Sterk vekst i produksjon fra ukonvensjonelle kilder for gass og olje vil haen stor innvirkning på globaleenergimarkeder ti...
Outlook samlede forventning om vekst i globalenergietterspørsel til 2030 er lite endret fra i fjor, medetterspørselenforve...
Økende produksjon fra ukonvensjonelle oljekilder -stramt oljemarked, oljesand og biodrivstoff - ventes å gialle avnetto ve...
BP konsernsjef, sa Bob Dudley: "The Outlook viser i hvilkengrad en gang akseptert visdom har blitt snudd påhodet. Frykten ...
Selv store skifergass og tett oljeressurser eksisterer rundt om i verden, harbetydelig utnyttelse av disse ressursene såla...
"Ingen andre land utenfor USAog Canada har ennå ikkelyktes i å kombinere dissefaktorene for å støtteproduksjonsvekst. Mens...
UTSIKTER SAMMENDRAGprimærenergiOutlook viser global etterspørsel etter energi fortsetter å øke på etgjennomsnitt på 1,6% i...
Mens bensinblanding er under utvikling, vil fossilt brensel fortsette å væredominerende. Olje, gass og kull forventes åkon...
Veksten i tilbudet av olje og andre væsker (herunderbiodrivstoff) til 2030 vil komme i hovedsak fra Amerika ogMidtøsten. M...
OPECs andel av oljemarkedet er ventet å falle tidlig i outlook, reflekterervoksende ikke-OPEC produksjonsammen med avtagen...
gassNaturgass er forventet å være den raskest voksende av de fossile brensler -med etterspørselen stiger til etgjennomsnit...
kullEtter olje, er kull forventes å være den tregestevoksende store drivstoff, med etterspørselen stiger igjennomsnitt1,2%...
andreTil tross for tilbakeslaget i Fukushima katastrofen, er kjernekraftproduksjonen ventes å stige robust til 2030 pårund...
Renewables vil fortsette å være den raskest voksendeklassen av energi, markedsandeler fra en liten base somdestiger til et...
CarbonMens veksten er moderere, er karbonutslipp fortsatt forventes å øke med26% 2011-2030. Mesteparten av vekstenvil komm...
Bp energy outlook 2030 viser økende impact av ukonvensjonell olje og gass på global energy markets
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bp energy outlook 2030 viser økende impact av ukonvensjonell olje og gass på global energy markets

174 views

Published on

Sterk vekst i produksjon fra ukonvensjonelle kilder for gass og olje vil ha en stor innvirkning på globale

energimarkeder til 2030, og redefinerte forventninger for store økonomier og rebalansering globale

handelsstrømmer, ifølge BPs siste Energy Outlook 2030, offentliggjort i dag.

Dette er den tredje årlige utgaven av Outlook, som setter ut BP syn på de mest sannsynlige utviklingen i de globale

energimarkedene til 2030, basert på up-to-date analyse og tar hensyn til utviklingen av det siste året. Fjorårets

Outlook ledet an i å vise hvordan Nord-Amerika er sannsynlig å bli selvforsynt med energi. Årets utgave undersøker

nærmere revolusjonen i skifergass og tett olje - fenomenet kjører USAs energi vekkelse - inkludert sine globale

utsikter.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
174
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bp energy outlook 2030 viser økende impact av ukonvensjonell olje og gass på global energy markets

 1. 1. Sterk vekst i produksjon fra ukonvensjonelle kilder for gass og olje vil haen stor innvirkning på globaleenergimarkeder til 2030, og redefinerte forventninger for store økonomierog rebalansering globalehandelsstrømmer, ifølge BPs siste Energy Outlook 2030, offentliggjort i dag.Dette er den tredje årlige utgaven av Outlook, som setter ut BP syn på demest sannsynlige utviklingen i de globaleenergimarkedene til 2030, basert på up-to-date analyse og tar hensyn tilutviklingen av det siste året. FjoråretsOutlook ledet an i å vise hvordan Nord-Amerika er sannsynlig å bliselvforsynt med energi. Årets utgave undersøkernærmere revolusjonen i skifergass og tett olje - fenomenet kjører USAsenergi vekkelse - inkludert sine globaleutsikter.
 2. 2. Outlook samlede forventning om vekst i globalenergietterspørsel til 2030 er lite endret fra i fjor, medetterspørselenforventes å være 36% høyere i 2030 enn 2011 og nestenall vekst kommer fra fremvoksende økonomier.Imidlertidforventninger mønsteret av tilførsel av denne vekstenskiftende sterkt, med ukonvensjonelle kilder - skifergassogtett olje sammen med tung olje og biodrivstoff - spilleren stadig viktigere rolle, og i særdeleshet, transformererenergibalansen av USA.
 3. 3. Økende produksjon fra ukonvensjonelle oljekilder -stramt oljemarked, oljesand og biodrivstoff - ventes å gialle avnetto vekst i global oljeforsyning til 2020, og over 70% avveksten til 2030. Innen 2030 vil øke produksjonen ogmoderere etterspørselen føre til at USA blir 99%selvforsynt med netto energibehov, i 2005 var det bare70%selvforsynt. Samtidig med fortsatt bratt økonomisk vekst,vil store fremvoksende økonomier som Kina og India blirstadig mer avhengige av energiimport. Disse skiftene vilha store konsekvenser for handel mellomværende.
 4. 4. BP konsernsjef, sa Bob Dudley: "The Outlook viser i hvilkengrad en gang akseptert visdom har blitt snudd påhodet. Frykten for olje renner ut - som BP aldri har tegnet - iøkende grad synes ubegrunnet. USA vil ikke væremer avhengig av energiimport, med energi satt å lade sinøkonomi. Og Kina og India er forventet å trenge mye merimport å holde økende."Anslagene viser nok en gang at vi bor i en mangfoldig ogdynamisk energi markedet. Fremtiden er full avmuligheter for jobb-skaper bedrifter med verdensledendeteknologi og evne og for land som ønsker å jobbe meddem. "
 5. 5. Selv store skifergass og tett oljeressurser eksisterer rundt om i verden, harbetydelig utnyttelse av disse ressursene sålangt funnet sted bare i Nord-Amerika. Mens fremskritt innen teknologi oghøye priser gi muligheten for utvikling avressurser andre steder, er en kombinasjon av andre faktorer ogsånødvendig.BP Group Chief Economist Christof Rühl sa: "Enorme ukonvensjonellereservene er ulåst i USA, med oljeproduksjonfølgende gass. Denne leveransen er gjort mulig ikke bare av ressurser ogteknologi, men også av "over bakken"faktorer som en sterk og konkurransedyktig tjeneste sektor, land tilgangtilrettelagt av privat eierskap, likvidemarkeder og gunstige regulatoriske vilkår.
 6. 6. "Ingen andre land utenfor USAog Canada har ennå ikkelyktes i å kombinere dissefaktorene for å støtteproduksjonsvekst. Mens viforventer at andre regioner viltilpasse seg over tid til å utviklesine ressurser, i 2030forventer vi Nord-Amerikafortsatt å dominereproduksjonen av disseressursene. "
 7. 7. UTSIKTER SAMMENDRAGprimærenergiOutlook viser global etterspørsel etter energi fortsetter å øke på etgjennomsnitt på 1,6% i året til 2030. Vekstenventes å moderere denne perioden, klatring på et gjennomsnitt på 2% iåret til 2020 og deretter med bare 1,3% iåret til 2030. 93% av denne veksten vil komme fra ikke-OECD-økonomiene, med Kina og India står for mer ennhalvparten av økningen. Innen 2030 er energiforbruket i ikke-OECDøkonomier ventes å være 61% høyere enn i2011, mens bruk i OECD vil ha vokst med kun 6%, og faktisk å ha falt i perinnbygger.
 8. 8. Mens bensinblanding er under utvikling, vil fossilt brensel fortsette å væredominerende. Olje, gass og kull forventes åkonvergere på markedsandeler på rundt 26-28% hver i 2030, og ikke-fossilt brensel - kjernekraft, vannkraft ogfornybar energi - på en andel på rundt 6-7% hver.oljeOlje er forventet å være den tregeste voksende av de store brensel til2030, med etterspørselen vokser på etgjennomsnitt på bare 0,8% i året. Likevel vil dette fortsatt resultere ietterspørselen etter olje og andre flytendebrensel blir 16 millioner fat per dag høyere i 2030 enn 2011. Alle nettovekst i etterspørselen vil komme fra landutenfor OECD - etterspørselsvekst fra Kina, India og Midt-Østen vilsammen står for nesten alle av netto vekst ietterspørselen.
 9. 9. Veksten i tilbudet av olje og andre væsker (herunderbiodrivstoff) til 2030 vil komme i hovedsak fra Amerika ogMidtøsten. Mer enn halvparten av veksten vil komme fraikke-OPEC-kilder, med økende produksjon fra USAstramt oljemarked, kanadisk oljesand, brasiliansk dyptvann og biodrivstoff mer enn utligne modne avtar andresteder. Økende produksjon fra nye stramme oljeressurservil resultere i USA forbikjøring Saudi Arabia til å bliverdens største produsent av væsker i 2013. USAsoljeimport ventes å falle 70% mellom 2011 og 2030.
 10. 10. OPECs andel av oljemarkedet er ventet å falle tidlig i outlook, reflekterervoksende ikke-OPEC produksjonsammen med avtagende etterspørsel som følge av høye priser ogøkende effektive transportsystemer teknologier.OPEC markedsandel forventes å rebound noe etter 2020.Christof Rühl kommenterte: "Som OPEC kutter produksjonen i responsover det kommende tiåret, i 2015 forventer viledig kapasitet til å nå de høyeste nivåene siden slutten av 1980. Selv omdette vil være et sentralt oljemarkedetusikkerhet over det neste tiåret, tror vi OPEC-medlemmene vil være istand til å håndtere utfordringen med åopprettholde produksjonen disiplin til tross for høye ledig kapasitet. "
 11. 11. gassNaturgass er forventet å være den raskest voksende av de fossile brensler -med etterspørselen stiger til etgjennomsnitt på 2% i året. Land utenfor OECD vil generere 76% av veksten ietterspørselen. Kraftproduksjon ogindustri står for de største trinn til å kreve etter sektor. LNG-produksjon erforventet å vokse mer enn dobbelt såraskt som gassforbruket, på et gjennomsnitt på 4,3% i året og regnskap for27% av veksten i gasstilførselen til 2030.Skifer gass er forventet å møte 37% av veksten i gassetterspørselen ogutgjør 16% av verdens gass og 53% avamerikanske gassproduksjon innen 2030. North American skifergassproduksjon ventes å avta etter 2020 ogproduksjonen fra andre regioner for å øke, men i 2030 Nord-Amerika erfortsatt ventet å utgjøre 73% av verdensskifergass produksjon.
 12. 12. kullEtter olje, er kull forventes å være den tregestevoksende store drivstoff, med etterspørselen stiger igjennomsnitt1,2% årlig til 2030. I løpet av perioden, flaterveksten til bare 0,5% i året etter 2020. Nesten alle(93%) av nettovekst i etterspørselen til 2030 vil komme fra bareKina og India, som samlet andel av verdensforbruk av kull vil økefra 57% i 2011 til 65% i 2030. India er forventet åinnhente USA som nest største kull forbruker i 2024.
 13. 13. andreTil tross for tilbakeslaget i Fukushima katastrofen, er kjernekraftproduksjonen ventes å stige robust til 2030 pårundt 2,6% i året - i forhold til gjennomsnittlig vekst på 1,6% fra 1990 til 2010.Kina, India og Russland vil sammenutgjøre 88% av den globale veksten i kjernekraft. Kina ventes å øke sinandel av global kjernefysisk kraftproduksjonfra 3% i 2011 til 30% i 2030, og for å forbi USA som den største produsentenav kjernekraft i 2026. Veksten i vannkraft forventes å moderat til 2,0% i året til 2030, med en vekst ledet av Kina, India og Brasil. For Brasil i særdeleshet, er Hydro forventes å utgjøre 72% av kraftbehovet i 2030 - og 32% av totale energibehovet.
 14. 14. Renewables vil fortsette å være den raskest voksendeklassen av energi, markedsandeler fra en liten base somdestiger til et gjennomsnitt på 7,6% i året til 2030.Renewables andel av global elektrisitetsproduksjon erventet åvokse fra 4% til 11% innen 2030. Mens OECD-økonomienehar ført i fornybar energi vekst, er fornybar i den ikke-OECD fange opp og forventes å stå for 41% av total i 2030.Inkludert biodrivstoff, er fornybar forventes å ha høyereandel av primærenergi enn kjernekraft innen 2030.
 15. 15. CarbonMens veksten er moderere, er karbonutslipp fortsatt forventes å øke med26% 2011-2030. Mesteparten av vekstenvil komme fra ikke-OECD-land, slik at innen 2030 70% av CO2-utslippeneforventes å komme fra land utenforOECD. Imidlertid vil utslipp per innbygger i ikke-OECD regioner fortsattvære mindre enn halvparten av de i OECD.Merknader til redaktøren:BP Energy Outlook 2030 er tilgjengelig på nettetwww.bp.com / energyoutlookYtterligere informasjon:Navn: BP pressekontorSted: LondonTelefon: +44 (0) 20 7496 4076E-post: bppress@bp.com

×