Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

цахим хичээл 4

858 views

Published on

  • Be the first to comment

цахим хичээл 4

  1. 1. Сэдэв. Аравт задлан хасах Зорилго СэдэлШинэ мэдлэг олгох Бататгал Гэрийн даалгавар
  2. 2. Зорилго20 дотор аравт задлан хасахчадвар эзэмших хэрэглэх Буцах
  3. 3. Бүтэн 10 буюу Зургийг нэг багц гэж ойлгоно. ажиглахад 10-3=? Гэсэн үг болж10 байна. 3 нэгж 3 - 2 1 Буцах
  4. 4. 76 Бүтэн 10 буюу5 нэг багц задлаж нэгж4 аравт болгоё.310 Нэгж аравтаасаа2 хасаж байгаа тоотойгоо адил1 тооны дүрсийг хасна.
  5. 5. 1234 Ингээд бодолтыг зургаас харж5 ойлгосон байх тэгвэл 10-3=7үлдлээ.6 -78 1 8-1=7910 - - 1 1 9-1=8 10-1=9
  6. 6. 10-3=7Хасагдагч Хасагч ЯлгаварГэж нэрлэдэг үүнийг сайн тогтоогоорой хүүхдүүдээ Буцах
  7. 7. Бэлтгэх зүйл 20ширхэг дүрс ашиглан доорх жишээг дагаад бодоорой1 • 10-5= 5 10-7= 3 1 22 33 4 14 5 15 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 1 10 110 1 Буцах
  8. 8. гэрийн даалгавар доорх жишээг бодоорой10-4= баяртай хүүхдүүдээ10-2=10-8=10-6= Буцах

×