Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mediawijsheid

2,306 views

Published on

Presentatie mediawijsheid en media-educatie voor de studenten die de minor Kunst en Cultuur volgen aan de Pabo in Amersfoort.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Mediawijsheid

 1. 1. Media-educatie & MediawijsheidAls onderdeel van cultuureducatie
 2. 2. Intro
 3. 3. Wat staat je te wachten• Week 36: Overzicht Media-educatie en Mediawijsheid• Week 38: Workshop• Week 40: Presentatie van opdracht en excursie naar De Waag in Amsterdam
 4. 4. Wat gaan we vandaag doen?• Overzicht• Opdrachten bespreken• Excursie bespreken
 5. 5. Overzicht media-educatie en mediawijsheid
 6. 6. Media-educatieAls onderdeel van cultuureducatie
 7. 7. CultuureducatieAlle vormen van educatie waarbij cultuur alsdoel of als middel wordt ingezet.Bron: www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/wat_is_cultuureducatie.html
 8. 8. Cultuureducatie• Kunsteducatie• Erfgoededucatie• Media-educatie• Literatuur-educatie• Cultureel zelfbewustzijnBron: www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/wat_is_cultuureducatie.html
 9. 9. Cultuureducatie• Kunsteducatie: – Ontwikkelen van kunstzinnige talenten en competentiesBron: www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/wat_is_cultuureducatie.html
 10. 10. Cultuureducatie• Erfgoededucatie: – Onderwijs met en over cultureel erfgoed en betreft materiële en immateriële sporen uit het verleden.Bron: www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/wat_is_cultuureducatie.html
 11. 11. Cultuureducatie• Media-educatie – Mensen kundig en kritisch te leren omgaan met (massa)media, zowel met de klassieke media (kranten, radio, tv) als met nieuwe media (internet). – Media-educatie draagt bij aan grotere ‘mediawijsheid’.Bron: www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/wat_is_cultuureducatie.html
 12. 12. Cultuureducatie• Literatuureducatie: – Gericht op het verwerven van literaire competentie.Bron: www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/wat_is_cultuureducatie.html
 13. 13. Cultuureducatie• Cultureel zelfbewustzijn – Hoe nemen wij de wereld en elkaar waar, wat doen we, hoe geven we betekenis aab de wereld en hoe we hechten we waarde aan dingen.Bron: www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/wat_is_cultuureducatie.html
 14. 14. Media-educatie• Invalshoeken media-educatie: – media als technologie – media als leermiddel – media als communicatiemiddel – media als expressiemiddel en kunstvormBron: www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/wat_is_cultuureducatie.html
 15. 15. Media-educatie• media als technologie
 16. 16. Media-educatie• media als leermiddel
 17. 17. Media-educatie• media als communicatiemiddel
 18. 18. Media-educatie• media als expressiemiddel en kunstvorm
 19. 19. Media-educatie• visuele geletterdheid• digitale geletterdheid• maatschappelijke geletterdheidBron: www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/wat_is_cultuureducatie.html
 20. 20. Media-educatie• visuele geletterdheid – We geven beelden betekenis. Beelden kunnen ons beïnvloeden.
 21. 21. Media-educatie• digitale geletterdheid – Gevaren en mogelijkheden en van ICT
 22. 22. Media-educatie• maatschappelijke geletterdheid
 23. 23. Media-educatie• maatschappelijke geletterdheid
 24. 24. MediawijsheidAls onderdeel van cultuureducatie
 25. 25. Mediawijsheid• Definitie: – Mediawijsheid is de kennis, houding en vaardigheden om op technisch bekwame, creatieve, analytische en reflectieve wijze met media om te gaan, voor het eigen welzijn en de persoonlijke ontwikkeling die nodig zijn om te kunnen functioneren als volwaardig democratisch burger van de 21e eeuw.• Bron: http://www.mijnkindonline.nl/handboekmediawijsheid
 26. 26. Aspecten mediawijsheid• Techniek• Creativiteit• Analyse• Reflectie
 27. 27. Mediawijsheid - techniek
 28. 28. Mediawijsheid – techniek
 29. 29. Mediawijsheid - techniek
 30. 30. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek
 31. 31. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek
 32. 32. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek
 33. 33. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek
 34. 34. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek
 35. 35. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek
 36. 36. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek
 37. 37. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek
 38. 38. Mediawijsheid – creativiteit - artistiekIndeling Wikipedia over Digital Arts• Art game • Evolutionary art Pixel art• Computer art scene Software art • Fractal art• Computer music Systems art• Cyberarts • Generative art Textures• Digital illustration • Generative music Tradigital art• Digital imaging • Immersion (virtual reality) Via Art• Digital painting • Interactive art• Digital photography • Motion graphics• Digital poetry• Dynamic Painting • Music visualization• Electronic music • Photo manipulation
 39. 39. Mediawijsheid – creativiteit –participatie en sociale betrokkenheid
 40. 40. Mediawijsheid – creativiteit –participatie en sociale betrokkenheid
 41. 41. Mediawijsheid – creativiteit – participatie en sociale betrokkenheidCommunity Arts
 42. 42. Mediawijsheid – creativiteit – participatie en sociale betrokkenheid• Socially Engaged New Media Art
 43. 43. Mediawijsheid - analyse• Reclames• Posters• Games• Filmanalyse• Muziekanalyse
 44. 44. Mediawijsheid - analyse
 45. 45. Mediawijsheid - analyse
 46. 46. Mediawijsheid - analyse
 47. 47. Mediawijsheid - analyse
 48. 48. Mediawijsheid - analyseZie ook http://pogomix.net/
 49. 49. Mediawijsheid - reflectie• Wat doen de media met mij? – Welke digitale kunstvormen spreken mij aan?• Wat doe ik ermee? – Wat doe ik al met digitale kunstvormen?• Hoe reageer ik erop? – Welke digitale kunstvormen spreken mij niet aan?• Hoe denk ik over morele kwesties? – Wat ligt de grens: dit kan wel en dit kan niet?
 50. 50. OpdrachtenWorkshop en presentatie
 51. 51. Workshop
 52. 52. Presentatie
 53. 53. ExcursieWaag Society
 54. 54. Excursie Waag Society• Wat: een open dag voor PO, Vo en Pabo studenten en Pabos zelf• Waar: Postadres: Piet Heinkade 181 a
 55. 55. Excursie Waag Society

×