Modyul

2,103 views

Published on

K12 MODULE
WORLD HISTORY
CASTE SYSTEM

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,103
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Modyul

  1. 1. Modyul Pamantayang pang- nilalaman Pamantayansapagganap Kakayahan Haligis apamu muhay ngmgai ndiano Budismo Angsistema ngKaste Angpamilya ngindianos ailalimngsis temangKast e Nakakaunawangugna yangsanhi at bunga Naipapaliwanagangsi stemangKaste at kahalagahan Nakasusuringmgasipi ngmgaprimaryangsa ngguniantungkolsasis temangKaste Naipapaliwanagangpiun agmulanngsistemangKa ste Nailalarawansasarilings alitaangpamumuhayng mgaindianosailalimngsi stemangKaste Nakakgagawang slogan tungkolsaimpormasyon gnatutunan Naillahadangimpormas yonsam,aayosnaparaan Nakapagsasagawang role playing at tableau ukolsasistemangKaste. Grado 9: kasaysayanngdaigdig Markahan 2: imperyongsinaunangmundo Modyul 2: sistemangKaste Oras: 1 (isa) Modyulsapagkakatuto Pangkalahatangideya : NagmulaangfsistemangitosarelihiyongBudismonasyangpangunahingrelihiyonsaindia. Ayonsabhagavad- gitaangdyosnasi Krishna ay nagwikang “mas mabutinatupdinangsarilingtungkulinng di maayoskaysaangsaibanangperpekto”. Ditto ay masasalaminangkanilangdebosyonsakanilangmgatungkulin at malugodnapagganap at pagtanggap ditto. Sakontekstongitomamumulatsaatinangkanilangpamumuhay, pagkakaiba-iba at magingangmgaregulasyonukolsapamumuhayngmgaindiano. Sa modyulnaito may tatlongpangunahingideyaangpaguukulangpansin: ibat-ibanguringKaste; mgabataskaugnaysasistemangito;atmgaepektonitosabuhayngmgasinaunandindiano. Mahalaganamalamanangmgaitosapagkatnagbibigaydaanito at nakakapektosauri nag pamumuhayngmgaindiano. Sumisimbolorinitosa di matawarangpagkapit at pagpapahalagasamgatradisyon at paniniwala. Mga Gawain: sistemangkaste Gawain 1: Grupo Feud Aka (Who Wants To Have Boy Bawang!!)
  2. 2. ang mag mag-aaral ay hahatiinsadalawanggrupo at tatanunginukolsaibat-ibanguringkaste, magmimistulaitong family feud namagtutuluunganangbawat member upangmasagotangmgakatanungan. Mgatanong: Ito angkastengmgapari? Ito angkastengmgamangngalakal? Ito angkastengmgamandirigma? Kastengmgaalipin? Walangkastengkinabibilangan, di mamaaringmakihalubilosakahitanonguringka ste? Mgasagot: Brahmin Kshatriya Vaishyas Sudras Untouchables Premyo: Boy Bawang!!! Crunchy!! Gawain 2: Kaste Ng BuhayKo Lahatng mag-aaral ay kabilangsagawaingito .Bawatisa ay may gagampanangtungkulin o mapapabilangsaisangkasteipapakitanilaitosapamamagitanngtabeau. Rubrics: Pamantayan 5 3 1 kalinisan Lubhangmalinis at maayosang tableau Malinis at maayos Hindi malinis at maayos Kaangkupan Lubhangangkopsa topic Angkopsa topic Di angkopsa topic Pagkakaisa May di matatawarangpagkakaisa May pagkakaisa Walangpagka kaisa Kalinawanngpagpapali wanagukolsa tableau Lubhangkasiyasiyaangkalinawanngpa gkakapaliwanagukolsa tableau Malinawangpagp apaliwanag Hindi malinawangp aliwanag
  3. 3. Ipapaskilang visual aids Tatalakayin nag the compex system and family life Itatanongangmgasumusunod: Kung mapapasamakasasistemangito, magagawamo bang tanggapinangkahitanonggrupoangkabilanganmo? Gawain 3: slogan ngpag-kakaintindi Gagawaangmga mag-aaralng slogan nasumasagotsakatanungang: “anoangsarilimongpananawukolsasistemangKaste? Pamantayan 5 3 1 kalinisan Lubhangmalinis at maayosang slogan Malinis at maayos Hindi malinis at maayos Kaangkupan Lubhangangkopsa topic Angkopsa topic Di angkopsa topic “WalaMangKalayaanAyonSaIba’ Magawa Lang AngTungkulinSila’y Masaya Na” 4. angmga mag-aaral ay magsasagawang role playing nanagpapakitangdiskriminasyon o hindipagkakapantay-pantay. Rubrics:
  4. 4. Pamantayan 5 3 1 kalinisan Lubhangmalinis at maayosangrole playing Malinis at maayos Hindi malinis at maayos Kaangkupan Lubhangangkopsa topic Angkopsa topic Di angkopsa topic Pagkakaisa May di matatawarangpagkakaisa May pagkakaisa Walangpagkakais a Kalinawanngmgalinyanaibin abatongbawatisa Lubhangkasiyasiyaangkalin awanngmgalinya o talastasanngbawatmiyemb ro Malinawangmgali nya o talastasanngbawa tmiyembro Hindi malinawangmgali nya o talastasanngbawa tmiyembro Mgahulingkatanungan: May tradisyonba kayo sapamilyanasinusunodmo ? Masaya kabarito? Gagawinmo pa rinbaangisangtradisyonkahithindikanamasayarito? That’s all! Thank you! Geraldine Lanuza Perez III-SOCSCI

×