Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Docentprofessionalisering en ICT SURF

4,269 views

Published on

Presentatie voor de werkgroep Docentenprofessionalisering ICT bij SURF. Overzicht van ontwikkeling van verschillende ICT-competenties en bekwaamheden.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Docentprofessionalisering en ICT SURF

 1. 1. ICT-competenties Presentatie SURF Docentprofessionalisering en ICT Gerard Dummer
 2. 2. Overzicht   Wat is er al gebeurd in de afgelopen jaren? Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er?
 3. 3. Wat is er al gebeurd de afgelopen jaren?    Werkgroep ICT van ADEF Kennisnet Eigen analyse
 4. 4. Werkgroep ICT van ADEF  Werkgroep ICT van ADEF:    Aansluiting bij algemene kennisbases Kennisbasis versie 2009 Kennisbasis versie 2013     Attitude Digitale basisvaardigheden Didactische media- en informatiegeletterdheid Didactisch handelen
 5. 5. Kennisnet Link naar rapport inventarisatie ICT-competenties docenten
 6. 6. Kennisnet  De inventarisatie is een overzicht en analyse van de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied, om op basis hiervan een aanzet te geven voor de vraagstellingen voor de discussie in het vervolgtraject.
 7. 7. Kennisnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Kennisbasis ICT ADEF (2009) ICT-E-bekwaamheidseisen voor leraren in opleiding – ADEF ICT netwerk Competentieset bij de Pabotool – Kennisnet Kernconcepten ICT voor de generieke kennisbasis Avetica ict competenties – Avetica ICT competenties van de leraar – Open Universiteit Professional Standards for Teachers: QTS model (TDA) Teach There -British Council National Educational Technology Standards (NETS.T) –ISTE U-teacher UNESCO ICT Competency Standards (ICT-CST)
 8. 8. Geïntegreerd of apart
 9. 9. Sector(overstijgend)
 10. 10. Niveaus
 11. 11. Meetbaar
 12. 12. Verder analyse       Kennisbasis ICT Kernconcepten ICT TDA Teach There U-teacher Unesco ICT standards
 13. 13. Kennisnet Link naar rapport ICT Bekwaamheden Kennisnet
 14. 14. Kennisnet  Kerntaak A: Pedagogisch didactisch handelen   Instructie geven Laten leren       Gestructureerd oefenen Onderzoekend leren Leren leren Toetsen Kerntaak B: Werken in de schoolcontext Kerntaak C: Professionele ontwikkeling
 15. 15. Eigen analyse    Overlap in bestaande Kennisbases Korte conclusie: veel overlap Samengevoegde set
 16. 16. Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er?    Competentiemodel Mediawijzer Ontwikkelingen in Vlaanderen ICT-bekwaamheden lerarenopleider
 17. 17. Competentiemodel Mediawijzer Filmpje uitleg over competentiemodel Mediawijsheid Link naar competentiemodel Mediawijzer
 18. 18. Ontwikkelingen in Vlaanderen Link naar ICT-ontwikkelingsprofiel lerarenopleiders
 19. 19. ICT-bekwaamheden lerarenopleider
 20. 20. ICT-bekwaamheden lerarenopleider               als rolmodel ICT in te zetten in zijn eigen lessen en hierbij gebruik te maken van de drieslag het leerproces van aanstaande leraren vorm te geven bij het aanleren van ICT gerelateerde competenties de leeromgeving vorm te geven waarin aanstaande leraren lessen ontwerpen waarin ze ICT integreren in het onderwijs. de wisselwerking tussen theorie en praktijk te bevorderen voor het gebruik van een ICT-middel de ontwikkeling van aanstaande leraren op het gebied van ICT in het onderwijs door de jaren heen te volgen. aanstaande leraren te laten reflecteren op hun houding ten opzichte van ICT in het onderwijs en het gedemonstreerd didactisch gebruik ervan. samenwerkingsopdrachten te formuleren waarmee studenten kunnen oefenen in een veilige omgeving. in samenwerking met collega’s actuele en innovatieve technologieën te gebruiken om hun eigen onderwijs te verbeteren en inhouden relevant en betekenisvol te maken om de leermogelijkheden van alle leerlingen te vergroten. ondersteuning van gebruik van ICT in de praktijk te bieden zodat studenten positieve ervaringen opdoen in het gebruik van ICT in het onderwijs. mee te denken over hoe het personeel ondersteund kan worden, hoe beleid vorm gegeven moet worden en wat er op het gebied van infrastructuur nodig is om ICT-onderwijs mogelijk te maken. ICT zodanig te integreren in de vakdidactiek dat het leerlingen ondersteunt in hoe ze leren en wat ze leren. de kennis en vaardigheden te laten zien hoe je een rijke leeromgeving met behulp van ICT vormgeeft. bij te dragen aan de organisatie om ICT-rijk leren mogelijk te maken. zijn eigen verantwoordelijkheid nemen om de eigen opleiding te informeren over nieuwe ontwikkelingen

×