Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20130315 - Cursus Digitaal Historisch Onderzoek 2013: College 3 - Bronnenkritiek 2.0

This is the 3rd lecture in the course Digital Historical Research that is offered to employees of the Huygens Institute for the Historisch of the Netherlands and NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies february-july 2013. See: http://dho2013.wordpress.com.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

20130315 - Cursus Digitaal Historisch Onderzoek 2013: College 3 - Bronnenkritiek 2.0

 1. 1. Bronnenkritiek 2.0cursus Digitaal Historisch Onderzoek Huygens ING/ NIOD -15 maart 2013 Gerben Zaagsma Huygens ING | KNHG
 2. 2. “One of the problems confronting data enthusiasts in thehumanities is that we feel a need to convince our more old-fashioned colleagues about what can be done. But our roleas advocates of data shouldnt mean that we lose our criticalsense as scholars.[....] there is a risk that we look more carefully at thetechnical components of the datasets than the historicalcontext of the information that they represent. Andrew Prescott, ‘The Deceptions of Data’, Digital Riffs (13 January 2013). URL http://digitalriffs.blogspot.nl/2013/01/the-deceptions-of- data.html (accessed March 7, 2013). 2 / 39
 3. 3. inleiding1) bronnenkritiek 2.0: digitalisering en selectie2) bronnenkritiek 2.0: data en werken met digitale bronnen 3 / 39
 4. 4. #2 bronnenkritiek 2.0: digitalisering en selectie 4 / 39
 5. 5. digitalisering Digital Agenda for Europe: Digital Libraries Initiative Europes cultural and scientific riches at a click of a mouseIn ancient times, the library of Alexandria was said to contain up to 70% of all human knowledge. The challenge for the digital age is to do even better than that – and make the result last longer.Source:  h"p://ec.europa.eu/informa1on_society/ac1vi1es/digital_libraries/index_en.htm. 5
 6. 6. digitaliseringSource:  Study  Report  Numeric-­‐  Sta1s1cs  on  digi1sa1on  of  cultural  materials  in  Europe  (2009):h/p://cordis.europa.eu/fp7/ict/telearn-­‐digicult/numeric-­‐study_en.pdf. 7
 7. 7. digitalisering Natasha Stroeker and René Vogels, Survey Report on Digitisation in European Cultural Heritage Institutions 2012 (ENUMERATE, May, 2012).Source: Study Report Numeric- Statistics ondigitisation of cultural materials in Europe (2009): 8 / 39
 8. 8. digitalisering• digitalisering wordt voorafgegaan door selectie: • welke collecties of delen binnen collecties worden gedigitaliseerd?• redenen voor selectie: • behoud van erfgoed & conservering van kostbaar/fragiel materiaal • frequentie van gebruik door publiek en onderzoekers • academische onderzoeksagenda’s • publieke debatten over het verleden, herinneringspolitiek, nationale belangen• selectie is verbonden met financiering 9 / 39
 9. 9. digitaliseringHoe verhoudt digitalisering zich tot de natie? Roy Rosenzweig voorzag problemen in 2003:“If national archives were part of the projects of state- building and nationalism, then why should states support post-national digital archives?”Roy Rosenzweig, ‘Scarcity or Abundance? Preserving the Past in a Digital Era’, The American Historical Review 108 (2003) 735-762, 752. --> echter...: 10 / 39
 10. 10. digitalisering en de natie• Duitsland: systematisch inspanning om het gedrukte joodse verleden te bewaren voor de digitale toekomst 11 / 39
 11. 11. digitalisering en de natie• Duitsland: systematisch inspanning om het gedrukte joodse verleden te bewaren voor de digitale toekomst• voormalig Oostblok: hervonden nationale trots/ onafhankelijkheid en veranderde verhoudingen in het post-communistische tijdperk 13 / 39
 12. 12. digitalisering en de natie• Duitsland: systematisch inspanning om het gedrukte joodse verleden te bewaren voor de digitale toekomst• voormalig Oostblok: hervonden nationale trots/ onafhankelijkheid en veranderde verhoudingen in het post-communistische tijdperk• Europa: creëren bewustzijn Europees verleden via digitalisering erfgoed + economisch belang 16 / 39
 13. 13. digitalisering en de natie• Duitsland: systematisch inspanning om het gedrukte joodse verleden te bewaren voor de digitale toekomst• voormalig Oostblok: hervonden nationale trots/ onafhankelijkheid en veranderde verhoudingen in het post-communistische tijdperk• Europa: creëren bewustzijn Europees verleden via digitalisering erfgoed + economisch belang--> digitalisering niet puur functionalistisch verklaren maar de natie of supra-natie speelt wel een belangrijke rol in prioritering/onderzoeksagenda’s en/ of financiering 19 / 39
 14. 14. de digitale paradoxHoe zit het met ‘marginale’ en niet-nationale onderwerpen? 20 / 39
 15. 15. de digitale paradoxJiddisch hoort nietbij één land: wieneemtverantwoordelijkheidom transnationaalerfgoed tedigitaliseren?de digitale paradox: wordt marginaliteit versterkt? 21 / 39
 16. 16. digitaliseringDigitalisering = selectie --> wat wordt niet gedigitaliseerd en waarom:• geen ‘nationaal’ onderwerp• valt buiten bestaande (nationale) master narratives?• frequentie van gebruikWelke geschiedenis kan met digitale bronnen wel of niet geschreven worden? Voorbeeld: Compactmemory, Duits-joodse geschiedenis en joodse migranten/Jiddisch 22 / 39
 17. 17. selectie: the infinite archive? 23 / 39
 18. 18. selectie: the infinite archive?focus  op  belangrijkste  elites  en  bewegingen  die  het  Duitse  jodendom  karakteriseerden  en  op  emancipa8e-­‐processen:  • klassieke  historiografische  visie  • versterking  master  narra8ves 24 / 39
 19. 19. digitalisering = curatieData curatie: 25 / 39
 20. 20. #3 bronnenkritiek 2.0:data en werken met digitale bronnen 26 / 39
 21. 21. digitale bronnen en dataOvervloed aan digitale bronnen en data (“data as computer-processable information”).Allerlei vragen en claims:• ‘big data’, maar: how big is big data?• veranderende manier van wetenschap bedrijven: beleven we the end of theory? 27 / 39
 22. 22. the ‘end of theory’?“The new availability of huge amounts of data, along with thestatistical tools to crunch these numbers, offers a whole newway of understanding the world. Correlation supersedescausation, and science can advance even without coherentmodels, unified theories, or really any mechanisticexplanation at all.”Chris Anderson, ‘The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete’, Wired Magazine (23 June 2008). URL http://www.wired.com/science/ discoveries/magazine/16-07/pb_theory (accessed March 11, 2013). 28 / 39
 23. 23. the ‘end of theory’?“What is too often forgotten, though, is that our digitalhelpers are full of ‘theory’ and ‘judgement’ already. As withany methodology, they rely on sets of assumptions, models,and strategies. Theory is already at work on the most basiclevel when it comes to defining units of analysis, algorithms,and visualisation procedures.” Bernhard Rieder and Theo Röhle, ‘Digital Methods: Five Challenges’ in: David MBerry ed., Understanding Digital Humanities (Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2012) 67-85, 70. 29 / 39
 24. 24. digitale bronnen en dataOvervloed aan digitale bronnen en data (“data as computer-processable information”).Allerlei vragen en claims:• ‘big data’, maar: how big is big data?• veranderende manier van wetenschap bedrijven: the end of theory?• hoe verandert de rol van de onderzoeker? verhouding mens/machine en angst traditionele geestes- wetenschappers voor overbodigheid 30 / 39
 25. 25. digitale bronnen en data“Ideally, we want to combine the human ability to understandand interpret— which computers can’t completely match yet—and the computer’s ability to analyze massive data setsusing algorithms we create.” Lev Manovich, ‘Trending: The Promises and the Challenges of Big Social Data’ in: Matthew K Gold ed., Debates in the Digital Humanities (Minneapolis: Univ Of Minnesota Press, 2012) 460-476, 469. 31 / 39
 26. 26. digitale bronnen en dataWerken met digitale bronnen: • bronnenkritiek: extern versus intern • in digitale context: nadruk vaak op externe kritiek --> authenticiteit & herkomst • nadruk op websites en niet op interpretatie van bronnen die aangeboden worden via die websites! 32 / 39
 27. 27. digitalisering en de natieRoy Rosenzweig: • externe/ interne bronnenkritiek • nadruk op extern: beoordelen websites e.d. ( 33 / 39
 28. 28. digitalisering en de natieRoy Rosenzweig: • externe/ interne bronnenkritiek • nadruk op extern: beoordelen websites e.d. ( 34 / 39
 29. 29. digitale bronnen en dataWerken met digitale bronnen: • bronnenkritiek: extern versus intern • in digitale context: nadruk vaak op externe kritiek --> authenticiteit & herkomst • nadruk op websites en niet op interpretatie van bronnen die aangeboden worden via die websites! andere dimensies: • verlies van materialiteit en dus kennis van onze bronnen • materialiteit en de historische verbeelding • bewustzijn van context verandert/ verlies van context 35 / 39
 30. 30. context Historical  Jewish  Press:Bulle1n  de  l’Alliance  Israélite  Universelle:            full-­‐text  search  =  socialistes 36 / 39
 31. 31. context Historical  Jewish  Press:Bulle1n  de  l’Alliance  Israélite  Universelle:            full-­‐text  search  =  socialistes 36 / 39
 32. 32. context 36 / 39
 33. 33. context 37 / 39
 34. 34. context 38 / 39
 35. 35. slotopmerkingen1) digitalisering: kritisch kijken wat wel/niet wordt gedigitaliseerd en welke geschiedenissen verteld kunnen worden2) werken met digitale bronnen & data: ontwikkelen kritische blik op verschil traditionele en digitale bronnen & data 39 / 39

×