Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nao ict-bijeenkomst thema 6

1,802 views

Published on

Gezamenlijke les Natuuronderwijs en ICT over duurzaamheid.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nao ict-bijeenkomst thema 6

 1. 1. Natuuronderwijs en ICT THEMA 6
 2. 2. Deze bijeenkomstNAO:• Afweging op basis van People/Planet/Profit• Waardenverheldering/waardenontwikkelingICT:• Informatievaardigheden & Samenwerken• Online tools Soapbox&Bordwerk
 3. 3. Vakoverstijgendwerken en ICT
 4. 4. DuurzameontwikkelingPEOPLE PROFIT PLANET
 5. 5. In debat• Groepjes van vier studenten• Bepaalde stelling • Zoek info om de stelling te verdedigen / te bestrijden (circa 30 min.) – vanuit alledrie de P’s  zie aanvullende info per stelling op sharepoint• Communicatie via Soapbox• Debat: • 1e ronde: 1 ½ minuut per groepje met eigen argumenten • 2e ronde: 2 minuten discussie over en weer•Per stelling stemmen: wie meest overtuigend?
 6. 6. Uitleg ICT-werkwijze• Soapbox is eennieuwe online tool• Tijdenseen college kaniedereen in de Soapbox omhier… … vragentestellen … tediscussiëren … testemmen … aantegeven of je het nogbegrijpt!
 7. 7. Uitleg ICT-werkwijze• De Soapbox voordit college is bereikbaar via: http://gosoapbox.com/
 8. 8. Stellingen1. Biologische aardbeien zijn altijd het duurzaamst2. Melk is goed voor elk: drink drie glazen melk per dag3. Wil je duurzame kleren kopen, dan kies je voor biologische katoen
 9. 9. Aan de slag• Vormviertallen en ontvangjouwstelling• Bereid het debatvoor door informatieteverzamelen en uittewisselen via Soapbox• ± 20-30 minutenvoorbereidingstijd• Daarnabegint het debat!
 10. 10. The clock is ticking…

×