mă, şi voiu cunoaşte mărturiile tale. Vremea Domnului iaste a face: stricat-au legea ta. Pentru aceasta am iubit Poruncile tale mai mult decât aurul şi topaziia. Pentru aceasta spre toate Poruncile tale m’am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sânt mărturiile tale, pentru aceasta a cercetat pre ele sufletul mieu. Arătarea cuvintelor tale luminează şi înţelepţeşte pre prunci. Gura mea am deşchis şi am tras duh, că de Poruncile tale am dorit. Slavă... Şi acum... Alliluia, de 3 ori. Şi metanii 3. STAREA A TREIA aută spre mine şi mă miluieşte, dupre judecata celor ce iubesc Numele tău. Paşii mei îndreptează dupre Cuvântul tău, şi să nu mă stăpânească toată fărădelegea. Izbăveşte-mă de clevetirea oamenilor, şi voiu păzi Poruncile tale. Faţa ta arată preste robul tău, şi mă învaţă îndreptările tale. Izvoare de ape au izvorât ochii mei, pentru că nu am păzit legea ta. Drept eşti, Doamne, şi drepte sânt judecăţile tale. Poruncit-ai dreptate a fi mărturiile tale, şi adevărul foarte. Topitu-m’a râvnirea ta, că au uitat cuvintele tale vrăjmaşii mei. Cu foc lămurit iaste cuvântul tău foarte, şi robul tău a iubit pre el. Mai tânăr sânt eu şi defăimat, îndreptările tale nu am uitat. Dreptatea ta, dreptate în veac, şi legea ta adevărul. Necazuri şi nevoi m’au aflat: Poruncile tale sânt cugetarea mea. Dreptate sânt mărturiile tale în veac: înţelepţeşte-mă şi voiu fi viu. Strigat-am din toată inima mea: auzi-mă, Doamne, îndreptările tale voiu căuta. Strigat-am cătră tine: mântuieşte-mă, şi voiu păzi mărturiile tale. Apucat-am înnainte fără de vreme şi am strigat, întru cuvintele tale am nădăjduit. Apucat- au înnainte ochii mei cătră dimineaţă, ca să cuget la cuvintele tale. Glasul mieu auzi, Doamne, dupre Mila ta, dupre judecata ta mă viiază. Apropiiatu-s’au cei ce mă goneau fără de lege, şi dela legea ta s’au depărtat. Aproape eşti tu, Doamne, şi toate căile tale sânt adevărul. Dintru început am cunoscut din mărturiile tale, că în veac ai întemeiat pre ele. Vezi smerenia mea şi mă scoate, că legea ta nu am uitat. Judecă judecata mea şi mă izbăveşte, pentru Cuvântul tău mă viiază. C 13
 21. 21.  Rugăciunea miezului nopţii pentru toate zilele  Departe iaste dela păcătoşi mântuirea, că îndreptările tale nu au căutat. Îndurările tale multe sânt, Doamne: dupre judecata ta mă viiază. Mulţi sânt cei ce mă gonesc şi mă necăjesc: dela mărturiile tale nu m’am abătut. Văzut-am pre cei neînţelegători şi mă topeam, căci cuvintele tale nu au păzit. Vezi că Poruncile tale am iubit, Doamne, întru mila ta mă viiază. Începătura cuvintelor tale iaste adevărul, şi în veac toate judecăţile dreptăţii tale. Boiarii m’au gonit în zadar, şi de cuvintele tale s’a înfricoşat inima mea. Bucura-mă-voiu eu de cuvintele tale, ca acela ce află dobânzi multe. Nedreptatea am urât şi m’am scârbit, iară legea ta am iubit. De şapte ori în zi te-am lăudat pentru judecăţile dreptăţii tale. Pace iaste multă celor ce iubesc legea ta, şi nu iaste lor sminteală. Aşteptat-am mântuirea ta, Doamne, şi Poruncile tale am iubit. Păzit-a sufletul mieu mărturiile tale, şi le-a iubit foarte. Păzit-am Poruncile tale şi mărturiile tale, că toate căile mele înnaintea ta sânt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înnaintea ta, Doamne, dupre cuvântul tău mă înţelepţeşte. Să între cererea mea înnaintea ta, Doamne, dupre cuvântul tău mă izbăveşte. Răspunde-vor buzele mele cântare, când mă vei învăţa îndreptările tale. Spune-va limba mea cuvintele tale, că toate Poruncile tale sânt dreptate. Fie mâna ta să mă mântuiască, fiindcă Poruncile tale am voit. Dorit-am de mântuirea ta, Doamne, şi Legea ta cugetarea mea iaste. Viia-va sufletul mieu şi te va lăuda, şi judecăţile tale vor ajuta mie. Rătăcit-am ca o oaie pierdută: caută pre robul tău, că Poruncile tale nu am uitat. Slavă... Şi acum... Şi îndată: Crez întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitoriul, Făcătoriul Ceriului şi al pământului, văzutelor tuturor, şi nevăzutelor. Şi întru unul Domnul Iisus Hristos, Fiiul lui Dumnezeu Unul Născut, carele din Tatăl s’au născut mai nainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel deofiinţă cu Tatăl, prin carele toate s’au făcut. Carele pentru noi oamenii, şi pentru a noastră mântuire, s’au pogorît din Ceriuri, şi s’au întrupat dela Duhul Sfânt, şi din Mariia Fecioara, şi s’au făcut om. Şi s’au răstignit pentru noi în zilele lui Pontie Pilat, şi au pătimit, şi s’au îngropat. Şi au înviiat a treia zi, dupre Scripturi. Şi s’au suit la Ceriuri, şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vie cu Slavă să judece viii şi morţii, a căruia Împărăţie nu va avea sfârşit. 14
 22. 22.  Rugăciunea miezului nopţii pentru toate zilele  Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viiaţă Făcătoriul, carele din Tatăl purcede, cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiiul iaste închinat şi slăvit, carele au grăit prin proroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi viiaţa veacului ce va să fie, Amin. Sfinte Dumnezeule. Metanii 3. Slavă... Şi acum... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Preotul: Că a ta iaste Împărăţiia... Apoi Troparele acestea, Glas 8. Iată Mirele vine în miezul nopţii, şi fericit iaste robul, pre carele va afla priveghind; dară nevrednic iaste iarăşi, pre carele va afla lenevindu-se. Vezi dar, suflete al mieu, cu somnul să nu te îngreuezi, ca să nu te dai morţii, şi afară de Împărăţie să te încui; ci te deşteaptă strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte pre noi. Slavă... De ziua cea înfricoşată gândind, suflete al mieu, priveghiiază, aprinzându-ţi candela ta, cu untdelemn luminându-o; că nu ştii când va veni la tine glasul ce va să zică: Iată Mirele. Vezi dar, suflete al mieu, să nu adormitezi, şi vei rămânea afară bătând, ca cele cinci Fecioare; ci cu priveghiiare aşteaptă, ca să întâmpini pre Hristos cu untdelemn de ungere; şi va da ţie Cămara cea Dumnezeiască a Slavei sale. Şi acum... Pre tine Zidul cel nebiruit, Întărirea mântuirii, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm: sfaturile celor protivnici risipeşte; întristarea norodului tău întru bucurie o întoarce; cetatea ta o îngrădeşte; împăratului în oaste ajută-i; pentru pacea lumii te roagă; că tu eşti, Născătoare de Dumnezeu, Nădejdea noastră. Doamne miluieşte, de 40 de ori, şi Rugăciunea aceasta: ela ce în toată vremea, şi în tot ceasul, în Ceriu şi pre pământ eşti închinat şi slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung Răbdătoriule, Multmilostive, şi Multmilosârde, carele pre cei drepţi iubeşti şi pre cei păcătoşi miluieşti, carele pre toţi chemi la mântuire pentru făgăduinţa bunătăţilor ce vor să fie; Însuţi, Doamne, priimeşte şi rugăciunile noastre în ceasul acesta, şi îndreptează viiaţa noastră spre Poruncile tale; sufletele noastre le sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele îndreptează, gândurile curăţeşte şi izbăveşte pre noi de tot necazul celor rele şi al durerii. Îngrădeşte pre noi cu sfinţii tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajungem la C 15
 23. 23.  Rugăciunea miezului nopţii pentru toate zilele  unirea Credinţei, şi la cunoştinţa Slavei tale ceii neapropiiate; că bine eşti cuvântat în vecii vecilor, Amin. Doamne miluieşte, de 3 ori. Slavă... Şi acum... Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii, şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, carea fără stricăciune pre Dumnezeu Cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Întru numele Domnului blagosloveşte Părinte. Preotul zice: Dumnezeule milostiveşte-te spre noi, şi ne blagosloveşte, luminează Faţa ta preste noi, şi ne miluieşte. Şi de iaste Alliluia sau Postul cel Mare, zicem Rugăciunea aceasta a Sfântului Efrém, în trei stări, cu 3 metanii mari: Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăvirii, al grijii de multe, al iubirii de stăpânie şi al grăirii în deşert nu îl da mie. Metanie 1. Iară duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruiaşte mie, robului tău. Metanie 1. Aşa Doamne Împărate, dăruiaşte mie, ca să văz păcatele mele, şi să nu osândesc pre fratele mieu, că bine eşti cuvântat în vecii vecilor, Amin. Metanie 1. Şi dupre Rugăciunea aceasta, cetim aceste 4 Stihuri, iară în trei stări, cu 12 închinăciuni. Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. Închinăciune 1. Dumnezeule, curăţeşte pre mine, păcătosul. Închinăciune 1. Cel ce m’ai zidit, Dumnezeule, mântuieşte-mă Închinăciune 1. Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă. Închinăciune 1. Şi pre urmă iară Rugăciunea Sfântului Efrém toată, cu o metanie mare: Doamne şi Stăpânul vieţii mele... Apoi Rugăciunea aceasta a Sfântului Mardárie: Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne Fiiule Unule- născut Iisuse Hristoase, şi Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o Putere, miluieşte pre mine, păcătosul; şi cu judecăţile carile ştii, mântuieşte- mă, pre nevrednicul robul tău, că bine eşti cuvântat în vecii vecilor, Amin. Iară de nu iaste Alliluia sau Postul cel Mare, se lasă Doamne şi Stăpânul vieţii mele şi metaniile. Şi zicem numai Stăpâne 16
 24. 24.  Rugăciunea miezului nopţii pentru toate zilele  Dumnezeule, Părinte Atotputernice... Apoi zicem Veniţi să ne închinăm..., de 3 ori. Şi Psalm, 120. Ridicat-am ochii mei la munţi, de unde va veni ajutoriul mieu. Ajutoriul mieu dela Domnul, cela ce au făcut Ceriul şi pământul. Să nu dai întru clătire piciorul tău, nici va dormita cel ce te păzeşte: Iată nu va dormita, nici va adormi cel ce păzeşte pre Israíl. Domnul va păzi pre tine, Domnul iaste acoperământ ţie preste mâna ta cea dreaptă; ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul va păzi pre tine de tot răul, păzi-va sufletul tău Domnul. Domnul va păzi întrarea ta şi ieşirea ta de acum şi până în veac. Psalm, 133. Iată acum binecuvântaţi pre Domnul toate slugile Domnului, carii staţi în casa Domnului, în curţile casei Dumnezeului nostru. În nopţi ridicaţi mâinile voastre întru cele sfinte şi binecuvântaţi pre Domnul. Blagoslovi-te-va Domnul din Sión, cel ce au făcut Ceriul şi pământul. Slavă... Şi acum... Sfinte Dumnezeule... Metanii 3. Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Şi Troparele acestea, Glas 2. Pomeneşte, Doamne, ca un Bun, pre robii tăi, şi câte în viiaţă au greşit, iartă lor; că nimenea iaste fără de păcat, fără numai tu, cel ce poţi şi celor răposaţi a le da odihnă. Cela ce prin adâncul Înţelepciunii, cu iubirea de oameni, toate le chiverniseşti, şi ceea ce iaste de folos tuturora dăruieşti, unule Făcătoriule, odihneşte Doamne sufletele robilor tăi; că spre tine nădejdea şi-au pus, spre Făcătoriul şi Ziditoriul şi Dumnezeul nostru.. Slavă... Cu Sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletele robilor tăi, unde nu iaste durere, nici întristare, nici suspin, ci viiaţă fără de sfârşit. Şi acum... Bogorodícĭna. Fericimu-te pre tine toate neamurile, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru tine cel neîncăput, Hristos Dumnezeul nostru, a încăpea bine au voit. Fericiţi sântem şi noi, Folositoare pre tine având, că ziua şi noaptea te rogi pentru noi, şi schiptrurile împărăţiei cu rugăciunile tale se întăresc. Pentru aceasta lăudându-te, strigăm ţie: Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul iaste cu tine. Doamne miluieşte, de 12 ori. Şi Rugăciunea aceasta. omeneşte, Doamne, pre cei ce întru nădejdea Învierii şi a vieţii vecinice au adormit, Părinţii şi fraţii noştri, şi pre toţi carii întru buna-cinstire şi în Credinţă s’au săvârşit, şi iartă lor toatăP 17
 25. 25.  Rugăciunea miezului nopţii pentru toate zilele  greşala, cea de voie şi cea fără de voie, carea cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul au greşit ei. Şi aşază pre dânşii în locuri luminoase, în locuri cu răcoreală, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea şi suspinarea, unde cercetarea feţii tale veseleşte pre toţi cei din veac Sfinţii tăi. Dăruieşte lor şi nouă Împărăţiia ta, şi Împărtăşirea Bunătăţilor tale negrăite şi vecinice, şi câştigarea vieţii tale ceii nesfârşite şi fericite. Că tu eşti Viiaţa, şi Învierea, şi Odihna robilor tăi celor adormiţi, Hristoase Dumnezeul nostru, şi ţie slavă înnălţăm, împreună cu cel fără de început al tău Părinte, şi cu Preasfântul, şi Bunul şi de viiaţă făcătoriul Duhul tău, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. Preaslăvită pururea Fecioară, Maica lui Hristos Dumnezeu, du rugăciunea noastră la Fiiul tău, şi Dumnezeul nostru, şi cere ca să mântuiască pentru tine sufletele noastre. Altă Rugăciune, a Sfântului Ioanníkie cel Mare. Nădejdea mea iaste Tatăl, scăparea mea iaste Fiiul, acoperemântul mieu iaste Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ţie. Toată nădejdea mea spre tine o puiu, Maica lui Dumnezeu, păzeşte- mă supt Acoperemântul tău. Şi îndată Troparele acestea, Glas 6. Miluieşte-ne pre noi, Doamne, miluieşte pre noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii tăi, miluieşte pre noi. Slavă... Doamne, miluieşte pre noi, că întru tine am nădăjduit; nu te mâniia pre noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi izbăveşte pre noi de vrăjmaşii noştri, că tu eşti Dumnezeul nostru, şi noi sântem norodul tău, toţi lucrul mâinilor tale, şi Numele tău chemăm. Şi acum... Uşa milostivirii deşchide-o nouă, blagoslovită Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu perim cei ce ne nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti Mântuirea neamului Creştinesc. Preotul zice ecteniia: Miluieşte pre noi, Dumnezeule, dupre mare Mila ta, rugămu-ne ţie, auzi-ne şi ne miluieşte. 18
 26. 26.  Rugăciunea miezului nopţii pentru toate zilele  Încă ne rugăm, pentru ca să se păzească sfântul lăcaşul acesta, şi toate cetăţile şi satele, de ciumă, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea asupră a altor neamuri, şi de războiul cel dintre noi; pentru ca milostiv, blând şi bun păciuitoriu să fie Bunul şi Iubitoriul de oameni Dumnezeul nostru, şi să întoarcă toată mâniia carea se porneşte asupra noastră; şi să ne izbăvească de îngrozirea lui carea pre dreptate iaste asupra noastră, şi să miluiască pre noi. Doamne miluieşte, de 40 ori. Şi Vozglasul: Auzi pre noi, Dumnezeule, Mântuitoriul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor ce sânt pre mare departe; şi milostive Stăpâne, milostiv fii nouă, pentru păcatele noastre, şi miluieşte pre noi. Că milostiv şi Iubitoriu de oameni Dumnezeu eşti, şi ţie slavă înnălţăm, Tatălui, şi Fiiului, şi Sfântului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Noi: Amin. Preotul: Slavă ţie, Hristoase Dumnezeul nostru, Nădejdea noastră, slavă ţie. Noi: Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte, de 3 ori. Blagosloveşte. Şi Otpustul cel mic: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, a preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţilor noştri, şi ale tuturor Sfinţilor, să ne miluiască şi să mântuiască pre noi, ca un Bun şi Iubitoriu de oameni. Apoi plecându-se Preotul cătră strane, îşi cere obicinuita iertăciune, zicând: Blagosloviţi Părinţi sfinţiţi, şi iertaţi pre mine, păcătosul. Iară fraţii fieştecare răspund: Dumnezeu să te ierte şi să te miluiască părinte sfinte. Deci se întoarce Preotul cătră răsărit şi zice ecteniile acestea: Să ne rugăm pentru binecredinciosul şi de Hristos iubitoriul Domnul nostru (cutarele). Iară noi la fieştecare zicem Doamne miluieşte, o dată. Pentru bun sporiul şi întărirea Pravoslávnicilor supuşilor lui. Pentru Arhiepiscopul nostru Mitropolitul (N) sau Pentru iubitoriul de Dumnezeu Episcopul nostru (N) Şi pentru toţi cei întru Hristos fraţii noştri. Pentru cei ce ne urăsc şi pentru cei ce iubesc pre noi. 19
 27. 27.  Rugăciunea miezului nopţii pentru toate zilele  Pentru cei ce ne miluiesc, şi slujesc nouă. Pentru cei ce au poruncit nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânşii. Pentru izbăvirea celor robiţi. Pentru cei ce s’au dus în laturi, părinţii şi fraţii noştri. Pentru cei ce călătoresc cu corăbiile pre Mare. Pentru cei ce zac în neputinţe. Să ne rugăm pentru îndestularea roadelor pământului. Şi pentru tot sufletul Creştinilor Pravoslávnici. Să fericim pre Blagocéstivii împăraţi. Pre Pravoslávnicii Arhierei. Pre ctitorii sfântului lăcaşului acestuia. Pre Părinţii noştri şi învăţătorii, şi pre toţi cei mai nainte răposaţi Părinţii şi fraţii noştri. Pre cei ce zac aicea, şi pretutindenea Pravoslávnicii. Doamne miluieşte, de 3 ori. Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte pre noi, Amin.   Sfârşitul Rugăciunilor miezului nopţii de toate zilele   CADE-SE A ŞTI că aşa se cântă Rugăciunea miezului nopţii de toate zilele preste toată săptămâna, afară de Sâmbătă şi de Duminecă, şi când nu iaste priveghiiare.                 20
 28. 28.                   R U G Ă C I U N E A DE MIEZUL NOPŢII PENTRU SÂMBETE Preotul face începutul dupre obiceiu, zicând: Bine iaste cuvântat Dumnezeul nostru... Noi: Amin. Slavă ţie Dumnezeul nostru, slavă ţie. Împărate Ceresc... Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a ta iaste Împărăţiia..., Doamne miluieşte, de 12 ori. Slavă... Şi acum... Veniţi să ne închinăm..., de 3 ori. Apoi Psalmul 50: Miluieşte-mă, Dumnezeule... Apoi Cathisma a 9-a. Psalm, 64. ie se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sión, şi ţie se va da rugăciune în Ierusalím. Auzi rugăciunea mea, cătră tine tot trupul va veni. Cuvintele celor fără de lege au biruit pre noi, şi păgânătăţile noastre tu vei curăţi. Fericit pre carele ai ales şi ai priimit: lăcui-va în curţile tale. Umplea-ne-vom de bunătăţile casei tale; sfântă iaste Biserica ta, minunată întru dreptate. Auzi pre noi, Dumnezeule, Mântuitoriul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor de pre mare departe. Cela ce găteşte munţii întru tăriia sa, încins fiind cu putere, cela ce turburi adâncul mării, sunetele valurilor ei cine va suferi? Turbura-se-vor neamurile, şi se vor spăimânta cei ce lăcuesc pre margini de semnele tale; ieşirile dimineţii şi ale serii vei veseli. Cercetat-ai pământul şi ai îmbătat pre dânsul, înmulţit-ai a-l îmbogăţi pre el; râul lui Dumnezeu s’a umplut de ape; gătit-ai hrană lor, că aşa iaste gătirea. Brazdele lui îmbată-le, înmulţeşte rodurile lui, întru picăturile lui veseli-se-va răsărind. Blagoslovi-vei cununa anului bunătăţii tale, şi câmpii tăi se vor umplea de grăsime; îngrăşa-se-vor cele frumoase ale pustiei, şi cu bucurie Ţ
 29. 29.  Rugăciunea miezului nopţii pentru Sâmbete  dealurile se vor încinge. Îmbrăcatu-s’au berbecii oilor, şi văile vor înmulţi grâul; striga-vor, pentru că vor cânta. Psalm, 65. Strigaţi Domnului tot pământul, cântaţi Numele lui, daţi slavă laudei lui. Ziceţi lui Dumnezeu: Cât sânt de înfricoşate lucrurile tale; întru mulţimea Puterii tale, minţi-vor ţie vrăjmaşii tăi. Tot pământul să se închine ţie şi să cânte ţie, să cânte adecă Numelui tău, Preaînnalte. Veniţi şi vedeţi lucrurile lui Dumnezeu, cât iaste de înfricoşat în sfaturi mai mult decât fiii oamenilor, cel ce întoarce marea în uscat, prin râu vor trece cu piciorul. Acolo ne vom veseli de Dânsul, de cel ce stăpâneşte întru puterea sa veacul; ochii lui spre neamuri privesc, cei ce amărăsc să nu se înnalţe întru sineşi. Binecuvântaţi, neamuri, pre Dumnezeul nostru şi auzit faceţi glasul laudei lui, a celui ce au pus sufletul mieu întru viiaţă şi nu au dat spre clătire picioarele mele. Că ai cercat pre noi, Dumnezeule, cu foc ai lămurit pre noi, precum se lămureşte argintul. Dus-ai pre noi în cursă, pus-ai necazuri pre umărul nostru. Ridicat-ai oameni preste capetele noastre, trecut-am prin foc şi prin apă, şi ai scos pre noi întru odihnă. Întra-voiu în casa ta cu arderi de tot, da-voiu ţie rugăciunile mele, carile au osebit buzele mele şi a grăit gura mea întru necazul mieu. Arderi de tot cu măduhă voiu aduce ţie, cu tămâie şi cu berbeci, aduce-ţi-voiu boi cu ţapi. Veniţi de auziţi, şi voiu povesti vouă, toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu, câte au făcut sufletului mieu. Cătră dânsul cu gura mea am strigat şi l-am înnălţat supt limba mea. Nedreptate de am văzut în inima mea, să nu mă auză Domnul. Pentru aceasta m’au auzit Dumnezeu, luat-au aminte la glasul rugăciunii mele. Bine iaste cuvântat Dumnezeu, carele nu au depărtat rugăciunea mea şi mila sa dela mine. Psalm, 66. Dumnezeu să se îndure spre noi şi să blagoslovească pre noi, lumineze faţa sa preste noi şi ne miluiască pre noi, ca să cunoaştem pre pământ calea ta, în toate neamurile mântuirea ta. Mărturisească-se ţie noroadele, Dumnezeule, mărturisească-se ţie noroadele toate. Veselească-se şi să se bucure neamurile, că vei judeca noroadele întru dreptate şi neamurile pre pământ vei povăţui. Mărturisească-se ţie noroadele, Dumnezeule, mărturisească-se ţie noroadele toate. Pământul a dat rodul său; blagosloveşte pre noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru. Blagosloveşte pre noi, Dumnezeule, şi să se teamă de dânsul toate marginile pământului. Slavă... Şi acum... Alliluia..., de 3 ori. 22
 30. 30.  Rugăciunea miezului nopţii pentru Sâmbete  Psalm, 67. Să se scoale Dumnezeu, şi să se risipească vrăjmaşii lui, şi să fugă dela faţa lui cei ce urăsc pre dânsul. Precum se stinge fumul să se stingă; precum se topeşte ceara de faţa focului, aşa să piară păcătoşii dela faţa lui Dumnezeu, şi drepţii să se veselească, şi să se bucure înnaintea lui Dumnezeu, să se desfăteze întru veselie. Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi Numele lui; cale faceţi celui ce s’au suit preste apusuri, Domnul iaste Numele lui, şi vă bucuraţi înnaintea lui: Să se turbure de faţa lui, a Părintelui celor sărmani şi a Judecătoriului văduvelor; Dumnezeu iaste în locul cel sfânt al său. Dumnezeu face a lăcui pre cei ce sânt într’un gând în casă, scoţând pre cei din obezi cu vitejie, aşijderea pre cei ce amărăsc, pre cei ce lăcuesc în mormânturi. Dumnezeule, când ieşeai tu înnaintea norodului tău, când treceai tu în pustie, pământul s’a cutremurat, că Ceriurile au picat, de cătră faţa Dumnezeului Sináii, de cătră faţa Dumnezeului lui Israíl. Ploaie de bunăvoie vei osebi, Dumnezeule, moştenirii tale, şi a slăbit, dară tu ai întărit pre dânsa. Dobitoacele tale lăcuesc întru dânsa; gătit-ai întru bunătatea ta săracului, Dumnezeule. Domnul va da grai celor ce binevestesc cu putere multă, împăratul puterilor al celui iubit, pentru înfrumuseţarea casei să împartă prăzi. De veţi dormi în mijlocul hotarelor, aripi de porumbiţă cu argint poleite, între umerile ei cu strălucire de aur. Când osebeşte cel ceresc împăraţi preste dânsa, ca zăpada în Selmón se vor albi. Muntele lui Dumnezeu, munte gras, munte închegat, munte gras. Pentru ce socotiţi, munţi închegaţi, muntele care au binevoit Dumnezeu a lăcui întru dânsul? Pentru că Domnul va lăcui până în sfârşit. Carul lui Dumnezeu cu miile înmulţit, mii de cei ce prisosesc; Domnul întru ei, în Sinái, în cel sfânt. Suitu-te-ai la înnălţime, robit-ai robiia, luat-ai daruri întru oameni, pentru că nu se plecau a se sălăşlui. Domnul Dumnezeu bine iaste cuvântat, bine iaste cuvântat Domnul din zi în zi, să sporească nouă Dumnezeul mântuirilor noastre. Dumnezeul nostru, Dumnezeu a mântui, şi ale Domnului Domnului sânt ieşirile morţii. Însă Dumnezeu va sfărâma capetele vrăjmaşilor săi, creştetul părului celor ce umblă întru greşalele lor. Zis-au Domnul: Din Vasán voiu întoarce, întoarce- i-voiu întru adâncurile mării. Pentru ca să se întingă piciorul tău în sânge, limba câinilor tăi în cel al vrăjmaşilor. Văzutu-s’au umbletele tale, Dumnezeule, umbletele Dumnezeului mieu, ale Împăratului celui din cel Sfânt. Mai nainte au apucat boiarii, ţiindu-se de cei ce cântau, în mijlocul fecioarelor celor ce ziceau în timpine. Întru adunări 23
 31. 31.  Rugăciunea miezului nopţii pentru Sâmbete  binecuvântaţi pre Dumnezeu, pre Domnul din izvoarele lui Israíl. Acolo Veniamín cel mai tânăr întru uimire, boiarii Iúdei povăţuitorii lor, boiarii Zavulónului, boiarii Nefthalímului. Porunceşte, Dumnezeule, puterii tale; întăreşte, Dumnezeule, aceasta carea o ai făcut întru noi. Dela Biserica ta, cea preste Ierusalím, ţie vor aduce împăraţii daruri. Ceartă hiarele trestiei, adunarea taurilor întru junicile noroadelor, ca să se încuie cei ispitiţi cu argint: risipeşte neamurile cele ce voiesc războaie. Veni-vor soli dela Eghípet, Ethiópia mai nainte va tinde mâna ei la Dumnezeu. Împărăţiile pământului, cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi Domnului, celuia ce s’au suit preste Ceriul Ceriului spre răsărituri; iată va da glasului său glas de putere. Daţi slavă lui Dumnezeu: preste Israíl mare cuviinţa lui, şi puterea lui în nori. Minunat iaste Dumnezeu întru sfinţii săi, Dumnezeul lui Israíl: Însuşi va da putere şi întărire norodului său. Bine iaste cuvântat Dumnezeu. Slavă... Şi acum... Alliluia..., de 3 ori. Psalm, 68. Mântuieşte-mă, Dumnezeule, că au întrat ape până la sufletul mieu. Afundatu-m’am în noroiul adâncului, şi nu iaste sprijineală. Venit-am întru adâncurile mării, şi viforul m’a potopit. Ostenit-am strigând, amorţit-a grumazul mieu, slăbit-au ochii mei nădăjduind eu spre Dumnezeul mieu. Înmulţitu-s’au mai presus decât perii capului mieu cei ce mă urăsc în zadar. Întăritu-s’au vrăjmaşii mei, cei ce prigoneau pre mine cu nedreptate: cele ce nu am jefuit, atuncea am plătit. Dumnezeule, tu ai cunoscut nepriceperea mea, şi greşalele mele dela tine nu s’au ascuns. Să nu se ruşineze pentru mine cei ce aşteaptă pre tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici să se înfrunteze pentru mine cei ce caută pre tine, Dumnezeul lui Israíl; că pentru tine am suferit ocară, acoperit-a ruşinea obrazul mieu. Înstreinat m’am făcut fraţilor mei şi strein fiilor maicii mele, că râvna casei tale m’a mâncat, şi ocările celor ce ocărăsc pre tine au căzut asupra mea. Şi am acoperit cu post sufletul mieu, şi s’a făcut spre ocară mie; şi am pus îmbrăcămintea mea sac, şi m’am făcut lor spre pildă. Împrotiva mea limbuţeau cei ce şedeau în porţi, şi împrotiva mea cântau cei ce beau vin. Iară eu cu rugăciunea mea cătră tine, Doamne; vremea iaste de bunăvoinţă. Dumnezeule, întru mulţimea milei tale ascultă-mă, întru adevărul mântuirii tale. Mântuieşte-mă de tină, ca să nu mă afund; să mă izbăvesc de cei ce mă urăsc şi de adâncurile apelor. Ca să nu mă înnece viforul apei, nici să mă înghiţă adâncul, nici să închiză preste mine puţul gura sa. Auzi-mă, Doamne, că bună iaste mila ta; dupre 24
 32. 32.  Rugăciunea miezului nopţii pentru Sâmbete  mulţimea îndurărilor tale caută spre mine. Să nu întorci faţa ta dela sluga ta, căci mă necăjesc, degrab mă ascultă. Ia aminte spre sufletul mieu şi izbăveşte pre el, pentru vrăjmaşii mei izbăveşte-mă; că tu cunoşti ocara mea şi ruşinarea mea şi înfruntarea mea: înnaintea ta sânt toţi cei ce mă necăjesc. Ocară a aşteptat sufletul mieu şi ticăloşie; şi am aşteptat pre cel ce s’ar mâhni cu mine, şi nu era, şi pre cel ce m’ar mângâia, şi nu am aflat. Şi au dat spre mâncarea mea fiere şi spre setea mea m’au adăpat cu oţet. Facă-se masa lor înnaintea lor spre cursă şi spre răsplătire şi spre sminteală; întunece-se ochii lor ca să nu vază, şi spinarea lor pururea o gârboveşte; varsă preste dânşii iuţimea ta, şi mâniia iuţimii tale să cuprinză pre ei. Facă-se curtea lor pustie, şi în lăcaşurile lor să nu fie lăcuitori; că pre carele tu ai bătut, ei au gonit, şi spre durerea ranelor mele au adaus. Adauge fărădelege spre fărădelegea lor, şi să nu între întru dreptatea ta; şteargă-se din cartea celor vii şi cu cei drepţi să nu se scrie. Sărac şi cu durere sânt eu; mântuirea ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Lăuda-voiu Numele Dumnezeului mieu cu cântare, mări-voiu pre el întru laudă, şi va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât viţelul cel tânăr, ce-i răsar coarne şi unghii. Vază săracii şi să se veselească; căutaţi pre Dumnezeu, şi va fi viu sufletul vostru, că au auzit pre cei săraci Domnul şi pre cei în obezi ferecaţi ai săi nu au defăimat. Laude pre dânsul Ceriul şi pământul, marea şi toate câte se târăsc într’însa. Că Dumnezeu va mântui Siónul, şi se vor zidi cetăţile Iudéii, şi vor lăcui acolo şi vor moşteni pre dânsul. Şi sămânţa robilor tăi vor stăpâni pre el, şi cei ce iubesc Numele tău vor lăcui întru dânsul. Psalm, 69. Dumnezeule, spre ajutoriul mieu ia aminte; Doamne, ca să ajuţi mie grăbeşte. Să se ruşineze şi să se înfrunteze cei ce caută sufletul mieu; să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce voiesc mie rele. Întoarcă- se îndatăşi ruşinându-se cei ce grăiesc mie: Bine, bine. Să se bucure şi să se veselească de tine toţi cei ce caută pre tine, Dumnezeule, şi zică pururea: Mărească-se Domnul, cei ce iubesc mântuirea ta. Iară eu sărac sânt şi mişel; Dumnezeule, ajută-mi. Ajutătoriul mieu şi izbăvitoriul mieu eşti tu; Doamne, nu zăbovi. Slavă... Şi acum... Şi îndată: Crez întru unul Dumnezeu... Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a ta iaste Împărăţiia... Şi Troparele acestea, Glas 2. 25
 33. 33.  Rugăciunea miezului nopţii pentru Sâmbete  Nezidită fire, a toate Făcătoriule, buzele noastre deşchide, ca să vestim Lauda ta, strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule. Pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte pre noi. Slavă... Puterilor celor de sus urmând pre pământ, cântare de biruinţă aducem ţie, Bunule: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule. Pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte pre noi. Şi acum... Din pat şi din somn m’ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, şi inima şi buzele mele deşchide, ca să te cânt pre tine, Sfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule. Pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte pre noi. Doamne miluieşte, de 40 de ori. Cela ce în toată vremea... Slavă... Şi acum... Ceea ce eşti mai cinstită... Întru Numele Domnului, blagosloveşte. Preotul: Dumnezeule, milostiveşte-te spre noi... Apoi zicem: Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice... (caută la fila 15). Şi Rugăciunea aceasta a Sfântului Evstrátie ărindu-te măresc pre tine, Doamne, că ai căutat spre smerenia mea, şi nu m’ai încuiat în mâinile vrăjmaşilor, ci ai mântuit din nevoi sufletul mieu. Şi acum, Stăpâne, să mă acopere pre mine mâna ta, şi să vie preste mine Mila ta, că s’a turburat sufletul mieu, şi cu durere iaste când iese el din ticălosul mieu şi spurcat trupul acesta. Ca nu cândva vicleanul sfat al celui protivnic să întâmpine pre dânsul, şi să-l împiedece întru întunerec, pentru păcatele cele făcute de mine, cu neştiinţa şi cu ştiinţa, în viiaţa aceasta. Milostiv fii mie, Stăpâne, şi să nu vază sufletul mieu întunecatul chip al viclenilor draci; ci să-l ia pre dânsul Îngerii tăi cei străluciţi şi luminaţi. Dă slavă Numelui tău celui Sfânt, şi cu Puterea ta mă ridică la Dumnezeiasca ta Judecată. Când mă vei judeca, să nu apuce pre mine mâna stăpânitoriului lumii aceştiia, ca să surpe pre mine păcătosul întru adâncul iadului; ci stăi lângă mine, şi fii mie Mântuitoriu, şi sprijinitoriu. Pentru că muncile acestea trupeşti veselie sânt robilor tăi. Miluieşte, Doamne, sufletul mieu cel întinat cu patimile vieţii aceştiia, şi curat pre el prin pocăinţă şi prin mărturisire îl priimeşte, că bine eşti cuvântat în vecii vecilor, Amin. M Veniţi să ne închinăm... Şi Psalm, 120: Ridicat-am ochii miei la munţi... Şi Psalm, 133: Iată acum binecuvântaţi pre Domnul... Slavă... Şi acum... Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Şi Troparele acestea: Pomeneşte, Doamne, ca un Bun, pre robii tăi... Cela ce prin adâncul înţelepciunii... Slavă... Cu sfinţii odihneşte, 26
 34. 34.  Rugăciunea miezului nopţii pentru Sâmbete  Hristoase... Şi acum... Fericimu-te pre tine... Doamne miluieşte, de 12 ori. Pomeneşte, Doamne, pre cei ce întru nădejdea învierii... Acestea toate sânt scrise mai sus, la Rugăciunea miezului nopţii cea de toate zilele, filele 15-16. Apoi ecteniia şi Otpústul. 27
 35. 35.                    ALTĂ RUGĂCIUNE DE MIEZUL NOPŢII PENTRU DUMINECI Preotul face începutul dupre obiceiu zicând: Bine iaste cuvântat Dumnezeul nostru... Iară noi: Amin. Slavă ţie Dumnezeul nostru, Slavă ţie. Împărate Ceresc... Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a ta iaste Împărăţiia..., Doamne miluieşte, de 12 ori. Slavă... Şi acum... Veniţi să ne închinăm..., de 3 ori. Şi Psalmul 50: Miluieşte-mă, Dumnezeule. Şi îndată zicem Canonul Troícĭnicul, al Glasului ce va fi la rând, şi dupre Canon cântăm Troícĭnicile acestea: Cade-se cu adevărat a lăuda pre Treimea cea mai presus de Dumnezeire, pre Tatăl cel fără de început şi atoatelucrătoriu, pre Cuvântul cel împreună fără de început, carele din Tatăl mai nainte de veci fără stricăciune s’au născut, şi pre Sfântul Duh cel ce din Tatăl fără de ani se purcede. Cade-se cu adevărat a slăvi pre tine Dumnezeu Cuvântul, de carele se spăimântează Heruvimii, şi te slăvesc Puterile Cereşti, pre cel ce ai înviiat a treia zi din mormânt, Hristoase Dătătoriule de viiaţă, cu frică te slăvim. Să lăudăm toţi cu Dumnezeiască cuviinţă, cu cântări Dumnezeeşti, pre Tatăl şi pre Fiiul şi pre Duhul cel Dumnezeesc, o Putere în trei Staturi, o Împărăţie, şi o Domnie. Pre carea o laudă toţi pământenii, şi o slăvesc Puterile Cereşti, carea de toţi cu credinţă iaste închinată, Unimea cea dupre fiinţă, cea în trei Staturi. Domnească Începătorie preste Heruvimi, şi Dumnezeiască Stăpânie fără de asemănare preste Serafimi, Treime nedespărţită întru unime, ceea ce eşti dupre adevăr Stăpânie Dumnezeiască, pre tine te slăvim.
 36. 36.  Rugăciunea miezului nopţii pentru Dumineci  Tatălui celui fără început şi Dumnezeu, Cuvântului celui împreună fără început şi Duhului mă închin; Fiinţa cea nedespărţită, una împreunată, Unimea cea întreit numărată, cu laude să o cinstim. Fulgerile tale cele cu raze strălucitoare, străluceşte-le mie, Dumnezeul mieu, cela ce eşti în trei Staturi, Atotfăcătoriule. Şi casă arată pre mine Slavei tale ceii neapropiiate, strălucită şi de lumină purtătoare, şi neschimbată. De carele se spăimântează şi se cutremură Heruvimii, şi-l slăvesc Oştile Îngereşti, pre cel ce din Fecioară negrăit s’au întrupat, pre Hristos Dătătoriul de viiaţă cu frică să slăvim. Din morţi văzând pre Fiiul tău, Preacurată Fecioară, înviiat cu cuviinţă dumnezeiască, de bucurie negrăită zidirea s’a umplut, pre acela slăvind, şi pre tine cinstind. Cade-se să te fericim cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii, şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, carea fără stricăciune pre Dumnezeu Cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Deci Sfinte Dumnezeule... Şi dupre Tatăl nostru..., Ipacoi al Glasului de rând. Doamne miluieşte, de 40 de ori. Slavă..., Şi acum..., Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii... Şi Vozglásul dela Preot: Dumnezeule milostiveşte-te spre noi... Şi ceteşte şi Rugăciunea aceasta cătră Preasfânta Treime: Facerea lui Márcu Monahul. ntrutot puternică şi de viiaţă făcătoare Preasfântă Treime şi începătoare de lumină, carea toată făptura lumii şi cea mai presus de lume, dintru nefiinţă pentru bunătatea o ai adus, şi cu purtarea de grijă o şi stăpâneşti. Carele dupre alte ale tale nespuse faceri de bine neamului omenesc, pentru neputinţa trupească ai dăruit nouă pocăinţă până şi la moarte. Nu lăsa pre noi ticăloşii a muri în faptele noastre cele rele, nici pre începătoriul răutăţii, şi pizmătareţul, şi pierzătoriul să-şi râză de noi. Că vezi, Îndurate, câtă adecă pizmuire şi vrajbă are asupra noastră, şi câtă iaste şi a noastră pătimire, şi slăbiciune, şi nepurtare de grijă. Ci te rugăm, nu ne lipsi de bunătăţile tale, pre noi carii te mâniem în toată ziua şi ceasul prin călcarea cinstitelor şi de viiaţă făcătoarelor Porunci. Şi toate greşalele noastre carile am făcut noi întru toată viiaţa noastră, până în ceasul de acum, Î 29
 37. 37.  Rugăciunea miezului nopţii pentru Dumineci  au cu fapta, au cu cuvântul, au cu gândul, lasă şi iartă, şi învredniceşte pre noi, ceaialaltă viiaţă a noastră a o săvârşi întru pocăinţă şi umilinţă, şi spre paza sfintelor tale Porunci. Şi ori cu ce fealiu de dezmierdare înşelându-ne, în multe chipuri am greşit, şi cu urâte pofte nefolositoare şi vătămătoare amăgindu-ne ne-am purtat, sau cu mânie şi cu iuţeală dobitoceşte pornindu-ne, am scârbit pre vreun frate al nostru; sau cu limbă slobodă şi neînfrânată în tari curse ne-am prins; sau cu vreuna din simţirile noastre, sau cu toate, de voie sau de nevoie, cu ştiinţă şi cu neştiinţă, sau din răpire, sau din deprindere nebuneşte ne-am alunecat; au ori cu gânduri viclene şi cu ştiinţă deşartă ne-am spurcat, sau ori în ce chip de greşală am păcătuit, din aducerea aminte, şi din obiceiul cel rău şi cumplit: iartă nouă şi lasă toate, întrutot-Îndurate, Preabunule şi Multmilostive. Şi dăruieşte nouă, Bunule, deşteptare şi putere, ca să facem voia ta cu bună plăcere şi desăvârşit; ca din răutatea cea din noapte, şi împâclată, cu vederea luminii prin pocăinţă să ne schimbăm, şi în zi cu bun chip să umblăm, şi curaţi Iubirii tale de oameni arătându-ne, nevrednicii, să te lăudăm şi să te slăvim în veci, Amin. Şi Otpústul, şi obicinuita iertăciune. Deci ecteniia: Să ne rugăm pentru bun-credinciosul... Iară noi: Doamne miluieşte, cu umilinţă şi cu glas lin. Şi dupre plinirea aceiia, zice cel mai mare: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri... Sfârşitul Rugăciunii miezului nopţii pentru Dumineci.   ( α   µ  ι   ν .   30
 38. 38.  Rugăciunea miezului nopţii pentru Dumineci  31
 39. 39.                   ÎNCEPUTUL UTRENIEI De iaste Postul cel Mare, întâiu zicem: Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a ta iaste Împărăţiia..., Doamne miluieşte, de 12 ori. Veniţi să ne închinăm..., de 3 ori. Iară de nu iaste Post, dupre ce blagosloveşte Preotul, zicem Veniţi să ne închinăm..., de 3 ori. Şi aceşti doi Psalmi: Psalm, 19. uză-te Domnul în ziua necazului, scutească-te Numele Dumnezeului lui Iacóv. Trimiţă ţie ajutoriu dintru cel sfânt şi din Sión sprijinească pre tine. Pomenească toată jertva ta şi arderea cea de tot a ta să se îngraşe. Dea ţie Domnul dupre inima ta şi tot sfatul tău să plinească. Bucura-ne-vom de mântuirea ta şi întru Numele Domnului Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că au mântuit Domnul pre Unsul său: auzi-va pre dânsul din Ceriul cel sfânt al său; întru puteri iaste mântuirea dreptei lui. Aceştia în căruţe şi aceştia pre cai, iară noi întru Numele Domnului Dumnezeului nostru vom chema. Aceştia s’au împiedicat şi au căzut, iară noi ne-am sculat şi ne-am îndreptat. Doamne, mântuieşte pre împăratul şi auzi pre noi, ori în ce zi te vom chema. A Psalm, 20. oamne, întru puterea ta se va veseli Împăratul şi de mântuirea ta se va bucura foarte. Pofta inimii lui ai dat lui şi de voia buzelor lui nu ai lipsit pre dânsul. Că l-ai întâmpinat cu blagosloveniile bunătăţii, pus-ai pre capul lui cunună de piatră scumpă. Viiaţă a cerut dela tine, şi ai dat lui, lungime de zile în veacul veacului. Mare iaste slava lui întru mântuirea ta, slavă şi mare cuviinţă vei pune preste el; că vei da lui blagoslovenie în veacul veacului, D
 40. 40.  Rânduiala Utreniei  veseli-vei pre dânsul întru bucurie, cu faţa ta. Că împăratul nădăjduieşte spre Domnul, şi întru mila celui Înnalt nu se va clăti. Afle-se mâna ta tuturor vrăjmaşilor tăi, Dreapta ta să afle pre toţi cei ce urăsc pre tine. Că vei pune pre ei ca un cuptoriu de foc în vremea Feţei tale: Domnul întru mâniia sa va turbura pre ei, şi va mânca pre ei focul. Rodul lor de pre pământ vei pierde şi sămânţa lor din fiii oamenilor, că au plecat asupra ta rele, socotit-au sfaturi carile nu vor putea să stea. Că vei pune pre dânşii dos; întru cei rămaşi ai tăi vei găti faţa lor. Înnalţă-te, Doamne, întru Puterea ta; glăsui-vom şi vom cânta puterile tale. Slavă..., Şi acum..., Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a ta iaste Împărăţiia..., şi Troparele acestea: Mântuieşte, Doamne, norodul tău, şi blagosloveşte moştenirea ta. Biruinţă Pravosláviei asupra protivnicilor dăruiaşte, şi păzeşte cu Crucea ta pre norodul tău. Slavă... Cel ce te-ai înnălţat pre Cruce de bunăvoie, norodului tău celui nou, numit cu Numele tău, Îndurările tale dăruiaşte-i, Hristoase Dumnezeule; veseleşte cu puterea ta pre credinciosul împăratul nostru, dăruind lui biruinţă asupra protivnicilor, având ajutoriul tău, armă de pace, nebiruită biruinţă. Şi acum... Bogorodícĭna: Folositoare înfricoşată şi neînfruntată, nu trece cu vederea, ceea ce eşti Bună, rugăciunile noastre, întrutot-Lăudată Născătoare de Dumnezeu; întăreşte viiaţa cea de obşte a Pravoslávnicilor; mântuieşte pre aceia cărora le-ai poruncit să împărăţească, şi dă lor biruinţă din Ceriu, pentru că ai născut pre Dumnezeu, ceea ce eşti Una Binecuvântată. Preotul. Miluieşte pre noi, Dumnezeule, dupre mare Mila ta, rugămu-ne ţie, auzi-ne şi ne miluieşte. Şi celealalte. Vozglaşeniia: Că milostiv şi Iubitoriu de oameni Dumnezeu eşti, şi ţie slavă înnălţăm, Tatălui, şi Fiiului, şi Sfântului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Ceteţul: Amin. Întru Numele Domnului blagosloveşte Părinte. Preotul: Slavă Sfintei, şi ceii de o fiinţă, şi de viiaţă făcătoarei, şi nedespărţitei Treimi, totdeauna, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. 33
 41. 41.  Rânduiala Utreniei  Şi începem aceşti 6 Psalmi, cu toată tăcerea şi cu umilinţă ascultând. Iară fratele cel rânduit, sau mainainte-stătătoriul, cu evlavie şi cu frica lui Dumnezeu zice: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, şi pre pământ pace, întru oameni bună voire. De 3 ori. Doamne buzele mele vei deşchide, şi gura mea va vesti lauda ta. De 2 ori. Psalm, 3. oamne, căci s’au înmulţit cei ce mă necăjesc? Mulţi se scoală asupra mea; mulţi zic sufletului mieu: Nu iaste mântuire lui întru Dumnezeul lui. Dară tu, Doamne, sprijinătoriul mieu eşti, slava mea şi cela ce înnalţi capul mieu. Cu glasul mieu cătră Domnul am strigat, şi m’au auzit din muntele cel sfânt al lui. Şi eu am adormit şi am dormit; sculatu-m’am, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voiu teme de mii de noroade, carile împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă, Dumnezeul mieu, că tu ai bătut pre toţi cei ce vrăjmăşuiesc mie în deşert, dinţii păcătoşilor ai zdrobit. A Domnului iaste mântuirea, şi preste norodul tău blagoslovenia ta. D Iarăşi. Eu am adormit şi am dormit; sculatu-m’am, că Domnul mă va sprijini. Psalm, 37. oamne, nu cu mâniia ta să mustri pre mine, nici cu iuţimea ta să mă cerţi. Că săgeţile tale s’au înfipt întru mine, şi ai întărit preste mine mâna ta; nu iaste vindecare în trupul mieu de cătră faţa mâniei tale, nu iaste pace în oasele mele de cătră faţa păcatelor mele. Că fărădelegile mele au covârşit capul mieu, ca o sarcină grea s’au îngreuiat preste mine. Împuţitu-s’au şi au putrezit ranele mele de cătră faţa nebuniei mele; chinuitu-m’am şi m’am gârbovit până în sfârşit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că şalele mele s’au umplut de ocări, şi nu iaste vindecare în trupul mieu; necăjitu-m’am şi m’am smerit foarte, răcnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne, înnaintea ta iaste toată dorirea mea, şi suspinul mieu dela tine nu s’a ascuns. Inima mea s’a turburat, părăsitu-m’a vârtutea mea, şi lumina ochilor mei, şi aceasta nu iaste cu mine. Prietenii mei şi vecinii mei înnaintea mea s’au apropiiat şi au stătut, şi cei mai de aproape ai mei de departe au stătut; şi se sileau cei ce căutau sufletul mieu, şi cei ce căutau cele rele mie grăiau deşertăciuni, şi vicleşuguri D 34
 42. 42.  Rânduiala Utreniei  toată ziua cugetau. Dară eu ca un surd nu auzeam şi ca un mut ce nu deşchide gura sa; şi m’am făcut ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui mustrări. Că spre tine, Doamne, am nădăjduit: Tu vei auzi, Doamne, Dumnezeul mieu. Că am zis: Nu cândva să se bucure de mine vrăjmaşii mei; şi când s’au clătit picioarele mele, asupra mea mari au grăit. Că eu spre bătăi gata sânt, şi durerea mea înnaintea mea iaste pururea. Că fărădelegea mea eu voiu vesti şi mă voiu griji pentru păcatul mieu. Dară vrăjmaşii mei trăiesc şi s’au mai întărit decât mine, şi s’au înmulţit cei ce mă urăsc fără dreptate; cei ce răsplătesc mie rele pentru bune mă cleveteau, căci urmam bunătatea. Nu mă lăsa Doamne, Dumnezeul mieu, nu te depărta dela mine. Ia aminte spre ajutoriul mieu, Doamne al mântuirii mele. Iarăşi. Nu mă lăsa Doamne, Dumnezeul mieu, nu te depărta dela mine. Ia aminte spre ajutoriul mieu, Doamne al mântuirii mele. Psalm, 62. umnezeule, Dumnezeul mieu, cătră tine mânec; însetat-a de tine sufletul mieu, de câte ori trupul mieu ţie, în pământ pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa întru cel sfânt m’am arătat ţie, ca să văz Puterea ta şi Slava ta. Că mai bună iaste Mila ta decât vieţile; buzele mele te vor lăuda. Aşa bine te voiu cuvânta în viiaţa mea, şi în Numele tău voiu ridica mâinile mele. Ca din seu şi din grăsime să se umple sufletul mieu, şi cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De îmi aduceam aminte de tine în aşternutul mieu, în dimineţi cugetam spre tine, că ai fost ajutoriul mieu, şi întru acoperământul aripilor tale mă voiu bucura. Lipitu-s’a sufletul mieu dupre tine, şi pre mine a sprijinit Dreapta ta. Iară ei în deşert au căutat sufletul mieu: întra-vor în cele mai de jos ale pământului, da-se-vor în mâinile sabiei, părţi vulpilor vor fi. Iar Împăratul se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru el, că s’a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăţi. Iarăşi. D În dimineţi cugetam spre tine, că ai fost ajutoriul mieu, şi întru acoperământul aripilor tale mă voiu bucura. Lipitu-s’a sufletul mieu dupre tine, şi pre mine a sprijinit dreapta ta. Slavă... Şi acum... Alliluia, de 3 ori, fără metanii. Doamne miluieşte, de 3 ori. Slavă... Şi acum... Şi iese Preotul din Oltáriu, şi zice Rugăciunile cele de dimineaţa înnaintea Icoanei Domnului Hristos, în taină. Psalm, 87. 35
 43. 43.  Rânduiala Utreniei  oamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înnaintea ta: Să între înnaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Că s’a umplut de rele sufletul mieu, şi viiaţa mea de iad s’a apropiiat; socotit am fost cu cei ce se pogoară în groapă, făcutu-m’am ca un om neajutorit, întru cei morţi slobod, ca cei răniţi ce dorm în mormânt, de carii nu ţi-ai mai adus aminte, şi ei dela mâna ta s’au lepădat. Pusu-m’au în groapa cea mai dedesupt, întru cele întunecate şi în umbra morţii. Asupra mea s’a întărit mâniia ta, şi toate valurile tale ai adus preste mine. Depărtat-ai pre cunoscuţii mei dela mine, pusu-m’au urâciune loruşi; datu-m’am şi n’am ieşit; ochii mei au slăbit de sărăcie; strigat-am cătră tine, Doamne, toată ziua, tins-am cătră tine mâinile mele. Au doară morţilor vei face minuni? Sau tămăduitorii vor înviia pre ei, şi se vor mărturisi ţie? Au doară va spune cineva în mormânt Mila ta şi Adevărul tău întru pierzanie? Au cunoaşte-se-vor întru întunerec minunile tale şi Dreptatea ta în pământ uitat? Şi eu cătră tine, Doamne, am strigat, şi dimineaţa rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul mieu, întorci Faţa ta dela mine? Sărac sânt eu şi întru ostenele din tinereţile mele, şi înnălţându-mă m’am smerit şi m’am mâhnit. Preste mine au venit mâniile tale, înfricoşările tale m’au turburat, încungiuratu-m’au ca apa toată ziua, şi m’au cuprins împreună. Depărtat-ai dela mine pre prieten şi pre vecin, şi pre cunoscuţii mei din ticăloşie. Şi iarăşi. D Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înnaintea ta: Să între înnaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Psalm, 102. inecuvintează, suflete al mieu, pre Domnul, şi toate cele dinlăuntrul mieu Numele cel sfânt al lui. Binecuvintează, suflete al mieu, pre Domnul, şi nu uita toate răsplătirile lui. Pre cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale, pre cel ce vindecă toate boalele tale; pre cel ce izbăveşte din stricăciune viiaţa ta, pre cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări; pre cel ce umple de bunătăţi pofta ta, înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce se face strâmbătate. Cunoscute au făcut căile sale lui Moisì, fiilor lui Israíl voile sale. Îndurat şi milostiv iaste Domnul, îndelung-răbdătoriu şi mult-Milostiv; nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mâniia; nu dupre fărădelegile noastre au făcut nouă, nici dupre păcatele noastre au răsplătit nouă. Că dupre B 36
 44. 44.  Rânduiala Utreniei  înnălţimea Ceriului dela pământ au întărit Domnul Mila sa spre cei ce se tem de el; pre cât sânt departe răsăriturile dela apusuri, depărtat-au dela noi fărădelegile noastre. În ce chip miluieşte tatăl pre fii, au miluit Domnul pre cei ce se tem de dânsul, că el au cunoscut zidirea noastră; adusu-şi-au aminte că ţărână sântem. Omul, ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, aşa va înflori; că duh a trecut într’însul şi nu va fi, şi nu se va mai cunoaşte locul său. Dară Mila Domnului din veac şi până în veac spre cei ce se tem de dânsul, şi Dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc Legământul lui şi îşi aduc aminte de Poruncile lui, ca să facă pre ele. Domnul în Ceriu au gătit Scaunul său, şi Împărăţiia lui pre toţi stăpâneşte. Binecuvântaţi pre Domnul, toţi Îngerii lui, cei puternici la vârtute carii faceţi Cuvântul lui spre a auzi glasul cuvintelor lui; binecuvântaţi pre Domnul, toate puterile lui, slugile lui carii faceţi Voia lui; binecuvântaţi pre Domnul toate lucrurile lui în tot locul stăpânirii lui; binecuvintează, suflete al mieu, pre Domnul. Iarăşi. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează, suflete al mieu, pre Domnul. Psalm, 142. oamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru Adevărul tău, auzi-mă întru Dreptatea ta: şi să nu întri la judecată cu robul tău, că nu se va îndreptăţi înnaintea ta tot cel viu. Că a gonit vrăjmaşul sufletul mieu, smerit-a la pământ viiaţa mea, aşezatu-m’a întru întunerece ca pre morţii veacului; şi s’a mâhnit întru mine duhul mieu, întru mine s’a turburat inima mea. Adusu-mi- am aminte de zilele cele din început, cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale am gândit. Tins-am cătră tine mâinile mele, sufletul mieu ca un pământ fără de apă ţie. Degrab auzi-mă, Doamne, slăbit-a duhul mieu: nu întoarce Faţa ta dela mine, şi mă voiu asemăna celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineaţa Mila ta, că spre tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, Calea în carea voiu merge, că la tine am ridicat sufletul mieu. Scoate-mă dela vrăjmaşii mei, Doamne, la tine am scăpat. Învaţă-mă să fac Voia ta, că tu eşti Dumnezeul mieu. Duhul tău cel bun mă va povăţui la pământul cel drept. Pentru numele tău, Doamne, mă vei viia, întru Dreptatea ta vei scoate din necaz sufletul mieu; şi întru Mila ta vei sfârşi pre vrăjmaşii mei, şi vei pierde pre toţi cei ce necăjesc sufletul mieu, că eu sânt robul tău. Şi iarăşi. D 37
 45. 45.  Rânduiala Utreniei  Auzi-mă, Doamne, întru Dreptatea ta, şi să nu întri la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, întru Dreptatea ta, şi să nu întri la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun mă va povăţui la pământul cel drept. Slavă... Şi acum... Alliluia, de 3 ori. Apoi zice Preotul ecteniia. Şi îndată cântăm: Dumnezeu iaste Domnul şi s’au arătat nouă, bine iaste cuvântat cel ce vine întru Numele Domnului, dupre Glasul Tropariului Sfântului zilei, cu aceste 4 stihuri: Stíh 1: Mărturisiţi-vă Domnului, că iaste Bun, că în veac iaste Mila lui. Stíh 2: Încungiurând m’au încungiurat, şi întru Numele Domnului am înfrânt pre ei. Stíh 3: Nu voiu muri, ci voiu fi viu, şi voiu povesti lucrurile Domnului. Stíh 4: Piatra, carea nu o au socotit ziditorii, aceasta s’au făcut în capul unghiului, dela Domnul s’au făcut aceasta, şi iaste minunată întru ochii noştri. Apoi zicem Tropariul Praznicului ce se va întâmpla, sau al Sfântului, sau al Învierii, al Glasului carele va fi. Iară în Sfântul şi Marele Post, cântăm Alliluia, de 3 ori, dupre Glas. Apoi: Stíh 1: De noapte mânecă duhul mieu cătră tine, Dumnezeule: Pentru că Lumină sânt Poruncile tale pre pământ. Stíh 2: Dreptate vă învăţaţi cei ce lăcuiţi pre pământ. Stíh 3: Pizmuire va lua pre norodul cel neînvăţat, şi acum focul pre cei protivnici va mânca. Stíh 4: Adauge lor rele, Doamne, adauge lor rele, celor slăviţi ai pământului. Şi dupre Alliluia cântăm Troícĭnicile Glasului, fieştecarea câte o dată.                                 CÂNTĂRI TROICINICE, Glas 1. Cu trupeşti închipuiri cătră Mintea cea înţelegătoare şi fără materie a Puterilor celor fără de trup rădicându-ne, şi prin cântare întreit-sfântă, a Dumnezeirii ceii în trei Staturi, priimind strălucire, ca Heruvimii să 38
 46. 46.  Rânduiala Utreniei  strigăm, cătră Unul Dumnezeu: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; cu folosinţele celor fără de trup, mântuieşte pre noi. Slavă... Cu toate Puterile Cereşti, ca Heruvimii celui ce iaste întru cei de sus să strigăm, întreit-sfântă înnălţându-i Laudă: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor tăi, mântuieşte pre noi. Şi acum... Sculându-ne din somn, cădem cătră tine, Bunule, şi cântare îngerească strigăm ţie, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte pre noi. În ştiinţă să fie, că numai LUNI se zice: Cu folosinţele celor fără de trup... Iară în celelalte zile preste Săptămână se schimbă aşa: MARŢI. Pentru rugăciunile Mergătoriului-înnainte, şi mă mântuieşte. MIERCURI şi VINERI. Cu Puterea Crucii tale, şi mă mântuieşte. JOI. Pentru rugăciunile Apostolilor tăi, şi mă mântuieşte. Asemenea zicem şi la Sveatilnele sfântului Post. CÂNTĂRI TROICINICE, Glas 2. Puterilor celor de sus urmând pre pământ, cântare de biruinţă aducem ţie, Bunule: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; cu folosinţele celor fără de trup, mântuieşte pre noi. Slavă... Nezidită fire, Făcătoriul tuturor, buzele noaste deşchide ca să vestim Lauda ta, strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor tăi, mântuieşte pre noi. Şi acum... Din pat şi din somn m’ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, şi inima şi buzele mele deşchide, ca să te laud pre tine, Sfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte pre noi. CÂNTĂRI TROICINICE, Glas 3. Treime de o fiinţă, şi nedespărţită, Unime în trei Staturi, şi împreună vecuitoare, ţie ca lui Dumnezeu îngerească cântare strigăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; cu folosinţele celor fără de trup mântuieşte pre noi. Slavă... 39
 47. 47.  Rânduiala Utreniei  Pre Tatăl cel fără de început, pre Fiiul cel împreună fără de început, pre Duhul cel împreună-vecuitoriu, Dumnezeire Una, ca Heruvimii a slăvi îndrăznind, zicem: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor tăi, mântuieşte pre noi. Şi acum... Fără de veste Judecătoriul va veni, şi ale fieştecăruia fapte se vor goli. Ci cu frică să strigăm în miezul nopţii: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte pre noi. CÂNTĂRI TROICINICE, Glas 4. A slujitorilor tăi celor înţelegători cântare a aduce noi, ceşti muritori, îndrăznind, zicem: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; cu folosinţele celor fără de trup, mântuieşte pre noi. Slavă... Ca şi cetele Îngerilor acum în Ceriu, şi stările oamenilor, cu frică, pre pământ cântare de biruinţă aducem ţie, Bunule: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor tăi, mântuieşte pre noi. Şi acum... Pre Părintele tău cel fără de început, şi pre tine, Hristoase Dumnezeule, şi pre Duhul tău cel Preasfânt, ca Heruvimii a slăvi îndrăznind, zicem: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte pre noi. CÂNTĂRI TROICINICE, Glas 5. Vremea cântării iaste, şi ceasul rugăciunii; cu osârdie să strigăm cătră Unul Dumnezeu: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; cu folosinţele celor fără de trup, mântuieşte pre noi. Slavă... Îndrăznind a ne închipui Oştilor tale celor înţelegătoare, Treime ceea ce eşti fără de început, cu guri nevrednice strigăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor tăi, mântuieşte pre noi. Şi acum... Cela ce în pântece fecioresc ai încăput, şi din Sânurile Tatălui nu te-ai osebit, cu Îngerii, Hristoase Dumnezeule, priimeşte şi pre noi, carii strigăm ţie: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte pre noi. CÂNTĂRI TROICINICE, Glas 6. 40
 48. 48.  Rânduiala Utreniei  Stând înnainte cu frică Heruvimii, şi spăimântându-se cu cutremur Serafimii, întreit-sfântă cântare aduc cu glas fără de tăcere. Cu carii şi noi, păcătoşii, strigăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; cu folosinţele celor fără de trup, mântuieşte pre noi. Slavă... Cu guri fără de trup, cu slavoslovii fără tăcere, cei câte cu şase aripi cântă ţie întreit-sfântă cântare, Dumnezeul nostru. Şi noi ceşti de pre pământ, cu buze nevrednice laudă ţie înnălţăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor tăi, mântuieşte pre noi. Şi acum... Dumnezeirea Unimei Treimei, întru împreunare neamestecată o slăvim, şi îngerească cântare strigăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte pre noi. CÂNTĂRI TROICINICE, Glas 7. Cela ce eşti lăudat de Heruvimi cu Putere preaînnaltă, şi cu Dumnezeiască Slavă de Îngeri închinat, priimeşte şi pre noi, cei de pre pământ, carii cu buze nevrednice laudă ţie înnălţăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; cu folosinţele celor fără de trup, mântuieşte pre noi. Slavă... Ca pre un somn lepădând lenea, suflete, îndreptare spre lauda Judecătoriului arată, şi cu frică strigă: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor tăi, mântuieşte pre noi. Şi acum... Dumnezeirii ceii neapropiiate, Treimei întru Unime, întreit-sfântă lauda Serafimilor înnălţând, cu frică să strigăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte pre noi. CÂNTĂRI TROICINICE, Glas 8. Spre Ceriu inimile având, Cetei Îngereşti să urmăm, şi cu frică cătră cel ce nu ia mită să cădem, laudă de biruinţă strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; cu folosinţele celor fără de trup, mântuieşte pre noi. Slavă... A privi la tine neîndrăznind Heruvimii, zburând strigă, cu înnălţare de viers, Dumnezeiască cântarea glasului întreitei sfinţiri, cu carii şi noi strigăm ţie: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor tăi, mântuieşte pre noi. 41

×