Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie bois

391 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie bois

 1. 1. ICT op de Pabo Presentatie BOIS18 september 2012
 2. 2. Wat komt aan bod?A. Kort voorstellenB. Doel vragenlijstC. Uitkomst vragenlijstD. Aanbod PaboE. Vergelijking verwachtingen en aanbodF. Samenwerkingsmogelijkheden
 3. 3. A. Kort voorstellen
 4. 4. Gerard Dummer Don Zuiderman
 5. 5. B. Doel vragenlijst
 6. 6. Komt aanbod overeen met de verwachtingen?
 7. 7. Welke mogelijkheden zijn er tot samenwerking?
 8. 8. C. Uitkomsten vragenlijst
 9. 9. Uitkomst vragenlijst• 5 keer ingevuld• Vergeleken met Kennisbasis ICT• Welke onderwerpen genoemd• Welk onderwerp in welk jaar genoemd?
 10. 10. Uitkomsten vragenlijst• Kennisbasis ICT: – Attitude – Instrumentele vaardigheden – Informatievaardigheden en mediawijsheid – Algemene didactiek • Presenteren • Samenwerken en communiceren • Individueel werken • Begeleiden en evalueren • Toetsen• Arrangeren en ontwikkelen• Bron: Kennisbasis ICT
 11. 11. Uitkomsten vragenlijst• Heel veel aandacht voor: – Instrumentele vaardigheden – Informatievaardigheden en mediawijsheid – Begeleiden en evalueren• Heel weinig aandacht voor: – Toetsen – Arrangeren en communiceren
 12. 12. Uitkomsten vragenlijst• Eerste jaar: – Instrumentele vaardigheden• Tweede jaar: – Informatievaardigheden en mediawijsheid• Derde jaar: – Begeleiden en evalueren• Vierde jaar: – Begeleiden en evalueren
 13. 13. D. Aanbod Pabo
 14. 14. Aanbod Pabo• Werken in thema’s• Thema’s duren een kwartaal in jaar 1 en 2• Thema’s duren een half jaar in jaar 3 en 4• ICT opgenomen in elk thema• ICT getoetst met kennistoets, beroepstaken en portfolio
 15. 15. Aanbod Pabo• Heel veel aandacht voor: – Algemene didactiek – Presenteren – Begeleiden en evalueren• Heel weinig aandacht voor: – Instrumentele vaardigheden – Toetsen
 16. 16. Aanbod Pabo• Eerste jaar: – Presenteren• Tweede jaar: – Algemene didactiek• Derde jaar: – Begeleiden en evalueren• Vierde jaar: – Attitude
 17. 17. Vergelijking verwachtingen en aanbod Overeenkomsten en verschillen
 18. 18. Vergelijking verwachtingen en aanbod• Overeenkomsten: – Veel aandacht voor begeleiden en evalueren – Weinig aandacht voor toetsen en arrangeren en ontwikkelen – Overige onderwerpen komen redelijk overeen
 19. 19. Vergelijking verwachtingen en aanbod• Verschillen – Aandacht voor instrumentele vaardigheden – Aandacht voor onderwerp attitude
 20. 20. Samenwerkingsmogelijkheden Behoefte en mogelijkheden
 21. 21. Samenwerkingsmogelijkheden
 22. 22. Samenwerkingsmogelijkheden• Samenwerking: – Netwerk om te overleggen en af te stemmen – Samen nadenken over mogelijkheden ICT voor de toekomst.• Rol opleiding: – Studenten brengen vragen vanuit de praktijk naar de opleiding – Opleiding verzorgt theoretische achtergronden

×