Κύτταρα και ιστοι

Gepsi Mos
Βιολογία Α' Λυκείου
Κύτταρα και
  Ιστοί

                didaskw.blogspot.gr

             Γιώργος Έψιμος
            Γιώργος Πανταζής
Κύτταρo
Κύτταρo
Σε ποιο σημείο του ανθρώπινου σώματος βρίσκεται αυτό το
            κύτταρο;
Κύτταρα του ανθρώπινου σώματος         κύτταρα
                                 κύτταρο του
          του
                                εσωτερικού του
         αίματος
                                 πεπτικού
                                 συστήματος λείο       οστικό
 μυϊκό      κύτταρο
κύτταρο

                       νευρικό κύτταρο
                       του εγκεφάλου

                                λιποκύτταρο
     ωάριο       σπερματοζωάριο
Διαφοροποίηση
    Η διαδικασία με την οποία τα κύτταρα
    γίνονται διαφορετικά το ένα από το άλλο
        δηλαδή εξειδικεύονται
Διαφοροποίηση
    Η διαδικασία με την οποία τα κύτταρα
    γίνονται διαφορετικά το ένα από το άλλο
        δηλαδή εξειδικεύονται

Όμως
    Όλα τα κύτταρα συνεχίζουν να έχουν
      το ίδιο γενετικό υλικό (DNA)
Διαφοροποίηση
      Η διαδικασία με την οποία τα κύτταρα
     γίνονται διαφορετικά το ένα από το άλλο
          δηλαδή εξειδικεύονται

Όμως
       Όλα τα κύτταρα συνεχίζουν να έχουν
         το ίδιο γενετικό υλικό (DNA)
 λείο μυϊκό            λείος μυϊκός
 κύτταρο              ΙΣΤΟΣ
λείος μυϊκός
  ΙΣΤΟΣ
Ιστός
    Ομάδα κυττάρων με ίδια δομή και λειτουργία
                λείος μυϊκός
                  ΙΣΤΟΣ
Ιστός
    Ομάδα κυττάρων με ίδια δομή και λειτουργία
Ιστός
    Ομάδα κυττάρων με ίδια δομή και λειτουργία        Τα βασικότερα είδη ιστών:
Ιστός
     Ομάδα κυττάρων με ίδια δομή και λειτουργία         Τα βασικότερα είδη ιστών:

επιθηλιακός             μυϊκός
         ερειστικός ιστός        νευρικός ιστός
  ιστός               ιστός
Επιθηλιακός ιστός  Καλύπτει την εξωτερική και τις εσωτερικές
              επιφάνειες του σώματος
Επιθηλιακός ιστός  Καλύπτει την εξωτερική και τις εσωτερικές
              επιφάνειες του σώματος


κροσωτός         πλακώδης
Επιθηλιακός ιστός        Καλύπτει την εξωτερική και τις εσωτερικές
                     επιφάνειες του σώματος


κροσωτός                πλακώδης
      - Απομακρύνει σκόνη και μικρόβια
      - Προστατεύει
      - Βοηθάει στην απορρόφηση
      - Παράγει χρήσιμες ουσίες (αδένας)
Ένα κύτταρο ή μια ομάδα κυττάρων που παράγει και
Αδένας         εκκρίνει κάποια ουσία
Ένα κύτταρο ή μια ομάδα κυττάρων που παράγει και
          Αδένας         εκκρίνει κάποια ουσία


ενδοκρινής αδένας      εξωκρινής αδένας

  Η ουσία που παράγεται          Η ουσία που παράγεται πηγαίνει
   πηγαίνει στο αίμα               έξω από το σώμα
                       ή σε κοιλότητες μέσα στο σώμα
Ένα κύτταρο ή μια ομάδα κυττάρων που παράγει και
          Αδένας         εκκρίνει κάποια ουσία


ενδοκρινής αδένας      εξωκρινής αδένας

  Η ουσία που παράγεται          Η ουσία που παράγεται πηγαίνει
   πηγαίνει στο αίμα               έξω από το σώμα
                       ή σε κοιλότητες μέσα στο σώμα
Ένα κύτταρο ή μια ομάδα κυττάρων που παράγει και
          Αδένας         εκκρίνει κάποια ουσία


ενδοκρινής αδένας      εξωκρινής αδένας

  Η ουσία που παράγεται          Η ουσία που παράγεται πηγαίνει
   πηγαίνει στο αίμα               έξω από το σώμα
                       ή σε κοιλότητες μέσα στο σώμα
Ένα κύτταρο ή μια ομάδα κυττάρων που παράγει και
          Αδένας         εκκρίνει κάποια ουσία


ενδοκρινής αδένας      εξωκρινής αδένας

  Η ουσία που παράγεται          Η ουσία που παράγεται πηγαίνει
   πηγαίνει στο αίμα               έξω από το σώμα
                       ή σε κοιλότητες μέσα στο σώμα
Ένα κύτταρο ή μια ομάδα κυττάρων που παράγει και
          Αδένας         εκκρίνει κάποια ουσία


ενδοκρινής αδένας      εξωκρινής αδένας

  Η ουσία που παράγεται          Η ουσία που παράγεται πηγαίνει
   πηγαίνει στο αίμα               έξω από το σώμα
                       ή σε κοιλότητες μέσα στο σώμα
Ένα κύτταρο ή μια ομάδα κυττάρων που παράγει και
          Αδένας           εκκρίνει κάποια ουσία


ενδοκρινής αδένας        εξωκρινής αδένας

  Η ουσία που παράγεται            Η ουσία που παράγεται πηγαίνει
   πηγαίνει στο αίμα                 έξω από το σώμα
                         ή σε κοιλότητες μέσα στο σώμα
               μικτός
               αδένας
Τα βασικότερα είδη ιστών:

επιθηλιακός           μυϊκός
       ερειστικός ιστός      νευρικός ιστός
  ιστός             ιστός
Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη
Ερειστικός ιστός       μεσοκυττάρια ουσία
            (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη)
Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη
  Ερειστικός ιστός          μεσοκυττάρια ουσία
                  (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη)

συνδετικός    χόνδρινος     οστίτης        το αίμα
Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη
  Ερειστικός ιστός          μεσοκυττάρια ουσία
                  (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη)

συνδετικός    χόνδρινος     οστίτης        το αίμα
    χαλαρός
Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη
  Ερειστικός ιστός          μεσοκυττάρια ουσία
                  (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη)

συνδετικός    χόνδρινος     οστίτης        το αίμα
    χαλαρός                πυκνός
Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη
  Ερειστικός ιστός             μεσοκυττάρια ουσία
                    (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη)

συνδετικός      χόνδρινος      οστίτης        το αίμα
    χαλαρός                   πυκνός
       - Συνδέει δομές μεταξύ τους
       - Προσφέρει στήριξη και προστασία
Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη
Ερειστικός ιστός       μεσοκυττάρια ουσία
            (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη)
Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη
  Ερειστικός ιστός          μεσοκυττάρια ουσία
                  (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη)

συνδετικός    χόνδρινος     οστίτης        το αίμα
Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη
  Ερειστικός ιστός           μεσοκυττάρια ουσία
                  (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη)

συνδετικός     χόνδρινος     οστίτης        το αίμα
                   μεσοκυττάρια ουσία
                   (ινίδια κολλαγόνου)
χόνδρινα κύτταρα
 (χονδροβλάστες)
Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη
  Ερειστικός ιστός             μεσοκυττάρια ουσία
                    (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη)

συνδετικός      χόνδρινος      οστίτης        το αίμα
                     μεσοκυττάρια ουσία
                     (ινίδια κολλαγόνου)
χόνδρινα κύτταρα
 (χονδροβλάστες)
       - Συνδέει δομές μεταξύ τους
       - Προσφέρει στήριξη και προστασία
Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη
  Ερειστικός ιστός             μεσοκυττάρια ουσία
                    (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη)

συνδετικός      χόνδρινος      οστίτης        το αίμα
       - Συνδέει δομές μεταξύ τους
       - Προσφέρει στήριξη και προστασία
Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη
  Ερειστικός ιστός             μεσοκυττάρια ουσία
                    (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη)

συνδετικός      χόνδρινος      οστίτης        το αίμα
       - Συνδέει δομές μεταξύ τους
       - Προσφέρει στήριξη και προστασία
Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη
  Ερειστικός ιστός              μεσοκυττάρια ουσία
                      (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη)

συνδετικός       χόνδρινος      οστίτης        το αίμα
        κολλαγόνο και άλατα               οστεοκύτταρα
       - Συνδέει δομές μεταξύ τους
       - Προσφέρει στήριξη και προστασία
Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη
  Ερειστικός ιστός             μεσοκυττάρια ουσία
                    (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη)

συνδετικός      χόνδρινος      οστίτης        το αίμα
       - Συνδέει δομές μεταξύ τους
       - Προσφέρει στήριξη και προστασία
Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη
  Ερειστικός ιστός             μεσοκυττάρια ουσία
                    (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη)

συνδετικός      χόνδρινος      οστίτης        το αίμα
       - Συνδέει δομές μεταξύ τους
       - Προσφέρει στήριξη και προστασία
Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη
  Ερειστικός ιστός              μεσοκυττάρια ουσία
                      (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη)

συνδετικός      χόνδρινος         οστίτης      το αίμα
            κύτταρα του αίματος:
            - ερυθρά αιμοσφαίρια
             - λευκά αιμοσφαίρια
               - αιμοπετάλια


             μεσοκυττάρια ουσία:
               το πλάσμα
       - Συνδέει δομές μεταξύ τους
       - Προσφέρει στήριξη και προστασία
Τα βασικότερα είδη ιστών:

επιθηλιακός           μυϊκός
       ερειστικός ιστός      νευρικός ιστός
  ιστός             ιστός
Μυϊκός ιστός  Κύτταρα (μυϊκές ίνες) που μπορούν να
        συστέλλονται, επιτρέποντας κινήσεις
Μυϊκός ιστός        Κύτταρα (μυϊκές ίνες) που μπορούν να
                συστέλλονται, επιτρέποντας κινήσεις


σκελετικός     ιστός της καρδιάς          λείος
            (μυοκάρδιο)
Μυϊκός ιστός        Κύτταρα (μυϊκές ίνες) που μπορούν να
                συστέλλονται, επιτρέποντας κινήσεις


σκελετικός     ιστός της καρδιάς          λείος
            (μυοκάρδιο)
Μυϊκός ιστός           Κύτταρα (μυϊκές ίνες) που μπορούν να
                       συστέλλονται, επιτρέποντας κινήσεις


   σκελετικός         ιστός της καρδιάς           λείος
                  (μυοκάρδιο)
                                 οι μυϊκές ίνες δεν
οι μυϊκές ίνες ελέγχονται  οι μυϊκές ίνες δεν ελέγχονται
                               ελέγχονται από τη θέληση
  από τη θέληση μας       από τη θέληση μας
                                    μας
   μετακινούν το         κινούν την
                               κινούν αγγεία και πεπτικά
   σκελετό μας          καρδιά μας
                                   όργανα
Μυϊκός ιστός        Κύτταρα (μυϊκές ίνες) που μπορούν να
                συστέλλονται, επιτρέποντας κινήσεις


σκελετικός     ιστός της καρδιάς          λείος
            (μυοκάρδιο)
Τα βασικότερα είδη ιστών:

επιθηλιακός           μυϊκός
       ερειστικός ιστός      νευρικός ιστός
  ιστός             ιστός
Νευρικός ιστός  Κύτταρα που παράγουν και μεταβιβάζουν νευρικά
               (ηλεκτρικά) σήματα
Νευρικός ιστός  Κύτταρα που παράγουν και μεταβιβάζουν νευρικά
               (ηλεκτρικά) σήματα
Νευρικός ιστός  Κύτταρα που παράγουν και μεταβιβάζουν νευρικά
                (ηλεκτρικά) σήματα
νευρικό κύτταρο
 (νευρώνας)
                νευρογλοιακά κύτταρα
Νευρικός ιστός  Κύτταρα που παράγουν και μεταβιβάζουν νευρικά
                (ηλεκτρικά) σήματα
νευρικό κύτταρο
 (νευρώνας)
                νευρογλοιακά κύτταρα
Κύτταρα και ιστοι
didaskw.blogspot.gr
1 of 51

Recommended

Biology a lyk-kef3 by
Biology a lyk-kef3Biology a lyk-kef3
Biology a lyk-kef3ht101
17.9K views132 slides
1. Από το κύτταρο στον οργανισμό by
1. Από το κύτταρο στον οργανισμό1. Από το κύτταρο στον οργανισμό
1. Από το κύτταρο στον οργανισμόIordanis Garipidis
12.6K views13 slides
Biology a lyk-kef9 by
Biology a lyk-kef9Biology a lyk-kef9
Biology a lyk-kef9ht101
6.8K views98 slides
Μάθημα: Βιολογία. Α' Λυκείου. 3ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου by
Μάθημα: Βιολογία. Α' Λυκείου. 3ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Α' Λυκείου. 3ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Α' Λυκείου. 3ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουDe La Salle College - Thessaloniki
39.6K views11 slides
Kεφάλαιο 1ο- ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ by
Kεφάλαιο 1ο- ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥKεφάλαιο 1ο- ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
Kεφάλαιο 1ο- ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥNatassa Pechtelidou
11.7K views16 slides
Biology a lyk-kef1 by
Biology a lyk-kef1Biology a lyk-kef1
Biology a lyk-kef1ht101
3K views54 slides

More Related Content

What's hot

5.2 biologia g by
5.2 biologia g5.2 biologia g
5.2 biologia gΜαυρουδης Μακης
4K views9 slides
Χημεία Α' Λυκείου - Βασικές έννοιες (Inter learning) by
Χημεία Α' Λυκείου - Βασικές έννοιες (Inter learning)Χημεία Α' Λυκείου - Βασικές έννοιες (Inter learning)
Χημεία Α' Λυκείου - Βασικές έννοιες (Inter learning)inter_learning
16.8K views29 slides
Αρχαϊκή εποχή by
Αρχαϊκή εποχήΑρχαϊκή εποχή
Αρχαϊκή εποχή6o Lykeio Kavalas
20.4K views19 slides
Ωριαίο διαγώνισμα Κεφ.1_ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ by
Ωριαίο διαγώνισμα Κεφ.1_ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥΩριαίο διαγώνισμα Κεφ.1_ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Ωριαίο διαγώνισμα Κεφ.1_ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥNatassa Pechtelidou
28K views2 slides
Βιολογία Α Λυκείου - Θέματα 1ο - Κεφ. 1 - 9 by
Βιολογία Α Λυκείου - Θέματα 1ο - Κεφ. 1 - 9Βιολογία Α Λυκείου - Θέματα 1ο - Κεφ. 1 - 9
Βιολογία Α Λυκείου - Θέματα 1ο - Κεφ. 1 - 9Stathis Gourzis
7K views3 slides
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα by
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματαΤο γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα6o Lykeio Kavalas
1.7K views7 slides

What's hot(20)

Χημεία Α' Λυκείου - Βασικές έννοιες (Inter learning) by inter_learning
Χημεία Α' Λυκείου - Βασικές έννοιες (Inter learning)Χημεία Α' Λυκείου - Βασικές έννοιες (Inter learning)
Χημεία Α' Λυκείου - Βασικές έννοιες (Inter learning)
inter_learning16.8K views
Ωριαίο διαγώνισμα Κεφ.1_ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ by Natassa Pechtelidou
Ωριαίο διαγώνισμα Κεφ.1_ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥΩριαίο διαγώνισμα Κεφ.1_ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Ωριαίο διαγώνισμα Κεφ.1_ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Βιολογία Α Λυκείου - Θέματα 1ο - Κεφ. 1 - 9 by Stathis Gourzis
Βιολογία Α Λυκείου - Θέματα 1ο - Κεφ. 1 - 9Βιολογία Α Λυκείου - Θέματα 1ο - Κεφ. 1 - 9
Βιολογία Α Λυκείου - Θέματα 1ο - Κεφ. 1 - 9
Stathis Gourzis7K views
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα by 6o Lykeio Kavalas
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματαΤο γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
6o Lykeio Kavalas1.7K views
Μάθημα: Βιολογία. Α' Λυκείου. 9ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου by De La Salle College - Thessaloniki
Μάθημα: Βιολογία. Α' Λυκείου. 9ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Α' Λυκείου. 9ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Α' Λυκείου. 9ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Βιολογία Α' Λυκείου - Κυκλοφορικό σύστημα (Κεφ.3) by Bambis Vlachatis
Βιολογία Α' Λυκείου - Κυκλοφορικό σύστημα (Κεφ.3)Βιολογία Α' Λυκείου - Κυκλοφορικό σύστημα (Κεφ.3)
Βιολογία Α' Λυκείου - Κυκλοφορικό σύστημα (Κεφ.3)
Bambis Vlachatis24.6K views
Μάθημα: Βιολογία. Α' Λυκείου. 9ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου by De La Salle College - Thessaloniki
Μάθημα: Βιολογία. Α' Λυκείου. 9ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Α' Λυκείου. 9ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Α' Λυκείου. 9ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Ερωτήσεις επανάληψης Βιολογία Α΄ Λυκείου 2013. by Stathis Gourzis
Ερωτήσεις επανάληψης Βιολογία Α΄ Λυκείου 2013.Ερωτήσεις επανάληψης Βιολογία Α΄ Λυκείου 2013.
Ερωτήσεις επανάληψης Βιολογία Α΄ Λυκείου 2013.
Stathis Gourzis14.6K views
ο μυκηναϊκος πολιτισμος σχεδιάγραμμα by Eleni Kots
ο μυκηναϊκος πολιτισμος σχεδιάγραμμαο μυκηναϊκος πολιτισμος σχεδιάγραμμα
ο μυκηναϊκος πολιτισμος σχεδιάγραμμα
Eleni Kots61.9K views
Μάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου by De La Salle College - Thessaloniki
Μάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ by Nasia Fatsi
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Nasia Fatsi38.7K views

Viewers also liked

κεφαλαιο 1 βιολογία Α λυκείου by
κεφαλαιο 1 βιολογία Α λυκείουκεφαλαιο 1 βιολογία Α λυκείου
κεφαλαιο 1 βιολογία Α λυκείουΠαναγιώτα Γκογκόση
10.9K views51 slides
Τα είδη των ζωικών ιστών by
Τα είδη των ζωικών ιστώνΤα είδη των ζωικών ιστών
Τα είδη των ζωικών ιστώνFotis Fotiades
1.8K views1 slide
Διαγωνίσματα Βιολογίας Γ γυμνασίου by
Διαγωνίσματα Βιολογίας Γ γυμνασίουΔιαγωνίσματα Βιολογίας Γ γυμνασίου
Διαγωνίσματα Βιολογίας Γ γυμνασίουΚ Βασιλειάδου
12.1K views8 slides
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου by
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουDe La Salle College - Thessaloniki
16.8K views38 slides
Βιολογία Α Γυμνασίου Ερωτήσεις-Απαντήσεις-Ασκήσεις με Λύσεις του Βιβλίου by
Βιολογία Α Γυμνασίου Ερωτήσεις-Απαντήσεις-Ασκήσεις με Λύσεις του ΒιβλίουΒιολογία Α Γυμνασίου Ερωτήσεις-Απαντήσεις-Ασκήσεις με Λύσεις του Βιβλίου
Βιολογία Α Γυμνασίου Ερωτήσεις-Απαντήσεις-Ασκήσεις με Λύσεις του ΒιβλίουLol Lolakos
172.1K views43 slides
Διαγωνίσματα Βιολογίας Α γυμνασίου by
Διαγωνίσματα Βιολογίας Α γυμνασίουΔιαγωνίσματα Βιολογίας Α γυμνασίου
Διαγωνίσματα Βιολογίας Α γυμνασίουΚ Βασιλειάδου
81.1K views17 slides

Viewers also liked(6)

Τα είδη των ζωικών ιστών by Fotis Fotiades
Τα είδη των ζωικών ιστώνΤα είδη των ζωικών ιστών
Τα είδη των ζωικών ιστών
Fotis Fotiades1.8K views
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου by De La Salle College - Thessaloniki
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Βιολογία Α Γυμνασίου Ερωτήσεις-Απαντήσεις-Ασκήσεις με Λύσεις του Βιβλίου by Lol Lolakos
Βιολογία Α Γυμνασίου Ερωτήσεις-Απαντήσεις-Ασκήσεις με Λύσεις του ΒιβλίουΒιολογία Α Γυμνασίου Ερωτήσεις-Απαντήσεις-Ασκήσεις με Λύσεις του Βιβλίου
Βιολογία Α Γυμνασίου Ερωτήσεις-Απαντήσεις-Ασκήσεις με Λύσεις του Βιβλίου
Lol Lolakos172.1K views

Similar to Κύτταρα και ιστοι

Το βιβλίο μου για το κύτταρο (2) by
Το βιβλίο μου για το κύτταρο (2)Το βιβλίο μου για το κύτταρο (2)
Το βιβλίο μου για το κύτταρο (2)theodora tz
775 views5 slides
μ2. απο το κυτταρο στον οργανισμο by
μ2. απο το κυτταρο στον οργανισμομ2. απο το κυτταρο στον οργανισμο
μ2. απο το κυτταρο στον οργανισμοdkelefiotis
642 views15 slides
Cell structure by
Cell structureCell structure
Cell structuregabriel_hadjimichael
300 views16 slides
βιολογια α λυκειου by
βιολογια α λυκειουβιολογια α λυκειου
βιολογια α λυκειουHIOTELIS IOANNIS
30.4K views81 slides
Φυσικά ΣΤ΄. 3. 2. ΄΄ Το κύτταρο ΄΄ by
Φυσικά ΣΤ΄. 3. 2. ΄΄ Το κύτταρο ΄΄Φυσικά ΣΤ΄. 3. 2. ΄΄ Το κύτταρο ΄΄
Φυσικά ΣΤ΄. 3. 2. ΄΄ Το κύτταρο ΄΄Χρήστος Χαρμπής
6.8K views12 slides

Similar to Κύτταρα και ιστοι(20)

Το βιβλίο μου για το κύτταρο (2) by theodora tz
Το βιβλίο μου για το κύτταρο (2)Το βιβλίο μου για το κύτταρο (2)
Το βιβλίο μου για το κύτταρο (2)
theodora tz775 views
μ2. απο το κυτταρο στον οργανισμο by dkelefiotis
μ2. απο το κυτταρο στον οργανισμομ2. απο το κυτταρο στον οργανισμο
μ2. απο το κυτταρο στον οργανισμο
dkelefiotis642 views
βιολογια α λυκειου by HIOTELIS IOANNIS
βιολογια α λυκειουβιολογια α λυκειου
βιολογια α λυκειου
HIOTELIS IOANNIS30.4K views
Το βιβλίο μου για το κύτταρο (1) by theodora tz
Το βιβλίο μου για το κύτταρο (1)Το βιβλίο μου για το κύτταρο (1)
Το βιβλίο μου για το κύτταρο (1)
theodora tz1.1K views
παρουσιασεις α λυκειου συνολικο by arlap
παρουσιασεις α λυκειου συνολικοπαρουσιασεις α λυκειου συνολικο
παρουσιασεις α λυκειου συνολικο
arlap1.6K views
Organositonpolukuttaronorganismon by Ion Kal
OrganositonpolukuttaronorganismonOrganositonpolukuttaronorganismon
Organositonpolukuttaronorganismon
Ion Kal203 views
αναπαραγωγικο συστημα by len22
αναπαραγωγικο συστημααναπαραγωγικο συστημα
αναπαραγωγικο συστημα
len221.5K views
από το κύτταρο στον οργανισμό αντίγραφο by lakikaila
από το κύτταρο στον οργανισμό  αντίγραφοαπό το κύτταρο στον οργανισμό  αντίγραφο
από το κύτταρο στον οργανισμό αντίγραφο
lakikaila963 views
Η οργάνωση της ζωής (Γ' Γυμνασίου) by Despina Setaki
Η οργάνωση της ζωής (Γ' Γυμνασίου)Η οργάνωση της ζωής (Γ' Γυμνασίου)
Η οργάνωση της ζωής (Γ' Γυμνασίου)
Despina Setaki7.3K views
Φυσιολογικά_Παθολογικά κύτταρα.pdf by MariaAthanasopoulou9
Φυσιολογικά_Παθολογικά κύτταρα.pdfΦυσιολογικά_Παθολογικά κύτταρα.pdf
Φυσιολογικά_Παθολογικά κύτταρα.pdf

More from Gepsi Mos

Η αποικοδόμηση by
Η αποικοδόμησηΗ αποικοδόμηση
Η αποικοδόμησηGepsi Mos
355 views12 slides
Διαλύματα και pH by
Διαλύματα και pHΔιαλύματα και pH
Διαλύματα και pHGepsi Mos
285 views15 slides
Τα κύτταρα by
Τα κύτταραΤα κύτταρα
Τα κύτταραGepsi Mos
267 views8 slides
Η εγκυμοσύνη by
Η εγκυμοσύνηΗ εγκυμοσύνη
Η εγκυμοσύνηGepsi Mos
225 views11 slides
Ο εμμηνορρυσιακός κύκλος - κύκλος της περιόδου by
Ο εμμηνορρυσιακός κύκλος - κύκλος της περιόδουΟ εμμηνορρυσιακός κύκλος - κύκλος της περιόδου
Ο εμμηνορρυσιακός κύκλος - κύκλος της περιόδουGepsi Mos
243 views16 slides
Ανθρώπινο αναπαραγωγικό σύστημα by
Ανθρώπινο αναπαραγωγικό σύστημαΑνθρώπινο αναπαραγωγικό σύστημα
Ανθρώπινο αναπαραγωγικό σύστημαGepsi Mos
565 views12 slides

More from Gepsi Mos(20)

Η αποικοδόμηση by Gepsi Mos
Η αποικοδόμησηΗ αποικοδόμηση
Η αποικοδόμηση
Gepsi Mos355 views
Διαλύματα και pH by Gepsi Mos
Διαλύματα και pHΔιαλύματα και pH
Διαλύματα και pH
Gepsi Mos285 views
Τα κύτταρα by Gepsi Mos
Τα κύτταραΤα κύτταρα
Τα κύτταρα
Gepsi Mos267 views
Η εγκυμοσύνη by Gepsi Mos
Η εγκυμοσύνηΗ εγκυμοσύνη
Η εγκυμοσύνη
Gepsi Mos225 views
Ο εμμηνορρυσιακός κύκλος - κύκλος της περιόδου by Gepsi Mos
Ο εμμηνορρυσιακός κύκλος - κύκλος της περιόδουΟ εμμηνορρυσιακός κύκλος - κύκλος της περιόδου
Ο εμμηνορρυσιακός κύκλος - κύκλος της περιόδου
Gepsi Mos243 views
Ανθρώπινο αναπαραγωγικό σύστημα by Gepsi Mos
Ανθρώπινο αναπαραγωγικό σύστημαΑνθρώπινο αναπαραγωγικό σύστημα
Ανθρώπινο αναπαραγωγικό σύστημα
Gepsi Mos565 views
Η αναπαραγωγή των φυτών by Gepsi Mos
Η αναπαραγωγή των φυτώνΗ αναπαραγωγή των φυτών
Η αναπαραγωγή των φυτών
Gepsi Mos301 views
Η κίνηση στα σπονδυλόζωα by Gepsi Mos
Η κίνηση στα σπονδυλόζωαΗ κίνηση στα σπονδυλόζωα
Η κίνηση στα σπονδυλόζωα
Gepsi Mos304 views
Διαφορετικά υλικά και ιδιότητες by Gepsi Mos
Διαφορετικά υλικά και ιδιότητεςΔιαφορετικά υλικά και ιδιότητες
Διαφορετικά υλικά και ιδιότητες
Gepsi Mos417 views
Η μέτρηση του χρόνου by Gepsi Mos
Η μέτρηση του χρόνουΗ μέτρηση του χρόνου
Η μέτρηση του χρόνου
Gepsi Mos499 views
Η διατροφή by Gepsi Mos
Η διατροφήΗ διατροφή
Η διατροφή
Gepsi Mos347 views
Οι ιδιότητες των μετάλλων by Gepsi Mos
Οι ιδιότητες των μετάλλωνΟι ιδιότητες των μετάλλων
Οι ιδιότητες των μετάλλων
Gepsi Mos2.1K views
Σκελετός και οστά by Gepsi Mos
Σκελετός και οστάΣκελετός και οστά
Σκελετός και οστά
Gepsi Mos2.7K views
Κύτταρα: διαφορετικές λειτουργίες, διαφορετική μορφή by Gepsi Mos
Κύτταρα: διαφορετικές λειτουργίες, διαφορετική μορφήΚύτταρα: διαφορετικές λειτουργίες, διαφορετική μορφή
Κύτταρα: διαφορετικές λειτουργίες, διαφορετική μορφή
Gepsi Mos1.2K views
Η χημεια της ζωής by Gepsi Mos
Η χημεια της ζωήςΗ χημεια της ζωής
Η χημεια της ζωής
Gepsi Mos1.2K views
Κυκλοφορικο σύστημα by Gepsi Mos
Κυκλοφορικο σύστημαΚυκλοφορικο σύστημα
Κυκλοφορικο σύστημα
Gepsi Mos3.8K views
Το πεπτικό σύστημα by Gepsi Mos
Το πεπτικό σύστημαΤο πεπτικό σύστημα
Το πεπτικό σύστημα
Gepsi Mos2.1K views
Το κύτταρο by Gepsi Mos
Το κύτταροΤο κύτταρο
Το κύτταρο
Gepsi Mos1.6K views
Ηλεκτρικο φορτιο: επαναληψη by Gepsi Mos
Ηλεκτρικο φορτιο: επαναληψηΗλεκτρικο φορτιο: επαναληψη
Ηλεκτρικο φορτιο: επαναληψη
Gepsi Mos1.4K views
Ακτίνες Χ by Gepsi Mos
Ακτίνες ΧΑκτίνες Χ
Ακτίνες Χ
Gepsi Mos1.1K views

Recently uploaded

Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο by
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοDimitra Mylonaki
11 views27 slides
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf by
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfNikolaos Ziakas
5 views144 slides
Η δική μου Παναγιά by
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιάhrisgiou
23 views14 slides
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf by
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfΟμάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfChrisa Kokorikou
17 views6 slides
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf by
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfChrisa Kokorikou
20 views5 slides
Το σκιάχτρο by
Το σκιάχτροΤο σκιάχτρο
Το σκιάχτροDimitra Mylonaki
12 views14 slides

Recently uploaded(20)

Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο by Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki11 views
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf by Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Nikolaos Ziakas5 views
Η δική μου Παναγιά by hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 23 views
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf by Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou20 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212516 views
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx by Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx by 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas12 views
Veroia in Autumn.pdf by dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou5 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf by Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Έγκυρη ενημέρωση by ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b16 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx by 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist17 views
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ by ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b31 views
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212392 views
tmimata2711112.pdf by ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou9 views
ATT00004.pdf by 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd101 views

Κύτταρα και ιστοι

 • 1. Βιολογία Α' Λυκείου Κύτταρα και Ιστοί didaskw.blogspot.gr Γιώργος Έψιμος Γιώργος Πανταζής
 • 3. Κύτταρo Σε ποιο σημείο του ανθρώπινου σώματος βρίσκεται αυτό το κύτταρο;
 • 4. Κύτταρα του ανθρώπινου σώματος κύτταρα κύτταρο του του εσωτερικού του αίματος πεπτικού συστήματος λείο οστικό μυϊκό κύτταρο κύτταρο νευρικό κύτταρο του εγκεφάλου λιποκύτταρο ωάριο σπερματοζωάριο
 • 5. Διαφοροποίηση Η διαδικασία με την οποία τα κύτταρα γίνονται διαφορετικά το ένα από το άλλο δηλαδή εξειδικεύονται
 • 6. Διαφοροποίηση Η διαδικασία με την οποία τα κύτταρα γίνονται διαφορετικά το ένα από το άλλο δηλαδή εξειδικεύονται Όμως Όλα τα κύτταρα συνεχίζουν να έχουν το ίδιο γενετικό υλικό (DNA)
 • 7. Διαφοροποίηση Η διαδικασία με την οποία τα κύτταρα γίνονται διαφορετικά το ένα από το άλλο δηλαδή εξειδικεύονται Όμως Όλα τα κύτταρα συνεχίζουν να έχουν το ίδιο γενετικό υλικό (DNA) λείο μυϊκό λείος μυϊκός κύτταρο ΙΣΤΟΣ
 • 9. Ιστός Ομάδα κυττάρων με ίδια δομή και λειτουργία λείος μυϊκός ΙΣΤΟΣ
 • 10. Ιστός Ομάδα κυττάρων με ίδια δομή και λειτουργία
 • 11. Ιστός Ομάδα κυττάρων με ίδια δομή και λειτουργία Τα βασικότερα είδη ιστών:
 • 12. Ιστός Ομάδα κυττάρων με ίδια δομή και λειτουργία Τα βασικότερα είδη ιστών: επιθηλιακός μυϊκός ερειστικός ιστός νευρικός ιστός ιστός ιστός
 • 13. Επιθηλιακός ιστός Καλύπτει την εξωτερική και τις εσωτερικές επιφάνειες του σώματος
 • 14. Επιθηλιακός ιστός Καλύπτει την εξωτερική και τις εσωτερικές επιφάνειες του σώματος κροσωτός πλακώδης
 • 15. Επιθηλιακός ιστός Καλύπτει την εξωτερική και τις εσωτερικές επιφάνειες του σώματος κροσωτός πλακώδης - Απομακρύνει σκόνη και μικρόβια - Προστατεύει - Βοηθάει στην απορρόφηση - Παράγει χρήσιμες ουσίες (αδένας)
 • 16. Ένα κύτταρο ή μια ομάδα κυττάρων που παράγει και Αδένας εκκρίνει κάποια ουσία
 • 17. Ένα κύτταρο ή μια ομάδα κυττάρων που παράγει και Αδένας εκκρίνει κάποια ουσία ενδοκρινής αδένας εξωκρινής αδένας Η ουσία που παράγεται Η ουσία που παράγεται πηγαίνει πηγαίνει στο αίμα έξω από το σώμα ή σε κοιλότητες μέσα στο σώμα
 • 18. Ένα κύτταρο ή μια ομάδα κυττάρων που παράγει και Αδένας εκκρίνει κάποια ουσία ενδοκρινής αδένας εξωκρινής αδένας Η ουσία που παράγεται Η ουσία που παράγεται πηγαίνει πηγαίνει στο αίμα έξω από το σώμα ή σε κοιλότητες μέσα στο σώμα
 • 19. Ένα κύτταρο ή μια ομάδα κυττάρων που παράγει και Αδένας εκκρίνει κάποια ουσία ενδοκρινής αδένας εξωκρινής αδένας Η ουσία που παράγεται Η ουσία που παράγεται πηγαίνει πηγαίνει στο αίμα έξω από το σώμα ή σε κοιλότητες μέσα στο σώμα
 • 20. Ένα κύτταρο ή μια ομάδα κυττάρων που παράγει και Αδένας εκκρίνει κάποια ουσία ενδοκρινής αδένας εξωκρινής αδένας Η ουσία που παράγεται Η ουσία που παράγεται πηγαίνει πηγαίνει στο αίμα έξω από το σώμα ή σε κοιλότητες μέσα στο σώμα
 • 21. Ένα κύτταρο ή μια ομάδα κυττάρων που παράγει και Αδένας εκκρίνει κάποια ουσία ενδοκρινής αδένας εξωκρινής αδένας Η ουσία που παράγεται Η ουσία που παράγεται πηγαίνει πηγαίνει στο αίμα έξω από το σώμα ή σε κοιλότητες μέσα στο σώμα
 • 22. Ένα κύτταρο ή μια ομάδα κυττάρων που παράγει και Αδένας εκκρίνει κάποια ουσία ενδοκρινής αδένας εξωκρινής αδένας Η ουσία που παράγεται Η ουσία που παράγεται πηγαίνει πηγαίνει στο αίμα έξω από το σώμα ή σε κοιλότητες μέσα στο σώμα μικτός αδένας
 • 23. Τα βασικότερα είδη ιστών: επιθηλιακός μυϊκός ερειστικός ιστός νευρικός ιστός ιστός ιστός
 • 24. Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη Ερειστικός ιστός μεσοκυττάρια ουσία (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη)
 • 25. Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη Ερειστικός ιστός μεσοκυττάρια ουσία (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη) συνδετικός χόνδρινος οστίτης το αίμα
 • 26. Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη Ερειστικός ιστός μεσοκυττάρια ουσία (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη) συνδετικός χόνδρινος οστίτης το αίμα χαλαρός
 • 27. Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη Ερειστικός ιστός μεσοκυττάρια ουσία (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη) συνδετικός χόνδρινος οστίτης το αίμα χαλαρός πυκνός
 • 28. Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη Ερειστικός ιστός μεσοκυττάρια ουσία (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη) συνδετικός χόνδρινος οστίτης το αίμα χαλαρός πυκνός - Συνδέει δομές μεταξύ τους - Προσφέρει στήριξη και προστασία
 • 29. Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη Ερειστικός ιστός μεσοκυττάρια ουσία (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη)
 • 30. Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη Ερειστικός ιστός μεσοκυττάρια ουσία (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη) συνδετικός χόνδρινος οστίτης το αίμα
 • 31. Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη Ερειστικός ιστός μεσοκυττάρια ουσία (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη) συνδετικός χόνδρινος οστίτης το αίμα μεσοκυττάρια ουσία (ινίδια κολλαγόνου) χόνδρινα κύτταρα (χονδροβλάστες)
 • 32. Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη Ερειστικός ιστός μεσοκυττάρια ουσία (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη) συνδετικός χόνδρινος οστίτης το αίμα μεσοκυττάρια ουσία (ινίδια κολλαγόνου) χόνδρινα κύτταρα (χονδροβλάστες) - Συνδέει δομές μεταξύ τους - Προσφέρει στήριξη και προστασία
 • 33. Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη Ερειστικός ιστός μεσοκυττάρια ουσία (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη) συνδετικός χόνδρινος οστίτης το αίμα - Συνδέει δομές μεταξύ τους - Προσφέρει στήριξη και προστασία
 • 34. Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη Ερειστικός ιστός μεσοκυττάρια ουσία (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη) συνδετικός χόνδρινος οστίτης το αίμα - Συνδέει δομές μεταξύ τους - Προσφέρει στήριξη και προστασία
 • 35. Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη Ερειστικός ιστός μεσοκυττάρια ουσία (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη) συνδετικός χόνδρινος οστίτης το αίμα κολλαγόνο και άλατα οστεοκύτταρα - Συνδέει δομές μεταξύ τους - Προσφέρει στήριξη και προστασία
 • 36. Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη Ερειστικός ιστός μεσοκυττάρια ουσία (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη) συνδετικός χόνδρινος οστίτης το αίμα - Συνδέει δομές μεταξύ τους - Προσφέρει στήριξη και προστασία
 • 37. Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη Ερειστικός ιστός μεσοκυττάρια ουσία (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη) συνδετικός χόνδρινος οστίτης το αίμα - Συνδέει δομές μεταξύ τους - Προσφέρει στήριξη και προστασία
 • 38. Κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε μπόλικη Ερειστικός ιστός μεσοκυττάρια ουσία (κυρίως κολλαγόνο + ελαστίνη) συνδετικός χόνδρινος οστίτης το αίμα κύτταρα του αίματος: - ερυθρά αιμοσφαίρια - λευκά αιμοσφαίρια - αιμοπετάλια μεσοκυττάρια ουσία: το πλάσμα - Συνδέει δομές μεταξύ τους - Προσφέρει στήριξη και προστασία
 • 39. Τα βασικότερα είδη ιστών: επιθηλιακός μυϊκός ερειστικός ιστός νευρικός ιστός ιστός ιστός
 • 40. Μυϊκός ιστός Κύτταρα (μυϊκές ίνες) που μπορούν να συστέλλονται, επιτρέποντας κινήσεις
 • 41. Μυϊκός ιστός Κύτταρα (μυϊκές ίνες) που μπορούν να συστέλλονται, επιτρέποντας κινήσεις σκελετικός ιστός της καρδιάς λείος (μυοκάρδιο)
 • 42. Μυϊκός ιστός Κύτταρα (μυϊκές ίνες) που μπορούν να συστέλλονται, επιτρέποντας κινήσεις σκελετικός ιστός της καρδιάς λείος (μυοκάρδιο)
 • 43. Μυϊκός ιστός Κύτταρα (μυϊκές ίνες) που μπορούν να συστέλλονται, επιτρέποντας κινήσεις σκελετικός ιστός της καρδιάς λείος (μυοκάρδιο) οι μυϊκές ίνες δεν οι μυϊκές ίνες ελέγχονται οι μυϊκές ίνες δεν ελέγχονται ελέγχονται από τη θέληση από τη θέληση μας από τη θέληση μας μας μετακινούν το κινούν την κινούν αγγεία και πεπτικά σκελετό μας καρδιά μας όργανα
 • 44. Μυϊκός ιστός Κύτταρα (μυϊκές ίνες) που μπορούν να συστέλλονται, επιτρέποντας κινήσεις σκελετικός ιστός της καρδιάς λείος (μυοκάρδιο)
 • 45. Τα βασικότερα είδη ιστών: επιθηλιακός μυϊκός ερειστικός ιστός νευρικός ιστός ιστός ιστός
 • 46. Νευρικός ιστός Κύτταρα που παράγουν και μεταβιβάζουν νευρικά (ηλεκτρικά) σήματα
 • 47. Νευρικός ιστός Κύτταρα που παράγουν και μεταβιβάζουν νευρικά (ηλεκτρικά) σήματα
 • 48. Νευρικός ιστός Κύτταρα που παράγουν και μεταβιβάζουν νευρικά (ηλεκτρικά) σήματα νευρικό κύτταρο (νευρώνας) νευρογλοιακά κύτταρα
 • 49. Νευρικός ιστός Κύτταρα που παράγουν και μεταβιβάζουν νευρικά (ηλεκτρικά) σήματα νευρικό κύτταρο (νευρώνας) νευρογλοιακά κύτταρα