Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
There is much more to C++    FI MUNI, Brno 2011    Mgr. Juraj Michálek blog: http://georgik.sinusgear.com twitter:...
Niečo o mne
ObsahVyvíjame STL, Allegro, SDL, ClanLib, LUA, Mesa3D...C a jemu podobné robot kit, ArundinoLadíme Eclipse a debuggerKo...
Program programátora1. programátor dostane skvelý nápad2. naprogramuje dokonalý program3. všetko si naprogramuje sám4. zis...
Na vlastných nohách5. pokúsi sa program opraviť6. zistí, že polovicu funkcií naprogramoval zle7. preprogramuje zlé funkcie...
Vývoj
STL I.základ pre C++práca s reťazcami #include <string>operácie nad zoznamami #include <list> #include <deque>
STL II.operácie s asociatívnymi poliami #include <map>špeciálne algoritmy (triedenie, výpis) #include <algorithm>zhrnuti...
OtázkaVystačíme so štandardnými funkciami STL?
Odpoveď
Interaktívne aplikácie
Interaktívne aplikácierýchla reagovať na užívateľamusia sa prispôsobovať jeho potrebámdobrým príkladom je počítačová hrauk...
Knižnice      Allegro Simple Direct Media LayerClanlib Simple Development Kit
AllegroAllegro Low Level Game Routines
Allegro - aplikáciaspracovanie klávesnice, myši, joystickuspracovanie obrazu, zvukujednoduché GUIovládanie časovačovpoužív...
Allegro 5podpora pre bežné OSpodpora pre iPhoneudalostihttp://alleg.sourceforge.net/a5docs/5.0.5/
Programovanie I.inicializácia Allegra al_init();
Inicializácia grafikyinicializácia grafického prostredia al_create_display(int w, int h)
ALLEGRO_BITMAPštruktúra na uloženie obrazuvytvorenie obrazovej pamäte ALLEGRO_BITMAP *bmp = create_bitmap(x,y);
Grafikavykreslenie bodu do pamäte al_putpixel(x, y, color)načítanie obrazu zo súboru al_load_bitmap(filename);kopírovani...
GrafikaUvoľnenie obrazovej pamäte al_destroy_bitmap(bmp);
Klávesnicazavedenie ovládača klávesnice al_install_keyboard()odstránenie ovládača klávesnice al_uninstall_keyboard()načí...
Myšinštalácia a odstránenie ovládača al_install_mouse() al_get_mouse_state(&msestate); al_uninstall_mouse()
Ďalšie vlastnostiprehrávanie samplov a MIDIukladanie súborov do datafilejednoduchá 3D grafika - polygonyjednoduché GUI
Knižnice nad AllegromAllegro má pomerne veľa funkciiAllegttf - práca s True Type fontamiAllegGL - práca GL grafikouDUMB - ...
KompiláciaKonfiguračný skript allegro-configLinux, Unix, BeOS, QNX, MacOS, Windows: g++ foo.cc -o foo `allegro-config -...
CMake – Cross Platform Make generuje build súbory pre IDE http://www.cmake.org
Allegro – CMake – MSVC 2010
Allegro – CMake - KDevelop4
Zdrojevývoj knižnice http://alleg.sourceforge.netWiki http://wiki.allegro.cc/
Allegro.ccGame development community networkMattew J. Leverton http://www.allegro.cc
KnižnicaSimple Direct Media Layer
Programovanieinicializácia systému SDL_init(flags)ukončenie systému SDL_quit()
Grafika I.inicializácia grafického prostredia SDL_SetVideoMode(width, height, video_bpp, videoflags)obrazové dáta v pamä...
Grafika II.štruktúra na uloženie obrazu SDL_Surfacevytvorenie obrazovej pamäte surface = SDL_CreateRGBSurface(SDL_SWSUR...
Grafika III.načítanie obrazu zo súboru SDL_Surface *SDL_LoadBMP(const  char *file)kopírovanie medzi pamäťami SDL_BlitS...
Klávesnicastlačenie klávesy vyvolá udalosť SDL_PollEvent(SDL_Event *event)test na stlačenie konkrétne klávesy event.key....
Časovaččasovač implementovaný ako počítadlo static int counter;inštalácia funkcie volenej v pravidelnýchintervaloch SDL_...
Myšzistenie stavu myši SDL_GetMouseState(*x, *y);
Textjednoduchý výpis textu nie je
Ďalšie vlastnostipriama podpora GL knižníczabudovaný mechanizmus pre vláknaspolupráca s jazykmi Ada, Eiffel, Java, Lua, P...
KnižniceSDL je samo o sebe pomerne ťažkopoužiteľnéSDL_mixer - multikanálový mixérSDL_image - spracovanie obrazovýchformáto...
Zdrojevývoj http://www.libsdl.orgportál s hrami http://www.lgames.org
Kompiláciakonfiguračný skript sdl-configLinux, Windows, BeOS, Mac OS g++ foo.cc -o foo `sdl-config --libs`
KnižnicaClanLib game Simple Development Kithttp://www.clanlib.org
LUAsilný skriptovací nástrojvolanie skriptov z programuvolanie programu zo skriptovjednoduchá syntax jazyka http://www.lu...
KnižnicaMesa    http://mesa3d.sourceforge.net
Dino
Games for Linuxpodpora hier pre Linuxport a code, save the gamearchív 208 hier, 35 knižníc http://games.linux.sk
GUIGraphic User Interface
Vhodné knižnice   QT   FLTK   GTK
QT    Nokia:http://qt.nokia.com
QTprodukt firmy Trolltech, neskôr Nokialicencie: open source aj komrčnéknižnica vznikla v roku 1996podporuje C++ a Javu
PlatformyMS/WindowsUnix/X11 - Linux, Sun Solaris, HP-UX,Compaq Tru64 UNIX, IBM AIX, IRIX, Mac OSXEmbedded - Linux platform...
QT Creator IDEnástroj na tvorbu GUIrozvrhnutú plochu ukladá do XML súboruz XML definície sa generuje kód programu
Kompiláciauloženie projektuvytvorenie Makefile z projektu qmake -o Makefile test.prokompilácia make
Linguistnástroj na preklad aplikáciiumožňuje oddeliť kód od textovprekladateľ a programátor pracujúsamostatne
Amélia
KDE
Google Earth
FLTKhttp://www.fltk.org
Knižnica FLTKThe Fast Light Tool KitAutor: Bill Spitzakvenoval sa vývoju rozhraní pre SunMicrosystemsveľa myšlienok zjedno...
PlatformyUnix, LinuxMicrosoft WindowsMacOSs podporou OpenGL a GLUT
FLUIDFast Light User-Interface Designerjednoduchý designer na tvorbu GUI
Knižnicahttp://www.gtk.org
GTKGIMP ToolKitPeter Mattis, Spencer Kimball, JoshMacDonaldGNU Network Object Model Environment(GNOME) C++, Guile, Perl, ...
Glade 3http://glade.gnome.org  design GUI - www.srobick.com
Android – Native Development Kithttp://developer.android.com/sdk/ndk/Pozor! App nemusí byť optimálnejšia než napísaná v J...
NDKstiahnuť SDK a NDKexport PATH=$PATH:/cesta/sdk/tools:/ceta/ndkcd /cesta/ndk/samples/hello-jniandroid update project -p ...
Adobe Alchemyzaujímavý experimentC/C++ kód skompilovaný pre FlashPlayer AVM2prenositeľnosť príklad: Doom http://labs.ad...
Interactive C - RobotHandyboardMotorola 68AX11Odvodené od Chttp://www.kipr.orghttp://www.boatball.org
Arundinohttp://www.arduino.cc/playground/Interfacing/CPPWindows
ACEThe ADAPTIVE Communication Environment http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/ACE.htmlOpen source C++ framework reactor, pr...
Java Native Interface - JNIpublic class HelloWorld { private native void sayHello();  public static void main(String[] a...
NodeJSV8 JavaScript engineasynchrónny prístupudalostihttp://www.nodejs.org
výkonné multiplatformové IDE http://www.eclipse.orgC/C++ - CDT plugin http://www.eclipse.org/cdt
Aplikácia to neprežila  Post-mortem analýzaZostal len jej obraz: coredump
Rýchla analýza coredumpu
Módy debuggera Spustenie lokálnej aplikácie. Pripojenie k lokálnemu procesu.Pripojenie k vzdialenému procesu.     Po...
Valgrinddebugging a profilingmemcheck memory leakyhelgrind race condition, thread profiling
Stracestrace ls -l   execve("/bin/ls", ["ls"], [/* 29 vars */]) = 0   brk(0)             = 0x95d0000   ...
Mutextracemutextrace ./mutex-tester-app param1 param2 lock #1, free -> thread 1 init #2 lock #2, free -> thread 1 unlo...
PortabilitaLinux – Windows – Mac – BSDprenos C/C++ nie je vždy jednoduchýUnix/Windows Porting Dictionary http://suacommun...
Kontinuálna integrácia  Od chaosu k štruktúre
http://www.boost.org “...one of the most highly regarded and expertly designed C++ library projects in the world.”  Herb...
Boost
Boost Test LibraryTest everything that could possibly breakjednoduchá tvorba tescasovTestSuite – TestCasetest je spustiteľ...
TestCaseusing namespace boost::unit_test_framework;/** * Test basic marshaller functionality */void testServerQuery(){  ...
Jamnáhrada Makefilerozšíriteľné fukncieautomatická detekcia header filesprenositeľné: Unix, Windows, VMS, Macmalý CPU over...
jam + TestCaseJamfile (Jamroot) import testing ; run tests/testServerQuery.cpp server ;Shell $ bjam ...patience... .....
Maven pre C++web: http://maven.apache.org mvn [parametre|ciele]súbor s definíciou projekt pom.xmlplugin pre C++ native-...
Obsah pom.xmlArtifactsDependenciesPluginsRepositories
Kontinuálna integráciarýchla kontrola po commiteJenkins CI – príklad: http://ci.sinusgear.com
NástrojeProfesionál vie používať správne nástroje      na správny účel.
Subversion - SVNverzovací nástrojjednoduchý na používanie http://subversion.tigris.orgrepository, check-out, commit, merg...
SVN klient pre Windows http://tortoisesvn.tigris.org
GIToproti SVN možnosť lokálných commitovSocial Coding http://www.github.com
Source Control & Project Management http://trac.edgewall.org http://trac-hacks.org/
GNU a WindowsMinimalist GNU For Windows http://www.mingw.orgCygwin http://www.cygwin.com http://cygwinports.dotsrc.org/
Doxygengenerovanie dokumentácie pre C, C++, Java, Python PHP, C#, Dpoužitie doxygen -g project.config doxygen project....
C#, .NET a Monoopen source implementácia .NETRozhranie napr. GTK# http://www.mono-project.com Silverlight pre Linux - Mo...
Pythonsilný objektovo orientovaný jazykplatformovo nezávislýintegrovateľný s C a C++ http://www.python.org http://www.py...
Twistedudalosťami riadený sieťový frameworkpodpora TCP, UDP, SSL/TLS, multicastUnix socketsveľké množstvo protokolov HTTP...
PyGamekombinácia sily Pythonua rýchlosti SDL (kód v C) http://www.pygame.org
ProjektGitHub http://www.github.comGoogle Code http://code.google.com/opensourceSourceForge http://sourceforge.netFresh...
Ohlohporovnanie projektovrôzne metriky http://www.ohloh.net
Open Source projektotvoriť program svetu - Open Sourceniekto môže vo vašej práci pokračovať http://atanks.sf.net
se-radio.netSoftware engineering radiozaujímavý a kvalitný podcast http://www.se-radio.net
A je tu záverOtázky?
Ďakujem za pozornosť    FI MUNI, Brno 2011     Juraj Michálekblog: http://georgik.sinusgear.comtwitter: http://twi...
There is much more to C
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

There is much more to C

1,850 views

Published on

Slovak version only. Prednáška o vývoji v C++, prenose aplikácií medzi rôznymi OS a postupmi pre C++

Published in: Technology, Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

There is much more to C

 1. 1. There is much more to C++ FI MUNI, Brno 2011 Mgr. Juraj Michálek blog: http://georgik.sinusgear.com twitter: http://twitter.com/sinusgear
 2. 2. Niečo o mne
 3. 3. ObsahVyvíjame STL, Allegro, SDL, ClanLib, LUA, Mesa3D...C a jemu podobné robot kit, ArundinoLadíme Eclipse a debuggerKontinuálna integrácia Boost, Jenkins CI, MavenNástroje
 4. 4. Program programátora1. programátor dostane skvelý nápad2. naprogramuje dokonalý program3. všetko si naprogramuje sám4. zistí, že program je nepoužiteľný
 5. 5. Na vlastných nohách5. pokúsi sa program opraviť6. zistí, že polovicu funkcií naprogramoval zle7. preprogramuje zlé funkcie8. zistí, že program je opäť nepoužiteľnýgoto 5.
 6. 6. Vývoj
 7. 7. STL I.základ pre C++práca s reťazcami #include <string>operácie nad zoznamami #include <list> #include <deque>
 8. 8. STL II.operácie s asociatívnymi poliami #include <map>špeciálne algoritmy (triedenie, výpis) #include <algorithm>zhrnutie: umožňujú urýchlenie vývoja http://www.sgi.com/tech/stl/
 9. 9. OtázkaVystačíme so štandardnými funkciami STL?
 10. 10. Odpoveď
 11. 11. Interaktívne aplikácie
 12. 12. Interaktívne aplikácierýchla reagovať na užívateľamusia sa prispôsobovať jeho potrebámdobrým príkladom je počítačová hraukážeme si konkrétnu implementáciu
 13. 13. Knižnice Allegro Simple Direct Media LayerClanlib Simple Development Kit
 14. 14. AllegroAllegro Low Level Game Routines
 15. 15. Allegro - aplikáciaspracovanie klávesnice, myši, joystickuspracovanie obrazu, zvukujednoduché GUIovládanie časovačovpoužívanie dátových súborovuvedené príklady z Allegro
 16. 16. Allegro 5podpora pre bežné OSpodpora pre iPhoneudalostihttp://alleg.sourceforge.net/a5docs/5.0.5/
 17. 17. Programovanie I.inicializácia Allegra al_init();
 18. 18. Inicializácia grafikyinicializácia grafického prostredia al_create_display(int w, int h)
 19. 19. ALLEGRO_BITMAPštruktúra na uloženie obrazuvytvorenie obrazovej pamäte ALLEGRO_BITMAP *bmp = create_bitmap(x,y);
 20. 20. Grafikavykreslenie bodu do pamäte al_putpixel(x, y, color)načítanie obrazu zo súboru al_load_bitmap(filename);kopírovanie medzi pamäťami al_draw_bitmap(bmp, 10, 10, 0);
 21. 21. GrafikaUvoľnenie obrazovej pamäte al_destroy_bitmap(bmp);
 22. 22. Klávesnicazavedenie ovládača klávesnice al_install_keyboard()odstránenie ovládača klávesnice al_uninstall_keyboard()načítanie klávesy event.keyboard.keycode
 23. 23. Myšinštalácia a odstránenie ovládača al_install_mouse() al_get_mouse_state(&msestate); al_uninstall_mouse()
 24. 24. Ďalšie vlastnostiprehrávanie samplov a MIDIukladanie súborov do datafilejednoduchá 3D grafika - polygonyjednoduché GUI
 25. 25. Knižnice nad AllegromAllegro má pomerne veľa funkciiAllegttf - práca s True Type fontamiAllegGL - práca GL grafikouDUMB - práca sa audiom (Vorbis/Ogg)
 26. 26. KompiláciaKonfiguračný skript allegro-configLinux, Unix, BeOS, QNX, MacOS, Windows: g++ foo.cc -o foo `allegro-config --libs`iPhone vyžaduje Xcode
 27. 27. CMake – Cross Platform Make generuje build súbory pre IDE http://www.cmake.org
 28. 28. Allegro – CMake – MSVC 2010
 29. 29. Allegro – CMake - KDevelop4
 30. 30. Zdrojevývoj knižnice http://alleg.sourceforge.netWiki http://wiki.allegro.cc/
 31. 31. Allegro.ccGame development community networkMattew J. Leverton http://www.allegro.cc
 32. 32. KnižnicaSimple Direct Media Layer
 33. 33. Programovanieinicializácia systému SDL_init(flags)ukončenie systému SDL_quit()
 34. 34. Grafika I.inicializácia grafického prostredia SDL_SetVideoMode(width, height, video_bpp, videoflags)obrazové dáta v pamäti SDL_SWSURFACEobrazové dáta vo video pamäti SDL_HWSURFACE
 35. 35. Grafika II.štruktúra na uloženie obrazu SDL_Surfacevytvorenie obrazovej pamäte surface = SDL_CreateRGBSurface(SDL_SWSURFACE, width, height, 32, rmask, gmask, bmask, amask);
 36. 36. Grafika III.načítanie obrazu zo súboru SDL_Surface *SDL_LoadBMP(const char *file)kopírovanie medzi pamäťami SDL_BlitSurface(src, srcrect, dst, dstrect);
 37. 37. Klávesnicastlačenie klávesy vyvolá udalosť SDL_PollEvent(SDL_Event *event)test na stlačenie konkrétne klávesy event.key.keysym.sym
 38. 38. Časovaččasovač implementovaný ako počítadlo static int counter;inštalácia funkcie volenej v pravidelnýchintervaloch SDL_SetTimer(interval, tick);
 39. 39. Myšzistenie stavu myši SDL_GetMouseState(*x, *y);
 40. 40. Textjednoduchý výpis textu nie je
 41. 41. Ďalšie vlastnostipriama podpora GL knižníczabudovaný mechanizmus pre vláknaspolupráca s jazykmi Ada, Eiffel, Java, Lua, Perl, PHP, Pike, Python, Ruby176 rozširujúcich knižníc
 42. 42. KnižniceSDL je samo o sebe pomerne ťažkopoužiteľnéSDL_mixer - multikanálový mixérSDL_image - spracovanie obrazovýchformátovSDL_net - práca so sieťou
 43. 43. Zdrojevývoj http://www.libsdl.orgportál s hrami http://www.lgames.org
 44. 44. Kompiláciakonfiguračný skript sdl-configLinux, Windows, BeOS, Mac OS g++ foo.cc -o foo `sdl-config --libs`
 45. 45. KnižnicaClanLib game Simple Development Kithttp://www.clanlib.org
 46. 46. LUAsilný skriptovací nástrojvolanie skriptov z programuvolanie programu zo skriptovjednoduchá syntax jazyka http://www.lua.org
 47. 47. KnižnicaMesa http://mesa3d.sourceforge.net
 48. 48. Dino
 49. 49. Games for Linuxpodpora hier pre Linuxport a code, save the gamearchív 208 hier, 35 knižníc http://games.linux.sk
 50. 50. GUIGraphic User Interface
 51. 51. Vhodné knižnice QT FLTK GTK
 52. 52. QT Nokia:http://qt.nokia.com
 53. 53. QTprodukt firmy Trolltech, neskôr Nokialicencie: open source aj komrčnéknižnica vznikla v roku 1996podporuje C++ a Javu
 54. 54. PlatformyMS/WindowsUnix/X11 - Linux, Sun Solaris, HP-UX,Compaq Tru64 UNIX, IBM AIX, IRIX, Mac OSXEmbedded - Linux platforms with framebuffersupport.
 55. 55. QT Creator IDEnástroj na tvorbu GUIrozvrhnutú plochu ukladá do XML súboruz XML definície sa generuje kód programu
 56. 56. Kompiláciauloženie projektuvytvorenie Makefile z projektu qmake -o Makefile test.prokompilácia make
 57. 57. Linguistnástroj na preklad aplikáciiumožňuje oddeliť kód od textovprekladateľ a programátor pracujúsamostatne
 58. 58. Amélia
 59. 59. KDE
 60. 60. Google Earth
 61. 61. FLTKhttp://www.fltk.org
 62. 62. Knižnica FLTKThe Fast Light Tool KitAutor: Bill Spitzakvenoval sa vývoju rozhraní pre SunMicrosystemsveľa myšlienok zjednodušil a vložil do kitunízko-úrovňová kompatibilita - 10% odlišnosti
 63. 63. PlatformyUnix, LinuxMicrosoft WindowsMacOSs podporou OpenGL a GLUT
 64. 64. FLUIDFast Light User-Interface Designerjednoduchý designer na tvorbu GUI
 65. 65. Knižnicahttp://www.gtk.org
 66. 66. GTKGIMP ToolKitPeter Mattis, Spencer Kimball, JoshMacDonaldGNU Network Object Model Environment(GNOME) C++, Guile, Perl, Python, TOM, Ada95, Objective C, Free Pascal, Eiffelkomplexne riešená knižnica
 67. 67. Glade 3http://glade.gnome.org design GUI - www.srobick.com
 68. 68. Android – Native Development Kithttp://developer.android.com/sdk/ndk/Pozor! App nemusí byť optimálnejšia než napísaná v Jave
 69. 69. NDKstiahnuť SDK a NDKexport PATH=$PATH:/cesta/sdk/tools:/ceta/ndkcd /cesta/ndk/samples/hello-jniandroid update project -p . -sndk-buildant debug
 70. 70. Adobe Alchemyzaujímavý experimentC/C++ kód skompilovaný pre FlashPlayer AVM2prenositeľnosť príklad: Doom http://labs.adobe.com
 71. 71. Interactive C - RobotHandyboardMotorola 68AX11Odvodené od Chttp://www.kipr.orghttp://www.boatball.org
 72. 72. Arundinohttp://www.arduino.cc/playground/Interfacing/CPPWindows
 73. 73. ACEThe ADAPTIVE Communication Environment http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/ACE.htmlOpen source C++ framework reactor, proactor acceptor, connector
 74. 74. Java Native Interface - JNIpublic class HelloWorld { private native void sayHello(); public static void main(String[] args) { System.loadLibrary("library"); new HelloWorld().sayHello(); }}
 75. 75. NodeJSV8 JavaScript engineasynchrónny prístupudalostihttp://www.nodejs.org
 76. 76. výkonné multiplatformové IDE http://www.eclipse.orgC/C++ - CDT plugin http://www.eclipse.org/cdt
 77. 77. Aplikácia to neprežila Post-mortem analýzaZostal len jej obraz: coredump
 78. 78. Rýchla analýza coredumpu
 79. 79. Módy debuggera Spustenie lokálnej aplikácie. Pripojenie k lokálnemu procesu.Pripojenie k vzdialenému procesu. Post-mortem.
 80. 80. Valgrinddebugging a profilingmemcheck memory leakyhelgrind race condition, thread profiling
 81. 81. Stracestrace ls -l execve("/bin/ls", ["ls"], [/* 29 vars */]) = 0 brk(0) = 0x95d0000 access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory) mmap2(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb773c000 access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory) open("tls/i686/sse2/cmov/libselinux.so.1", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
 82. 82. Mutextracemutextrace ./mutex-tester-app param1 param2 lock #1, free -> thread 1 init #2 lock #2, free -> thread 1 unlock #1 lock #1, free -> thread 1 init #3 lock #3, free -> thread 1 unlock #1
 83. 83. PortabilitaLinux – Windows – Mac – BSDprenos C/C++ nie je vždy jednoduchýUnix/Windows Porting Dictionary http://suacommunity.com/
 84. 84. Kontinuálna integrácia Od chaosu k štruktúre
 85. 85. http://www.boost.org “...one of the most highly regarded and expertly designed C++ library projects in the world.” Herb Sutter and Andrei Alexandrescu
 86. 86. Boost
 87. 87. Boost Test LibraryTest everything that could possibly breakjednoduchá tvorba tescasovTestSuite – TestCasetest je spustiteľný programbjam integruje spúšťanie testov
 88. 88. TestCaseusing namespace boost::unit_test_framework;/** * Test basic marshaller functionality */void testServerQuery(){ ServerQuery query = ServerQuery(); query.session = "112"; query.userId = "janko"; BOOST_CHECK_EQUAL( query.sessionAsChar(), "112" ); BOOST_CHECK_EQUAL( query.userIdAsChar(), "janko" );}
 89. 89. Jamnáhrada Makefilerozšíriteľné fukncieautomatická detekcia header filesprenositeľné: Unix, Windows, VMS, Macmalý CPU overheadbuild obrovských projektovškálovateľné
 90. 90. jam + TestCaseJamfile (Jamroot) import testing ; run tests/testServerQuery.cpp server ;Shell $ bjam ...patience... ...found 2 targets... ...updating 2 targets... *** test passed ***
 91. 91. Maven pre C++web: http://maven.apache.org mvn [parametre|ciele]súbor s definíciou projekt pom.xmlplugin pre C++ native-maven-plugin
 92. 92. Obsah pom.xmlArtifactsDependenciesPluginsRepositories
 93. 93. Kontinuálna integráciarýchla kontrola po commiteJenkins CI – príklad: http://ci.sinusgear.com
 94. 94. NástrojeProfesionál vie používať správne nástroje na správny účel.
 95. 95. Subversion - SVNverzovací nástrojjednoduchý na používanie http://subversion.tigris.orgrepository, check-out, commit, merge http://www.asinus.org/wiki/VideoTutorialSubversion
 96. 96. SVN klient pre Windows http://tortoisesvn.tigris.org
 97. 97. GIToproti SVN možnosť lokálných commitovSocial Coding http://www.github.com
 98. 98. Source Control & Project Management http://trac.edgewall.org http://trac-hacks.org/
 99. 99. GNU a WindowsMinimalist GNU For Windows http://www.mingw.orgCygwin http://www.cygwin.com http://cygwinports.dotsrc.org/
 100. 100. Doxygengenerovanie dokumentácie pre C, C++, Java, Python PHP, C#, Dpoužitie doxygen -g project.config doxygen project.config
 101. 101. C#, .NET a Monoopen source implementácia .NETRozhranie napr. GTK# http://www.mono-project.com Silverlight pre Linux - Moonlight
 102. 102. Pythonsilný objektovo orientovaný jazykplatformovo nezávislýintegrovateľný s C a C++ http://www.python.org http://www.py.cz
 103. 103. Twistedudalosťami riadený sieťový frameworkpodpora TCP, UDP, SSL/TLS, multicastUnix socketsveľké množstvo protokolov HTTP, NNTP, IMAP, SSH, IRC, FTP... http://twistedmatrix.com/trac/
 104. 104. PyGamekombinácia sily Pythonua rýchlosti SDL (kód v C) http://www.pygame.org
 105. 105. ProjektGitHub http://www.github.comGoogle Code http://code.google.com/opensourceSourceForge http://sourceforge.netFreshMeat http://freshmeat.netCodePlex – MS Platforma http://codeplex.com
 106. 106. Ohlohporovnanie projektovrôzne metriky http://www.ohloh.net
 107. 107. Open Source projektotvoriť program svetu - Open Sourceniekto môže vo vašej práci pokračovať http://atanks.sf.net
 108. 108. se-radio.netSoftware engineering radiozaujímavý a kvalitný podcast http://www.se-radio.net
 109. 109. A je tu záverOtázky?
 110. 110. Ďakujem za pozornosť FI MUNI, Brno 2011 Juraj Michálekblog: http://georgik.sinusgear.comtwitter: http://twitter.com/sinusgear

×