Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Compost

360 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Compost

  1. 1. DATA:_________________ ESCOLA D’ALFÉS FITXA DE TREBALL A L’HORTNOM:__________________FITXA NUM: ____________EL COMPOSTATGE:En l’agricultura ecològica hi ha diferents mètodes que es poden fer servir per augmentar la fertilitatdel sòl.La paraula COMPOST prové del llatí i significa “posar junts”, ja que és el resultat de barrejardiferents elements per obtenir un únic producte.Es tracta d’imitar i d’accelerar els processos que tenen lloc en els ecosistemes a la superfície delsòl, on les restes vegetals i animals són degradades per l’acció dels microorganismes i altresentitats biològiques.CARACTERÍSTIQUES DE LES TÈCNIQUES DE COMPOSTATGE: - Hi ha d’haver una barreja equilibrada de matèries primeres riques en carboni i unes altres de riques en nitrogen. - El carboni l’aporten les restes vegetals lignificades, com ara les fulles seques, la palla o les branques triturades. - El nitrogen pot procedir tant de restes vegetals com animals. - La fermentació de les restes s’ha de produir en presència d’oxigen. Si en falta, els materials es podreixen i no es forma compost. - Cal un cert grau d’humitat per permetre l’activitat dels microorganismes. - Es necessita un volum de material mínim d’un metre cúbic perquè es produeixi el procés de compostatge. -
  2. 2. DATA:_________________ ESCOLA D’ALFÉS FITXA DE TREBALL A L’HORTNOM:__________________FITXA NUM: ____________ 1- DIBUIXA LA ZONA DE COMPOSTATGE DE L’ESCOLA I ESMENTA ALLÒ QUE HI HEM POSAT: CÒRFES, TRONCHOS Y DEMÉS QU’EN FRUITA Y LLEGUMS VAL RÈS, TOT MESCLAT Y BEN PODRIT ES UN FEM DE MOLT PROFIT ( D. Narcís Fages i de Romà. Aforismes rurals, 1853)Al contenidor de compostatge de l’escola hi podem trobar:
  3. 3. DATA:_________________ ESCOLA D’ALFÉS FITXA DE TREBALL A L’HORTNOM:__________________FITXA NUM: ____________________________________________________________________________________________________________________

×