Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie nicolet en debby

1,446 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie nicolet en debby

 1. 1. Speciale kinderen zijn gewoon, zoals gewone kinderen speciaal zijn…<br />Welke vervolgstap maakt basisschool de Tafelronde april 2010, waarin aangesloten wordt bij de behoeften van de leerkrachten en hun ambities, om zo een concrete stap te zetten richting passend onderwijs?<br />Basisschool de Tafelronde, Traject AcBas 2009-2010<br />Afstudeeronderzoek Nicolet de Jonge en Debby Wallenburg<br />
 2. 2. Een stap richting passend onderwijshet proces op basisschool de Tafelronde<br />‘De wandelroute’ … procesbeschrijving<br />‘Samen op pad’… betrokkenheid vanuit de school en haar leerkrachten<br />‘Pas op de plaats’ … betekenisverlening<br />‘Stap voor stap’ … meerwaarde studenten en school<br />Basisschool de Tafelronde, Traject AcBas 2009-2010<br />Afstudeeronderzoek Nicolet de Jonge en Debby Wallenburg<br />
 3. 3. De wandelrouteprocesbeschrijving<br />Praktijkgericht actieonderzoek<br />Ambitie/behoefte van de school , onderzoeksvraag, onderzoeksinstrumenten, verdieping, <br />betekenis verlenen, consequenties, actie, evaluatie, …<br />Van beleidsplan naar onderzoek<br />Onderwijsontwikkelingen, studiedagen<br />Presenteren van een vervolgstap<br />Informatie bundelen, vervolgstap aan verbinden.<br />Basisschool de Tafelronde, Traject AcBas 2009-2010<br />Afstudeeronderzoek Nicolet de Jonge en Debby Wallenburg<br />
 4. 4. Samen op padbetrokkenheid vanuit de school en haar leerkrachten<br />Het zorgprofiel door Bureau April<br />Begeleiding bij onderwijsveranderingen<br />Vragenlijsten 6 probleemcategorieën <br />School formuleert zelf ambities<br />Wat zijn onze kwaliteiten, ontwikkelpunten en grenzen <br /> -Zicht hebben op de onderwijsbehoeften<br /> -Zorg in en dicht bij de school organiseren<br /> -Stapsgewijs naar een brede zorgschool. <br />Door betrokkenheid een passende uitkomst<br />Studenten koppelen een vervolgstap aan de ambities en ontwikkelpunten<br />Basisschool de Tafelronde, Traject AcBas 2009-2010<br />Afstudeeronderzoek Nicolet de Jonge en Debby Wallenburg<br />
 5. 5. Pas op de plaatsbetekenisverlening<br />Handelingsgericht werken als mogelijke vervolgstap<br />Presentatie middels circuit<br />Aansluiting handelingsgericht werken en de Tafelronde<br />Uitgaan van onderwijsbehoeften<br />Basisschool de Tafelronde, Traject AcBas 2009-2010<br />Afstudeeronderzoek Nicolet de Jonge en Debby Wallenburg<br />
 6. 6. Onze wegen kruisen elkaaractie en reactie<br />Start met vervolgstap handelingsgericht werken, onder voorwaarden:<br /><ul><li>Scholing en workshops handelingsgericht werken
 7. 7. Goede begeleiding
 8. 8. Tijd en ruimte
 9. 9. Stap voor stap, beginnen met 1 vakgebied:
 10. 10. Werken in koppels
 11. 11. Intervisie
 12. 12. Goede begeleiding (externe experts/ ib)</li></ul>Basisschool de Tafelronde, Traject AcBas 2009-2010<br />Afstudeeronderzoek Nicolet de Jonge en Debby Wallenburg<br />
 13. 13. Stap voor stapMeerwaarde studenten en de school<br />Betekenis voor de school:<br /><ul><li>Aansluiting ambities
 14. 14. Kennis- en visievorming handelingsgericht werken door een interactieve wandeling
 15. 15. Unaniem vóór handelingsgericht werken</li></ul>Betekenis voor ons:<br /><ul><li>Samenwerken
 16. 16. Visievorming
 17. 17. Leiding nemen
 18. 18. Ruimte geven
 19. 19. Leren luisteren</li></ul>Basisschool de Tafelronde, Traject AcBas 2009-2010<br />Afstudeeronderzoek Nicolet de Jonge en Debby Wallenburg<br />
 20. 20. Nieuw schoolontwikkelingsdoel<br />Hoe kan basisschool de Tafelronde handelingsgericht werken effectief en stapsgewijs implementeren en borgen, om zo samen een goede smalle zorgschool neer te zetten?<br />
 21. 21. Speciale kinderen zijn gewoon, zoals gewone kinderen speciaal zijn…<br />Basisschool de Tafelronde, Traject AcBas 2009-2010<br />Afstudeeronderzoek Nicolet de Jonge en Debby Wallenburg<br />

×