SlideShare a Scribd company logo
1 of 40
 
Hospicjum jest miejscem, w którym ludzkie cierpienie, strach i świadomość własnej śmiertelności spotykać powinno się z opieką, troską i poszanowaniem godności osoby ludzkiej.
Cel ten można zrealizować, jeśli hospicjanci kierować się będą w swej posłudze ogólnoludzkimi wartościami, które praktykowane na co dzień stanowić będą nie tylko, o jakości opieki, lecz także o dojrzałej osobowości i doskonałości etycznej hospicjanta.
 
Istotą tej cnoty jest gotowość do uczynienia z siebie daru dla innej osoby, jest ona przejawem wrażliwości na cierpienie drugiej osoby, odpowiedzią na wołanie: zauważ mnie, zatrzymaj się, pomóż.
To zdolność do współodczuwania  i solidarności z osobą cierpiącą. W ruchu hospicyjnym odzwierciedla ono postawę „bycia z chorym”, realizuje się ona w otwarciu na potrzeby cierpiącej osoby, współuczestniczeniu w jej przeżyciach, wysłuchaniu jej.
Fragment pochodzi ze spotu kampanijnego promującego I Ogólnopolską Kampanię Społeczną Hospicjum to też Życie. źródło: http://www.youtube.com/watch?v=Uom6j9kdOPgŹródło
Jest to wartość tworząca wspólnotę wspomagających chorego i jego rodzinę, pracowników hospicjum i wolontariuszy, angażuje ona wszystkich uczestników interakcji pomagania, nie pozostawiając rodziny samej sobie w najtrudniejszych chwilach odchodzenia bliskiej osoby i odczuwania jej straty.
Stanowi ona także bufor zabezpieczający osoby wspomagające przed konsekwencją doświadczania wielu negatywnych emocji, umożliwiając rozładowanie napięcia i zabezpieczając potrzebę bezpieczeństwa
fragment ten pochodzi z filmu: 'Umierać po ludzku" źródło: http://www.youtube.com/user/gazetapl
Jest czynnikiem budującym wspólnotę osób chorych i zdrowych.
Jej istotnym aspektem jest szacunek okazywany każdej ludzkiej istocie, bez względu na stopień jej rozwoju fizycznego czy psychicznego czy stopień samoświadomości.
[object Object]
Która zdaniem V. Frankla „ nie oznacza, że ktoś akceptuje przekonania kogoś innego, lecz oznacza, że darzy go szacunkiem, jako istotę ludzką, wraz z przysługującym jej prawem i wolnością wyboru własnych przekonań i stylu życia ”.
[object Object]
Film ukazuje Johannes Hospitium w miejscowości Vleuten źródło: http://www.youtube.com/watch?v=w3a1i_P0UdM
Niezbędny czynnik dobrej i efektywnej opieki nad chorym, jest fundamentem więzi łączącej chorego i hospicjanta, daje cierpiącemu poczucie bezpieczeństwa i godności osobistej, zmniejsza poziom lęku, pozwala z otwartością przyjmować oferowaną pomoc.
Film ukazuje Johannes Hospitium w miejscowości Vleuten źródło: http://www.youtube.com/watch?v=w3a1i_P0UdM
Zaufanie to wartość o wyjątkowo doniosłym znaczeniu, ponieważ pacjent wrażliwy jest na wszelkie czynione na nim zabiegi, doznając szeregu wątpliwości, co do stanu swego zdrowia.
Dzięki zaufaniu, jakim obdarza personel może zaspokoić potrzebę kontaktu z osobą, która dobrze zna stan jego zdrowia.
Opiera się na zasadzie wzajemności , dlatego daje poczucie, że wspierając innych możemy liczyć na pomoc gdy sami jej będziemy potrzebować.  Wspólnota realizując zasadę solidarności respektuje prawa, godność i potrzeby każdego swego członka .
Jej realizowanie rozwija ideę dobra wspólnego, wzmacnia poczucie wzajemnej odpowiedzialności za siebie, sprzyja zaangażowaniu w sprawy i problemy innych.
źródło: http://www.youtube.com/watch?v=w3a1i_P0UdM
Główną rolą hospicjanta jest niesienie ulgi, poprzez wykonywanie usług opiekuńczych i zabiegów medycznych, wspieranie chorego i jego rodziny, pełnienie funkcji przewodnika, doradcy i powiernika.
[object Object]
Hospicjant stanowi wsparcie dla rodziny także w sytuacji straty osoby bliskiej, jest to jedna z zasad pracy hospicyjnej.
Szczególnie trudną rolą dla hospicjanta jest towarzyszenie choremu w procesie umierania, oswajanie lęku przed śmiercią, która we współczesnym świecie jest tematem, którego się nie porusza.
fragment ten pochodzi z filmu: 'Umierać po ludzku" źródło: http://www.youtube.com/user/gazetapl
Zmiany cywilizacyjne spowodowały, że śmierć nie jest już naturalną koleją rzeczy, z którą łączyły się kulturowe i religijne rytuały, które poprzez towarzyszenie umierającemu we wspólnocie osób które kocha, modlitwy i sakramenty,
pomagały umierającemu i rodzinie w trudnym procesie akceptacji tego co nieuchronne. Pomocne było także formalne pożegnanie zawierające zarówno słowa prośby o wybaczenie, jak i rady dla najbliższych.
Współczesny człowiek odsuwa myśl o śmierci, tak dalece, że nawet w terminalnym stanie usiłuje przekonać siebie, że wyjdzie z choroby obronną ręką.
Prowadzi to do rozpaczliwych prób ratowania życia, wymuszonej hospitalizacji a w efekcie do umierania w osamotnieniu, w otoczeniu personelu szpitala .
Pacjenci hospicyjni doświadczają różnorodnych emocji, poczynając od nadziei na korzystny wynik terapii, do stanu zwątpienia, wzmożonego lęku, strachu przed agonią, co wymaga od personelu hospicyjnego niezwykle przemyślanych i taktownych działań.
fragment ten pochodzi z filmu: 'Umierać po ludzku" źródło: http://www.youtube.com/user/gazetapl
Hospicjant poprzez zachęcanie do pojednania się z rodziną i wzajemnego przebaczenia, otwartego wyrażania miłości łagodzi rodzinne konflikty i pomaga choremu w duchowym przygotowaniu się na śmierć.
Gdy pacjent odejdzie, hospicjant towarzyszy rodzinie w czuwaniu, pomaga w wyrażaniu emocji, motywuje do zachowania dobrych wspomnień o zmarłym, umożliwiając pogodzenie się ze śmiercią.
Film ukazuje Johannes Hospitium w miejscowości Vleuten źródło: http://www.youtube.com/watch?v=w3a1i_P0UdM
Spot reklamowy kampanii społecznej "Hospicjum to też Życie", organizowanej przez Fundację Hospicyjną z Gdańska wraz ze 106 hospicjami w kraju. Autor: McCann Ericksson, reżyser: Magdalena Łazarkiewicz. źródło: http://www.youtube.com/watch?v=ftmUbbY5lok
Bibliografia MIROSŁAW KALINOWSKI – Miłość społeczna w posłudze hospicyjnej, LEON SZOT – Ruch hospicyjny jako odpowiedź na bezradność w obliczu umierania i śmierci [w:] Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności pod red. Wiesławy Walc, Beaty Szluz, Izbaeli Marczykowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2008 MIROSŁAW GÓRECKI, "Hospicjum w służbie umierających", Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa, 2000 KATHY KALINA, Akuszerka dusz, "Verbinum", Warszawa ,2001
 

More Related Content

Similar to Rola wartości w posłudze hospicyjnej

Samouszkodzenia wśród adolscentów.pdf
Samouszkodzenia wśród adolscentów.pdfSamouszkodzenia wśród adolscentów.pdf
Samouszkodzenia wśród adolscentów.pdfKatarzyna Maruszewska
 
9. spo beczno[%07 terapeutyczna
9. spo beczno[%07 terapeutyczna9. spo beczno[%07 terapeutyczna
9. spo beczno[%07 terapeutycznaMrtinez86
 
Przeciwdziałanie sytuacjom trudnym w instytucjach resocjalizacyjnych
Przeciwdziałanie sytuacjom trudnym w instytucjach resocjalizacyjnychPrzeciwdziałanie sytuacjom trudnym w instytucjach resocjalizacyjnych
Przeciwdziałanie sytuacjom trudnym w instytucjach resocjalizacyjnychevelein02
 
Franz Ruppert Symbioza i autonomia
Franz Ruppert Symbioza i autonomiaFranz Ruppert Symbioza i autonomia
Franz Ruppert Symbioza i autonomiazenontt
 
Jak w domu pomóc osobie cierpiącej na depresję.
Jak w domu pomóc osobie cierpiącej na depresję.Jak w domu pomóc osobie cierpiącej na depresję.
Jak w domu pomóc osobie cierpiącej na depresję.Psychoterapia-Domaradzki
 
Jak w domu pomóc osobie_cierpiącej na depresję
Jak w domu pomóc osobie_cierpiącej na depresjęJak w domu pomóc osobie_cierpiącej na depresję
Jak w domu pomóc osobie_cierpiącej na depresjęAgeno - dev Dev
 
Wspieranie rodzin dzieci
Wspieranie rodzin dzieciWspieranie rodzin dzieci
Wspieranie rodzin dziecicrisma61
 
Idea i praktyka niewiedzenia w psychoterapii
Idea i praktyka niewiedzenia w psychoterapiiIdea i praktyka niewiedzenia w psychoterapii
Idea i praktyka niewiedzenia w psychoterapiiWojciech Drath
 
Enneagram helen parmer
Enneagram  helen parmerEnneagram  helen parmer
Enneagram helen parmerSyed Hassan
 
Mój punkt widzenia
Mój punkt widzeniaMój punkt widzenia
Mój punkt widzeniaMatt Biegala
 
Koncepcje Powstawania Zaburzeń Psychicznych I Ich Terapii
Koncepcje Powstawania Zaburzeń Psychicznych I Ich TerapiiKoncepcje Powstawania Zaburzeń Psychicznych I Ich Terapii
Koncepcje Powstawania Zaburzeń Psychicznych I Ich Terapiicarola
 
Koncepcje Powstawania Zaburzeń Psychicznych I Ich Terapii
Koncepcje Powstawania Zaburzeń Psychicznych I Ich TerapiiKoncepcje Powstawania Zaburzeń Psychicznych I Ich Terapii
Koncepcje Powstawania Zaburzeń Psychicznych I Ich Terapiicarola
 

Similar to Rola wartości w posłudze hospicyjnej (20)

2
22
2
 
Samouszkodzenia wśród adolscentów.pdf
Samouszkodzenia wśród adolscentów.pdfSamouszkodzenia wśród adolscentów.pdf
Samouszkodzenia wśród adolscentów.pdf
 
9. spo beczno[%07 terapeutyczna
9. spo beczno[%07 terapeutyczna9. spo beczno[%07 terapeutyczna
9. spo beczno[%07 terapeutyczna
 
Przeciwdziałanie sytuacjom trudnym w instytucjach resocjalizacyjnych
Przeciwdziałanie sytuacjom trudnym w instytucjach resocjalizacyjnychPrzeciwdziałanie sytuacjom trudnym w instytucjach resocjalizacyjnych
Przeciwdziałanie sytuacjom trudnym w instytucjach resocjalizacyjnych
 
13
1313
13
 
Psychodrama
PsychodramaPsychodrama
Psychodrama
 
Franz Ruppert Symbioza i autonomia
Franz Ruppert Symbioza i autonomiaFranz Ruppert Symbioza i autonomia
Franz Ruppert Symbioza i autonomia
 
Jak w domu pomóc osobie cierpiącej na depresję.
Jak w domu pomóc osobie cierpiącej na depresję.Jak w domu pomóc osobie cierpiącej na depresję.
Jak w domu pomóc osobie cierpiącej na depresję.
 
Jak w domu pomóc osobie_cierpiącej na depresję
Jak w domu pomóc osobie_cierpiącej na depresjęJak w domu pomóc osobie_cierpiącej na depresję
Jak w domu pomóc osobie_cierpiącej na depresję
 
Wspieranie rodzin dzieci
Wspieranie rodzin dzieciWspieranie rodzin dzieci
Wspieranie rodzin dzieci
 
Idea i praktyka niewiedzenia w psychoterapii
Idea i praktyka niewiedzenia w psychoterapiiIdea i praktyka niewiedzenia w psychoterapii
Idea i praktyka niewiedzenia w psychoterapii
 
Dziecko utracone
Dziecko utraconeDziecko utracone
Dziecko utracone
 
Etyczne postępowanie
Etyczne postępowanieEtyczne postępowanie
Etyczne postępowanie
 
Przestępczość a emocje.
Przestępczość a emocje.Przestępczość a emocje.
Przestępczość a emocje.
 
Jezyk reklamy
Jezyk reklamy Jezyk reklamy
Jezyk reklamy
 
Enneagram helen parmer
Enneagram  helen parmerEnneagram  helen parmer
Enneagram helen parmer
 
Zdrowie ok
Zdrowie okZdrowie ok
Zdrowie ok
 
Mój punkt widzenia
Mój punkt widzeniaMój punkt widzenia
Mój punkt widzenia
 
Koncepcje Powstawania Zaburzeń Psychicznych I Ich Terapii
Koncepcje Powstawania Zaburzeń Psychicznych I Ich TerapiiKoncepcje Powstawania Zaburzeń Psychicznych I Ich Terapii
Koncepcje Powstawania Zaburzeń Psychicznych I Ich Terapii
 
Koncepcje Powstawania Zaburzeń Psychicznych I Ich Terapii
Koncepcje Powstawania Zaburzeń Psychicznych I Ich TerapiiKoncepcje Powstawania Zaburzeń Psychicznych I Ich Terapii
Koncepcje Powstawania Zaburzeń Psychicznych I Ich Terapii
 

Rola wartości w posłudze hospicyjnej

 • 1.  
 • 2. Hospicjum jest miejscem, w którym ludzkie cierpienie, strach i świadomość własnej śmiertelności spotykać powinno się z opieką, troską i poszanowaniem godności osoby ludzkiej.
 • 3. Cel ten można zrealizować, jeśli hospicjanci kierować się będą w swej posłudze ogólnoludzkimi wartościami, które praktykowane na co dzień stanowić będą nie tylko, o jakości opieki, lecz także o dojrzałej osobowości i doskonałości etycznej hospicjanta.
 • 4.  
 • 5. Istotą tej cnoty jest gotowość do uczynienia z siebie daru dla innej osoby, jest ona przejawem wrażliwości na cierpienie drugiej osoby, odpowiedzią na wołanie: zauważ mnie, zatrzymaj się, pomóż.
 • 6. To zdolność do współodczuwania i solidarności z osobą cierpiącą. W ruchu hospicyjnym odzwierciedla ono postawę „bycia z chorym”, realizuje się ona w otwarciu na potrzeby cierpiącej osoby, współuczestniczeniu w jej przeżyciach, wysłuchaniu jej.
 • 7. Fragment pochodzi ze spotu kampanijnego promującego I Ogólnopolską Kampanię Społeczną Hospicjum to też Życie. źródło: http://www.youtube.com/watch?v=Uom6j9kdOPgŹródło
 • 8. Jest to wartość tworząca wspólnotę wspomagających chorego i jego rodzinę, pracowników hospicjum i wolontariuszy, angażuje ona wszystkich uczestników interakcji pomagania, nie pozostawiając rodziny samej sobie w najtrudniejszych chwilach odchodzenia bliskiej osoby i odczuwania jej straty.
 • 9. Stanowi ona także bufor zabezpieczający osoby wspomagające przed konsekwencją doświadczania wielu negatywnych emocji, umożliwiając rozładowanie napięcia i zabezpieczając potrzebę bezpieczeństwa
 • 10. fragment ten pochodzi z filmu: 'Umierać po ludzku" źródło: http://www.youtube.com/user/gazetapl
 • 11. Jest czynnikiem budującym wspólnotę osób chorych i zdrowych.
 • 12. Jej istotnym aspektem jest szacunek okazywany każdej ludzkiej istocie, bez względu na stopień jej rozwoju fizycznego czy psychicznego czy stopień samoświadomości.
 • 13.
 • 14. Która zdaniem V. Frankla „ nie oznacza, że ktoś akceptuje przekonania kogoś innego, lecz oznacza, że darzy go szacunkiem, jako istotę ludzką, wraz z przysługującym jej prawem i wolnością wyboru własnych przekonań i stylu życia ”.
 • 15.
 • 16. Film ukazuje Johannes Hospitium w miejscowości Vleuten źródło: http://www.youtube.com/watch?v=w3a1i_P0UdM
 • 17. Niezbędny czynnik dobrej i efektywnej opieki nad chorym, jest fundamentem więzi łączącej chorego i hospicjanta, daje cierpiącemu poczucie bezpieczeństwa i godności osobistej, zmniejsza poziom lęku, pozwala z otwartością przyjmować oferowaną pomoc.
 • 18. Film ukazuje Johannes Hospitium w miejscowości Vleuten źródło: http://www.youtube.com/watch?v=w3a1i_P0UdM
 • 19. Zaufanie to wartość o wyjątkowo doniosłym znaczeniu, ponieważ pacjent wrażliwy jest na wszelkie czynione na nim zabiegi, doznając szeregu wątpliwości, co do stanu swego zdrowia.
 • 20. Dzięki zaufaniu, jakim obdarza personel może zaspokoić potrzebę kontaktu z osobą, która dobrze zna stan jego zdrowia.
 • 21. Opiera się na zasadzie wzajemności , dlatego daje poczucie, że wspierając innych możemy liczyć na pomoc gdy sami jej będziemy potrzebować. Wspólnota realizując zasadę solidarności respektuje prawa, godność i potrzeby każdego swego członka .
 • 22. Jej realizowanie rozwija ideę dobra wspólnego, wzmacnia poczucie wzajemnej odpowiedzialności za siebie, sprzyja zaangażowaniu w sprawy i problemy innych.
 • 24. Główną rolą hospicjanta jest niesienie ulgi, poprzez wykonywanie usług opiekuńczych i zabiegów medycznych, wspieranie chorego i jego rodziny, pełnienie funkcji przewodnika, doradcy i powiernika.
 • 25.
 • 26. Hospicjant stanowi wsparcie dla rodziny także w sytuacji straty osoby bliskiej, jest to jedna z zasad pracy hospicyjnej.
 • 27. Szczególnie trudną rolą dla hospicjanta jest towarzyszenie choremu w procesie umierania, oswajanie lęku przed śmiercią, która we współczesnym świecie jest tematem, którego się nie porusza.
 • 28. fragment ten pochodzi z filmu: 'Umierać po ludzku" źródło: http://www.youtube.com/user/gazetapl
 • 29. Zmiany cywilizacyjne spowodowały, że śmierć nie jest już naturalną koleją rzeczy, z którą łączyły się kulturowe i religijne rytuały, które poprzez towarzyszenie umierającemu we wspólnocie osób które kocha, modlitwy i sakramenty,
 • 30. pomagały umierającemu i rodzinie w trudnym procesie akceptacji tego co nieuchronne. Pomocne było także formalne pożegnanie zawierające zarówno słowa prośby o wybaczenie, jak i rady dla najbliższych.
 • 31. Współczesny człowiek odsuwa myśl o śmierci, tak dalece, że nawet w terminalnym stanie usiłuje przekonać siebie, że wyjdzie z choroby obronną ręką.
 • 32. Prowadzi to do rozpaczliwych prób ratowania życia, wymuszonej hospitalizacji a w efekcie do umierania w osamotnieniu, w otoczeniu personelu szpitala .
 • 33. Pacjenci hospicyjni doświadczają różnorodnych emocji, poczynając od nadziei na korzystny wynik terapii, do stanu zwątpienia, wzmożonego lęku, strachu przed agonią, co wymaga od personelu hospicyjnego niezwykle przemyślanych i taktownych działań.
 • 34. fragment ten pochodzi z filmu: 'Umierać po ludzku" źródło: http://www.youtube.com/user/gazetapl
 • 35. Hospicjant poprzez zachęcanie do pojednania się z rodziną i wzajemnego przebaczenia, otwartego wyrażania miłości łagodzi rodzinne konflikty i pomaga choremu w duchowym przygotowaniu się na śmierć.
 • 36. Gdy pacjent odejdzie, hospicjant towarzyszy rodzinie w czuwaniu, pomaga w wyrażaniu emocji, motywuje do zachowania dobrych wspomnień o zmarłym, umożliwiając pogodzenie się ze śmiercią.
 • 37. Film ukazuje Johannes Hospitium w miejscowości Vleuten źródło: http://www.youtube.com/watch?v=w3a1i_P0UdM
 • 38. Spot reklamowy kampanii społecznej "Hospicjum to też Życie", organizowanej przez Fundację Hospicyjną z Gdańska wraz ze 106 hospicjami w kraju. Autor: McCann Ericksson, reżyser: Magdalena Łazarkiewicz. źródło: http://www.youtube.com/watch?v=ftmUbbY5lok
 • 39. Bibliografia MIROSŁAW KALINOWSKI – Miłość społeczna w posłudze hospicyjnej, LEON SZOT – Ruch hospicyjny jako odpowiedź na bezradność w obliczu umierania i śmierci [w:] Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności pod red. Wiesławy Walc, Beaty Szluz, Izbaeli Marczykowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2008 MIROSŁAW GÓRECKI, "Hospicjum w służbie umierających", Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa, 2000 KATHY KALINA, Akuszerka dusz, "Verbinum", Warszawa ,2001
 • 40.