Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie eigen samenvatting Kantelende Kennis

1,772 views

Published on

 • Be the first to comment

Presentatie eigen samenvatting Kantelende Kennis

 1. 1. Theoretisch kader Kantelende Kennis Mijn eigen samenvatting
 2. 2. Begrippen <ul><li>Samenvatting aan de hand van deze begrippen: </li></ul><ul><ul><li>Kennisbegrip </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennis creëren </li></ul></ul><ul><ul><li>Collectieve processen </li></ul></ul><ul><ul><li>Dialoog </li></ul></ul><ul><ul><li>Vitaliteit en basisbehoeften </li></ul></ul><ul><ul><li>Tot slot </li></ul></ul>
 3. 3. Kennisbegrip <ul><li>De context bepaalt voor een belangrijk deel de functionaliteit van onze kennis </li></ul><ul><li>Mijn context wordt bepaald door gezamenlijke visie op ICT in het onderwijs: </li></ul><ul><ul><li>ICT is een middel dat je inzet om het leren van kinderen te ondersteunen, te verrijken en uit te breiden </li></ul></ul>
 4. 4. Kennis creëren <ul><li>Kan op verschillende manieren: </li></ul><ul><ul><li>Modus 1: wetenschappelijk onderzoek </li></ul></ul><ul><ul><li>Modus 2: kennis creëren om eigen context te veranderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Modus 3: kennis creëren om zin te geven aan eigen ervaringen </li></ul></ul>
 5. 5. Kennis creëren <ul><li>Wat zie ik mijn eigen situatie? </li></ul><ul><ul><li>Modus 3: eigen weblog bijhouden </li></ul></ul><ul><ul><li>Modus 2: activiteiten kenniskring </li></ul></ul><ul><ul><li>Modus 1: toekomstig promotietraject </li></ul></ul>
 6. 6. Sociale context <ul><li>Van welke collectieven maak ik deel uit? </li></ul><ul><ul><li>Collega’s op Hogeschool Domstad: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Centrum voor ICT-educatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>SLB-team tweede fase </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kenniskring Kantelende Kennis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Projectgroep Sirius </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>SchoolContactPersonengroep </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Online activiteiten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Educatieve blogosfeer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mailinglist </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>wikiomgeving </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Context creëren in sociale context <ul><li>In de meeste gevallen modus 3 </li></ul><ul><li>Sociale context van de educatieve blogosfeer te los om te komen tot modus 2 onderzoek </li></ul><ul><li>Wiki leent zich wel voor modus 2 onderzoek </li></ul>
 8. 8. Collectieve processen <ul><li>Verschillende perspectieven verbinden tot een gemeenschappelijk perspectief. </li></ul><ul><li>Voorbeeld: </li></ul><ul><ul><li>Binnen WikiKids zijn alle deelnemers intrinsiek gemotiveerd om steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van een internet-encyclopedie voor en door kinderen. </li></ul></ul>
 9. 9. Dialoog <ul><li>Van gedachten wisselen en proberen te komen tot nieuwe inzichten. </li></ul><ul><li>Soms is er sprake van discussie in plaats van dialoog. </li></ul><ul><li>Voorbeeld: </li></ul><ul><ul><li>Projectgroep waarin nieuwe traject wordt opgestart: verschillende perspectieven, een gezamenlijke ambitie en gelijkwaardige inbreng? </li></ul></ul>
 10. 10. Dialoog online <ul><li>Voorbeeld hiervan is de mailinglist van Wikipedia. </li></ul><ul><li>Voorbeeld: </li></ul><ul><ul><li>http://lists.wikimedia.org/pipermail/foundation-l/2008-December/thread.html </li></ul></ul>
 11. 11. Vitaliteit en basisbehoeften <ul><li>Basisbehoeften individu: </li></ul><ul><ul><li>Relatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Autonomie </li></ul></ul><ul><ul><li>Competentie </li></ul></ul><ul><li>Basisbehoeften collectief: </li></ul><ul><ul><li>Cohesie </li></ul></ul><ul><ul><li>Coherentie </li></ul></ul><ul><ul><li>coöperatie </li></ul></ul>
 12. 12. Cohesie <ul><li>Een groep is vitaal als ze bij elkaar betrokken zijn. </li></ul><ul><li>Vraag: </li></ul><ul><ul><li>Hoe is een groep tot stand gekomen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Bestond een groep al of is het samengesteld rondom een idee? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kun je in elke fase van groepsvorming komen tot cohesie. Of is dit alleen mogelijk in een autonome groep (Remmerswaal, 2003) </li></ul></ul>
 13. 13. Coherentie <ul><li>Je bent in staat om je eigen opvattingen aan te passen aan die van de groep. </li></ul><ul><li>Rollen van individuen binnen een groep: taakrollen, procesrollen, taak/procesrollen en dysfunctionele rollen </li></ul><ul><li>Vraag: </li></ul><ul><ul><li>Welke rollen moeten in een groep aanwezig zijn om te komen tot coherentie? </li></ul></ul>
 14. 14. Coöperatie <ul><li>We hebben een doel en daar werken we zo effectief mogelijk naar toe. </li></ul><ul><li>Vraag: </li></ul><ul><ul><li>In welke mate kun je je vrijwillig committeren? </li></ul></ul>

×