Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Masusing banghay aralin sa araling panlipunan

36,584 views

Published on

Published in: Education

Masusing banghay aralin sa araling panlipunan

 1. 1. MASUSING BANGHAY ARALIN SA A.P II Pangkat: II-Ruby Petsa: Nobyemre 23,2012 I. LAYUNIN: Sa katapusan ng aralin,100% ng mag aaral ay inaasahang makatatamo ng 75% ng kasanayan na: 1. Naipapaliwanag ang mga dahilan at epekto ng mga suliranin na dala ng urbanisasyon. 2. Naibibigay ang sariling opinyon ukol sa patuloy na paglala ng polusyon sanhi ng urbanisasyonII. PAKSANG ARALIN A. Unit I Aralin 4 Mga Suliraning Pangkapaligiran At Ang Kalagayang Ekolohikal Ng Asya Mga Suliraning Pangkapaligiran Bunsod Ng Urbanisasyon B. KAGAMITANG PAMPAGTUTURO Lolipop Pira- pirasong papel Mga larawan Kartolina Tape Kahon Speaker Usb C. KONSEPTO NG ARALIN: Mga suliraning pangkapaligiran bunsod ng urbanisasyon 1. Problema sa solid waste. -basurang galing sa mga kabahayan -basurang industriyal
 2. 2. 2. Pagkawala Ng Biodiversity 3. Polusyon Sa Hangin 4. Polusyon Sa Lupa 5. Polusyon Sa Tubig D. SANGGUNIAN Asya Pag Usbong Ng Kabihasnan Grace Estela C. Matao Ph.D Pahina 48-54 E. PAGPAPAHALAGA Napapahalagahan ang kalikasan at magkakaroon ng kaalaman kung paano sila makakatulong upang di na madagdagan pa ang polusyonIII. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain 1.Panalangin 2.Pagbati Sa Klase 3. Pagtatala Ng Liban 4.Pagpapasa Ng Gawain B. PAGPAPAUNLAD NA GAWAIN
 3. 3. GAWAIN NG GURO GAWAIN NG MAG AARAL 1. BALIK-ARALBago tayo dumako sa ating bagong aralin,mayroon akong mga lolipop na nasa loob ng kahonna naglalaman ng mga katanungan tunkol sa napagaralan natin kahapon, kung sino man sa inyo angmatapatan kasabay ng paghinto ng tugtog aybubunot ng isang lolipop , babasahin ang tanongna nakapaloob dito at ibibigay ang tamangkasagutan .Naintindihan ba klas? Opo ma’amMagaling! Ngayon magsimula na tayo! Mga katanungan: 1. Ano ang tawag sa asin na lumilitaw sa ibabaw ng lupa o kaya naman ay ianaanod ng tubig papunta sa lupa? 2. Nagbubunsod ito ng malalang mga sulkiranin gaya ng salinization at alkalinazation? 3. tuwing kelan nagaganap ang salinization at alkalinazation? 4. Ano ang desertification? 5. Ipaliwanag kung ano ang land conversion? 6. Ano ang mga masalimuot na problemang dulot ng land conversion? Mga inaasahang kasagutan 1. Salinization 2. Bunga ng labis na presyur at pag abuso sa
 4. 4. lupa 3. Nagaganap ang dalawang prosesong ito kapag mali ang isinasagawang proseso ng irigasyon at nakakaapekto sa lupa. 4. Tumutukoy ito sa pagkasira ng lupain sa mga rehiyong bahagyang tuyo na kapag lumaon ay hahantong sa permanenteng pagkawala ng productivity nito. 5. Ang dating magugubat o mabubundok na lugar o mga dating sakahan ay ginagawang subdibisyon o tirahan. 6. Ito ay nagreresulta sa unti- unting pagkawasak ng mga tirahan ng ibat-ibang uri ng hayop.Magaling! Nasagot nyo ng tama ang lahat ngkasagutan .ngayon, matapos ang ating pagbabalikaral , dumako naman tayo tayo sa bago natingaralin .Maghahati kayo sa dalawang grupo, klasmagdalawahang bilang kayo para malaman nyo Mag dadalawahang bilangkung saan grupo kayo kabilang. 2. PAGGANYAKMeron ako dito na mga pira-pirasong larawan,buuin ninyo ito upang mabuo nyo rin ang tanongna nasa likod nito . Ang unang grupo na makabuong larawan ay may makakamit na premyo.Ngayon ,magsimula na. Bubuuing larawan 1.polusyon
 5. 5. 2.syudad/urbanisasyonMagaling nauna nyong nabuo ang larawan, ngayonmaaari mo bang basahin ang pahayag na nasalikuran ng larawan? 3. PAGTALAKAY SA ARALIN
 6. 6. Anu- ano ang mga uri ng suliraning pangkapaligiran bunsod ng urbanisasyonMeron tayong ibat-ibang uri ng suliraningpangkapaligiran at isa dito ay ang problema sasolid waste. Klas ano ba ang solid waste? Mga basura po ma’am na tulad ng plastik at iba pa.Tama!Ang pagtatapon ng solid waste o basura ay isangmalaking suliranin sa halos lahat ng bansa dilamang dito sa pilipinas kundi maging sa buongmundoAno nga ba ang dalawang uri ng basurangindustriyal? Basurang galing sa kabahayan at basurang industriyal po ma’amTumpak! Ito aybasurang galing sa kabahayan itoyung mga halos pang araw araw nating ginagamitmga disposable tulad ng, plastik at iba paAt basurang industriyal eto yung mga dumi ngibat-ibang istablisyemento, klas magbigay ngakayo ng mga lugar na pinanggagalingan ngbasurang industriyal?tama.! Ano pa? Ospital po ma’am Pabrika po ma’amTama ! Karamihan kasi sa mga bansa sa mgabansa sa asya ay walang sapat na pasilidad para sapagtatapon ng basura. Dahil nga sa dami ng tao ,
 7. 7. dami ng mga imprastraktura bunsod ngurbanisasyon , madami ding dumi.Isa din sa mga suliraning pangkapaligiran na dulotng urbanisasyon ang pagkawala ng biodiversity.ano ba ang biodiversity klas?Tama.!Anu-ano sa tingin nyo ang dahilan? Mam ito po yung kalikasan , mga hayop at mga puno .Tama! Ano pa? patuloy na pagtaas ng populasyon Walang habas na pagkuha at paggamit sa mga likas na yaman Pang-aabuso sa lupaTama! Ano pa? Pagkakalbo o pagkasira sa kalikasanTama! Ano pa? Polusyon sa kapaligiranTama! Ano pa?Dahil nga sa pagdami ng mga naninirahan , yungmga lugar na tirahan ng mga hayop, ay nawawala,o naaagawan sila, at bukod pa doon ay angpangangaso , pagmimina at walang habas napagputol ng mga puno.At isa din sa mgsa suliraning pangkapaligiran ang
 8. 8. ang mga polusyon. Anu- ano ba ang mga uri ngpolusyon at paano ito naapektuhan ngurbanisasyon? Polusyon sa hangin po ma’am, dahil po sa sobrang daming sasakyan na nagbubuga ng nakalalasong usok , na sumisira di lamang sa kapaligiran maging sa tao mismo .Mahusay!, hindi lamang ito nanggagaling sa mgasasakyan pati na ri sa mga pabrika hindi ba?,, atano sa tingin nyo ang kahahantungan pagnagpatuloy ito? Climate change po ma’am at nga sakuna.Tama! At di lang yan isa pa dito ang polusyon satubig,klas,Mayroong dalawang uri ng polusyon sa tubig itoang polusyon sa tubig tabang at tubig alatSa tingin nyo san ba nagmumula yung mgapolusyon sa tubig na yan ?Umpisahan natin sa tubig tabang? Pagmimina po ma’amTama!kasi yung mga minahan na yan may mgamineral o mga ginto silang kinukuha hindi ba? Perosinasala nila yun at yung mga hindi nila kaylanganay itintapon nila na talaga namang nakakasira sakapaligiran,lalo na kung sa ilog mismo itinapon atang maga ilog na yan ay ginagamit na pangirigasyon , mamamatay ang mga pananimTulad ng kilalang ilog sa asya yung huang ho sachina o tinatawag din na?Tama! At pati na rin yung ganges sa india ayon satalaan isa ang mga ito sa pinakakontaminadongilog sa buong mundo. Kilala na ang china sa
 9. 9. pagiging mayaman at urbanisadong bansa diba? Yellow river po ma’amKita nyo naman ang kapalit. Pagkasira ng kalikasan.At ang tubig dagat, sa tingin nyo ano ang pwedengmaka pagdulot ng polusyon sa tubig dagat?Tama! Tulad ng oil spill sa pilipnas dulot ng mvprincess of the stars , mabuti na lang at hindiganoon kalala at naagapan agad. Oil spill po ma’amPero pag hindi naagapan ang mga polusyun na yanmaraming kagubatan , mga hayop at pati na rinang mga tao ang mamatay.Isa pa sa mga polusyon ang polusyon sa lupa, tuladnga noong tinalakay natin kanina ,yung solidwaste, ito kadalasan ang sanhi ng polusyon salupa. Na nadadamay pati ang tubig, dahil ano?,Dahil kapag ang mga tao gustong umunlad ,magmimina, magtotroso at maggagawa ng ibatibang produkto, kaya pag bumuhos ang ulan , walang mga puno,kaya ang tubig deretso sa mgasyudad at yung mga kanal na daluyan ng tubigpuno ng mga basura kaya babaha tapos ano?Pagkalipas ng ulan lahat ng dumi kundi nasadalampasigan, nakatambak sa kung saan.Klas , di naman masama ang pag unlad ang dapatlang ay maging maingat tayo sa ating mgaginagawa,tama diba? 4. PAGLALAHATKlas anu-ano ba ulit ang ibat-ibang uri ng suliraningpangkapaligiran at magbigay ng halimbawa ng
 10. 10. nagiging sanhi nito?Tama! Ano pa? Opo ma’am Problema sa solid waste Po ma’am dito po yung mga basura po na galing sa kabahayan at industriyal. Polusyon sa hangin po ma’am Mga pabrika at mga sasakyan po mamTama! Ano pa? Polusyon sa tubig po ma’am, Sa tubig tabang po ay pagmimina po ma’am yumg mga kemikal na itinatapon nito at tubig dagat bukod po sa pagmimina, isa rin po ang oil spillTama! Ano pa?Tama! Ano pa? Pagkawala ng biodiversity Dahil po sa dami ng naninirahan, patuloy na pagtaas ng populasyonTama! Ano pa? Walang habas na pagkuha at paggamit sa mga likas na yamanMagaling! Pang-aabuso sa lupa
 11. 11. Pagkakalbo o pagkasira sa kalikasan 5. PAGLALAPAT Ngayon ,kumuha kayo ikalawang bahagi ng papel at sagutin ang tanong na Polusyon sa kapaligiran “ano ang sarilin opinyon mo ukol sa patuloy na paglala ng polusyonsanhi ng urbanisasyon?” VI.PAGTATAYAsa katapusan ng aralin,100% ng mag aaral ay nakatatamo ng 75% ng kasanayan na:1 Naipapaliwanag ang mga dahilan at epekto ng mga suliranin na dala ng urbanisasyon.2 Naibibigay Ang Sariling Opinyon Ukol Sa Patuloy Na Paglala Ng Polusyon Sanhi Ng Urbanisasyon VII. KASUNDUAN1. Gumawa ng tsart ukol sa suliraning pangkapaligiran sa asya.

×