Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Temel Yaşam Desteği

3,898 views

Published on

Temel yaşam desteği
yetişkin bebek ve çocukta

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Temel Yaşam Desteği

 1. 1. Temel Yaşam DesteğiTemel Yaşam Desteği
 2. 2. 22 Temel Yaşam Desteği nedir?Temel Yaşam Desteği nedir? Hayat kurtarmak amacı ile solunumuHayat kurtarmak amacı ile solunumu durmuş ve hiçbir yaşam belirtisi görülmeyendurmuş ve hiçbir yaşam belirtisi görülmeyen (her hangi bir hareket, öksürük, rengin(her hangi bir hareket, öksürük, rengin solukluğu, yüzde morarma) kişiye, yapaysolukluğu, yüzde morarma) kişiye, yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini;solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini; dış kalp masajı ile de kalpten kandış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılanpompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsızilaçsız müdahalelerdir.müdahalelerdir. Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 3. 3. Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun, yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz ise bir süre sonra kalp durması meydana gelir. Kalp Durması: Bilinci kapalı kişide, büyük atardamarlardan nabız alınamaması durumudur. Kalp durmasına 5 dakika içinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı oluşur. Kişide solunumun olmaması, bilincin kapalı olması, hiç hareket etmemesi ve uyaranlara cevap vermemesi kalp durmasının belirtisidir. Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 4. 4. 44 Solunum ve kalp durmasınaSolunum ve kalp durmasına 5 dakika5 dakika içindeiçinde müdahale edilmezse, dokuların oksijenlenmesimüdahale edilmezse, dokuların oksijenlenmesi bozulacağındanbozulacağından BEYİN HASARIBEYİN HASARI gelişirgelişir.. Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 5. 5. 55 Temel yaşam desteğiTemel yaşam desteği Olay yerine geldiniz ilk önce önce çevre güvenlik tedbiri alOlay yerine geldiniz ilk önce önce çevre güvenlik tedbiri al
 6. 6.  Kendini tanıt,  Varsa hasta yakınından izin iste  H/Y omuz başı hizasına çök ve bilinç kontrolü yap  Bilinci kapalı tüm hasta ve yaralılarda (Yetişkin,Çocuk,bebek) eğer çevrede birileri varsa zaman kazanmak amacı ile hemen 112’ yi arattır Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 7. 7. 77 Yetişkin Çocuk Bebek Bilinç kontrolünü; Yetişkin ve Çocukta omuz başarından, bebekte ise ayak tabanlarından yap
 8. 8. 88 Ağız içi kontrolü yap, görünen bir şey varsa al, Asla kör dalış yapma
 9. 9. 99 Hava yolunu aç Baş-Çene pozisyonu ver Yetişkin 90 derece Çocukta 90 Derece Bebekte 30-45 derece Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 10. 10. Hava Yolunu Açmak İçinHava Yolunu Açmak İçin Baş - Çene Pozisyonu Nasıl Verilir?Baş - Çene Pozisyonu Nasıl Verilir? Bilinci kapalı bütün yaralılarda solunum yolu kontrolBilinci kapalı bütün yaralılarda solunum yolu kontrol edilmelidir. Çünkü dil geriye kayabilir ya da herhangi biredilmelidir. Çünkü dil geriye kayabilir ya da herhangi bir yabancı madde solunum yolunu tıkayabilir. Ağız içiyabancı madde solunum yolunu tıkayabilir. Ağız içi kontrol edilerek temizlendikten sonra hastayakontrol edilerek temizlendikten sonra hastaya baş-çenebaş-çene pozisyonu verilir.pozisyonu verilir. Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 11. 11. Dinle Hisset yapDinle Hisset yap 10 saniye10 saniye BAK : Göğüs inip kalkmıyorsa, DİNLE : Kulağınızla dinlediğinizde nefes sesi duymuyorsanız, HİSSET : Yanağınızda nefes rüzgarını hissetmiyorsanız. TEMEL YAŞAM DESETEĞİNE BAŞLAYIN!!!TEMEL YAŞAM DESETEĞİNE BAŞLAYIN!!! Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 12. 12. Solunumu yoksa (Solunumu yoksa (İlk Yardımcı) olayİlk Yardımcı) olay yerinde yalnızsanız:yerinde yalnızsanız: Yetişkinde Bak dinle Hissetten sonraYetişkinde Bak dinle Hissetten sonra Kalp masajına başlamadanKalp masajına başlamadan önceönce Çocuk ve bebekte ise 5 tur (2/30) 2Çocuk ve bebekte ise 5 tur (2/30) 2 soluk 30 kalp basısı sonrası 112 yisoluk 30 kalp basısı sonrası 112 yi araara Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 13. 13. Yetişkinde Temel yaşam desteğineYetişkinde Temel yaşam desteğine iki Elin topuğu ile goğüsü 5 cmiki Elin topuğu ile goğüsü 5 cm veve vücudu 1/3 esnetecek kadar basıvücudu 1/3 esnetecek kadar bası dizler dirsekler bükülmeden ritmikdizler dirsekler bükülmeden ritmik dakikadadakikada 100100 bası olacak şekildebası olacak şekilde uygulanıruygulanır Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 14. 14. Temel Yaşam DesteğiTemel Yaşam Desteği 1414 Bası yerinin belirlenmesi-yetişkinBası yerinin belirlenmesi-yetişkin Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 15. 15. Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 16. 16. Bası yeri yetişkin-çocukBası yeri yetişkin-çocuk Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 17. 17. Bası yeri yetişkin-çocukBası yeri yetişkin-çocuk Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 18. 18. Temel Yaşam DesteğiTemel Yaşam Desteği 1818 Bası yeri yetişkin-çocukBası yeri yetişkin-çocuk Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 19. 19. temel yaşam desteği Çocukta solukla başlanarak goğüsü 5 cm esnetecek şekilde dakikada 100 bası olacak uygulanır İlk yardımcı olay yerinde tekse 5 tur temel yaşam desteği (2/30) sonrası kendisi 112’ yi arar. Bu işlem 112 ekibi gelene,ya hasta kendineBu işlem 112 ekibi gelene,ya hasta kendine gelene ya da İlkyardımcı yorulana dekgelene ya da İlkyardımcı yorulana dek devam edilirdevam edilir Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 20. 20. Temel Yaşam DesteğiTemel Yaşam Desteği 2020 Çocuklarda dış kalp masajıÇocuklarda dış kalp masajı Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 21. 21. abc İlkyardımabc İlkyardım Temel Yaşam DesteğiTemel Yaşam Desteği 2121 Bebeklerde bası yeriBebeklerde bası yeri Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 22. 22. Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 23. 23. Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 24. 24. Temel Yaşam DesteğiTemel Yaşam Desteği 2424 Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 25. 25. abc İlkyardımabc İlkyardım Temel Yaşam DesteğiTemel Yaşam Desteği 2525 Dirsekler dikDirsekler dik Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 26. 26. Temel Yaşam DesteğiTemel Yaşam Desteği 2626 Dizler dik-bel öne eğikDizler dik-bel öne eğik Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 27. 27. Temel Yaşam DesteğiTemel Yaşam Desteği 2727 Dirsekler dik..Dirsekler dik.. Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 28. 28. Temel Yaşam DesteğiTemel Yaşam Desteği 2828 Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 29. 29. Temel Yaşam DesteğiTemel Yaşam Desteği 2929 Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 30. 30. 3030 Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 31. 31. Temel Yaşam DesteğiTemel Yaşam Desteği 3131 Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 32. 32.  Temel yaşam desteği Yetişkin ve çocukta göğüsü 5 cm, Bebekte 4 cm hepsinde de vücudu 1/3 esnetecek ve dakikada 100 bası olacak şekilde uygulanır
 33. 33. Bu işleme (Yetişkin Bebek ve Çocukta)Bu işleme (Yetişkin Bebek ve Çocukta) Hasta kendine gelene,Hasta kendine gelene, 112 gelene ya da112 gelene ya da Yorulana kadar devam etYorulana kadar devam et
 34. 34. (İlk yardımcı) Bu işleme:(İlk yardımcı) Bu işleme: hasta kendine gelene,hasta kendine gelene, 112 gelene ya da112 gelene ya da yorulana kadaryorulana kadar devam etdevam et H/Y kendine geldiyse hemen koma yani yarı yüzüH/Y kendine geldiyse hemen koma yani yarı yüzü koyun yan yatış pozisyonu ver ve H 112 ekibikoyun yan yatış pozisyonu ver ve H 112 ekibi gelene kadar H/Y yanında bekle gelen ekibegelene kadar H/Y yanında bekle gelen ekibe yaptığınız işlemlerle ilgili bilgi ver.yaptığınız işlemlerle ilgili bilgi ver. Hastanın solunumu dolaşımı yerine gelir veHastanın solunumu dolaşımı yerine gelir ve bilinci kapalı isebilinci kapalı ise Koma Pozisyonu verKoma Pozisyonu ver Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 35. 35. Koma (yarı yüzükoyun-yan yatış)pozisyonu Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 36. 36. Koma pozisyonu;Koma pozisyonu; H/Y’ nın döndürüleceği tarafa diz çökülür,H/Y’ nın döndürüleceği tarafa diz çökülür, H/Y’ nın karşı tarafta kalan kolu karşıH/Y’ nın karşı tarafta kalan kolu karşı omuza konur ,omuza konur , Karşı taraftaki bacağı dik açı yapacakKarşı taraftaki bacağı dik açı yapacak şekilde kıvrılırşekilde kıvrılır İlkyardımcıya yakın kolu baş hizasındaİlkyardımcıya yakın kolu baş hizasında omuzdan yukarı uzatılır ,omuzdan yukarı uzatılır , Karşı taraf omuz ve kalçasındanKarşı taraf omuz ve kalçasından tutularak bir hamlede çevrilir ,tutularak bir hamlede çevrilir , Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 37. 37. Üstteki bacak kalça ve dizden bükülerekÜstteki bacak kalça ve dizden bükülerek öne doğru destek yapılır ,öne doğru destek yapılır , Başı uzatılan kolun üzerine yanBaşı uzatılan kolun üzerine yan pozisyonda hafif öne eğik konur ,pozisyonda hafif öne eğik konur , Tıbbi yardım (112) gelinceye kadar buTıbbi yardım (112) gelinceye kadar bu pozisyonda tutulur ,pozisyonda tutulur , 3-5 dakika ara ile solunum ve nabız kontrol3-5 dakika ara ile solunum ve nabız kontrol edilir.edilir. Özgül Salih Çeçener İlk yardım eğitmeni
 38. 38. Sunumumu izlediğiniz içinSunumumu izlediğiniz için teşekkür ederimteşekkür ederim Özgül Salih Çeçener İlk Yardım Eğitmeni 13.07.2013

×