N3864 2010

395 views

Published on

ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ EΤΧΣ

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
395
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

N3864 2010

  1. 1. Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.07.21 15:21:25 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko 2827 Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 119 21 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3864 γένει περιουσία του, άρθρο 3, κατωτέρω, και να ασκεί Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής τα απορρέοντα από την ιδιότητά του ως μετόχου δι− Σταθερότητας. καιώματα, άρθρο 7 επ., κατωτέρω, κατά τρόπο που να προστατεύει την αξία της περιουσίας αυτής, να ελα− Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ χιστοποιεί τους κινδύνους για τον Έλληνα πολίτη και ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ να μην εμποδίζει ούτε να στρεβλώνει τον ανταγωνι− Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: σμό στον τραπεζικό τομέα. Στο σκοπό του Ταμείου δεν εντάσσεται η ενίσχυση της ρευστότητας, που παρέχεται Άρθρο 1 με βάση το ν. 3723/ 2008 ή στο πλαίσιο λειτουργίας του Ίδρυση Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ευρωσυστήματος και της Τράπεζας της Ελλάδος. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την 2. Το Ταμείο εδρεύει στην Αθήνα και η διάρκειά τουεπωνυμία «Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» ορίζεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2017.(στο εξής: το «Ταμείο»). Άρθρο 3 Για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή, το Ταμείο θα Κεφάλαιο, περιουσίαχρησιμοποιεί την επωνυμία «Hellenic Financial StabilityFund (HFSF)». 1. Το κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται στο ποσό των H νομική προσωπικότητα αποκτάται από τη δημοσίευ− δέκα δισεκατομμυρίων (10.000.000.000) ευρώ, προερχό−ση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνή− μενο από κεφάλαια που θα αντληθούν στο πλαίσιο τουσεως. Το Ταμείο έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα μηχανισμού στήριξης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκήκαι ικανότητα να είναι διάδικος, δεν ανήκει στο δημόσιο Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δυνάμει τουτομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, ν. 3845/2010, καλύπτεται σταδιακά από το Ελληνικό Δη−λειτουργεί αμιγώς κατά τους κανόνες της ιδιωτικής μόσιο και ενσωματώνεται σε τίτλους, οι οποίοι δεν είναιοικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του παρό− μεταβιβάσιμοι μέχρι τη λήξη της κατά το προηγούμενοντος νόμου. άρθρο διάρκειας του Ταμείου. Ο αμιγώς ιδιωτικός χαρακτήρας του Ταμείου δεν 2. Το κεφάλαιο του Ταμείου κατατίθεται, με αποφάσειςαναιρείται ούτε από την κάλυψη του συνόλου του κε− του Υπουργού Οικονομικών, σε ειδικό έντοκο λογαριασμόφαλαίου του από το Ελληνικό Δημόσιο, ούτε από την του Ταμείου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδοςέκδοση των προβλεπόμενων αποφάσεων του Υπουργού αποκλειστικά για το σκοπό του παρόντος νόμου.Οικονομικών. Το παρεχόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος επιτό− Όλως συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις κιο θα συμφωνείται με το Ταμείο και δεν θα δύναται νατου κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον δεν υπερβαίνει ή να είναι κατώτερο από τα παρακάτω επιτό−είναι αντίθετες προς τις διατάξεις και τους στόχους κια: α) το εφαρμοζόμενο από το Ευρωσύστημα επιτόκιοτου παρόντος νόμου. πάγιας διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων και β) το μέσο δείκτη των επιτοκίων του ευρώ για τοποθετήσεις Άρθρο 2 στη χρηματαγορά διάρκειας μιας ημέρας (ΕΟΝΙΑ). Σκοπός, έδρα, διάρκεια 3. Περιουσία του Ταμείου αποτελεί το κατατεθειμένο 1. Σκοπός του Ταμείου είναι η διατήρηση της σταθερό− κεφάλαιο και οι τόκοι της προηγουμένης παραγράφου,τητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μέσω της οι εκδιδόμενες από πιστωτικά ιδρύματα και αποκτώμε−ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών νες από το Ταμείο μετοχές κατά τα άρθρα 7 και 9 τουιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων και θυγατρικών αλλο− παρόντος, καθώς και όλα τα δικαιώματα οικονομικήςδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, εφόσον λειτουργούν νόμιμα φύσης που απορρέουν από κατοχή προνομιούχων καιστην Ελλάδα κατόπιν άδειας της Τράπεζας της Ελλάδος κοινών μετοχών σε πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τιςκατά τα ειδικότερον προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο. διατάξεις του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένων Στο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού αυτού, το Τα− αυτών από την εκκαθάριση των ως άνω πιστωτικώνμείο οφείλει να διαχειρίζεται το κεφάλαιο και την εν ιδρυμάτων.
  2. 2. 2828 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4. Το κεφάλαιο και τα διαθέσιμα του Ταμείου δύναται αναπληρωτών τους, δεν επηρεάζει τη νόμιμη συγκρό−να επενδύονται μόνο σε καταθέσεις της παραγράφου 2 τηση του Διοικητικού Συμβουλίου.του παρόντος άρθρου, απαγορευομένης οποιασδήποτε δ. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Διοικητικούάλλης μορφής επένδυσης. Το Ταμείο δεν δύναται να Συμβουλίου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχό−συνάπτει δάνεια, να εκδίδει ομόλογα και άλλα εμπορικά λησης.αξιόγραφα οποιασδήποτε φύσης. ε. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προ− 5. Με τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου, γενομένης σωπικού οφείλουν περαιτέρω να τηρούν εχεμύθεια. Ηεκκαθαρίσεως αποδίδεται το κεφάλαιο και η περιουσία ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ασυμ−του περιέρχεται αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο, ως βίβαστη με την ιδιότητα μετόχου ή εμμέσως κατέχοντοςοιονεί καθολικό του διάδοχο. μετοχές (μέσω συμμετοχής σε τρίτο πρόσωπο, μέτοχο), μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχους ή εξωτερικού Άρθρο 4 συμβούλου πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος της Διοίκηση του Ταμείου ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με την εξαίρεση στελεχών 1.α. Το Ταμείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το που προέρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Κατά τηνοποίο είναι το ανώτατο όργανό του και αποφασίζει απο− εκτέλεση των καθηκόντων τους τα μέλη του Διοικητικούλύτως ανεξάρτητα για κάθε θέμα που αφορά την εξει− Συμβουλίου απολαμβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας, δενδίκευση των στόχων, τη διοίκηση, λειτουργία, διαχείριση ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από το Ελληνικό Δημό−της περιουσίας και υλοποίηση των σκοπών του Ταμείου. σιο ή οποιοδήποτε άλλο κρατικό φορέα ή όργανο, ούτεΜε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται, υπόκεινται σε επιρροές οιασδήποτε φύσεως.μεταξύ άλλων, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ομοίως, το Ελληνικό Δημόσιο και οι ως άνω κρατι−Ταμείου, προσλαμβάνεται το προσωπικό, εγκρίνονται οι κοί φορείς και όργανα θα απέχουν από τη διατύπωσηετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ορίζονται τα ελεγκτικά οποιασδήποτε οδηγίας προς το Ταμείο. Προτεινόμεναόργανα και συνιστώνται Επιτροπές. μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να ενημερώ− β. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και απο− σουν το Ταμείο για ενδεχόμενη ύπαρξη ασυμβίβαστουτελείται από τον Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπροέδρους, οι και την αυτή υποχρέωση ενημέρωσης υπέχουν και καθ’οποίοι είναι εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβου− όλη τη διάρκεια της θητείας τους, για ασυμβίβαστα πουλίου, και τέσσερα (4) μη εκτελεστικά μέλη. τυχόν αναφυούν μεταγενέστερα. Προ του διορισμού 2.α. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και δύο (2) μη εκτε− τους υπογράφουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση.λεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει σχε−από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ύστερα τικό Κανονισμό Δεοντολογίας. Τα μέλη του Διοικητικούαπό δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Συμβουλίου οφείλουν περαιτέρω να τηρούν εχεμύθειαμεταξύ ανεπίληπτων προσώπων εγνωσμένου κύρους ως προς τις υποθέσεις του Ταμείου και μετά την καθ’και εμπειρίας σε τραπεζικά ή/και χρηματοπιστωτικά οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από το Διοικητικόθέματα, ή/και σε θέματα ελεγκτικής λογιστικής. Τις θέ− Συμβούλιο του Ταμείου, δεσμευόμενοι από τις διατάξειςσεις των υπολοίπων δύο (2) μη εκτελεστικών μελών του περί επαγγελματικού απορρήτου. Η υποχρέωση εχεμύ−Διοικητικού Συμβουλίου συμπληρώνουν, ως εκ της θέσης θειας του Ταμείου δεν ισχύει έναντι της Τράπεζας τηςτους (ex officio), ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργεί− Ελλάδος, η οποία και δύναται κατά την κρίση της να δι−ου Οικονομικών και ο Διευθυντής Χρηματοπιστωτικής αβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες στις κατά το άρθροΣταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος. 60 του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ 178 Α΄) αρχές και πρόσωπα, β. Ο διορισμός και των επτά (7) μελών του Διοικητικού καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔιεθνέςΣυμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονο− Νομισματικό Ταμείο, σε συγκεντρωτική ή μη μορφή.μικών κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητή της Τράπεζας 3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπείτης Ελλάδος για πενταετή θητεία, ανανεώσιμη μέχρι το Ταμείο δικαστικώς, εξωδίκως και έναντι τρίτων στην30.6.2017. Η θητεία των ex officio μελών λήγει αυτοδι− Ελλάδα και το εξωτερικό. Καταρτίζει την ημερήσια διάτα−καίως με την απώλεια της ως άνω ιδιότητάς τους. ξη και συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει των Με την ανωτέρω απόφαση ορίζονται και οι αμοιβές συνεδριάσεών του και εποπτεύει την ορθή εφαρμογή τωνκαι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλί− αποφάσεών του. Προΐσταται των υπηρεσιών του Ταμείου,ου, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης νόμου ή εποπτεύει τις εργασίες του και αναφέρεται στο Διοικητικόκανονιστικής πράξης οι οποίες και βαρύνουν τον προ− Συμβούλιο σχετικά με την καθημερινή επιχειρησιακή τουϋπολογισμό του Ταμείου. λειτουργία, ασκώντας και κάθε άλλη αρμοδιότητα που Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και επί διορισμού νέων του ανατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση ως του ανωτάτου οργάνου του Ταμείου. Τον Πρόεδρο,παλαιών, της θητείας τους μη δυναμένης, κατά περίπτω− απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνουν, καθ’ όλη την έκτασηση, να βαίνει πέραν της πενταετίας ή της 30.6.2017. των αρμοδιοτήτων του, οι Αντιπρόεδροι, κατά τη σειρά γ. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κα− αναπλήρωσης που αυτός ορίζει.λούνται και συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας 4. Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί(1) εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένας να αναθέτει την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων(1) εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του, καθώς και την εκπροσώπηση του Ταμείου σε έναμαζί με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται από τα ή περισσότερα μέλη του ή στελέχη του Ταμείου, καθο−οικεία όργανα. ρίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθε− Εφόσον εκλήθησαν νομίμως, σύμφωνα με τα διαλαμ− σης. Οι αποφάσεις που σχετίζονται με την κεφαλαιακήβανόμενα στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, η ενίσχυση, δεν είναι δυνατόν να ανατίθενται ατομικά σετυχόν απουσία των εκπροσώπων αυτών, όσο και των μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. 3. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2829 5. Τα μη ex officio μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λίου παρίσταται ο νομικός σύμβουλος του Ταμείου καιτου Ταμείου μπορούν να απωλέσουν την ιδιότητά τους δύναται κατά περίπτωση να καλούνται και υπηρεσιακάαυτή και πριν τη λήξη της θητείας του, με απόφαση του του στελέχη.Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισήγησης του Διοικητή 8. Η λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιοτης Τράπεζας της Ελλάδος, εφόσον τους απαγγέλθηκε απαιτεί τέσσερις (4) τουλάχιστον θετικές ψήφους, εκκατηγορία, ή καταδίκη για την οποία συνιστά κώλυμα των οποίων δύο θα πρέπει να προέρχονται από εκτε−διορισμού στο δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κώ− λεστικά του μέλη.δικα Δημοσίων Υπαλλήλων όπως κωδικοποιήθηκε με το 9. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποστέλλει μηνιαία δελ−ν. 3528/2007, καθώς και για σπουδαίο λόγο, συνιστάμενο τία περί των δραστηριοτήτων του στον Υπουργό τωνιδίως σε αντικειμενική αδυναμία ή πλημμελή άσκηση των Οικονομικών και την Τράπεζα της Ελλάδος, τους ενη−καθηκόντων τους, απόκρυψη ή ψευδή δήλωση περί της μερώνει αναλυτικά δια του Προέδρου του, οσάκις τουσυνδρομής ασυμβιβάστου ή παραβίαση του καθήκοντος ζητείται, και υποβάλλει εξαμηνιαίες εκθέσεις στη Βουλήεχεμύθειας. Οι μέχρι την έκδοση της παραπάνω από− των Ελλήνων, τις οποίες κοινοποιεί στον Υπουργό τωνφασης πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Οικονομικών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκήπαραμένουν καθ’ όλα ισχυρές. Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Σε περίπτωση αμφισβήτησης, η συνδρομή του σπου− καθώς και στην Τράπεζα της Ελλάδος.δαίου λόγου κρίνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Άρθρο 5Αθηνών κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, Προσωπικό του Ταμείουκατόπιν αίτησης του θιγομένου ή από κοινού με το Διοι−κητικό Συμβούλιο, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής 1. Το προσωπικό του Ταμείου προσλαμβάνεται ελεύ−προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε θερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και πα−αυτόν της απόφασης, καλουμένου σε κάθε περίπτωση ρέχει τις υπηρεσίες του με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίουκατά τη συζήτηση του Ταμείου. ορισμένου χρόνου που μπορούν να παρατείνονται. Ως Η απόφαση που εκδίδεται είναι τελεσίδικη και εκτελε− ορισμένου χρόνου συνομολογούνται και συμβάσεις έμμι−στή. Αναίρεση χωρεί μόνο για τους λόγους που προβλέ− σθης εντολής δικηγόρων, κατά παρέκκλιση κάθε άλληςπονται στο άρθρο 560 του Κ.Πολ.Δ.. Μέχρι την έκδοση αντίθετης διάταξης νόμου. Οι μισθοί των υπαλλήλων τουτης απόφασης, το μέλος απέχει υποχρεωτικά από τις Ταμείου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του.συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Επιτρέπεται η απόσπαση στο Ταμείο προσωπικού που 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λειτουργήσει, υπηρετεί στο Ελληνικό Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και άλλουςόχι όμως πέρα από έξι (6) μήνες, αν κάποια από τα μέλη φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και στηντου εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή Τράπεζα της Ελλάδος, με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδι−απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας διορίσθηκαν, ου Υπουργού ή πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελ−εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα υπόλοιπα μέλη λάδος ύστερα από αίτηση του Προέδρου του Διοικητικούείναι τουλάχιστον πέντε (5). Οι διαδικασίες πλήρωσης Συμβουλίου του Ταμείου. Η απόσπαση ισχύει για ορισμένοτων θέσεων που κενώθηκαν κινούνται αμελλητί, εφαρ− χρόνο, που μπορεί να ανανεώνεται με όμοιες αποφάσεις.μοζομένης της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της Ο χρόνος απόσπασης θεωρείται χρόνος πραγματικής υπη−παραγράφου 2.β του παρόντος άρθρου. ρεσίας για κάθε συνέπεια, στην υπηρεσία ή τον φορέα Εφόσον οι κενωθείσες θέσεις δεν πληρώθηκαν εντός προέλευσης. Απόσπαση προσωπικού μπορεί να γίνει καιτου εξαμήνου, το Διοικητικό Συμβούλιο στερείται μεν από Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς.νομίμου συγκρότησης, τα υφιστάμενα ωστόσο μέλη δεν 3. Το προσωπικό του Ταμείου υπέχει τις υποχρεώσειςχάνουν την ιδιότητά τους αυτή. πίστης και το καθήκον άκρας εχεμύθειας του ανωτέρω 7.α. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρό− άρθρου 4 παράγραφος 2 περίπτωση ε΄.εδρό του τακτικά μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως, Άρθρο 6οσάκις παρίσταται προς τούτο ανάγκη, με έγγραφη Διαδικασίες ενεργοποίησης του Ταμείουπρόσκληση των μελών προ πέντε (5) εργάσιμων ημε−ρών, ομοίως προς τούτο καλουμένων και των εκπρο− 1. Πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο πληροί τις υποχρεώσειςσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής κεφαλαιακής επάρκειας του άρθρου 28 του ν. 3601/2007Κεντρικής Τράπεζας. Τη σύγκληση από τον Πρόεδρο και της Πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδοςμπορούν να ζητήσουν και δύο (2) μέλη του Διοικητικού (ΠΔ/ΤΕ), μπορεί να υποβάλει αίτημα στο Ταμείο γιαΣυμβουλίου. κεφαλαιακή ενίσχυση, κατόπιν υπόδειξης της Τράπεζας Σε περίπτωση όλως επείγουσας ανάγκης, αποφάσεις της Ελλάδος ή με δική του πρωτοβουλία, η οποία μπορείτου Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ληφθούν με τηλεδι− να τύχει της υποστήριξης της Τράπεζας της Ελλάδοςάσκεψη και μέσω γραπτής διαδικασίας χωρίς την τήρηση εφόσον, σε κάθε περίπτωση, συντρέχουν σωρευτικά οιτων διατυπώσεων πρόσκλησης. Το πρακτικό της οικείας ακόλουθες προϋποθέσεις:απόφασης επικυρώνεται κατά την αμέσως επόμενη συνε− (α) Με βάση συντηρητικές παραδοχές της Τράπεζαςδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση της Ελλάδος εκτιμάται ότι υφίσταται βάσιμος κίνδυνοςη κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη ως προς τη δυνατότητα του πιστωτικού ιδρύματος νατου Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με απόφασή του, συνεχίσει να τηρεί τις υποχρεώσεις κεφαλαιακής επάρ−ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. κειας, που υπέχει βάσει του άρθρου 28 του ν. 3601/2007 β. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτε− και της ΠΔ/ΤΕ 2595/20.8.2007 καιλεί υπάλληλος του Ταμείου, πτυχιούχος ανώτατης σχο− (β) Έχουν αποβεί άκαρπες οι προσπάθειες του πιστω−λής, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού τικού ιδρύματος να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά του με τηΣυμβουλίου. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβου− συμμετοχή των υφιστάμενων ή νέων μετόχων.
  4. 4. 2830 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί επίσης να υποδείξει 5. Εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του επιχει−σε πιστωτικό ίδρυμα την υποβολή αιτήματος στο Ταμείο ρησιακού σχεδίου το Ταμείο, κατόπιν διαβούλευσης μεγια κεφαλαιακή ενίσχυση, εφόσον: την Τράπεζα της Ελλάδος ή εισήγησης της τελευταίας, (α) Το πιστωτικό ίδρυμα δεν πληροί τις υποχρεώσεις μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις, οι οποίες θα πρέπεικεφαλαιακής επάρκειας, που υπέχει βάσει του άρθρου να υιοθετηθούν από το πιστωτικό ίδρυμα εντός δέκα (10)28 του ν. 3601/2007 και της ΠΔ/ΤΕ 2595/20.8.2007 και ημερών από της γνωστοποιήσεώς τους σε αυτό.συντρέχει παράλληλα και η περίπτωση β’ της παραγρά− 6. Εφόσον το Ταμείο κρίνει το τροποποιημένο σχέ−φου 1 του παρόντος άρθρου ή διο βιώσιμο, αποφασίζει, κατόπιν διαβούλευσης με την (β) Το πιστωτικό ίδρυμα δεν πληροί τις υποχρεώσεις Τράπεζα της Ελλάδος ή εισήγησης της τελευταίας, τηκεφαλαιακής επάρκειας, που υπέχει βάσει του άρθρου χορήγηση της κατά το άρθρο 7 κεφαλαιακής ενίσχυσης,27 του ν. 3601/2007 και συντρέχει παράλληλα και η πε− τηρουμένων σε κάθε περίπτωση της νομοθεσίας τηςρίπτωση β’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων και των ακολουθούμενων 3. α. Οι κατά τα ανωτέρω υποδείξεις της Τράπεζας πρακτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ύψος τηςτης Ελλάδος θα πρέπει να είναι αιτιολογημένες και δια− κεφαλαιακής ενίσχυσης αποφασίζεται από το Ταμείο,τυπωμένες εγγράφως, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος.διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. 7. Το Ταμείο και το πιστωτικό ίδρυμα οφείλουν να εκπο−Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 και εφόσον το νήσουν από κοινού λεπτομερές σχέδιο αναδιάρθρωσης ήπιστωτικό ίδρυμα δεν υποβάλει αίτημα στο Ταμείο για να τροποποιήσουν σχέδιο που έχει υποβληθεί στην Ευρω−κεφαλαιακή του ενίσχυση, η Τράπεζα της Ελλάδος προ− παϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε. περίβαίνει στον ορισμό Επιτρόπου, σύμφωνα με το άρθρο 63 κρατικών ενισχύσεων και τις ακολουθούμενες πρακτικέςπαράγραφος 2 του ν. 3601/2007, ή στην ανάκληση της της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εντός έξι (6) μηνών από τηάδειας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ίδιου νόμου. χορήγηση της κεφαλαιακής ενίσχυσης, το σχέδιο αναδι− β. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρωσης θα πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση από τοάρθρου, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να ζητήσει την Υπουργείο Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.απομάκρυνση των υπεύθυνων προσώπων του άρθρου 5 8. Η υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης δεν θαπαράγραφος 10 περίπτωση γ’ στοιχείο i του ν. 3601/2007, πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Παράταση τουεάν κρίνει ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν έλαβαν όλα τα χρόνου υλοποίησης, μέχρι δύο (2) κατ’ ανώτατο όριοστη δικαιοδοσία τους μέτρα και δεν προέβησαν στις έτη, μπορεί να δοθεί με απόφαση του Ταμείου, κατόπιναπαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να ανταποκρι− διαβούλευσης με την Τράπεζα της Ελλάδος, τήρησηςθούν στις υποδείξεις της για αύξηση της κεφαλαιακής της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου καιεπάρκειας του πιστωτικού ιδρύματος. υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα νέα υπεύθυνα πρόσωπα θα πρέπει να τυγχάνουν 9. Το Ταμείο θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί τηντης αποδοχής του Ταμείου και θα αξιολογούνται, ως προσήκουσα εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσηςπρος την επάρκεια και αποτελεσματικότητά τους, καθ’ και οφείλει περαιτέρω να παρέχει στο Υπουργείο Οι−όλη τη διάρκεια της κεφαλαιακής ενίσχυσης, με δυ− κονομικών κάθε αναγκαία πληροφόρηση και στοιχείο,νατότητα απομάκρυνσής τους από την Τράπεζα της προκειμένου να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις ενη−Ελλάδος είτε με δική της πρωτοβουλία είτε κατόπιν μέρωσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.σχετικής εισήγησης του Ταμείου. Άρθρο 7 Μέχρι της ανάληψης των σχετικών καθηκόντων από νέα Χορήγηση της κεφαλαιακής ενίσχυσηςπρόσωπα, προσωρινά και πάντως για χρονικό διάστημα Έκδοση μετοχώνόχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, τις σχετικές αρμοδιό−τητες μπορεί να ασκούν εκπρόσωποι του Ταμείου. 1. Η κατά τον παρόντα νόμο κεφαλαιακή ενίσχυση πα− 4. Το κατόπιν υπόδειξης της Τράπεζας της Ελλάδος ρέχεται μέσω της συμμετοχής του Ταμείου σε αύξησηαίτημα του πιστωτικού ιδρύματος για κεφαλαιακή του του Μετοχικού Κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος,ενίσχυση μπορεί να υποβάλλεται στο Ταμείο το αργό− που πραγματοποιείται με την έκδοση προνομιούχωντερο εντός μηνός από τη λήψη της υπόδειξης και θα μετοχών, εξαιρέσει της περίπτωσης β΄ της παραγράφουπρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από: 2 του άρθρου 6 ανωτέρω, όπου η αύξηση πραγματοποι− (α) Επιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο θα στοιχειοθετεί− είται με την έκδοση κοινών μετοχών. Οι αυξήσεις αυτέςται το ύψος της αναγκαίας κεφαλαιακής ενίσχυσης και καλύπτονται εξ ολοκλήρου σε μετρητά και δεν ισχύειθα περιγράφονται αναλυτικά τα μέτρα, τα οποία το πι− τυχόν δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων στηνστωτικό ίδρυμα προτίθεται να λάβει, ώστε να επιτευχθεί απόκτηση των νέων μετοχών.το συντομότερο δυνατόν η διασφάλιση και ενίσχυση 2. Η απόφαση της παραγράφου 1 για αύξηση τουτης φερεγγυότητάς του, μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και Μετοχικού Κεφαλαίου λαμβάνεται από τη Γενική Συ−αποκατάστασης της κερδοφορίας του, μέσω μείωσης νέλευση των μετόχων, με την απαρτία και πλειοψηφίαεξόδων ή κινδύνων, στήριξης από άλλες εταιρείες του των άρθρων 29 παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφοςομίλου κ.λπ.. Στο σχέδιο θα μπορούν να περιληφθούν 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και δεν ανακαλείται.και πιθανές προοπτικές συγχώνευσης ή απορρόφησης Τυχόν νόμιμοι ή καταστατικοί περιορισμοί ως προς τηή μεταβίβασης δραστηριοτήτων ή μονάδων του σε άλλο σχέση προνομιούχων μετοχών προς κοινές δεν ισχύουν.πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Η προθεσμία για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευ− (β) Λεπτομερές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων σης και των επαναληπτικών της, καθώς και για τηνμε ρητή αναφορά στο χρόνο, κατά τον οποίο το πιστω− υποβολή εγγράφων στις εποπτικές αρχές συντέμνε−τικό ίδρυμα εκτιμά ότι θα μπορέσει να προβεί σε πιθανή ται στο ένα τρίτο των προθεσμιών που προβλέπονταιεξαγορά των κατ’ άρθρο 7 προνομιούχων μετοχών. στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
  5. 5. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2831 3. Η τιμή διάθεσης των μετοχών θα πρέπει να αντι− με βάση το άρθρο 28 του ν. 3601/2007 και της ΠΔ/ΤΕκατοπτρίζει την εύλογη ή την αγοραία εμπορική αξία, 2595/ 20.8.2007.όπως αυτή διαμορφώνεται χωρίς τη στήριξη ή ακόμη 2. Η τιμή μετατροπής των προνομιούχων σε κοινέςκαι τη δυνατότητα στήριξης του πιστωτικού ιδρύματος προσδιορίζεται, κατά το χρόνο παροχής της κεφαλαια−από το Ελληνικό Δημόσιο, το Ταμείο ή την Τράπεζα της κής ενίσχυσης, με βάση την τιμή διάθεσης των προνομι−Ελλάδος εκτός του πλαισίου των πράξεων του Ευρω− ούχων μετοχών, όπως αυτή καθορίζεται από το Ταμείοσυστήματος. και το πιστωτικό ίδρυμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμή− Για τον προσδιορισμό της κατά τα ανωτέρω αξίας θα σεις των ελεγκτικών εταιρειών, κατά τα προβλεπόμεναλαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των εκτιμήσεων δύο στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 για την εύλογη ή την(2) ανεξάρτητων ελεγκτικών εταιρειών, που θα διενερ− εμπορική αξία της μετοχής, όπως αυτή διαμορφώνε−γούνται με κοινά αποδεκτές μεθόδους και κριτήρια. Τα ται χωρίς τη στήριξη ή τη δυνατότητα στήριξης τουεν λόγω ελεγκτικά γραφεία θα ορίζονται από το Ταμείο πιστωτικού ιδρύματος από το Ελληνικό Δημόσιο, τοκαι το πιστωτικό ίδρυμα, αντίστοιχα. Ταμείο ή την Τράπεζα της Ελλάδος εκτός του πλαισίου Σε περίπτωση απόκλισης των εκτιμήσεων σε ποσοστό των πράξεων του Ευρωσυστήματος και σύμφωνα με τομεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%), η αξία θα προσ− κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τωνδιορίζεται οριστικά από τρίτη ανεξάρτητη ελεγκτική ακολουθούμενων πρακτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπήςεταιρεία, η οποία θα ορίζεται με κοινή απόφαση του περί κρατικών ενισχύσεων.Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας Άρθρο 10της Ελλάδος. Οι αναθέσεις στις ελεγκτικές εταιρείες θα Δικαιώματα των προνομιούχων μετοχώνπρέπει να προβλέπουν καταληκτικές προθεσμίες για τηνεκπόνηση των αξιολογήσεών τους, συμβατές με το χρο− 1. Οι προνομιούχες μετοχές του άρθρου 7 εκδίδονταινικό ορίζοντα υλοποίησης του υποβληθέντος επιχειρη− με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των προνομι−ματικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει επίσης ούχων μετόχων του άρθρου 7 και παρέχουν τα προνόμιανα τηρούνται οι σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της των παραγράφων 2, 3 και 5 του παρόντος άρθρου. ΟιΕυρωπαϊκής Επιτροπής για ανάλογες αποτιμήσεις. μετοχές αυτές δεν μεταβιβάζονται από το Ταμείο σε τρίτα πρόσωπα και δεν είναι δεκτικές εισαγωγής σε Άρθρο 8 οργανωμένη αγορά μέχρι τη λήξη της διάρκειας του Εξαγορά προνομιούχων μετοχών Ταμείου (30.6.2017). 1. Οι προνομιούχες μετοχές του προηγούμενου άρ− 2. Οι προνομιούχες αυτές μετοχές παρέχουν δικαίωμαθρου εξαγοράζονται στο σύνολό τους από το πιστωτικό μη σωρευτικής απόδοσης, το ύψος της οποίας καθορί−ίδρυμα μετά πάροδο πέντε (5) ετών ή και ενωρίτερα, ζεται με απόφαση του Ταμείου, σύμφωνα με τη νομοθε−κατόπιν έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος. Ως τιμή σία της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων και τις σχετικέςεξαγοράς των μετοχών καθορίζεται η υψηλότερη μετα− πρακτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι μετοχές αυτέςξύ της τιμής διάθεσης (πλέον μη καταβληθέντων απαι− έχουν, σε κάθε περίπτωση, τις εν γένει ιδιότητες βάσειτητών μερισμάτων) και της τιμής κατά το χρόνο λήψης των οποίων γίνονται δεκτές ως πρόσθετα στοιχεία τωντης απόφασης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης βασικών ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων,προς εξαγορά των μετοχών. Ως η κατά το χρόνο λήψης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3601/2007 και τωντης παραπάνω απόφασης τιμή λογίζεται η εύλογη αξία κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων αποφάσεωντων προνομιούχων μετοχών, προσδιοριζόμενη κατά τα της Τράπεζας της Ελλάδος.προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Σε περίπτωση που το ποσοστό των προνομιούχωνπαρόντος νόμου. Μερική εξαγορά μετοχών δεν επιτρέ− μετοχών υπερβαίνει το ανώτερο προβλεπόμενο όριο επίπεται. Η εξαγορά τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της των βασικών ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύμα−Τράπεζας της Ελλάδος και χορηγείται, εφόσον δεν θέτει τος, το υπερβάλλον συνυπολογίζεται στα συμπληρω−σε κίνδυνο τη φερεγγυότητα του πιστωτικού ιδρύματος ματικά ίδια κεφάλαια αυτού.και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. 3. Οι προνομιούχες μετοχές του άρθρου 7 παρέχουν 2. Σε περίπτωση παρέλευσης της πενταετίας χωρίς να στο Ταμείο το δικαίωμα συμμετοχής στο Διοικητικόέχει εν τω μεταξύ ολοκληρωθεί η εξαγορά των προνο− Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος, με ένα πρόσθε−μιούχων μετοχών από το πιστωτικό ίδρυμα, επιβάλλεται το μέλος, ως εκπρόσωπο του Ταμείου. Ο εκπρόσωποςσωρευτική ετήσια προσαύξηση σε ποσοστό δύο τοις έχει:εκατό (2%) επί της κατά το άρθρο 10 παράγραφος 2 α) το δικαίωμα να ζητεί τη σύγκληση της Γενικής Συ−του παρόντος νόμου απόδοσης. νέλευσης των μετόχων εντός των προθεσμιών που προ− βλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 7 και Άρθρο 9 β) το δικαίωμα αρνησικυρίας στη λήψη οποιασδήποτε Μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του πιστωτικού 1. Οι προνομιούχες μετοχές μετατρέπονται σε κοινές ιδρύματος:μεταβιβάσιμες μετοχές με απόφαση του Ταμείου, κα− i) σχετικής με τη διανομή μερισμάτων και την πολιτικήτόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, εφόσον: παροχών προς τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο(α) δεν επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι στόχοι του σχε− και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώςδίου αναδιάρθρωσης, συμπεριλαμβανομένου αυτού για και τους γενικούς διευθυντές και τους αναπληρωτέςτο ύψος της κεφαλαιακής επάρκειας του πιστωτικού τους, ήιδρύματος ή (β) δεν πληρούται το γενικό ελάχιστο όριο ii) εφόσον η υπό συζήτηση απόφαση δύναται να θέσειτου δείκτη για τα Βασικά Ίδια Κεφάλαια του πιστωτι− σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρε−κού ιδρύματος ή του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας άσει σοβαρά τη ρευστότητα ή τη φερεγγυότητα ή την
  6. 6. 2832 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)εν γένει συνετή και εύρυθμη λειτουργία του πιστωτικού ανάλογη εφαρμογή των οικείων προβλέψεων του άρθρουιδρύματος (όπως επιχειρηματική στρατηγική, διαχείριση 4 παράγραφος 2 περίπτωση ε΄ του παρόντος νόμου.στοιχείων ενεργητικού − παθητικού κ.λπ.), Άρθρο 12 γ) το δικαίωμα να ζητεί την αναβολή επί τρεις (3) Οικονομικά αποτελέσματα − Διάθεση κερδώνεργάσιμες ημέρες της συνεδρίασης του ΔιοικητικούΣυμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος, προκειμένου να 1. Το Ταμείο υποχρεούται να δημιουργήσει λογαρια−λάβει οδηγίες από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμεί− σμούς αποθεματικών από διαφορές αποτίμησης.ου, το οποίο διαβουλεύεται για το σκοπό αυτόν με την 2. Τα καθαρά κέρδη και ζημίες του Ταμείου προσδι−Τράπεζα της Ελλάδος. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ορίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοι−ασκηθεί έως το πέρας της συνεδρίασης του Διοικητικού κονομικής Αναφοράς, προσαρμοσμένα για τον ειδικόΣυμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος. σκοπό του Ταμείου. 4. Σε κάθε περίπτωση οι αποδοχές των προσώπων 3. Τα διανεμόμενα κέρδη προκύπτουν ως ακολού−που αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο 3 υπό θως:στοιχείο β΄ περίπτωση i, δεν μπορούν να υπερβαίνουν α. με αφαίρεση από τα καθαρά κέρδη του συνολικούτο σύνολο των αποδοχών του Διοικητή της Τράπεζας ποσού μη πραγματοποιηθέντων κερδών από διαφορέςτης Ελλάδος. Οι πάσης φύσης πρόσθετες απολαβές αποτίμησης και με μεταφορά του αντίστοιχου ποσού(bonus) των ιδίων προσώπων καταργούνται για το χρο− στον οικείο λογαριασμό αποθεματικών από διαφορέςνικό διάστημα συμμετοχής του πιστωτικού ιδρύματος αποτίμησης καιστο πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης του παρόντος β. με αφαίρεση από τον οικείο λογαριασμό αποθε−νόμου. Αναφορικά με τα μερίσματα της ίδιας διάταξης, ματικών από διαφορές αποτίμησης και πρόσθεση σταεφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη του άρθρου 1 παρά− κατά το προηγούμενο εδάφιο α΄ διανεμόμενα κέρδη,γραφος 3 του ν. 3723/ 2008. του ποσού τυχόν μη πραγματοποιηθέντων κερδών που 5. Ο ίδιος εκπρόσωπος παρίσταται στη Γενική Συνέ− είχε αφαιρεθεί από τα καθαρά κέρδη μίας ή περισσοτέ−λευση των κοινών μετόχων και έχει δικαίωμα αρνησι− ρων προηγούμενων χρήσεων και είχε πραγματοποιηθείκυρίας κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εντός της τρέχουσας χρήσης.ίδια ως άνω θέματα. 4. Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες από διαφορές 6. Ο εκπρόσωπος έχει ελεύθερη πρόσβαση στα βι− αποτίμησης θα μεταφέρονται στους οικείους λογα−βλία και στοιχεία της Τράπεζας, για τους σκοπούς του ριασμούς διαφορών αποτίμησης έως ότου οι εν λόγωπαρόντος νόμου. λογαριασμοί εμφανίζουν μηδενικό υπόλοιπο. Κατόπιν 7. Η ιδιότητα του εκπροσώπου του Ταμείου του παρό− τούτου οι ως άνω ζημίες καλύπτονται από τα κέρδη τηςντος άρθρου είναι ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του τρέχουσας χρήσης και εν συνεχεία από το κεφάλαιο.εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου του άρθρου 1 πα− 5. Εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση τωνράγραφος 3 εδάφιο β΄ του ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄). οικονομικών του καταστάσεων, το Ταμείο μεταφέρει το 8. Το δικαίωμα αρνησικυρίας του εκπροσώπου του σύνολο των διανεμόμενων κερδών στο Ελληνικό Δημό−Ελληνικού Δημοσίου του ν. 3723/2008 αφορά αποκλει− σιο, ως έσοδο για τους σκοπούς του Γενικού Προϋπο−στικά αποφάσεις σχετικές με τη διανομή μερισμάτων λογισμού του Κράτους.και την πολιτική παροχών προς τα μέλη του Διοικη− Άρθρο 13τικού Συμβουλίου, τους γενικούς διευθυντές και τους Οικονομικές καταστάσεις − Έλεγχοςαναπληρωτές τους. 9. Σε περίπτωση εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύμα− 1. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λή−τος, το Ταμείο, ως μέτοχος, ικανοποιείται από το προϊόν γει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ειδικά η πρώτη χρή−εκκαθάρισης προνομιακά έναντι όλων των άλλων μετό− ση θα είναι υπερδωδεκάμηνη, με λήξη την 31.12.2011.χων, περιλαμβανομένου του Δημοσίου ως δικαιούχου 2. Εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη του οικονομικούτων προνομιούχων μετοχών του ν. 3723/2008. έτους, το Ταμείο εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές κα− ταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Άρθρο 11 Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και αντίγραφό Παροχή στοιχείων − Έλεγχοι − Απόρρητο τους, με την έκθεση του ελεγκτή της επόμενης πα− 1. Για την εκπλήρωση του κατά τον παρόντα νόμο ραγράφου, καθώς και την έκθεση πεπραγμένων τουσκοπού του, το Ταμείο μπορεί να ζητεί, ακόμη και πριν Διοικητικού Συμβουλίου, αποστέλλεται στη Βουλή τωντην προσφυγή σε αυτό προς κεφαλαιουχική ενίσχυση: Ελλήνων, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Διοικητή της (α) την παροχή από τα πιστωτικά ιδρύματα, μέσω Τράπεζας της Ελλάδος, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τηντης Τράπεζας της Ελλάδος, οποιουδήποτε σχετικού Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισμα−στοιχείου και πληροφορίας. Οι σχετικές πληροφορί− τικό Ταμείο. Το Ταμείο εκδίδει επίσης μηνιαία ισοζύγια,ες γνωστοποιούνται στο Ταμείο από την Τράπεζα της αντίγραφα των οποίων αποστέλλονται στους παραπά−Ελλάδος και καλύπτονται από το κατ’ άρθρο 60 του νω αποδέκτες.ν. 3601/2007 υπηρεσιακό απόρρητο, μη δυνάμενες να 3. Ο τακτικός οικονομικός έλεγχος του Ταμείου δι−γνωστοποιηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συ− ενεργείται από νόμιμους ελεγκτές ή αναγνωρισμένογκατάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος και ελεγκτικό γραφείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. (β) τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων από την Τράπεζα 3723/2008, που επιλέγονται με απόφαση του Διοικητικούτης Ελλάδος με τη συμμετοχή εκπροσώπου του Ταμείου Συμβουλίου και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικο−ή εμπειρογνωμόνων ή και εξωτερικών ελεγκτών ή ελε− νομικών με πενταετή θητεία, που μπορεί να παραταθείγκτικού γραφείου του ν. 3693/2008, οριζομένων από το μέχρι 30.6.2017. Οι ελεγκτές απολαμβάνουν πλήρουςΤαμείο, οι οποίοι υπέχουν καθήκον άκρας εχεμύθειας, κατ’ ανεξαρτησίας και έχουν πρόσβαση σε όλα τα βιβλία,
  7. 7. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2833στοιχεία και λογαριασμούς του Ταμείου και αναφέρο− 6. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγ−νται στο Διοικητικό Συμβούλιο για οποιοδήποτε θέμα χου δύνανται να παρίστανται, κατόπιν προσκλήσεώςάπτεται της οικονομικής διαχείρισης και του ελεγκτικού τους από αυτή, τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικούτους έργου. Πρόωρη λήξη της θητείας των ελεγκτών Συμβουλίου ή μέλη του προσωπικού του Ταμείου.χωρεί κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της πα− Άρθρο 15ραγράφου 5 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Φορολογικές απαλλαγές 4. Έκτακτος έλεγχος του Ταμείου μπορεί να διενερ−γείται οποτεδήποτε με απόφαση του Υπουργού Οικονο− Το Ταμείο απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονο−μικών. Το πόρισμα του εκτάκτου ελέγχου υποβάλλεται μικών και δικαστικών ατελειών του Δημοσίου, απαλλασ−στη Βουλή των Ελλήνων. σόμενο από την καταβολή άμεσων ή έμμεσων φόρων, εισφορών υπέρ τρίτων και τελών οποιασδήποτε φύσης, Άρθρο 14 εξαιρουμένου του Φ.Π.Α.. Εσωτερικός έλεγχος Άρθρο 16 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται Λοιπές διατάξειςπρόσωπο εγνωσμένου κύρους και ελεγκτικής λογιστικήςεμπειρίας ως εσωτερικός ελεγκτής και προϊστάμενος 1. Κατά το χρονικό διάστημα της τυχόν συμμετοχήςτης Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου του Ταμείου, με πε− του Ταμείου στο κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυμάτων, δεννταετή θητεία, που μπορεί να παραταθεί μέχρι 30.6.2017. επιτρέπεται η αγορά ιδίων μετοχών από αυτά χωρίςΟ εσωτερικός ελεγκτής δεν υπάγεται στην υπηρεσιακή την έγκριση του Ταμείου.ιεραρχία, απολαμβάνει πλήρους ανεξαρτησίας κατά την 2. Η απόκτηση συμμετοχής του Ταμείου σε πιστωτικόεκτέλεση των καθηκόντων του, έχει πρόσβαση σε όλα ίδρυμα με την έκδοση προνομιούχων μετοχών, στο πλαί−τα βιβλία, στοιχεία και λογαριασμούς του Ταμείου και σιο εφαρμογής του παρόντος νόμου, δεν συνεπάγεται,αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Με εν όψει και του αμιγώς ιδιωτικού χαρακτήρα του Τα−αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μετ’ εκτίμηση μείου, την κατά το ελληνικό δίκαιο υπαγωγή αυτού τουτων υπηρεσιακών αναγκών, μπορεί να ορίζονται έως και πιστωτικού ιδρύματος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.δύο (2) ακόμη εσωτερικοί ελεγκτές, οι οποίοι επικουρούν 3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου δεν μπορούν να απασχοληθούν σε πιστωτικά ιδρύματατον προϊστάμενο εσωτερικό ελεγκτή. για δυο (2) έτη, μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη 2. Ο εσωτερικός ελεγκτής υπόκειται στα ασυμβί− της θητείας τους. Αντίστοιχη απαγόρευση υφίσταταιβαστα των άρθρων 4 παράγραφος 2 περίπτωση ε΄ και για το προσωπικό του Ταμείου, που ισχύει για έξιτου παρόντος νόμου και 7 παράγραφος 3 εδάφιο β΄ (6) μήνες από τη λήξη των συμβάσεών τους.του ν. 3016/ 2002 και υπέχει υποχρέωση πίστης και 4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικόεχεμύθειας. Πρόωρη λήξη της θητείας του χωρεί κατ’ του Ταμείου δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτων γιαανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων5 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. τους, ει μη μόνον για δόλο ή βαρεία αμέλεια. 3. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του εσωτερι− 5. Με τον παρόντα νόμο δεν θίγονται οι, με βάση τοκού ελεγκτή ορίζονται στον Κανονισμό της Υπηρεσίας καταστατικό της και την ισχύουσα νομοθεσία, αρμοδι−Εσωτερικού Ελέγχου, που εγκρίνεται με απόφαση του ότητες της Τράπεζας της Ελλάδος, περιλαμβανομένωνΔιοικητικού Συμβουλίου και καταλαμβάνουν, κατ’ ελάχι− των μέτρων που μπορεί να λαμβάνει με βάση τα άρθραστον, τις αναφερόμενες στο άρθρο 8 του ν. 3016/2002, 62, 63, 64 κα 68 του ν. 3601/2007.στο μέτρο που είναι συμβατές με τη λειτουργία και τοσκοπό του Ταμείου. Άρθρο 17 4. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύεται από Έναρξη ισχύοςΕπιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, που συγκροτείται με Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή τουαπόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελεί− στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ται από δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στηνΣυμβουλίου, εκ των οποίων το ένα επιλέγεται μεταξύ Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ωςτων ex officio μελών του, καθώς και από εξωτερικό νόμου του Κράτουςειδικό εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας σε θέματα ελε−γκτικής λογιστικής. Αναφορικά με τη διάρκεια και την Αθήνα, 16 Ιουλίου 2010τυχόν πρόωρη λήξη της θητείας, τις υποχρεώσεις και Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣτα ασυμβίβαστα του τελευταίου, ισχύουν τα οριζόμενα ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣστην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 5. Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγ−χου εμπίπτουν ιδίως: α) η επίβλεψη της εσωτερικής Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥελεγκτικής λειτουργίας, β) η εισήγηση για το διορισμόεξωτερικών ελεγκτών και την έκταση των εξωτερικώνελέγχων, γ) η διαβούλευση με τους εξωτερικούς ελε−γκτές αναφορικά με τα πορίσματα των ελέγχων τωντελευταίων, δ) ο έλεγχος, από κοινού με τους εξωτε− Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.ρικούς ελεγκτές, των οικονομικών καταστάσεων του Αθήνα, 20 Ιουλίου 2010τέλους του έτους, ε) η υποβολή εκθέσεων στο Διοικη−τικό Συμβούλιο σε τακτική βάση και στ) η ρύθμιση κάθε Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣθέματος που διέπει τη λειτουργία της. Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
  8. 8. 2834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ . . . - . 227 23104 23956 - 1 25310 22858 - 63 210 4135228 - 2410 597449 - 327 2610 638109 - 2 2810 300781 - 26510 87215 - . 1 22510 46654 Σε έντυπη μορφή:• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € - Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − - Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5€ − - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 € Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. − − 100 €• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr . . . Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν Β΄ 320 € 225 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 € 645 € Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 € Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 € Δωρεάν Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄ + Β΄ + Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 € Ε.Β.Ι. 65 € 33 €• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα..• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, ΑΑΠ, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα− φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί− ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι− ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 527900. Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδαςτης Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*01001192107100008* ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

×