Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fonètica Del Català

45,269 views

Published on

 • realment útil.
  gracies per penjar-lo
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • A mi m'ha respost el dubte de que son els fenòmens fonètics del català. Es curt com un manual de butxaca.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Fonètica Del Català

 1. 1. Fonètica del català <ul><li>1. El sistema vocàlic </li></ul><ul><li>2. El sistema consonàntic </li></ul><ul><li>Punt d’articulació </li></ul><ul><li>Mode d’articulació </li></ul><ul><li>Oralitat/Nasalitat </li></ul><ul><li>Sonoritat </li></ul><ul><li>3. Fonètica de frase i fenòmens de contacte </li></ul>
 2. 2. 1. El sistema vocàlic <ul><li>Grau d’obertura: oberta, mitjana i tancada </li></ul><ul><li>Punt d’articulació: anterior, central i posterior </li></ul><ul><li>Tonicitat: vocal tònica i àtona. </li></ul><ul><li>Diftong i triftong </li></ul><ul><li>Funcionalitat: semivocals, semiconsonants i consonants. </li></ul>
 3. 3. 1.1. Grau d’obertura <ul><li>Tancada </li></ul><ul><li>Mitjana </li></ul><ul><li>Oberta </li></ul>Ant. Centr. Post. 1.2. Punt d’articulació
 4. 4. 1.3. Tonicitat <ul><li>Vocal tònica i àtona </li></ul><ul><li>Neutralització </li></ul><ul><li>Reducció vocàlica i vocal neutra </li></ul><ul><li>Bloc occidental i bloc oriental </li></ul>1.4. Diftong i triftong <ul><li>Diftongs decreixents i creixents </li></ul><ul><li>Triftongs </li></ul>
 5. 5. 2. El sistema consonàntic <ul><li>2.1. Punt d’articulació </li></ul><ul><li>2.2. Mode d’articulació </li></ul><ul><li>2.3. Oralitat/Nasalitat </li></ul><ul><li>2.4. Sonoritat </li></ul>
 6. 6. 2.1. Punt d’articulació <ul><li>Bilabial </li></ul><ul><li>Labiodental </li></ul><ul><li>Dental </li></ul><ul><li>Alveolar </li></ul><ul><li>Palatal </li></ul><ul><li>velar </li></ul>
 7. 7. 2.2. Mode d’articulació <ul><li>Oclusiu </li></ul><ul><li>Fricatiu </li></ul><ul><li>Africat </li></ul><ul><li>Nasal </li></ul><ul><li>Lateral </li></ul><ul><li>Vibrant </li></ul>
 8. 8. 2.3. Oralitat/nasalitat <ul><li>Cavitat bucal: sons orals </li></ul><ul><li>Cavitat bucal i nasal: sons nasals </li></ul>2.4. Sonoritat <ul><li>Cordes vocals vibren: sons sonors </li></ul><ul><li>Cordes vocals no vibren: sons sords </li></ul>
 9. 9. Taula dels sons consonàntics
 10. 10. 3. Fonètica de frase i fenòmens de contacte <ul><li>Elisió </li></ul><ul><li>Sinalefa </li></ul><ul><li>Sonorització </li></ul><ul><li>Sensibilització </li></ul><ul><li>Emmudiment </li></ul>
 11. 11. 3.1. Elisió <ul><li>L’article: l’arbre, l’home, l’única </li></ul><ul><li>Els pronoms febles: m’omple </li></ul><ul><li>La contracció: al, del, pel, cal, can </li></ul><ul><li>No marcades: </li></ul><ul><li>mà esquerra [máskèræ] </li></ul><ul><li>setze anys [sèdzáлs] </li></ul><ul><li>si el veus [sílßèws] </li></ul>
 12. 12. 3.2. Sinalefa <ul><li>Es tracta d’un diftong entre dues vocals que pertenyen a paraules diferents. </li></ul><ul><li>Hi ha dos nois [jáðóznójs] </li></ul><ul><li>Que hi és? [kæjés] </li></ul>
 13. 13. 3.3. Sonorització <ul><li>Una consonant sorda a final de paraula assimila la sonoritat d’una altra de sonora amb la qual es troba en contacte immediat: </li></ul><ul><li>Cap d’any tot venint els avis </li></ul><ul><li>[b] [d] [z] </li></ul>
 14. 14. 3.4. Sensibilització <ul><li>Consisteix a pronunciar determinades consonants que generalment són mudes. </li></ul><ul><li>Sant Antoni, Sant Andreu </li></ul><ul><li>Vint-i-tres, vint-i-quatre </li></ul><ul><li>Fent-ho, havent-hi </li></ul><ul><li>Venir-hi, marxar-ne </li></ul>
 15. 15. 3.5. Emmudiment <ul><li>Es tracta de la no pronunciació de sons sí representats en la llengua escrita en una zona o a tot el domini lingüístic </li></ul><ul><li>[p] i [b] darrere [m]: llamp, rumb </li></ul><ul><li>[t] i [d] darrere [n] i [l]: sant, alt </li></ul><ul><li>[r] final: venir, sabater, negror </li></ul><ul><li>Contacte entre sons idèntics: els somnis </li></ul><ul><li>Contacte entre sons molt pròxims: els xinesos, les rodes </li></ul>

×