Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Officiele Opening Studiejaar

1,780 views

Published on

Presentatie gebruikt bij de workshop verzorgd op de officiële opening van het jaar.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Officiele Opening Studiejaar

 1. 1. Wat is jouw leerbehoefte? Onderzoek Lectoraat ‘Kantelende Kennis’ en kenniskring op Hogeschool Domstad
 2. 2. Deze bijeenkomst • Even kort het kader: – Lectoren – Kenniskringen – Kenniskring Hogeschool Domstad • Het onderzoek dat we doen • Wat is het onderwerp van onderzoek? • Hoe gaan we te werk? • Waar staan we? • Aan de slag – Inventarisatie observatoren – Onderzoeksvraag en hypothese • Tot slot
 3. 3. Lectoren Jos Castelijns, Quinta Kools, Jeannette Geldens en Bob Koster
 4. 4. Kenniskring
 5. 5. Kenniskring Hogeschool Domstad Juliette Nuijten Gerard Dümmer Helma de Rooij
 6. 6. Het onderzoek dat we doen
 7. 7. Wat is het onderwerp van onderzoek? • Vitaliteit in processen van collectief kennis creëren: – Is er ruimte voor het individu en komt de groep verder? • Feedback – Van vakdocent – SLB-er – Medestudent – mentor
 8. 8. Hoe gaan we te werk? Vragenlijst & Gesprek Gesprekken
 9. 9. Waar staan we? • Ambitie is geformuleerd: – Welke waarde hechten studenten aan feedback die ze krijgen van vakdocenten, medestudenten, SLB-ers en mentoren? • Resultaten vragenlijst teruggeven aan studenten • Op welke manier kan dit het beste? • Dit gaan we uitproberen.
 10. 10. Aan de slag • Drie groepen • Groep bestaat uit deelnemers, 1 voorzitter en 1 observant • Voorzitter legt opdracht uit en doet mee • Observant kijkt hoe de groep werkt en brengt verslag uit
 11. 11. Inventarisatie Observanten
 12. 12. Mijn Onderzoeksvraag en hypothese • Onderzoeksvraag: Is de mate van sturing van invloed op de vitaliteit binnen een groep als deze een top 3 moet samenstellen? – Effectiviteit – Betrokkenheid • Hypothese: gedeelde sturing geeft de beste combinatie tussen effectiviteit en betrokkenheid
 13. 13. Tot slot • Bedankt! • Denk aan het invullen van het formulier dat je bij begin hebt gekregen.

×