SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
κεφ. Β΄ Από τον 19ο στον 20ο αι. (1871-1914)
Νεότερη Ιστορία – Γ΄ Λυκείου Σελίδα 1
Β1. Η ακμή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας
 Τα αίτια της αποικιοκρατίας
1. αναζήτηση αγορών και πηγών πρώτων υλών
2. ακλόνητη πίστη στην ανωτερότητα του δυτικού πολιτισμού
3. πίστη στο χρέος της εξαγωγής θεσμών, αξιών και φιλανθρωπίας
ΧΩΡΕΣ: Ισπανία, Πορτογαλία, Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία, Αμερική, Ασία
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΙΚΙΩΝ:
1. εγκατάσταση εποίκων από τις μητροπόλεις
2. οι κοινότητες των εποίκων πυρήνας της εν γένει ζωής των αποικιών
 Αποικιοκρατία και ιμπεριαλισμός
 Ιμπεριαλισμός (νέα αποικιοκρατία)
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΜΟΡΦΗ
1. έγινε εγκαθίδρυση από χώρες Ευρώπης και ΗΠΑ σε υπανάπτυκτες οικονομικά και
ανίσχυρες στρατιωτικά χώρες (Αφρική, Ασία, Ειρηνικός)
2. εξαναγκασμός ή χρήση βίας για τα οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα των
μητροπολιτικών χωρών
 Αποικιοκρατία και εθνικισμός
 Εθνική επιδίωξη με λαϊκή υποστήριξη η απόκτηση αποικιών
 Οι αποικίες στον υπανάπτυκτο κόσμο επιβράβευση της εθνικής ισχύος
 Σύνδεση με τις ιδεολογίες του εθνικισμού, του μεσσιανισμού και της «εθνικής
αποστολής»
 Νέες αποικίες: Αίγυπτος, Σουδάν, Νότια Αφρική (Αγγλία) κ.λπ.
 Εξάπλωση ΗΠΑ και Ιαπωνίας στην ανατολική Ασία, Ρωσίας σε Καύκασο, κεντρική
Ασία και Σιβηρία
 Η επιβολή της Δύσης στον υπόλοιπο κόσμο
 δημιουργία νέων θεσμών διακυβέρνησης από τους Άγγλους αποικιοκράτες σε
βορειοανατολική και νότια Αφρική και Ινδία
 Λιγότερο ανθεκτικοί οι θεσμοί των Γάλλων, Γερμανών και Βέλγων αποικιοκρατών 
μετά την ανεξαρτησία, προβληματικά εθνικά κράτη χωρίς συνοχή, εμφύλιοι πόλεμοι
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. επιβολή του δυτικού πολιτισμού στον υπόλοιπο κόσμο
2. οι πρώτες ύλες και οι παραγωγικές δυνατότητες των αποικιών εξυπηρετούν και τις
μητροπόλεις
3. εξάρθρωση παραδοσιακών κοινωνικών δομών χωρίς δημιουργία νέων βιώσιμων
4. εξάλειψη θανατηφόρων επιδημιών, δουλείας κ.ά.
ΟΡΙΣΜΟΙ
 Μεσσιανισμός : η εναπόθεση των ελπίδων για διέξοδο από μια κρίση στη σωτήρια
δράση υποτιθέμενης χαρισματικής προσωπικότητας (μεσσίας).
 Βρετανική Κοινοπολιτεία (ίδρυση 1926) : εθελοντική ένωση 53 ανεξάρτητων κρατών,
πρώην αποικιών της Βρετανικής Αυτοκρατορίας με κοινή γλώσσα εργασίας την αγγλική.
κεφ. Β΄ Από τον 19ο στον 20ο αι. (1871-1914)
Νεότερη Ιστορία – Γ΄ Λυκείου Σελίδα 2
Β3. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμός της
Ελλάδας
— Παράγοντες που επιβράδυναν τον εκσυγχρονισμό των θεσμών
— Αξιολόγηση προσπαθειών Τρικούπηγια ανασυγκρότηση της Ελλάδας
— Μεταρρυθμιστικό – εκσυγχρονιστικό έργο Βενιζέλου
 Η πρώτη 50ετία του δημόσιου βίου
— Τα περισσότερα μέρη(Ήπειρος,Μακεδονία,Κρήτη,νησιά Αιγαίου) παρέμεναν «αλύτρωτα»
— διαιώνισητου παλιάςμορφήςδιακυβέρνησηςπαρά τοφιλελεύθεροπολίτευμα (1844,
1864)
— χώρα αγροτικήμεαργούςρυθμούςανάπτυξης
— αξιόλογηανάπτυξητωνΕλλήνων της Διασποράς
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ
1. τεταμένεςδιεθνείςσχέσειςτηςΕλλάδας
2. πολιτικήαστάθεια
3. ανασφάλεια στηνύπαιθρο
4. χαμηλή πίστητης χώρας διεθνώς
Εκσυγχρονισμός:
i. δημιουργία ισχυρούστρατούκαιπολεμικούναυτικού
ii. ανάπτυξηοδικούσιδηροδρομικούδικτύου
iii. ταχυδρομικόκαιτηλεγραφικόδίκτυο
iv. νέεςκαλλιεργητικέςμέθοδοι
v. εμπέδωσητάξηςκαι ασφάλειας
vi. ασφάλεια στιςμετακινήσειςκαιτιςμεταφορές
vii. ανάπτυξηπιστωτικούσυστήματος –διεθνούςπίστης
 Προϋποθέσεις για εκσυγχρονισμό
 οικονομικοίπόροι
 ορθολογικήδιαχείρισηπόρων
 εξυπηρέτησηεθνικώνπροτεραιοτήτων
 ορθολογικόςπροσδιορισμόςεθνικών συμφερόντων
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
1. περιορισμένοι πόροι από εθνικά έσοδα
2. μη ορθολογική κατανομή των πόρων
3. τα εθνικά συμφέροντα (ασφάλεια, κυριαρχία, ευημερία, ευνομία, προαγωγή πολιτισμού)
δεν εξυπηρετούνταν από την εθνική πολιτική
4. κυρίαρχη προτεραιότητα η απελευθέρωση των «αλύτρωτων»
5. υποστηρικτέςτουαλυτρωτισμούδυναμικοίπολιτικοί,εξαρτούσαν τον εκσυγχρονισμό από
την ενσωμάτωση των αλύτρωτων ιστορικών χώρων
6. σφοδρήεπιτιμητικήστάσηαπότους εκσυγχρονιστές,έμμεσηπροβολήτουεκσυγχρονισμού
 Χ. Τρικούπης: εκσυγχρονιστικές προσπάθειες
 δεκαετία 1880: πρώτες προσπάθειεςεκσυγχρονισμούκαιανάπτυξης
 προώθησηαπό ΧαρίλαοΤρικούπηπρογράμματος μεταρρυθμίσεων καιδημοσίων έργων
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣΤΡΙΚΟΥΠΗ
1. διεύρυνση εκλογικής περιφέρειας από την επαρχιακή σε νομαρχιακή
2. μείωση στο ήμισυ του αριθμού των βουλευτών
κεφ. Β΄ Από τον 19ο στον 20ο αι. (1871-1914)
Νεότερη Ιστορία – Γ΄ Λυκείου Σελίδα 3
3. αλλαγές στα Σώματα ασφαλείας (προσλήψεις, προαγωγές, κανονισμοί)
4. αναδιοργάνωση στρατού και στόλου (στρ. ειδικοί από Γαλλία, Αυστρία)
5. περιορισμός εκλογής αξιωματικών ως βουλευτών
6. αύξηση αριθμού σχολείων και μαθητών
7. εκσυγχρονισμός προγράμματος δημόσιου σχολείου
8. αναμόρφωση σχολικών βιβλίων
9. ίδρυση τεχνικών σχολών
10. ευνόησε τη βιομηχανική ανάπτυξη
11. δραστική επέκταση σιδηροδρόμων – οδικού δικτύου
ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
 προσπάθεια για προσέλκυσητουπαροικιακούκεφαλαίου
 σύναψηδανείων
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ1893:πτώχευση– παραίτησηΤρικούπη
 Κίνημα στο Γουδή – Ελευθέριος Βενιζέλος
Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
 1909:πρόσκλησηαπότον ΣτρατιωτικόΣύνδεσμο(κίνημα στο Γουδή) να έλθει από την Κρήτη
ως εκπρόσωπός του
 ανέλαβε την πολιτική ηγεσία του τόπου, εντολή να προωθήσει ευρύτατες συνταγματικές και
διοικητικές μεταρρυθμίσεις
 ευρεία μεταρρύθμιση του Συντάγματος του 1864  Σύνταγμα 1911
ΑΛΛΑΓΕΣ
1. μείωση πλειοψηφίας των βουλευτών στο 1/3 για επίσπευση του νομοθετικού έργου
2. δυνατότητα απαλλοτρίωσης περιουσιακών στοιχείων για το «συμφέρον του δημοσίου»
3. συνταγματική καθιέρωση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων
4. εκσυγχρονισμός στρατού και στόλου (ειδικοί από Γαλλία-Αγγλία)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:ισχυρήώθησητης Ελλάδας
Β4. Εθνικά κινήματα στη νοτιοανατολική Ευρώπη
— Ο Μακεδονικός Αγώνας και τα αίτιά του
— Το κίνημα των Νεότουρκων – ομοιότητες με το κίνημα στο Γουδή
 Γεωγραφικός χώρος – ιστορικά στερεότυπα
Βαλκάνια: στερεοτυπικά περιοχήαστάθειαςκαισυγκρούσεων
Το εθνικόκίνημα των Ελλήνωνπρότυπογια τους λαούςτης ΝοτιοαναταολικήςΕυρώπης
Ανάλογα εθνικά κινήματα,οράματαγια τομέλλον, καθορισμόςιστορικήςταυτότητας
 Σέρβοι
 δεσμοίμε την αυτοκρατορία τωνΑψβούργων
 ΒασικόςεθνικόςαντίπαλοςοιΟθωμανοίκαιοι Αυστριακοί
 Ομοεθνείςόλοιοι Νοτιοσλάβοι
 1801-Συνθήκη Βερολίνου1878 (ανεξαρτησία Σέρβων):επιδιώξειςεναντίον των Οθωμανών
 1878-1914: εναντίονΑυστρίαςγια απελευθέρωσηνοτιοσλάβων έκρηξηΑ΄ΠΠ
 Βούλγαροι
 Υποστήριξη των Πανσλαβιστών της Ρωσίας  1870 αναγνώριση από το Σουλτάνο της
Βουλγαρικής Εξαρχίας
κεφ. Β΄ Από τον 19ο στον 20ο αι. (1871-1914)
Νεότερη Ιστορία – Γ΄ Λυκείου Σελίδα 4
 Ρήξη με Πατριαρχείο και Έλληνες στη διεκδίκηση των μητροπόλεων Μακεδονίας-Θράκης και
των αντίστοιχων περιοχών
 1878 – Συνθήκη Αγίου Στεφάνου: εξασφάλιση με τη βοήθεια της Ρωσίας της «Μεγάλης
Βουλγαρίας»
 Οξύς ανταγωνισμός με Σερβία-Ελλάδα
 Προσπάθεια Βουλγαρίας να ελέγξει ιερείς – δασκάλους στο χώρο της Μακεδονίας
 Ένοπλες αντάρτικες ομάδες από Ελλάδα και Βουλγαρία
ΜακεδονικόςΑγώνας(1904-1908): σκληρόςπόλεμος Ελλήνων καιΒουλγάρων ανταρτών μεταξύ
τους καιεναντίοντωνΤούρκων.Συμμετοχήνέων απόόλη την Ελλάδα.ΠαύλοςΜελάςκαικαπετάν
Κώτας:Μακεδονομάχοιήρωες
 Βουλγαρία: Γκότσε Ντέλτσεφ, Γιάννε Σαντάνσκυ (ήρωες για τους Βουλγάρους)
ΤΕΛΟΣ ΑΓΩΝΑ:
1. κίνημα Νεότουρκων(1908) – υπόσχεση για ισονομεία καιισοπολιτεία
2. Α΄Βαλκανικός(1912): Έλληνες-Βούλγαροισύμμαχοιεναντίον των Τούρκων
 Μολδαβοί – Βλάχοι (Ρουμάνοι)
 Εθνικόκίνημα κατά ΟθωμανώνκαιΕλλήνων διοικητών
 Κριμαϊκόςπόλεμος(1853-1856) – ΣυνθήκηΠαρισίων (1856): ένωση των δύο ηγεμονιών σε
ενιαίοκράτος(1861)
 υποστήριξηκυρίωςαπό τηΓαλλία
 1878: ανεξαρτησία Ρουμανίας
Αλβανία
 το τελευταίο εθνικό κίνημα στα Βαλκάνια
 Θεωρούσαν προγόνους τους τους Ιλλυρίους – εξισλαμίστηκαν τον 17ο
αι.
 Αλβανοί λόγιοι σπούδαζαν στα ιταλικά πανεπιστήμια
 Η Ιταλία προστάτιδα των συμφερόντων τους
 Οθωμανοί Τούρκοι
 Ανέπτυξανεθνικόκίνημα μεμεγάληκαθυστέρηση
 Στόχοςη πρόληψητουπεραιτέρωακρωτηριασμούτηςΑυτοκρατορίας
 ΑντίδρασηστιςεπεμβάσειςτωνΜ.Δυνάμεων
 Ρήξημε το καθεστώςτουΣουλτάνου
 Νεοτουρκικόκίνημα 1908: υπόσχεταισεόλους τους λαούςισονομία,ισοπολιτεία,
μεταρρυθμίσεις
 Στόχοςο εκτουρκισμόςτηςαυτοκρατορίας
 Εθνοκάθαρσηκατάτηδιάρκεια των Βαλκανικών καιτουΑ΄Παγκοσμίου
ΟΡΙΣΜΟΙ
 Πανσλαβισμός : πνευματική & πολιτική κίνηση του 19ου
αι. και των αρχών του 20ου
αι.
στηριγμένη στην κοινή ιστορική κληρονομιά των Σλάβων· αποσκοπούσε στη συνένωση όλων
των σλαβικών λαών των Βαλκανίων, υπό την αιγίδα της Ρωσίας, και μέσω αυτής στην
πραγματοποίηση του ρωσικού ονείρου για διέξοδο στη Μεσόγειο.
 Εξαρχία : η ανεξάρτητη Βουλγαρική Εκκλησία, που ιδρύθηκε το 1870, όταν αποσπάστηκε
από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
 Νεότουρκοι : νεαροί αξιωματικοί του σουλτανικού στρατού, καλλιεργημένοι και με
ευρωπαϊκή στρατιωτική παιδεία. Στα τέλη του 19ου
αι. δημιούργησαν την οργάνωση «Ένωση
και Πρόοδος» με σκοπό την επιβολή μεταρρυθμιστικού προγράμματος στην οθωμανική
κοινωνία.
κεφ. Β΄ Από τον 19ο στον 20ο αι. (1871-1914)
Νεότερη Ιστορία – Γ΄ Λυκείου Σελίδα 5
 Εθνοκάθαρση : συστηματική φυσική και άλλου είδους εξόντωση εθνοτήτων από την
πολιτικά κυρίαρχη εθνότητα ενός κράτους (βλ. γενοκτονίες Αρμενίων, Ποντίων).
Β5. Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913)
— Α΄ και Β΄ Βαλκανικός
— αίτια που οδήγησαν στον Β΄ Βαλκανικό πόλεμο
— Συνθήκη Βουκουρεστίου
 Α΄ Βαλκανικός Πολέμος
 Οκτώβριος1912: Σύμμαχοι: Ελλάδα-Σερβία-Μαυροβούνιο-Βουλγαρία εναντίον Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας
 ΑΦΟΡΜΗ: Μαυροβούνιο25 Σεπτ./8Οκτ.1912 απαίτησηγια ευνοϊκήσυνοριακήρύθμιση 
απόρριψηαπόΠύλη  κήρυξηπολέμου
 ΤελεσίγραφοαπόΒουλγαρία,γενίκευσητηςσύγκρουσης
 Αποφασιστικέςνίκεςτωνσυμμάχων εναντίον τηςΟθ.Αυτοκρατορίας
 Συνθήκη Λονδίνου:17/30 Μαΐου 1913
1. παραχώρησητωνεδαφώνδυτικά τηςγραμμήςΑίνου-Μηδείας(εκτόςΑλβανίας) στους
Συμμάχους
2. παραίτησητουΣουλτάνου απότα δικαιώματά τουστην Κρήτη
3. Οι Μ. Δυνάμειςθα αποφάσιζανγια τα σύνορα τηςΑλβανίαςκαιγια την τύχητων νησιών
του Αιγαίου
4. δενοριζότανηκατανομήτωνεδαφών στα βαλκανικάκράτη
5. δενόριζε τηντύχη των Δωδεκανήσων πουείχαν καταλάβειοιΙταλοί
 Διαφωνίες μεταξύ των Συμμάχων
 28 Φεβρ./13 Μαρτ. 1912: Σερβία-Βουλγαρία υπογράφουν μονομερή συνθήκη συμμαχίας,
χωρίς τη συμμετοχή της Ελλάδας
 Η προέλαση του ελληνικού στρατού στα εδάφη της Μακδονίας ήταν ανησυχητική για Σερβία
και Βουλγαρία  φόβος για την τύχη της Θεσσαλονίκης
 27 Οκτ.1912: παράδοσητηςΘεσσαλονίκηςαπότον ΤούρκοιδιοικητήΧασάν Ταχσίν πασά στον
αρχιστράτηγο και διάδοχο Κωνσταντίνο  αποσοβείται ο κίνδυνος βουλγαρικής κατάκτησης
 22 Φεβρ. /7 Μαρτ. 1913: παράδοση Ιωαννίνων στην Ελλάδα, Αδριανούπολη σε Βουλγαρία,
Σκοδρα (Απρ.) σε Σερβία
 ΑπαίτησηΒουλγαρίαςνα διατηρήσει τα εδάφη σύμφωνα με τη συμφωνία της 28ης
Φεβρ. 1912
 18 Μαΐ/1 Ιουν. 1913: ελληνοσερβική συμμαχία
1. αμοιβαίες εγγυήσεις ότι θα κρατήσουν οριστικά τις εδαφικές κτήσεις τους
2. αμυντική βοήθεια σε περίπτωση επίθεσης από τρίτη χώρα
3. δεκαετούς ισχύος και μυστική
 Β΄ Βαλκανικός – Συνθήκη Βουκουρεστίου
 Επεισόδια μεταξύΒουλγαρίας,Ελλάδας,ΣερβίαςστηΝιγρίτα καιστηΓευγελή
 Ιουν. – Ιουλ.1913: κορύφωσηεχθροπραξιών
 Ήττα βουλγαρικώνδυνάμεωνσεόλα τα πεδία των μαχών
 Επίθεση προςΒουλγαρία απόΡουμανία καιΤουρκία
 ΣυνθήκηΒουκουρεστίου:28 Ιουλ./10Αυγ.1913
1. περιοχήΚαβάλαςαποδόθηκεστην Ελλάδα
2. Σερβία,Ρουμανία:πήραν όσα βουλγαρικά εδάφηείχαν καταλάβει
κεφ. Β΄ Από τον 19ο στον 20ο αι. (1871-1914)
Νεότερη Ιστορία – Γ΄ Λυκείου Σελίδα 6
Θρησκευτικά καιεκπαιδευτικά προνόμια απόΒενιζέλοστουςΒλάχουςτηςΗπείρου καιτης
Μακεδονίαςμεπίεση της Ρουμανίας,δυνατότηταεπιχορήγησηςαπότορουμανικόκράτος 
προβλήματα στιςσχέσειςΕλλάδας- Ρουμανίαςαργότερα

More Related Content

What's hot

Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Kvarnalis75
 
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 184318. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843Kvarnalis75
 
ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Georgia Sofi
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 31 Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α‘ Παγκόσμιου πολέμου
ΕΝΟΤΗΤΑ 31 Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α‘ Παγκόσμιου πολέμουΕΝΟΤΗΤΑ 31 Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α‘ Παγκόσμιου πολέμου
ΕΝΟΤΗΤΑ 31 Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α‘ Παγκόσμιου πολέμουKvarnalis75
 
Προσπαθειες για τον εκσυγχρονισμο της ελλαδας
Προσπαθειες για τον εκσυγχρονισμο της ελλαδαςΠροσπαθειες για τον εκσυγχρονισμο της ελλαδας
Προσπαθειες για τον εκσυγχρονισμο της ελλαδαςFlora Vivalamusica
 
4. Η επανάσταση του Θερίσου (1905)
4. Η επανάσταση του Θερίσου (1905)4. Η επανάσταση του Θερίσου (1905)
4. Η επανάσταση του Θερίσου (1905)Kvarnalis75
 
2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την ΕπανάστασηKvarnalis75
 
7. η φιλική εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιε...
7. η φιλική εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιε...7. η φιλική εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιε...
7. η φιλική εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιε...prasino
 
1. Η εποχή του Διαφωτισμού
1. Η εποχή του Διαφωτισμού1. Η εποχή του Διαφωτισμού
1. Η εποχή του ΔιαφωτισμούKvarnalis75
 
ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑAlexandra Gerakini
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 38. Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)
ΕΝΟΤΗΤΑ 38. Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)ΕΝΟΤΗΤΑ 38. Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)
ΕΝΟΤΗΤΑ 38. Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)Kvarnalis75
 
42. Πολιτικές διαστάσεις της κρίσης
42. Πολιτικές διαστάσεις της κρίσης42. Πολιτικές διαστάσεις της κρίσης
42. Πολιτικές διαστάσεις της κρίσηςKvarnalis75
 
Λυσίου Υπέρ Μαντιθέου 4-8, Εργασίες μαθητών
Λυσίου Υπέρ Μαντιθέου 4-8, Εργασίες μαθητώνΛυσίου Υπέρ Μαντιθέου 4-8, Εργασίες μαθητών
Λυσίου Υπέρ Μαντιθέου 4-8, Εργασίες μαθητώνΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 30 Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέμους
ΕΝΟΤΗΤΑ 30 Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέμουςΕΝΟΤΗΤΑ 30 Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέμους
ΕΝΟΤΗΤΑ 30 Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέμουςKvarnalis75
 
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ " ΕΛΛΗΝΙΚΑ"
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ " ΕΛΛΗΝΙΚΑ"ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ " ΕΛΛΗΝΙΚΑ"
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ " ΕΛΛΗΝΙΚΑ"smarkan73
 
10. Η πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος
10. Η πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος10. Η πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος
10. Η πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός ΈλεγχοςKvarnalis75
 
12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής κοινωνίας
12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής κοινωνίας12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής κοινωνίας
12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής κοινωνίαςKvarnalis75
 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ (1830-1881)
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ (1830-1881)ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ (1830-1881)
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ (1830-1881)Kostas Vakouftsis
 

What's hot (20)

Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
 
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 184318. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843
 
ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 31 Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α‘ Παγκόσμιου πολέμου
ΕΝΟΤΗΤΑ 31 Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α‘ Παγκόσμιου πολέμουΕΝΟΤΗΤΑ 31 Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α‘ Παγκόσμιου πολέμου
ΕΝΟΤΗΤΑ 31 Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α‘ Παγκόσμιου πολέμου
 
Προσπαθειες για τον εκσυγχρονισμο της ελλαδας
Προσπαθειες για τον εκσυγχρονισμο της ελλαδαςΠροσπαθειες για τον εκσυγχρονισμο της ελλαδας
Προσπαθειες για τον εκσυγχρονισμο της ελλαδας
 
4. Η επανάσταση του Θερίσου (1905)
4. Η επανάσταση του Θερίσου (1905)4. Η επανάσταση του Θερίσου (1905)
4. Η επανάσταση του Θερίσου (1905)
 
2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
 
7. η φιλική εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιε...
7. η φιλική εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιε...7. η φιλική εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιε...
7. η φιλική εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιε...
 
1. Η εποχή του Διαφωτισμού
1. Η εποχή του Διαφωτισμού1. Η εποχή του Διαφωτισμού
1. Η εποχή του Διαφωτισμού
 
ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 38. Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)
ΕΝΟΤΗΤΑ 38. Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)ΕΝΟΤΗΤΑ 38. Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)
ΕΝΟΤΗΤΑ 38. Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)
 
42. Πολιτικές διαστάσεις της κρίσης
42. Πολιτικές διαστάσεις της κρίσης42. Πολιτικές διαστάσεις της κρίσης
42. Πολιτικές διαστάσεις της κρίσης
 
Ενότητα 20, Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)
Ενότητα 20, Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)Ενότητα 20, Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)
Ενότητα 20, Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)
 
Λυσίου Υπέρ Μαντιθέου 4-8, Εργασίες μαθητών
Λυσίου Υπέρ Μαντιθέου 4-8, Εργασίες μαθητώνΛυσίου Υπέρ Μαντιθέου 4-8, Εργασίες μαθητών
Λυσίου Υπέρ Μαντιθέου 4-8, Εργασίες μαθητών
 
η αμερικανικη επανασταση
η αμερικανικη επαναστασηη αμερικανικη επανασταση
η αμερικανικη επανασταση
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 30 Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέμους
ΕΝΟΤΗΤΑ 30 Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέμουςΕΝΟΤΗΤΑ 30 Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέμους
ΕΝΟΤΗΤΑ 30 Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέμους
 
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ " ΕΛΛΗΝΙΚΑ"
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ " ΕΛΛΗΝΙΚΑ"ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ " ΕΛΛΗΝΙΚΑ"
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ " ΕΛΛΗΝΙΚΑ"
 
10. Η πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος
10. Η πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος10. Η πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος
10. Η πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος
 
12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής κοινωνίας
12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής κοινωνίας12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής κοινωνίας
12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής κοινωνίας
 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ (1830-1881)
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ (1830-1881)ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ (1830-1881)
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ (1830-1881)
 

Similar to ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Από τον 19ο στον 20ο αιώνα (1871 – 1914)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Από τον 19ο στον 20ο αιώνα (1871 – 1914) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Από τον 19ο στον 20ο αιώνα (1871 – 1914)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Από τον 19ο στον 20ο αιώνα (1871 – 1914) Maria Marselou
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (2015-2016)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (2015-2016)ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (2015-2016)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (2015-2016)Georgia Sofi
 
κεφ.2 6η ενοτητα - τα επαναστατικα κινηματα των ετων 1820-1821 στην ευρωπη
κεφ.2 6η ενοτητα - τα επαναστατικα κινηματα των ετων 1820-1821 στην ευρωπηκεφ.2 6η ενοτητα - τα επαναστατικα κινηματα των ετων 1820-1821 στην ευρωπη
κεφ.2 6η ενοτητα - τα επαναστατικα κινηματα των ετων 1820-1821 στην ευρωπηΜαρία Φωτιάδου
 
Αποικιοκρατία και αποικιακοί ανταγωνισμοί (15ος-20ος αι.)
Αποικιοκρατία και αποικιακοί ανταγωνισμοί (15ος-20ος αι.)Αποικιοκρατία και αποικιακοί ανταγωνισμοί (15ος-20ος αι.)
Αποικιοκρατία και αποικιακοί ανταγωνισμοί (15ος-20ος αι.)dromeas
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Τα επαναστατικά κινήματα των ετών 1820-1821 στην Ευρώπη
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Τα επαναστατικά κινήματα των ετών 1820-1821 στην ΕυρώπηΕΝΟΤΗΤΑ 6 Τα επαναστατικά κινήματα των ετών 1820-1821 στην Ευρώπη
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Τα επαναστατικά κινήματα των ετών 1820-1821 στην ΕυρώπηNasia Fatsi
 
Κατερίνα Τζάμου φιλόλογος
Κατερίνα Τζάμου φιλόλογοςΚατερίνα Τζάμου φιλόλογος
Κατερίνα Τζάμου φιλόλογοςKaterina Tzamou
 
Η Ελλάδα από το 1830 ως το 1881.pptx
Η Ελλάδα από το 1830 ως το 1881.pptxΗ Ελλάδα από το 1830 ως το 1881.pptx
Η Ελλάδα από το 1830 ως το 1881.pptxVassiliki Yiannou
 
Eλληνική Επανάσταση και Ευρώπη
Eλληνική Επανάσταση και ΕυρώπηEλληνική Επανάσταση και Ευρώπη
Eλληνική Επανάσταση και Ευρώπηskoubaflos
 
ενοτητα 5η ο ελληνισμός 18ο -19ο
ενοτητα 5η ο ελληνισμός 18ο -19οενοτητα 5η ο ελληνισμός 18ο -19ο
ενοτητα 5η ο ελληνισμός 18ο -19οntinakatirtzi
 
0 ελληνισμος απο τα μεσα του 18ου αι. εως τις αρχες του 19ου αι.
0 ελληνισμος απο τα μεσα του 18ου αι. εως τις αρχες του 19ου αι.0 ελληνισμος απο τα μεσα του 18ου αι. εως τις αρχες του 19ου αι.
0 ελληνισμος απο τα μεσα του 18ου αι. εως τις αρχες του 19ου αι.Χρύσα Παπακωνσταντίνου
 
σημειώσεις ενότητας 9
σημειώσεις ενότητας 9σημειώσεις ενότητας 9
σημειώσεις ενότητας 9Marina Mnasonos
 
Η ελληνική επανάσταση του 1821.pptx
Η ελληνική επανάσταση του 1821.pptxΗ ελληνική επανάσταση του 1821.pptx
Η ελληνική επανάσταση του 1821.pptxVassiliki Yiannou
 
19. Όθων 1843 έως 1862
19. Όθων 1843 έως 186219. Όθων 1843 έως 1862
19. Όθων 1843 έως 1862Dionysia Nima
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 17 Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1828-1831). Η ΟΛΟΚΛΗΡ...
ΕΝΟΤΗΤΑ 17 Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1828-1831). Η ΟΛΟΚΛΗΡ...ΕΝΟΤΗΤΑ 17 Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1828-1831). Η ΟΛΟΚΛΗΡ...
ΕΝΟΤΗΤΑ 17 Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1828-1831). Η ΟΛΟΚΛΗΡ...Nasia Fatsi
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄Georgia Sofi
 
Από την 3η Σεπτεμβρίου έως την έξωση του Όθωνα
Από την 3η Σεπτεμβρίου έως την έξωση του ΌθωναΑπό την 3η Σεπτεμβρίου έως την έξωση του Όθωνα
Από την 3η Σεπτεμβρίου έως την έξωση του ΌθωναThan Kioufe
 
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.Alexandra Gerakini
 

Similar to ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ (20)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Από τον 19ο στον 20ο αιώνα (1871 – 1914)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Από τον 19ο στον 20ο αιώνα (1871 – 1914) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Από τον 19ο στον 20ο αιώνα (1871 – 1914)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Από τον 19ο στον 20ο αιώνα (1871 – 1914)
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (2015-2016)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (2015-2016)ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (2015-2016)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (2015-2016)
 
κεφ.2 6η ενοτητα - τα επαναστατικα κινηματα των ετων 1820-1821 στην ευρωπη
κεφ.2 6η ενοτητα - τα επαναστατικα κινηματα των ετων 1820-1821 στην ευρωπηκεφ.2 6η ενοτητα - τα επαναστατικα κινηματα των ετων 1820-1821 στην ευρωπη
κεφ.2 6η ενοτητα - τα επαναστατικα κινηματα των ετων 1820-1821 στην ευρωπη
 
Η έξωση όθωνα
Η έξωση όθωναΗ έξωση όθωνα
Η έξωση όθωνα
 
Αποικιοκρατία και αποικιακοί ανταγωνισμοί (15ος-20ος αι.)
Αποικιοκρατία και αποικιακοί ανταγωνισμοί (15ος-20ος αι.)Αποικιοκρατία και αποικιακοί ανταγωνισμοί (15ος-20ος αι.)
Αποικιοκρατία και αποικιακοί ανταγωνισμοί (15ος-20ος αι.)
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Τα επαναστατικά κινήματα των ετών 1820-1821 στην Ευρώπη
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Τα επαναστατικά κινήματα των ετών 1820-1821 στην ΕυρώπηΕΝΟΤΗΤΑ 6 Τα επαναστατικά κινήματα των ετών 1820-1821 στην Ευρώπη
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Τα επαναστατικά κινήματα των ετών 1820-1821 στην Ευρώπη
 
Κατερίνα Τζάμου φιλόλογος
Κατερίνα Τζάμου φιλόλογοςΚατερίνα Τζάμου φιλόλογος
Κατερίνα Τζάμου φιλόλογος
 
Η Ελλάδα από το 1830 ως το 1881.pptx
Η Ελλάδα από το 1830 ως το 1881.pptxΗ Ελλάδα από το 1830 ως το 1881.pptx
Η Ελλάδα από το 1830 ως το 1881.pptx
 
Eλληνική Επανάσταση και Ευρώπη
Eλληνική Επανάσταση και ΕυρώπηEλληνική Επανάσταση και Ευρώπη
Eλληνική Επανάσταση και Ευρώπη
 
ενοτητα 5η ο ελληνισμός 18ο -19ο
ενοτητα 5η ο ελληνισμός 18ο -19οενοτητα 5η ο ελληνισμός 18ο -19ο
ενοτητα 5η ο ελληνισμός 18ο -19ο
 
0 ελληνισμος απο τα μεσα του 18ου αι. εως τις αρχες του 19ου αι.
0 ελληνισμος απο τα μεσα του 18ου αι. εως τις αρχες του 19ου αι.0 ελληνισμος απο τα μεσα του 18ου αι. εως τις αρχες του 19ου αι.
0 ελληνισμος απο τα μεσα του 18ου αι. εως τις αρχες του 19ου αι.
 
σημειώσεις ενότητας 9
σημειώσεις ενότητας 9σημειώσεις ενότητας 9
σημειώσεις ενότητας 9
 
Η ελληνική επανάσταση του 1821.pptx
Η ελληνική επανάσταση του 1821.pptxΗ ελληνική επανάσταση του 1821.pptx
Η ελληνική επανάσταση του 1821.pptx
 
19. Όθων 1843 έως 1862
19. Όθων 1843 έως 186219. Όθων 1843 έως 1862
19. Όθων 1843 έως 1862
 
apo tin 3h septemvriou eos tin exosi tou othona
apo tin 3h septemvriou eos tin exosi tou othonaapo tin 3h septemvriou eos tin exosi tou othona
apo tin 3h septemvriou eos tin exosi tou othona
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 17 Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1828-1831). Η ΟΛΟΚΛΗΡ...
ΕΝΟΤΗΤΑ 17 Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1828-1831). Η ΟΛΟΚΛΗΡ...ΕΝΟΤΗΤΑ 17 Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1828-1831). Η ΟΛΟΚΛΗΡ...
ΕΝΟΤΗΤΑ 17 Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1828-1831). Η ΟΛΟΚΛΗΡ...
 
Επαναληπτικό μάθημα Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου. Ύλη Εξετάσεων. Κεφ 1-29.pdf
Επαναληπτικό μάθημα Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου. Ύλη Εξετάσεων. Κεφ 1-29.pdfΕπαναληπτικό μάθημα Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου. Ύλη Εξετάσεων. Κεφ 1-29.pdf
Επαναληπτικό μάθημα Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου. Ύλη Εξετάσεων. Κεφ 1-29.pdf
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
 
Από την 3η Σεπτεμβρίου έως την έξωση του Όθωνα
Από την 3η Σεπτεμβρίου έως την έξωση του ΌθωναΑπό την 3η Σεπτεμβρίου έως την έξωση του Όθωνα
Από την 3η Σεπτεμβρίου έως την έξωση του Όθωνα
 
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
 

More from Georgia Sofi

ομιλος1.pptx
ομιλος1.pptxομιλος1.pptx
ομιλος1.pptxGeorgia Sofi
 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟGeorgia Sofi
 
Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ - ΠΟΙΗΣΗ
Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ - ΠΟΙΗΣΗΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ - ΠΟΙΗΣΗ
Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ - ΠΟΙΗΣΗGeorgia Sofi
 
Οδύσσεια ραψ δία ε 165-310
Οδύσσεια ραψ δία ε 165-310Οδύσσεια ραψ δία ε 165-310
Οδύσσεια ραψ δία ε 165-310Georgia Sofi
 
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ"
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ"ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ"
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ"Georgia Sofi
 
ΣΕΦΕΡΗ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ"
ΣΕΦΕΡΗ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ"ΣΕΦΕΡΗ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ"
ΣΕΦΕΡΗ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ"Georgia Sofi
 
γεωργίου βιζυηνού, Μοσκώβ σελήμ
γεωργίου βιζυηνού, Μοσκώβ σελήμγεωργίου βιζυηνού, Μοσκώβ σελήμ
γεωργίου βιζυηνού, Μοσκώβ σελήμGeorgia Sofi
 
Θρησκευτική μεταρρύθμιση
Θρησκευτική μεταρρύθμισηΘρησκευτική μεταρρύθμιση
Θρησκευτική μεταρρύθμισηGeorgia Sofi
 
αναγεννηση και ανθρωπισμος
αναγεννηση και ανθρωπισμοςαναγεννηση και ανθρωπισμος
αναγεννηση και ανθρωπισμοςGeorgia Sofi
 
μεγαλες ανακαλυψεις
μεγαλες ανακαλυψειςμεγαλες ανακαλυψεις
μεγαλες ανακαλυψειςGeorgia Sofi
 
αναγέννηση
αναγέννησηαναγέννηση
αναγέννησηGeorgia Sofi
 
αναγεννηση και ανθρωπισμοσ
αναγεννηση και ανθρωπισμοσ αναγεννηση και ανθρωπισμοσ
αναγεννηση και ανθρωπισμοσ Georgia Sofi
 
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣGeorgia Sofi
 
αραβικος πολιτισμος
αραβικος πολιτισμοςαραβικος πολιτισμος
αραβικος πολιτισμοςGeorgia Sofi
 
Σταυροφορίες
ΣταυροφορίεςΣταυροφορίες
ΣταυροφορίεςGeorgia Sofi
 
Βυζαντινός πολιτισμός
Βυζαντινός πολιτισμόςΒυζαντινός πολιτισμός
Βυζαντινός πολιτισμόςGeorgia Sofi
 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣGeorgia Sofi
 
Σταυροφορίες
ΣταυροφορίεςΣταυροφορίες
ΣταυροφορίεςGeorgia Sofi
 

More from Georgia Sofi (20)

ομιλος1.pptx
ομιλος1.pptxομιλος1.pptx
ομιλος1.pptx
 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 
Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ - ΠΟΙΗΣΗ
Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ - ΠΟΙΗΣΗΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ - ΠΟΙΗΣΗ
Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ - ΠΟΙΗΣΗ
 
Οδύσσεια ραψ δία ε 165-310
Οδύσσεια ραψ δία ε 165-310Οδύσσεια ραψ δία ε 165-310
Οδύσσεια ραψ δία ε 165-310
 
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ"
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ"ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ"
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ"
 
ΣΕΦΕΡΗ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ"
ΣΕΦΕΡΗ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ"ΣΕΦΕΡΗ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ"
ΣΕΦΕΡΗ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ"
 
γεωργίου βιζυηνού, Μοσκώβ σελήμ
γεωργίου βιζυηνού, Μοσκώβ σελήμγεωργίου βιζυηνού, Μοσκώβ σελήμ
γεωργίου βιζυηνού, Μοσκώβ σελήμ
 
Θρησκευτική μεταρρύθμιση
Θρησκευτική μεταρρύθμισηΘρησκευτική μεταρρύθμιση
Θρησκευτική μεταρρύθμιση
 
αναγεννηση και ανθρωπισμος
αναγεννηση και ανθρωπισμοςαναγεννηση και ανθρωπισμος
αναγεννηση και ανθρωπισμος
 
μεγαλες ανακαλυψεις
μεγαλες ανακαλυψειςμεγαλες ανακαλυψεις
μεγαλες ανακαλυψεις
 
ισλαμ
ισλαμισλαμ
ισλαμ
 
αναγέννηση
αναγέννησηαναγέννηση
αναγέννηση
 
αναγεννηση και ανθρωπισμοσ
αναγεννηση και ανθρωπισμοσ αναγεννηση και ανθρωπισμοσ
αναγεννηση και ανθρωπισμοσ
 
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
 
αραβικος πολιτισμος
αραβικος πολιτισμοςαραβικος πολιτισμος
αραβικος πολιτισμος
 
Σταυροφορίες
ΣταυροφορίεςΣταυροφορίες
Σταυροφορίες
 
Βυζαντινός πολιτισμός
Βυζαντινός πολιτισμόςΒυζαντινός πολιτισμός
Βυζαντινός πολιτισμός
 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
 
Σταυροφορίες
ΣταυροφορίεςΣταυροφορίες
Σταυροφορίες
 
EIKONOMAXIA
EIKONOMAXIAEIKONOMAXIA
EIKONOMAXIA
 

Recently uploaded

Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptxΜάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptxLampriniMagaliou
 
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptxΚαρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptxLampriniMagaliou
 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)mary nastakou
 
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptxΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptxLampriniMagaliou
 
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptxGAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptxgogol1964
 
Πην. Δέλτα, Ο Τρελαντώνης_ Σούρας Αντώνης, βιβλιοπαρουσίαση Βιβλίου.pptx
Πην. Δέλτα, Ο Τρελαντώνης_ Σούρας Αντώνης, βιβλιοπαρουσίαση Βιβλίου.pptxΠην. Δέλτα, Ο Τρελαντώνης_ Σούρας Αντώνης, βιβλιοπαρουσίαση Βιβλίου.pptx
Πην. Δέλτα, Ο Τρελαντώνης_ Σούρας Αντώνης, βιβλιοπαρουσίαση Βιβλίου.pptxLampriniMagaliou
 
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdfΆλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdfLampriniMagaliou
 
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο ΚαβάλαςΣυμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας7gymnasiokavalas
 
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptxΜωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptxLampriniMagaliou
 
3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι Ανάργυροι
3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι Ανάργυροι3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι Ανάργυροι
3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι ΑνάργυροιSocratis Vasiopoulos
 
Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...
Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...
Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...LampriniMagaliou
 
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxΕξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxLampriniMagaliou
 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 

Recently uploaded (20)

Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptxΜάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
 
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptxΚαρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
 
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)
 
YlhBiologyC-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhBiologyC-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024YlhBiologyC-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhBiologyC-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
 
YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024
 
YlhChemistryC-2324.pdfSchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryC-2324.pdfSchoolYear: 2023-2024YlhChemistryC-2324.pdfSchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryC-2324.pdfSchoolYear: 2023-2024
 
YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
 
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptxΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
 
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptxGAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
 
Πην. Δέλτα, Ο Τρελαντώνης_ Σούρας Αντώνης, βιβλιοπαρουσίαση Βιβλίου.pptx
Πην. Δέλτα, Ο Τρελαντώνης_ Σούρας Αντώνης, βιβλιοπαρουσίαση Βιβλίου.pptxΠην. Δέλτα, Ο Τρελαντώνης_ Σούρας Αντώνης, βιβλιοπαρουσίαση Βιβλίου.pptx
Πην. Δέλτα, Ο Τρελαντώνης_ Σούρας Αντώνης, βιβλιοπαρουσίαση Βιβλίου.pptx
 
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdfΆλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
 
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο ΚαβάλαςΣυμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
 
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptxΜωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
 
3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι Ανάργυροι
3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι Ανάργυροι3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι Ανάργυροι
3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι Ανάργυροι
 
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
 
Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...
Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...
Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...
 
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxΕξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
 
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
 

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 • 1. κεφ. Β΄ Από τον 19ο στον 20ο αι. (1871-1914) Νεότερη Ιστορία – Γ΄ Λυκείου Σελίδα 1 Β1. Η ακμή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας  Τα αίτια της αποικιοκρατίας 1. αναζήτηση αγορών και πηγών πρώτων υλών 2. ακλόνητη πίστη στην ανωτερότητα του δυτικού πολιτισμού 3. πίστη στο χρέος της εξαγωγής θεσμών, αξιών και φιλανθρωπίας ΧΩΡΕΣ: Ισπανία, Πορτογαλία, Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία, Αμερική, Ασία ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΙΚΙΩΝ: 1. εγκατάσταση εποίκων από τις μητροπόλεις 2. οι κοινότητες των εποίκων πυρήνας της εν γένει ζωής των αποικιών  Αποικιοκρατία και ιμπεριαλισμός  Ιμπεριαλισμός (νέα αποικιοκρατία) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΜΟΡΦΗ 1. έγινε εγκαθίδρυση από χώρες Ευρώπης και ΗΠΑ σε υπανάπτυκτες οικονομικά και ανίσχυρες στρατιωτικά χώρες (Αφρική, Ασία, Ειρηνικός) 2. εξαναγκασμός ή χρήση βίας για τα οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα των μητροπολιτικών χωρών  Αποικιοκρατία και εθνικισμός  Εθνική επιδίωξη με λαϊκή υποστήριξη η απόκτηση αποικιών  Οι αποικίες στον υπανάπτυκτο κόσμο επιβράβευση της εθνικής ισχύος  Σύνδεση με τις ιδεολογίες του εθνικισμού, του μεσσιανισμού και της «εθνικής αποστολής»  Νέες αποικίες: Αίγυπτος, Σουδάν, Νότια Αφρική (Αγγλία) κ.λπ.  Εξάπλωση ΗΠΑ και Ιαπωνίας στην ανατολική Ασία, Ρωσίας σε Καύκασο, κεντρική Ασία και Σιβηρία  Η επιβολή της Δύσης στον υπόλοιπο κόσμο  δημιουργία νέων θεσμών διακυβέρνησης από τους Άγγλους αποικιοκράτες σε βορειοανατολική και νότια Αφρική και Ινδία  Λιγότερο ανθεκτικοί οι θεσμοί των Γάλλων, Γερμανών και Βέλγων αποικιοκρατών  μετά την ανεξαρτησία, προβληματικά εθνικά κράτη χωρίς συνοχή, εμφύλιοι πόλεμοι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. επιβολή του δυτικού πολιτισμού στον υπόλοιπο κόσμο 2. οι πρώτες ύλες και οι παραγωγικές δυνατότητες των αποικιών εξυπηρετούν και τις μητροπόλεις 3. εξάρθρωση παραδοσιακών κοινωνικών δομών χωρίς δημιουργία νέων βιώσιμων 4. εξάλειψη θανατηφόρων επιδημιών, δουλείας κ.ά. ΟΡΙΣΜΟΙ  Μεσσιανισμός : η εναπόθεση των ελπίδων για διέξοδο από μια κρίση στη σωτήρια δράση υποτιθέμενης χαρισματικής προσωπικότητας (μεσσίας).  Βρετανική Κοινοπολιτεία (ίδρυση 1926) : εθελοντική ένωση 53 ανεξάρτητων κρατών, πρώην αποικιών της Βρετανικής Αυτοκρατορίας με κοινή γλώσσα εργασίας την αγγλική.
 • 2. κεφ. Β΄ Από τον 19ο στον 20ο αι. (1871-1914) Νεότερη Ιστορία – Γ΄ Λυκείου Σελίδα 2 Β3. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμός της Ελλάδας — Παράγοντες που επιβράδυναν τον εκσυγχρονισμό των θεσμών — Αξιολόγηση προσπαθειών Τρικούπηγια ανασυγκρότηση της Ελλάδας — Μεταρρυθμιστικό – εκσυγχρονιστικό έργο Βενιζέλου  Η πρώτη 50ετία του δημόσιου βίου — Τα περισσότερα μέρη(Ήπειρος,Μακεδονία,Κρήτη,νησιά Αιγαίου) παρέμεναν «αλύτρωτα» — διαιώνισητου παλιάςμορφήςδιακυβέρνησηςπαρά τοφιλελεύθεροπολίτευμα (1844, 1864) — χώρα αγροτικήμεαργούςρυθμούςανάπτυξης — αξιόλογηανάπτυξητωνΕλλήνων της Διασποράς ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ 1. τεταμένεςδιεθνείςσχέσειςτηςΕλλάδας 2. πολιτικήαστάθεια 3. ανασφάλεια στηνύπαιθρο 4. χαμηλή πίστητης χώρας διεθνώς Εκσυγχρονισμός: i. δημιουργία ισχυρούστρατούκαιπολεμικούναυτικού ii. ανάπτυξηοδικούσιδηροδρομικούδικτύου iii. ταχυδρομικόκαιτηλεγραφικόδίκτυο iv. νέεςκαλλιεργητικέςμέθοδοι v. εμπέδωσητάξηςκαι ασφάλειας vi. ασφάλεια στιςμετακινήσειςκαιτιςμεταφορές vii. ανάπτυξηπιστωτικούσυστήματος –διεθνούςπίστης  Προϋποθέσεις για εκσυγχρονισμό  οικονομικοίπόροι  ορθολογικήδιαχείρισηπόρων  εξυπηρέτησηεθνικώνπροτεραιοτήτων  ορθολογικόςπροσδιορισμόςεθνικών συμφερόντων ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 1. περιορισμένοι πόροι από εθνικά έσοδα 2. μη ορθολογική κατανομή των πόρων 3. τα εθνικά συμφέροντα (ασφάλεια, κυριαρχία, ευημερία, ευνομία, προαγωγή πολιτισμού) δεν εξυπηρετούνταν από την εθνική πολιτική 4. κυρίαρχη προτεραιότητα η απελευθέρωση των «αλύτρωτων» 5. υποστηρικτέςτουαλυτρωτισμούδυναμικοίπολιτικοί,εξαρτούσαν τον εκσυγχρονισμό από την ενσωμάτωση των αλύτρωτων ιστορικών χώρων 6. σφοδρήεπιτιμητικήστάσηαπότους εκσυγχρονιστές,έμμεσηπροβολήτουεκσυγχρονισμού  Χ. Τρικούπης: εκσυγχρονιστικές προσπάθειες  δεκαετία 1880: πρώτες προσπάθειεςεκσυγχρονισμούκαιανάπτυξης  προώθησηαπό ΧαρίλαοΤρικούπηπρογράμματος μεταρρυθμίσεων καιδημοσίων έργων ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣΤΡΙΚΟΥΠΗ 1. διεύρυνση εκλογικής περιφέρειας από την επαρχιακή σε νομαρχιακή 2. μείωση στο ήμισυ του αριθμού των βουλευτών
 • 3. κεφ. Β΄ Από τον 19ο στον 20ο αι. (1871-1914) Νεότερη Ιστορία – Γ΄ Λυκείου Σελίδα 3 3. αλλαγές στα Σώματα ασφαλείας (προσλήψεις, προαγωγές, κανονισμοί) 4. αναδιοργάνωση στρατού και στόλου (στρ. ειδικοί από Γαλλία, Αυστρία) 5. περιορισμός εκλογής αξιωματικών ως βουλευτών 6. αύξηση αριθμού σχολείων και μαθητών 7. εκσυγχρονισμός προγράμματος δημόσιου σχολείου 8. αναμόρφωση σχολικών βιβλίων 9. ίδρυση τεχνικών σχολών 10. ευνόησε τη βιομηχανική ανάπτυξη 11. δραστική επέκταση σιδηροδρόμων – οδικού δικτύου ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  προσπάθεια για προσέλκυσητουπαροικιακούκεφαλαίου  σύναψηδανείων ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ1893:πτώχευση– παραίτησηΤρικούπη  Κίνημα στο Γουδή – Ελευθέριος Βενιζέλος Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ  1909:πρόσκλησηαπότον ΣτρατιωτικόΣύνδεσμο(κίνημα στο Γουδή) να έλθει από την Κρήτη ως εκπρόσωπός του  ανέλαβε την πολιτική ηγεσία του τόπου, εντολή να προωθήσει ευρύτατες συνταγματικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις  ευρεία μεταρρύθμιση του Συντάγματος του 1864  Σύνταγμα 1911 ΑΛΛΑΓΕΣ 1. μείωση πλειοψηφίας των βουλευτών στο 1/3 για επίσπευση του νομοθετικού έργου 2. δυνατότητα απαλλοτρίωσης περιουσιακών στοιχείων για το «συμφέρον του δημοσίου» 3. συνταγματική καθιέρωση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων 4. εκσυγχρονισμός στρατού και στόλου (ειδικοί από Γαλλία-Αγγλία) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:ισχυρήώθησητης Ελλάδας Β4. Εθνικά κινήματα στη νοτιοανατολική Ευρώπη — Ο Μακεδονικός Αγώνας και τα αίτιά του — Το κίνημα των Νεότουρκων – ομοιότητες με το κίνημα στο Γουδή  Γεωγραφικός χώρος – ιστορικά στερεότυπα Βαλκάνια: στερεοτυπικά περιοχήαστάθειαςκαισυγκρούσεων Το εθνικόκίνημα των Ελλήνωνπρότυπογια τους λαούςτης ΝοτιοαναταολικήςΕυρώπης Ανάλογα εθνικά κινήματα,οράματαγια τομέλλον, καθορισμόςιστορικήςταυτότητας  Σέρβοι  δεσμοίμε την αυτοκρατορία τωνΑψβούργων  ΒασικόςεθνικόςαντίπαλοςοιΟθωμανοίκαιοι Αυστριακοί  Ομοεθνείςόλοιοι Νοτιοσλάβοι  1801-Συνθήκη Βερολίνου1878 (ανεξαρτησία Σέρβων):επιδιώξειςεναντίον των Οθωμανών  1878-1914: εναντίονΑυστρίαςγια απελευθέρωσηνοτιοσλάβων έκρηξηΑ΄ΠΠ  Βούλγαροι  Υποστήριξη των Πανσλαβιστών της Ρωσίας  1870 αναγνώριση από το Σουλτάνο της Βουλγαρικής Εξαρχίας
 • 4. κεφ. Β΄ Από τον 19ο στον 20ο αι. (1871-1914) Νεότερη Ιστορία – Γ΄ Λυκείου Σελίδα 4  Ρήξη με Πατριαρχείο και Έλληνες στη διεκδίκηση των μητροπόλεων Μακεδονίας-Θράκης και των αντίστοιχων περιοχών  1878 – Συνθήκη Αγίου Στεφάνου: εξασφάλιση με τη βοήθεια της Ρωσίας της «Μεγάλης Βουλγαρίας»  Οξύς ανταγωνισμός με Σερβία-Ελλάδα  Προσπάθεια Βουλγαρίας να ελέγξει ιερείς – δασκάλους στο χώρο της Μακεδονίας  Ένοπλες αντάρτικες ομάδες από Ελλάδα και Βουλγαρία ΜακεδονικόςΑγώνας(1904-1908): σκληρόςπόλεμος Ελλήνων καιΒουλγάρων ανταρτών μεταξύ τους καιεναντίοντωνΤούρκων.Συμμετοχήνέων απόόλη την Ελλάδα.ΠαύλοςΜελάςκαικαπετάν Κώτας:Μακεδονομάχοιήρωες  Βουλγαρία: Γκότσε Ντέλτσεφ, Γιάννε Σαντάνσκυ (ήρωες για τους Βουλγάρους) ΤΕΛΟΣ ΑΓΩΝΑ: 1. κίνημα Νεότουρκων(1908) – υπόσχεση για ισονομεία καιισοπολιτεία 2. Α΄Βαλκανικός(1912): Έλληνες-Βούλγαροισύμμαχοιεναντίον των Τούρκων  Μολδαβοί – Βλάχοι (Ρουμάνοι)  Εθνικόκίνημα κατά ΟθωμανώνκαιΕλλήνων διοικητών  Κριμαϊκόςπόλεμος(1853-1856) – ΣυνθήκηΠαρισίων (1856): ένωση των δύο ηγεμονιών σε ενιαίοκράτος(1861)  υποστήριξηκυρίωςαπό τηΓαλλία  1878: ανεξαρτησία Ρουμανίας Αλβανία  το τελευταίο εθνικό κίνημα στα Βαλκάνια  Θεωρούσαν προγόνους τους τους Ιλλυρίους – εξισλαμίστηκαν τον 17ο αι.  Αλβανοί λόγιοι σπούδαζαν στα ιταλικά πανεπιστήμια  Η Ιταλία προστάτιδα των συμφερόντων τους  Οθωμανοί Τούρκοι  Ανέπτυξανεθνικόκίνημα μεμεγάληκαθυστέρηση  Στόχοςη πρόληψητουπεραιτέρωακρωτηριασμούτηςΑυτοκρατορίας  ΑντίδρασηστιςεπεμβάσειςτωνΜ.Δυνάμεων  Ρήξημε το καθεστώςτουΣουλτάνου  Νεοτουρκικόκίνημα 1908: υπόσχεταισεόλους τους λαούςισονομία,ισοπολιτεία, μεταρρυθμίσεις  Στόχοςο εκτουρκισμόςτηςαυτοκρατορίας  Εθνοκάθαρσηκατάτηδιάρκεια των Βαλκανικών καιτουΑ΄Παγκοσμίου ΟΡΙΣΜΟΙ  Πανσλαβισμός : πνευματική & πολιτική κίνηση του 19ου αι. και των αρχών του 20ου αι. στηριγμένη στην κοινή ιστορική κληρονομιά των Σλάβων· αποσκοπούσε στη συνένωση όλων των σλαβικών λαών των Βαλκανίων, υπό την αιγίδα της Ρωσίας, και μέσω αυτής στην πραγματοποίηση του ρωσικού ονείρου για διέξοδο στη Μεσόγειο.  Εξαρχία : η ανεξάρτητη Βουλγαρική Εκκλησία, που ιδρύθηκε το 1870, όταν αποσπάστηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.  Νεότουρκοι : νεαροί αξιωματικοί του σουλτανικού στρατού, καλλιεργημένοι και με ευρωπαϊκή στρατιωτική παιδεία. Στα τέλη του 19ου αι. δημιούργησαν την οργάνωση «Ένωση και Πρόοδος» με σκοπό την επιβολή μεταρρυθμιστικού προγράμματος στην οθωμανική κοινωνία.
 • 5. κεφ. Β΄ Από τον 19ο στον 20ο αι. (1871-1914) Νεότερη Ιστορία – Γ΄ Λυκείου Σελίδα 5  Εθνοκάθαρση : συστηματική φυσική και άλλου είδους εξόντωση εθνοτήτων από την πολιτικά κυρίαρχη εθνότητα ενός κράτους (βλ. γενοκτονίες Αρμενίων, Ποντίων). Β5. Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913) — Α΄ και Β΄ Βαλκανικός — αίτια που οδήγησαν στον Β΄ Βαλκανικό πόλεμο — Συνθήκη Βουκουρεστίου  Α΄ Βαλκανικός Πολέμος  Οκτώβριος1912: Σύμμαχοι: Ελλάδα-Σερβία-Μαυροβούνιο-Βουλγαρία εναντίον Οθωμανικής Αυτοκρατορίας  ΑΦΟΡΜΗ: Μαυροβούνιο25 Σεπτ./8Οκτ.1912 απαίτησηγια ευνοϊκήσυνοριακήρύθμιση  απόρριψηαπόΠύλη  κήρυξηπολέμου  ΤελεσίγραφοαπόΒουλγαρία,γενίκευσητηςσύγκρουσης  Αποφασιστικέςνίκεςτωνσυμμάχων εναντίον τηςΟθ.Αυτοκρατορίας  Συνθήκη Λονδίνου:17/30 Μαΐου 1913 1. παραχώρησητωνεδαφώνδυτικά τηςγραμμήςΑίνου-Μηδείας(εκτόςΑλβανίας) στους Συμμάχους 2. παραίτησητουΣουλτάνου απότα δικαιώματά τουστην Κρήτη 3. Οι Μ. Δυνάμειςθα αποφάσιζανγια τα σύνορα τηςΑλβανίαςκαιγια την τύχητων νησιών του Αιγαίου 4. δενοριζότανηκατανομήτωνεδαφών στα βαλκανικάκράτη 5. δενόριζε τηντύχη των Δωδεκανήσων πουείχαν καταλάβειοιΙταλοί  Διαφωνίες μεταξύ των Συμμάχων  28 Φεβρ./13 Μαρτ. 1912: Σερβία-Βουλγαρία υπογράφουν μονομερή συνθήκη συμμαχίας, χωρίς τη συμμετοχή της Ελλάδας  Η προέλαση του ελληνικού στρατού στα εδάφη της Μακδονίας ήταν ανησυχητική για Σερβία και Βουλγαρία  φόβος για την τύχη της Θεσσαλονίκης  27 Οκτ.1912: παράδοσητηςΘεσσαλονίκηςαπότον ΤούρκοιδιοικητήΧασάν Ταχσίν πασά στον αρχιστράτηγο και διάδοχο Κωνσταντίνο  αποσοβείται ο κίνδυνος βουλγαρικής κατάκτησης  22 Φεβρ. /7 Μαρτ. 1913: παράδοση Ιωαννίνων στην Ελλάδα, Αδριανούπολη σε Βουλγαρία, Σκοδρα (Απρ.) σε Σερβία  ΑπαίτησηΒουλγαρίαςνα διατηρήσει τα εδάφη σύμφωνα με τη συμφωνία της 28ης Φεβρ. 1912  18 Μαΐ/1 Ιουν. 1913: ελληνοσερβική συμμαχία 1. αμοιβαίες εγγυήσεις ότι θα κρατήσουν οριστικά τις εδαφικές κτήσεις τους 2. αμυντική βοήθεια σε περίπτωση επίθεσης από τρίτη χώρα 3. δεκαετούς ισχύος και μυστική  Β΄ Βαλκανικός – Συνθήκη Βουκουρεστίου  Επεισόδια μεταξύΒουλγαρίας,Ελλάδας,ΣερβίαςστηΝιγρίτα καιστηΓευγελή  Ιουν. – Ιουλ.1913: κορύφωσηεχθροπραξιών  Ήττα βουλγαρικώνδυνάμεωνσεόλα τα πεδία των μαχών  Επίθεση προςΒουλγαρία απόΡουμανία καιΤουρκία  ΣυνθήκηΒουκουρεστίου:28 Ιουλ./10Αυγ.1913 1. περιοχήΚαβάλαςαποδόθηκεστην Ελλάδα 2. Σερβία,Ρουμανία:πήραν όσα βουλγαρικά εδάφηείχαν καταλάβει
 • 6. κεφ. Β΄ Από τον 19ο στον 20ο αι. (1871-1914) Νεότερη Ιστορία – Γ΄ Λυκείου Σελίδα 6 Θρησκευτικά καιεκπαιδευτικά προνόμια απόΒενιζέλοστουςΒλάχουςτηςΗπείρου καιτης Μακεδονίαςμεπίεση της Ρουμανίας,δυνατότηταεπιχορήγησηςαπότορουμανικόκράτος  προβλήματα στιςσχέσειςΕλλάδας- Ρουμανίαςαργότερα