Creació i gestió d’empresa: Autoocupació              2012
Creació i gestió d’una empresa: Autoocupació                       2012FORMES JURÍDIQUES  FISCALITA...
Creació i gestió d’una empresa: Autoocupació                          2012 Hi ha un marc legal...
FORMES JURÍDIQUES: aspectes a tenir en compte a l’hora d’escollir    TIPUS DE SOCIETATSTRÀMITS PER A OBRIR UNA EMPRESA
Quin és primer pas per legalitzar la meva empresa? . . .DECIDIR LA FORMA JURÍDICA, en base a:Nombre de socisActivitat de l...
EMPRESARI INDIVIDUALPersona física que disposant de lacapacitat legal necessària, exerceix deforma habitual i pel seu comp...
Característiques de         l’empresari individualPersonalitat física: un únic soci     El titular respon  q...
Avantatges i inconvenients EI          •El test- Ideal per al        -Hi ha un únic titular quefuncioname...
TRÀMITS DE L’INICI DE         L’ACTIVITAT EMPRESARIAL                   Alta en el RÈGIM    ...
Societat Civil PrivadaContracte entre dues o més  persones, amb afany de lucre –però amb objectius lícits- on posen en c...
Avantatges i inconvenients SCP        •El test-No es necessiten     -Forma societària pocformalitats especial...
Societat LimitadaLa Societa Limitada o Societat de Responsabilitat Limitada(SRL) és una societat mercantil, que té com a m...
Societat Limitada Denominació social           Capital Social        Domicili SocialSol·licitar el nom a...
EMPRESARI INDIVIDUAL VERSUS SOCIETAT LIMITADA           •El test                  -Responsabili...
Altres formes jurídiques             •Mínim 3 socis•SOCIETAT ANÒNIMA    •Mínim 3.000€•SOCIETAT COOPERATIVA...
Societat AnónimaLa societat anònima (S. A.) ésaquella societat mercantil en queels titulars ho són en virtut d’unaparticip...
Societat Limitada versus Societat Anònima          •El test- Qualsevol activitat però amb  -Determinades activi...
Societat CooperativaUna cooperativa és una associació autònoma de persones que s’hanunit voluntàriament per a formar una o...
Característiques              Cooperatives   Funcionament          Responsabilitat       ...
Remuneració socis   cooperativistes          NOMÉS CORRESPON            ALS SOCIS         ...
TRÀMITS CONSTITUCIÓ D’UNA COOPERATIVA Certificació       Assamblea     Dipòsit capitalnegativa de nom     ...
Societats LaboralsSocietat mercantil que pot seranònima o de responsabilitat limitada,on més del 50% del seu capital socia...
TRÀMITS CONSTITUCIÓ D’UNA COOPERATIVA Certificació     Dipòsit capital  Escriptura públicanegativa de nom     ...
Entitats sense afany de lucre Una fundació és una entitat no lucrativa, constituïda per voluntat dels fundadors, ja siguin...
Associacions versus Fundacions          •El test- Cal la voluntat de tres o més  -Cal un patrimoni, que esperso...
QUADRE RESUM DE FORMES JURÍDIQUES   FORMA      CAPITAL MÍNIM   SOCIS     SEGURETAT SOCIAL        RESPO...
•El test   TRÀMITS….
LLICÈNCIES     MUNICIPALS         L’Ajuntament on        realitzem l’activitat ha       d’autor...
Sol·licitud certificació   denominació social         Tràmit que es realitza al        Registre Mercanti...
ESCRIPTURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ         Es consigna quines són les        persones que formen part de ...
IMPOST DE TRANSMISSIONS   PATRIMONIALS I ACTES   JURÍDICS DOCUMENTATS               La constitució de ...
REGISTRE MERCANTIL         Amb la inscripció de l’empresa en el        Registre Mercantil la societat adqu...
DECLARACIÓ    CENSAL D’ALTA            Inscripció al cens de           l’Agència Tributària, pa...
CURS D’AUTOOCUPACIÓ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Formes juridiques

2,373 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,373
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
98
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Formes juridiques

 1. 1. Creació i gestió d’empresa: Autoocupació 2012
 2. 2. Creació i gestió d’una empresa: Autoocupació 2012FORMES JURÍDIQUES FISCALITAT CONTRACTACIÓ
 3. 3. Creació i gestió d’una empresa: Autoocupació 2012 Hi ha un marc legal que ens envolta...Article 6 del Codi Civil:1. La ignorància de les lleis noeximeix del seu compliment.
 4. 4. FORMES JURÍDIQUES: aspectes a tenir en compte a l’hora d’escollir TIPUS DE SOCIETATSTRÀMITS PER A OBRIR UNA EMPRESA
 5. 5. Quin és primer pas per legalitzar la meva empresa? . . .DECIDIR LA FORMA JURÍDICA, en base a:Nombre de socisActivitat de l’empresaCapital mínimResponsabilitat dels socisSimplicitat tràmitsObligacions legalsFiscalitatLlibertat acció dels socis
 6. 6. EMPRESARI INDIVIDUALPersona física que disposant de lacapacitat legal necessària, exerceix deforma habitual i pel seu compte i risc,una activitat empresarial mitjançantl’ordenació dels mitjans de producció idistribució de béns o serveis.TRES ELEMENTS ESSENCIALS: Exercici Capacitat legal habitual de Exercici de Lliure disposicó l’activitat l’activitat en de béns empresarial nom propi
 7. 7. Característiques de l’empresari individualPersonalitat física: un únic soci El titular respon que té el control total personalment de com a propietari totes les obligacions No necessita procés No existeix diferenciació entre previ de constitució el patrimoni mercantil i el civil Tributa a l’IRPF No hi ha capital mínim ni màxim
 8. 8. Avantatges i inconvenients EI •El test- Ideal per al -Hi ha un únic titular quefuncionament respon de lesd’empreses reduïdes obligacions legals.- Forma jurídica ambmenys tràmits i gestions -La responsabilitat és il·limitada- Forma jurídicaeconòmica - Respon amb el seu patrimoni personal dels-No necessita un capital deutes generats amínim l’activitat empresarial.-Tributa per IRPF - Tributa per IRPF
 9. 9. TRÀMITS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT EMPRESARIAL Alta en el RÈGIM ESPECIAL DEDECLARACIÓ CENSAL: TREBALLADORS 037 AUTÒNOMS a la AEAT Tresoreria General de la SS SI TÉ TREBALLADORS: SI TÉ LOCAL: -Alta empresa SS Llicència d’obres -Afiliació treballadors -Llicència d’obertura-Comunicació obertura centre treball
 10. 10. Societat Civil PrivadaContracte entre dues o més persones, amb afany de lucre –però amb objectius lícits- on posen en comú béns, indústria o diners. Mínim de dos socis No hi ha capital mínim Poden haver socis capitalistes Fàcil de constituir i gestionar Tributa a l’IRPF Responsabilitat il·limitada Forma societària poc definida
 11. 11. Avantatges i inconvenients SCP •El test-No es necessiten -Forma societària pocformalitats especials. definida.-No existeix mínim -La responsabilitatrespecte al capital il·limitada dels socissocial. (primer respon la SCP, deprés els socis de-No necessita forma il·limitada amb eldesemborsar capital. seu propi patrimoni personal).-Tributa per IRPF. - Tributa per IRPF
 12. 12. Societat LimitadaLa Societa Limitada o Societat de Responsabilitat Limitada(SRL) és una societat mercantil, que té com a missió larealització d’un o més actes de comerç, o algún tipus d’activitatsubjecte al dret mercantil i que es troba composada per unnombre limitat de socis, el capital de la qual es trobarepartit en participacions d’igual valor. La responsabilitat dels socis es limitarà en funció de l’aportament de capital que hagi fet el soci i és per això que en cas de contracció de deutes no s’obligarà a respondre amb el patrimoni personal del soci.
 13. 13. Societat Limitada Denominació social Capital Social Domicili SocialSol·licitar el nom al RMC És la suma de les Lloc on estarà domiciliada aportacions de cada soci. l’empresa.La denominació va seguidade , SRL o SL. S’expressa en euros. El canvi de domiciliació es formalitzarà en escripturaNo podrà mencionar Ha d’estar dessembossat. pública davant notari i esorganismes oficials ni Mínim 3.005,6€. registrarà al RM provincial.utitlitzar expresions oparaules contràries a la llei. No hi ha màxim. Objecte Social Socis Òrgan d’Administració Persones físiques o És l’encarregat deDetall o enumeració de gestionar la societat,l’activitat/s. jurídiques que composen la totalitat del capital. representant-la a tercers.No pot ser massa Pot ser un únicgeneralista, ha d’estar La seva responsabilitat es limita al capital aportat. administrador, varisdetallat, limitat i de clara administradors de formaredacció. El nombre mínim és d’un, solidària o mancomunada.Les activitats ilegals donen el que donaria lloc a SRLU. Es pot nomentar unlloc a la nulitat de la SL. No existeix màxim. Consell d’Administració.
 14. 14. EMPRESARI INDIVIDUAL VERSUS SOCIETAT LIMITADA •El test -Responsabilitat limitada.-Responsabilitat il·litada. -Necessari desemborsar unNo existeix mínim respecte al capital mínim de 3.000€.capital social. -És més costosa i difícil de-Es més ràpid, senzill i constituir.econòmic. -El RM dota de confiança.- Pot generar desconfiança. -Ha de complir més obligacions-Té menys obligacions. comptables i fiscals. - Tributa per Impost de-Tributa per IRPF. Societats.
 15. 15. Altres formes jurídiques •Mínim 3 socis•SOCIETAT ANÒNIMA •Mínim 3.000€•SOCIETAT COOPERATIVA •Especificitats legals en funció de•SOCIETAT LABORAL cada tipologia •Impost de societats
 16. 16. Societat AnónimaLa societat anònima (S. A.) ésaquella societat mercantil en queels titulars ho són en virtut d’unaparticipació en el capital social através de títols o accions. Les accions poden diferenciar-se entre elles pel seu diferent valor nominal o pels diferents privilegis vinculats a elles, com per exemple la percepció d’un divident mínim.
 17. 17. Societat Limitada versus Societat Anònima •El test- Qualsevol activitat però amb -Determinades activitatsexcepcions. exigeixen una SA.- La SL és tancada, però - La SA és oberta, i els socisadequada per a societats poden vendre lliurement. Potfamiliars o professionals. cotitzar en borsa.- Capital mínim de 3000€, -Capital mínim de 60.000€. ,desembossat en la seva amb un desembossamenttotalitat en diners o béns. mínim del 25%: 15000€.- Constitució i funcionament - Constitució i funcionament més estricte.més flexible.
 18. 18. Societat CooperativaUna cooperativa és una associació autònoma de persones que s’hanunit voluntàriament per a formar una organització democràtica,l’administració i gestió de la quan ha de dur-se a terme de la formaque acordin els socis. La seva intenció és fer front a les necessitats iaspiracions econòmiques, socials i culturals comuns a tots els socismitjançant una empresa. La diversitat de necessitats i aspiracions(treball, consum, ensenyament, crèdit, etc) dels socis, que conformenl’objecte social o activitat corporativitzada d’aquetes empreses,defineix una tipologia molt variada de cooperatives. Una cooperativa de treball associat o cooperativa de producció és un tipus de cooperativa l’objectiu de la qual és la de proveir i mantenir als seus socis de llocs de treball a temps parcial o complert, a través de l’organització en comú de la producció de béns o serveis per a tercers.
 19. 19. Característiques Cooperatives Funcionament Responsabilitat DenominacióEstructura i i gestió Els socis responen davant Ha d’incloure els termes societat cooperativademocràtica: cada soci/a la cooperativa de catalana o sigles SCoopC oun vot, independentment l’incompliment de les SCC.del capital aportat. obligacions socials. També la responsabilitat dels socis SCCL o SCCIltda. Treballadors Fons Persones Reserva obligatòria: Mínim 3 persones físiques.El màxim detreballadors/es no sòci/es Irrepartible. Serveix per a la Les persone han de produirno pot superar el 10% del consolidació, béns o prestar serveis.total, excepte els de durada desenvolupament i garantia cooperativa i compensació El nombre d’hores anualsindeterminada. dels treballadors no de pèrdues: 30%Els assalariats indefinits associats no pot superar elamb més d’un any Educació i promoció: 30% del total d’horesd’antiguitat poden demanar Irrepartible i inembargable, anuals dels treballadors noser socis/es. serveix per la formació: 10% associats.
 20. 20. Remuneració socis cooperativistes NOMÉS CORRESPON ALS SOCIS TREBALLADORSEls criteris retributius es fixaran en els estatuts socials o en un reglament de règim intern.Els excedents del resultat cooperatiu, s’han dedestinar obligatòriament, als fons obligatoris.
 21. 21. TRÀMITS CONSTITUCIÓ D’UNA COOPERATIVA Certificació Assamblea Dipòsit capitalnegativa de nom Constituient socialEscriptura pública Declaració Liquidació de constitució prèvia inici ITPAJD activitat Inscripció Declaració Inscripció SS registre censal d’alta socis i Cooperatives Inici act. treballadors
 22. 22. Societats LaboralsSocietat mercantil que pot seranònima o de responsabilitat limitada,on més del 50% del seu capital socialestà subscrit per personestreballadores que presten el seusserveis a la societat laboral a travésd’una relació laboral de caràcterindefinit a jornada complerta.CARACTERÍSTIQUES: Cap soci pot tenir més del 33%. Per tant, Mínim de tres socis. El nombre d’hores treballades anualment pel personal indefinit no associat, no pot excedir del 15% de les treballades pels socis. El percentatge és del 25% si la societat té menys de 25 treballadors. No existeix lliure transmissió d’accions. Dos classes de persones associades: Laborals (representen mínim el 15%) i generals (no poden representar més del 49%). Responsabilitat limitada al capital de la societat. Fons de Reserva Obligatori, amb un 10% del benefici anual
 23. 23. TRÀMITS CONSTITUCIÓ D’UNA COOPERATIVA Certificació Dipòsit capital Escriptura públicanegativa de nom social de constitució Inscripció Registre Declaració Mercantil Liquidació prèvia inici ITPAJD activitat Inscripció Registre Adm. SL Declaració Inscripció SS censal d’alta socis i Inici act. treballadors
 24. 24. Entitats sense afany de lucre Una fundació és una entitat no lucrativa, constituïda per voluntat dels fundadors, ja siguin persones físiques o jurídiques, mitjançant l’afecció d’uns béns o d’uns drets per a la realització de finalitats d’interès general. Les associacions són persones jurídiques privades constituïdes per tres o més persones que s’uneixen de forma voluntària,lliure i solidària per aconseguir, sense afany de lucre, unafinalitat comuna d’interés general o particular i escomprometen a posar en comú llurs coneixements,activitats o recursos econòmics amb caràcter temporal oindefinit.
 25. 25. Associacions versus Fundacions •El test- Cal la voluntat de tres o més -Cal un patrimoni, que espersones. destinarà a la finalitat.- Persegueix les finalitats que - Es dedica a perseguirdesitgin els socis. finalitats d’interès general.- Els òrgans d’una associació -L’òrgan de govern és elsón l’Assamblea General i la patronat, que administra iJunta Directiva. representa la fundació.- Les associacions - Les fundacions podendeclarades d’utilitat pública gaudir del mateix tractamentpoden gaudir d’un tractament fiscal que les associacionsfiscal més beneficiós. declarades d’utilitat pública.
 26. 26. QUADRE RESUM DE FORMES JURÍDIQUES FORMA CAPITAL MÍNIM SOCIS SEGURETAT SOCIAL RESPONSABILITAT FISCALITATEMPRESARI No es requereix 1 Règim Especial Treballadors Il·limitada Impost de Renda de INDIVIDUAL Autònoms les Persones FísiquesSOCIETAT DE BÉNS No es requereix 2 Règim Especial Treballadors Il·limitada Impost de Renda de Autònoms les Persones FísiquesSOCIETAT CIVIL No es requereix 2 Règim Especial Treballadors Il·limitada Impost de Renda de PRIVADA Autònoms les Persones FísiquesSOCIETAT 3.000€ 1 Socis majoritaris/ Administradors/ Limitada Impost de LIMITADA (SL) familiars: RETA societats Treballadors: Règim GeneralSOCIETAT 60.000€ 1 Socis majoritaris/ Administradors/ Limitada Impost de ANÓNIMA familiars: RETA societats Treballadors: Règim GeneralSOCIETAT LABORAL 3.000€ 3 Socis treballadors: R. General Limitada Impost de Socis amb control efectiu: RETA societatsSOCIETAT 3.000€ 3 Tots Règim Especial Treballadors Limitada Impost de COOPERATIVA Autònoms o tots Règim societats General
 27. 27. •El test TRÀMITS….
 28. 28. LLICÈNCIES MUNICIPALS L’Ajuntament on realitzem l’activitat ha d’autoritzar i comprovar que es compleix amb la normativa vigent. Es recomana fer aquest pas previ acomprar o llogar el local per a tenir elmàxim d’informació sobre els tràmits i despeses que suposarà la llicència d’obertura i les llicències d’obres.
 29. 29. Sol·licitud certificació denominació social Tràmit que es realitza al Registre Mercantil Central.A la sol·licitud es farà constar, per ordre de preferència,tres noms escollits.El RMC autoritzarà el primer nom si no n’hi ha cap igual osimilar que pugui provocar confusió al tràfic mercantil.La denominació social sol·licitada quedarà registradadurant sis mesos, però el certificat tindrà una vigència detres mesos a efectes d’atorgar escriptura.La denominació es concedeix per sis mesos, però si noes fa escriptura en tres mesos, s’haurà de demanar larenovació del nom. Si pasen sis mesos, es dóna de baixa.
 30. 30. ESCRIPTURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ Es consigna quines són les persones que formen part de la societat, el seu grau de participació, l’administració de la mateixa i s’inclouen els estatuts. DOCUMENTACIÓ: •Estatus socials •NIF o CIF de les persones que s’associen. •Certificació negativa de nom del RMC. •Certificat bancari de dipòsit o informe d’expert. •En el cas de cooperatives, Assemblea Constituient.
 31. 31. IMPOST DE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS La constitució de societats determina el naixement de l’Impost de Transmissions Patrimonials i AJD.•1% del Capital Social Escripturat.•Termini de liquidació d’un mes.•Documentació necessària: Model 600 i l’original i còpia del’acte de constitució.•Estan exemptes les Cooperatives i les Societats Laborals iles SLNE poden aplaçar el pagament durant un any.
 32. 32. REGISTRE MERCANTIL Amb la inscripció de l’empresa en el Registre Mercantil la societat adquireix personalitat jurídica amb efectes retroactius desde la seva constitució davant notari.DOCUMENTACIÓ:• Imprés d’inscripció que faciliten els Registres Mercantils.•Còpia autèntica de l’escriptura de constitució.•En el cas de Societats Laborals: Certificat de qualificaciólaboral i inscripció al Registre Administratiu de S. Laborals.•Justificació del pagament de l’Impost de TP i AJD.•Fotocòpia del CIF de la societat.
 33. 33. DECLARACIÓ CENSAL D’ALTA Inscripció al cens de l’Agència Tributària, pas obligatori per exercir una activitat empresarial, professional o artística.MITJANÇANT:•Model 037: Declaració Censal Simplificadaper a persones físiques.•Model 036: Entitats que sol·licitin un CIF itinguin l’obligació d’identificar els seus socis.
 34. 34. CURS D’AUTOOCUPACIÓ

×