You Get Presentatie Ao 20100624

874 views

Published on

Presentatie Platformbijeenkomst van 24-6-2010

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

You Get Presentatie Ao 20100624

 1. 1. TEAMWORKS WORKS You Get BPMS
 2. 2. Programma 1. Voor de pauze • Wie is You Get? • Wat is een BPMS? 2. Na de pauze • Wat kan een BPMS? • 11 sterke punten van een BPMS. Presentatoren: • John Schussler: Business Process Consultant • Hans van Krevel: Managing Director YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 3. 3. TEAMWORKS WORKS Wie is You-Get
 4. 4. Wie is You Get • You Get is opgericht in November 2007 • You Get heeft nu achttien medewerkers • You Get is een leverancier van diensten en oplossingen • You Get verstrekt diensten en oplossingen in: - Proces Management - Business Intelligence - Project Management - Change Management • You Get levert Consultancy, Oplossingen, Training & Documentatie • You Get bouwt complete (software) oplossingen met hoogstaande partners YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 5. 5. Software partners van You Get Lombardi Software is Partner van You Get in Process Discovery, BPM en BPMS. You Get is de enige gecertificeerde implementatie partner van Teamworks en Blueprint in de Benelux. Pallas Athena is Partner van You Get als leverancier van innovatieve Business Process Management (BPM) -software en -diensten. Het Nederlandse Pallas Athena levert met BPM|One een vooruitstrevend oplossing voor veel voorkomende processen. ActionBase is Partner van You Get op het gebied van Ongestructureerde Processen; Human Proces Management. ActionBase vult de kloof tussen Business Process Management (BPM) oplossingen en Collaboration oplossingen. QlikView is Partner van You Get in de Business Intelligence. You Get levert QlikView vanwege het gebruikersgemak. De flexibiliteit en de hoge prestaties. QlikView is de snelst groeiende BI leverancier vanaf 2007. YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 6. 6. Klanten van You Get You Get: Zakelijke dienstverlener. Totaaloplossingen voor iedere stap in waardeketen van klanten. You Get: Diensten & oplossingen binnen: - Process Management - Business Intelligence - Change Management - Project Management You Get: De 360 Business Services Approach™. Onze eigen flexibele en modulaire aanpak voor bedrijfsuitdagingen. You Get: Consultancy, Training & Documentatie. You Get: Volledige (software-) oplossingen. Samen met gerespecteerde solution partners. YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 7. 7. TEAMWORKS WORKS Wat is BPM
 8. 8. Wat is BPM BPM is een management discipline die zorgt voor het besturen van het proces binnen een bedrijf en diens omgeving om zo verbetering van de flexibiliteit en de operationele prestaties te creëren. BPM levert een gestructureerde aanpak gebruikmakend van methoden, statistieken, management ideëen en software om continu activiteiten van een organisatie en processen te beheren en te optimaliseren . (Gartner) Management Theorie + Moderne Technologie = BPM  Total quality management  Applicatie ontwikkeling  Six Sigma  Systeem integratie  Lean  Verticale markt focus  Business engineering  Service-oriented Architecture  Algemeen systeem denken  Workflow  Transactie management  XML & Web services YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 9. 9. BPM is geen project • Het kenmerk van BPM is dat het wederkerend is. • Het is een voortdurende Optimaliseren Ontwikkelen bedrijfscyclus van dezelfde stappen. • De individuele stappen zijn Analyseren Inzetten ook weer iteratief. • Het kan verregaand geautomatiseerd worden. Monitoren YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 10. 10. BPM volgt de cyclus van een bedrijf ONTWIKKELEN INZETTEN MONITOREN ANALYSEREN OPTIMALISEREN Hoe zorg ik voor Zien anderen waarde Kunnen anderen Leveren de processen Kan ik het proces of veranderingen zonder in de processen en werken met mijn duidelijke gegevens op de service verbeteren dat de gebruiker er last de services? resultaten? voor de gebruiker? voor de gebruiker? van heeft? Leveranciers Welke processen en Hoe zorg ik ervoor dat Krijg ik de verwachte Wat heb ik nodig om Kan ik werken met services heb ik de processen op de servicekwaliteit minder uitzonderingen de voorgestelde nodig en zijn ze juiste wijze worden en de verwachte en fouten te krijgen? veranderingen? te vertrouwen? ingezet? doorlooptijden? Gebruikers Kunnen we een Werkt de onderneming Is hetgeen in productie Welke methoden en Hoe zorg ik voor consistent en aan de juiste processen staat controleerbaar, technieken zijn nodig borging, vastlegging herhaalbaar en services en op de beheersbaar en om de analyse uit te en publicatie van implementatie proces juiste manier? bekend? voeren? veranderingen? opzetten? BPMPO YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 11. 11. BPM ligt in de organisatie BP Zorgen voor zichtbaarheid, vertrouwen en controle Proces-, Service- & Procedure- Publicatie en Ontdekking, Governance, GOVERNANCE Gebruikersmanagement & Lifecycle Management BP Controleren van risico’s van oplevering Processen & Services KWALITEIT Kwaliteitscontrole, Functionele & Performance Testen, test Management BP Zorgen dat Operatie de Bedrijfsresultaten kan leveren MANAGEMENT Business (Process) Service Level Management, Probleem Oplossing & Verander Management Start daar waar de Nood het hoogst is Richt je bij je initiatieven op de plekken waar de grootste pijn gevoeld wordt YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 12. 12. Proces volwassenheid YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 13. 13. De 6 fases van een organisatie STRATEGIE CULTUUR ORGANISATIE ICT BPM-ORGANISATIE Level 0 • Verbeteringen op • Intern gericht Reacties • Procesmanagement niet • Eilandautomatisering • Projectmatige inzet operationeel niveau • Gericht op ingericht • Vaak • Reagerend op verbeteringen binnen (verantwoordelijkheid kwaliteitsinvalshoek gewijzigde eigen afdeling volledig bij functionele marktomstandigheden managers) Level 1 • Vergroten • Meer: • Deel(proces)eigenaarschap • Afdelingsoverschrijd • Initiatieven vaak vanuit klantgerichtheid en • Klantgericht bij functionele managers. ende systemen en ICT-discipline verbeteren afstemming • gericht op afstemming • Benoemen KPI’s dataverzamelingen over afdelingsgrenzen. tussen afdelingen (bijvoorbeeld ERP • Vaak gedreven vanuit • gezamenlijke systemen) ICT-project(en) projecten Level 2 • Afstemming tussen alle • Meer generalisten • Committent vanuit de top • Aansturing ICT • Zelfstandige positie inrichtingsaspecten minder specialisten • Coördinerend vanuit • Centrale afdelingen die onderling, met name • Gericht op gezamenlijk procesmanager. architectuurgedachte standaarden en ICT begrippenkader • Start werken met SLA’s en procesarchitectuur SLM bewaakt Level 3 • Organisatie-inrichting • Procesgerichtheid • Kanteling van functioneel • Scheiding vraag en • Minder centrale sturing die procesgericht vanzelfsprekend naar procesgericht aanbod ICT • Meer nadruk op werken optimaal • processturing leading aan decentrale (flexibel, klantgericht) functioneel management aanspreekpunten ondersteunt Level 4 • Real-time sturing op • Focus op performance • Hiërarchisch/functioneel • Inzet BPM en • Nadruk op centrale processen management en performancemanage performance-meting en procesmanagement vallen menttools (BAM) signalering samen Level 5 • Strategisch, tactisch en • Extern gericht • Ketenmanagement wordt • Shared services en • Verdwijnt als discipline: operationele • Proactief leading snel aanpasbare procesmanagement verbetercycli (the systemen wordt onderdeel van adaptive enterprise) vanzelfsprekend iedere functie YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 14. 14. Proces volwassenheid en de BPMS 0 1 2 3 4 5 Het bedrijf Vastleggen Eisen & Inzet BPMS Inzet BPMS BPMS drijft is een De BPMS cyclus Processen wensen aan op afdeling in gehele het hele verzameling Voor BPMS een BPMS niveau bedrijf bedrijf processen YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 15. 15. TEAMWORKS WORKS Wat is een BPMS
 16. 16. Wat is een BPMS YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 17. 17. Wat is een BPMS – Software waarin alle bedrijfsprocessen worden gemaakt zoals jij dat wilt; – Deze processen worden met mbv zelf vormgegeven schermen uitgevoerd door medewerkers, leveranciers en/of klanten precies zoals is vastgelegd; – Applicaties worden geïntegreerd en op het juiste moment aangesproken; – Alle stappen en KPI’s of SLA’s worden gemonitort en gerapporteerd; – Er is inzicht in de kosten gerelateerd aan elke activiteit, rol of proces; – O AutomatischL inzichtGinOwaarPen Shoe Tverbeteringen gedaan kunnen Y U GET | LOCA EYE – L BAL ER PEC IVE
 18. 18. Analisten over BPM en BPMS Proces Karakteristieken Voorbeeld Proces(sen) Required Feature(s) • Order afhandeling • Transacties afhandelen Systeem Intensief • Gezondheidszorg transacties • Integratie middelen • Straight-Through Processing • Partner samenwerking • Organisatie management • Aanname processen • Taken lijsten / Workflow Mens Intensief • Contact Management portalen • Goedkeuringsprocessen • Interface ontwikkeling • Leningen afhandelen Beslissing Intensief • Bedrijfsregel management • Claims afhandelen • Document management • Crediteuren proces Document Intensief • Interface & eForms • Klachten procedures ontwikkeling Source: Forrester YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 19. 19. Brengt Strategie en proces samen BPM gaat over het leggen van verbanden tussen de bedrijfsstrategie en de taken die de mensen, systemen, partners en klanten uitvoeren, het zorgen voor de juiste schaalgrootte en het vastleggen van de juist prioriteit om het maximale voordeel te behalen. HQ Welke richting willen we uit Controle Processen & Werk IT Wat zijn onze doelen? Wie is verantwoordelijk voor welke stap? Wat zijn onze grootste problemen? Voldoen we wel aan de servicenivo’s die we beloofd hebben aan de klant? Bedrijfs- Prestatie verbetering Applicatie strategie Infrastructuur Hoe vind ik een expert die me sneller laat werken? Hoe kan ik proces knelpunten verwijderen? YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 20. 20. Brengt Strategie en proces samen Bedrijven hebben geïntegreerde technologie nodig waarmee procesverbeteringen mogelijk worden gemaakt door het leggen van een verbinding tussen plan en uitvoering. Welke richting willen we uit Controle Processen & Werk HQ IT Samenwerking Bedrijfs- Applicatie strategie Infrastructuur Prestatie verbetering YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 21. 21. De evolutie van de BPMS Executive Supply Chain Logistics Management Call Center Hiring Manager Manager Agent Manager Workflow Workflow Workflow Workflow Inventory ERP Proces van Nieuwe werknemers Custom Mgt Systems CRM Project Risk Management & Compliance HR Executive Reporting System Ondersteunende applicaties voor afdelingen Enterprise Applicatie Integratie (EAI) Warehouse Mgt Order Management Customer Care HR System Data – Database Management Systemen YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 22. 22. De evolutie van de BPMS Executive Supply Chain Logistics Management Call Center Hiring Manager Manager Agent Manager Business Process Management (BPM) Inventory ERP Proces van Nieuwe werknemers Custom Mgt Systems CRM Project Risk Management & Compliance HR Executive Reporting System Ondersteunende applicaties voor afdelingen Enterprise Applicatie Integratie (EAI) Warehouse Mgt Order Management Customer Care HR System Data – Database Management Systemen YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 23. 23. Situatie voor de BPMS Huidige situatie: Externe • Informele taken & communicatie leverancier 6 Manager (veel papier en email) • Inefficiënte workflow met diverse Verkoper systemen 3 • Inconsistente prioriteitenstelling 1 Magazijn Financiën • Incomplete of inaccurate gegevens- stroom tussen systemen • Gebrek controle systeem- en bedrijfs- 2 gebeurtenissen (uitzonderingen) • Onvoldoende inzicht in de prestaties 4 van het proces CRM WMS Huidige issues: • Onvoldoende groei mogelijkheden • Klant tevredenheid DB ERP 5 ! • Moeizame acceptatie en lange trainingen • Complexe informatie huishouding YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 24. 24. Situatie na een BPMS BPMS situatie: • Automatische prioriteitenstelling en Manager routering van het werk Magazijn • Helpt en leidt gebruikers bij het Verkoper nemen van beslissingen • Standardiseren van oplossen Financiën problemen Leverancier • Gebruiken van bestaande systemen en gegevens BPMS • Vastleggen en controleren van gebeurtenissen en het initiëren van acties • Real-time zichtbaarheid en controle CR op het proces ISS M BPMS voordelen: • Enorme reductie van handmatige DB ERP ! acties • Snellere probleem oplossing • Volledig inzicht in elke processtap • Snelle inzet en verandering mogelijk YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 25. 25. Snelle en iteratieve ontwikkeling Na max 3 maanden is het 1ste proces live Weeks 1 to 2 Weeks 3 to 11 Weeks 12 to 13 Week 14 Weeks 15 to 16 Project Iteration Iteration Iteration Test Go-Live Support initiation 1 2 3 Test Design Test Design Test Design Test Design Test Design Build Build Build Build Build Install Happy Path Exception Paths Full Process Configuration Coach Shells Data Flows Final Coaches Training Draft Scoreboards Final Scoreboards Requirements Draft Reports Final Reports Scoping Integrations Variables User Training Solution Training Iteration planning Finalization of documentation Test planning Support & Service Agreements Mentoring Mentoring Governance creation Governance Rollout YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 26. 26. TEAMWORKS WORKS Demonstratie BPMS Lombardi
 27. 27. Lombardi in enkele punten • Opgericht in 2000, eerste product in Herfst 2002 Producten • HQ in Austin, Texas Sales in Noord Amerika, Europa en Azie • Meer dan 175 Global 2000 klanten Saas Process Discovery • 50% van de Fortune 10 • 14% van de Fortune 50 • Zeer snelle groei van de verkoop: verdubbeling van omzet in de laatste 4 jaar! BPMS product met • Forrester, Gartner en IDG zien Lombardi als een van de leiders van de BPMS leveranciers. Office & Sharepoint integration • Sinds Januari 2010 onderdeel van IBM YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 28. 28. Enkele Lombardi Klanten YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 29. 29. Proces vastleggen YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 30. 30. Proces uitvoeren YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 31. 31. Proces controleren en meten YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 32. 32. Proces optimaliseren Kosten medewerker / Doorlooptijd middelen BI processtap (Externe bron) YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 33. 33. Demo YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 34. 34. 1 Wat je modelleert is wat je uitvoert YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 35. 35. YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 36. 36. 2 Routeer automatisch uw taken YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 37. 37. Activiteit: initieert 1 of meerdere taken Swimlane = procesdeelnemer YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 38. 38. 3 Real-time inzicht en controle YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 39. 39. Inzicht in prestaties KPI’s Real-time rapporten YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 40. 40. 4 Eenvoudig processen simuleren YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 41. 41. Op basis van zelf ingevoerde parameters Impact analyse bij veranderingen (What if) Vergelijken met werkelijkheid (How did I do?) YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 42. 42. 5 Procesanalyse op basis van historische gegevens YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 43. 43. Op basis van werkelijke, historische gegevens Procesanalyes (bottleknecks, uitzonderingen,…) Proces optimaliseren YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 44. 44. 6 Snel aanmaken & aanpassen van processen YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 45. 45. Drag and drop BPMN standaard Swimlanes, activiteiten, beslismomenten,… YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 46. 46. 7 Eenvoudig aan te maken gebruikerschermen YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 47. 47. Drag & drop WYSIWYG YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 48. 48. 8 Direct testen YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 49. 49. Wat je modelleert is wat je uitvoert Playbacks YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 50. 50. 9 Samenwerking tussen business en IT YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 51. 51. Één model Toolkits BPMN modellering Herbruikbare services YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 52. 52. 10 Processen centraal beheerd Er is maar 1 waarheid YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 53. 53. Process Center: bevat alle procesapplicaties Één bibliotheek met alle processen, services, data, etc. YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 54. 54. 11 Integreren met meerdere systemen YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 55. 55. ‘Gelaagd’ model Gedeelde services Standaarden: WSDL, XML, … Manager Magazijn Verkoper Leverancier Financiën BPMS CRM ISS DB ! ERP YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 56. 56. Klanten die al hebben gescoord! Efficient Effectief Flexibel 80% reductie van Betwiste omzet In staat om in 10 handmatige taken gereduceerd met 3 miljoen minuten te switchen bij factuur boekingen in 3 maanden van verzender Proces van goedkeuring 2 miljoen per kwartaal Binnen 3 maanden alle gereduceerd bespaard door effectieve nieuwe wettelijke eisen van 33 naar 7 dagen oplossing en registratie geïmplementeerd van geweigerde orders Benodigde trainingstijd Klant tevredenheid Snelle HR processen gereduceerd met 50% verhoogd met 7% naar gebouwd met een nadruk 92% op self-service opties YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE
 57. 57. Voor meer informatie… Yo u G e t B V Tel: + 31 20 737 02 76 Fax: + 31 20 890 85 17 Email: info@you-get.com Web: http://www.you-get.com LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE YOU GET | LOCAL EYE – GLOBAL PERSPECTIVE

×