Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Wijkmanagement 3.0 antwoordvooroverheden.nl g. verstoep

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Programmaboekje
Programmaboekje
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 34 Ad

Wijkmanagement 3.0 antwoordvooroverheden.nl g. verstoep

Download to read offline

Wijkmanagement 3.0 en Antwoordvooroverheden.nl
Wat betekent grootschalig luisteren naar burgers en andere stakeholders in de wijk voor de effectiviteit van 'wijkmanagement' (wat een rot term :).

Wijkmanagement 3.0 en Antwoordvooroverheden.nl
Wat betekent grootschalig luisteren naar burgers en andere stakeholders in de wijk voor de effectiviteit van 'wijkmanagement' (wat een rot term :).

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Wijkmanagement 3.0 antwoordvooroverheden.nl g. verstoep (20)

More from Gertjan Verstoep (15)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Wijkmanagement 3.0 antwoordvooroverheden.nl g. verstoep

 1. 1. Wijkmanagement  3.0   Drs.    G.  (Gertjan)  Verstoep   Antwoordvooroverheden.nl   gertjan@antwoordvooroverheden.nl   06  28  24  24  06  
 2. 2. Antwoord  voor  de  samenleving   Antwoordvooroverheden.nl  geeC   overheden  een  plaDorm  voor  de  rol   van  faciliterende  overheid,  die  zich   verbindt  met  en  luistert  naar  de   samenleving  en  de  kracht  van  de   samenleving  benut.  
 3. 3. ‘ Wijkmanagers  (wijkteams)  spelen  een   belangrijke  rol,  ze  hebben  een  spilrol,   organiseren  samenwerking  met  bewoners,   gemeentelijke  diensten,  welzijnsorganisaKes,   onderwijsinstellingen,  poliKe,  ondernemers   en  woningcorporaKes  rondom  wijkspecifieke   vraagstukken.    
 4. 4. ‘ Hoe  kunnen  wijkmanagers  hun  rol   opKmaliseren  en  hun  toegevoegde   waarde  (nog  meer)  laten  zien?  
 5. 5. De  kracht  van     signaleringsnetwerken  
 6. 6. ‘ Door  met  diverse  parKjen   signaleringsnetwerken  te  vormen,   kunnen  Kjdig  maatschappelijke   problemen  en  veiligheidsrisico's   ingeschat  worden  en  is  het  mogelijk   gebleken  om  in  een  vroeg  stadium  in  te   grijpen.    
 7. 7. Hoe?  
 8. 8. Vertelpunt  CiKzenconnect  
 9. 9. ‘ Op  deze  manier  kunt  u  grootschalig,   maar  ook  heel  precies  “luisteren”   naar  wat  er  in  de  prakKjk  van  alledag   gebeurd.    
 10. 10. Wat  is  een  vertelpunt?   •  Het  vertelpunt  maakt  het  mogelijk  om   ervaringen,  ideeën,  behoeCen  en  belangen   van  verschillende  stakeholders  te  ‘vangen’.   •  De  aanpak  is  real-­‐Kme,  waardoor  u  (bijna)   direct  de  gevolgen  “zien”  van  maatregelen,   uitgezeXe  acKes,  verandering  van   intervenKes.    
 11. 11. AcKveer  het  signaleringsnetwerk   Professionals  van  instanKes   Wijkbewoners,  burgers   Wijkmanagers,     wijkteams   Bedrijven   Gemeentelijke  beheerdiensten   Vrijwilligers  
 12. 12. Iedere  burger  kijkt  door  een  andere  bril  naar  de  wijk  
 13. 13. Laagdrempelig,  afgestemd  op  waar  de     energie  zit  bij  de  beoogde  doelgroepen.  
 14. 14. Uitkomsten  
 15. 15. Wat  kun  je  met  de  resultaten?   •  Het  wijkmanagement  haalt  door  het  vertelpunt   inzichten  en  betekenis  uit  de  verhalen  van   mensen  uit  de  wijk;   •  Het  wijkmanagement  ziet  visueel  patronen  in  de   verhalen  en  weet  dus  wat  er  speelt  in  de  wijk;   •  Het  wijkmanagement  weet  de  mensen  achter  de   verhalen  gemakkelijk  te  acKveren  en  samen  de   zoektocht  naar  oplossingen  vorm  te  geven;   •  Het  wijkmanagement  kan  de  wijk  monitoren  en   snel  acteren  op  zwakke  signalen  of  verschuiving   van  problemen.  
 16. 16. ‘ ‘Opeens’  vandalisme  en  agressie   hangjongeren  op  speelplaats   Gecompliceerd.
 17. 17. Een  verwaarloosd  speelterreintje     •  Het  signaleringsteam  brengt  laaghangend  fruit   in  beeld   •  Type  probleem:  eenvoudig   •  Denk  aan  verbeterjebuurt  vraagstukken   •  Snel  zichtbaar  resultaat!   •  Dit  is  de  start.  Je  ervaart  een  soort  van   wijkthermometer.  
 18. 18. ‘ Met  actoren  en  factoren  in  kaart  te  brengen,  komen   vaak  issues  boven  drijven.  Dat  wat  mensen  bezig   houdt,  wat  ze  belangrijk  vinden,  waar  ze  zich  zorgen   over  maken.     Een  issue  is  een  onderwerp  of  gebeurtenis  of   verschijnsel  dat  de  aandacht  vangt  van  mensen  en  de   gemoederen  bezig  houdt.  Meestal  zijn  ten  aanzien  van   een  issue  verschillende  gezichtspunten  mogelijk.       Een soort thermometer van de wijk
 19. 19. RichKng   gecompliceerde   wijkvraagstukken  
 20. 20. ‘ Achter  een  verwaarloosd  speelterreintje  kunnen   bijvoorbeeld  verziekte  verhoudingen  in  de  buurt   schuilen,  en  vandalisme  en  agressie  onder   jongeren  vindt  vaak  zijn  oorzaak  in  huiselijk   geweld.     De  aanpak  van  een  maatschappelijk  probleem   lijkt  vaak  op  het  ontwarren  van  een  lasKge   knoop.    “wicked problem’, taaie praktijken
 21. 21. Verbinden  van  experKse   •  Over  de  grenzen  van  experKses  zien  wat  werkt   en  wat  niet   •  Oorzaak-­‐  gevolg  is  aanwezig,  het  combineren   van  experKse  lijkt  de  sleutel  naar  de  oplossing   •  Zet  de  gewenste  experKse  aan  tafel,  leer  van   oplossingen  elders  (good  pracKces).  
 22. 22. Complexe,  taaie   vraagstukken  
 23. 23. ‘ Meervoudige  problemaKek  in  de  wijk..     Achter  een  verwaarloosd  speelterreintje  spelen  verziekte   verhoudingen  in  de  buurt,  en  vandalisme  en  agressie  onder   jongeren  vindt  plaats  en  ook  huiselijk  geweld  is  in  de  wijk   aan  het  groeien.       De  aanpak  van  een  maatschappelijk  probleem  lijkt  vaak  op   het  ontwarren  van  een  lasKge  knoop.     “wicked problem’, taaie praktijken
 24. 24. Taaie  prakKjk   Kenmerken  van  wicked  problemen  zijn:     •  Je  weet  pas  wat  het  probleem  was  als  je  de  oplossing  hebt.  Aan  het  begin   zijn  er  meerdere,  vaak  tegenstrijdige  definiKes  van  het  probleem.  Er  is   gene  consensus  over  het  achterliggende    probleem.     •  Het  oplossingsproces  kent  ook  geen  consensus.  Oplossingen  zijn  niet  goed   of  fout.  Alle  betrokken  parKjen  hebben  een  mening  over  de  waarde  van   elke  oplossing,  en  vaak  zijn  ze  het  oneens.     •  Elk  wicked  problem  is  nieuw  en  uniek.  De  betrokken  parKjen  en  de   concrete  situaKe  zijn  alKjd  anders.  In  de  ene  stad  kan  een  nieuwe  ringweg   de  verkeersdoorstroming  bevorderen,  terwijl  ergens  anders  goed   openbaar  vervoer  veel  beter  werkt.   •  Huidige  oplossingen  werken  niet  naar  tevredenheid.  
 25. 25. Zoektocht  naar  nieuwe  oplossingen   •  Het  ontdekken  van  nieuwe  prakKjken   •  inzicht  te  krijgen  in  de  mogelijke   oplossingsrichKngen   •  Safe  -­‐  fail  probes   •  Impact  van  probes  vaststellen   •  Probes  sKl  zeXen,  probes  opschalen  
 26. 26. Tot  zover  verschillende   perspecKeven  op   wijkmanagement  3.0  

×