Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Signaleren en analyseren van verschillen Educatieve software Technische Maatjes en dyslexie Assistive technology
 
 
 
Wat gaan we doen? <ul><li>Terugblik vorig jaar </li></ul><ul><li>Overzicht van deze periode </li></ul><ul><li>Educatieve s...
Terugblik vorig jaar <ul><li>Thema 3: Lesgeven en begeleiden met ICT </li></ul><ul><ul><li>Hoe kan ik ICT in de les gebrui...
Terugblik vorig jaar <ul><li>Thema 4: organiseren van een rijke leeromgeving </li></ul><ul><ul><li>Inzet van digitale scho...
Overzicht van deze periode <ul><li>Welke competenties staan centraal? </li></ul><ul><li>Wat zijn de vakspecifieke competen...
Competenties <ul><li>2.2: </li></ul><ul><ul><li>het gedrag van leerlingen duidt op basis van kennis over opvoedings- en o...
Competenties <ul><li>3.3: </li></ul><ul><ul><li>zicht heeft op verschil in taakgericht gedrag en de betrokkenheid verhoog...
Wat zijn de vakspecifieke competenties? <ul><li>De student kan ICT inzetten om tegemoet te komen aan verschillen tussen le...
Welke bronnen moet je bestuderen? <ul><li>Website: O zit dat zo? </li></ul><ul><li>Document: Technische maatjes bij dyslex...
Wat voor soort bewijzen kun je verzamelen (voorbeelden) <ul><li>Casus waarin je uitlegt welke ICT-middelen je inzet om lee...
Wat voor soort bewijzen kun je verzamelen (voorbeelden) <ul><li>Project waarin je duidelijk maakt op welke manier je inspe...
Vragen vooraf <ul><li>Hoe worden leerlingen met leerproblemen bij jou op school geholpen? </li></ul><ul><li>Op welke manie...
Doen <ul><li>Wissel de vragen in drietallen uit. </li></ul><ul><li>Koppelen per tweetal kort terug. </li></ul>
Educatieve software
Educatieve software <ul><li>COO: Instrueren >> Oefenen >> Toetsen </li></ul><ul><li>COO+: Instrueren >> Oefenen >> Toetsen...
Vragen bij filmpje <ul><li>Welke voordelen worden genoemd van het gebruik van educatieve software in de praktijk voor de l...
Praktijk in beeld: software
Vragen bespreken
Thuisopdracht: Software bekijken <ul><li>Neem een leerling in gedachten uit je stageklas (vorig jaar mag) met een rekenpro...
Voorbeeld COO: Rekenweb <ul><li>Rekenweb </li></ul><ul><li>Hot potatoes </li></ul>
Voorbeeld COO: Hot potatoes
Voorbeeld COO+: Woordkasteel <ul><li>Woordkasteel </li></ul>
Over woordkasteel <ul><li>Verbeteren spellingsvaardigheid </li></ul><ul><li>Leerlingen uitdagen </li></ul><ul><li>Zelfstan...
Thuisopdracht: Woordkasteel in actie <ul><li>Download Woordkasteel en de geluiden </li></ul><ul><li>Ga in de Verkenner naa...
Thuisopdracht 2: Woordkasteel in actie (2) <ul><li>Oefenpakket samenstellen voor een leerling. </li></ul>
Meer software vinden: leermiddelplein
Zoeken (1) <ul><li>Kies als Sector: PO </li></ul><ul><li>Kies als Eigenschap: ICT </li></ul><ul><li>Kies als Vakken: Neder...
Huiswerkopdracht: Zoeken (2) <ul><li>Voor een leerling uit groep 8 zoek je een educatief softwarepakket dat helpt om breuk...
Educatieve software en het digibord
 
Hulpmiddelen voor dyslexie <ul><li>Een dyslectus lees traag en/of maakt veel leesfouten (hij leest niet wat er staat), en ...
Compenseren <ul><li>Hierover spreken we als belemmeringen die het zwakke lezen en spellen met zich meebrengen, verminderen...
Niet technische compensatie <ul><li>Tijdverlenging </li></ul><ul><li>Vergrote teksten </li></ul><ul><li>Aangepaste normeri...
Technische compensatie: Readingpen
Technische compensatie: Daisy-speler
Technische compensatie: Kurzweil
Dispenseren <ul><li>Leerling hoeft bepaalde taak niet uit te voeren. </li></ul>
Niet-technisch dispenseren <ul><li>Mondeling overhoren ipv schriftelijk </li></ul><ul><li>Niet hardop voorlezen </li></ul>...
Technisch dispenseren <ul><li>We spreken van technische dispensatie als een computerprogramma of een voorleesapparaat (zoa...
WORD <ul><li>Kan schrijfmotorische problemen ondervangen </li></ul><ul><li>Meer aandacht besteden aan inhoud van de tekst ...
Spellingcontrole <ul><li>Herkent niet alle woorden </li></ul><ul><li>Voorgestelde verbeteringen zijn niet altijd goed. </l...
Voorleessoftware <ul><li>Traag en onnauwkeurig lezen kan een negatieve invloed hebben op het begrijpen van teksen. </li></...
Functies voorleessoftware <ul><li>Voorleessnelheid regelen </li></ul><ul><li>Voorgelezen woord visueel markeren </li></ul>...
Voordelen voorleessoftware <ul><li>Snelheid technisch lezen kan stijgen tot maximaal het een normaal spreektempo (175 woor...
Dicteersoftware <ul><li>Dragon NaturallySpeaking </li></ul><ul><li>Tekst dicteren via microfoon </li></ul><ul><li>Via comm...
Daisy-speler <ul><li>Daisy-cd’s zijn cd-roms waarop uitsluitend gesproken teksten staan. Afgespeeld in de Daisy-speler. </...
Dedicon en Loket Aangepast Lezen <ul><li>Dedicon: Biedt gesproken schoolboeken aan die door mensen zijn ingesproken. </li>...
Effecten gesproken boeken <ul><li>Verbeterde accuratesse van het lezen </li></ul><ul><li>Verhoogde leessnelheid </li></ul>...
ReadingPen <ul><li>Pen die je over tekst kunt slepen. Gescande woorden worden voorgelezen. </li></ul><ul><li>Intern woord...
DVD bekijken: Dyslexie-ICT-lokaal
K-reader Filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=xnk4VRk8S5g
BrowseAloud <ul><li>Voorlezen van internetpagina’s en ELO </li></ul>
Dyslexietoolbox <ul><li>Laat je hyves voorlezen door de dyslexietoolbox! </li></ul>
Dyslexieoefeneningen
Passend onderwijs <ul><li>Passend onderwijs betekent niets anders dan: </li></ul><ul><li>a. een onderwijsarrangement voor ...
De toekomst <ul><li>Passend onderwijs gefaseerd ingevoerd vanaf 2011 </li></ul><ul><ul><li>Zorgplicht </li></ul></ul><ul><...
Assistive Technology
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Educatieve software - Technische Maatjes - Assistive Technologie

2,155 views

Published on

Presentatie die hoort bij de eerste bijeenkomst thema 5 voor tweedejaars van Hogeschool Domstad. In deze bijeenkomst geven we een overzicht van educatieve software, Technische Maatjes bij dyslexie en het onderwerp assistive technology.

Published in: Education, Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Educatieve software - Technische Maatjes - Assistive Technologie

 1. 1. Signaleren en analyseren van verschillen Educatieve software Technische Maatjes en dyslexie Assistive technology
 2. 5. Wat gaan we doen? <ul><li>Terugblik vorig jaar </li></ul><ul><li>Overzicht van deze periode </li></ul><ul><li>Educatieve software </li></ul><ul><li>Hulpmiddelen voor dyslexie </li></ul><ul><li>Passend onderwijs en Assistive technology </li></ul>
 3. 6. Terugblik vorig jaar <ul><li>Thema 3: Lesgeven en begeleiden met ICT </li></ul><ul><ul><li>Hoe kan ik ICT in de les gebruiken bij de verschillende vakken? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe kan ik ICT inzetten om leerlingen samen te laten werken en zelfstandig te laten werken? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe kan ik leerlingen creatief en cognitief uitdagen? </li></ul></ul>
 4. 7. Terugblik vorig jaar <ul><li>Thema 4: organiseren van een rijke leeromgeving </li></ul><ul><ul><li>Inzet van digitale schoolborden </li></ul></ul><ul><ul><li>Netiquette, digitaal pesten en contentfiltering </li></ul></ul>
 5. 8. Overzicht van deze periode <ul><li>Welke competenties staan centraal? </li></ul><ul><li>Wat zijn de vakspecifieke competenties </li></ul><ul><li>Welke bronnen moet je bestuderen? </li></ul><ul><li>Wat voor soort bewijzen kun je verzamelen? </li></ul>
 6. 9. Competenties <ul><li>2.2: </li></ul><ul><ul><li>het gedrag van leerlingen duidt op basis van kennis over opvoedings- en ontwikkelingstheorie en (sociaal-) culturele achtergronden </li></ul></ul><ul><ul><li>verschillen in ontwikkelingsniveau tussen enkele leerlingen signaleert, (beschrijvend) observeert en analyseert </li></ul></ul><ul><ul><li>aan de hand van observaties een individueel plan opstelt gericht op het ondersteunen van enkele kinderen en het verhogen van hun betrokkenheid. </li></ul></ul>
 7. 10. Competenties <ul><li>3.3: </li></ul><ul><ul><li>zicht heeft op verschil in taakgericht gedrag en de betrokkenheid verhoogt </li></ul></ul><ul><ul><li>leerlingen begeleidt bij het zelfstandig functioneren binnen leeractiviteiten door ze te ondersteunen bij de stappen die ze in hun taak moeten zetten en hen helpt om deze met succes af te ronden ondermeer door het inzetten van digitale mogelijkheden </li></ul></ul><ul><ul><li>• enkele verschillende leerstijlen van kinderen herkent en </li></ul></ul><ul><ul><li>daarop inspeelt </li></ul></ul><ul><ul><li>gebruik maakt van verschillende oplossingsmethoden van kinderen en deze ondersteunt en bespreekt </li></ul></ul>
 8. 11. Wat zijn de vakspecifieke competenties? <ul><li>De student kan ICT inzetten om tegemoet te komen aan verschillen tussen leerlingen. </li></ul><ul><li>De student kan gebruik maken van de mogelijkheden van educatieve software bij het evalueren van activiteiten. </li></ul><ul><li>De student kan ICT integreren binnen verschillende vakgebieden </li></ul><ul><li>De student is bekend met de leefwereld van het kind en welke rol ICT hierin speelt. </li></ul>
 9. 12. Welke bronnen moet je bestuderen? <ul><li>Website: O zit dat zo? </li></ul><ul><li>Document: Technische maatjes bij dyslexie hoofdstuk 1 en 2 (Jos Smeets en Ria Kleijnen) </li></ul><ul><li>Boek: Homo Zappiens, growing up in a digital age (Wim Veen en Ben Vrakking) </li></ul><ul><li>Website: http://edorigami.wikispaces.com/Gardners+Multiple+Intelligences+and+ICT </li></ul><ul><li>www.webquest.nl www.webquestmaker.nl </li></ul>
 10. 13. Wat voor soort bewijzen kun je verzamelen (voorbeelden) <ul><li>Casus waarin je uitlegt welke ICT-middelen je inzet om leerlingen te ondersteunen die moeite hebben met bepaalde leerstof: </li></ul><ul><ul><li>Educatieve software </li></ul></ul><ul><ul><li>Assistive technology </li></ul></ul>
 11. 14. Wat voor soort bewijzen kun je verzamelen (voorbeelden) <ul><li>Project waarin je duidelijk maakt op welke manier je inspeelt op verschillende intelligenties en hoe je ICT daarbij hebt ingezet </li></ul>
 12. 15. Vragen vooraf <ul><li>Hoe worden leerlingen met leerproblemen bij jou op school geholpen? </li></ul><ul><li>Op welke manier speelt ICT daarbij een rol? </li></ul><ul><li>Weet jij welke educatieve software bij jou in de klas gebruikt wordt? </li></ul><ul><li>Weet jij wat de leerlingen precies leren met de educatieve software? </li></ul><ul><li>Weet jij hoe de oefeningen met de educatieve software zich verhouden met de methodelessen? </li></ul><ul><li>Worden er ook andere middelen ingezet voor de leerlingen? </li></ul>
 13. 16. Doen <ul><li>Wissel de vragen in drietallen uit. </li></ul><ul><li>Koppelen per tweetal kort terug. </li></ul>
 14. 17. Educatieve software
 15. 18. Educatieve software <ul><li>COO: Instrueren >> Oefenen >> Toetsen </li></ul><ul><li>COO+: Instrueren >> Oefenen >> Toetsen >> Registreren </li></ul><ul><li>CBO: Instrueren >> Oefenen >> Toetsen >> Registreren >> Signaleren >> Analyseren >> Diagnostiseren </li></ul>
 16. 19. Vragen bij filmpje <ul><li>Welke voordelen worden genoemd van het gebruik van educatieve software in de praktijk voor de leerkracht en de leerling? </li></ul><ul><li>Welke voordelen zie je zelf naar aanleiding van deze video voor de leerkracht en de leerling? </li></ul>
 17. 20. Praktijk in beeld: software
 18. 21. Vragen bespreken
 19. 22. Thuisopdracht: Software bekijken <ul><li>Neem een leerling in gedachten uit je stageklas (vorig jaar mag) met een rekenprobleem of taalprobleem </li></ul><ul><li>Met welk domein had deze leerling precies moeite? </li></ul><ul><li>Wat voor soort oefenmateriaal denk je dat deze leerling nodig heeft? </li></ul><ul><li>Zoek op het rekenweb of Klascement materiaal dat je zou kunnen gebruiken </li></ul><ul><li>Beschrijf hoe je dat gaat organiseren in de klas: </li></ul><ul><ul><li>Hoe introduceer je het? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe begeleid je het? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe beoordeel je het? </li></ul></ul>
 20. 23. Voorbeeld COO: Rekenweb <ul><li>Rekenweb </li></ul><ul><li>Hot potatoes </li></ul>
 21. 24. Voorbeeld COO: Hot potatoes
 22. 25. Voorbeeld COO+: Woordkasteel <ul><li>Woordkasteel </li></ul>
 23. 26. Over woordkasteel <ul><li>Verbeteren spellingsvaardigheid </li></ul><ul><li>Leerlingen uitdagen </li></ul><ul><li>Zelfstandig kunnen uitvoeren </li></ul><ul><li>Woordkasteel in de klas: </li></ul><ul><ul><li>Het &quot;om de beurt tussendoor&quot; systeem </li></ul></ul><ul><ul><li>Computeren in een &quot;Dag of weektakensysteem </li></ul></ul><ul><ul><li>Het &quot;circuit&quot; systeem </li></ul></ul><ul><ul><li>Het &quot;eerst werken dan computeren&quot; systeem </li></ul></ul>
 24. 27. Thuisopdracht: Woordkasteel in actie <ul><li>Download Woordkasteel en de geluiden </li></ul><ul><li>Ga in de Verkenner naar C:wkasteel </li></ul><ul><li>Open het bestand Spellen.exe </li></ul><ul><li>Kies voor de optie: Zelf kiezen </li></ul><ul><li>Kies een activiteit </li></ul><ul><li>Kies een woordenlijst </li></ul><ul><li>Laat verder alles staan </li></ul><ul><li>Klik op OK en speel het spel </li></ul>
 25. 28. Thuisopdracht 2: Woordkasteel in actie (2) <ul><li>Oefenpakket samenstellen voor een leerling. </li></ul>
 26. 29. Meer software vinden: leermiddelplein
 27. 30. Zoeken (1) <ul><li>Kies als Sector: PO </li></ul><ul><li>Kies als Eigenschap: ICT </li></ul><ul><li>Kies als Vakken: Nederlands </li></ul><ul><li>Kies als Type: methode </li></ul><ul><li>Vraag: hoeveel software pakketten krijg je te zien? </li></ul>
 28. 31. Huiswerkopdracht: Zoeken (2) <ul><li>Voor een leerling uit groep 8 zoek je een educatief softwarepakket dat helpt om breuken te oefenen, de resultaten registreert en het niveau aanpast. </li></ul><ul><li>Voldoen de pakketten van Ambrasoft en Muiswerk? </li></ul>
 29. 32. Educatieve software en het digibord
 30. 34. Hulpmiddelen voor dyslexie <ul><li>Een dyslectus lees traag en/of maakt veel leesfouten (hij leest niet wat er staat), en maakt meestal zeer veel spellingfouten ( bron: bladzijde 7, Technische maatjes bij dyslexie ) . </li></ul><ul><li>Vanaf groep 5 gebruikmaken van ondersteunende/ compenserende software </li></ul>
 31. 35. Compenseren <ul><li>Hierover spreken we als belemmeringen die het zwakke lezen en spellen met zich meebrengen, verminderen. </li></ul><ul><li>De leerling voert lees-/spellingtaak wel uit </li></ul>
 32. 36. Niet technische compensatie <ul><li>Tijdverlenging </li></ul><ul><li>Vergrote teksten </li></ul><ul><li>Aangepaste normering </li></ul>
 33. 37. Technische compensatie: Readingpen
 34. 38. Technische compensatie: Daisy-speler
 35. 39. Technische compensatie: Kurzweil
 36. 40. Dispenseren <ul><li>Leerling hoeft bepaalde taak niet uit te voeren. </li></ul>
 37. 41. Niet-technisch dispenseren <ul><li>Mondeling overhoren ipv schriftelijk </li></ul><ul><li>Niet hardop voorlezen </li></ul><ul><li>Vrijstelling vreemde taal </li></ul>
 38. 42. Technisch dispenseren <ul><li>We spreken van technische dispensatie als een computerprogramma of een voorleesapparaat (zoals de Daisyspeler) het lezen en/of schrijven volledig voor zijn rekening neemt. </li></ul>
 39. 43. WORD <ul><li>Kan schrijfmotorische problemen ondervangen </li></ul><ul><li>Meer aandacht besteden aan inhoud van de tekst of vormkenmerken </li></ul><ul><li>Redigeren van teksten is eenvoudiger </li></ul><ul><li>Schrijfangst verminderen </li></ul><ul><li>Versterkt positief zelfbeeld </li></ul><ul><li>Teksten overzichtelijk ordenen op de computer </li></ul><ul><li>Automatiseren van typen verloopt trager </li></ul>
 40. 44. Spellingcontrole <ul><li>Herkent niet alle woorden </li></ul><ul><li>Voorgestelde verbeteringen zijn niet altijd goed. </li></ul><ul><li>Actief spellingcontrole gebruiken zorgt wel voor verscherpte aandacht voor spelling </li></ul><ul><li>Zelf goedgespelde woorden aan lexicon toevoegen </li></ul><ul><li>Gebruik maken van autocorrectie </li></ul><ul><li>Werkwoordspelling minder goed te gebruiken </li></ul>
 41. 45. Voorleessoftware <ul><li>Traag en onnauwkeurig lezen kan een negatieve invloed hebben op het begrijpen van teksen. </li></ul><ul><li>Compenseren door middel van voorleessoftware </li></ul><ul><li>Digitale tekst en anders inscannen </li></ul>
 42. 46. Functies voorleessoftware <ul><li>Voorleessnelheid regelen </li></ul><ul><li>Voorgelezen woord visueel markeren </li></ul><ul><li>In de tekst kunnen navigeren </li></ul><ul><li>Software </li></ul><ul><ul><li>Deskbot en Readplease (gratis en beperkt) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lees Mee! Lees Je Mee </li></ul></ul><ul><ul><li>Claroread en Easytutor </li></ul></ul><ul><ul><li>Sprint en Sprint Plus </li></ul></ul><ul><ul><li>Kurzweil 3000 </li></ul></ul>
 43. 47. Voordelen voorleessoftware <ul><li>Snelheid technisch lezen kan stijgen tot maximaal het een normaal spreektempo (175 woorden per minuut) </li></ul><ul><li>Lezen kost minder moeite en kan langer worden volgehouden </li></ul><ul><li>Begripsmatig en technisch zwakke lezer hebben meer profijt dan de betere lezers </li></ul><ul><li>Grotere toegankelijkheid van informatie </li></ul><ul><li>Meer leeservaring en grotere woordenschat </li></ul><ul><li>Moeilijkere teksten kunnen lezen </li></ul><ul><li>Voorhoogde interesse in lezen en schooltaken </li></ul>
 44. 48. Dicteersoftware <ul><li>Dragon NaturallySpeaking </li></ul><ul><li>Tekst dicteren via microfoon </li></ul><ul><li>Via command’s wijzigingen aanbrengen </li></ul><ul><li>Programma laten wennen aan je stem </li></ul><ul><li>Duidelijke articulatie vereist </li></ul><ul><li>Zinnen moeten in één keer gedicteerd worden (is een probleem voor leerlingen) </li></ul><ul><li>Vraagt doorzettingsvermogen </li></ul><ul><li>Met spraakherkenning schrijven leerlingen sneller en accurater </li></ul><ul><li>Spellingvaardigheid en technisch lezen verbetert </li></ul><ul><li>Vooral geschikt voor oudere kinderen (voortgezet en hoger onderwijs) </li></ul>
 45. 49. Daisy-speler <ul><li>Daisy-cd’s zijn cd-roms waarop uitsluitend gesproken teksten staan. Afgespeeld in de Daisy-speler. </li></ul><ul><li>Instellen hoe snel er gesproken wordt. </li></ul>
 46. 50. Dedicon en Loket Aangepast Lezen <ul><li>Dedicon: Biedt gesproken schoolboeken aan die door mensen zijn ingesproken. </li></ul><ul><li>LAL: Dienstverlening algemene lectuur voor mensen met visuele handicap of leesbeperking (ingesproken teksten) </li></ul>
 47. 51. Effecten gesproken boeken <ul><li>Verbeterde accuratesse van het lezen </li></ul><ul><li>Verhoogde leessnelheid </li></ul><ul><li>Verbeterd leesbegrip </li></ul><ul><li>Verhoogde interesse in lezen (moeilijker leesmateriaal wordt toegankelijk) </li></ul><ul><li>Verbeterde motivatie om te leren </li></ul><ul><li>Vergrote zelfstandigheid </li></ul><ul><li>Verbeterd zelfvertrouwen </li></ul><ul><li>( Bron: Onderzoek door Recording for the Blind and Dyslectic ) </li></ul>
 48. 52. ReadingPen <ul><li>Pen die je over tekst kunt slepen. Gescande woorden worden voorgelezen. </li></ul><ul><li>Intern woordenboek kan woorden verklaren en vertalen </li></ul><ul><li>Voor lichte leesproblemen en kleine hoeveelheden </li></ul><ul><li>Gemakkelijke teksten worden nauwkeuriger gelezen en moeilijkere teksten beter te begrijpen. </li></ul>
 49. 53. DVD bekijken: Dyslexie-ICT-lokaal
 50. 54. K-reader Filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=xnk4VRk8S5g
 51. 55. BrowseAloud <ul><li>Voorlezen van internetpagina’s en ELO </li></ul>
 52. 56. Dyslexietoolbox <ul><li>Laat je hyves voorlezen door de dyslexietoolbox! </li></ul>
 53. 57. Dyslexieoefeneningen
 54. 58. Passend onderwijs <ul><li>Passend onderwijs betekent niets anders dan: </li></ul><ul><li>a. een onderwijsarrangement voor ALLE kinderen (het is er), </li></ul><ul><li>b. een arrangement van hoge kwaliteit (het is goed), en </li></ul><ul><li>c. leidend naar een maatschappelijk relevante uitstroom (je kan er wat mee). </li></ul><ul><li>Mw. Sharon Dijksma. </li></ul>
 55. 59. De toekomst <ul><li>Passend onderwijs gefaseerd ingevoerd vanaf 2011 </li></ul><ul><ul><li>Zorgplicht </li></ul></ul><ul><ul><li>Regionaal moet er een goed continuüm van onderwijsvoorzieningen komen </li></ul></ul><ul><ul><li>Positie leerkracht versterken  ondersteuning/ scholing/ handen in de klas </li></ul></ul><ul><ul><li>Één systeem van indicatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen wettelijk onderscheid SO en BAO </li></ul></ul><ul><ul><li>Ook VO onder deze wet </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenwerking onderwijs-zorg </li></ul></ul>
 56. 60. Assistive Technology

×