Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Orientació Post Ges

1,153 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Orientació Post Ges

 1. 1. QUÈ POTS FER QUAN ACABIS EL GES?
 2. 2. TENS DIFERENT S POSSIBILITATS : <ul><li>Fer un cicle de grau mitjà </li></ul><ul><li>Preparar l’accés a grau superior (19 anys) </li></ul><ul><li>Anar a l’institut a fer el batxillerat </li></ul><ul><li>Preparar l’accés a la universitat (únicament per als més grans de 25 anys) </li></ul>
 3. 3. S i s t e m a E d u c a t i u                                                                     
 4. 4. Modalitats d’estudi <ul><li>Presencial : es fa als instituts i acadèmies i pot ser de caire públic, privat o concertat </li></ul><ul><li>Virtual : es fa a distància tant des d’instituts, universitats com des d’institucions privades </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Què pots fer? </li></ul><ul><li>- Batxillerat </li></ul><ul><li>- Cicles formatius de Grau Mig </li></ul><ul><li>- Cicles formatius de Graus Superior </li></ul><ul><li>- Preparar la prova d’accés a GS </li></ul><ul><li>Necessites : Ordinador connectat a internet i una coneixements bàsics a nivell d’usuari </li></ul><ul><li>Organització del curs: en dos semestres </li></ul><ul><li>Matrícula: </li></ul><ul><li>1r semestre: de setembre a gener- matrícula al mes de maig </li></ul><ul><li>2n semestre: de febrer a juny- matrícula al mes de novembre </li></ul>MODALITAT VIRTUAL a l’IOC
 6. 6. <ul><li>Cicles formatius de grau mitjà (CFGM) </li></ul><ul><li>Equips electrònics de consum (2.000 hores) </li></ul><ul><li>Explotació de sistemes informàtics (2.000 hores) </li></ul><ul><li>Gestió administrativa (1.300 hores) </li></ul>Oferta de l’IOC
 7. 7. <ul><li>Cicles formatius de grau superior (CFGS) </li></ul><ul><li>Equips electrònics de consum (2.000 hores) </li></ul><ul><li>Explotació de sistemes informàtics (2.000 hores) </li></ul><ul><li>Gestió administrativa (1.300 hores) </li></ul><ul><li>Educació infantil (2.000 hores) </li></ul><ul><li>Gestió comercial i màrqueting (1.400 hores) </li></ul><ul><li>Secretariat (1.300 hores) </li></ul><ul><li>Prevenció de riscos professionals (2.000 hores) </li></ul><ul><li>Administració de sistemes informàtics (2.000 hores) </li></ul><ul><li>Desenvolupament d’aplicacions informàtiques (2.000 hores) </li></ul>
 8. 8. Famílies Professionals
 9. 9. També pots optar per l’ensenyament d’esports o l’ensenyament artístic. Per a accedir a aquests ensenyaments cal superar unes proves específiques
 10. 10. SI HAS DECIDIT FER UN GRAU MITJÀ HAS DE S EGUIR AQUEST PROCÉS: <ul><li>Escollir el centre on es vol cursar el cicle </li></ul><ul><li>Un cop s'han triat els centres docents o els estudis, s'ha de fer la preinscripció. Heu d'emplenar l'imprès de sol·licitud de preinscripció que trobareu als centres educatius </li></ul>
 11. 11. Presentar la sol·licitud i la documentació Quan hagueu emplenat l'imprès de sol·licitud, heu de dur-lo, juntament amb la documentació que correspongui, al centre educatiu que heu demanat en primer lloc <ul><li>Calendari de preinscripció i matriculació </li></ul><ul><li>Publicació de l'oferta inicial: 9 de maig de 2008. </li></ul><ul><li>Presentació de les sol·licituds: del 13 al 23 de maig de 2008. </li></ul><ul><li>Publicació de les llistes amb la puntuació: 2 de juny de 2008. </li></ul><ul><li>Sorteig públic per determinar l'ordenació de les sol·licituds: 3 de juny de 2008. </li></ul><ul><li>Reclamacions a les llistes amb la puntuació: 3, 4 i 5 de juny de 2008. </li></ul><ul><li>Publicació de les llistes amb la puntuació definitiva: 10 de juny de 2008. </li></ul><ul><li>Publicació de l'oferta final: 25 de juny de 2008. </li></ul><ul><li>Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 27 de juny de 2008. </li></ul><ul><li>Període de matriculació: del 30 de juny al 4 de juliol de 2008 </li></ul>
 12. 12. SI LA TEVA OPCIÓ ÉS ACCEDIR A UN CICLE DE GRAU SUPERIOR : A partir de l'any en què es compleixen els 19 anys d'edat, es pot accedir als cicles formatius de grau superior mitjançant una prova d'accés . Aquesta prova pots preparar-la amb nosaltres o a la majoria de les escoles d’adults . També pots fer-la a distància a l’IOC . Recorda que el calendari de preincripció a la nostra escola és: Preinscripció i matrícula de l’alumnat propi: del 9 al 13 de juny
 13. 13. PROVA D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR OPCIÓ A Economia i organització d’empreses Geografia social i econòmica Psicologia Segona llengua estrangera (anglès o francès) OPCIÓ B Dibuix tècnic Tecnologia industrial Física OPCIÓ C Química Biologia Ciències de la terra i medi ambient Educació física Llengua catalana Llengua castellana Llengua estrangera (a elegir anglès, francès, o alemany) Matemàtiques Matèries de la part específica organitzades per opcions (són adaptacions de matèries de batxillerat, i cal triar-ne dues en funció del cicle a què es vol accedir) En funció de l'opció triada caldrà triar dues matèries . Es poden convalidar amb l’experiència laboral Matèries de la part comuna
 14. 14. Amb les matèries de la part especifica que preparem al centre, teniu la possibilitat d’accedir a les següents famílies professionals : FP Administració FP Comerç i màrqueting FP Hoteleria i turisme FP Informàtica FP Serveis socioculturals i a la comunitat CFGS Prevenció de riscos professionals Grup 3
 15. 15. ACCÉS A LA UNIVERSITAT MAJORS 25 <ul><li>Requisits Poden presentar-se a aquestes proves els candidats que reuneixin els requisits següents: </li></ul><ul><li>tenir 25 anys abans de l'1 d'octubre de l’any que es fa la prova; </li></ul><ul><li>no tenir el títol de batxillerat (LOGSE) o equivalent; </li></ul><ul><li>no tenir superat el COU. </li></ul>
 16. 16. CONTINGUT DE LA PROVA <ul><li>Prova comuna : </li></ul><ul><li>comentari de text </li></ul><ul><li>llengua catalana </li></ul><ul><li>llengua castellana </li></ul><ul><li>Prova específica : </li></ul><ul><li>S’estructura en cinc opcions </li></ul><ul><li>Cientificotecnològica </li></ul><ul><li>Ciències de la salut </li></ul><ul><li>Humanitats </li></ul><ul><li>Ciències socials </li></ul><ul><li>Arts </li></ul>
 17. 17. Biologia Química Ciències de la salut Biologia Dibuix tècnic Física Matemàtiques Química Física Matemàtiques Cientificotecnològica Matèries optatives (triar-ne una) Matèries obligatòries Opció Història de l'art Arts Història contemporània Ciències socials Filosofia Geografia Història contemporània Història de l'art Literatura Matemàtiques aplicades a les ciències socials Filosofia Humanitats Matèries optatives (triar-ne dues) Matèries obligatòries Opció
 18. 18. RECORDA QUE POTS AMPLIAR AQUESTA INFORMACIÓ A: http://www.xtec.cat/fp http://www.gencat.cat/ I PEL QUE FA A L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER ALS MÉS GRANS DE 25 ANYS: http://www10.gencat.net/dursi/ca/un/25anys.htm

×