Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ikt verktygslåda<br />Anders Gerestrand<br />DFM<br />Linnéuniversitet<br />
Google docs - adm<br />http://docs.google.com/<br />Skriv tillsammans<br />
Skriva sig till läsning<br />Arne Tregeton<br />Blogg, mejla<br />http://storybird.com/<br />Googeldocs<br />http://prezi....
Blogg<br />Text och bild om vad som händer.<br />För Kronobergsfolk<br />http://blogg.avmkr.se/<br />Publik<br />http://ww...
Google kalkylark- adm<br />http://docs.google.com/<br />Formulär<br />Frånvaro rapportering<br />Samla in information, adr...
Andra verktyg- adm<br />Aktiviteter http://doattend.com/<br />http://www.eventbrite.com/<br />Föräldramöte http://doodle.c...
Interaktiv fysik<br />http://www.algodoo.com/wiki/Home<br />
Ljud<br />http://www.podomatic.com/login<br />http://audacity.sourceforge.net/<br />http://soundcloud.com/<br />
Rita<br />http://tuxpaint.org/<br />Stämplar<br />Magic tex gräs, fyll<br />
Kroppen<br />http://bodybrowser.googlelabs.com<br />Ar<br />http://learnar.org/bio_organs_demo.html<br />Tocabocadoctor - ...
Interaktiv tavla<br />Matte<br />site:http://www.primaryresources.co.ukflash<br />http://www.iboard.co.uk/curriculum.htm#e...
Redovisa<br />Comiclife<br />http://plasq.com/products/comiclife<br />http://www.multimedia.skolutveckling.se/Kurser/Prese...
Ansökan<br />Till Utbildningsnämnden i Därärdetgudagottattvara<br />den 15 januari 2015, Mitt namn<br />A N S Ö K A N<br /...
Ansökan<br />4. SPRIDNING AV RESULTATEN<br />Jag avserattfortlöpanderedovisauppnåddaresultattillUtbildningsnämnden, föräld...
iPad<br />Former-Shapes game-baby tv<br />My playhome - dockhus<br />Paintmyving – rita fjäril<br />Dollhouse<br />Tocatea...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ikt verktygslåda

1,023 views

Published on

Föreläsning om ikt verktyg i förskolan, både administrativa och pedagogiska verktyg.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ikt verktygslåda

 1. 1. Ikt verktygslåda<br />Anders Gerestrand<br />DFM<br />Linnéuniversitet<br />
 2. 2. Google docs - adm<br />http://docs.google.com/<br />Skriv tillsammans<br />
 3. 3. Skriva sig till läsning<br />Arne Tregeton<br />Blogg, mejla<br />http://storybird.com/<br />Googeldocs<br />http://prezi.com/b_rsm8uktdjp/skriva-sig-till-lasning-20/<br />
 4. 4. Blogg<br />Text och bild om vad som händer.<br />För Kronobergsfolk<br />http://blogg.avmkr.se/<br />Publik<br />http://www.tumblr.com/<br />http://wordpress.com/<br />http://edu.glogster.com/<br />http://www.blogger.com/home<br />
 5. 5. Google kalkylark- adm<br />http://docs.google.com/<br />Formulär<br />Frånvaro rapportering<br />Samla in information, adresser<br />
 6. 6. Andra verktyg- adm<br />Aktiviteter http://doattend.com/<br />http://www.eventbrite.com/<br />Föräldramöte http://doodle.com/<br />
 7. 7. Interaktiv fysik<br />http://www.algodoo.com/wiki/Home<br />
 8. 8. Ljud<br />http://www.podomatic.com/login<br />http://audacity.sourceforge.net/<br />http://soundcloud.com/<br />
 9. 9. Rita<br />http://tuxpaint.org/<br />Stämplar<br />Magic tex gräs, fyll<br />
 10. 10. Kroppen<br />http://bodybrowser.googlelabs.com<br />Ar<br />http://learnar.org/bio_organs_demo.html<br />Tocabocadoctor - ipad<br />
 11. 11. Interaktiv tavla<br />Matte<br />site:http://www.primaryresources.co.ukflash<br />http://www.iboard.co.uk/curriculum.htm#earlyYears<br />http://flammy.nu/<br />http://www.platsr.se/<br />
 12. 12. Redovisa<br />Comiclife<br />http://plasq.com/products/comiclife<br />http://www.multimedia.skolutveckling.se/Kurser/Presentera/Bildberattelser/<br />
 13. 13. Ansökan<br />Till Utbildningsnämnden i Därärdetgudagottattvara<br />den 15 januari 2015, Mitt namn<br />A N S Ö K A N<br />Ansökanavser: attförbättraundervisningen i kemi.<br />1. BAKGRUND<br />Studieravkemiskaprocesserför en hållbarutvecklinginnebärattkunna...<br />2. ARBETET SOM ANSÖKAN AVSER<br />Jag har tänktanvändadatornsomredskap i dettaarbete. Vi har ettantaldatorer och detärutmärkt. Detsombehövs nu är...<br />3. FÖRVÄNTAT RESULTAT<br />Kortsiktigttror jag migkunnavisa...<br />Långsiktigttror jag migkunnavisa...<br />
 14. 14. Ansökan<br />4. SPRIDNING AV RESULTATEN<br />Jag avserattfortlöpanderedovisauppnåddaresultattillUtbildningsnämnden, föräldrar, skola A, B och C samt att...<br />5. MINA FÖRUTSÄTTNINGAR<br />Jag har tidigarearbetat med... vilketgettmigerfarenhetattklaradetta.<br />Jag har ävenlästkurserna... och deltagit i... och läserregelbundettidskriftenDatorn i Utbildningen och...<br />6. EKONOMI<br />Detsomansökanavserkostar...<br />Tillkommergörutbildningstidförmig och NN, samt vikariekostnadförndagar, samt... ELLER Dettillkommeringenutbildningstidför X eftersom...<br />Därärdetgudagottattvara, den 15 januari 2015<br />Mittnamn<br />Adress, telefonnummer, e-post, fax<br />
 15. 15. iPad<br />Former-Shapes game-baby tv<br />My playhome - dockhus<br />Paintmyving – rita fjäril<br />Dollhouse<br />Tocatea party –servera varandra<br />Klura på siffror <br />pek & lär, <br />lunchBox<br />tocahairsalon<br />Ballons<br />SoundTchLite- göm saker under en filt, släckskärmen och låt de lyssna<br />I can be<br />Create a car<br />Squiggle<br />Talking Tom 2- logoped app<br />Sundrynotes- skapa tillsammans<br />StoryKit-berättelser<br />StoryRobe- berättelser<br />SandSlides<br />MotionMath-Matte<br />Collider- spel<br />Cut the rope- spel<br />Tumblr-blogg verktyg<br />

×