Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mediawijsheid

2,013 views

Published on

Presentatie over mediawijsheid aan de studenten van de minor Kunst en Cultuur (Hogeschool Utrecht).

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Mediawijsheid

 1. 1. Media-educatie & Mediawijsheid Als onderdeel van cultuureducatie
 2. 2. Nog meer voorbeelden
 3. 3. Intro
 4. 4. Wat staat je te wachten • Bijeenkomst 1: Overzicht Media-educatie en Mediawijsheid • Bijeenkomst 2: Workshop • Bijeenkomst 3: Presentatie van opdracht
 5. 5. Wat gaan we vandaag doen? • Overzicht • Opdrachten bespreken • Excursie bespreken
 6. 6. Overzicht media-educatie en mediawijsheid
 7. 7. Media-educatie Als onderdeel van cultuureducatie
 8. 8. Cultuureducatie Alle vormen van educatie waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet. Bron: www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/wat_is_cultuureducatie.html
 9. 9. Cultuureducatie • Kunsteducatie • Erfgoededucatie • Media-educatie • Literatuur-educatie • Cultureel zelfbewustzijn Bron: www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/wat_is_cultuureducatie.html
 10. 10. Cultuureducatie • Kunsteducatie: – Ontwikkelen van kunstzinnige talenten en competenties Bron: www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/wat_is_cultuureducatie.html
 11. 11. Cultuureducatie • Erfgoededucatie: – Onderwijs met en over cultureel erfgoed en betreft materiële en immateriële sporen uit het verleden. Bron: www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/wat_is_cultuureducatie.html
 12. 12. Cultuureducatie • Media-educatie – Mensen kundig en kritisch te leren omgaan met (massa)media, zowel met de klassieke media (kranten, radio, tv) als met nieuwe media (internet). – Media-educatie draagt bij aan grotere ‘mediawijsheid’. Bron: www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/wat_is_cultuureducatie.html
 13. 13. Cultuureducatie • Literatuureducatie: – Gericht op het verwerven van literaire competentie. Bron: www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/wat_is_cultuureducatie.html
 14. 14. Cultuureducatie • Cultureel zelfbewustzijn – Hoe nemen wij de wereld en elkaar waar, wat doen we, hoe geven we betekenis aan de wereld en hoe we hechten we waarde aan dingen. Bron: www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/wat_is_cultuureducatie.html
 15. 15. Media-educatie • Invalshoeken media-educatie: – media als technologie – media als leermiddel – media als communicatiemiddel – media als expressiemiddel en kunstvorm Bron: www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/wat_is_cultuureducatie.html
 16. 16. Media-educatie • media als technologie
 17. 17. Media-educatie • media als leermiddel
 18. 18. Media-educatie • media als communicatiemiddel
 19. 19. Media-educatie • media als expressiemiddel en kunstvorm
 20. 20. Media-educatie • visuele geletterdheid • digitale geletterdheid • maatschappelijke geletterdheid Bron: www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/wat_is_cultuureducatie.html
 21. 21. Media-educatie • visuele geletterdheid – We geven beelden betekenis. Beelden kunnen ons beïnvloeden.
 22. 22. Media-educatie • digitale geletterdheid – Gevaren en mogelijkheden en van ICT
 23. 23. Media-educatie • maatschappelijke geletterdheid
 24. 24. Media-educatie • maatschappelijke geletterdheid
 25. 25. Mediawijsheid Als onderdeel van cultuureducatie
 26. 26. Mediawijsheid Definitie: – Mediawijsheid is de kennis, houding en vaardigheden om op technisch bekwame, creatieve, analytische en reflectieve wijze met media om te gaan, voor het eigen welzijn en de persoonlijke ontwikkeling die nodig zijn om te kunnen functioneren als volwaardig democratisch burger van de 21e eeuw. • Bron: http://www.mijnkindonline.nl/handboekmediawijsheid
 27. 27. Mediawijsheid Definitie: – “de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving.” http://www.mediawijzer.net/competentiemodel/
 28. 28. Aspecten mediawijsheid • Techniek • Creativiteit • Analyse • Reflectie
 29. 29. Aspecten mediawijsheid
 30. 30. Mediawijsheid - techniek
 31. 31. Mediawijsheid – techniek
 32. 32. Mediawijsheid - techniek
 33. 33. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek
 34. 34. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek Dragon Ball Z moves
 35. 35. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek
 36. 36. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek
 37. 37. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek
 38. 38. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek
 39. 39. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek
 40. 40. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek
 41. 41. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek Digital storytelling
 42. 42. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek
 43. 43. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek
 44. 44. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek
 45. 45. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek Indeling Wikipedia over Digital Arts • Art game • Computer art scene • Computer music • Cyberarts • Digital illustration • Digital imaging • Digital painting • Digital photography • Digital poetry • Dynamic Painting • Electronic music • Evolutionary art • Fractal art • Generative art • Generative music • Immersion (virtual reality) • Interactive art • Motion graphics • Music visualization • Photo manipulation Pixel art Render Art Software art Systems art Textures Tradigital art Via Art
 46. 46. Mediawijsheid – creativiteit – participatie en sociale betrokkenheid
 47. 47. Mediawijsheid – creativiteit – participatie en sociale betrokkenheid
 48. 48. Mediawijsheid – creativiteit – participatie en sociale betrokkenheid Community Arts
 49. 49. Mediawijsheid – creativiteit – participatie en sociale betrokkenheid • SociallyEngaged New Media Art
 50. 50. Mediawijsheid - analyse • Reclames • Posters • Games • Filmanalyse • Muziekanalyse
 51. 51. Mediawijsheid - analyse
 52. 52. Mediawijsheid - analyse Meer reclameposters
 53. 53. Mediawijsheid - analyse
 54. 54. Mediawijsheid - analyse
 55. 55. Mediawijsheid - analyse Zie ook http://pogomix.net/
 56. 56. Mediawijsheid - reflectie • Wat doen de media met mij? – Welke digitale kunstvormen spreken mij aan? • Wat doe ik ermee? – Wat doe ik al met digitale kunstvormen? • Hoe reageer ik erop? – Welke digitale kunstvormen spreken mij niet aan? • Hoe denk ik over morele kwesties? – Wat ligt de grens: dit kan wel en dit kan niet?
 57. 57. Opdrachten Workshop en presentatie
 58. 58. Workshop
 59. 59. Presentatie

×