Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leraren Van De Toekomst Opleiden Voor De Toekomst

547 views

Published on

Presentatie voor VELON-congres 9 maart 2010 over leraren van de toekomst opleiden voor de toekomst. Over de vraag wat de kernconcepten zijn van ICT en op welke manier die kernconcepten aangeboden moeten worden.

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Leraren Van De Toekomst Opleiden Voor De Toekomst

 1. 1. Leraren van de toekomst opleiden voor de toekomst Gerard Dümmer (Hogeschool Domstad) Nelly Lemmens (Hogeschool Arnhem Nijmegen)
 2. 2. Even voorstellen
 3. 3. Welke vraag staat centraal? <ul><li>In hoeverre zitten we als opleiders ICT en onderwijs al op 1 lijn? </li></ul>
 4. 4. Waarom staat deze vraag centraal? <ul><li>Een professionaliseringsvraagstuk die nodig is om duidelijk te maken wat we willen overbrengen en hoe we dat willen doen. </li></ul>
 5. 5. Waarom is dat nodig? <ul><li>Omdat er veel verschillende modellen in omloop zijn. </li></ul>
 6. 6. Waarom is dat nodig? <ul><li>Om duidelijk te maken wat de plek is van ICT binnen het opleidingsonderwijs . </li></ul>
 7. 7. Waarom is dat nodig? <ul><li>Om duidelijk te maken wat de plek is van ICT in de generieke kennisbasis . </li></ul>
 8. 9. Als je het aan studenten vraagt
 9. 10. Als je het aan opleiders vraagt
 10. 11. Welke modellen zijn er al?
 11. 13. Voorlopige conclusie <ul><li>Heel divers beeld </li></ul><ul><li>Onduidelijk wat nu belangrijk is </li></ul><ul><li>Nadruk op verschillende punten </li></ul><ul><li>Onhaalbaar om gegeven tijd te geven </li></ul>
 12. 14. Enquête opleiders
 13. 15. Enquête opleiders: voldoende mensen? Antwoord: Nee
 14. 16. Enquête opleiders: voldoende tijd Antwoord: Ja
 15. 17. Enquête opleiders: voldoende tijd Antwoord: Nee
 16. 18. Enquête opleiders: toetsing Antwoord: verdeeld
 17. 19. Enquête opleiders: toetsing Antwoord: verdeeld
 18. 20. Enquête opleiders: plek in curriculum Antwoord: verdeeld
 19. 21. Enquête opleiders: uitgangspunten Antwoord: Nee
 20. 22. Enquête opleiders: opleidingsvisie Antwoord: Ja
 21. 23. Enquête opleiders: draagvlak Antwoord: verdeeld
 22. 24. Voorlopige conclusies <ul><li>Divers beeld </li></ul><ul><li>Niet uitgesproken positief </li></ul>
 23. 25. Wat gaan we verder doen? <ul><li>Bezig houden met de kennisbasis </li></ul><ul><li>bepaal specifieke van vakgebied voor ontwikkeling van kind </li></ul><ul><li>werk dat uit in een aantal kernconcepten </li></ul><ul><li>werk kernconcepten zonodig uit in onderschikkende concepten </li></ul><ul><li>bepaal context per concept (referentie kerndoelen/TULE) </li></ul><ul><li>beschrijf ontwikkelingsfase van een basisschoolleerling </li></ul><ul><li>bepaal representaties voor verschillende ontwikkelingsfasen </li></ul>
 24. 26. Voorbeeld vanuit aardrijkskunde <ul><li>Geografisch besef </li></ul><ul><li>Ruimtelijke vraagstukken </li></ul><ul><li>Theorie Centrale Plaatsen </li></ul><ul><li>Voorzieningen in de buurt in kaart brengen </li></ul><ul><li>Fasen van Piaget (werkelijkheid, 3D, 2D-kaart) </li></ul><ul><li>Mental map voor een wijk </li></ul>
 25. 27. Voor ICT <ul><li>Wat is het specifieke van ICT voor de ontwikkeling van een kind? </li></ul><ul><li>Welke kernconcepten horen hier bij? </li></ul>
 26. 28. Hoe gaan we dat doen?
 27. 29. Hoe gaan we dat doen?
 28. 30. Modellen op een rijtje
 29. 31. ICT-competenties <ul><li>Interpersoonlijke competenties </li></ul><ul><li>Pedagogische competenties </li></ul><ul><li>Vakinhoudelijke en didactische competenties </li></ul><ul><li>Organisatorische competenties </li></ul><ul><li>Competentie samenwerken met collega’s </li></ul><ul><li>Competentie samenwerken met omgeving </li></ul><ul><li>Competentie Reflectie en ontwikkeling </li></ul>
 30. 32. Kennisbasis ICT-ADEF <ul><li>Attitude </li></ul><ul><li>Instrumentele vaardigheden </li></ul><ul><li>Informatievaardigheden </li></ul><ul><li>Algemene didactiek </li></ul><ul><ul><li>Organisatie en didactiek </li></ul></ul><ul><ul><li>Presenteren </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenwerken en communiceren </li></ul></ul><ul><ul><li>Individueel werken </li></ul></ul><ul><ul><li>Begeleiden en evalueren </li></ul></ul><ul><ul><li>Toetsen </li></ul></ul><ul><li>Arrangeren en ontwikkelen </li></ul>
 31. 33. DRO-rijbewijs <ul><li>Besturingssysteem </li></ul><ul><li>Tekstverwerken </li></ul><ul><li>Internet en e-mail </li></ul><ul><li>Presenteren en verwerken </li></ul><ul><li>ICT op school </li></ul>
 32. 34. ECDL <ul><li>Basisbegrippen van ICT </li></ul><ul><li>De computer gebruiken en bestanden beheren </li></ul><ul><li>Tekstverwerking </li></ul><ul><li>Spreadsheets </li></ul><ul><li>Databases gebruiken </li></ul><ul><li>Presentaties </li></ul><ul><li>Websurfen en communicatie </li></ul>
 33. 35. ICT-assessmenttool <ul><li>ICT-competenties </li></ul><ul><ul><li>Didactiek </li></ul></ul><ul><ul><li>Lesvoorbereiding </li></ul></ul><ul><ul><li>Organisatorisch </li></ul></ul><ul><ul><li>Rondom het onderwijs </li></ul></ul>
 34. 36. Vier in balans <ul><li>Deskundigheid </li></ul><ul><ul><li>Communiceren via ICT met leerlingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruik van de computer als didactisch hulpmiddel </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruik van leerlingvolgsysteem </li></ul></ul><ul><ul><li>Organiseren van lessen waarin ICT wordt gebruikt </li></ul></ul><ul><ul><li>Met de klas werken aan project met verschillende ICT-toepassingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruik van educatieve apparatuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Integreren van ICT in het onderwijs </li></ul></ul><ul><ul><li>Beoordelen bruikbaarheid educatieve programmatuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruik electronische leeromgeving </li></ul></ul><ul><ul><li>digitaal lesmateriaal van internet aanpassen voor in de les </li></ul></ul>
 35. 37. Digitale didactiek (Simons) <ul><li>Relaties leggen en onderhouden </li></ul><ul><li>Creëren van nieuwe kennis </li></ul><ul><li>Naar buiten brengen, delen van die kennis </li></ul><ul><li>Transparant maken van (patronen in) gedachten en samenwerking </li></ul><ul><li>Leren leren (competenties centraal stellen) </li></ul><ul><li>Flexibiliteit verhogen </li></ul>
 36. 38. Doorlopende leerlijn mediawijsheid
 37. 39. 23 dingen
 38. 40. mediapedagogiek <ul><li>Impact van de nieuwe media op opvoeding, onderwijs en jeugdzorg. </li></ul><ul><li>Welke nieuwe routes bewandelen opgroeienden op weg naar hun eigen identiteit? </li></ul><ul><li>Welke rol kunnen de traditionele opvoedings-instituties als gezin,school en (her)opvoedingsinstelling nog spelen in de huidige hyper-reality? </li></ul><ul><li>Hoe kun je de nieuwe media op pedagogisch gebied strategisch inzetten? Hoe ontwikkel je nieuwe mediaproducten met pedagogische kwaliteit? </li></ul>
 39. 41. Competentiediamant
 40. 42. Bedankt voor jullie aandacht <ul><li>Gerard Dümmer </li></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><li>Nelly Lemmens </li></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul>

×