Actieonderzoek

3,123 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,123
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
325
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Hogeschool De Kempel, Helmond Hogeschool Domstad, Utrecht Hogeschool IPABO, Amsterdam Katholieke Pabo Zwolle, Zwolle P.c. Hogeschool Marnix Academie, Utrecht
 • Leerbehoeften Leeromgeving (sociaal en fysiek) Curriculum (wat en hoe je hier leert) Organisatie (tijd, plaats, groep, individueel, zelfstandig) Feedback Van vakdocent SLB-er Medestudent mentor
 • Bijeenkomst 2: informatie interpreteren en consequenties verbinden. En dan naar de buitenscyclus.... Studenten draaien daar in mee! Verschillen benadrukken met IOWO & evaluaties van de thema’s!
 • actieonderzoek als een instrument waarmee docenten en schoolleiders gestimuleerd konden worden om onderzoeksresultaten te gebruiken en hun praktijk te veranderen. Collectieve vorm van actieonderzoek waarbij docenten en schoolleiders samenwerkten met externe onderzoekers. Docenten committeren bij onderzoeksresultaten.
 • geen kant en klare onderwijspakketten. Maar een procesmatige benadering, waarbij docenten meer betrokken zouden zijn bij de ontwikkeling van het onderwijs. Elk voorstel tot verandering zien als een hypothese die door henzelf in de praktijk getoetst kon worden. Stenhouse: actieonderzoek is een concept voor de professionele ontwikkeling van docenten: Teacher as Researcher benadering. Uitgangspunt van boek van Ponte.
 • Verworven inzichten direct gebruiken voor verbetering Onderzoeksagenda bepaald door externe wetenschappers
 • Actieonderzoek

  1. 1. Actieonderzoek
  2. 2. Wat komt aan bod <ul><li>Even voorstellen </li></ul><ul><li>Introductie op actieonderzoek </li></ul><ul><li>Aan de slag met Algemeen Idee </li></ul><ul><li>Resultaten vastleggen in weblog </li></ul>
  3. 3. Even voorstellen <ul><li>Betrokken bij lectoraat Kantelende Kennis </li></ul><ul><ul><li>Wat is een Lectoraat en kenniskring? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is ‘Kantelende Kennis’? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is het onderwerp van onderzoek? </li></ul></ul>
  4. 4. Wat is een lectoraat en een kenniskring? <ul><li>Een lector is een expert in een bepaald vakgebied. </li></ul><ul><li>Zij zetten hun kennis en ervaring in voor onderzoek </li></ul><ul><li>en innovatie binnen het onderwijs en de </li></ul><ul><li>beroepspraktijk. In wisselwerking met de praktijk </li></ul><ul><li>ontwikkelt het lectoraat kennis die praktisch </li></ul><ul><li>toepasbaar is. </li></ul>
  5. 5. Wat is een lectoraat en kenniskring? <ul><li>De lector(en) werken samen met een kenniskring </li></ul><ul><li>bestaande uit docenten en externe experts . </li></ul><ul><li>Studenten worden dikwijls bij deze onderzoeken </li></ul><ul><li>betrokken, bijvoorbeeld via afstudeeropdrachten of </li></ul><ul><li>onderzoeken die ze in het kader van het </li></ul><ul><li>onderwijsprogramma uitvoeren. </li></ul>
  6. 6. Lectoren Jos Castelijns, Quinta Kools, Jeannette Geldens en Bob Koster
  7. 7. Kenniskring
  8. 8. Dit is de kenniskring Hogeschool Domstad Gerard Dümmer Helma de Rooij Juliëtte Nuijten
  9. 9. Met welk onderzoek ben ik bezig? <ul><li>Leerbehoeften </li></ul><ul><li>Feedback </li></ul>
  10. 10. Hoe doe ik dat onderzoek?
  11. 11. Introductie op actieonderzoek <ul><li>Definitie actieonderzoek: </li></ul><ul><ul><li>Met behulp van technieken en strategieën van sociaalwetenschappelijk onderzoek reflecteren op hun eigen handelen en de situatie waarin dat handelen plaatsvindt en </li></ul></ul><ul><ul><li>Op basis van de zo verkregen inzichten hun handelen of de situatie waarin dat handelen plaatsvindt systematisch proberen te verbeteren . </li></ul></ul>
  12. 12. Inzichten komen tot stand door: <ul><li>Analyse en interpretatie van systematisch verzamelde gegevens </li></ul><ul><li>In dialoog met anderen </li></ul><ul><li>Met de inzet van leerlingen (of andere doelgroepen van het eigen handelen) </li></ul>
  13. 13. Actieonderzoek is reflectief-onderzoeksmatig handelen
  14. 14. Handelen tegen het licht houden: <ul><li>Wat vind ik wenselijk? </li></ul><ul><li>Waarom vind ik dat wenselijk? </li></ul><ul><li>Komt dat wat ik wenselijk vind, al of niet overeen met wat ik feitelijk doe? </li></ul><ul><li>Hoe komt het dat wat ik wenselijk vind, al of niet overeenkomt met wat ik doe? </li></ul>
  15. 15. Er worden actie ondernomen om wat wenselijk is en wat feitelijk gedaan wordt met elkaar in overeenstemming te brengen.
  16. 16. Docenten die actieonderzoek uitvoeren, treden daarom altijd in dialoog met degenen die bij de te veranderen situatie zijn betrokken .
  17. 17. Anderen nodig als kritisch klankbord
  18. 18. Ervaringen verbind je aan: <ul><li>Visies op onderwijs en begeleiding </li></ul><ul><li>Algemene kennis, de theorie </li></ul><ul><li>Consequenties voor toekomstig handelen </li></ul>
  19. 19. Leerlingen als informatiebron
  20. 20. Waarom actieonderzoek <ul><li> Toenemende aandacht voor de pedagogische taak van docenten </li></ul><ul><ul><li>Onderhandelingscultuur; </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderwijs ook gevormd door persoonlijke wensen en behoeften van leerlingen; </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderwijs is van eigen makelij. </li></ul></ul>
  21. 21. Waarom actieonderzoek <ul><li>De ontwikkeling naar praktijkgeoriënteerde scholing van docenten: </li></ul><ul><ul><li>Opleidingsprogramma waarin de professionele ontwikkeling van aanstaande docenten als uitgangspunt wordt genomen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Grote nadruk op leren tijdens de stage </li></ul></ul>
  22. 22. Grondleggers van Actieonderzoek <ul><li>John Dewey </li></ul><ul><li>Kurt Levin </li></ul><ul><li>Corey </li></ul><ul><li>Stenhouse </li></ul>
  23. 23. John Dewey <ul><li>Motieven en problemen van leerlingen – zoals door henzelf ervaren – het startpunt zijn van alle onderwijssituaties </li></ul><ul><ul><li>Reflective thinking : the continual evaluation of beliefs, assumptions and hypotheses against existing data and other plausible interpretation . </li></ul></ul>
  24. 24. Kurt Lewin <ul><li>Veranderingen op democratische wijze vormgeven. </li></ul><ul><li>Invloed van eigen acties onderzoeken(dmv Actieonderzoek) </li></ul>
  25. 25. Corey <ul><li>docenten en schoolleiders onderzoeksresultaten gebruiken om praktijk te veranderen. </li></ul><ul><li>docenten en schoolleiders werken samen met externe onderzoekers. </li></ul>
  26. 26. Stenhouse <ul><li>docenten meer betrokken bij de ontwikkeling van het onderwijs. </li></ul><ul><li>verandering zien als een hypothese. </li></ul><ul><li>actieonderzoek is een concept voor de professionele ontwikkeling van docenten </li></ul>
  27. 27. Drie benaderingen van actieonderzoek: <ul><li>Interactive research en development and dissimination </li></ul><ul><li>Teacher Research </li></ul><ul><li>Educational Action Research </li></ul>
  28. 28. Interactive research en development and dissimination <ul><li>Samenwerking wetenschappers en docenten of universiteiten en scholen centraal </li></ul><ul><li>Streven naar theorievorming </li></ul>
  29. 29. Teacher Research <ul><li>Theorievorming door docenten </li></ul><ul><li>Docenten bepalen de onderzoeksagenda </li></ul><ul><li>Centraal staan narrative inquiries dmv praktijkverhalen en essays </li></ul>
  30. 30. Educational Action Research <ul><li>Systematisch experimenteren met verkregen inzichten is een integraal onderdeel van het actieonderzoek door docenten. </li></ul><ul><li>Docenten bepalen zelf de onderzoeksagenda </li></ul><ul><li>Praktijk vormgeven op basis van zelf ontwikkelde inzichten </li></ul><ul><li>Toepassen van ontwikkelde inzichten is integraal onderdeel van actieonderzoek. </li></ul>
  31. 31. Activiteitenplan
  32. 33. Algemeen Idee <ul><li>Bepaalde aspecten van handelen te problematiseren, vanzelfstprekendheden ter discussie stellen, veronderstellingen te expliciteren en op basis daarvan hun na gaan hoe handelen kunnen verbeteren. </li></ul>
  33. 34. Situationele analyse: <ul><li>Analyse eigen opvattingen </li></ul><ul><li>Het eigen handelen </li></ul><ul><li>De problemen die docenten in de dagelijkse praktijk tegenkomen. </li></ul>
  34. 35. Situationele analyse: <ul><li>Je formuleert je idee over wat een probleem is, waarom dat een probleem is, hoe het probleem eruit ziet en wat ze zouden kunnen doen om aan dat probleem te werken. </li></ul>
  35. 36. Verkenning <ul><li>Verder verkenning van concrete gegevens met betrekking tot het probleem. Beschrijven en analyseren van de te veranderen situatie. </li></ul><ul><ul><li>Wie betreft het? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat zijn precies de verschijnselen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wanneer komt het voor? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe vaak komt het voor? </li></ul></ul>
  36. 37. Verkenning <ul><li>Systematische vormen van gegevensverzameling: documentanalyses, observaties en interviews </li></ul>
  37. 38. Algemeen Plan <ul><li>Voorgenomen reeks kleine verbeteracties </li></ul><ul><li>Acties plaatsen binnen een langetermijnplanning </li></ul><ul><li>Kader van theorieën en visies van zichzelf en anderen. </li></ul>
  38. 39. Verbeteracties <ul><li>Plannen, uitvoeren en evalueren van verbeteracties op basis van systematische vormen van gegevensverzameling, waar mogelijk tijdens de uitvoering (monitoring) </li></ul><ul><li>De oorzaak van het al of niet succesvol verlopen van de eerste verbeteractie wordt geanalyseerd. </li></ul>
  39. 40. Casestudy <ul><li>Afsluiting van onderzoek. Opbrengsten van actieonderzoek en proces dat hiertoe geleid heeft. </li></ul><ul><li>Doel: expliciteren en verinnerlijken vaat ze tijdens actieonderzoek hebben geleerd. </li></ul>
  40. 41. Het logboek (weblog) <ul><li>Vastellegen, beoordelen en plannen. </li></ul><ul><li>Stap voor stap vormgeven aan het actieonderzoek, </li></ul><ul><li>Vasthouden van de rode draad </li></ul><ul><li>Inhoudelijk reflecteren op de voortgang. </li></ul>
  41. 42. Regels voor critical friends <ul><li>Helpen door: </li></ul><ul><ul><li>Te verkennen </li></ul></ul><ul><ul><li>Te modellen </li></ul></ul><ul><ul><li>Te informeren </li></ul></ul><ul><ul><li>Te bemoedigen </li></ul></ul><ul><ul><li>Uit te wisselen </li></ul></ul>
  42. 44. Thema’s
  43. 45. Reflectie en onderzoek <ul><li>De docent gebruikt actieonderzoek als reflectie door het eigen handelen en de situatie waarin dat handelen plaatsvindt te reconstrueren aan de hand van systematisch geformuleerde vragen en systematisch verzamelde, geanalyseerde en geïnterpreteerde gegevens. </li></ul>
  44. 46. Inzicht en verbetering <ul><li>De docent gebruikt actieonderzoek om inzicht te krijgen in de eigen praktijk en hij gebruikt actieonderzoek om de eigen praktijk te verbeteren op basis van dat inzicht. Het gaat daarbij om inzicht in de complexiteit van de dagelijkse onderwijsrealiteit en de wijze waarop in die realiteit bepaalde doelstellingen gerealiseerd worden. </li></ul>
  45. 47. Instrumentele, praktische en emancipatorische indicatoren voor verbetering <ul><li>De docent gebruikt actieonderzoek niet alleen met het oog op de vraag hoe vooraf gegeven instrumentele verbeteringen zo effectief mogelijk gerealiseerd kunnen worden, maar ook met het oog op de vraag in hoeverre daarmee praktische of emancipatorische verbeteringen gerealiseerd kunnen worden. </li></ul>
  46. 48. Praktijk van de klas en de praktijk van de school <ul><li>De docent gebruikt actieonderzoek om het eigen handelen en de situatie waarin dat handelen plaatsvindt te onderzoeken en te verbeteren. De docent doet dat door te werken aan onderdelen van de praktijk waar hij zelf een actief aandeel in heeft of kan nemen. Deze onderdelen kunnen zowel in de praktijk van de klas als de praktijk van de school betreffen. </li></ul>
  47. 49. Individueel en gezamenlijk handelen <ul><li>De docent initieert actieonderzoek individueel of met anderen binnen de school. Met het oog op een kritische reflectie treedt deze docent in dailoog met critical friends. Bovendien wordt er samengewerkt met degenen die deel uitmaken van de situatie die veranderd moet worden. </li></ul>

  ×