2FLUX Duurzame Stad projectontwikkeling

1,393 views

Published on

2FLUX method
for value creation and design in
sustainable urban area development and adaptive strategic project development.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,393
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2FLUX Duurzame Stad projectontwikkeling

 1. 1. THE NEVER ENDING STORY<br />Methode: adaptieve stedenbouw voor duurzame projectontwikkeling<br />©²FLUX<br />Stad projectontwikkeling <br />
 2. 2. ²FLUX<br />Stad projectontwikkeling<br />GERMAINE SANDERS Mscvisionair ontwikkelaar architect BNA urbanist BNSP studio professor forMscurban design & strategy TU Delft<br /> <br /> MATHENESSERLAAN 432 3023 HG     ROTTERDAM<br /> t +31102763087 t +31623264874 e g.sanders@2flux.biz<br />
 3. 3. ..wenst stedenbouwkunde in te zetten om samen met stakeholders zichtbaar, inhoud en uitvoering te geven aan slimme strategische planconcepten en aan adaptieve ontwikkelstrategieën voor <br />Duurzame Stad Transformatie Projecten en om inspirerende planning instrumenten aan te reiken.<br />©²FLUX<br />Stad projectontwikkeling <br />©GS²FLUX<br />
 4. 4. ²FLUX inspireert ontwikkelprocessen <br />door steeds vragen te stellen en zichtbaar te maken wat er op het spel staat, voor wie en wat dan? <br />Op basis van gedeeld verlangen naar DUURZAME PROJECTEN in STRATEGISCHE GEBIEDSONTWIKKELING.<br />©²FLUX<br />Stad projectontwikkeling <br />©GS²FLUX<br />
 5. 5. omdat<br />DUURZAAM= ONEINDIG = voortdurendherwaarderen wat..gegarandeerd en flexibel, strategisch gestuurd moet worden!<br />©²FLUX<br />Stad projectontwikkeling <br />©GS²FLUX<br />
 6. 6. Idee !<br />Wat garandeert duurzame waarde ?<br />Denk bijvoorbeeld: aan, <br /> Gebruikers:<br />waarderen comfort, keuzevrijheid, zelfexpressie en duurzaam profijt! <br /> Overheden:<br />waarderen vitale en energie neutrale steden besturen met diversiteit aan leefomgevingen om te wonen en te ondernemen<br /> Woning corporaties: <br />waarderen betaalbare woning garanderen op schaal van woningvoorraad nu en toekomstig<br /> Maatschappelijke instellingen:<br />waarderen adequate huisvesting voor hun actuele vormen van dienstverlening, met uitstraling en imago<br /> Ontwikkelaars: <br />willen waardeontwikkeling garanderen van projecten binnen gebieden met toekomstwaarde, voor voortdurende (her)waardering van mensen. Waarde die dus niet verloren gaat maar die van aard verandert..<br /> Ondernemers:<br />waarderen economische en aanpasbare huisvesting op effectieve plekken waar geschikte mensen en goederen zijn of kunnen komen.<br /> ETC ETC<br />©²FLUX<br />Stad projectontwikkeling <br />©GS²FLUX<br />
 7. 7. Waarom?<br />Hoezo, toekomstwaarde?<br />Economische waarde<br />PROJECT<br />Ecologische duurzaamheid<br />PLANET<br />Ecologische waarde<br />PLANET<br />3P’s: Brundtland rapport (politiek / wereld/milieu conferenties)<br />4P’s:Duurzaam bouwen (DUBO en Duivesteijn et al/zie: www.4ptetraeder)<br />PROFIT<br />Economische duurzaamheid<br />PEOPLE<br />Sociale duurzaamheid<br />PEOPLE<br />Maatschappelijke/politieke waarde<br />PROSPERITY<br />Welvaart/ toekomstwaarde<br />©²FLUX<br />Stad projectontwikkeling <br />©GS²FLUX<br />
 8. 8. Hoe dan ?<br />Gebruiker<br /> Geluk<br />Grondstoffen<br /> Gebouw<br />Geld<br /> Gebied<br /> Gemeenschap<br />²FLUX methode<br />Economische toekomstwaarde<br />DUURZAAMPROJECT<br />PLANET <br />Ecologische /<br />Politieke toekomstwaarde<br />PEOPLE<br />Maatschappelijke/<br />politieke /<br />culturele toekomstwaarde<br />PROSPERITY<br />Welvaart/ toekomstwaarde<br />©²FLUX<br />Stad projectontwikkeling <br />©GS²FLUX<br />
 9. 9. Wanneer?<br />NU!<br /><ul><li>Waar duurzaamheid het onderscheidend thema is in stedelijke transformaties en in bouwprojecten.
 10. 10. Waar de vraag naar duurzame project- en gebiedsontwikkeling expliciet is.
 11. 11. Waar langdurige planprocessen moeizaam verlopen of stagneren.</li></ul> Bijvoorbeeld: <br /><ul><li>In het kader van prestatieafspraken zoals het Rotterdam Climate Initiatief.
 12. 12. Voor serieuze ambities zoals klimaat-neutrale gebouwen en buurten of zelfs steden.
 13. 13. In complexe ontwikkelopgaven zoals gebiedsontwikkelingen, buitendijkse verstedelijking, </li></ul> geleidelijke gebiedstransformatie <br /> en <br /><ul><li> als sturingsinstrument in open planprocessen voor de middel lange termijn.</li></ul>©²FLUX<br />Stad projectontwikkeling <br />©GS²FLUX<br />
 14. 14. Met wie?<br />Met participanten, eigenaars en investeerders die ernaar verlangen om<br />duurzaam te ontwikkelen, te bouwen en te transformeren !<br />©²FLUX<br />Stad projectontwikkeling <br />©GS²FLUX<br />
 15. 15. Want..<br />om vanuit eigen belang <br />integraal positie in te nemen<br /> en om zichtbaar, <br />invulling en uitvoering<br /> te geven aan<br />DUURZAME<br />waardeontwikkeling van vastgoed <br />en <br />aan toekomstwaarde van wijken<br />vanuit <br />gedeeld verlangen<br />naar duurzaamheid en vitaliteit.<br />©GS²FLUX<br />
 16. 16. Bijvoorbeeld<br />Duurzame ontwikkelopgave<br />HERGEBRUIK van industriële gebouwen en gebieden is ook een sterk maatschappelijk potentieel.. Daarom anders aanpakken! <br />RENOVATIE en GROOT ONDERHOUD opgaven voor bestaande woningvoorraad van corporaties<br />overschaduwen verreweg de nieuwbouwopgave.. <br /> Daarom strategisch rekenen, tekenen en uitvoeren<br />HUISVESTINGSVRAAG van maatschappelijke instellingen en instituten sluit niet aan op een aanpak voor planning en ontwerp en niet op een logica van gebruik en exploitatie. <br />²FLUX maakt creatieve planvisies , inspirerende concepten, en adaptieve ontwikkelstrategieën samen met stakeholders, op basis van expertise in stedenbouwkundige waardeontwikkeling en gedeeld verlangen. <br />©GS²FLUX<br />
 17. 17. Zo bijvoorbeeld:<br />THE NEVER ENDING STORY<br />oneindig VERHAAL<br />over <br /> duurzame<br />stadstransformatie<br />©²FLUX<br />Stad projectontwikkeling <br />©GS²FLUX<br />
 18. 18. Om waardeontwikkeling te garanderen: <br />ontwikkelproces sturen vanuit inhoud volgens de ²FLUX methode<br />² FLUX methode <br />IDEE !<br />Geld<br />Geluk<br />Dit is een doorontwikkeling van de 4G methode voor duurzame projectontwikkeling, gemaakt voor Kristal, samen met Judith Lemmens en Robin Houterman.<br />Zie ook: <br />het kleine G boekje van Kristal, november 2009 van de auteurs: GS JL en RH <br />samen met Rickerdvd Plas/ Attikaarchitekten.<br />©²FLUX<br />Stad projectontwikkeling <br />©GS²FLUX<br />
 19. 19. ² FLUX methode <br />Gebouw<br />Waardering <br />van de ruimtelijke technische – en<br />functionele kwaliteiten <br />van het Gebouw/ ruimtelijke object. <br />©²FLUX<br />Stad projectontwikkeling <br />
 20. 20. ² FLUX methode <br />Gebouw<br />bijvoorbeeld:<br /><ul><li>accommodatievermogen
 21. 21. materiaalgebruik
 22. 22. energie(kwaliteit)
 23. 23. duurzame energie
 24. 24. watergebruik
 25. 25. toegankelijkheid
 26. 26. technische kwaliteit
 27. 27. functionaliteit
 28. 28. flexibiliteit
 29. 29. toekomstgerichte voorzieningen</li></ul>©²FLUX<br />Stad projectontwikkeling <br />
 30. 30. ² FLUX methode <br />Gebruiker<br />Waardeeert eigenschappen van het gebouw <br />en van het gebied,<br />in aansluiting <br />op de identiteit, beleving <br />en kwaliteitsbehoefte <br />van de gebruikers<br />©²FLUX<br />Stad projectontwikkeling <br />
 31. 31. ² FLUX methode <br />Gebruiker<br />bijvoorbeeld:<br /><ul><li>dierbaarheid
 32. 32. luchtkwaliteit
 33. 33. thermisch comfort
 34. 34. vermijden geluidsoverlast
 35. 35. licht en visueel comfort
 36. 36. Toegankelijkheid
 37. 37. gebruiksgemak
 38. 38. belevingswaarde
 39. 39. ervaarbare woon-/gebruikskwaliteit
 40. 40. beperkte gebruikslasten
 41. 41. aantrekkelijkheid</li></ul>©²FLUX<br />Stad projectontwikkeling <br />
 42. 42. GELD<br />waardeontwikkeling door<br /> creatief spel van eigenaars en gebruikers<br /> met<br /> kosten en opbrengsten <br /> per speler die<br /> steeds weer de samenhang<br /> waardeert <br /> in een integrale visie <br /> op de duurzaamheid <br /> van projecten en <br /> op de toekomstwaarde<br /> van een (stedelijk) gebied.<br />.<br />G<br />G<br />G<br />©²FLUX<br />Stad projectontwikkeling <br />
 43. 43. Gebied<br />Garantie van voortdurende<br />ruimtelijke- <br />en<br />economische<br />waarde<br />van het gebied / van de plek.<br />©²FLUX<br />Stad projectontwikkeling <br />
 44. 44. ² FLUX methode <br />Gebied<br /><ul><li>gebiedsidentiteit en cultuurdragers
 45. 45. kwaliteit ruimtelijk ontwerp
 46. 46. faciliteren ‘sociaal maatschappelijke
 47. 47. duurzaamheid’ met MVG
 48. 48. natuurbeleving en groen in de wijk
 49. 49. Mobiliteit
 50. 50. waterberging en afvoer
 51. 51. collectieve duurzame
 52. 52. Energiesystemen
 53. 53. Afvalcycli
 54. 54. milieukwaliteit</li></ul>©²FLUX<br />Stad projectontwikkeling <br />
 55. 55. ² FLUX methode <br />GELUK<br />Gewaardeerde PROJECTEN<br /> vormen het kader <br /> van DUURZAME<br /> gebiedsontwikkeling. <br /> Ze worden in<br /> duurzaam dynamisch <br /> evenwicht<br /> ontwikkeld, in vrijwillige <br /> onderlinge samenwerking <br /> van participanten,<br /> niet uit noodzaak <br /> wel<br /> op basis van gedeeld verlangen *.<br />Waarde wordt traditioneel uitgedrukt in GELD<br />Waardering wordt logischerwijs uitgedrukt in GELUK<br />²FLUX methode<br />G<br />G<br /> PROJECT<br />*gedeeld verlangen is alleen dat delen wat je verlangt<br /> te delen en vrij zijn om niet te delen wat je niet wilt delen.<br />©²FLUX<br />Stad projectontwikkeling <br />
 56. 56. ² FLUX methode <br />Gemeenschap<br />De waardering van<br />kwaliteiten van gebouwen en <br />van het gebied <br />die randvoorwaarden bieden <br />voor een functionerende gemeenschap en voor sociale vitaliteit en emancipatie.<br />©²FLUX<br />Stad projectontwikkeling <br />
 57. 57. Gemeenschap<br /><ul><li>pro-actieve bewonersparticipatie
 58. 58. geliefd woonmilieu
 59. 59. bewust samenleven
 60. 60. ontplooiingsmogelijkheden </li></ul> (onderwijs, werk, bedrijfsruimten)<br /><ul><li>kwaliteit en bereikbaarheid publieke en
 61. 61. commerciële voorzieningen
 62. 62. privacy én ontmoeting
 63. 63. ruimte voor gezamenlijke initiatieven
 64. 64. ruimte voor vrijheid en verrassing</li></ul>©²FLUX<br />Stad projectontwikkeling <br />
 65. 65. de toekomstwaarde van wijken<br /> moet worden gegarandeerd <br /> door inhoudelijke<br /> strategische sturing<br /> op middellange termijn.<br />OVERTUIGING :<br />©²FLUX<br />Stad projectontwikkeling <br />
 66. 66. ² FLUX methode <br />GELUKsGELD<br />Duurzaam!<br />Ontwikkelen van duurzame projecten <br />is integraal werken vanuit <br />GEDEELD PLEZIER !<br />*<br />©²FLUX<br />Stad projectontwikkeling <br />
 67. 67. voor <br />visionaire concepten <br />en voor <br />strategische plan producten,<br />om <br />voortvarende samenwerking <br />te inspireren,<br />te faciliteren<br />in<br />DUURZAME <br />STEDELIJKE TRANSFORMATIE <br />PROJECTEN<br />©²FLUX<br />Stad projectontwikkeling <br />
 68. 68. Binnenkort:<br />SeriousGO-game®<br />²FLUX WORK IN PROGRESS<br />..het oneindigspel<br />voor winnaars !<br />©²FLUX<br />Stad projectontwikkeling <br />

×