Branchesessie cure gezondheidszorg

457 views

Published on

Isala klinieken geeft een Branchesessie Cure

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Branchesessie cure gezondheidszorg

  1. 1. Branchesessie Cure Drs. Marjanne Sint voorzitter RvB Isala klinieken 23 september 2010
  2. 2. Het perspectief van de RVZ <ul><li>Kwaliteit gedefinieerd als bijdrage aan gezondheid en participatie </li></ul><ul><li>Overheidsbeleid is sectoroverstijgend en samenhangend </li></ul><ul><li>De burger eerstverantwoordelijk voor gezondheid en gedrag </li></ul><ul><li>De overheid borgt solidariteit en formuleert outcome </li></ul><ul><li>De verzekeraar is makelaar en coach voor gezondheid en participatie </li></ul>
  3. 3. RVZ: herstructurering op vier terreinen <ul><li>Dat van gezondheidsbevordering (beïnvloeden van de zorgvraag) </li></ul><ul><li>Dat van de professionele zorgarbeid </li></ul><ul><li>Dat van het stelsel van zorgvoorzieningen </li></ul><ul><li>Dat van de sturing en de besturing van de zorgsector </li></ul><ul><li>Deze sessie richt zich m.n op 3 en daarvan afgeleid 2 </li></ul>
  4. 4. De agenda van de RVZ <ul><li>Burger en patiënt: ontwikkeling naar meer eigen verantwoordelijkheid (van zz naar gg) </li></ul><ul><li>De zorgprofessional: meer nadruk op de publieke rol (transparantie en kwaliteit) </li></ul><ul><li>De zorgvoorzieningen: denken vanuit maatschappelijk (en economisch) rendement </li></ul>
  5. 5. Voorstellen RVZ inzake Cure <ul><li>Bevordering van doelmatigheid en (arbeidsbesparende) innovatie </li></ul><ul><li>Zorginkoop door verzekeraars o.b.v. kwaliteit en outcome; door met gereguleerde marktwerking </li></ul><ul><li>Onafhankelijke kwaliteitsnormen via externe ijking (‘kwaliteitsinstituut’) </li></ul><ul><li>Herstructurering van de ziekenhuissector </li></ul>
  6. 6. Herstructurering ziekenhuissector <ul><li>Taakverdeling en herschikking tussen ziekenhuizen </li></ul><ul><li>Voldoende schaalgrootte voor “superspecialismen” </li></ul><ul><li>Samenwerking in netwerken (verminder scheidslijnen tussen soorten zorg) </li></ul><ul><li>Integratie van medisch specialist in de ziekenhuisorganisatie </li></ul>
  7. 7. Discussievragen voor vanmiddag <ul><li>Deelt u het perspectief dat de RVZ schetst en acht u dit haalbaar in 2020? </li></ul><ul><li>Als een belangrijke sleutel ligt bij de organisatie van de zorg, wat betekent dit dan concreet voor de Cure? </li></ul><ul><li>Zijn er dwingende (rand)voorwaarden die vervuld moeten zijn wil een transitie naar het perspectief slagen? </li></ul>

×