Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vývoj pre Google Android

4,842 views

Published on

Prednáška o vývoji aplikácii pre open source platformu Google Android. Ukážka práce s Adobe AIR, Javou, mobile jQuery

Published in: Technology
 • Login to see the comments

Vývoj pre Google Android

 1. 1. Android Development FRI ŽU SOIT.sk Žilina 24.2. 2011 Juraj MichálekTwitter: http://twitter.com/georgikskBlog: http://georgik.sinusgear.com
 2. 2. Obsah Platforma AndroidVývoj na platforme AIR Vývoj Java TestovanieVýkon a použiteľnosť Predaj aplikácií
 3. 3. AndroidOpen source platformapre mobilné zariadenia.
 4. 4. História 30.4. 2009Android 1.5 – Cupcake Linux kernel 2.6.27
 5. 5. Ďalšie verzie 1.5. Dount – gestá 2.0/2.1 Eclair – HTML5, Exchange Sync2.2 Froyo – lepší JIT, Adobe Flash Player a AIR 2.3 Gingerbread – úpravy UI a použiteľnosti 3.0 Honeycomb – multicore, hw akcelerácia
 6. 6. Aktuálne verzie Zdroj: wikipedia.org
 7. 7. Android a Linux Kernel pochádza z Linuxového jadra. Google má vlastný fork.Časť úprav jadra od Google je opakovane zamietaná už od roku 2009.
 8. 8. Architektúra Zdroj Wikipedia
 9. 9. Android open source http://source.android.comgit clone git://android.git.kernel.org/ + project path. Apache Software License 2.0
 10. 10. Možnosti vývoja Java C/C++ AIR HTML/JavaScript
 11. 11. Java Dalvik VMregister based architecture Dalvik Executable (.dex) mobily, tablety, netbooky
 12. 12. C/C++ hmSkutočne to chcete?
 13. 13. C/C++ NDKUsing native code does not result in an automatic performance increase, but always increases application complexity.
 14. 14. Android SDKhttp://developer.android.com SDK + emulátor (qemu)
 15. 15. Adobe AIR Multiplatform runtimeLinux, Mac, Windows, Mobile RIA Flash Builder Burrito
 16. 16. Flash Builder Burrito Vývojové prostredie na Eclipse Mac, Windows http://labs.adobe.comŠtudenti a akademický pracovníci - licencia zdarma
 17. 17. Flex SDK Hero Mozilla Public licence Linux, Mac, Windows, BSDFlex SDK 4.5 – podpora mobilných zariadení
 18. 18. Flex Mobile Project
 19. 19. Mobile Wizard
 20. 20. Backend, Config
 21. 21. Design View
 22. 22. Source View
 23. 23. Run configuration
 24. 24. Run - Desktop
 25. 25. Debug
 26. 26. Debug v emulátore
 27. 27. Break point v emulátore
 28. 28. Export Release Build
 29. 29. AIR Runtime pre Android Adobe Flash BuilderBurrito/sdks/4.5.0/runtimes/air/android/emulator Runtime.apk adb install Runtime.apk
 30. 30. Release pre emulátor Air packager: adt -package -target apk-emulator -storetype pkcs12 -keystore cert.p12 Main.apk Main-app.xml Main.swf Install: adb install Main.apk Podrobný popishttp://georgik.sinusgear.com/2011/01/02/how-to-package-air-app-for-google-android-emulator/
 31. 31. Tour de Mobilehttp://flex.org/tourmobile
 32. 32. Air aplikácie pre Androidhttp://www.appbrain.com/apps/adobe-air/
 33. 33. EclipsePlugin ADT
 34. 34. Nastavenie cesty k SDK
 35. 35. Nový/Import projektu
 36. 36. Run as Android Application
 37. 37. IntelliJ IDEA Podpora pre Androidhttp://www.jetbrains.com/idea
 38. 38. jQuery mobilehttp://jquerymobile.com/
 39. 39. App Inventorhttp://appinventor.googlelabs.com
 40. 40. Android Debug Bridge adb <param> devices shell push/pull <src> <dst> install/uninstall forward <local> <remote> logcat bugreport
 41. 41. ADB Scripting shell <command> wait-for-device start-server kill-server get-statereboot [bootloader|recovery]
 42. 42. System properties adb shell getpropNastavenia od výrobcu. Root môže meniť.
 43. 43. Activity Manageram profile PID start LOGFILE am profile PID stop traceview LOGFILE
 44. 44. Rýchlosť a reakcieVytvárať len úlohy, ktoré majú význam.Alokovať len nutné množstvo zdrojov. Performance pointers.
 45. 45. Progress Prefetch Problém s modálnymi oknami 5 sekúnd na reakciuBackground thread – Async Task
 46. 46. Spotreba energie Systémové zdroje je nutné používať zodpovedne. Kontrola senzorov.Prenos údajov – zdieľať údaje.Framework je optimalizovaný. Wake lock
 47. 47. Použiteľnosť Využiť navigáciu, ktorú používateľ očakáva. Skrývanie status baru?Používateľ stratí prehľad o zariadení. Získavanie dát na pozadí. Súhlasil s tým používateľ?
 48. 48. Široké spektrum zariadení Rozdielne rozlíšenie, hardvér, konfigurácia.Dizajn aplikácie, tak aby podporovala všetky zariadenia. I18N už na začiatku vývoja. Resource framework.
 49. 49. Dizajn UI dizajnérŠkálovateľná vektorová grafika. Nezávislosť na rozlíšení. Device Independent Pixels
 50. 50. Zdieľanie údajovViac aplikácii má prístup k rovnakým dátam.intent filter: city://zilina/
 51. 51. ServicesReštart na pozadí.Background serviceForeground service stopSelf()
 52. 52. Alarm Event driven app Intent recieverAlarm beží aj keď aplikácia nebeží. Inexact alarmposun alarmov – vykonanie naraz
 53. 53. Zápis a čítanie FS: yaffs2 Zápis je drahý.Rýchlosť práce s diskomklesá s jeho obsadením. Emulátor má omnoho Graf z Google IO rýchlejšie IO!
 54. 54. Mobilné testovanie Citát klasika:„Bez peněz do hospody nelez.“ „Bez testů do vývoje nelez.“
 55. 55. Adobe Device Central Flash aplikácieväčšina mobilných platforiem
 56. 56. Android EmulátorIba Android platforma
 57. 57. Perfecto MobileTest na reálnych zariadeniach. VNC-like pripojenie http://perfectomobile.com/
 58. 58. Device Anywherehttp://www.deviceanywhere.com/
 59. 59. Marketplace Percento z predaja Android Market https://market.android.com/ Adobe Marketplacehttp://www.adobe.com/cfusion/marketplace/ Intel Marketplace http://www.appup.com/applications/index
 60. 60. WebGL Earthhttp://www.webglearth.com
 61. 61. JenkinsContinuous Integration – http://ci.sinusgear.com
 62. 62. Otázky?
 63. 63. Ďakujem za pozornosť FRI ŽU SOIT.sk Žilina 24.2. 2011 Juraj MichálekTwitter: http://twitter.com/georgikskBlog: http://georgik.sinusgear.com

×