!‫שבת שלום‬
ДОБРОЙ СУББОТЫ!
SHABBAT SHALOM!
 {
‫הוא מלך המלכים‬
 Hu melech ha’mlachim
 hy мелех hамлахим
‫הוא מלך המלכים‬          hy мелех hамлахим
    ‫אדון האדונים‬          Адон hаадоним
    ‫מושיע ...
‫כל ברך תכרע‬          Коль бэрэх тихра
    ‫וכל לשון תודה‬
      ֶ             вэколь лашон...
‫הוא מלך המלכים‬         hy мелех hамлахим
   ‫אדון האדונים‬          Адон hаадоним
   ‫מושיע העול...
‫כל ברך תכרע‬          Коль бэрэх тихра
     ‫וכל לשון תודה‬
      ֶ             вэколь лаш...
‫כל ברך תכרע‬           Коль бэрэх тихра
    ‫וכל לשון תודה‬
     ֶ              вэколь лаш...
‫פִּתְ חּו לִּי שַ עֲרי צֶדֶ ק‬
        ֵ
Питху ли шаарей цедек

  {

               211-Z
‫פִּתְ חּו לִּי שַ עֲרי צֶדֶ ק‬
       ֵ          Питху ли шаарей цедек
 ‫ָאבֹוא בָם, אֹודֶ ה יָּה‬    ...
ַ ַ ַ ַ
 ‫זֶה השער לאֲ דֹונָי‬      Зэ hашаар лаАдонай
            ִּ ִּ ַ
   ‫צדיקים י ָב ֹאּו ּבֹו‬ ...
‫פִּתְ חּו לִּי שַ עֲרי צֶדֶ ק‬
       ֵ          Питху ли шаарей цедек
 ‫ָאבֹוא בָם, אֹודֶ ה יָּה‬    ...
‫אֶ בֶן מָאֲ סּו הַבֹונִּים‬   Эвэн маасу hабоним
  ‫היְתָ ה לְראש פמָה‬
    ִּ        ָ    hаита лэрош ...
‫פִּתְ חּו לִּי שַ עֲרי צֶדֶ ק‬
       ֵ          Питху ли шаарей цедек
 ‫ָאבֹוא בָם, אֹודֶ ה יָּה‬    ...
‫אלינו‬
    Элэйну
  {
Eleinu

          91-Z
Элэйну, элэйну, элэйну         ‫אלינו, אלינו אלינו‬
  Ешуа яво бимhэра           ‫ישוע יבוא במהרה‬
 ...
Йиса капав йевархэну
                    ‫ישא כפיו יברכנו‬
Йемалэ эт либэну симха
          ...
Элэйну, элэйну, элэйну         ‫אלינו, אלינו, אלינו‬
   Ешуа яво бимhэйра           ‫ישוע יבוא במהרה‬
...
Seh ha’Elohim        ‫שה האלהים‬
                  Сэ hаЭлоhим

     Агнец Божий,     ...
Сэ hаЭлоhим         ‫שה האלהים‬
  hаносэ хатат hаолам.     ‫הנושא חטאת העולם‬
Рахэм на алэйну Адон вэгоэль,...
Ешуа, Ешуа!
Ану миштахавим         ‫ישוע ישוע‬
 лэфанэйха!        ‫אנו משתחוים לפניך‬
 Ешуа, Ешуа!   ...
Сэ hаЭлоhим         ‫שה האלהים‬
  hаносэ хатат hаолам.     ‫הנושא חטאת העולם‬
Рахэм на алэйну Адон вэгоэль,...
Ешуа, Ешуа!          ‫ישוע ישוע‬
Ану миштахавим лэфанэйха!    ‫אנו משתחוים לפניך‬
    Ешуа, Ешуа!     ...
Сэ hаЭлоhим         ‫שה האלהים‬
hаносэ хатат hаолам    ‫הנושא חטאת העולם‬


         Агнец Божий,
  ...
‫בטחון ניצחי בכוח אלוהים‬
         ‫"ּובָ טּוחַ אֲ נִּי ּבַמַ תְ חִּ יל ּבָ כֶם הַ מַ עֲ שֶ ה הַ ּטֹוב שֶ גַם־יִּג...
r
          ‫רם ונישא‬
     Рам вэ ниса

  Ram{ ve’nisa


             1-Z
‫רם ונִּשָ א הםָשִּ יח‬
   ַ     ַ     ְ ָ  Рам вэниса hаМашиах
    ‫הֹוד והַדַ ר לְבּושֹו‬
       ...
‫עלָה לםזְבח כְשֶ ה‬
        ַ ֵ ִּ ַ    ַ      Ала ламизбэах кесэ
  ‫עונְשִּ י הּוא שִּ לֵם כְפֹודֶ ה‬ ...
‫רם ונִּשָ א הםָשִּ יח‬
    ַ     ַ     ְ ָ  Рам вэниса hаМашиах
     ‫הֹוד והַדַ ר לְבּושֹו‬
    ...
‫הִּשְ תַ חַוּו לפנַיו‬
       ַ ְ
                      hиштахаву лефанав
  ‫הַּיֹושֶ ב לִּי...
‫רם ונִּשָ א הםָשִּ יח‬
   ַ     ַ     ְ ָ  Рам вэниса hаМашиах
    ‫הֹוד והַדַ ר לְבּושֹו‬
      ...
Глубина любви Иисуса
непостижима для


             ‫עומק אהבת ישוע‬
человека. Она беско-
нечна, безгранична ...
‫עומק אהבת ישוע‬
 ‫נִּשְ גבה מלב אדם‬    Глубина любви Иисуса
              наполнят нам сердца
  ‫אינס...
‫תסּובני, תָ קִּיפנִּי‬
   ֵ                Омывает, укрепляет
 ‫תנַשְ אֵ נִּי אהבתו‬        Бож...
‫עומק אהבת ישוע‬     Глубина любви Иисуса
 ‫תבּושר מחוף אל חוף‬     Ею полнится земля
   ‫מה שלמָה‬
     ֵ...
‫את בניו אהב עד מות‬     Возлюбил Творец
 ‫כה יָקרּו הם בעיניו‬       до смерти
              Вел...
‫עומק אהבת ישוע‬     Глубина любви Иисуса
 ‫נפלאה מכל חיבה‬     Благодати чудный дар
  ‫ים ברכות‬       ...
‫עומק אהבת ישוע‬     Глубина любви Иисуса
‫עדן עדנים היא לי‬    Рай блаженный для меня
 ‫תשַ אֵ נִּי לַתפארת‬   ...
Мой дорогой Иисус! Ты – совершенная
Жертва. Ты облечен величием. Едиными
устами мы взываем к Тебе: «Гряди,
Иммануэль». Отк...
‫ישוע, אל יקר‬         Ешуа, Эль якар
 ‫שה תמים ועטוף הדר‬      Сэ тамим вэатуф hадар
 ‫פה אחד קוראים לך‬  ...
‫נא את עינינו פקח‬        На эт эйнэну пках
   ‫ואת חיינו קח‬         Вэ эт хайейну ках
  ‫את כלתך טהר ...
‫ישוע, אל יקר‬          Ешуа, Эль якар
‫שה תמים ועטוף הדר‬       Сэ тамим вэатуф hадар
 ‫פה אחד קוראים לך‬ ...
‫נא את עינינו פקח‬           На эт эйнэну пках
  ‫ואת חיינו קח‬            Вэ эт хайейну ках
 ‫את כ...
‫סעודת האדון‬
Хлебопреломление
The Lord’s Supper
«Каждый уделяй по         Every man according as he
расположению сердца, не с     purposeth in his heart, so l...
‫אִּ ם תְ חפֵש הַשִּ חְרּור מעָֹון‬
    ֵ         ַ


   {
 There is power in the blood
Грех победить, о, ж...
‫אִּ ם תְ חפֵש הַשִּ חְרּור מעָֹון‬
   ֵ             ַ    Грех победить,
                ...
‫כוח יש, יש כוח יש נפלא‬
       ַ      ַ   Сила Божья животворная
                  В Кров...
‫אם תחפש הַשִּ חְרּור מִּטֺ מְָאה‬   Хочешь ли гордость
  ‫יש כוח בַדָ ם, כוח בַדָ ם‬    и страсть умертвить?
‫בֹוא...
‫כוח יש, יש כוח יש נפלא‬
      ַ        ַ  Сила Божья животворная
  !‫רק בַדָ ם הנִּדְ קָר‬
       ...
‫אם גם כַשֶ לֶג תרצה להלבִּין‬
   ְ ַ ְ              Жаждешь ли
  ‫יש כוח בַדָ ם, כוח בַדָ ם‬
     ...
‫כוח יש, יש כוח יש נפלא‬
       ַ      ַ   Сила Божья животворная
   ‫רק בַדָ ם הנִּדְ קָר‬
       ...
‫אם את ישוע תרצה לעֲב ֹד‬
    ַ             Господу хочешь ли
  ‫יש כוח בַדָ ם, כוח בַדָ ם‬
     ַ  ...
‫ כוח יש, יש כוח יש נפלא‬Сила Божья животворная
        ַ     ַ
   ‫רק בַדָ ם הנִּדְ קָר‬
         ַ...
!‫שבת שלום‬
ДОБРОЙ СУББОТЫ!
SHABBAT SHALOM!
 {
‫ב"ס שבת‬
  СУББОТНЯЯ ШКОЛА

SABBATH SCHOOL
3 04 2010
3 04 2010
3 04 2010
3 04 2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3 04 2010

498 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
498
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3 04 2010

 1. 1. !‫שבת שלום‬ ДОБРОЙ СУББОТЫ! SHABBAT SHALOM! {
 2. 2. ‫הוא מלך המלכים‬ Hu melech ha’mlachim hy мелех hамлахим
 3. 3. ‫הוא מלך המלכים‬ hy мелех hамлахим ‫אדון האדונים‬ Адон hаадоним ‫מושיע העולם‬ Мошиа hаолам ֵ ֵ ‫לו שם מעל כל שם‬ hy шэм мэаль коль шэм ‫ּושמו עמנואל‬ ло Иммануэль ‫גדול מעל כולם‬ Гадоль мэаль кулам Бог неба и земли, сошел к нам во плоти, Велик и триедин Превыше всех властей - Иисус, Иммануэль, Он мира Властелин He is the King of Kings Hu melech ha’mlachim Lord of Lords Adon ha’adonim The Savior of the world Moshia ha’olam His name is above all names Lo shem me’al kol shem His name is Immanuel U’shmo Immanuel Great and above all Gadol me’al kulam
 4. 4. ‫כל ברך תכרע‬ Коль бэрэх тихра ‫וכל לשון תודה‬ ֶ вэколь лашон тодэ ‫שישוע אדונָי‬ шэЕшуа Адонай ‫כל ברך תכרע‬ Коль бэрэх тихра ‫וכל לשון תודה‬ вэколь лашон тодэ ‫ישוע מלך העולם‬ Ешуа мэлэх hаолам Живу Я, так говорит Господь Иисус, Пусть хвала звучит из уст Скажут народы, преклоняясь пред Ним: Спаситель, Ты мира властелин Kol berech tichra Every knee shall bow vekol lashon tode and every tongue confess She’Yeshua Adonai That Yeshua is Lord Kol berech tichra Every knee shall bow vekol lashn tode and every tongue confess Yeshua melech ha’olam That Yeshua is King
 5. 5. ‫הוא מלך המלכים‬ hy мелех hамлахим ‫אדון האדונים‬ Адон hаадоним ‫מושיע העולם‬ Мошиа hаолам ֵ ֵ ‫לו שם מעל כל שם‬ hy шэм мэаль коль шэм ‫ּושמו עמנואל‬ ло Иммануэль ‫גדול מעל כולם‬ Гадоль мэаль кулам Бог неба и земли, сошел к нам во плоти, Велик и триедин Превыше всех властей - Иисус, Иммануэль, Он мира Властелин He is the King of Kings Hu melech ha’mlachim Lord of Lords Adon ha’adonim The Savior of the world Moshia ha’olam His name is above all names Lo shem me’al kol shem His name is Immanuel U’shmo Immanuel Great and above all Gadol me’al kulam
 6. 6. ‫כל ברך תכרע‬ Коль бэрэх тихра ‫וכל לשון תודה‬ ֶ вэколь лашон тодэ ‫שישוע אדונָי‬ шэЕшуа Адонай ‫כל ברך תכרע‬ Коль бэрэх тихра ‫וכל לשון תודה‬ вэколь лашон тодэ ‫ישוע מלך העולם‬ Ешуа мэлэх hаолам Живу Я, так говорит Господь Иисус, Пусть хвала звучит из уст Скажут народы, преклоняясь пред Ним: Спаситель, Ты мира властелин Kol berech tichra Every knee shall bow vekol lashon tode and every tongue confess She’Yeshua Adonai That Yeshua is Lord Kol berech tichra Every knee shall bow vekol lashn tode and every tongue confess Yeshua melech ha’olam That Yeshua is King
 7. 7. ‫כל ברך תכרע‬ Коль бэрэх тихра ‫וכל לשון תודה‬ ֶ вэколь лашон тодэ ‫שישוע אדונָי‬ шэЕшуа Адонай Коль бэрэх тихра ‫כל ברך תכרע‬ вэколь лашон тодэ ‫וכל לשון תודה‬ Ешуа мэлэх, Ешуа мэлэх ‫ישוע מלך, ישוע מלך‬ Ешуа мэлэх hаолам ‫ישוע מלך העולם‬ Живу Я, так говорит Господь Иисус, Пусть хвала звучит из уст Скажут народы, преклоняясь пред Ним: Иисус Свет миру, Иисус Свет миру, Спаситель, Ты мира властелин Kol berech tichra Every knee shall bow vekol lashon tode and every tongue confess She’Yeshua Adonai That Yeshua is Lord Kol berech tichra Every knee shall bow vekol lashn tode and every tongue confess Yeshua melech ha’olam That Yeshua is King
 8. 8. ‫פִּתְ חּו לִּי שַ עֲרי צֶדֶ ק‬ ֵ Питху ли шаарей цедек { 211-Z
 9. 9. ‫פִּתְ חּו לִּי שַ עֲרי צֶדֶ ק‬ ֵ Питху ли шаарей цедек ‫ָאבֹוא בָם, אֹודֶ ה יָּה‬ Аво бам оде Йя. ‫פִּתְ חּו לִּי שַ עֲרי צֶדֶ ק‬ ֵ Питху ли шаарей цедек ‫ָאבֹוא בָם, אֹודֶ ה יָּה‬ Аво бам оде Йя Откройте правды врата мне, войду в них, войду в них! Откройте правды врата мне! Буду славить Господа! Pitchu li sha’arei tzedek Open for me Avo bam, odeh Yah The gates of righteousness Pitchu li sha’arei tzedek I will enter them Avo bam, odeh Yah And give thanks to the Lord
 10. 10. ַ ַ ַ ַ ‫זֶה השער לאֲ דֹונָי‬ Зэ hашаар лаАдонай ִּ ִּ ַ ‫צדיקים י ָב ֹאּו ּבֹו‬ Цадиким явоу бо ִּ ִּ ִּ ְ ‫אֹודָך כי עֲ ניתָ ני‬ Одха ки анитани ‫וַתְ הי לי לישּועה‬ ִּ ִּ ִּ Ват`hи ли лишуа Вот Господние врата - праведные в них войдут. Мою мольбу услышал Ты, мой Господь, и спас меня! Ze ha’sha’ar This gate of the LORD, Into which the righteous shall la’Adonai enter I shall give thanks to You, For Tzadikim yavo’u bo You have answered me, Odecha ki anitani And You have become my salvation Va’tehi li liyshua
 11. 11. ‫פִּתְ חּו לִּי שַ עֲרי צֶדֶ ק‬ ֵ Питху ли шаарей цедек ‫ָאבֹוא בָם, אֹודֶ ה יָּה‬ Аво бам оде Йя. ‫פִּתְ חּו לִּי שַ עֲרי צֶדֶ ק‬ ֵ Питху ли шаарей цедек ‫ָאבֹוא בָם, אֹודֶ ה יָּה‬ Аво бам оде Йя Откройте правды врата мне, войду в них, войду в них! Откройте правды врата мне! Буду славить Господа! Pitchu li sha’arei tzedek Open for me Avo bam, odeh Yah The gates of righteousness Pitchu li sha’arei tzedek I will enter them Avo bam, odeh Yah And give thanks to the Lord
 12. 12. ‫אֶ בֶן מָאֲ סּו הַבֹונִּים‬ Эвэн маасу hабоним ‫היְתָ ה לְראש פמָה‬ ִּ ָ hаита лэрош пина, ‫מֵאֵ ת אֲ דונָי היְתָ ה זאת‬ ָ мээт Адонай hайта зот, ‫הִּיא נִּפלָאת בעֵינֵינּו‬ ְ ְ hи нифлат бээйнэйну Камень, что отвергли сперва – сделался главой угла. Это – знак от Господа, и есть дивно в наших очах Even ma’asu ha’bonim The stone which the builders Haiyta le’rosh pina rejected Me’et Adonai hayita zot Has become the chief cornerstone Hi niflat be’enenu This was the Lord’s doing It is marvelous in our eyes.
 13. 13. ‫פִּתְ חּו לִּי שַ עֲרי צֶדֶ ק‬ ֵ Питху ли шаарей цедек ‫ָאבֹוא בָם, אֹודֶ ה יָּה‬ Аво бам оде Йя. ‫פִּתְ חּו לִּי שַ עֲרי צֶדֶ ק‬ ֵ Питху ли шаарей цедек ‫ָאבֹוא בָם, אֹודֶ ה יָּה‬ Аво бам оде Йя Откройте правды врата мне, войду в них, войду в них! Откройте правды врата мне! Буду славить Господа! Pitchu li sha’arei tzedek Open for me Avo bam, odeh Yah The gates of righteousness Pitchu li sha’arei tzedek I will enter them Avo bam, odeh Yah And give thanks to the Lord
 14. 14. ‫אלינו‬ Элэйну { Eleinu 91-Z
 15. 15. Элэйну, элэйну, элэйну ‫אלינו, אלינו אלינו‬ Ешуа яво бимhэра ‫ישוע יבוא במהרה‬ Адонэну, гоалэну, ,‫אדוננו, גואלנו‬ Мошиэну ‫מושיענו‬ Ешуа яво бимhэра ‫ישוע יבוא במהרה‬ Придѐт к нам Господь очень ско-о-ро, Спаситель Господь, наш Отец Даст народу Он благослове_ние подарит нам славы венец Elienu, eleinu, eleinu To us, to us, to us Yeshua yavo bimhera Yeshua will come soon Adonenu, goalenu, moshienu Our Lord, Redeemer and Savior Yeshua yavo bimhera Yeshua will come soon
 16. 16. Йиса капав йевархэну ‫ישא כפיו יברכנו‬ Йемалэ эт либэну симха ‫ימלא את לבנו שמחה‬ Йишлах малахав екабцэну ‫ישלח מלאכיו יקבצנו‬ йевиену имо эль hаАв ‫יביאנו עמו אל האב‬ Сердца наполнит Он ра-а-достью , Своих Ангелов с неба пошлѐт Народу даст благослове-е-ние Свой народ Он к Отцу приведет Yisa kapav yevarchenu He will lift His hands and bless us Yemale et libenu simcha He will fill our hearts with joy Yishlach malachav yekabtzenu He will send His angels to gather us Yavienu imo el ha’av He will take us with Him to the Father
 17. 17. Элэйну, элэйну, элэйну ‫אלינו, אלינו, אלינו‬ Ешуа яво бимhэйра ‫ישוע יבוא במהרה‬ Адонэну, гоалэну, Мошиэну ‫אדוננו, גואלנו, מושיענו‬ Ешуа яво бимhэйра ‫ישוע יבוא במהרה‬ Ешуа яво бимhэйра ‫ישוע יבוא במהרה‬ Ешуа яво бимhэйра ‫ישוע יבוא במהרה‬ Придѐт к нам Господь очень скоро, Спаситель Господь, наш Отец Даст народу Он благословение подарит нам славы венец Elienu, eleinu, eleinu To us, to us, to us Yeshua yavo bimhera Yeshua will come soon Adonenu, goalenu, moshienu Our Lord, Redeemer and Savior Yeshua yavo bimhera Yeshua will come soon Yeshua yavo bimhera Yeshua will come soon Yeshua yavo bimhera Yeshua will come soon
 18. 18. Seh ha’Elohim ‫שה האלהים‬ Сэ hаЭлоhим Агнец Божий, Дай нам познать искупивший Твою славу! Ешуа, грех за меня. Сэ hаЭлоhим Ешуа! Мы { Призри на нас, Господи, Сын Божий, преклоняемся пред Тобою, просим Дух Святой! милости Мы пред Тобою в Твоей! смирении. 118-Z
 19. 19. Сэ hаЭлоhим ‫שה האלהים‬ hаносэ хатат hаолам. ‫הנושא חטאת העולם‬ Рахэм на алэйну Адон вэгоэль, ‫רחם נא עלינו, אדון וגואל‬ бэн Элоhим ханэну. ֵ ‫בן אלוהים, חננּו‬ Рахэм на алэйну, Адон вэгоэль, ‫רחם נא עלינו, אדון וגואל‬ бэн Элоhим ханэну ֵ ‫בן אלוהים, חננּו‬ Агнец Божий, искупивший грех за меня. Призри на нас, Господи, Сын Божий, Дух Святой! Мы пред Тобою в смирении. Призри на нас, Господи, Сын Божий, Дух Святой! Дай нам познать Твою славу! Seh ha’Elohim Lamb of God, Ha’noseh chat’at ha’olam Who takes away The sin of the world Rachem na alenu, Adon ve’Goel Have mercy upon us, Ben Elohim, Chanenu Lord and Redeemer Rachem na alenu, Adon ve’Goel Son of God, Ben Elohim, chanenu Be gracious unto us
 20. 20. Ешуа, Ешуа! Ану миштахавим ‫ישוע ישוע‬ лэфанэйха! ‫אנו משתחוים לפניך‬ Ешуа, Ешуа! ‫ישוע ישוע‬ Ану миштахавим ‫אנו משתחוים לפניך‬ лэфанэйха! Ешуа, Ешуа! Мы пред Тобою: просим милости Твоей! Ешуа, Ешуа! Мы пред Тобою: просим милости Твоей. Yeshua, Yeshua Anu mishtachavim Yeshua, Yeshua Lefanechа We bow down Yeshua, Yeshua Before You Anu mishtachavim Yeshua, Yeshua Lefanecha We worship You
 21. 21. Сэ hаЭлоhим ‫שה האלהים‬ hаносэ хатат hаолам. ‫הנושא חטאת העולם‬ Рахэм на алэйну Адон вэгоэль, ‫רחם נא עלינו, אדון וגואל‬ бэн Элоhим ханэну. ֵ ‫בן אלוהים, חננּו‬ Рахэм на алэйну, Адон вэгоэль, ‫רחם נא עלינו, אדון וגואל‬ бэн Элоhим ханэну ֵ ‫בן אלוהים, חננּו‬ Агнец Божий, искупивший грех за меня. Призри на нас, Господи, Сын Божий, Дух Святой! Мы пред Тобою в смирении. Призри на нас, Господи, Сын Божий, Дух Святой! Дай нам познать Твою славу! Seh ha’Elohim Lamb of God, Ha’noseh chat’at ha’olam Who takes away Rachem na alenu, Adon ve’Goel The sin of the world Ben Elohim, Chanenu Have mercy upon us, Lord and Redeemer Rachem na alenu, Adon ve’Goel Son of God, Ben Elohim, chanenu Be gracious unto us
 22. 22. Ешуа, Ешуа! ‫ישוע ישוע‬ Ану миштахавим лэфанэйха! ‫אנו משתחוים לפניך‬ Ешуа, Ешуа! ‫ישוע ישוע‬ Ану миштахавим лэфанэйха! ‫אנו משתחוים לפניך‬ Ешуа, Ешуа! Мы пред Тобою: просим милости Твоей! Ешуа, Ешуа! Мы пред Тобою: просим милости Твоей. Yeshua, Yeshua Yeshua, Yeshua Anu mishtachavim We bow down Lefanech Before You Yeshua, Yeshua Yeshua, Yeshua Anu mishtachavim We worship You Lefanecha
 23. 23. Сэ hаЭлоhим ‫שה האלהים‬ hаносэ хатат hаолам ‫הנושא חטאת העולם‬ Агнец Божий, искупивший грех за меня. Seh ha’Elohim Lamb of God, Ha’noseh chat’at ha’olam Who takes away The sin of the world
 24. 24. ‫בטחון ניצחי בכוח אלוהים‬ ‫"ּובָ טּוחַ אֲ נִּי ּבַמַ תְ חִּ יל ּבָ כֶם הַ מַ עֲ שֶ ה הַ ּטֹוב שֶ גַם־יִּגְמְ רּנּו עַ ד־יֹום‬ ֶ )‫י ֵשּועַ הַ מָ שִּ יחַ " (אִּ גֶרת להַ פִּ ילִּ פִּ יִּים פֶ רק א':ו‬ ֶ ֶ НЕПРЕХОДЯЩАЯ УВЕРЕННОСТЬ В СИЛЕ БОЖЬЕЙ «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа» (Фил. 1:6) ETERNALLY SECURED IN THE POWER OF GOD «Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ» Philippians 1:6
 25. 25. r ‫רם ונישא‬ Рам вэ ниса Ram{ ve’nisa 1-Z
 26. 26. ‫רם ונִּשָ א הםָשִּ יח‬ ַ ַ ְ ָ Рам вэниса hаМашиах ‫הֹוד והַדַ ר לְבּושֹו‬ ְ hод вэhадар ливушо ‫כאן בלִּיבִּי הםָשִּ יח‬ ַ ַ ִּ бэлиби hаМашиах ‫שֹוכֵן בהֵיכַלֹו‬ ְ шохэн бэhэйхало Славен Иисус, наш Мессия, Бог дал Ему славы венец Един Ты, достоин всей славы, Дух Божий, Сын, Отец Ram ve’nisa ha’Mashiach High and lifted up is the Messiah Hod ve’hadar levusho Clothed in splendor and glory Kan belibi ha’Mashiach Here in my heart the Messiah Shochen be’heichalo Dwells in His temple
 27. 27. ‫עלָה לםזְבח כְשֶ ה‬ ַ ֵ ִּ ַ ַ Ала ламизбэах кесэ ‫עונְשִּ י הּוא שִּ לֵם כְפֹודֶ ה‬ онши hу шилем кэфодэ ‫כל בֶרך תִּ כְרע, כל לָשֹון‬ ַ ֶ Коль бэрэх тихра, коль лашон ‫כן תֹודֶ ה‬ Kэн тодэ В поклоне склонимся пред Ним, Иисус, Ты наш грех искупил Хвала пусть несется из уст Тебе, наш Иисус! He went up to the alter Ala la’mizbeach ke’seh As a lamb Onshi Hu shilem ke’fodeh He has paid my punishment As a redeemer Kol berech tichra, kol lashon Every knee shall bow, Ken todeh Every tongue shall confess so
 28. 28. ‫רם ונִּשָ א הםָשִּ יח‬ ַ ַ ְ ָ Рам вэниса hаМашиах ‫הֹוד והַדַ ר לְבּושֹו‬ ְ hод вэhадар ливушо ‫כאן בלִּיבִּי הםָשִּ יח‬ ַ ַ ִּ бэлиби hаМашиах ‫שֹוכֵן בהֵיכַלֹו‬ ְ шохэн бэhэйхало Небес тишину Ты оставил, чтоб здесь, на земле, с нами жить Взошел на алтарь, словно Агнец, чтоб смертью жизнь дарить Ram ve’nisa ha’Mashiach High and lifted up is the Messiah Hod ve’hadar levusho Clothed in splendor and glory Kan belibi ha’Mashiach Here in my heart the Messiah Shochen be’heichalo Dwells in His temple
 29. 29. ‫הִּשְ תַ חַוּו לפנַיו‬ ַ ְ hиштахаву лефанав ‫הַּיֹושֶ ב לִּימִּינֹו שֶ ל הַאֲ ב‬ hаѐшэв лимино шэль hаАв ‫כל עיִּן תִּ ראֶ ה שִּ יבָתֹו‬ ְ ַ Коль аин тир`э шивато ‫לבחִּיריו‬ ַ ְ ִּ ливхирав Исполнивши волю Творца, Воскрес, силы зла победив. По правую руку Отца, Воссел Божий Сын Worship before Him, Hishtachavu lefanav The One who sits Hayoshev li’ymino shel ha’Av On the right hand of the Father Kol ain tir’e shivato Every eye shall see Li’vchirav His return for His chosen ones
 30. 30. ‫רם ונִּשָ א הםָשִּ יח‬ ַ ַ ְ ָ Рам вэниса hаМашиах ‫הֹוד והַדַ ר לְבּושֹו‬ ְ hод вэhадар ливушо ‫כאן בלִּיבִּי הםָשִּ יח‬ ַ ַ ִּ бэлиби hаМашиах ‫שֹוכֵן בהֵיכַלֹו‬ ְ шохэн бэhэйхало Велик Иисус, наш Мессия! На славы престол вознесен Хвала Тебе, Отче Небесный! Иисус, гряди, мы ждем! Ram ve’nisa ha’Mashiach High and lifted up is the Messiah Hod ve’hadar levusho Clothed in splendor and glory Here in my heart the Messiah Kan belibi ha’Mashiach Dwells in His temple Shochen be’heichalo
 31. 31. Глубина любви Иисуса непостижима для ‫עומק אהבת ישוע‬ человека. Она беско- нечна, безгранична и наполняет собой весь мир. Она охватывает и возвышает меня. Она управляет мною, при- ближая к славе Божьего Царства. Любовь Иисуса не имеет границ и берегов. Как Глубина любви Иисуса велика она! Как совер- шенна! Она никогда не перестанет и не прой- O the deep, deep Love of Jesus дет. { Бог возлюбил избранных Своих до смерти. Как дороги они для Иисуса! Он, приняв образ чело- века, был ломим, чтобы всякий верующий в Него имел жизнь вечную. Глубина любви Иисуса прекраснее любой другой. Она подобна морю неизмеримой 77-h глубины, благословенна, несет покой и тишину.
 32. 32. ‫עומק אהבת ישוע‬ ‫נִּשְ גבה מלב אדם‬ Глубина любви Иисуса наполнят нам сердца ‫אינסופית‬ Безгранична, беспредельна, ‫אין גבול וָקץ לה‬ обновляется без конца ‫במלואה תֵ כַס עולם‬ O the deep, deep love of Jesus, Vast, unmeasured, boundless, free! Rolling as a mighty ocean In its fullness over me!
 33. 33. ‫תסּובני, תָ קִּיפנִּי‬ ֵ Омывает, укрепляет ‫תנַשְ אֵ נִּי אהבתו‬ Божья вечная любовь. ‫היא תַ נְחנִּי‬ ֵ И растет, нас наполняя, ‫מעלה, מעלה‬ В царство Божье нас ведѐт ‫אל תפארת מלכותו‬ Underneath me, all around me, Is the current of Thy love Leading onward, leading homeward To Thy glorious rest above!
 34. 34. ‫עומק אהבת ישוע‬ Глубина любви Иисуса ‫תבּושר מחוף אל חוף‬ Ею полнится земля ‫מה שלמָה‬ ֵ Совершенна, многолика, ‫ומה רבה היא‬ Бесконечно вечная ‫לא תחדל אף לא תחלוף‬ O the deep, deep love of Jesus, Spread His praise from shore to shore! How He loveth, ever loveth, Changeth never, nevermore!
 35. 35. ‫את בניו אהב עד מות‬ Возлюбил Творец ‫כה יָקרּו הם בעיניו‬ до смерти Велика Его любовь ‫בעדם הוא חי‬ В теле бренном человека ‫מפגיע לא יאבַד‬ Пролилась Иисуса кровь ‫איש מבחיריו‬ How He watches o’er His loved ones, Died to call them all His own; How for them He intercedeth, Watcheth o’er them from the throne!
 36. 36. ‫עומק אהבת ישוע‬ Глубина любви Иисуса ‫נפלאה מכל חיבה‬ Благодати чудный дар ‫ים ברכות‬ В море милости ‫אדיר רב עומק‬ Господней ‫מי מרגוע מי שלווה‬ От невзгод укроюсь я O the deep, deep love of Jesus, Love of every love the best! ’Tis an ocean vast of blessing, ’Tis a haven sweet of rest!
 37. 37. ‫עומק אהבת ישוע‬ Глубина любви Иисуса ‫עדן עדנים היא לי‬ Рай блаженный для меня ‫תשַ אֵ נִּי לַתפארת‬ С ней, Господь к Тебе я ближе ‫תדריכני אל אלי‬ Направляй, веди меня! O the deep, deep love of Jesus, ’Tis a heaven of heavens to me; And it lifts me up to glory, For it lifts me up to Thee!
 38. 38. Мой дорогой Иисус! Ты – совершенная Жертва. Ты облечен величием. Едиными устами мы взываем к Тебе: «Гряди, Иммануэль». Открой наши глаза, возьми нашу жизнь. Очисти Свою Невесту и воцарись на троне в наших сердцах. ‫ישוע, אל יקר‬ { ЕШУА, ЭЛЬ ЯКАР YESHUA EL YAKAR
 39. 39. ‫ישוע, אל יקר‬ Ешуа, Эль якар ‫שה תמים ועטוף הדר‬ Сэ тамим вэатуф hадар ‫פה אחד קוראים לך‬ Пэ эхад корим лэха ‫עמנואל ברוך הבא‬ Иммануэль, барух hаба Иисус, наш чудный Бог, на кресте грех превозмог { Говорим Тебе, любя: Иммануэль, мы ждем Тебя! Yesha, El yakar Yeshua, precious God Se tamim, ve’atuf hadar Innocent Lamb, wrapped in glory Pe echad kor’im lecha In one accord we call: Emmanuel – Baruch haba! Welcome – Emmanuel!
 40. 40. ‫נא את עינינו פקח‬ На эт эйнэну пках ‫ואת חיינו קח‬ Вэ эт хайейну ках ‫את כלתך טהר היום‬ Эт калатха таhэр hайом Аль кэс либэну ‫על כס ליבנו קח מקום‬ Ках маком C глаз пелену сними и нашу жизнь прими { Очисть невесту для Себя, в сердцах Свой дом устрой, любя Na et einenu pkach Open our eyes Ve et chayenu kach Take our lives Et kalatch taher hayom Cleanse your bride today Al kes libenu kach makom Take place on the throne of our hearts
 41. 41. ‫ישוע, אל יקר‬ Ешуа, Эль якар ‫שה תמים ועטוף הדר‬ Сэ тамим вэатуф hадар ‫פה אחד קוראים לך‬ Пэ эхад корим лэха ‫עמנואל ברוך הבא‬ Иммануэль, барух hаба Иисус, Ты Божий Сын, Велик и свят, непобедим { С Тобой мы всех врагов сразим Иммануэль непобедим Yesha, El yakar Yeshua, precious God Se tamim, ve’atuf hadar Innocent Lamb, wrapped in glory Pe echad kor’im lecha In one accord we call: Emmanuel – Baruch haba! Welcome – Emmanuel!
 42. 42. ‫נא את עינינו פקח‬ На эт эйнэну пках ‫ואת חיינו קח‬ Вэ эт хайейну ках ‫את כלתך טהר היום‬ Эт калатха таhэр hайом ‫על כס ליבנו קח מקום‬ Аль кэс либэну Ках маком C глаз пелену сними и нашу жизнь прими Очисть Невесту для Себя, в сердцах Свой дом устрой, { любя Na et einenu pkach Open our eyes Ve et chayenu kach Take our lives Et kalatch taher hayom Cleanse your bride today Al kes libenu kach makom Take place on the throne of our hearts
 43. 43. ‫סעודת האדון‬ Хлебопреломление The Lord’s Supper
 44. 44. «Каждый уделяй по Every man according as he расположению сердца, не с purposeth in his heart, so let огорчением и не с him give; not grudgingly, or of necessity: for God loveth a принуждением; ибо доброхотно cheerful giver. And God is дающего любит Бог. Бог же able to make all grace силен обогатить вас всякою abound toward you; that ye, благодатью, чтобы вы, всегда и always having all sufficiency во всем имея всякое довольство, in all things, may abound to были богаты на всякое доброе every good work: (As it is written, He hath dispersed ‫כל איש כפי שידבנו לבו יתן, לא‬ дело, как написано: расточил, раздал нищим; правда его abroad; he hath given to the ‫מתוך צער או הכרח, שהרי את‬ poor: his righteousness .‫הנותן בשמחה אוהב אלהים‬ пребывает в век. Дающий же remaineth for ever. Now he семя сеющему и хлеб в пищу ‫ואלהים יכול להשפיע עליכם כל‬ that ministereth seed to the подаст обилие посеянному вами sower both minister bread for ‫חסד, כדי שיהיה לכם תמיד די‬ и умножит плоды правды your food, and multi ply your ‫צרככם בכל דבר, והותר לכל מעשה‬ вашей, так чтобы вы всем seed sown, and increase the ,‫טוב, ככתוב: "פזר נתן לאביונים‬ богаты были на всякую fruits of your righteousness;) ‫צדקתו עומדת לעד." והנותן זרע‬ Being enriched in every thing щедрость, которая через нас ‫לזורע ולחם לאכל, יתן לכם זרע‬ to all bountifulness, which производит благодарение Богу. causeth through us ‫בשפע וירבה פרי צדקתכם, ותעשירו‬ Ибо дело служения сего не thanksgiving to God. For the ‫בכל דרכי נדיבות שתביא לידי הודיה‬ только восполняет скудость administration of this service ‫לאלהים בגללנו, שכן עשית השרות‬ святых, но и производит во not only supplieth the want ‫הזה לא רק תמלא את מחסור‬ многих обильные благодарения of the saints, but is abundant also by many thanksgivings ‫הקדושים, אלא גם תעורר הודיה‬ Богу». .‫רבה לאלהים‬ unto God. 2 Коринфянам 9:7-12 2 Cor. 9:7-12 )12-7 '‫(הראשונה אל קורינתים ט‬
 45. 45. ‫אִּ ם תְ חפֵש הַשִּ חְרּור מעָֹון‬ ֵ ַ { There is power in the blood Грех победить, о, желаешь ли ты? 117-h
 46. 46. ‫אִּ ם תְ חפֵש הַשִּ חְרּור מעָֹון‬ ֵ ַ Грех победить, о, желаешь ли ты? ‫יֵש כוח בַדָ ם, כוח בַדָ ם‬ ַ ַ Есть сила в Крови, ‫אם תחפש‬ в Крови Христа! ‫על החֵטְ א נִּיצָחֹון‬ ַ Сердцем в свободу ‫יש כוח נפלא רק בַדָ ם‬ַ Христову войти? Есть сила – в Его Крови! Would you be free from the burden of sin? There’s power in the blood, power in the blood! Would you o’er evil a victory win? There’s wonderful power in the blood!
 47. 47. ‫כוח יש, יש כוח יש נפלא‬ ַ ַ Сила Божья животворная В Крови Христа! ‫רק בַדָ ם הנִּדְ קָר‬ ַ Сила Божья животворная ‫כוח יש, יש כוח יש נפלא‬ ַ ַ В драгоценной Крови ‫רק בַדָ ם הַשֶ ה היָקָר‬ Христа! There is power, power, Wonder working power In the blood of the Lamb! There is power, power, Wonder working power In the precious blood of the Lamb!
 48. 48. ‫אם תחפש הַשִּ חְרּור מִּטֺ מְָאה‬ Хочешь ли гордость ‫יש כוח בַדָ ם, כוח בַדָ ם‬ и страсть умертвить? ‫בֹוא הִּתְ רחֵץ במעיַן גלגלְתָ א‬ ָ ְָ ְ ַ ְ ַ Есть сила в Крови, ‫יש כוח נפלא רק בַדָ ם‬ в Крови Христа! Может Христос весь твой грех удалить. Есть сила - в Его Крови! Would you be free from your passion and pride? There’s power in the blood, power in the blood! Come for a cleansing to Calvary’s tide; There’s wonderful power in the blood!
 49. 49. ‫כוח יש, יש כוח יש נפלא‬ ַ ַ Сила Божья животворная !‫רק בַדָ ם הנִּדְ קָר‬ ַ В Крови Христа! Сила Божья животворная ‫כוח יש, יש כוח יש נפלא‬ ַ ַ В драгоценной Крови !‫רק בַדָ ם הַשֶ ה היָקָר‬ Христа! There is power, power, Wonder working power In the blood of the Lamb! There is power, power, Wonder working power In the precious blood of the Lamb!
 50. 50. ‫אם גם כַשֶ לֶג תרצה להלבִּין‬ ְ ַ ְ Жаждешь ли ‫יש כוח בַדָ ם, כוח בַדָ ם‬ ַ ַ снега белее ты быть? Есть сила в Крови, ‫כֶתֶ ם החטא, בזְרמָיו יֵעלֵם‬ ָ ָ ִּ в Крови Христа! ‫יש כוח נפלא רק בַדָ ם‬ ַ Кровь Иисуса все может омыть. Есть сила - в Его Крови! Would you be whiter, much whiter than snow? There’s power in the blood, power in the blood! Sin stains are lost in its life giving flow. There’s wonderful power in the blood!
 51. 51. ‫כוח יש, יש כוח יש נפלא‬ ַ ַ Сила Божья животворная ‫רק בַדָ ם הנִּדְ קָר‬ ַ В Крови Христа! ‫כוח יש, יש כוח יש נפלא‬ ַ ַ Сила Божья животворная В драгоценной Крови ‫רק בַדָ ם הַשֶ ה היָקָר‬ Христа! There is power, power, Wonder working power In the blood of the Lamb! There is power, power, Wonder working power In the precious blood of the Lamb!
 52. 52. ‫אם את ישוע תרצה לעֲב ֹד‬ ַ Господу хочешь ли ‫יש כוח בַדָ ם, כוח בַדָ ם‬ ַ ַ верно служить? Есть сила в Крови, ‫ּובמָשִּ יח לעַד לעֲמד‬ ַ ָ ַ ַ в Крови Христа! ‫יש כוח נפלא רק בַדָ ם‬ ַ Жизнью, устами Иисуса хвалить? Есть сила – в Его Крови! Would you do service for Jesus your King? There’s power in the blood, power in the blood! Would you live daily His praises to sing? There’s wonderful power in the blood!
 53. 53. ‫ כוח יש, יש כוח יש נפלא‬Сила Божья животворная ַ ַ ‫רק בַדָ ם הנִּדְ קָר‬ ַ В Крови Христа! Сила Божья животворная ‫כוח יש, יש כוח יש נפלא‬ ַ ַ В драгоценной Крови ‫רק בַדָ ם הַשֶ ה היָקָר‬ Христа! There is power, power, Wonder working power In the blood of the Lamb! There is power, power, Wonder working power In the precious blood of the Lamb!
 54. 54. !‫שבת שלום‬ ДОБРОЙ СУББОТЫ! SHABBAT SHALOM! {
 55. 55. ‫ב"ס שבת‬ СУББОТНЯЯ ШКОЛА SABBATH SCHOOL

×