Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esitlus gerli ruus uus moodlesse

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Esitlus gerli ruus uus moodlesse

 1. 1. LOODUSÕPETUSE DIDAKTIKA Gerli Ruus KLÕ23õ
 2. 2. MAPI SISUKORD: • Õppekirjandus • Loengu materjal • Iseseisvad tööd2012 Gerli Ruus
 3. 3. LOODUSÕPETUS „Mina ja keskkond“ I. Sotsiaalne keskkond II. Looduslikkeskkond III. Tehiskeskkond2012 Gerli Ruus
 4. 4. LOODUSTEADUSED2012 Gerli Ruus
 5. 5. TUTVUMINE LOODUSEGA • Matkad • Vaatlemine • Kogemuslik õppimine • Elamuslik õppimine • Mängud2012 Gerli Ruus
 6. 6. KÜSIMUSTELE VASTUSTE LEIDMINE • Uurimine • Vaatlemine • Võrdlemine • Rühmitamine • Mõõtmine • Katsed2012 Gerli Ruus
 7. 7. ÕPETAJANA PEAN OLULISEKS Kodu- loolisuse prinsiibiga arvestamiist Mänguline Õpi- õppe- keskkonna tegevus loomist Jõu- Lapsest kohasusega lähtuv arvestamist kasvatust2012 Gerli Ruus
 8. 8. Õppisin: • Mõistan õpivaldkondade omavahelist seotust keskkonnakasvatusega • Õppetöös kasutan avastusõpet- vaatlusi ja katseid • Õppisin koostama, planeerima õpperada • Õppisin esitama avatud küsimusi • Väärtustan rohkem õuesõpet2012 Gerli Ruus
 9. 9. TÄNAN TÄHELEPANU EEST Esitlus Google dokumentides2012 Gerli Ruus

×