Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

T1 e1-b5- cabestany gerard

98 views

Published on

hg

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

T1 e1-b5- cabestany gerard

  1. 1. Gerard Cabestany Mas NIUB: 16302694 Laboratori d’aplicacions gràfiques
  2. 2. Qué és Adobe Photoshop?  Photoshop és un programa de la empresa Adobe que serveix per retocar i modificar fotografies o imatges. Aquest consta de moltes eines i recursos diferents que permeten fer modificacions molt variades a les imatges.
  3. 3. La història del programa  El 1988 dos germans: Thomas i John knoll van crear un programa informàtic que permetia editar imatges i ferne petites correccions. Van negociar amb el creador d'escàners Barneyscan que va mostrar el seu interès i en va fer 200 copies que varen ser distribuïdes amb els escàners. Van exposar el programa per poder subvencionar-lo, i la empresa Adobe va mostrar el seu interès en comprar-lo. El 1990 fou llençat al mercat la versió de photoshop 1.0 per Macintosh.
  4. 4. Versions de Photoshop  Des del seu origen, photoshop ha anat traient diferents versions per adaptar-se a nous sistemes informàtics i a les noves necessitats dels seus usuaris, millorant les seves eines de treball anteriors i afegint-ne de noves, així permetent cada cop més facilitats i llibertats als usuaris a la hora de modificar les imatges: - 1.0 (1990) primera versió - 2.0 (1991) - 2.o.1 (1992) - 2.5 (1992) - 2.5.1 (1993) - 3.0 (1994)Introdueixen les paletes i les capes de treball - 4.0 (1996) És poden editar tipus de lletra - 4.0.1(1997) - 5.0 (1998) S’introdueix la paleta d'història que permet fer enrere en els retocs. - 5.5 (1999) - 6.0 (2000)
  5. 5. -6.1 (2001) Un nou motor de pintura i colors - 7.0 (2001) -7.0.1 (2002) -CS 8.0 (2003) comant de ombres i il·luminacions, igualació de colors -CS2 9.0 (2005) reductor d’efecte ulls vermells, eina de punt de fuga -CS3 10.0 (2007) suports per 3D i vídeo, filtres que no alterin la imatge -CS4 11.0 (2008) Panells d’ajustos i de càmera, aplicacions noves -CS5 12.0 (2010) Adobe camera raw, adobe bridge, aplicacions noves -CS6 13.0 (2012) Retocs a totes les aplicacions que tenien dificultats d’us El programa Adobe photoshop resulta de gran utilitat per modificar les fotografies, des del seu origen es va fer molt conegut i cada cop es fa servir amb més freqüència. Tant per professionals com per us quotidià les facilitats d’ús son molt practiques, i els canvis que s’han fet al programa des de que va ser creat han servit per permetre molta més gama d’accions i canvis a les imatges dels seus usuaris. És poden fer més alteracions que abans i encara es més fàcil d’utilitzar.

×