Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programma Digitale Bibliotheek - stand v zaken 2013

630 views

Published on

Programma Digitale Bibliotheek 2013
Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Programma Digitale Bibliotheek - stand v zaken 2013

  1. 1. Programma Digitale Bibliotheek2011 – 2012 - 2013 - 2014Gerard BierensProgrammamanager Digitale Bibliotheek
  2. 2. Programma Digitale Bibliotheek Ontwikkeling naar een primair digitale bibliotheek • Realiseren van een betere digitale informatievoorziening en -dienstverlening • Transitie van de organisatiestructuur, met een verschuiving naar een projectgeoriënteerde structuur • Circa 25 projecten • Scholingsplan • Looptijd 2011 tot 2015Programma Digitale BibliotheekUniversiteitsbibliotheek
  3. 3. Programma Digitale Bibliotheek - tot nu toe 2011: voorbereiding, inrichten projectstructuur- en organisatie, scholing en werving projectleden 2012: Inhoudelijk van start met drie projecten: 1. Digitale Readers 2. Discovery Tool 3. Radboud RepositoryProgramma Digitale BibliotheekUniversiteitsbibliotheek
  4. 4. Waar staan we nu? 2011In 2013 bevat het programma DigitaleBibliotheek ongeveer 16 projecten: • 8 grotere projecten 2012 • 8 sub-projecten 2013 2014
  5. 5. Projectportfolio 2013 Discovery Tool, Radboud Repository Groei, Virtual Research Environment, Website en mobiele media, Radboud Repository Etalage, Open Access Publishing, Management Statistieken, Scriptie Repository, Electronic Resource Management, Online instructietool, Scholingsplan DB, PC Reserveringsysteem, Mobile Media Lab, Digitale Readers, Digitalisering Proefschriften, Full Text OCR, Impactanalyse SFX, Publicaties Hoogleraren Letteren, Digitale Productie Straat, …Programma Digitale BibliotheekUniversiteitsbibliotheek

×