Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

La creativitat apunts

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

La creativitat apunts

 1. 1. la creativitat
 2. 2. La creativitat és una característica pròpia de l’esser humà.És un procés de pensament que ens ajuda a generar idees.Crear és pensar; allò realment important és aprendre a pensar.
 3. 3. LA CREATIVITAT ÉS UNA DECISIÓLa persona creativa és la que s’arrisca, la que es compromet, la que decideix buscar formes i propostes noves. És el que desafia el que està establert
 4. 4. IMAGINACIÓ Capacitat d’imaginar coses que no estan a l’abast dels sentits Procés de desenvolupar idees CREATIVITAT originals que tinguin valor Procés de posar en pràctica ideesINNOVACIÓ noves
 5. 5. Elements de la creativitat AIRE generació- producció FOC AIGUAmotivació- desig avaluació-dubte Concreció- desenvolupament TERRA
 6. 6. DESMITIFICANT LA CREATIVITATPer ser creatiu s’ha de néixer amb unesqualitats especials: no és un talent natural. Lesconidcions de naixament poden dificultar o afavorir.Tothom pot potenciar o atrofiar les seves qualitatsinnatesA més intel.ligència, més creativitat: La creativitatvol certa intel.ligència però no en depèn directamentPer ser creatiu s’ha d’estar una mica boig:Creativitat no és bogeria, és un procés deliberat isistemàtic. Hi ha una part d’aire, però també de terra.La creativitat és cosa de rebels: la creativitat no ésexclusiu de la rebeldia.La creativitat és una activitat exclusiva del’hemisferi dret: quan una persona fa un treballcreatiu, els dos hemisferis estan treballantsimultàniament
 7. 7. Per tenir una idea creativa cal esperar lainspiració: no és s,ha de desestimar la inspiració, peròcal fer un treball deliberat i sistemàticN’hi ha prou en desinhibir-se o alliberar-se pertenir idees: és important però no suficientPer ser creatiu s’ha d’estar una mica boig:Creativitat no és bogeria, és un procés deliberat isistemàtic. Hi ha una part d’aire, però també de terra.És una qüestió de sort això de tenir idees: lacreativitat no se sustenta amb la recerca aleatòriad’idees.Per crear cal treballar en grup: : el més ideal es lacombinació del treball individual i grupal
 8. 8. La creativitat és cosa de genis: és una capacitatque tenim totes les persones.Cal distingir entre la creativitat personal (influencia enla nostra quaotidianitat) i la creativitat històrica(produeix canvis en la nostra cultura)És cosa d’artistes i publicistes: és present en totsels camps i té més a veure amb la nostra actitud i estilde vida (és una decisió) i la influència entre persona icontexte.
 9. 9. CONTEXTE PERSONA anàlisi delcaracterístiques de la contexte persona creativa CREATIVITAT PRODUCTE: indicadors que ens permeten dir si aquella idea o PROCÉS: objecte o solució són creatius anàlisis del procés creatiu
 10. 10. PERSONA
 11. 11. Cervell: desconegut, més el coneixem, més enigmes planteja Tres requisits vidaPesa 1,5 kg humana: Menjar, beure i aire net Representaaprox. el 2% del Es pot viure sense pes del nostre menjar uns 30 dies, cos sense beure, més o menys una setmana. El cervell és tan actiuConsumeix el que no pot estar sense 20%de oxigen més de 5l’energia que minuts sense que li existeixi un risc deporporcionen danys greus i els 36l de permanents sang/h que reb
 12. 12. Existeix des de que PLASTICITAT: naixem, fins que és la propietat de ser modificat en la morim i les milloresseva estructura o en la seva funció com radicals en el a resultat del desenvolupament, de funcionament cognitiu l’experiència o de les lesions (com aprenem, pensem, perecebem i recordem) són possibles inclús en persones d’edat avançada. El cervell és el que nosaltres fem; l’educació, l’experiència converteixen cadaRESPONSABILITAT DE cervell en una obra L’EDUCACIÓ!!!!!!! única
 13. 13. CARACTERÍSTIQUES DEL CARACTERÍSTIQUES DELPENSAMENT HEMISFERI PENSAMENT HEMISFERI ESQUERRE DRET ALEATORILÒGIC INTUITIURACIONAL HOLÍSITIC SEQUENCIAL OBJECTIU SINTETITZADOR CENTRATS EN SUBJECTIU EL DETALL CENTRAT EN UN TOT ANALÍTIC
 14. 14. CARACTERÍSTIQUES D’UNA PERSONA CREATIVAAgudesa en la percepció visual i observacióAnticonvencionalismeObert a l’experiènciaAutoconfiançaAutonomiaCapacitat de concentració FlexibilitatCapacitat de lideratge PersistènciaCapacitat de síntesi OriginalitatCapacitat de pensar en imatges/imaginació Tolerància al desordreCapacitat de posar odre Sensibilitat als problemesCuriositat Tendència a l’exploracióDisciplina Tolerància a l’ambigüitatEmotivitat Capacitat de valoració estètica
 15. 15. Una ment creativa, la teva! energia curiositat intuició idear per idearsaber actuardavant d’uncontratemps portar les coses a la pràctica centrar-se en els projectes imaginació diversió i fantasia
 16. 16. 7 estímuls per potenciar la creativitat personal Investigo- activo el meu interès i la meva curiositat, desaprenc, qüestiono allò que està establert Em sorprenc, fujo de la rutina. Penso, sento i actuo de forma no previsible Conecto, descobreixo relacions noves, estic obert a l’ambigüitat
 17. 17. Em moc, faig servir el meu cos. Emoció, pensament i cos estan íntimament units. Desbloqueja el teu cos i et desbloquejaràs. Em valoro, reconec la meva singularitat, allò que em fa únic i irrepetible. Faig!, m’atreveixo a fer allò que vull fer. La motivació és essencialVull!, beneficio per la creativitatel món amb elsmeus actes,creativitat i ètica vandel bracet
 18. 18. El CONTEXTE INFLUEIX Accés a informació en el camp d’activitat Disponibilitat de recursos Ambient familiar i social que fomenti l’inidividualisme com a conducta pròpia de la creativitat Absència d’obstacles i pressió social
 19. 19. Com s’avalua la creativitat? La idea és nova? Realment aporta alguna cosa? Els beneficis, sónsuperiors a les despeses? Es pot millorar la idea? Sobreviurà el pas del temps?
 20. 20. Recull totes les teves idees (per molt senzillesque et semblin). Tria alguns projectes creatius per començar.Va molt bé tenir diferents projectes en marxa,uns reforcen els altres Treballa els projectes de forma habitual imetòdica. No et limitis a seure i esperar quevingui la inspiració.. És important marcar-seobjectius i terminis Actitud flexible Recorda! Cal disfrutar-ho al màxim!! Tenir idees brillants és només una part delprocés creatiu. Cal treballar per tirar-lesendavant! Cal ser tant treballador com somiador!
 21. 21. l’hàbit la por la mandraObstacles de la la falta de perseverància creativitat pensar en la recompensa fer un gran forat
 22. 22. Dormir? Només per descansar? Dormir A la nit elserveix per cervell consolidar està actiutot allò que hem après “Esmorza com un rei, dina com un príncep, sopa com un captaire”
 23. 23. ALIMENTACIÓ:QUÈ CONSUMIM ABANS D’ANAR A DORMIR?
 24. 24. Incubació conscient Com aconseguir que Procés pel qual linconscient continua l’inconscient treballi? treballant en un problema mentre que elTot el temps possible conscient ha deixat de treballar-hi.pensant en el problemaConsiderar el problema desde tots els punts de vistaEscriu totes les solucionspossibles o les dificultats iraons per les que no es trobala solucióDescansa una micaDeixa reposar el problema24hAmb sort sortiran 1 o 2idees
 25. 25. Per què és difícil tenir idees? No ens n’han ensenyat Viviem convençuts de que és difícil ser una persona amb idees Pensem lògicament Tenim estereotips Tenim por al fracàsPer què és fàcil tenir idees?Tenim la intel.ligència suficient per aprendre les tècniques i els processos
 26. 26. PROCÉS
 27. 27. IDEES ALEATÒRIES EA ID IDEA EA ID EA EA ID EAID ID IDEA
 28. 28. Brainstorming o Tècniques de CREATIVITAT pluja d’idees: és la tècnica més coneguda i1- Escalfament va ser desenvolupada per Alex2- Generació d’idees: Osborn (especialista en Es marca el temps creativitat i publicitat ) en els anys 30 i publicada el Es marquen el num. d’idees que volem 1963 en el llibre "Applied aconseguir Imagination". És la base 4 regles fonamentals: sobre la qual pivoten la resta de tècniques Tota crítica està prohibida Tota idea és benvinguda Tantes idees com sigui possible El desenvolupament i associació d’idees és desitjable3- Treballar amb les idees. Millorar-les4- Avaluar-les
 29. 29. Tècniques de CREATIVITAT Imaginació o empatia: consisteix en posar-se en el lloc d’un altre. Ens ajuda a obtenir una altra percepció Trio el personatge 1 2 Defineixo l’objectiu creatiu Genero les idees a 3 través del personatge
 30. 30. Tècniques de CREATIVITAT Relacions forçades: Desenvolupat per Cahrles S. Whiting el 1958. Es tracta de barrejar el que és conegut amb el que és desconegut, forçant una nova situacióPARAULES AL’ATZAR
 31. 31. Tècniques de CREATIVITAT Connexions morfològiques : LA CAIXA DE LES IDEES: és una tècnica molt potent creada per Kobert i Bagnall; fomenta que sorgeixin idees i provoca analogies molt interessants 1 DESCOMPOSEM 2 LLISTEM 3 CONNECTEM
 32. 32. Tècniques de CREATIVITATPENSAMENT EN BOMBOLLES O MAPA MENTAL: consisteix enelaborar un mapa de les impressions i pensaments sobre el problemaque ens ocupa Agrupar idees Organització: visual i flexible Associacions Paraules clau: el que és essencial Involucració conscient
 33. 33. Tècniques de CREATIVITAT SCAMPER És una llista de comprovació de preguntes que estimulen les idees. Algunes de les preguntes van ser suggerides per Alex Osborn.S= substituir?C= combinarA= adaptar?M= Modificar? Magnificar?P= Utilitzar per altres usos?E= Eliminar o reduir almàxim?R= Reordenar? Invertir?
 34. 34. Tècniques de CREATIVITATForçar EL DESAFIAMENT: 1- Definir millor el repte 2- Identificar potencialitats que es poden incrementar 3- Identificar debilitats que es poden reduir FORÇAR EL DESAFIAMENT Desafiament: ESCENARI + - ESCENARI DEL DEL PITJOR MILLOR CAS CAS
 35. 35. Tècniques de CREATIVITATL’ARBRE DELS PROBLEMES Obstacles per aconseguir l’objectiu Objectiu principal
 36. 36. Tècniques de CREATIVITATCom és i com hauria de ser el meunegoci? DE S HAURIA ER? FUNCIONS MERCATS PRODUCTES COMTECNOLOGIA SERVEIS E L CI? É S GO M NE O C EU M
 37. 37. EL DISSENY D’UNA ESTRATÈGIA COMPETITIVA NO DEIXA DE SER UN ACTECREATIU QUE VOL UN RENDIMENT ECONÒMIC!!!!!!!!!!!!!!!!! No deixar res a l’atzarD’ON SURTEN LESIDEES Obsessió pel més mínimINNOVADORES? detall Organitzacions OBSESSIVES (en sentit positiu) en cumplir laCOM ES TROBEN promesa que llencen alSOLUCIONS QUE mercatAPORTIN VALOR?
 38. 38. PENSAMENT NO LINIAL!!!!!!!!!!! PENSAMENT DISRUPTIU!!!!!!!!!! Podem identificar clients sobreservits?Com podemexplorar com ho fael líder del mercat I clients infraservits?al qual li volemrobar quota?Hi ha nínxols demercat als qualsno arriben elsnostrescompetidors?
 39. 39. Estratègia 1: TROBAR EL NÍNXOL DE MERCAT!!!!Imatges originals del professor: EnricSegarra,professor d’ESADE i autor delllibre “Empresas Ganadoras”
 40. 40. Estratègia 2: ELIMINAR ALLÒ QUE NO ÉS ESSENCIAL!!!!Imatges originals del professor: EnricSegarra,professor d’ESADE i autor delllibre “Empresas Ganadoras”
 41. 41. Estratègia 3: PUJAR EL LLISTÓ!!!!Imatges originals del professor: EnricSegarra,professor d’ESADE i autor delllibre “Empresas Ganadoras”
 42. 42. Estratègia 5: DEIXAR-SE GUIAR!!!!Imatges originals del professor: EnricSegarra,professor d’ESADE i autor delllibre “Empresas Ganadoras”
 43. 43. Estratègia 4: BUSCAR UNA AVANTATGE DOBLE O TRIPLE!!!!!!!Imatges originals del professor: EnricSegarra,professor d’ESADE i autor delllibre “Empresas Ganadoras”
 44. 44. EMPRENEDOR: CREATIU I PRAGMÀTIC Resoldre un problema Accessoris per a productes existents Preguntar als clients Tendència de mercat Millora d’un producte existent Mateix producte a segments diferentsCrear un nou nínxol de mercat Rellançar algun producte anticCombinar dos o tres productes i obtenir-ne de nous

Views

Total views

3,731

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

233

Actions

Downloads

40

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×