Transició, democràcia i autonomia

2,428 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Transició, democràcia i autonomia

 1. 1. TRANSICIÓ, DEMOCRÀCIA I AUTONOMIA( 1975-1986) La transició és el nom que se li dóna al procés que va comportar que Espanya es convertís es un estat democràtic. La dictadura va ser substituïda per una Monarquia parlamentària i es va promulgar una Constitució (1978)0. Ideesbàsiques A Catalunya: L’establiment de la democràcia va comportar que Catalunya recuperés la Generalitat i es va elaborar un estatut d’autonomia i es van començar a fer eleccions democràtiques Espanya i Catalunya, durant aquest període, va fer un salt modernitzador molt important. No només polític, sinó també econòmic i social1975 1978 1982 1996Inicis de la democràcia Consolidació democràtica Governs socialistesAccés al tron de Joan C. I Governs d’UCD (Suárez i Calvo Sotelo Aprovació Constitució Espanyola 4 governs de Felipe González
 2. 2. TRANSICIÓ, DEMOCRÀCIA I AUTONOMIA( 1975-1986)1. Els inicis de la transició democràtica (1975-1979)1. 1. Immobilistes, reformistes i rupturistes Panorama polític després mort de Franco 3 OPCIONS O ALTERNATIVESContinuisme Rupturisme Reformisme Forces antifranquistes Adolfo SUÁREZ,FragaArias Navarro i (Platajunta i Assemblea de Areilza, Garriguesel Búnker (immobilistes) Catalunya) Osorio (exfalangistes) i el REI-Continuació del Trencament amb elrègim franquista franquisme i construcció Creació d’un sistematransformat en una ràpida d’un sistema políticMonarquia no democràtic a “via democràtic liderat per lesdemocràtica. forces democràtiques. lenta”partir de la reformaNo volen transformacions progressiva de les lleis iimportants. Només estan Objectiu: restabliment de la institucions franquistesdisposats a introduir República i l’Estatut de 1932lleugers retocs (Catalunya)
 3. 3. TRANSICIÓ, DEMOCRÀCIA I AUTONOMIA( 1975-1986)1. Els inicis de la transició (1975-1978) (1975-1979)1. 1. Immobilistes, reformistes i rupturistes Va triomfar OPCIÓ REFORMISTA Gràcies a......L’aposta del REI per L’acceptació del búnquer La renúncia de les forcesla democràcia a la democratització del país rupturistes als seus objectius inicialsSubstitueix Arias per Després que se’lsSuárez (juny de 1976) garantitzés que no se’ls Suárez o ells mateixos es van convèncer que una postura demanaria responsabilitats intransigent o dura amb el polítiques i queEs converteix en el franquisme hagués pogut conservarien els seus bénsprotagonista i artífex provocar un altra guerracivilde la TransicióEl resultat va ser, doncs, un pacte entre reformistes, rupturistes i immobilistesque fer una transició tranquil·la a la democràcia
 4. 4. TRANSICIÓ, DEMOCRÀCIA I AUTONOMIA( 1975-1986)1. Els inicis de la transició (1975-1978) (1975-1979)1. 2. La llei de reforma políticaUn cop aconseguit un mínim de consens S’elabora La Llei de Reforma Política(LRP) Una llei que basant-se en la defensa la sobirania popular i la democràcia proposa L’autodissolució de les Corts franquistes La supressió d’altres institucions franquistes Full de Eleccions a Corts democràtiques de caràcter constituent ruta Elaboració d’una Constitució Establiment d’un sistema democràtic a Espanya en forma de Monarquia democràtica Per les Corts franquistes Per àmplia majoria, escassa oposicióAPROVADA 15 de desembre de 1976 Per referèndum 81% vots afirmatius, malgrat que l’oposició més radical va demanar l’abstenció
 5. 5. TRANSICIÓ, DEMOCRÀCIA I AUTONOMIA( 1975-1986)1. Els inicis de la transició (1975-1978) (1975-1979)1. 3. La construcció de la democràciaa) El desmantellament del franquisme En els mesos següents, es desmantella la resta de les institucions franquistes i es crea un marc democràtic per celebració eleccions constituents Liquidació de la legislació i institucions franquistes (CNS, TOP, Movimiento) Amnistia total pels presos polítics del franquisme Legalització de tots el partits polítics (inclòs el PCE i PSUC)b) Les primeres eleccions democràtiques 15 JUNY 1977 UCD:creada per Suárez. Aglutina 15 partits d’ideologia demòcrata cristiana, liberal i socialdemòcrata AP ( 1990 PP):federació de partits d’antics dirigents franquistesPartits en ( Fraga Iribarne i López Rodó)escena PSOE: socialisme democràtic ( Felipe González i Alfonso Guerra PCE:(legalitzat abril-77) amb Santiago Carrillo i Dolores Ibárruri)
 6. 6. TRANSICIÓ, DEMOCRÀCIA I AUTONOMIA( 1975-1986)1. Els inicis de la transició (1975-1979)1. 3. La construcció de la democràciab)Les primeres eleccions democràtiques Resultats electorals Alta participació
 7. 7. TRANSICIÓ, DEMOCRÀCIA I AUTONOMIA( 1975-1986) 1. Els inicis de la transició (1975-1978) (1975-1979) 1. 3. La construcció de la democràciac) La Constitució de 1978Elaborada per les Corts, per una ponència formada per diputats per tots els partits ambrepresentació a les CortsLa redacció fou fruit del CONSENS. Va predominar la negociació i l’acord en les qüestionsmés cabdals i polémiques. Va haver generositat de totes les opcions polítiquesC Té un caràcter progressista, tot i que és ambigua, per tal que pogués ser assumida tantA per l’esquerra com per la dretaR Es defineix Espanya com un “Estat social i democràtic de dret”.AEspanya és una Monarquia parlamentària. El rei té només funció representativaC Estat no confessionalT Àmplia declaració de drets i llibertats individuals i/o col·lectius. Sufragi universal.E Divisió de podersR Reconeix la llibertat de mercat (capitalisme), però permet la intervenció de l’Estat enI la propietat per motius d’interès generalS Preveu un estat autonòmic, que permet a les nacionalitats i regions tenir autonomiaT política, alhora que reconeix les llengües pròpies de cada territori com a cooficialsVA SER APROVADA PER REFERÈNDUM EL 6 DE DESEMBRE DE 1978. 67% PARTICIPACIÓ. 88% VOTS AFIRMATIUS
 8. 8. TRANSICIÓ, DEMOCRÀCIA I AUTONOMIA( 1975-1986)1. Els inicis de la transició (1975-1978) (1975-1979)1.4. A Catalunya: la recuperació de l’autonomiaA Catalunya, durant la Transició no només es reclama la democratització del país, sinó quetambé s’exigeix la recuperació de la Generalitat i de l’Estatut (autogovern) promogut per Mobilitzacions populars Acció política de l’Assemblea de Parlamentaris catalans Campanya “Volem Des de la seva representació l’Estatut” 11 set. 1976 11 set. 1977 Corts espanyoles (Sant Boi) (1 milió) DES. 1977 Restabliment Generalitat provisional Tots els partits Pres: Tarradellas Govern d’unitat amb representació parlamentària, excepte AP ELABORACIÓ ESTATUT AUTONOMIA ESTATUT SAUAprovat per les Corts (des. 1979), després de Aprovat àmpliament en referèndum pelretallar-lo poble català (oct. 1980)
 9. 9. TRANSICIÓ, DEMOCRÀCIA I AUTONOMIA( 1975-1986)1. Els inicis de la transició (1975-1979)1.4. A Catalunya: la recuperació de l’autonomia 1.Catalunya és una nacionalitat, constituïda en comunitat autònoma 2.Cooficialitat català-castellà 3.Àmplies competències legislatives i executives, algunes exclusives, altres compartides en educació, sanitat,obres públiques, ordenació territorial, justícia o política lingüística i cultural..........ESTATUTDE SAU 4.Preveia la creació d’una policia autonòmica (mossos d’esquadra) 5. La Generalitat quedava constituïda per un Parlament (poder legislatiu) , un president (elegit pel Parlament) i el Consell Executiu, que com el president tindria funcions executives 6. El finançament s’aconseguiria a través de les transferències de l’Estat ,dels recursos propis i dels impostos cedits total o parcialment per l’Estat
 10. 10. TRANSICIÓ, DEMOCRÀCIA I AUTONOMIA( 1975-1986)1. Els inicis de la transició (1975-1978)1.5. Els obstacles de la democràciaa) La crisi econòmica i socialLa Transició va coincidir amb l’inici d’una crisi econòmica internacional greuprovocada per l’augment del preu del petroliVa incidir fortament a Espanya:disminució exportacions, retallada inversionsestrangeres, caiguda d’ingressos per turisme i retorn d’emigrantsCrisi industrial i del sector serveis Inflació (20%) Atur (20%) Dèficit de l’Estat Important conflictivitat laboral i social molt intensa PACTES DE LA MONCLOA OCT 1977Acords entre el govern, els partits de l’oposició, els sindicats i la patronal per ferfront a la crisi
 11. 11. ELS PACTES DE LA MONCLOA (octubre de 1977)Objectius: afrontar la crisi reduint la inflació i aplicant un paquet de reformesEls costos de la crisi es repartirien de manera equitativaMesures Devaluació de la pesseta Control despesa pública Reforma fiscal (impost sobre patrimoni i renda) Moderació increments salarials Reforma Seguretat Social (millora pensions, atur, assistència sanitària
 12. 12. TRANSICIÓ, DEMOCRÀCIA I AUTONOMIA( 1975-1986)1. Els inicis de la transició (1975-1978)1.5. Els obstacles de la democràciab) L’oposició de l’extrema dreta i l’extrema esquerraL’extrema dreta, nostàlgica del franquisme, va fer accions violentes a travésd’organitzacions com Guerrilleros de Cristo Rey i Triple A, amb l’objectiud’estimular un cop d’estat contra la incipient democràciaDestaquen l’assassinat de 5 advocat laboralistes d’ideologia comunista al carrerAtocha i la conspiració militar coneguda com a Operación Galaxia (amb el suportde militars i diaris ultres –Alcázar-)L’extrema esquerra, descontenta amb el resultat de la Transició, vaorganitzar nombrosos atemptats i segrestos contra les forces armades,cossos de seguretat i personalitats polítiques.Destaca: GRAPO I FRAP, i sobretot ETA, que refusava la Constitució de1978 ja que no concedia el dret d’autodeterminació al País Basc. Va matar650 persones en 10 anys (1975-985)A Catalunya, va néixer Terra Lliure, que es va dissoldre al 1995
 13. 13. TRANSICIÓ, DEMOCRÀCIA I AUTONOMIA( 1975-1986)2. La consolidació de la democràcia (1978-1982)2.1.El segon govern d’UCD (1979-1982 Un cop aprovada la Constitució Convocatòria eleccions legislatives (març 1979) ESP UCD PSOE PCE AP Resultats semblants a les anteriors 2n govern d’UCD (Suárez) CAT PSC PSUC CiU Continua fent política de consensTasca de govern Lluita contra la crisi econòmica, seguint els acords signats als Pactes de la Moncloa. Destaca la promulgació de l’Estatut dels Treballadors Crisi del govern de Suárez Interna : diferències dins de la UCD, entre sectors més dretans i centreesquerra (socialdemòcrates).Suárez és qüestionatCauses Externa: fracàs relatiu a les primeres eleccions municipals (abril 1979). Formació de governs d’esquerres a grans ciutats Derrota en autonòmiques de Catalunya i P. Basc (1980) Crisi econòmica persisteix. Gran activisme d’ETA. Dures crítiques d’empresaris i militars. Moció de censura presentada per PSOE
 14. 14. TRANSICIÓ, DEMOCRÀCIA I AUTONOMIA( 1975-1986)2. La consolidació de la democràcia (1978-1982)2.1.El segon govern d’UCD (1979-1982Dimissió de Suárez Intent de cop d’estat del 23-F de 1981, que busca paralitzar el procés democràticSubstituït per Calvo Sotelo Llei del divorci Molt polémica Acord Nacional d’Ocupació Mesures Oposició del PSOE Petició d’ingrés a l’OTAN LOHPA (Llei orgànica d’harmonització Límits a les competències traspassades a les del procés autonòmic) comunitats autonòmiques, molt mal rebuda aquestes Convocatòria noves eleccions Motivades pel desgast del govern i les (Octubre 1982) lluites internes dins l’UCD Victòria del PSOE Fi de la Transició, ja que ara sí la democràcia està consolidada
 15. 15. TRANSICIÓ, DEMOCRÀCIA I AUTONOMIA( 1975-1986)3. Els governs de la democràcia (1982-2008)3.1. L’etapa del govern socialista (1982-1996) -Majoria absoluta de PSOE. Líder Felipe González. Lema: “Por el cambio” -Enfonsament del PCE i UCDEleccions 1982 -AP apareix com a partit democràtic de dretes (2n partit més votat) - Consolidació de PNB i CIU •Abandonament del marxisme. •Lluita contra la crisi econòmica i incorporació a la CEEPrograma polític•Defensa del “cambio” social: reformes per tal de modernització la societat i consolidar un Estat del benestar, semblant al de la resta dels països europeus més avançats (les va fer sobretot en el període 1990-1995) Reducció inflació Reformes Reconversió bancària econòmiques Reformes en les empreses estatals, per fer-Obra de govern Reconversió les més productives. Va provocar(1982- 1986) industrial tancament d’empreses, atur i importants conflictes laborals Despenalització de l’avortament (en alguns supòsits) LODE (1985) i LOGSE (1990) Reformes Reforma de l’exèrcit socials i Ingrés a la CEE (1986) polítiques Entrada a l’OTAN (1986) després celebració referèndum(1986), que va obtenir un “sí” molt ajustat (52,5%)

×