Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Gerd Anthonis
              Denise Bossyns
                 Guy LeysToll-cursus voorjaar...
Uitgangspunt
E-learning           F2F
 Leraar = begeleider      Leraar = docent
 Opmaak + presentatie  ...
Aandachtspunten
    Iteratie en reflectie
                           Differentiatie
    I...
Verschilpunten?
 Feedback geven
 Differentiëren
 Motiveren
 Emoties opvangen
 Tijdsbesteding
 De weg zoeken
 …
    ...
Feedback
 Wat
  Feedback betekent "terugkoppelen" en is onlosmakelijk
  verbonden aan leerprocessen: het is bedoeld om c...
Feedback
E-learning
                     F2F
 Door de docent             Door de docent
...
Mogelijke categorieën
    vragen
                   Antwoord op
                   ...
Resultaat automatisch verbeterde
oefening
            Vraag
                      Jou...
Feedback
E-learning              F2F
 Door de docent           Door de docent
  Verbetering van...
Feedback op oefening ingeleverd
via Toledo
        Respons op
       ingeleverde taak


        ...
Discussieforum         Reactie geplaatst door
                    student
Asynchroon
 ...
Feedback
E-learning              F2F
 Door de docent           Door de docent
  Chat      ...
Feedback
E-learning             F2F
 Door de student          Door de student
  Discussieforum ...
Differentiatie
 De leerstof kan aangepast worden aan de noden van de
 studenten.
 Studenten met moeilijkheden kunnen op di...
Differentiatie
E-learning             F2F
 Leerpaden             Hoekenwerk
  Mogelijkheid om t...
Duidelijke structuur
       Extra info
     Discussie
Toll-cursus voorjaar 2010
Leerpad
     Toll-cursus voorjaar 2010
Differentiatie
E-learning              F2F
 Hyperlinks naar extra
 informatie
  Naar teksten of voorbeel...
Differentiatie
E-learning             F2F
 Tools               Tijdens de les kunnen deze
  ...
Instructiefilmpje
 Hier vind je een filmpje waarin uitgelegd wordt hoe je
 een opdrachtknop moet invoeren in een formulier...
Motiveren cursist
E-learning             F2F
 Vorm                Direct, mondeling
  Voorb...
Motiveren cursist
E-learning             F2F

 Doelstellingen:          Direct, mondeling
 verwac...
Duidelijke structuur
       Extra info
     Discussie
Toll-cursus voorjaar 2010
Video
Extra
        Toll-cursus voorjaar 2010
Emoties
 F2F
  Emoties leraar
    Bepalen zijn enthousiasme, zijn gedrevenheid, …
    Vertalen zich in zijn aanpak,...
Emoties
 F2F
  Continue interactie tussen leraar en cursist
  Leraar kan zijn enthousiasme rechtstreeks overbrengen
  v...
Emoties
E-learning             F2F

 Welke emoties van de cursist    Verbale en niet-verbale
 zijn er m...
Emoties anticiperen
E-learning             F2F

 Structuur             Uitleg door leraar
  V...
Emoties anticiperen
E-learning              F2F

 Vorm                 Opmaak cursusmateriaal...
Symbool = structuur     Duidelijk onderwerp

    Nu of later?
    Apart venster
   Contrast
  Kleurgebruik

...
Extra   Automatische
inoefenen?   feedback
          Toll-cursus voorjaar 2010
Tijdsbesteding
 “hoe de student tijd besteedt aan studieactiviteiten.”
 We onderscheiden volgende aspecten:
  Wanneer
 ...
Tijdsbesteding-wanneer
E-learning         F2F


 Wordt aan de student    Wordt vastgelegd in het
 overgelaten...
Tijdsbesteding-hoelang
E-learning          F2F

 Wordt aan de student     Wordt vastgelegd in het
 overgelate...
Tijdsbesteding-ritme
E-learning          F2F

 Wordt aan de student     Wordt hoofdzakelijk
 overgelaten.  ...
Tijdsbesteding-efficiëntie
E-learning       F2F


 Duidelijk materiaal   Wordt door de docent
 Afwisseling van  ...
Navigatie in het leermateriaal
     “ hoe de student de weg wordt gewezen
    in en tussen het aangeboden leermater...
Navigatie oriëntatie
E-learning           F2F

 Beperk aantal “niveaus” tot  Wordt door de docent
 drie.   ...
Navigatie traject
E-learning          F2F

 (hyper)links:        Wordt door de docent
          ...
blauw: niet bezocht

    rood: bezocht
     verstand arm

            •Hyperlinks
       b...
1

             2

                     3
•Aantal niveaus
•Aantal openstaande
leerdoc...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

E content

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E content

 1. 1. Gerd Anthonis Denise Bossyns Guy Leys Toll-cursus voorjaar 2010
 2. 2. Uitgangspunt E-learning F2F Leraar = begeleider Leraar = docent Opmaak + presentatie Verbale en niet-verbale leermateriaal expressie Aantrekkelijk en uitdagend Aansturing via dialoog materiaal Automatische feedback en Directe feedback elektronische fora Afstandsonderwijs Contactonderwijs Toll-cursus voorjaar 2010
 3. 3. Aandachtspunten Iteratie en reflectie Differentiatie Inschatting studiebelasting voor studenten Integriteit Standaarden Navigatie tussen de verschillende Ontspanning? leerobjecten Motivatie om te beginnen en om te blijven leren in het algemeen Begeleidingsmogelijkheden en -afspraken als er onduidelijkheid is ivm leerstof Toll-cursus voorjaar 2010
 4. 4. Verschilpunten? Feedback geven Differentiëren Motiveren Emoties opvangen Tijdsbesteding De weg zoeken … Toll-cursus voorjaar 2010
 5. 5. Feedback Wat Feedback betekent "terugkoppelen" en is onlosmakelijk verbonden aan leerprocessen: het is bedoeld om cursisten inzicht in hun eigen leerproces of functioneren te geven. Dit laatste maakt het leren effectiever. Soorten Sturend Stimulerend Door wie Docenten Medestudenten Toll-cursus voorjaar 2010
 6. 6. Feedback E-learning F2F Door de docent Door de docent FAQ Geeft uitleg tijdens de vangt veel voorkomend vragen op les Automatisch verbeterde toetsen In het begin veel werk , tijd en inspiratie nodig Zowel toetsen van kennis als remediëring Kunnen meermaals gemaakt worden Toll-cursus voorjaar 2010
 7. 7. Mogelijke categorieën vragen Antwoord op specifiek item Toll-cursus voorjaar 2010
 8. 8. Resultaat automatisch verbeterde oefening Vraag Jouw antwoord Het juiste antwoord Antwoord feedback Toll-cursus voorjaar 2010
 9. 9. Feedback E-learning F2F Door de docent Door de docent Verbetering van opdrachten Opdrachten op papier en zo Kan individueel of per groep verbeterd. Tijdsbesteding afhankelijk van de grootte van de groep studenten Discussieforum Discussie Asynchroon Synchrone gesprekken Zowel sturend als stimulerend Toll-cursus voorjaar 2010
 10. 10. Feedback op oefening ingeleverd via Toledo Respons op ingeleverde taak Toll-cursus voorjaar 2010
 11. 11. Discussieforum Reactie geplaatst door student Asynchroon Reactie geplaatst door docent Toll-cursus voorjaar 2010
 12. 12. Feedback E-learning F2F Door de docent Door de docent Chat Gesprek Best georganiseerd en op tijdens of na de les afgesproken momenten op school Asynchroon Maar sneller respons dan bij discussieforum Zowel stimulerend als sturend E-mail asynchroon Toll-cursus voorjaar 2010
 13. 13. Feedback E-learning F2F Door de student Door de student Discussieforum Zo goed als onbestaande De studenten kunnen commentaar geven op elkaars standpunten en eigen ideeën eraan toevoegen Peer assessment Studenten beoordelen mekaar aan de hand van opgegeven criteria Klik hier naar een site met voorbeelden Toll-cursus voorjaar 2010
 14. 14. Differentiatie De leerstof kan aangepast worden aan de noden van de studenten. Studenten met moeilijkheden kunnen op die manier beter geholpen worden Extra tussenstappen Extra oefeningen Extra informatie Studenten met voorkennis of slimmere studenten kunnen uitgedaagd worden met Moeilijkere oefeningen Meer info Toll-cursus voorjaar 2010
 15. 15. Differentiatie E-learning F2F Leerpaden Hoekenwerk Mogelijkheid om te werken met verschillende snelheden Tussentijdse testjes kunnen bepalen of de student een volgend gedeelte kan/mag starten of best nog extra oefeningen maakt of terug de behandelde leerstof bekijkt De leerstof hoeft niet noodzakelijk chronologisch gevolgd te worden Toll-cursus voorjaar 2010
 16. 16. Duidelijke structuur Extra info Discussie Toll-cursus voorjaar 2010
 17. 17. Leerpad Toll-cursus voorjaar 2010
 18. 18. Differentiatie E-learning F2F Hyperlinks naar extra informatie Naar teksten of voorbeelden Door de link te openen vindt de student bijkomende info Zie deze slideshow Websites De student kan zelf op zoek gaan naar extra info. De docent kan een lijst opmaken met relevante websites Voorbeeld website Toll-cursus voorjaar 2010
 19. 19. Differentiatie E-learning F2F Tools Tijdens de les kunnen deze Kunnen bijkomende bronnen gebruikt worden. informatie bevatten Nadien kan de student die De student kan die niet meer raadplegen. informatie desgewenst terug bekijken Extra opdrachten Instructiefilmpje Meer uitdagende opdrachten Slideshow Testen met automatische verbetering Geluidsfragmenten Video Toll-cursus voorjaar 2010
 20. 20. Instructiefilmpje Hier vind je een filmpje waarin uitgelegd wordt hoe je een opdrachtknop moet invoeren in een formulier http://www.pc- tutor.nl/introaccess2007/access01d.htm Toll-cursus voorjaar 2010
 21. 21. Motiveren cursist E-learning F2F Vorm Direct, mondeling Voorbeelden ludiek houden Peptalk Humoristische toets in test Aanmoedigingen Gevarieerde feedback Complimentjes Extra optionele opgave voor Soms mail en tel mogelijk geïnteresseerde Multimedia Afwisseling van tekst, film geluid, testen, evaluaties, … Stimuleren contacten Fora: Cursisten helpen en stimuleren elkaar Toll-cursus voorjaar 2010
 22. 22. Motiveren cursist E-learning F2F Doelstellingen: Direct, mondeling verwachtingen scheppen via Peptalk Verwoording Aanmoedigingen Filmpje met eindresultaat Complimentjes Structuur Soms mail en tel mogelijk Altijd dezelfde indeling wekt vertrouwen Met duidelijk overzicht kan cursist zelf volgorde bepalen Links in tekst: uitbreidingen vlugge, gemotiveerde cursist met tijd kan ze allemaal volgen Toll-cursus voorjaar 2010
 23. 23. Duidelijke structuur Extra info Discussie Toll-cursus voorjaar 2010
 24. 24. Video Extra Toll-cursus voorjaar 2010
 25. 25. Emoties F2F Emoties leraar Bepalen zijn enthousiasme, zijn gedrevenheid, … Vertalen zich in zijn aanpak, zijn lichaamstaal Beïnvloeden zijn contact met cursist Emoties cursist Bepalen zijn enthousiasme, zijn gedrevenheid, … Vertalen zich in zijn reacties, zijn lichaamstaal Beïnvloeden zijn contact met leraar E-learning Ook emoties maar geen contact Toll-cursus voorjaar 2010
 26. 26. Emoties F2F Continue interactie tussen leraar en cursist Leraar kan zijn enthousiasme rechtstreeks overbrengen via aanpak, intonatie en lichaamstaal Signalen cursist (zuchten, vragen, opmerkingen, …) kunnen onmiddellijk opgevangen worden E-learning Interactie met vertraging Intenties, … van de leraar moeten gesimuleerd worden Reacties, … van de cursist moeten geanticipeerd worden Toll-cursus voorjaar 2010
 27. 27. Emoties E-learning F2F Welke emoties van de cursist Verbale en niet-verbale zijn er mogelijk? signalen kunnen opgevangen Kwaadheid, frustratie omdat worden iets niet lukt, niet gevonden Niet begrepen? herhalen wordt, niet begrepen wordt Onmiddellijk ingrijpen is Voldoening, fierheid, … mogelijk omdat een taak goed Uit de hand gelopen discussie volbracht is, omdat de stof begrepen is Een verkeerde denkpiste Doel = nastreven GOED GEVOEL bij cursist en leraar Toll-cursus voorjaar 2010
 28. 28. Emoties anticiperen E-learning F2F Structuur Uitleg door leraar Voldoende tussenstappen Oefeningen voorzien zodat ook de door cursist aan bord, of zwakkere mee is individueel uitgewerkt Een ‘geleid’ voorbeeld maken worden klassikaal verbeterd zodat mogelijke ‘fouten’ getoond worden Tussentijdse zelfevaluerende toetsen, zodat cursist gevoel krijgt mee te zijn Werkdruk niet te hoog leggen Extra’s voorzien Toll-cursus voorjaar 2010
 29. 29. Emoties anticiperen E-learning F2F Vorm Opmaak cursusmateriaal is Irritatie of vermoeidheid pagina per pagina door slecht leesbare tekst vermijden: voldoend groot lettertype, duidelijke titels, eenvormige opmaak Navigatie en opties steeds op dezelfde manier Kleur van links consequent gebruiken Kleurcontrast zo optimaal mogelijk kiezen Toll-cursus voorjaar 2010
 30. 30. Symbool = structuur Duidelijk onderwerp Nu of later? Apart venster Contrast Kleurgebruik Toll-cursus voorjaar 2010
 31. 31. Extra Automatische inoefenen? feedback Toll-cursus voorjaar 2010
 32. 32. Tijdsbesteding “hoe de student tijd besteedt aan studieactiviteiten.” We onderscheiden volgende aspecten: Wanneer Hoelang Ritme Efficiëntie Op het eerste gezicht lijkt het dat de inhoud en de lay-out van het leermateriaal weinig invloed op de tijdsbesteding kan hebben. Maar niets is minder waar. Toll-cursus voorjaar 2010
 33. 33. Tijdsbesteding-wanneer E-learning F2F Wordt aan de student Wordt vastgelegd in het overgelaten. uurrooster. Een “eyecatcher” kan Content en lay-out hebben helpen om de student (op geen invloed tijd) te laten beginnen. Toll-cursus voorjaar 2010
 34. 34. Tijdsbesteding-hoelang E-learning F2F Wordt aan de student Wordt vastgelegd in het overgelaten. uurrooster. De content moet in Content en lay-out hebben duidelijk afgebakende geen invloed onderdelen worden aangeboden zodat de student zelf kan kiezen hoelang hij werkt (één of meerdere onderdelen achter elkaar) Toll-cursus voorjaar 2010
 35. 35. Tijdsbesteding-ritme E-learning F2F Wordt aan de student Wordt hoofdzakelijk overgelaten. gedirigeerd door de De content moet in docent.. duidelijk afgebakende Content en layout van het onderdelen worden cursusmateriaal hebben aangeboden geen invloed Deadlines voor opdrachten moeten voldoende ruim zijn om een verschillend ritme toe te laten Toll-cursus voorjaar 2010
 36. 36. Tijdsbesteding-efficiëntie E-learning F2F Duidelijk materiaal Wordt door de docent Afwisseling van getoetst en bijgestuurd werkvormen Zelfreflectietoetsen tijdig remediërende opdrachten Toll-cursus voorjaar 2010
 37. 37. Navigatie in het leermateriaal “ hoe de student de weg wordt gewezen in en tussen het aangeboden leermateriaal“ Aspecten Traject Oriëntatie Toll-cursus voorjaar 2010
 38. 38. Navigatie oriëntatie E-learning F2F Beperk aantal “niveaus” tot Wordt door de docent drie. gestuurd Gebruik “broodkruimels” Gebruik grafische menu’s(*). Beperk het aantal gelijktijdig openstaande pagina’s Toll-cursus voorjaar 2010
 39. 39. Navigatie traject E-learning F2F (hyper)links: Wordt door de docent gestuurd Betekenisvolle tekst. Standaard kleuren voor Neem uw handboek op status (bezocht, niet bladzijde 101 en vergelijk de bezocht). gegevens in de tabel met degene Onderlijnde tekst kan die hier op het bord staan. verward worden met een hyperlink navigatiesymbolen Toll-cursus voorjaar 2010
 40. 40. blauw: niet bezocht rood: bezocht verstand arm •Hyperlinks been •Broodkruimels •Grafisch menu •Navigatiesymbolen Toll-cursus voorjaar 2010
 41. 41. 1 2 3 •Aantal niveaus •Aantal openstaande leerdocumenten teveel! Toll-cursus voorjaar 2010

×