Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

schoolgids 2013-2014_zernike_web

4,790 views

Published on

Schoolgids van het Zernike College voor het schooljaar 2013 - 2014

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

schoolgids 2013-2014_zernike_web

 1. 1. Schoolgids2013-2014
 2. 2. OPEN DAGENMontessori JuniorCollege Groningen zaterdag 2 februari 2013 / tussen 10.00-13.00 uurHelperbrink 30, 9722 EP Groningen, tel. 050-5201170 • vestigingsdirecteur: Jaap Bakkeloatheneum, havo - jaar 1, 2 en 3 vmbo - jaar 1 en 2Harm Jan Zondag JuniorCollege Groningen zaterdag 2 februari 2013 / tussen 10.00-13.00 uurthuiswerkvrij onderwijs • vestigingsdirecteur: Jeanne Hubert Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, tel. 050-3656670 atheneum, havo, vmbo tl - jaar 1, 2, 3 en 4vmbo kb/bb - jaar 1 en 2JuniorCollege Haren [Technasium] zaterdag 19 januari 2013 / tussen 10.00-13.00 uurRummerinkhof 8, 9751 SL Haren, tel. 050-4065760 • vestigingsdirecteur: Bob van den Bergatheneum, havo met technasium - jaar 1, 2 en 3vmbo-tl/kb - jaar 1 en 2JuniorCollege Zuidlaren zaterdag 26 januari 2013 / tussen 10.00-13.00 uurJulianalaan 78, 9471 EC Zuidlaren, tel. 050-4065770 • vestigingsdirecteur: Onne Folkeringaatheneum-X-tra, atheneum, havo - jaar 1, 2 en 3vmbo tl - jaar 1, 2, 3 en 4vmbo-breed - jaar 1 en 2tl - sportklas - jaar 1 en 2Atheneumplus Haren zaterdag 26 januari 2013 / tussen 10.00-13.00 uurWesterse Drift 98, 9752 LK Haren, tel. 050-4065730 • vestigingsdirecteur: Klaas Penatheneumplus - jaar 1, 2 en 3atheneum - jaar 4, 5 en 6 studiehuis en Montessorihavo - jaar 4 en 5 studiehuis en MontessoriVMBO Bovenbouw Groningen Zuid Van Iddekingeweg 140, 9721 CV Groningen, tel. 050-3656700vmbo tl, kunst & media, grafimedia, techniek breed - jaar 3 en 4VMBO Bovenbouw Groningen Zuid Van Schendelstraat 1, 9721 GV Groningen, tel. 050-3656600vmbo sector economie zorg & welzijn - jaar 3 en 4 internet: www.onderwegnaarzernike.nl e-mail: info@zernike.nl
 3. 3. Voor de leesbaarheid van dit boekje wordt Gedurende het schooljaar kunnen fotoreportagesvolstaan met ‘ouders’, waarmee vanzelfsprekend gemaakt worden. Wanneer u bezwaar heeft tegenook ‘verzorgers’ en ‘voogden’ bedoeld worden. publicatie van een foto van uw zoon of dochter kuntDe locatie Harm Jan Zondag wordt in ons u dit aangeven bij de vestigingsdirecteur. Wij wijzen usamenwerkingsverband met het Noorderpoort er op dat mogelijke publicaties van foto’s in krantenorganisatorisch meegenomen met het Zernike en tijdschriften, of film- of televisieopnamen, metCollege. Deze school valt niet onder de vermelde daarop leerlingen van onze school, onder de zgn.gemeentelijke regelingen. vrije nieuwsgaring vallen. met studiehuis studiehuis studiehuis JuniorCollege Atheneum plus JuniorCollege JuniorCollege JuniorCollege vmbo-breed
 4. 4. ZERNIKE COLLEGE Waar staan wij voor?Eigenwijs onderwijs We vinden het belangrijk dat leerlingen plezier hebbenDe school als ontdekkingsreis in school, keuzes leren maken en zich gaandeweg verantwoordelijk voelen voor hun eigen schoolloopbaanIn deze gids geven wij een beeld van onze school. en hun keuze voor de toekomst. Daarom krijgenEen beeld om je een indruk te geven van wat je leerlingen ruime kansen om hun ambities te ontdekkenkunt verwachten als je begint aan een nieuwe en te ontwikkelen. Leerlingen die voor het Zernikeontdekkingsreis na de basisschool. In vogelvlucht ziet College kiezen hebben een actieve werkhouding. Dehet Zernike College er zo uit. inzet en kwaliteit van de docenten bepalen de kwaliteit van de school. De medewerkers voelen zich betrokkenWaaraan herken je ons? bij de school, bij elkaar en de leerlingen. Ouders zijn• ijf kleine JuniorColleges in Groningen, Haren, v actief betrokken bij de school en hebben vertrouwen in Zuidlaren; de koers.• vmbo op Junior locaties;• zorgschool; We zijn openbaar en uitdagend• Montessori van 1e t/m 6e klas; Onze school valt onder het bestuur van Openbaar• Technasium van 1e t/m 6e klas; Onderwijs Groep Groningen (O2G2).• cultuurprofielschool; We zijn een brede openbare scholengemeenschap voor• topsporttalentenschool; atheneum, havo en vmbo. Zwart, wit, gelovig,• kwaliteitsschool; niet-gelovig: Iedereen is welkom.• opleidingsschool. Uitdagend voor leerlingen: activerend en didactisch afwisselend onderwijs. Leerlingen kunnen diverseWie zijn wij? leerroutes volgen die rekening houden met verschillenVierhonderd enthousiaste medewerkers met het hart in tempo, niveau, leerstijl en leerbehoeftes.op de goeie plek. Mensen die met passie aan een Uitdagend voor medewerkers: Het Zernike Collegegemeenschappelijk doel werken voor 3200 leerlingen is uitdagend voor de medewerkers en speelt in op hunverspreid over zeven scholen. kwaliteiten en talenten.Waar vind je ons? We bieden je veel kansen om te kiezen• n Groningen-Zuid (vier locaties); i Wij gaan ervan uit dat je het maximale uit jezelf• n Haren (twee locaties); i haalt. Plezier in school en leren, goede prestaties en• n Zuidlaren (één locatie). i ontdekken wat je kunt, staan centraal. Het Zernike College leert kinderen keuzes te maken via keuzevakken, projecten, actieve taken, profielen, leerwegen,sectoren. In de onderbouw met structuur en begeleiding, later meer zelfstandig, afhankelijk van de leerling.
 5. 5. Wij bieden kansen voor doeners en denkers in het vmbo, Ons vmbo bereidt je goed voor op de mbo opleidinghavo, atheneum dankzij verschillende profileringen kunst, theater media of grafimedia.zoals: We zijn groot en kleinschalig• n Groningen Zuid aan de Helperbrink het Montessori I Dat klinkt gek maar is het echt niet. Groot zijn: heel veel JuniorCollege met het talentprogramma werkplaats - leerlingen hebben voor ons gekozen waardoor we de atelier en het thuiswerkvrije Harm Jan Zondag Junior grootste scholengroep van Groningen zijn. We geloven College met o.a. havoplus klassen. niet in ‘Big is Beautiful.’• n Haren het JuniorCollege aan de Rummerinkhof met I We organiseren alles kleinschalig: op de vijf JuniorCol- het technasium voor havo- en atheneumleerlingen. leges ontmoet je je medeleerlingen van de eerste drie• oor leerlingen die meer aankunnen hebben wij in V leerjaren. Op die manier hebben we kleine en veilige Haren de atheneumplus-opleiding. vestigingen gemaakt. Elke locatie heeft zijn eigen gezicht• In Zuidlaren het JuniorCollege aan de Julianalaan met en sfeer. o.a. atheneum-X-tra, vmbo-breed opleidingen en de De bovenbouw breng je door op onze grootste locatie in TL-sportklas. Haren (Westerse Drift). Ook daar kennen we een klein-• In de havo/atheneum bovenbouw aan de Westerse schalige inrichting van de school met twee studiehui- Drift in Haren Montessori-onderwijs en het studiehuis. zen. We gaan bouwen aan een compleet nieuwe school• Vmbo-leerlingen bovenbouw op twee kleine locaties: in Haren, waar wij hopelijk in augustus 2015 kunnen Van Iddekingeweg voor de theoretische leerweg (tl), intrekken. Groot zijn heeft ook voordelen: we kennen een grafimedia en techniek breed. groot aanbod van vakken, projecten, culturele activitei- Van Schendelstraat voor beroepsgerichte opleidingen ten, excursies. We hebben een ruim aanbod voor alle zoals administratieve dienstverlening, horeca, leerlingen, geven extra zorg waar nodig en stimuleren toerisme voeding en zorg welzijn. uitblinkende leerlingen in kennis, sport en cultuur.Erkende topsportstalentschool We zijn grenzeloos en vertrouwdWij zijn een erkende school voor topssporters. Dat Over je eigen grenzen heen gaan. Je verlegt letterlijkbetekent dat wij ons Topsporttalent school mogen je grenzen door op reis te gaan en andere mensen innoemen. Als je talent hebt voor sport, kun je bij ons andere landen met andere gewoontes te ontmoeten.studeren en sport goed combineren. Dat doen we in 4 vmbo. In 4 havo en 4 atheneum hebben wij een uitwisselingsprogramma met twaalf EuropeseCultuurprofielschool scholen. Wij halen de buitenwereld in de school in en weWij zijn een cultuurprofielschool. Dus je vindt heel brengen de school de buitenwereld in. Denk aan maat-veel culturele activiteiten in het schoolprogramma schappelijke stages, Pre-University College, Cambridgezoals dans, drama, muziek. Je kunt meedoen in English, de cultuurmarathon en excursies. We makenpopkoren of een bigband. Je kunt de show maken op intensief gebruik van de elektronische leeromgeving enmuziekavonden. De onderbouw kent een complete multimedia.cultuurmarathon.
 6. 6. We zorgen voor een goede doorstroom van onder- naar Frits Zernike (1888-1966)de bovenbouw en het vervolgonderwijs in mbo, hbo en De naam van onze school verwijst naar een grootuniversiteit. geleerde aan de Rijksuniversiteit Groningen:We hopen dat je je vertrouwd voelt. Alle locaties van Frits Zernike, hoogleraar in de natuurkunde en winnaarhet Zernike College bieden een overzichtelijk en veilig van de Nobelprijs voor natuurkunde in 1953.leer- en leefklimaat dat past bij de leeftijd van de leer- Met trots dragen wij als school de naam vanling. De school biedt extra zorg als dat nodig is. De groei deze geleerde. Wij eren hiermee zijn kennis,naar zelfstandigheid van leerlingen staat voorop. Op alle doorzettingsvermogen, passie en creativiteit. Alslocaties gelden dezelfde basisregels voor gedrag van school willen we zestig jaar na de eerste Nobelprijsleerlingen en leerkrachten. We vinden het belangrijk voor de RUG diezelfde waarden doorgeven aan al onzedt tussen alle lagen van de schoolbevolking contacten leerlingen en medewerkers.zijn. Dat versterkt de dagelijkse sfeer en de veiligheid en Wij werken vanuit ons hart met leerlingen voordraagt bij aan wederzijds begrip en respect. leerlingen. Als je voor het Zernike College kiest, weet je waar je voor kiest: eigenwijs onderwijs, de school alsWe werken nauw samen met ontdekkingsreis.• het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Ik nodig je uit met ons mee te reizen.• Dansacademie Lucia Marthas;• Topsporttalentscholen in Nederland; Henk Tameling, rector• Topsport Steunpunt Noord (TSN); • ACLO en sportbonden op het gebied van hockey, roeien, tafeltennis, korfbal, waterpolo en tennis;• ijksuniversiteit Groningen, Noordelijke Hogeschool R Leeuwarden en Hogeschool Windesheim Zwolle.Wil jij of je ouders nog meer weten?• Kijk dan op onze site: www.zernike.nl of www.onderwegnaarzernike.nl• ns schoolplan 2011-2014 is vanaf de site te O downloaden.• De kwaliteit van onze school: www.onderwijsinspectie.nlHeb je nog vragen? Mail dan naar info@zernike.nl
 7. 7. Inhoud JuniorColleges 8 Montessori JuniorCollege Groningen 8 Harm Jan Zondag JuniorCollege Groningen 10 Atheneumplus Haren 12 JuniorCollege Haren 14 JuniorCollege Zuidlaren 16 Bovenbouw atheneum/havo, studiehuis en Montessori 18 Bovenbouw vmbo, Groningen Zuid 21 Leerlingbegeleiding 25 Zernike College: Topsport Talent School 30 Cultuureducatie 32 Binnen- en buitenlandse activiteiten 34 Algemene informatie 35 Organisatie en communicatie 38 Kwaliteitszorg 41 Schoolkosten 44 Busverbindingen 47 7
 8. 8. 1 JuniorColleges Montessori JuniorCollege Groningen ‘Leer mij het zelf te doen’ Doelgroep Wat doen docenten? atheneum, havo jaar 1, 2 en 3 vmbo tl t/m bb jaar 1 en 2, • zelfontdekkend actief leergedrag stimuleren; incl. lwoo • oede samenwerking tussen leerlingen g activeren; Ons uitgangspunt • itdagend lesmateriaal gebruiken, waarmee u De leerling staat centraal in het leerproces. Leidend leerlingen zelfstandig kunnen werken; idee is: ‘Leer mij het zelf te doen’. Dit betekent dat • en motiverende, stimulerende en persoonlijke e de leerling zorgvuldig begeleid wordt op weg naar begeleiding door docenten en mentor. zelfstandigheid. Het onderwijs van het Montessori JuniorCollege is gebaseerd op de ideeën van Maria Hoe is de inrichting van het gebouw? Montessori en andere reformpedagogen van het Ons gebouw is ingericht volgens de principes van de vernieuwingsonderwijs, zoals Helen Parkhurst (Dalton) voorbereide omgeving d.w.z. veel studieplekken, een en Peter Petersen (Jenaplan). doorlopende expositie van leerlingenwerkstukken en een ultramoderne mediatheek/open leercentrum. Hoe merk je dat de leerling centraal staat? Leerlingen leren op een zorgvuldig begeleide manier Hoe groot is de school? verantwoordelijkheid te dragen voor hun studie, voor Ongeveer 675 leerlingen. Waar is het vervolg? hun gedrag en voor het functioneren in en van de groep. De Montessori-bovenbouw is gehuisvest aan de Westerse Drift 98 in Haren. 8
 9. 9. Hoe is de inrichting van de klassen?In jaar 1 en 2 onderscheiden we een atheneum-klas,atheneum/havo-klassen, havo/tl-klassen, tl/kb-klassenen bb-klassen. Aan het einde van leerjaar 2 wordtdefinitief gekozen voor atheneum 3, havo 3 of vmbo 3.Na atheneum 3 en havo 3 stromen onze leerlingen doornaar de Montessori-bovenbouw.Hoe wordt er gewerkt?Circa 70% van de leertijd werken de leerlingen inde werkplaats aan vakken en leergebieden. In dewerkplaats worden vakoverstijgende en uitdagendeopdrachten aangeboden. Authentiek leren enbuitenschools leren zijn kernbegrippen.Pedagogisch klimaat en mentoraatWe vinden het belangrijk dat leerlingen zichzelfkunnen zijn in een veilige en vertrouwde leeromgeving.Leerlingen worden hierbij actief betrokken bijvoorbeeld Twee mentoren zijn verantwoordelijk voor de klas envia het leerlingenparlement. Binnen de klassen wordt verzorgen de mentorlessen met aandacht voor hetgewerkt met een dubbelmentoraat. zelfstandig leren werken, het zelfstandig leren en het plannen van de toetsen en keuzewerktijduren. Cultuurprofielscholen Het Montessori JuniorCollege is een erkende cultuurprofielschool Met ingang van het komende schooljaar wordt gestart met een kunst- en cultuurstroom gedurende de drie wekelijkse atelierlessen. Extra vakken Cambridge English, denklessen, filosofie en Chinees. Communicatie Ouders en leerlingen kunnen de resultaten bekijken via het computerprogramma Magister. Er is een actieve leerlingenraad en een oudercommissie. 9
 10. 10. Harm Jan Zondag JuniorCollege GroningenThuiswerkvrij-/LUW onderwijs Naast reguliere klassen heeft de locatie specialeen actieve individuele zorg lwoo-groepen met maximaal 16 leerlingen. Daar wordt zeer gestructureerd les gegeven door een klein gespecialiseerd docententeam. Iedere klas heeft eenDoelgroep eigen lokaal. Dit systeem zorgt ervoor dat de overstapatheneum, havo, vmbo tl jaar 1, 2, 3 en 4 van de leerlingen van de basisschool naar het voortgezetvmbo kb, bb jaar 1 en 2, incl. lwoo onderwijs natuurlijk verloopt. Combinatiegroepen van maximaal twintig leerlingen,Ons uitgangspunt bestaande uit reguliere tl, havo-atheneumleerlingenDe locatie kenmerkt zich door thuiswerkvrij-/luw en tl, havo-atheneumleerlingen met ASS-problematiekonderwijs en actieve individuele zorg. De school heeft vaak met een RENN4-indicatie krijgen inclusiefzich ook speciaal toegelegd op leerlingen met een onderwijs. We hebben dakpanklassen voor havo/tl engedragspsychiatrische stoornis, die cognitief op atheneum/havo. De tl-leerlingen uit de havo/tl-klasatheneum/havo niveau functioneren. doen examen op het Harm Jan Zondag JuniorCollege. Zij stromen door na hun tl-examen naar het studiehuisHoe merk je dat de leerling centraal staat? atheneum/havo of mbo niveau 4. In de tweede klas vmboIn een kleine setting met veel structuur en begeleiding is er in het programma praktische sector oriëntatiekunnen de leerlingen optimaal leren en presteren. (pso) veel aandacht voor de keuzes in de bovenbouw vanDe leerling is zeker geen nummer en iedereen kent het vmbo. De leerlingen krijgen praktijklessen op deiedereen. twee bovenbouwlocaties van het vmbo.Hoe groot is de school?De locatie herbergt 260 leerlingen en heeft 10 theorie-lokalen en diverse praktijklokalen.Hoe is de inrichting van de klassen?Het onderwijs is ingericht volgens het dakpanmodel.Verschillende niveaus zitten bij elkaar in de klas.Hierdoor is het mogelijk, dat een leerling opstroomtnaar een hoger niveau, maar in de eigen groep blijftzitten. Bij afstroom naar een lager niveau kan deleerling vaak in de eigen groep blijven.10
 11. 11. Extra vakken Soms heeft een leerling extra aandacht nodig, waar in de les geen tijd voor is. Leerlingen die vastlopen in hun aanpak van leren kunnen met remedial teaching worden geholpen. Sommige leerlingen hebben baat bij een training sociale vaardigheden en training faalangstreductie. Andere leerlingen maken gebruik van de dyslexieregeling, die recht geeft op extra voorzieningen en een beoordeling die bij hen past. Alle zorg wordt geleverd via het zorgteam. Voor alle leerlingen van de Harm Jan Zondag JuniorCollege met een persoonsgebonden budget bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een coaching traject. CommunicatieHoe wordt er gewerkt? De oudercommissie is actief betrokken is bij deDe leerling wordt uitgedaagd om het niveau te halen dat school. De ouders worden via de digitale nieuwsbriefbij hem past. Elke lwoo-leerling en elke leerling met geïnformeerd. De dagelijkse roosterwijzigingen zijn teeen RENN4-indicatie heeft een individueel handelings- vinden op www.vondelklets.nl.plan, dat besproken wordt met de ouders en na elkeleerlingbespreking zo nodig wordt bijgesteld.Pedagogisch klimaat en mentoraatHet gehele leerproces vindt op school plaats en daarbijpast het werken in eigen tempo. De school houdt zozicht op de vorderingen van elke leerling en kan snelen adequaat ingrijpen als dat nodig mocht zijn. Deleerlingen zijn medeverantwoordelijk voor de rust enorde in de lokalen, in de gangen en in de kantine. Zijleren daarbij elkaar aan te spreken en te motiverenom op een goede manier met hun leeromgeving om tegaan. De sociale veiligheid in school is zo geborgd. Er isextra aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkelingen de groei naar zelfstandigheid van leerlingen. Hetmentoraat vervult hierin een belangrijke rol. 11
 12. 12. Atheneumplus HarenUITDAGEND atheneum 4, 5 en 6 worden gegeven. In de bovenbouw wordt ook een plus-programma aangeboden. In de bovenbouw behoort naast de reguliere vakken hetDoelgroep volgen van een PUC-module (Pre-University-College)atheneumplus jaar 1, 2 en 3 van de Open Universiteit, het halen van een Cambridge certificaat voor het vak Engels en het volgen van het vakOns uitgangspunt cultuur en wetenschap tot de mogelijkheden.De atheneumplus opleiding is bedoeld voor leerlingen diede uitdaging willen aangaan om een zwaarder en uitge- Hoe merk je dat de leerling centraal staat?breider vakkenaanbod te volgen dan door de reguliere Het programma en de werkvormen zijn aangepastatheneumopleiding wordt aangeboden. aan de capaciteiten en vaardigheden van de leerling.Getalenteerde leerlingen die openstaan voor diepgang In atheneumplus willen we leerlingen uitdagen meer tein de lesstof en creatief en wetenschappelijk denken, doen door aan te sluiten bij wat ze al kennen/kunnenzullen in deze atheneumplus opleiding extra gemotiveerd en van daaruit ze te stimuleren. Dat betekent dat we inworden. De lessen vinden plaats in het gebouw aan overleg met een leerling en ouders soms afwijken vande Westerse Drift te Haren, waar ook de lessen aan het ‘gewone’ lesprogramma. Hoe groot is de school? De locatie herbergt 1050 leerlingen atheneum/havo uit de leerjaren 4 t/m 6 en 150 leerlingen van de onderbouw atheneumplus, leerjaren 1 t/m 3. Hoe is de inrichting van de klassen? De lessen vinden zo veel mogelijk plaats in vaklokalen, in wisselende opstellingen afhankelijk van de werkvorm. In de meeste lokalen is een LCD scherm met internet- verbinding aanwezig. Daarnaast wordt er lesgegeven in de mediatheek. Hoe wordt er gewerkt? De meeste lessen zijn klassikale lessen, waarbij de docent de regie heeft. Meestal bestaat de les uit een12
 13. 13. volgen. Ze worden aangemoedigd meer te doen dan de verplichte basisstof. Pedagogisch klimaat en mentoraat In de atheneumplus willen we leerlingen op veel gebieden uitdagen, maar stellen we ook grenzen. Er is een open communicatie tussen leerlingen en docenten, waarbij het uitgangspunt is dat de leerling iets wil leren en daar de docent bij kan gebruiken. Andersom willen docenten graag leerlingen iets leren en verwachten we dat leer- lingen daarvoor open staan. Atheneumplus vakken zijn Wetenschap, onderzoek en ontwerpen, (dit vak biedt voornamelijk projectgestuurd onderwijs.), Spaans. cultuur en filosofie. Communicatie Er is een oudercommissie van de atheneumplus onderbouw en een leerlingenraad van de locatie Westerse Drift.deel instructie en een deel zelfwerkzaamheid, waar-bij er individueel maar ook in groepen gewerkt kan/mag worden. Uitzondering is WO+, waarbij uitsluitendin groepen zelfstandig aan opdrachten wordt gewerkt.Deze docenten hebben de rol als coach en niet alsinstructeur.LeerstofaanbodBij de vakken ligt in het algemeen het tempo hoger enwordt er meer diepgang geboden dan met de reguliereatheneum opleiding. Leerlingen van atheneumplus kun-nen waar mogelijk een gedifferentieerd leerstoftraject 13
 14. 14. JuniorCollege HarenStructuur en technasium de leerlingen in het eerste leerjaar in een vast lokaal alle theorievakken hebben en, in zowel leerjaar 1 als 2, les krijgen van een vaste groep docenten. DaarnaastDoelgroep werken deze leerlingen met een weektaak en hebbenatheneum, havo met technasium jaar 1, 2 en 3 ze een andere lessentabel met minder theorie-, envmbo tl/kb jaar 1 en 2 meer praktijkvakken. Deze klassen beginnen en eindigen de week met een mentorles, waarin onderOnze uitgangspunten andere de weektaak wordt besproken. Ook krijgen ze per week twee studielessen. De week eindigt metMeer structuur in het VMBO een ‘huiswerkuur’: onder begeleiding van een vanOp de Rummerinkhof krijgen de vmbo klassen les de mentoren maken de leerlingen hun werk van devolgens een opzet met meer structuur. Dit houdt in dat week af.14
 15. 15. voor de aan zijn/haar zorg toevertrouwde leerlingen en het directe contact dat de mentor met het thuisfront verzorgt, kan elke leerling het gevoel krijgen dat hij/zij centraal staat. Hoe groot is de school? Het schoolgebouw kent 18 (vak)lokalen, waaronder een technasiumwerkplaats en herbergt 514 leerlingen in 18 klassen die begeleid worden door 55 medewerkers. Hoe is de inrichting van de klassen? In leerjaar 1 en 2 wordt het vakonderwijs aangeboden in dakpanklassen op het niveau van de leerling. Aan het einde van het tweede leerjaar zorgen wij ervoor datTechnasium de leerlingen op de juiste plek zitten qua niveau. HierinOp de onderbouw van het Technasium hoeven speelt de mentor een belangrijke rol.leerlingen niet te wachten om groot te mogen zijn.Tijdens het vak onderzoek ontwerpen krijgen zij Hoe wordt er gewerkt?tijdens zeven weken durende projecten de kans om, Pedagogisch klimaat en mentoraatbehalve leerling, ook architect, milieudeskundige, In de eerste klas hebben alle leerlingen in de eersteschoolarts of ruimtekundige/astronaut te zijn. Zij periode wekelijks les in studievaardigheden. In hetkunnen op die manier, onder begeleiding van docenten, mentoruur is er aandacht voor de sociaal-emotioneleervaren hoe het is om te werken voor een externe ontwikkeling van de leerling. Ook wordt er in hetopdrachtgever uit de maatschappij. De opdrachtgever mentoruur aandacht besteed aan het presteren volgensbiedt een actuele case aan als project, geeft feedback verwachting van het advies van het basisschoolteam.op het werkproces en beoordeelt, samen met docenten, De mentor zorgt voor een open en direct contact methet eindproduct. het thuisfront.Hoe merk je dat de leerling centraal staat? Extra vakkenDoor de kleinschaligheid van onze locatie kennen wij Onderzoek ontwerpen.elke leerling van naam en gezicht. Onze kantineruimteis letterlijk de centrale ontmoetingsplek voor de Communicatieleerlingen waar zij in een veilige omgeving zichzelf Er is een leerlingenraad en een oudercommissie.kunnen zijn. De pedagogisch toezichthouder zorgtervoor dat de rust tijdens de lessen gewaarborgdwordt. Door de persoonlijke aandacht van elke mentor 15
 16. 16. JuniorCollege ZuidlarenRespect voor elkaarDoelgroep Hoe merk je dat de leerling centraal staat?atheneum-X-tra, atheneum, havo jaar 1, 2 en 3 De ontwikkeling van iedere leerling staat voorop.vmbo tl jaar 1, 2, 3 en 4 Leerlingen worden begeleid naar zelfstandigheid entl-sportklas jaar 1 en 2 volwassenheid. Aan de lwoo-leerlingen in het vmbovmbo-breed jaar 1 en 2, incl. lwoo wordt extra zorg en begeleiding gegeven op basis van een individueel handelingsplan.Ons uitgangspuntDe brede instroom en kleinschalige setting zorgen voor Hoe groot is de school?een open en veilige sfeer, gebaseerd op respect voor De locatie biedt aan 400 leerlingen onderdak die doorelkaar. 40 medewerkers begeleid worden.
 17. 17. neum-X-tra klas. Er is daarnaast aandacht voor vmbo- breed leerlingen, die meer praktisch gericht zijn en meer gebaat zijn bij een kleine setting en meer structuur. Extra vakken Leerlingen kunnen in 3 atheneum, op vrijwillige basis, kiezen voor Cambridge English. Dit betekent dat zij in de gelegenheid worden gesteld het internationaal erkende First Certificate te halen, in de bovenbouw kunnen zijHoe is de inrichting van de klassen? vervolgens nog het Advanced Certificate halen. Havo enDe meeste leerlingen hebben onderwijs in dakpan- atheneum leerlingen kunnen vanaf de eerste klas Fastklassen in de eerste twee jaar van de onderbouw. Er is Lane English volgen. In de bovenbouw van de havo kun-voldoende gelegenheid om te switchen qua niveau. nen zij vervolgens het First Certificate halen. De locatie heeft de stroom atheneum-X-tra. De nadruk ligt op eenHoe wordt er gewerkt? uitgebreider vakkenaanbod: vier moderne vreemde talen,Naast het vakonderwijs en keuzelessen heeft de locatie filosofie, cultuur en informatiekunde zijn verplichte vak-vakoverstijgende projecten. Leerlingen uit jaar 1 en 2 ken. De doelgroep bestaat uit getalenteerde en gemoti-hebben twee uur per week projecten zoals science, mo- veerde leerlingen met een positief atheneumadvies vanderne vreemde talen, cultuur en mens en maatschappij de basisschool en een hoge citoscore. Het onderwijs inwaarin samenhang tussen vakken centraal staat. De de diverse vakken is in de digitale leeromgeving ingebed.expressievakken muziek, tekenen, drama, beeldende De locatie heeft voor vmbo-leerlingen een tl-sportklasvorming, lichamelijke opvoeding en de computerles en een vmbo-breed-kans. De verbinding tussen praktijkgeven de leerlingen de gelegenheid om creatief en actief en theorie staat in het onderwijs centraal. De nadruk inbezig te zijn. deze stroom ligt op het werken aan zelfvertrouwen van de leerlingen en zin in leren.Pedagogisch klimaat en mentoraatDe locatie besteedt veel aandacht aan het aanleren van Communicatiestudievaardigheden, huiswerkplanning, proefwerkvoor- Er is een leerlingenraad en een ouderraad.bereiding en gebruik van hulpmiddelen als encyclopedie,woordenboek en atlas. Dat gebeurt in het mentoraat,de eerste periode van keuzelessen en tijdens de lesseninformatievaardigheden.Daarnaast wordt tijdens de mentorlessen gewerkt metde methode Breingeheimen. Hierin is veel aandacht voorde sociale omgeving en gedrag. Cognitief getalenteerdeleerlingen kunnen zich verder ontwikkelen in de athe- 17
 18. 18. 2 Bovenbouw Atheneum/havo, studiehuis en Montessori atheneum – jaar 4, 5 en 6 sector waar de interessesfeer van de leerling ligt. De havo - jaar 4 en 5 tweede fase voorziet in die vraag door onderwijs aan te bieden in vier profielen: • cultuur en maatschappij (cm); Bovenbouw atheneum/havo, Haren • economie en maatschappij (em); Na de onderbouw vervolgen leerlingen het onderwijs in • natuur en gezondheid (ng); de bovenbouw, de tweede fase. Voor de Montessorileer- • natuur en techniek (nt). lingen is op 1 augustus 2009 de Montessori bovenbouw gestart. In de tweede fase wordt onderwijs gegeven Alle leerlingen volgen lessen in algemeen vormende volgens het pedagogisch didactische model ‘het stu- vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer, cul- diehuis’. In het studiehuis worden de vaardigheden die turele en kunstzinnige vorming (ckv) en lichamelijke de leerling heeft opgebouwd in de onderbouw verder opvoeding (lo). Op het atheneum komen daar een uitgebouwd en uitgediept. Er is veel aandacht voor het tweede moderne vreemde taal en algemene natuur- ontwikkelen van het zelfstandig werken en leren en het wetenschappen (anw) bij. Deze vakken vormen het dragen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerpro- gemeenschappelijk deel. De leerling kiest één profiel ces. Beheersing van deze vaardigheden is een noodza- uit bovenstaande vier mogelijkheden. Binnen dat profiel kelijke voorwaarde voor succes in het hoger beroepson- zijn er verplichte vakken en vakken waaruit een keuze derwijs en het wetenschappelijk onderwijs. moet worden gemaakt. In alle profielen behalve cm op de havo is wiskunde verplicht. Onderwijs in één van de vier profielen Daarnaast bestaat het vrije deel. Hierin kiest een Een voorwaarde voor succes in de vervolgopleiding is leerling minimaal één vak, dat aansluit bij zijn of haar een brede algemene vorming met een accent op de interessesfeer of dat past bij zijn of haar profiel. 18
 19. 19. De leerling kan in het vrije deel kiezen uit de traditionele wijs in de tweede fase, heeft het Zernike College geko-vakken, maar ook uit nieuwe vakken, zoals manage- zen voor een invulling met twee belangrijke kenmerken:ment en organisatie, Spaans, filosofie of bewegen, sport • e lessen in de vakken bestaan uit kernlessen en Den maatschappij (bsm). In het vrije deel van de opleiding keuzelessen. In de kernlessen krijgt de leerling allevinden ook andere activiteiten plaats zoals studiebege- relevante leerstof van een vak aangeboden en maaktleiding in het mentoraat, internationalisering en loop- hij of zij zich vaardigheden eigen. In de keuzelessenbaanoriëntatie. kiest de leerling welk vak hij of zij gaat volgen. Alle vakken bieden verschillende keuzelessen aan, bijvoor-Onderwijs in het studiehuis beeld vakverrijkende activiteiten, vakbegeleiding ofOm te kunnen voldoen aan de eisen die het pedagogisch remediërende lessen. Iedere leerling maakt zelf eendidactische model ‘het studiehuis’ stelt aan het onder- keuze in overleg met de mentor. De leerlingen die een maatschappijprofiel op de havo kiezen hebben daarnaast de keuze uit een aantal pro- jecten in de lessen 2FM (2e fase M profielen). • en studiejaar bestaat uit 1600 studiebelastinguren E (sbu). In de dagelijkse praktijk betekent dit, dat de leerling gemiddeld genomen 40 uur per week met school bezig is. Van die 40 uur zijn ongeveer 24 uur docentgestuurd en de overige 16 uur zijn leerlingen zelf met hun studie bezig. Onderwijs in de Montessori bovenbouw Het onderwijs in de Montessori bovenbouw is gebaseerd op de uitgangspunten van het Voortgezet Montessori Onderwijs. Dit zijn: ‘hoofd, hart, handen’; ‘leren kiezen’; ‘leren reflecteren’; ‘sociaal leren’; ‘samenhang leerstof’ en ‘verbinding binnen-buiten school’. Het onderwijs is vormgegeven in een drietal verschillende lesvormen. De klasselessen zijn inspirerende en activerende vaklessen waarin vakinhoud en aanpak van het leren aan de orde zijn. De klasselessen worden gegeven door de eigen vakdocent en zij vormen de leidraad van het vakonderwijs. In de klasseles zijn de groepen homo- geen van samenstelling. Naast (vrijwel) elke klasseles kiest de leerling zelf een begeleidingsles, ook dit is een vakles. 19
 20. 20. Eindexamen Leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar het schoolexamenboek waarin het schooljaar uitgebreid wordt beschreven. Een leerling die in het vierde leer- jaar begint met de tweede fase, begint ook gelijk aan zijn of haar eindexamen. Gedurende de gehele tweede fase is een leerling bezig met het examendossier. In dat examendossier laat de leerling zien dat hij of zij bepaalde opdrachten gedaan heeft en zich bepaalde vaardigheden eigen heeft gemaakt. Dit soort onderde- len wordt aangeduid met ‘handelingsdeel’. Ook zijn er vakken en onderdelen van vakken die afgesloten worden in de vooreindexamenklassen. Het eindexamen bestaat uit twee delen. Eerst legt de leerling een schoolexamen (se) af. Daarnaast doet de leerling in mei mee aan hetIn deze lessen vindt de verdere verwerking van de leer- landelijk eindexamen, het centraal examen (ce). Som-stof plaats onder begeleiding van een vakdocent. In de mige vakken kennen alleen een schoolexamen. Onder-begeleidingslessen zijn de groepen heterogeen van sa- deel van het schoolexamen is een rekentoets die in hetmenstelling. Voor de klasse- en begeleidingsles speelt voor-examenjaar kan worden afgelegd. De resultatende ‘leerwijzer’ een centrale rol. Dit is een ‘spoorboekje’ van het se en het ce samen bepalen of een leerlingbij het vak, vergelijkbaar met de werkwijzer/takenkaart geslaagd is.uit het Montessori JuniorCollege. Tenslotte heeft eenleerling elke week een mentorles en keuzewerktijd. Inde keuzewerktijd wordt specifieke vakondersteuningof –verrijking aangeboden, maar ook zaken als extrabegeleiding, schoolkrant, leerlingenraad en podiumpre-sentaties. Specifiek voor de bovenbouw is het vakgebied‘Studium Generale’. Bij Studium Generale werken deleerlingen samen aan een aantal (vak)integratieve mo-dules, passend bij de ontwikkelingsfase van de leerling.Ook in de Montessori-bovenbouw bestaat een studiejaaruit 1600 sbu. Gemiddeld genomen betekent dit dat deleerling 40 uur per week met school bezig is. Van die 40uur zijn er ongeveer 24 uur docentgestuurd, de overige16 uur zijn leerlingen zelf met hun studie bezig.20
 21. 21. Bovenbouw vmbo Groningen Zuidvmbo jaar 3 en 4 Op deze wijze staat het Zernike College garant voor een goede doorstroom naar het middelbaar beroepson- derwijs (mbo).LeerwegenHet vmbo kent vier leerwegen. De leerling kiest in aan- VAN IDDEKINGEWEGsluiting op jaar 1 en 2 een leerweg die het beste bij hem De vernieuwde theoretische leerwegof haar past. Elke leerweg heeft een eigen programma Deze leerweg geeft leerlingen de mogelijkheid door teen een eigen karakter. De ene weg is theoretisch, de stromen naar de hoogste niveaus van het mbo (niveau 3andere praktisch en weer een ander zit er tussenin. en 4) of alsnog naar havo 4 over te stappen. In de afge-Vanaf jaar 3 werken leerlingen voor hun diploma door lopen schooljaren is steeds meer dan 20 % van de leer-het afsluiten van onderdelen van het examenpro- lingen vanuit de theoretische leerweg jaar 4 (tl) door-gramma. Het Zernike College biedt in aansluiting op het gestroomd naar havo 4. Voor veel leerlingen is het nogleerjaar 1 en 2 de volgende leerwegen aan: niet duidelijk welke keuze het meest geschikt is: mbo of• de theoretische leerweg (tl); havo. Wij vinden dat de keuze voor het mbo een andere• de kaderberoepsgerichte leerweg (kb); voorbereiding vergt dan die voor het havo. Vandaar dat• de basisberoepsgerichte leerweg (bb). we besloten hebben om twee profielen te ontwikkelen: een mtl-profiel gericht op het mbo en een htl-profielSamenwerking Groningen ZuidVmbo-leerlingen aan de Van Iddekingeweg/Van Schen-delstraat volgen daar de theoretische en de beroepsge-richte leerwegen in de afdelingen grafimedia, techniekbreed, commerciele dienstverlening, administratievedienstverlening, consumptief en zorg welzijn.De eerste twee leerjaren van het vmbo verblijven deleerlingen in de Juniorlocaties Helperbrink en Vondel-laan te Groningen, het Rummerinkhof te Haren en in deJulianalaan te Zuidlaren.Voor jaar 3 en 4 gaan deze leerlingen naar één van delocaties in Groningen Zuid: de Van Iddekingeweg 140 ofde Van Schendelstraat 1. Het Zernike College is op dezemanier in staat de leerlingen optimaal te laten profite-ren van het brede onderwijsaanbod binnen het vmbo. 21
 22. 22. komstig beroep in de (re-) creatieve en vermaakssector, op mbo of hbo niveau. Naast grafimedia (multimedia, audiovisueel) is tekenen, naast de normale vakken, een verplicht examenvak. Dit profiel sluit goed aan op de Montessori onderbouw, maar is eveneens geschikt voor (creatief aangelegde) leerlingen van alle andere Junior- Colleges. In de basisberoepsgerichte leerweg verzorgt een klein docententeam het onderwijs. Integratie van theorie endat voorbereidt op het havo. In beide gevallen halen de praktijk staat bij de competentiegerichte opdrachtenleerlingen een tl-diploma. In de mtl-stroom krijgen de centraal.leerlingen een dagdeel per week loopbaanoriëntatie enkeuze sector (‘loeks’). In de derde klas oefenen ze op Grafimediade verschillende locaties van het Noorderpoort prak- De wereld wordt digitaal. Deze digitale wereld is hettijksimulaties in de verschillende sectoren van het mbo domein van onze jeugd. De grafische wereld gaat over(administratie, techniek, economie, landbouw en zorg communicatie en media, niet alleen over gedrukte welzijn, niveau 3 en 4.). De praktijksimulaties worden media, maar ook over nieuwe media. Het is voor deverzorgd door mbo-docenten. Doel is om de leerlingen jeugd die zich oriënteert op haar toekomst interessanteen zo helder mogelijk beeld te geven van de moge- te weten dat binnen de opleiding grafimedia veel ver-lijkheden in het mbo, zodat ze in de vierde klas theore- anderingen in de digitale wereld zijn opgenomen. Zo istische leerweg een gefundeerde sectorkeuze kunnen de huidige afdeling het medium geworden voor allerleimaken. Weinig leerlingen kiezen na dit programma vormen van gedrukte en geprinte media.nog een richting die niet goed aansluit bij de opgedanekennis, dus weinigen verliezen een schooljaar in hetmbo zelf. In de htl-stroom krijgen de leerlingen extraleerstof (waaronder wiskunde) en daarmee bereiden zezich zeer degelijk voor op de havo. De kracht van dezeroute is dat de leerlingen een aantoonbaar grotere kansop succes hebben. We hebben hiermee een alterna-tieve route naar het havo-examen zonder dat leerlingeneventueel een jaar doubleren. Een tweede vernieuwingin de theoretische leerweg (tl) betreft het profiel kunst media, voor het eerst gestart in augustus 2010. Deleerlingen volgen de tl met een extra beroepsgerichtvak, grafimedia. Met dit profiel is doorstroom naar havoeveneens mogelijk. De inhoud is gericht op een toe-22
 23. 23. Bij de vakken press en print, en afterpress is dat het sector afdeling leerwegdrukken van affiches, visitekaartjes, folders, het makenvan boekbanden. Naast deze zogenaamde printmedia techniek grafimedia kb/bbwerken leerlingen aan het ontwikkelen en maken van techniek breed kb/bbnieuwe media. Hieronder vallen bijvoorbeeld websites,digitale presentaties en multimedia producties. Bij de economie commerciëlevakken vormgeven en multimedia en electronic pre- dienstverlening kb/bbpress leren leerlingen o.a. het vormgeven van teksten administratieveen beeldmateriaal, het maken van lay-outs, het opma- dienstverlening kbken van complete pagina’s en het maken van websites. consumptief bbIntegratie van theorie en praktijk en het gebruik van ict horeca, toerisme,staan centraal binnen de afdeling grafimedia. voeding kbTechniek breed zorg welzijn zorg welzijn breed kb/bbAls leerlingen geïnteresseerd zijn in techniek, maar nogniet zo zeker zijn van hoe of wat, dan bieden wij velemogelijkheden. Leerlingen oriënteren zich bij ons inallerlei richtingen binnen de techniek. Denk aan bouw VAN SCHENDELSTRAATen elektrotechniek of toegepaste ict. Maar ook bijvoor- Commercieel Breedbeeld aan werktuigbouwkunde. Of human technology Commercieel Breed heeft te maken met het verkopenals schakel tussen ontwerper en gebruiker. Leerlingen van producten en diensten en alle werkzaamheden diemaken kennis met veel gereedschappen en technieken daarmee te maken hebben. Dat verkopen kan van al-waarbij allerlei materialen door de vingers gaan in onze les zijn: smart phones, kleding, auto’s, huizen, skates.verschillende werkhoeken. Voor alle onderdelen geldt Handel, verkoop en administratie betekenen ook: recla-dat leerlingen leren ontwerpen en voorbereiden op de meteksten maken, presentaties doen, in- en verkoop,computer, om daarna verder te gaan met het uitvoeren, magazijnbeheer en de administratieve verwerking er-gebruiken en verbeteren. van. Leerlingen leren blind typen en werken met onder andere Word, Excel en PowerPoint.De beroepsgerichte leerwegen Leerlingen moeten over verschillende eigenschap-Voor de leerwegen met beroepsgerichte vakken kunnen pen beschikken: klantvriendelijkheid, initiatief kunnenleerlingen terecht bij de kaderberoepsgerichte en basis- nemen, zorgvuldigheid, creativiteit en verantwoorde-beroepsgerichte leerweg grafimedia die aan het Zernike lijkheidsgevoel. Om te oefenen is er een schoolwinkelCollege verbonden is. Daarnaast werkt het Zernike waarin de winkelpraktijk geleerd wordt en ze oefenenCollege samen met het Noorderpoort, zodat leerlingen ook in een lokaal met een kantooromgeving en pro-ook kunnen kiezen voor de afdelingen in de sectoren gramma. Naast dit beroepsgerichte programma zijn ertechniek, economie en zorg welzijn. de algemene vakken zoals talen, economie, wiskunde 23
 24. 24. Bij alle vakken wordt vaak gebruik gemaakt van com- puters. Veel informatie moet worden opgezocht en verwerkt met de computer. Naast de theorie is het opdoen van de nodige praktijkervaring erg belangrijk. Dat gebeurt in de keuken en het restaurant van onze school. Leerlingen koken en serveren voor de gasten die er komen eten. Praktijkervaring doen leerlingen niet alleen op school op. Tijdens het laatste leerjaar gaan ze bovendien een aantal weken op stage bij een bedrijf.en maatschappijleer. Dit bestaat uit de onderdelen:inrichten van een winkel, kassa, reclame maken, ad- Zorg en welzijnministratie voeren en het maken van een plan voor het Zorg en Welzijn biedt een kennismaking met alleopzetten van een eigen winkel. Een belangrijk onderdeel beroepsmogelijkheden die er zijn. Er wordt steeds viervan de opleiding is de praktijkstage. Hierdoor leren weken met een groepje gewerkt aan een casus. Tijdensleerlingen heel veel, bijvoorbeeld omgaan met mensen het derde en vierde jaar worden 14 casussen doorlopen.in allerlei situaties. Een paar voorbeelden hiervan zijn: baby/peuter, sport- centrum, basisschool, ziekenhuis, kapsalon, gehandi-Consumptief captenzorg, schoonheidssalon, facilitaire dienst, buurt-Onder consumptief valt meer dan alleen maar restau- huis en verzorgingscentrum. Theorie wordt afgewisseldrants, cafés, hotels, snackbars, theaters en sportkanti- met praktijk. In het derde jaar wordt een aantal lessennes. Ook op schepen en in de luchtvaart bestaan allerlei op de kappersvakschool gevolgd en kan het eerste kap-zaken die met consumptieve service te maken hebben. perscertificaat worden behaald. Op de derde verdiepingVoorbeelden van werken in de toeristische sector zijn: van de school wordt een keer in de week in de keukencampings, recreatieparken en reisbureaus. Leerlingen of in het restaurant gewerkt en samen met de klas eenmoeten hierbij goed om kunnen gaan met mensen en maaltijd voor een groep gasten verzorgd. In het vierdevan variabele werktijden houden. Zowel in de horeca jaar werken de leerlingen bij toerbeurt in de schoon-als in het toerisme wordt vaak gewerkt op tijdstippen heidssalon waar mensen van buiten een gezichtsbehan-waarop anderen vrij zijn. Leerlingen moeten ook flexibel deling kunnen krijgen of hun nagels extra mooi latenen dienstverlenend zijn. De basis voor een beroep in één maken. Tijdens de opleiding wordt vier keer gedurendevan deze sectoren wordt gelegd in het derde leerjaar twee weken stage gelopen op een plek die de leerlingvan de afdeling consumptief. We onderscheiden de pro- zelf uitkiest, maar die wel in het verlengde van de studiegramma’s horeca (koken en serveren) en consumptief ligt.breed (horeca, toerisme en voeding). Leerlingen volgeno.a. de vakken koken en serveren. De leerlingen in dekaderberoepsgerichte leerweg van de afdeling con-sumptief volgen bovendien het vak toerisme.24
 25. 25. 3 Leerlingbegeleiding Op het Zernike College staat de leerling centraal. Wij een vast mentoruur opgenomen. De mentor helpt leer- vinden een intensieve opvang en begeleiding van onze lingen bij de gewenning aan de nieuwe school, afdeling leerlingen vanzelfsprekend. Wij besteden veel aandacht of klas en met het aanleren van studievaardigheden. aan de leerlingen waar het gaat om de begeleiding van De mentor houdt studieresultaten van leerlingen bij en het leerproces, van studie- en beroepskeuze en van de bespreekt deze met de leerling, lesgevende docenten en sociaal-emotionele ontwikkeling. de teamleider. Ook voert de mentor klasse- en individu- ele gesprekken en helpt activiteiten als klasse-avonden Mentoraat en vieringen organiseren. Alle leerlingen hebben een mentor. De mentor speelt een centrale rol in de communicatie tussen school, Teams leerlingen en ouders en is in principe de vertrouwens- De school werkt in alle leerjaren met teams die onder persoon van de leerling en de klas. In het lesrooster is leiding staan van een teamleider. Met de mentoren vergaderen ze regelmatig over klassen en individuele leerlingen. Teamleiders stimuleren in hun team moge- lijke onderwijskundige verbeteringen en vernieuwingen. Daarnaast verzorgen zij de communicatie tussen de teamdocenten. De teamvergaderingen en rapportverga- deringen vinden onder hun leiding plaats. Teamleiders organiseren de mentor- en docentenspreekavonden. Huiswerkklas Sommige leerlingen hebben thuis geen geschikte stu- deerplek of zijn snel afgeleid. Daarom wordt er op en- kele JuniorColleges van maandag tot en met woensdag huiswerkbegeleiding aangeboden. Leerlingen maken daar onder toezicht hun huiswerk. Decanaat Het Zernike College werkt met een decanaatbureau. Gesprekken over sector- of profielkeuze in de onder- bouw, maar ook over studie- en beroepskeuze in de bo- venbouw (loopbaanoriëntatie) worden in eerste instantie gevoerd met de mentor, met ondersteuning van het 25
 26. 26. Digitaal instroomonderzoek Alle nieuwe leerlingen nemen aan het begin van het schooljaar deel aan een screening op dyslexie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het signaleringsinstrument protocol dyslexie voortgezet onderwijs. Daarnaast wor- den alle beschikbare gegevens over de leerling, waaron- der het onderwijskundig rapport van de basisschool in kaart gebracht om mogelijke hiaten op te sporen. Faalangstreductietraining en training sociale vaardigheid Deze worden in groepjes gegeven en starten bij vol- doende deelname. Dyslexie/dyscalculie De school heeft een duidelijk beleid voor leerlingen met dyslexie. Uitgangspunten zijn beschreven in de brochure die verkrijgbaar is op het zorgcentrum. Het zorgcen- trum kan naar aanleiding van diagnostisch onderzoek een dyslexie- en/of dyscalculieverklaring afgeven. De verklaring geeft recht op het gebruikmaken van facilitei- ten, zoals verlenging van toetsduur, schoolonderzoekendecanaat. Het decanaat informeert mentoren over open en examens.dagen, meeloopdagen en tal van andere zaken op hetgebied van loopbaanoriëntatie en begeleiding (lob). Voor Aanmeldingstudiefinancieringzaken kunnen leerlingen en ouders De mentor meldt in overleg met de teamleider enook bij het decanaat terecht. ouders een leerling aan bij het zorgcentrum. Op elke vestiging is een functionaris die de zorg coördineert.Zorgcentrum Aan de werkzaamheden, uitgevoerd door leden van hetHet zorgcentrum van het Zernike College heeft als doel zorgcentrum, zijn geen kosten verbonden.leerlingen in de ruimste zin van het woord te ondersteu-nen. Dit kan didactisch van aard zijn, maar evenzeer Zorgadviesteamsociaal-emotioneel, dan wel gedragsmatig gericht zijn. In enkele gevallen komt het voor dat leerlingen gehol-Om dit te bereiken, kan er een beroep worden gedaan pen moeten worden omdat zij niet goed kunnen func-op orthopedagogen, zorgcoördinatoren, leerlingbegelei- tioneren op school ten gevolge van sociaal-emotioneleders en remedial teachers. problemen. De teamleider kan in dat geval een beroep26
 27. 27. doen op het zorgadviesteam bestaande uit deskundige tel. 050-3674000 of het maandelijkse spreekuur zonderinterne functionarissen (de orthopedagoog, de zorg- afspraak bezoeken.coordinator en de teamleider), evenals externe functio-narissen (o.a. de schoolarts en de leerplichtambtenaar). Signaalgever in Zorg voor Jeugd GroningenWaar mogelijk bieden deskundigen hulp. Het team Onze school is aangesloten op het signaleringssysteembrengt op basis van deskundigheid een advies aan de Zorg voor Jeugd Groningen. Dit is een digitaal systeemteamleider uit. dat de samenwerking vergemakkelijkt tussen organisa- ties die met kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar wer-Schoolarts ken. Professionals kunnen via een signaal hun zorg overDe schoolarts van de GGD, stelt zich jaarlijks voor aan een jeugdige en/of zijn omgeving aangeven bij andere be-de nieuwe brugklassers. Elke leerling, maar ook elke trokken organisaties. Zijn meerdere instellingen betrok-ouder, kan telefonisch contact met hem/haar opnemen, ken bij een jeugdige, dan start de coördinatie van zorg. 27
 28. 28. bij de vertrouwenspersonen van de school. Aan het be- gin van het schooljaar worden de namen van de interne vertrouwenscontactpersonen per locatie bekendge- maakt. Deze personen maken zichzelf bekend aan het begin van het schooljaar door de klassen te bezoeken. Leerplicht Alle kinderen in Nederland moeten worden voorbe-Het systeem wijst hiervoor één organisatie aan: óf de reid op de maatschappij en de arbeidsmarkt. HiervoorGGD óf Bureau Jeugdzorg. Dit betekent dat de coördina- heeft de rijksoverheid de leerplicht en kwalificatieplichttor van een van deze organisaties in overleg met alle be- ingesteld. Door deze plichten moeten kinderen van 5trokken professionals en indien mogelijk met de ouders/ tot 18 jaar naar school totdat ze een startkwalificatieverzorgers en de jeugdige de hulpverlening coördineert (havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 2 of hoger) hebbenen afstemt. Natuurlijk gebeurt dit alleen als dat nodig gehaald.of gewenst is. Binnen onze organisatie kunnen mede-werkers van ons zorgcentrum zorgsignalen afgeven in Kwalificatieplicht voor jongeren zonder start-Zorg voor Jeugd Groningen. Zo’n signaal geven zij alleen kwalificatieaf, nadat zij de leerling en/of zijn ouders/verzorgers Sinds 1 augustus 2007 geldt de kwalificatieplicht. Dehierover hebben geïnformeerd, tenzij dit echt niet kan. plicht houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie totBij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke hun achttiende verjaardag onderwijs moeten volgen.informatie geregistreerd. In het systeem komt alleen Een startkwalificatie is een diploma op havo-, vwo- ofte staan dat er zorgen zijn over een leerling. Er is geen mbo-2 niveau. Tijdens de kwalificatieplicht gaat de leer-sprake van dossiervorming. Het signaleringssysteem ling elke dag naar school of kiest hij/zij voor de combi-Zorg voor Jeugd Groningen is beschikbaar gesteld door natie van leren en werken.de Groninger gemeenten en de provincie Groningen.Gemeenten hebben vanuit de Wet maatschappelijke Spijbelen en verzuim van schoolondersteuning (Wmo) en de Wet op de jeugdzorg de taak Als een leerling spijbelt of wegblijft van school zonderom problemen bij jeugdigen vroegtijdig te signaleren en goede reden, overtreedt die de Leerplichtwet. Dit geldtcoördinatie van zorg te organiseren. Op www.zorgvoor- voor zowel het primair onderwijs als het voortgezetjeugd.nu vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd onderwijs. Spijbelen of verzuim wordt gemeld via hetGroningen. verzuimloket. De leerplichtambtenaar van de gemeente waarin u woont nodigt de ouder en de leerling uit voorInterne vertrouwenscontactpersonen een gesprek. Op het Zernike College maken we gebruikVoor allerlei persoonlijke problemen (pesten, discrimi- van een leerplichtspreekuur. Leerlingen worden opnatie, seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten) dit spreekuur uitgenodigd als er sprake is van te vaakkunnen de leerlingen behalve bij de mentor ook terecht te laat op school komen. Bij beginnend verzuim tot28
 29. 29. maximaal 10x kan de leerplichtambtenaar naar Halt De vijf stappen van het basismodel meldcode in hetverwijzen. Door gebruik te maken van het leerplicht- kort:spreekuur proberen we dit te voorkomen. Het Zernike • in kaart brengen van signalen;College maakt gebruik van de afspraak tussen leer- • collegiale consultatie en zo nodig raadplegen vanplicht en GGD om bij leerlingen die meer dan gemiddeld Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of ziekteverzuim hebben, deze leerling uit te nodigen op Steunpunt Huiselijk geweld;het spreekuur van de schoolarts. Het doel hiervan is om • gesprek met de cliënt;tijdig signalen die de schoolgang beperken in beeld te • wegen van het geweld of de kindermishandeling: krijgen. inschatten risico, aard en ernst van het geweld; • beslissen: hulp organiseren of melden.Meldcode voor huiselijke geweld en kinder-mishandeling PestprotocolHet Zernike College heeft de wettelijke verplichte meld- Het pestprotocol geeft aan hoe we binnen het Zernikecode huiselijkgeweld en kindermishandeling ingevoerd. College met pestproblematiek omgaan ten einde duide-Deze meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan, lijkheid te scheppen in de organisatie en op een eendui-waarin staat wat de professional het beste kan doen als dige en voorspelbare manier met pestproblematiek omer vermoedens zijn van huiselijk geweld of te gaan (zie www.zernike.nl).kindermishandeling. De meldcode leidt de professionalstap voor stap door het proces. 29
 30. 30. 4 Zernike College: Topsport Talent School Het Zernike College is sinds 1 augustus 2008 LOOT- schooltijd twee of drie keer gaan trainen. Daarnaast school. Een LOOT-school biedt topsporters faciliteiten hebben wij een samenwerkingsovereenkomst gesloten om sport en studie op hoog niveau te combineren. De met TSH en Tennisteam het Noorden, waardoor ten- LOOT-status geeft de school mogelijkheden roosters nistalenten de gelegenheid krijgen om onder schooltijd aan te passen, lessen en/of proefwerken te verplaat- hun talent verder te ontwikkelen. sen, een extra herkansing te doen en zelfs af te wijken van de verplichte lessentabel. Het Zernike College heeft Iedere locatie heeft zijn eigen LOOT-begeleider, die samen met de Koninklijke Nederlandse Hockeybond begeleiding op maat levert voor elke topsporter. een programma ontwikkeld om leerlingen die hockey- De LOOT-begeleiders verstrekken alle benodigde talent zijn, drie keer per week extra training te geven. informatie. Op het moment van schrijven begeleiden de Vijf toptrainers verzorgen dit programma. Ook met de LOOT-begeleiders samen 64 Loot-statusleerlingen en Koninklijke Nederlandse Zwembond, afdeling water- alle leerlingen die deelnemen aan een van de bovenge- polo, het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond, en de noemde trainingsgroepen. Nederlandse Tafeltennisbond (afdeling het Noorden) is een overeenkomst gesloten. Ben je een goede water- De algehele coördinatie is in handen van Rolf Veneboer. poloër, korfballer of tafeltennisser, dan mag je onder 30
 31. 31. 31
 32. 32. 5 Cultuureducatie Cultuurprofielschool Onze school is cultuurprofielschool. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen vroeg in contact komen met kunst en cultuur onder andere omdat dit tot blijvende belangstelling voor kunst- en cultuuruitingen kan bijdragen. buiten school zelfstandig op zoek naar informatie over de culturele activiteiten en nemen er vervolgens (vaak Kunst en Cultuurstroom zelfstandig) aan deel. M.i.v. 1 augustus 2013 wordt in leerjaar 1 van het Mon- tessori JuniorCollege gestart met een kunst- en cul- Culturele en kunstzinnige vorming binnen het tuurstroom gedurende de drie wekelijkse atelierlessen. vmbo Binnen de vmbo-afdeling van het Zernike College heeft Culturele en kunstzinnige vorming in de het vak ckv een andere vorm dan in de bovenbouw van onderbouw de havo en het atheneum. De leerlingen zijn vooral De leerlingen van jaar 1 tot en met 3 nemen deel aan de praktisch met het vak aan het werk. Zij nemen deel aan vakken drama, muziek en tekenen en in de Montessori- culturele activiteiten en zijn zelf kunstzinnig bezig. stroom ook aan handvaardigheid. Binnen de vakken tekenen en handvaardigheid staat een bezoek aan een Kunst beeldend, drama en muziek museum of een galerie voor beeldende kunst elk jaar op In de bovenbouw van havo en atheneum kunnen de het programma. De leerlingen van jaar 1 en 2 bezoeken leerlingen binnen het profiel cultuur en maatschappij per schooljaar minimaal één culturele activiteit. Dit en binnen de ‘vrije ruimte’ kiezen voor de vakken kunst kan een toneelstuk op school, een workshop in een beeldend, kunst drama en kunst muziek. De nadruk bij museum, een dansworkshop of een muzikale invulling deze vakken ligt op het uitvoeren, daarnaast heb je ook zijn. In de atheneumplusopleiding (Haren) en de athene- het onderdeel kunst algemeen. Dit is theorie over de ver- um-X-tra opleiding (Zuidlaren) wordt het vak cultuur schillende kunstdisciplines. In de bovenbouw vmbo kun je gegeven. Hier komen diverse thema’s aan bod. Deze kiezen voor de vakken muziek en tekenen als examenvak. worden zowel theoretisch als praktisch ingevuld. Muziekavond Culturele en kunstzinnige vorming als schoolvak Elk jaar organiseert het Zernike College een aantal Alle leerlingen van de bovenbouw havo en atheneum muziekavonden waar leerlingen van alle locaties aan volgen het vak ckv. Voor het vak nemen de leerlin- kunnen deelnemen. The Night of the Classic is gericht gen deel aan zes (havo), of tien (atheneum) culturele op klassieke muziek. Hier treedt onder andere het activiteiten. Deze culturele activiteiten zijn verbonden Night of the Classic koor op, bestaande uit atheneum aan een thema. De leerlingen gaan zowel binnen als bovenbouwleerlingen met muziek als eindexamenvak. 32
 33. 33. De grote muziekavond is het podium voor pop en jazz. CultuurmarathonDaarnaast is er het JTW-concert (Jong Talent Werk- Een cultureel programma in de onderbouw past bij eenplaats). Hier treden de leerlingen op die deelnemen aan goede voorbereiding op de bovenbouw van de school.één van de activiteiten in de Jong Talent Werkplaats, Zowel in het studiehuis als in het vmbo is voor allezoals de schoolband XXL of het popkoor Vocal Power. leerlingen het verplichte vak culturele en kunstzin-Het JTW concert is ook het podium voor jonge singer- nige vorming (ckv) opgenomen. Binnen dit kader pastsongwriters. Voor alle muziekavonden worden audities de cultuurmarathon, van 23 tot en met 26 april 2013,gehouden. een vierdaagse cultuur- en sportmanifestatie voor deAls afsluiting van het vak muziek in de bovenbouw leerlingen van alle JuniorColleges in Groningen, Harenorganiseren de examenleerlingen muziek de examen en Zuidlaren. Leerlingen kunnen deelnemen aan ruimpresentatie muziek. Naast de optredens die de examen- 200 workshops op het gebied van cultuur, theater, dans,leerlingen verzorgen, organiseren de leerlingen ook de muziek en sport. Ze kunnen ook deelnemen aan diversehele avond. excursies. Deze worden zowel binnen als buiten school georganiseerd. Aan het eind van de week vindt eenTheaterproductie spetterende eindpresentatie plaats.Ieder jaar nemen leerlingen vanuit alle locaties, na eenauditie, deel aan een grote theaterproductie. Onderdeel Projecten waar het Zernike College aanvan het Provinciaal Scholieren Theater Festival. Deze deelneemt:productie staat onder regie van Petra Agricola, docente • kunstenaar op school;drama van het Zernike College. De examenleerlingen • uziekprojecten die voortkomen uit de samenwerking mdrama maken diverse voorstellingen voor o.a. basis- met het Prins Claus Conservatorium en de Culturelescholen, maar ook als examenpresentatie. Raad Haren; • iverse projecten uitgaande van het aanbod van dBroodje Montessori bijvoorbeeld het Groninger Museum, Noorderlicht,Op het Montessori JuniorCollege vindt regelmatig een World Press Photo, Universiteitsmuseum en Grafischdoor leerlingen georganiseerde activiteit tijdens een Museum.vooraangekondigde pauze in de vorm van een muzikaaloptreden of dramaproductie plaats. Cultuur in de Spiegel Het Zernike College neemt deel aan het project ‘CultuurAfternoon Music in de spiegel’. Dit project van de Rijksuniversiteit Gro-De leerlingen die de keuzelessen muziek volgen, pre- ningen, gefinancierd door de overheid en het VSB fonds,senteren zich een aantal keer per jaar. Op de locatie schept een kader voor een doorlopende leerlijn cultuur.Rummerinkhof tijdens de Afternoon Music Junior en Het Zernike is momenteel bezig CIS te implementerenop de locatie Westerse Drift tijdens de Afternoon Music. in het onderwijs.Deze optredens zijn openbaar. Naast onze leerlingenverwelkomen we graag publiek van buiten. 33
 34. 34. 6 Binnen- en buitenlandse activiteiten EXCURSIES Er wordt jaarlijks een aparte ouderavond over de Op onze school spelen excursies een belangrijke rol. excursies georganiseerd. Alle excursies vormen een vast en verplicht onderdeel van het onderwijsleerprogramma. Ze worden in de les- Activiteiten lichamelijke opvoeding sen veelal grondig voorbereid. Hieronder treft u een lijst Onder het ‘motto gezond van lijf en leden’ organiseert per leerjaar aan. de school jaarlijks onderstaande activiteiten: ijs en • aar 1: atheneumplus, introductie- en kennismakings- j weder dienende een schaatstoertocht, de 4 mijl van kamp Winsum; Groningen, ploegachtervolging schaatsen in Kardinge, • jaar 1: vroege vogelexcursie; boogschieten, basketbal-, voetbal-, volleybal- en uni- • jaar 1: excursie Noorder Dierenpark Emmen; hockeytoernooien, sportoriëntatie, skiën, oriëntatieloop, • jaar 1 en jaar 2: Montessori JuniorCollege, introduc- de Athenespelen en een buitenspelsportdag. tie-en kennismakingskamp Eernewoude; • jaar 3: Montessori JuniorCollege: introductiekamp Gasselternijveen; • vanaf jaar 3: ski-reis in krokusvakantie; • vmbo 4: beroepsoriënterende stage, duur drie weken; • vmbo 4: buitenlandexcursie; • havo 4, atheneum 4: uitwisselingsproject internationa- lisering; • havo 4 en atheneum 4: ckv, deelname aan cultuurac- tiviteiten; • havo 4 en 5, atheneum 5 en 6: kunstvakken, verplichte museabezoeken; • examenleerlingen tekenen/handenarbeid: verplichte musea-excursies. Internationalisering In het kader van de internationalisering organiseert de school in atheneum 4 en havo 4 een uitwisselingsweek met twaalf scholen in het buitenland. Mede dankzij de inhoudelijke kwaliteit van het uitwisselingsprogramma krijgen we subsidie van het Europees Platform en kun- nen de kosten zo laag mogelijk gehouden worden. 34
 35. 35. 7 Algemene informatie Contacten basisscholen/vensterscholen De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor de leerlingen een zeer ingrijpende gebeurtenis. Deze overstap moet zorgvuldig gebeuren. Het Zernike College heeft intensieve contacten met de basisscholen. Het Zernike College participeert tevens binnen de Vensterschool Stadspark en de Vensterschool Hoornse Wijken en werkt in het kader van het Venster- schoolproject samen met de basisschool de Starter en de Boerhaaveschool. Open dagen Op de open zaterdagen van het Zernike College kunnen ouders en toekomstige brugklasleerlingen een kijkje nemen op de JuniorColleges. Elke locatie organiseert met haar eigen docententeam een informatieochtend. De data voor de open dagen staan voorin deze school- Aangezien wij het afgelopen jaar niet alle aanvragen gids vermeld. konden honoreren wegens gebrek aan plaats, hebben wij besloten dit jaar loting toe te passen indien de vraag Toelatingsbeleid Openbaar Onderwijs Groep het aanbod overtreft. Wij doen dit met spijt in ons hart Groningen Voortgezet Onderwijs omdat wij graag iedereen een plek willen geven op onze Op grond van artikel 27 lid 1 Wet op het Voortgezet scholen. Hoewel er hard wordt gewerkt aan Onderwijs (WVO) kunnen scholen voorwaarden voor de capaciteitsuitbreiding, zal onze opnamecapaciteit voor toelating vaststellen. Op basis van artikel 2 lid 1 aanhef het schooljaar 2013-2014 niet verschillen van het afge- en onder b van het Inrichtingsbesluit beslist het be- lopen jaar. Vandaar het ongelukkige middel van loting. voegd gezag over de toelating van leerlingen. Dit vormt De loting geldt voor de locaties Montessori JuniorColle- de basis voor deze regeling aanmelding en plaatsing ge Groningen (Helperbrink te Groningen) en het Junior- van leerlingen van de brugklas van het voortgezet on- College Haren (Rummerinkhof te Haren). derwijs voor het schooljaar 2013-2014 voor de Openbare Voor de andere locaties, Harm Jan Zondag JuniorColle- Onderwijs Groep Groningen, kort gezegd de “Toelatings- ge te Groningen, JuniorCollege Zuidlaren en het Athene- regeling”. umplus te Haren geldt deze maatregel niet. 35
 36. 36. Toelatingsbeleid Zernike College . overaanmelding van leerlingen die niet voldoen b. Hiervoor geldt het volgende: aan de voorrangsregels Wanneer het aantal aangemelde leerlingen dat1. Voorrangregel: aan de voorrangsregels voldoet kleiner is dan het (Stief)broertjes/(stief)zusjes van leerlingen die aantal beschikbare plaatsen, worden deze leer- reeds op de school ingeschreven zijn (ongeacht lingen direct geplaatst. Voor de overige plaatsen welke locatie) worden zonder loting geplaatst. wordt geloot onder de aangemelde leerlingen die (onder voorbehoud van punt 3.a) niet voldoen aan de voorrangsregels. Leerlingen die worden uitgeloot, vernemen2. Data aanmeldperiode dat uiterlijk zaterdag 6 april 2013. Zij kunnen wor- Aanmeldperiode: t/m maandag 1 april 2013; den geplaatst op een van de andere locaties van Lotingsdatum: donderdag 4 april 2013. het Zernike College. Volgorde van aanmelding is hierbij niet van toepassing.3. Loting bij overaanmelding: locaties Montessori JuniorCollege Groningen en De 4. Duur van de regeling het JuniorCollege Haren gaan loten als zij na behan- vastgestelde regeling geldt voor de aanmelding De deling van alle aangemelde leerlingen niet genoeg en plaatsing voor het schooljaar 2013-2014. plaatsen hebben om alle toelaatbare leerlingen te kunnen plaatsen. Aanmeldingsformulier De loting moet controleerbaar en vooraf bekend zijn. Het aanmeldingsformulier is verkrijgbaar: Een notaris verricht de loting. Voor alle scholen die • tijdens de open dagen; gaan loten geldt de lotingsdatum van 4 april 2013. • via de directeur van de basisschool; • de centrale administratie van het Zernike College, via Bij overaanmelding kunnen zich twee situaties voor- tel. 050-4065730; doen: • via de site www.zernike.nl, onder het tabblad INFO. a. veraanmelding van leerlingen die voldoen aan o Kennismakingsgesprek de voorrangsregels Na de aanmelding wordt met de toeleverende basis- Wanneer na gebruik van de voorrangsregels op school contact opgenomen. Wij vinden het heel belang- een school overaanmelding ontstaat, wordt na de rijk om de ouders en nieuwe leerlingen voor de zomer- laatste inschrijfdag onder alle aangemelde leerlin- vakantie persoonlijk uit te nodigen voor een definitief gen die aan de voorrangsregel voldoen, geloot om kennismakingsgesprek met een mentor, teamleider of een plaats op de school. Alle overige aangemelde vestigingsdirecteur. leerlingen worden direct afgewezen36
 37. 37. Invalregeling De gebouwdirectie zal om tussenuren te vermijden bij afwezigheid van een docent het lesrooster waar mo- gelijk aanpassen. De lessen in jaar 1 en 2 gaan zoveel mogelijk door. Een collega neemt ze over, tenzij het gaat om het eerste of laatste lesuur van de dag. Bij uitval van het eerste lesuur zal de telefoonpiramide in werking worden gezet. Om de normale voortgang van de lessen niet te verstoren, vindt het merendeel van de vergade- ringen op donderdag- en vrijdagmiddag plaats.Kennismakingsmiddag Vakantieregeling en huiswerkvrije dagen jaarGeplaatste brugklasleerlingen ontvangen een uitnodi- 1, 2 en 3ging voor de kennismakingsmiddag op woensdag 3 juli Ouders en leerlingen worden - via de informatiegids en2013. De klassensamenstelling wordt dan bekendge- de website - geïnformeerd over de geplande vakantiesmaakt en leerlingen maken kennis met hun aanstaande en huiswerkvrije dagen.klasgenoten en mentor.IntroductiedagenIn de eerste schoolweek volgen de leerlingen van jaar 1onder leiding van de mentor een speciaal introductie-programma. Doel daarvan is de leerling zo snel moge-lijk te laten wennen aan de nieuwe omgeving: de me-deleerlingen, de mentor, het onderwijs ondersteunendpersoneel, het gebouw en de wijk. Daarnaast krijgen zeuitleg over organisatorische zaken, bijvoorbeeld over hetlesrooster en het invullen van de agenda.LestijdenHet eerste lesuur begint óf om 08.20 uur óf om 08.30uur, dit om een goede aansluiting op de aankomsttijdenvan de diverse stads- en streekbussen te waarborgen.Op donderdag stoppen de lessen op alle JuniorCollegesuiterlijk om 14.30 uur. Over de buspasregeling krijgen deleerlingen aan het begin van het schooljaar informatie. 37

×