SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Η γενιά του Τριάντα
Ποίηση
Τι ονομάζουμε«λογοτεχνικήγενιά»;
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Ποια η διαφορά απότη«λογοτεχνικήσχολή»;
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Ποιες άλλεςλογοτεχνικέςγενιέςγνωρίζετε;
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Οι μελετητές έγραψαν για σχετικά....
 Με τον όρο ‘γενιάτουΤριάντα’ εννοούμεστη
λογοτεχνία,κατάτρόπο γενικό καισυμβατικό,τους νέουςσυγγραφείςπουεμφανίστηκαν μέσαστηδεκαετία
1930 με 1940. (M.Vitti)
 μια καινούργια ομάδα νέων (εκείνη που ο Θεοτοκάς πρώτος ονόμασε «γενεά του 1930») έκανε, σύμφωνα με
τον Ελύτη,«την εμφάνισήτης γεμάτητόλμη,αξιοπρέπεια,ενημέρωσηκαιπολιτισμό» γιανα εκτοπίσει —κάπως
πρόωρα— στο παρελθόν τους «νέους του 1920» με την επιβολή του δικού της ισχυρού μύθου. […]οι
τυχοδιώκτες της ψυχής και του πνεύματος» και, συγχρόνως, «οι νέοι διανοούμενοι, ανεκδήλωτοι ακόμα
και άγνωστοι, που θα αναλάβουν αύριο την πνευματική καθοδήγηση του Ελληνισμού» και θα
προωθήσουν «μια ελληνική πνευματική αναγέννηση». […]
 Με το 1935, φτάνουμεστον πιο σημαντικό χρόνο τηςνέας ποίησης. Είναι μια
χρονιά δημιουργική, μια χρονιά θεμελιωμάτων, μια χρονιά-μήτρα. Τον Γενάρη του
1935, πρωτοεκδίδεται το περιοδικό Τα Νέα Γράμματα, που σε λίγο θα αποβεί το
κύριο όργανο της νέας ποίησης, ο καθρέφτης όλων των νεωτέρων τάσεων, ο
κριτικόςαπολογητήςκαιο ενισχυτής κάθε πραγματικά νέας ποιητικής προσπάθειας.
Το Μάρτη του ίδιου χρόνου, κυκλοφορούν δυο από τα πιο βασικά έργα της
νεώτερηςποίησης,το ΜυθιστόρηματουΓιώργουΣεφέρη,που μ’ αυτό ο ποιητής της
Στροφήςθα μας παρουσιαστείπερπατώντας σταθερά στουςκαινούριουςποιητικούς
δρόμους, και η κλασική πλέον Υψικάμινος του Ανδρέα Εμπειρίκου, το βιβλίο με το
οποίο έκαμε ο υπερρεαλισμός την επίσημη και την υπεύθυνη εμφάνισή του στην
Ελλάδα. Και το Νοέμβριο του 1935, από τις σελίδες των Νέων Γραμμάτων θα
πρωτοεμφανιστεί ο Οδυσσέας Ελύτης, ένας από τους πιο δυνατούς μοχλούς της
νέας ποίησης, η σημαντικότερη ποιητική μορφή έπειτα και μαζί με τον Σεφέρη.
 […] η οργάνωση του ποιήματος με νέες αρχές καταρρίπτει την έννοια της αρμονίας όπως είχε εννοηθεί στα
πλαίσια της συνθετικής αστικής σκέψης ως συνύπαρξη του ωραίου με το αληθινό σύμφωνα με τους κανόνες.
Τη θέση της τακτικήςοργάνωσηςτουποιήματοςμέσω τηςτήρησης των μετρικών νόμων καταλαμβάνει πλέον η
παραδοξότητα του ελεύθερου στίχου. (Β. Ρούσσου)
 Στον εθισμό στον χωρίς μέτρο στίχο θα πρέπει να είχαν συντελέσει και πολυάριθμες μεταφράσεις έμμετρων ή
σε ελευθερωμένο στίχο ξένων ποιημάτων, που μεταγράφονται με τη μορφή του ελεύθερου στίχου στα
ελληνικά από τα τέλη του περασμένου αιώνα ως το 1930. […] (Α. Κατσίγιαννη)
 ο ελεύθερος στίχος εκφράζει ένα εντελώς νέο ποιητικό περιεχόμενο και μια νέα αντίληψη για τη φύση και τη
λειτουργία του ποιητικού λόγου. Ο ελευθερωμένος στίχος, παρά τη μορφική ανανέωση που επιφέρει, στην
πραγματικότητασυνδέεταιμεμια παραδοσιακή ποιητική αντίληψη, αυτή του τραγουδιού-ποιήματος, από την
οποία απομακρύνεται οριστικά ο ελεύθερος στίχος. (Γ. Παρίσης)
Κυκλώστε τα χαρακτηριστικά της Γενιάς του Τριάντα (στην ποίηση)
Μοντερνισμός Παραδοσιακός στίχος Παρνασσισμός
Σκοτεινότητα νοήματος Ελευθερωμένος στίχος Ελληνικότητα Ηθογραφία
Νατουραλισμός Συναισθηματική αλληλουχία Νεοτερικότητα Ελεύθερος στίχος
Υπαινικτικές παραπομπές Αναγνώριση Υπερρεαλισμός
Τα «μέλη» της Γενιάς (αντιστοιχίστε τις φωτογραφίες με τα ονόματα)
Γ. Σεφέρης
Οδ. Ελύτης
Γ. Ρίτσος
Αν. Εμπειρίκος
Ν. Εγγονόπουλος
Τ. Παπατσώνης
Ν. Καββαδίας
Τα ποιήματα
Γ. Σεφέρη, «Επί Ασπαλάθων» (σελ. βιβλίου 213)
"μυθική μέθοδος": σημαίνει τον αδιάκοπο παραλληρισμό σύγχρονου
και αρχαίου κόσμου α) ως πλαίσιο οργάνωσης και β) ως αντίθεση προς
το διαλυμένο, ιστορικό παρόν. Αποτέλεσμα: καταργούνται πλαίσια,
τόσο στα πρόσωπα (μυθικά/ιστορικά) όσο και στον χρόνο
(παρελθόν/παρόν ==> "χρονικός συνταυτισμός").
Πώς συνδέεταιτο ποίημα με την ιστορική εποχήπου γράφτηκε; ____________________________________
____________________________________________________________________________________
Αντιστοιχίστε τους στίχους με τις πιθανές ερμηνείες
1. «ήταν ωραίο το Σούνιο...»
2. «τη μέρα εκείνη του Ευαγγελισμού»
3. «τι μπορεί να μου θύμισε τον Αρδιαίο»
4. «Απόμακρα οι αρχαίες κολώνες, χορδές
μιας άρπας που αντηχούν ακόμα»
5. «τον έσυραν παράμερα, τον
καταξέσκισαν»
6. «έτσι στον κάτω κόσμο πλέρωσε τα
κρίματά του... ο πανάθλιος Τύραννος»
i. ένταση της οργής
ii. επαναστατική διάθεση
iii. μυθική μέθοδος
iv. προειδοποίηση προς τους δικτάτορες
v. μυθική μέθοδος
Οδ. Ελύτη, «[Στα χτήματα βασίσαμε όλη μέρα...]» σελ. βιβλ. 250
Ποίηση αισιόδοξη, φωτεινή, εφηβική, όπου το Αιγαίο έχει κεντρική θέση. Περισσότερο αισιόδοξος και φωτεινός
χωρίς να του λείπει ο προβληματισμός. Επηρεάστηκε καθοριστικά από τον υπερρεαλισμό. Έχει την ικανότητα να
δίνει στις υπερρεαλιστικές εικόνες δομή τάξη και λογική.
Υπερρεαλισμός: ψυχικός αυτοματισμός που εκφράζει την πραγματική λειτουργία της σκέψης, της απαλλαγμένης
από λογική και προκαταλήψεις αισθητικές ή ηθικές. Δεν αρνείται την πραγματικότητα, αντίθετα την διευρύνει
και την εμβαθύνει με το να συναιρεί συνειδητό με ασύνειδο κόσμο.
Εντοπίστε τις υπερρεαλιστικές εικόνες του ποιήματος
στ. ............ ...................................................................................................................................................................................................................
στ. ........... ...................................................................................................................................................................................................................
στ. ........... ...................................................................................................................................................................................................................
στ. ........... ...................................................................................................................................................................................................................
Οδ. Ελύτη, «Η τρελή ροδιά» (σελ. βιβλίου 248)
Τι δηλώνει η επιλογήρηματικούπροσώπου;...............................................................................................
Φράσειςπου παραπέμπουνστοελληνικότοπίο:
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ ........
Φράσειςπου δηλώνουναισιόδοξονόημα:
............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Ανδ. Εμπειρίκου, «Υψικάμινος» (απόσπασμα)
Επίσημος εκπρόσωπος του υπερρεαλισμού, πρώτος που χρησιμοποίησε την αυτόματη γραφή
δίνοντας έναν πλούτο από εικόνες μέσα από τους χώρους του υποσυνείδητου. Ποίησ η που δεν έχει
ρυθμό και μέτρο, γλώσσα που περιέχει άφθονες λέξεις από την καθαρεύουσα και ην επιστημονική
ορολογία.
Σκοπός της ζωής μας δεν είναι η χαμέρπεια*.
Υπάρχουν απειράκις ωραιότερα πράγματα και απ'
αυτήν την αγαλματώδη παρουσία του περασμένου έπους.
Σκοπός
της ζωής μας είναι η αγάπη. Σκοπός
της ζωής μας είναι η ατελεύτητη μάζα* μας. Σκοπός
της ζωής μας είναι η λυσιτελής* παραδοχή της ζωής
μας και της καθεμιάς ευχής εν παντί τόπω εις πάσαν
στιγμήν εις κάθε ένθερμον αναμόχλευσιν* των
υπαρχόντων. Σκοπός της ζωής μας είναι το
σεσημασμένον δέρας* της υπάρξεώς μας.
*χαμέρπεια: ευτέλεια, μικροί και ασήμαντοι στόχοι (όπως τα ερπετά χάμω στη γη)
*ατελεύτητη μάζα: αιώνια ύλη *λυσιτελής: ωφέλιμη, χρήσιμη *αναμόχλευσις:
ανακίνηση *σεσημασμένον δέρας: δέρμα που φέρει επάνω του αποτυπώματα
Με ποια κριτήρια το κείμενο αυτό
θεωρείται ποίημα;
Γ. Σαραντάρης, «Δεν είμαστε ποιητές σημαίνει...» , σελ. 232
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Νικηφόρος Βρεττάκος (1912-1991)
Αν δε μου ’δινες την ποίηση Κύριε
Αν δε μου 'δίνες την ποίηση, Κύριε,
δε θα 'χα τίποτα για να ζήσω
αυτά τα χωράφια δε θα 'ταν δικά μου.
Ενώ τώρα ευτύχησα να 'χω μηλιές,
να πετάξουνε κλώνους οι πέτρες μου,
να γιομίσουνε οι φούχτες μου ήλιο,
η έρημος μου λαό,
τα περιβόλια μου αηδόνια.
Λοιπόν πώς σου φαίνονται; Είδες
τα στάχυα μου, Κύριε; Είδες τ' αμπέλια μου;
είδες τι όμορφα που πέφτει το φως
στις γαλήνιες κοιλάδες μου;
Κι έχω ακόμη καιρό!
Δεν ξεχέρσωσα όλο το χώρο μου, Κύριε.
Μ' ανασκάφτει ο πόνος μου κι ο κλήρος μου μεγαλώνει.
Ασωτεύω το γέλιο μου σαν ψωμί που μοιράζεται
Ωστόσο
Δεν ξοδεύω τον ήλιο σου άδικα.
Δεν πετώ ούτε ψίχουλο απ' ό,τι μου δίνεις
γιατί σκέφτομαι την ερμιά και τις κατεβασιές του χειμώνα.
Γιατί θα 'ρθει το βράδυ μου. Γιατί φτάνει όπου να 'ναι
το βράδυ μου, Κύριε, και πρέπει
να 'χω κάμει πριν φύγω την καλύβα μου εκκλησιά
για τους τσοπάνηδες της αγάπης.
Γ. Ρίτσος, «Ο τόπος μας» (σελ. βιβλίου 236)
Πολυγραφότερος, πολύστιχα ποιήματα γεμάτα εικόνες, εξαιρετικούς εκφραστικούς τρόπους, με
συχνά πολιτικοκοινωνικό περιεχόμενο. Απευθύνεται στον απλό αναγνώστη, γλώσσα καθημερινή,
διαρκής πειραματισμός με νέες φόρμες
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

More Related Content

What's hot

50 εισαγωγικές έρευνες από το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ τάξης Γυμνασίου
50 εισαγωγικές έρευνες από το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ τάξης Γυμνασίου50 εισαγωγικές έρευνες από το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ τάξης Γυμνασίου
50 εισαγωγικές έρευνες από το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ τάξης Γυμνασίου
John Tzortzakis
 
Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας
Η Ελένη και η καταστροφή της ΤροίαςΗ Ελένη και η καταστροφή της Τροίας
Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας
Evangelia Patera
 
Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Ν.Καζαντζάκη
Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Ν.ΚαζαντζάκηΒίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Ν.Καζαντζάκη
Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Ν.Καζαντζάκη
Eleni Kots
 
Eργασίες στην Έκθεση Α΄ Λυκείου σε θέματα που αφορούν τη Νεότητα
Eργασίες στην Έκθεση Α΄ Λυκείου σε θέματα που αφορούν τη ΝεότηταEργασίες στην Έκθεση Α΄ Λυκείου σε θέματα που αφορούν τη Νεότητα
Eργασίες στην Έκθεση Α΄ Λυκείου σε θέματα που αφορούν τη Νεότητα
ΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
 
το μοιρολόγι της φώκιας
το μοιρολόγι της φώκιαςτο μοιρολόγι της φώκιας
το μοιρολόγι της φώκιας
1lykxanthis
 
Αρχαία Γ Γυμνασίου Ενότητα 1
Αρχαία Γ Γυμνασίου Ενότητα 1 Αρχαία Γ Γυμνασίου Ενότητα 1
Αρχαία Γ Γυμνασίου Ενότητα 1
Nasia Fatsi
 
Project Α΄ Λυκείου 2018-2019, Α1, Εθισμός
Project Α΄ Λυκείου 2018-2019, Α1, ΕθισμόςProject Α΄ Λυκείου 2018-2019, Α1, Εθισμός
Project Α΄ Λυκείου 2018-2019, Α1, Εθισμός
paez2012
 

What's hot (20)

Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας - Συντακτική Ανάλυση
Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας - Συντακτική ΑνάλυσηΗ Ελένη και η καταστροφή της Τροίας - Συντακτική Ανάλυση
Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας - Συντακτική Ανάλυση
 
50 εισαγωγικές έρευνες από το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ τάξης Γυμνασίου
50 εισαγωγικές έρευνες από το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ τάξης Γυμνασίου50 εισαγωγικές έρευνες από το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ τάξης Γυμνασίου
50 εισαγωγικές έρευνες από το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ τάξης Γυμνασίου
 
Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς, Ενότητα 8, Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου
Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς, Ενότητα 8, Αρχαία Γ΄ ΓυμνασίουΈνα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς, Ενότητα 8, Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου
Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς, Ενότητα 8, Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου
 
Αντουάν Εξυπερύ, Ο μικρός πρίγκιπας και η αλεπού. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτε...
Αντουάν Εξυπερύ, Ο μικρός πρίγκιπας και η αλεπού. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτε...Αντουάν Εξυπερύ, Ο μικρός πρίγκιπας και η αλεπού. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτε...
Αντουάν Εξυπερύ, Ο μικρός πρίγκιπας και η αλεπού. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτε...
 
Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας
Η Ελένη και η καταστροφή της ΤροίαςΗ Ελένη και η καταστροφή της Τροίας
Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας
 
Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Ν.Καζαντζάκη
Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Ν.ΚαζαντζάκηΒίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Ν.Καζαντζάκη
Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Ν.Καζαντζάκη
 
ΙΛΙΑΔΑ Α 350-431
ΙΛΙΑΔΑ Α 350-431ΙΛΙΑΔΑ Α 350-431
ΙΛΙΑΔΑ Α 350-431
 
Eλένη Ευριπίδη: εισαγωγή
Eλένη Ευριπίδη: εισαγωγήEλένη Ευριπίδη: εισαγωγή
Eλένη Ευριπίδη: εισαγωγή
 
Σαν πεταλούδα στη φωτιά
Σαν πεταλούδα στη φωτιάΣαν πεταλούδα στη φωτιά
Σαν πεταλούδα στη φωτιά
 
Ν.ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ-ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Ν.ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ-ΕΝΟΤΗΤΑ 2Ν.ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ-ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Ν.ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ-ΕΝΟΤΗΤΑ 2
 
Eργασίες στην Έκθεση Α΄ Λυκείου σε θέματα που αφορούν τη Νεότητα
Eργασίες στην Έκθεση Α΄ Λυκείου σε θέματα που αφορούν τη ΝεότηταEργασίες στην Έκθεση Α΄ Λυκείου σε θέματα που αφορούν τη Νεότητα
Eργασίες στην Έκθεση Α΄ Λυκείου σε θέματα που αφορούν τη Νεότητα
 
Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα του Μ.Λουντέμη
Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα  του Μ.ΛουντέμηΈνα παιδί μετράει τ’ άστρα  του Μ.Λουντέμη
Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα του Μ.Λουντέμη
 
Κ.Καρυωτάκη Είμαστε κάτι... Εργασίες μαθητών
Κ.Καρυωτάκη Είμαστε κάτι... Εργασίες μαθητώνΚ.Καρυωτάκη Είμαστε κάτι... Εργασίες μαθητών
Κ.Καρυωτάκη Είμαστε κάτι... Εργασίες μαθητών
 
Tου γιοφυριού της Άρτας
Tου γιοφυριού της ΆρταςTου γιοφυριού της Άρτας
Tου γιοφυριού της Άρτας
 
Προσφυγικό πρόβλημα
Προσφυγικό πρόβλημαΠροσφυγικό πρόβλημα
Προσφυγικό πρόβλημα
 
το μοιρολόγι της φώκιας
το μοιρολόγι της φώκιαςτο μοιρολόγι της φώκιας
το μοιρολόγι της φώκιας
 
Αρχαία Γ Γυμνασίου Ενότητα 1
Αρχαία Γ Γυμνασίου Ενότητα 1 Αρχαία Γ Γυμνασίου Ενότητα 1
Αρχαία Γ Γυμνασίου Ενότητα 1
 
Μετοχές, είδη μετοχών Αρχαία Ελληνικά
Μετοχές, είδη μετοχών Αρχαία ΕλληνικάΜετοχές, είδη μετοχών Αρχαία Ελληνικά
Μετοχές, είδη μετοχών Αρχαία Ελληνικά
 
Project Α΄ Λυκείου 2018-2019, Α1, Εθισμός
Project Α΄ Λυκείου 2018-2019, Α1, ΕθισμόςProject Α΄ Λυκείου 2018-2019, Α1, Εθισμός
Project Α΄ Λυκείου 2018-2019, Α1, Εθισμός
 
Ερωτόκριτος
ΕρωτόκριτοςΕρωτόκριτος
Ερωτόκριτος
 

Viewers also liked

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΡΗΜΑΤΑ Α΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΡΗΜΑΤΑ Α΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣΒ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΡΗΜΑΤΑ Α΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΡΗΜΑΤΑ Α΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ
Georgia Sofi
 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Georgia Sofi
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Georgia Sofi
 

Viewers also liked (20)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
 
ΣΕΦΕΡΗ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ"
ΣΕΦΕΡΗ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ"ΣΕΦΕΡΗ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ"
ΣΕΦΕΡΗ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ"
 
ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΗΜΑΤΩΝ
ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΗΜΑΤΩΝΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΗΜΑΤΩΝ
ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΗΜΑΤΩΝ
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΣΟΥΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΗ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΣΟΥΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΗΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΣΟΥΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΗ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΣΟΥΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΗ
 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
 
ΟΡΙΣΜΟΙ
ΟΡΙΣΜΟΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΟΡΙΣΜΟΙ
 
λΑΤΙΝΙΚΑ - διαγωνισμα 1 11
λΑΤΙΝΙΚΑ - διαγωνισμα 1 11λΑΤΙΝΙΚΑ - διαγωνισμα 1 11
λΑΤΙΝΙΚΑ - διαγωνισμα 1 11
 
ασκηση επαναληψη χρονων
ασκηση επαναληψη χρονωνασκηση επαναληψη χρονων
ασκηση επαναληψη χρονων
 
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΝΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΝΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΝΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΝΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
 
γεωργίου βιζυηνού, Μοσκώβ σελήμ
γεωργίου βιζυηνού, Μοσκώβ σελήμγεωργίου βιζυηνού, Μοσκώβ σελήμ
γεωργίου βιζυηνού, Μοσκώβ σελήμ
 
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ"
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ"ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ"
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ"
 
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΡΗΜΑΤΑ Α΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΡΗΜΑΤΑ Α΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣΒ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΡΗΜΑΤΑ Α΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΡΗΜΑΤΑ Α΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ
 
επιρρηματικοί προσδιορισμοί
επιρρηματικοί προσδιορισμοίεπιρρηματικοί προσδιορισμοί
επιρρηματικοί προσδιορισμοί
 
προσδιορισμοι τοπου χρονου
προσδιορισμοι τοπου χρονουπροσδιορισμοι τοπου χρονου
προσδιορισμοι τοπου χρονου
 
Λατινικά - διαγωνισμα 14 21
Λατινικά - διαγωνισμα 14 21Λατινικά - διαγωνισμα 14 21
Λατινικά - διαγωνισμα 14 21
 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
 

Similar to Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ - ΠΟΙΗΣΗ

μπαλάντα στου άδοξουs ποιητές των αιώνων...
μπαλάντα στου άδοξουs ποιητές των αιώνων...μπαλάντα στου άδοξουs ποιητές των αιώνων...
μπαλάντα στου άδοξουs ποιητές των αιώνων...
Sofia Despotidou
 
Στάσεις ζωής σε ποιητικά κείμενα - Γ΄ Γυμνασίου Kωστής παλαμάς (Υπεύθυνη καθη...
Στάσεις ζωής σε ποιητικά κείμενα - Γ΄ Γυμνασίου Kωστής παλαμάς (Υπεύθυνη καθη...Στάσεις ζωής σε ποιητικά κείμενα - Γ΄ Γυμνασίου Kωστής παλαμάς (Υπεύθυνη καθη...
Στάσεις ζωής σε ποιητικά κείμενα - Γ΄ Γυμνασίου Kωστής παλαμάς (Υπεύθυνη καθη...
Εύα Ζαρκογιάννη
 
ο ταϋγετος στην ποίηση του βρεττάκου αργειτάκου αγγελική
ο ταϋγετος στην ποίηση του βρεττάκου αργειτάκου αγγελικήο ταϋγετος στην ποίηση του βρεττάκου αργειτάκου αγγελική
ο ταϋγετος στην ποίηση του βρεττάκου αργειτάκου αγγελική
Ελένη Ξ
 
ο σχολικός ρίτσος
ο σχολικός ρίτσοςο σχολικός ρίτσος
ο σχολικός ρίτσος
swtia
 
ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ
ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ
ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ
Μaria Demirakou
 
κ. καρυωτάκης
κ. καρυωτάκηςκ. καρυωτάκης
κ. καρυωτάκης
persitsa
 
στα χτήματα βαδίσαμε όλη μέρα... ολο το υλικο
στα χτήματα βαδίσαμε όλη μέρα...  ολο το υλικοστα χτήματα βαδίσαμε όλη μέρα...  ολο το υλικο
στα χτήματα βαδίσαμε όλη μέρα... ολο το υλικο
Eleni Kots
 

Similar to Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ - ΠΟΙΗΣΗ (20)

Παρουσίαση-κριτική, Φύλλο εργασίας
Παρουσίαση-κριτική, Φύλλο εργασίαςΠαρουσίαση-κριτική, Φύλλο εργασίας
Παρουσίαση-κριτική, Φύλλο εργασίας
 
Vera dakanali παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση
Vera dakanali παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίησηVera dakanali παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση
Vera dakanali παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση
 
Κ. Καρυωτάκης, Μπαλάντα στους άδοξους ποιητές των αιώνων
Κ. Καρυωτάκης, Μπαλάντα στους άδοξους ποιητές των αιώνωνΚ. Καρυωτάκης, Μπαλάντα στους άδοξους ποιητές των αιώνων
Κ. Καρυωτάκης, Μπαλάντα στους άδοξους ποιητές των αιώνων
 
Γιάννης Ρίτσος Ο τόπος μας, Εργασίες μαθητών
Γιάννης Ρίτσος Ο τόπος μας, Εργασίες μαθητώνΓιάννης Ρίτσος Ο τόπος μας, Εργασίες μαθητών
Γιάννης Ρίτσος Ο τόπος μας, Εργασίες μαθητών
 
μπαλάντα στου άδοξουs ποιητές των αιώνων...
μπαλάντα στου άδοξουs ποιητές των αιώνων...μπαλάντα στου άδοξουs ποιητές των αιώνων...
μπαλάντα στου άδοξουs ποιητές των αιώνων...
 
Στάσεις ζωής σε ποιητικά κείμενα - Γ΄ Γυμνασίου Kωστής παλαμάς (Υπεύθυνη καθη...
Στάσεις ζωής σε ποιητικά κείμενα - Γ΄ Γυμνασίου Kωστής παλαμάς (Υπεύθυνη καθη...Στάσεις ζωής σε ποιητικά κείμενα - Γ΄ Γυμνασίου Kωστής παλαμάς (Υπεύθυνη καθη...
Στάσεις ζωής σε ποιητικά κείμενα - Γ΄ Γυμνασίου Kωστής παλαμάς (Υπεύθυνη καθη...
 
ο ταϋγετος στην ποίηση του βρεττάκου αργειτάκου αγγελική
ο ταϋγετος στην ποίηση του βρεττάκου αργειτάκου αγγελικήο ταϋγετος στην ποίηση του βρεττάκου αργειτάκου αγγελική
ο ταϋγετος στην ποίηση του βρεττάκου αργειτάκου αγγελική
 
Σελιδες του Γιωργου Ιωαννου
Σελιδες του Γιωργου ΙωαννουΣελιδες του Γιωργου Ιωαννου
Σελιδες του Γιωργου Ιωαννου
 
ο σχολικός ρίτσος
ο σχολικός ρίτσοςο σχολικός ρίτσος
ο σχολικός ρίτσος
 
ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ
ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ
ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ
 
Ο τόπος μας του Γιάννη Ρίτσου, Εργασίες μαθητών
Ο τόπος μας του Γιάννη Ρίτσου, Εργασίες μαθητώνΟ τόπος μας του Γιάννη Ρίτσου, Εργασίες μαθητών
Ο τόπος μας του Γιάννη Ρίτσου, Εργασίες μαθητών
 
Όσο μπορεις
Όσο μπορειςΌσο μπορεις
Όσο μπορεις
 
Τρελη Ροδιά - Οδυσσεας Ελύτης
Τρελη Ροδιά - Οδυσσεας ΕλύτηςΤρελη Ροδιά - Οδυσσεας Ελύτης
Τρελη Ροδιά - Οδυσσεας Ελύτης
 
σικελιανός, πνευματικο εμβατηριο (Α1 Λ Αιγινίου Πιερίας: ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ,...
σικελιανός, πνευματικο εμβατηριο (Α1 Λ Αιγινίου Πιερίας: ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ,...σικελιανός, πνευματικο εμβατηριο (Α1 Λ Αιγινίου Πιερίας: ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ,...
σικελιανός, πνευματικο εμβατηριο (Α1 Λ Αιγινίου Πιερίας: ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ,...
 
Kαβάφης: O Δαρείος
Kαβάφης: O ΔαρείοςKαβάφης: O Δαρείος
Kαβάφης: O Δαρείος
 
αξιον εστι ελυτης
αξιον εστι ελυτηςαξιον εστι ελυτης
αξιον εστι ελυτης
 
κ. καρυωτάκης
κ. καρυωτάκηςκ. καρυωτάκης
κ. καρυωτάκης
 
στα χτήματα βαδίσαμε όλη μέρα... ολο το υλικο
στα χτήματα βαδίσαμε όλη μέρα...  ολο το υλικοστα χτήματα βαδίσαμε όλη μέρα...  ολο το υλικο
στα χτήματα βαδίσαμε όλη μέρα... ολο το υλικο
 
Tίτος Πατρίκιος
Tίτος ΠατρίκιοςTίτος Πατρίκιος
Tίτος Πατρίκιος
 
ο ελεγκτής
ο ελεγκτήςο ελεγκτής
ο ελεγκτής
 

More from Georgia Sofi

More from Georgia Sofi (20)

ομιλος1.pptx
ομιλος1.pptxομιλος1.pptx
ομιλος1.pptx
 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 
Οδύσσεια ραψ δία ε 165-310
Οδύσσεια ραψ δία ε 165-310Οδύσσεια ραψ δία ε 165-310
Οδύσσεια ραψ δία ε 165-310
 
Θρησκευτική μεταρρύθμιση
Θρησκευτική μεταρρύθμισηΘρησκευτική μεταρρύθμιση
Θρησκευτική μεταρρύθμιση
 
αναγεννηση και ανθρωπισμος
αναγεννηση και ανθρωπισμοςαναγεννηση και ανθρωπισμος
αναγεννηση και ανθρωπισμος
 
μεγαλες ανακαλυψεις
μεγαλες ανακαλυψειςμεγαλες ανακαλυψεις
μεγαλες ανακαλυψεις
 
ισλαμ
ισλαμισλαμ
ισλαμ
 
αναγέννηση
αναγέννησηαναγέννηση
αναγέννηση
 
αναγεννηση και ανθρωπισμοσ
αναγεννηση και ανθρωπισμοσ αναγεννηση και ανθρωπισμοσ
αναγεννηση και ανθρωπισμοσ
 
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
 
αραβικος πολιτισμος
αραβικος πολιτισμοςαραβικος πολιτισμος
αραβικος πολιτισμος
 
Σταυροφορίες
ΣταυροφορίεςΣταυροφορίες
Σταυροφορίες
 
Βυζαντινός πολιτισμός
Βυζαντινός πολιτισμόςΒυζαντινός πολιτισμός
Βυζαντινός πολιτισμός
 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
 
Σταυροφορίες
ΣταυροφορίεςΣταυροφορίες
Σταυροφορίες
 
EIKONOMAXIA
EIKONOMAXIAEIKONOMAXIA
EIKONOMAXIA
 
Σταυροφορίες
ΣταυροφορίεςΣταυροφορίες
Σταυροφορίες
 
ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
 
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
 
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
 

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
 
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
 
YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024
 
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxΕξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
 
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docxΝιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
 
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdf
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdfΘέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdf
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdf
 
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdfΆλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
 
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf
 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
 
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptxΚαρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
 
YlhArxaiwnB-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhArxaiwnB-both-2324.pdf. 56thJHS of AthensYlhArxaiwnB-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhArxaiwnB-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
 
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
 
Οι μαθητές της Ε΄ ενδιαφέρονται για το περιβάλλον... στα Αγγλικά!.pptx
Οι μαθητές της Ε΄ ενδιαφέρονται για το περιβάλλον... στα Αγγλικά!.pptxΟι μαθητές της Ε΄ ενδιαφέρονται για το περιβάλλον... στα Αγγλικά!.pptx
Οι μαθητές της Ε΄ ενδιαφέρονται για το περιβάλλον... στα Αγγλικά!.pptx
 
YlhBiologyC-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhBiologyC-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024YlhBiologyC-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhBiologyC-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
 
YlhPhysicsB-2324. SchoolYear: 2023-2024
YlhPhysicsB-2324. SchoolYear: 2023-2024YlhPhysicsB-2324. SchoolYear: 2023-2024
YlhPhysicsB-2324. SchoolYear: 2023-2024
 
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdfΤσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
 
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptxΜαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
 
YlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of AthensYlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of Athens
 
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxΕλένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
 
Πανελλήνιες 2024: Τα περσινά θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και οι απαντήσεις
Πανελλήνιες 2024: Τα περσινά θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και οι απαντήσειςΠανελλήνιες 2024: Τα περσινά θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και οι απαντήσεις
Πανελλήνιες 2024: Τα περσινά θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και οι απαντήσεις
 

Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ - ΠΟΙΗΣΗ

 • 1. Η γενιά του Τριάντα Ποίηση Τι ονομάζουμε«λογοτεχνικήγενιά»; ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Ποια η διαφορά απότη«λογοτεχνικήσχολή»; ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Ποιες άλλεςλογοτεχνικέςγενιέςγνωρίζετε; ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Οι μελετητές έγραψαν για σχετικά....  Με τον όρο ‘γενιάτουΤριάντα’ εννοούμεστη λογοτεχνία,κατάτρόπο γενικό καισυμβατικό,τους νέουςσυγγραφείςπουεμφανίστηκαν μέσαστηδεκαετία 1930 με 1940. (M.Vitti)  μια καινούργια ομάδα νέων (εκείνη που ο Θεοτοκάς πρώτος ονόμασε «γενεά του 1930») έκανε, σύμφωνα με τον Ελύτη,«την εμφάνισήτης γεμάτητόλμη,αξιοπρέπεια,ενημέρωσηκαιπολιτισμό» γιανα εκτοπίσει —κάπως πρόωρα— στο παρελθόν τους «νέους του 1920» με την επιβολή του δικού της ισχυρού μύθου. […]οι τυχοδιώκτες της ψυχής και του πνεύματος» και, συγχρόνως, «οι νέοι διανοούμενοι, ανεκδήλωτοι ακόμα και άγνωστοι, που θα αναλάβουν αύριο την πνευματική καθοδήγηση του Ελληνισμού» και θα προωθήσουν «μια ελληνική πνευματική αναγέννηση». […]  Με το 1935, φτάνουμεστον πιο σημαντικό χρόνο τηςνέας ποίησης. Είναι μια χρονιά δημιουργική, μια χρονιά θεμελιωμάτων, μια χρονιά-μήτρα. Τον Γενάρη του 1935, πρωτοεκδίδεται το περιοδικό Τα Νέα Γράμματα, που σε λίγο θα αποβεί το κύριο όργανο της νέας ποίησης, ο καθρέφτης όλων των νεωτέρων τάσεων, ο κριτικόςαπολογητήςκαιο ενισχυτής κάθε πραγματικά νέας ποιητικής προσπάθειας. Το Μάρτη του ίδιου χρόνου, κυκλοφορούν δυο από τα πιο βασικά έργα της νεώτερηςποίησης,το ΜυθιστόρηματουΓιώργουΣεφέρη,που μ’ αυτό ο ποιητής της Στροφήςθα μας παρουσιαστείπερπατώντας σταθερά στουςκαινούριουςποιητικούς δρόμους, και η κλασική πλέον Υψικάμινος του Ανδρέα Εμπειρίκου, το βιβλίο με το οποίο έκαμε ο υπερρεαλισμός την επίσημη και την υπεύθυνη εμφάνισή του στην Ελλάδα. Και το Νοέμβριο του 1935, από τις σελίδες των Νέων Γραμμάτων θα πρωτοεμφανιστεί ο Οδυσσέας Ελύτης, ένας από τους πιο δυνατούς μοχλούς της νέας ποίησης, η σημαντικότερη ποιητική μορφή έπειτα και μαζί με τον Σεφέρη.  […] η οργάνωση του ποιήματος με νέες αρχές καταρρίπτει την έννοια της αρμονίας όπως είχε εννοηθεί στα πλαίσια της συνθετικής αστικής σκέψης ως συνύπαρξη του ωραίου με το αληθινό σύμφωνα με τους κανόνες. Τη θέση της τακτικήςοργάνωσηςτουποιήματοςμέσω τηςτήρησης των μετρικών νόμων καταλαμβάνει πλέον η παραδοξότητα του ελεύθερου στίχου. (Β. Ρούσσου)  Στον εθισμό στον χωρίς μέτρο στίχο θα πρέπει να είχαν συντελέσει και πολυάριθμες μεταφράσεις έμμετρων ή σε ελευθερωμένο στίχο ξένων ποιημάτων, που μεταγράφονται με τη μορφή του ελεύθερου στίχου στα ελληνικά από τα τέλη του περασμένου αιώνα ως το 1930. […] (Α. Κατσίγιαννη)  ο ελεύθερος στίχος εκφράζει ένα εντελώς νέο ποιητικό περιεχόμενο και μια νέα αντίληψη για τη φύση και τη λειτουργία του ποιητικού λόγου. Ο ελευθερωμένος στίχος, παρά τη μορφική ανανέωση που επιφέρει, στην πραγματικότητασυνδέεταιμεμια παραδοσιακή ποιητική αντίληψη, αυτή του τραγουδιού-ποιήματος, από την οποία απομακρύνεται οριστικά ο ελεύθερος στίχος. (Γ. Παρίσης)
 • 2. Κυκλώστε τα χαρακτηριστικά της Γενιάς του Τριάντα (στην ποίηση) Μοντερνισμός Παραδοσιακός στίχος Παρνασσισμός Σκοτεινότητα νοήματος Ελευθερωμένος στίχος Ελληνικότητα Ηθογραφία Νατουραλισμός Συναισθηματική αλληλουχία Νεοτερικότητα Ελεύθερος στίχος Υπαινικτικές παραπομπές Αναγνώριση Υπερρεαλισμός Τα «μέλη» της Γενιάς (αντιστοιχίστε τις φωτογραφίες με τα ονόματα) Γ. Σεφέρης Οδ. Ελύτης Γ. Ρίτσος Αν. Εμπειρίκος Ν. Εγγονόπουλος Τ. Παπατσώνης Ν. Καββαδίας Τα ποιήματα Γ. Σεφέρη, «Επί Ασπαλάθων» (σελ. βιβλίου 213) "μυθική μέθοδος": σημαίνει τον αδιάκοπο παραλληρισμό σύγχρονου και αρχαίου κόσμου α) ως πλαίσιο οργάνωσης και β) ως αντίθεση προς το διαλυμένο, ιστορικό παρόν. Αποτέλεσμα: καταργούνται πλαίσια, τόσο στα πρόσωπα (μυθικά/ιστορικά) όσο και στον χρόνο (παρελθόν/παρόν ==> "χρονικός συνταυτισμός"). Πώς συνδέεταιτο ποίημα με την ιστορική εποχήπου γράφτηκε; ____________________________________ ____________________________________________________________________________________ Αντιστοιχίστε τους στίχους με τις πιθανές ερμηνείες 1. «ήταν ωραίο το Σούνιο...» 2. «τη μέρα εκείνη του Ευαγγελισμού» 3. «τι μπορεί να μου θύμισε τον Αρδιαίο» 4. «Απόμακρα οι αρχαίες κολώνες, χορδές μιας άρπας που αντηχούν ακόμα» 5. «τον έσυραν παράμερα, τον καταξέσκισαν» 6. «έτσι στον κάτω κόσμο πλέρωσε τα κρίματά του... ο πανάθλιος Τύραννος» i. ένταση της οργής ii. επαναστατική διάθεση iii. μυθική μέθοδος iv. προειδοποίηση προς τους δικτάτορες v. μυθική μέθοδος
 • 3. Οδ. Ελύτη, «[Στα χτήματα βασίσαμε όλη μέρα...]» σελ. βιβλ. 250 Ποίηση αισιόδοξη, φωτεινή, εφηβική, όπου το Αιγαίο έχει κεντρική θέση. Περισσότερο αισιόδοξος και φωτεινός χωρίς να του λείπει ο προβληματισμός. Επηρεάστηκε καθοριστικά από τον υπερρεαλισμό. Έχει την ικανότητα να δίνει στις υπερρεαλιστικές εικόνες δομή τάξη και λογική. Υπερρεαλισμός: ψυχικός αυτοματισμός που εκφράζει την πραγματική λειτουργία της σκέψης, της απαλλαγμένης από λογική και προκαταλήψεις αισθητικές ή ηθικές. Δεν αρνείται την πραγματικότητα, αντίθετα την διευρύνει και την εμβαθύνει με το να συναιρεί συνειδητό με ασύνειδο κόσμο. Εντοπίστε τις υπερρεαλιστικές εικόνες του ποιήματος στ. ............ ................................................................................................................................................................................................................... στ. ........... ................................................................................................................................................................................................................... στ. ........... ................................................................................................................................................................................................................... στ. ........... ................................................................................................................................................................................................................... Οδ. Ελύτη, «Η τρελή ροδιά» (σελ. βιβλίου 248) Τι δηλώνει η επιλογήρηματικούπροσώπου;............................................................................................... Φράσειςπου παραπέμπουνστοελληνικότοπίο: ............................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................ ........ Φράσειςπου δηλώνουναισιόδοξονόημα: ............................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... Ανδ. Εμπειρίκου, «Υψικάμινος» (απόσπασμα) Επίσημος εκπρόσωπος του υπερρεαλισμού, πρώτος που χρησιμοποίησε την αυτόματη γραφή δίνοντας έναν πλούτο από εικόνες μέσα από τους χώρους του υποσυνείδητου. Ποίησ η που δεν έχει ρυθμό και μέτρο, γλώσσα που περιέχει άφθονες λέξεις από την καθαρεύουσα και ην επιστημονική ορολογία. Σκοπός της ζωής μας δεν είναι η χαμέρπεια*. Υπάρχουν απειράκις ωραιότερα πράγματα και απ' αυτήν την αγαλματώδη παρουσία του περασμένου έπους. Σκοπός της ζωής μας είναι η αγάπη. Σκοπός της ζωής μας είναι η ατελεύτητη μάζα* μας. Σκοπός της ζωής μας είναι η λυσιτελής* παραδοχή της ζωής μας και της καθεμιάς ευχής εν παντί τόπω εις πάσαν στιγμήν εις κάθε ένθερμον αναμόχλευσιν* των υπαρχόντων. Σκοπός της ζωής μας είναι το σεσημασμένον δέρας* της υπάρξεώς μας. *χαμέρπεια: ευτέλεια, μικροί και ασήμαντοι στόχοι (όπως τα ερπετά χάμω στη γη) *ατελεύτητη μάζα: αιώνια ύλη *λυσιτελής: ωφέλιμη, χρήσιμη *αναμόχλευσις: ανακίνηση *σεσημασμένον δέρας: δέρμα που φέρει επάνω του αποτυπώματα Με ποια κριτήρια το κείμενο αυτό θεωρείται ποίημα;
 • 4. Γ. Σαραντάρης, «Δεν είμαστε ποιητές σημαίνει...» , σελ. 232 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ Νικηφόρος Βρεττάκος (1912-1991) Αν δε μου ’δινες την ποίηση Κύριε Αν δε μου 'δίνες την ποίηση, Κύριε, δε θα 'χα τίποτα για να ζήσω αυτά τα χωράφια δε θα 'ταν δικά μου. Ενώ τώρα ευτύχησα να 'χω μηλιές, να πετάξουνε κλώνους οι πέτρες μου, να γιομίσουνε οι φούχτες μου ήλιο, η έρημος μου λαό, τα περιβόλια μου αηδόνια. Λοιπόν πώς σου φαίνονται; Είδες τα στάχυα μου, Κύριε; Είδες τ' αμπέλια μου; είδες τι όμορφα που πέφτει το φως στις γαλήνιες κοιλάδες μου; Κι έχω ακόμη καιρό! Δεν ξεχέρσωσα όλο το χώρο μου, Κύριε. Μ' ανασκάφτει ο πόνος μου κι ο κλήρος μου μεγαλώνει. Ασωτεύω το γέλιο μου σαν ψωμί που μοιράζεται Ωστόσο Δεν ξοδεύω τον ήλιο σου άδικα. Δεν πετώ ούτε ψίχουλο απ' ό,τι μου δίνεις γιατί σκέφτομαι την ερμιά και τις κατεβασιές του χειμώνα. Γιατί θα 'ρθει το βράδυ μου. Γιατί φτάνει όπου να 'ναι το βράδυ μου, Κύριε, και πρέπει να 'χω κάμει πριν φύγω την καλύβα μου εκκλησιά για τους τσοπάνηδες της αγάπης. Γ. Ρίτσος, «Ο τόπος μας» (σελ. βιβλίου 236) Πολυγραφότερος, πολύστιχα ποιήματα γεμάτα εικόνες, εξαιρετικούς εκφραστικούς τρόπους, με συχνά πολιτικοκοινωνικό περιεχόμενο. Απευθύνεται στον απλό αναγνώστη, γλώσσα καθημερινή, διαρκής πειραματισμός με νέες φόρμες ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ