Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cities sustainability to external markets changes, GfK, 2015

429 views

Published on

Головна мета дослідження - визначити потенціал розвитку міст та оцінити привабливість міст із населенням більше 100 тис. для бізнесу.
GfK проводить аналіз рівня доходів населення міста, розвитку економіки в містах та демографічних характеристик кожного міста.
У результаті ми маємо можливість порівняти привабливість міст за потенціалом внутрішнього ринку та рівнем стійкості до економічної кризи.
Які міста є більш стійкими в умовах економічної кризи? Які мають більш диверсифіковану економіку та зайнятість? Про це дивіться презентацію.

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cities sustainability to external markets changes, GfK, 2015

  1. 1. 1© GfK Липень, 2015 | Економіка міст України Ризики у секторах економіки* Джерело даних: експертна оцінка GfK Ukraine, розрахунки GfK Ukraine • Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів • Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів • Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність • Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції • Виробництво меблів • Водопостачання; каналізація, поводження з відходами • Телекомунікації (електрозв'язок) • Освіта та охорона здоров’я • Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів • Інші види переробної промисловості, ремонт і монтаж машин і устаткування • Видавнича діяльність, радіомовлення та телебачення • Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування • Надання інших видів послуг • Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство • Будівництво • Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів; тимчасове розміщування й організація харчування • Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність ** • Фінансова та страхова діяльність • Добувна промисловість і розроблення кар'єрів • Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки • Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції • Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування • Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, електричного устаткування, машин і устаткування, транспортних засобів Низький рівень ризику Циклічні ризики Циклічні та структурні ризики * До аналізу не входять підприємства із номером КВЕД 35 «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря» ** окрім КВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту, 49.1 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення, 49.2 Вантажний залізничний транспорт
  2. 2. 2© GfK Липень, 2015 | Економіка міст України Стійкість галузей економіки до змін зовнішніх ринків Враховуючи значне сповільнення світової та української економіки в 2008-2009рр., ми оцінили стійкість економіки міст до змін зовнішньої кон'юнктури. Галузі орієнтовані на внутрішній ринок. Найбільш стійкі до змін зовнішніх ринків. Зокрема це виробництво товарів першої необхідності – харчова промисловість, водопостачання, освіта, охорона здоров’я та інші послуги (окрім транспортних послуг та готелів). Схильні до циклічних коливань попиту, що носять короткостроковий характер. Незважаючи на підйоми та падіння, у довгостроковій перспективі ці сектори досить стійкі. Найбільш уразливі, у довгостроковій перспективі очікується скорочення виробництва та кількості зайнятих у цих секторах. Залежні від ситуації на зовнішніх ринках. До 2008 року характерним було стрімке збільшення виробництва завдяки високому темпу зростання світової економіки, але ці ж сектори першими постраждали від світової кризи. Характеризуються значними структурними ризиками: використання у виробництві застарілих технологій зменшує конкурентоспроможність продукції на світових ринках (зважаючи на зростаючу конкуренцію з боку китайських та індійських виробників). Сектори із низьким рівнем ризику Сектори із циклічними ризиками Сектори із циклічними та структурними ризиками
  3. 3. 3© GfK Липень, 2015 | Економіка міст України Частка осіб, зайнятих у секторах, що схильні до циклічних та структурних ризиків, % від загальної кількості зайнятих* 0 20 40 60 80 100 Дніпродзержинськ Маріуполь Кременчук КривийРіг Запоріжжя Суми Миколаїв Харків Дніпропетровськ Рівне Черкаси Кіровоград Полтава Хмельницький Ужгород Чернігів Вінниця Івано-Франківськ Херсон Тернопіль Луцьк Житомир Чернівці Одеса Львів БілаЦерква * До аналізу не входять підприємства із номером КВЕД 35 «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря» та КВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту, 49.1 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення, 49.2 Вантажний залізничний транспорт Джерело даних: розрахунки GfK Ukraine
  4. 4. 4© GfK Липень, 2015 | Економіка міст України Частка осіб, зайнятих у ТОП-5 найбільших підприємств міста, % від загальної кількості зайнятих* 0 20 40 60 80 100 Маріуполь Дніпродзержинськ Кременчук КривийРіг Суми Запоріжжя Луцьк Миколаїв БілаЦерква Тернопіль Рівне Полтава Кіровоград Черкаси Хмельницький Житомир Ужгород Чернівці Херсон Вінниця Дніпропетровськ Івано-Франківськ Чернігів Харків Львів Одеса * До аналізу не входять підприємства із номером КВЕД 35 «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря» та КВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту, 49.1 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення, 49.2 Вантажний залізничний транспорт Джерело даних: розрахунки GfK Ukraine

×