ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

415 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
415
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
40
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

 1. 1. ™”“™•ˆ‰“‰Œ‘Ž‹—”†¨‰†—Ž†Œ•‹—Ž‰™†˜Ÿ‘ Ž‰‘˜•“‰Ž”†¨‰™˜Ž‹—‰•‰™‘†— †’““ˆ‹—‹ ˜Ÿ‘†Œ‹˜Ÿ‘ —˜‹‘†•›††‰‹‘Ž‹ ˆ•††˜‰† †y¶­¨¢±¶
 2. 2. † • › †  “  ‰   ‹ ‘ ‰ —  — ˜ “ •  “ ˆ • † š “  Œ±¶­¶§¢§±¶´µ±²¢¤¬ †«¡¯¤
 3. 3. 2 “—Ÿ§¤´¾¯µ¤°ª³ ˆ¬¿²¦±³ˆ¬¤¯¯¬­½›±¶®±³š¬®½®±¦±³ ¨²‰¶¤¦¦¨®¢¤Œº—¤§Ÿ­ªš¬®½®±¦±³ ¤²¢¤Ž¤²±·¶®®Ÿ­ª —›Ÿ²µ¤®ªš¬®½®±¦±³† ¨²Šº¡”—›¤¯Ÿ­±¶š¬®½®±¦±³ —¶¯µ±¯¬´—½³ ‰›¬— ®¨¬¤ ¤²¢¤Ž¤²±·¶®®Ÿ­ª —›Ÿ²µ¤®ªš¬®½®±¦±³† RSULJKW
 4. 4. Ž ¯µ²±‰­›¤¬§¨¶µ¬­¡³}²¨¶¯¤³ †§²¬¤¯±¾†«¡¯¤ †›¤¦±²¨¾¨µ¤¬ª¤¯¤§ª—±´¢¨¶´ª¡¤¯¤µ¾›º´ª¡·ºµ±µ¾›ª´ª— ²±¶³¡½®±¶µ±¶ ›¤²½¯µ±³¥¬¥®¢±¶­¤«¿³­¤¬ª¸²ª´¬—±›±¢ª´ªµº¯¨²ºµ¡´¨º¯›±¶›¨²¬ ¸±¯µ¤¬´· ¤¶µ½´¨´¸±®¬­Ÿ¥±ª«¡—¤µ¤¡¦¬¤±›±¬±§¡›±µ¨Ÿ®®±´­±›½¸º²¢³µª¦²¤›µ¡Ÿ §¨¬¤µ±¶Ž ¯µ²±¶‰­›¤¬§¨¶µ¬­¡³}²¨¶¯¤³
 5. 5. 3 ”‰•‰›“‰‘† • ”²½®±¦±³ • ‰¬´¤¦º¦¬­½—ª—¨¢º—¤ Œ “ ™ Ž ™ ¨  ¨ ‹ — “  “ • “ ™ †    “ ™ —  “ — • ”†•†¨‰ˆ†˜†‰•Ÿ˜‹—‰Ÿ‘ ‰ ¬ ´ ¤ ¦ º ¦ ¡ ‹©º¡µ±¶ ˜± ²¦±µ±¶ ‰¯§¬¤· ²±¯µ¤­¤¬¬§ ¨³  «±§±³ ‹§±—¡µ±¶ ²¦±¶ “¸²½¯±³µª³´¾¯«¨´¡³µ±¶ ˆ®¿´´¤­¤¬¾·±³ Œ “ ™ Ž ™ ¨  ¨ “ ™  — ˜ “ •  †  ‡ ¬ ¥ ® ¢ ± Ž¨·Ÿ®¤¬¤ ›¨²¢®ª¹ª Ž¨·Ÿ®¤¬± Ž¨·Ÿ®¤¬± Ž¨·Ÿ®¤¬± Ž¨·Ÿ®¤¬± Ž¨·Ÿ®¤¬± Ž¨·Ÿ®¤¬± Ž¨·Ÿ®¤¬± Ž¨·Ÿ®¤¬± Ž¨·Ÿ®¤¬¤ Ž¨·Ÿ®¤¬± ‰²ºµ¡´¨¬³¦¬¤µª¦¨¯¬­¡«¨¿²ª´ªµ±¶±¶‡¬¥®¢±¶
 6. 6. 4 ‡ ¬ ¥ ® ¢ ± ¨±—¡­¤¬›¨²¬¨¸½—¨¯± Ž¨·Ÿ®¤¬± Ž¨·Ÿ®¤¬¤ Ž¨·Ÿ®¤¬± Ž¨·Ÿ®¤¬± Ž¨·Ÿ®¤¬¤ Ž¨·Ÿ®¤¬± Ž¨·Ÿ®¤¬¤ Ž¨·Ÿ®¤¬± Ž¨·Ÿ®¤¬¤ ‰²ºµ¡´¨¬³¦¬¤µª¦¨¯¬­¡«¨¿²ª´ªµ±¶±¶‡¬¥®¢±¶ ‡ ¬ ¥ ® ¢ ± Ž¨·Ÿ®¤¬± Ž¨·Ÿ®¤¬± Ž¨·Ÿ®¤¬± ‡ ¬ ¥ ® ¢ ± Ž¨·Ÿ®¤¬± Ž¨·Ÿ®¤¬¤ Ž¨·Ÿ®¤¬± Ž¨·Ÿ®¤¬± Ž¨·Ÿ®¤¬± Ž¨·Ÿ®¤¬± • —™‘Œ‰˜Ž‰— ¨‹“™•ˆŽ‰—‰•ˆ†—‰— • ”†•†¨‰ˆ†˜†Ž•˜‹•Ÿ‘†’““ˆ‹—‹— • ”†•†•˜‹† †™›±´µª²¬­µ¬­½¶®¬­½ ‡Ž¨¢—¨¯¤ • ‡‡“ˆ•†š† šºµ±¦²¤·¢¤¨°º·¾®®±¶ ¨¨­Ÿ§²¤¸—±—¶²¤­±¶´¿¯›±¶¨­§½«ª­¨—¨µŸµª¯¢­ªµº¯—¶²¤­±¶´¢º¯ ¨¯¤¯µ¢±¯µº¯†«ª¯¤¢º¯µ±›› ´µ±²¢¤µ±¶‰®®ª¯¬­±¾}«¯±¶³µˆ‰­§±µ¬­¡†«ª¯¿¯´
 7. 7. 5 ”•““ˆ“— ¨µ¤µ¨®¨¶µ¤¢¤¥¬¥®¢¤¤°¬±®½¦ª´ª³µº¯—¤«ªµ¿¯›±¶›²½­¨¬µ¤¬¯¤§ª —±´¬¨¶«±¾¯´µ¬³¤²¸ ³µ±¶±®±­®ª²¿¯¨µ¤¬—¬¤´ª—¤¯µ¬­¡›²±´›Ÿ«¨¬¤ µ±¶Ž ¯µ²±¶‰­›¤¬§¨¶µ¬­¡³}²¨¶¯¤³´µ½¸±³µª³±›±¢¤³¡µ¤¯ª¨­›½¯ª´ª­¤¬ §¬Ÿ§±´ª¯ º¯—¨«½§º¯¤°¬±®½¦ª´ª³µº¯—¤«ªµ¿¯µ±¶‰¯¬¤¢±¶¶­¨¢±¶—µ± ›®¤¢´¬½µª³¨­›±¯¡«ª­¤¯µ¤µ²¢¤µ¨®¨¶µ¤¢¤¸²½¯¬¤§¨­Ÿ§¨³¥¬¥®¢º¯›±¶­¤ ®¾›µ±¶¯µ±´¾¯±®±´¸¨§½¯µº¯—¤«ª—Ÿµº¯µ¤±›±¢¤§¬§Ÿ´­±¯µ¤¬´µ±¾ ­¨¬±˜¤¥¬¥®¢¤¤¶µŸ›¨²¬ ¸±¶¯±§ª¦¢¨³—¨«±§±®±¦¢¤³´¸¨µ¬­ ³—¨µª¯¤°¬±®½ ¦ª´ªµº¯—¤«ªµ¿¯›¤²¤§¨¢¦—¤µ¤¨²ºµ¡´¨º¯§¬¤·½²º¯µ¾›º¯¶›±§¨¢¦—¤µ¤ ¨°¨µ¤´µ¬­¿¯ §±­¬—¤´¬¿¯ « —¤µ¤ ´¶¯«¨µ¬­¿¯ §ª—¬±¶²¦¬­¿¯ ¨²¦¤´¬¿¯ ­¤¬ Ÿ®®¤¸²¡´¬—¤´µ±¬¸¨¢¤¦¬¤µ±¶³¨­›¤¬§¨¶µ¬­±¾³ ˜±  ¯µ¶›± ¤¶µ½ ¶®¬­½ ´¶¯±§¨¾µª­¨ ¤›½ µª¯ ›¤²¤¦º¦¡ ¤¯Ÿ®±¦±¶ ª®¨ ­µ²±¯¬­±¾¶®¬­±¾¤›½µª§ª—¬±¶²¦¢¤˜²Ÿ›¨©¤³Œ¨—Ÿµº¯­¤¬¤›½›±®¶Ÿ²¬« —¨³¨›¬—±²·ºµ¬­ ³§²¤´µª²¬½µªµ¨³´¸¨µ¬­ ³—¨µª¯¤°¬±®½¦ª´ªµº¯—¤«ªµ¿¯ ‹ ›¤²¤›Ÿ¯º ›²±´›Ÿ«¨¬¤ §¨¯ ¨¢¸¨ ´­±›½ ¯¤ ¨›¬¥Ÿ®¨¬  ¯¤ ´¶¦­¨­²¬— ¯± µ²½›±¤°¬±®½¦ª´ª³±¾µ¨¯¤¤¶°¡´¨¬µ±·½²µ±¨²¦¤´¢¤³§¬§¤´­½¯µº¯­¤¬§¬ §¤´­±— ¯º¯½›º³¬´¸¶²¢´µª­¤¯±²¬´— ¯±¬‰›¬§¢º°¨¯¤¨¯ª—¨²¿´¨¬µ±¶³­¤ «ª¦ªµ ³¦¬¤µ¬³´¾¦¸²±¯¨³¨°¨µ¤´µ¬­ ³—¨«½§±¶³¯¤µ±¶³§¿´¨¬›²¤­µ¬­Ÿ›¤ ²¤§¨¢¦—¤µ¤¨·¤²—±¦¡³µ±¶³¯¤µ±¶³›²±¥®ª—¤µ¢´¨¬¦¾²º¤›½µ¤« —¤µ¤¤¶ µŸ­¤¬¯¤µ±¶³›¤²Ÿ´¸¨¬¨²¨«¢´—¤µ¤¦¬¤¤¶µ±—½²·º´ª”¬´µ¨¾±¶—¨½µ¬—¨µ±  ²¦± —¤³ ´¶—¥Ÿ®¤—¨ ´µª §¬¨¾²¶¯´ª µª³ §¶¯¤µ½µªµ¤³ µº¯ §¬§¤´­½¯µº¯ ¯¤ ¨›¬® ¦±¶¯±¬¢§¬±¬µª— «±§±›±¶«¨º²±¾¯›¬±­¤µŸ®®ª®ª¦¬¤µª¯¤°¬±®½¦ª´ª µº¯—¤«ªµ¿¯µ±¶³­¤¬¥±ª«¡´¤—¨´µª¯¤¾°ª´ªµª³›¤¬§¤¦º¦¬­¡³µ±¶³¤¶µ± ¯±—¢¤³ ”¨›±¢«ª´¡—¤³¨¢¯¤¬›º³½®¤¤¶µŸŸ®®¤°¤¯µ±µ±›¢±´µ±¯µ±— ¤µª³¤ °¬±®½¦ª´ª³µº¯—¤«ªµ¿¯µ±¶‰¯¬¤¢±¶¶­¨¢±¶ ·¨²¤¯¯ ±›¯¨¾—¤­¤¬Ÿ²¸¬ ´¤¯ ¯¤ µ²±›±›±¬±¾¯ ´µ¤§¬¤­Ÿ °¨›¨²¤´— ¯¨³ ¤¯µ¬®¡¹¨¬³ ­¤¬ µ¤­µ¬­ ³ ›±¶ ­¶²¬Ÿ²¸ª´¤¯¨›¢›±®®Ÿ¸²½¯¬¤´µ±‰®®ª¯¬­½´¸±®¨¢±˜¤«¨µ¬­Ÿ´¸½®¬¤›±¶ ¨­·²Ÿ´µª­¤¯¤›½µ±´¾¯±®±´¸¨§½¯µº¯¨›¬´µª—±¯¬­¿¯­¤¬¨­›¤¬§¨¶µ¬­¿¯ ·±² º¯¦¬¤µ¤« —¤µ¤µº¯¨°¨µŸ´¨º¯µ±¶›¨²¤´— ¯±¶±¶¯¢±¶µ¤±›±¢¤§¬¤ —±²·¿«ª­¤¯—¨¥Ÿ´ªµ±›¯¨¾—¤­¤¬µª—¨«±§±®±¦¢¤µª³¤¯µ¢´µ±¬¸ª³¨²¦¤´¢¤³ µ±¶Ž‰‰¨›¬¥¨¥¤¬¿¯±¶¯½´¤›²±¤¯¤· ²«ª­¤¯
 8. 8. 6 ‹­²¬µ¬­¡›±¶¨¢¸¨¤²¸¬­Ÿ¤´­ª«¨¢¦¬¤µ± ²¦±—¤³›¨²¬±²¢©¨µ¤¬´¶¯¨¸¿³ ¨¯¿¤¶°Ÿ¯¨¬­¤«ª—¨²¬¯Ÿª¤›±§±¸¡µ±¶¤›½µª¯¨­›¤¬§¨¶µ¬­¡­±¬¯½µªµ¤­¤¬ ª¤¯¤¦¯¿²¬´¡µ±¶—·¤¶µ½´¶¯ ¥¤®¨¤´·¤®¿³­¤¬ª¥¨®µ¢º´ªµ±¶¶›±´µª²¬ ­µ¬­±¾¶®¬­±¾›±¶›¤²Ÿ¦¨µ¤¬¤›½µ±Ž‰‰ª±›±¢¤±·¨¢®¨µ¤¬—¨µ¤°¾Ÿ® ®º¯­¤¬´µ¬³›¤²¤µª²¡´¨¬³­¤¬¶›±§¨¢°¨¬³µº¯§¬§¤´­½¯µº¯´µ¤‰¯¬¤¢¤¾ ­¨¬¤‹´¶¯¨¬§ªµ±›±¢ª´ªµ ®±³µ±¶µ²½›±¶—¨µ±¯±›±¢±›² ›¨¬¯¤¸²ª´¬—± ›±¬¨¢µ¤¬µ±¶®¬­½¤¶µ½´µª§¬§¤­µ¬­¡›²Ÿ°ª­¤¬±›¨²¬±²¬´—½³µº¯´·¤®—Ÿ µº¯›±¶§¬¤›²Ÿ¸«ª­¤¯´µª¯¤²¸¡—ª¸¤¯¬­¡¤¯¤›¤²¤¦º¦¡›®¡«±¶³¨²ºµ¡ ´¨º¯¶› ²—¨µ²ª¤¾°ª´ªµª³¨²¦¤´¢¤³µº¯—¤«ªµ¿¯¤›±¶´¢¤¨¯¤®®¤­µ¬­¿¯ µ²½›º¯¤°¬±®½¦ª´ª³­µ®
 9. 9. ±§¡¦ª´¤¯´¨›±®¾«¨µ¬­Ÿ¤›±µ¨® ´—¤µ¤µ¤±›±¢¤ ½´±›¨²¯Ÿ±­¤¬²½³«¤¦¢¯±¯µ¤¬¨—·¤¯ ´µ¨²¤ ‹§¬¤›¢´µº´ª¤¶µ¡—¤³¨¯¬´¸¾¨¬¯¤´¶¯¨¸¢´±¶—¨µª¯›²±´›Ÿ«¨¬Ÿ—¤³­¤¬ ¯¤µª¯¨›¨­µ¨¢¯±¶—¨¨­›±¯¿¯µ¤³¤¯Ÿ®±¦±¶®¬­½­¤¬¦¬¤Ÿ®®¨³¨­›¤¬§¨¶µ¬­ ³ ¥¤«—¢§¨³¨·½´±¯¨°¤´·¤®¬´µ±¾¯±¬¤›¤²¤¢µªµ¨³±¬­±¯±—¬­ ³­¤¬®±¬› ³›²± ¼›±« ´¨¬³ ˜¨®¨¬¿¯±¯µ¤³ ¨›¬«¶—¿ ¯¤ ¨¶¸¤²¬´µ¡´º ½®±¶³ µ±¶³ ´¶¯¨²¦Ÿµ¨³ —±¶ ´µ± Ž ¯µ²±‰­›¤¬§¨¶µ¬­¡³}²¨¶¯¤³±¬±›±¢±¬¨²¦Ÿ´µª­¤¯¤·¬®±­¨²§¿³—¨¤·± ´¢º´ª­¤¬´›Ÿ¯¬±©¡®±­¤¬¨›¬µ ®¨´¤¯­Ÿµº¤›½§¾´­±®¨³´¶¯«¡­¨³´ª—¤ ¯µ¬­½  ²¦± ‰¶¸¤²¬´µ¿ ¤­½—ª ½®±¶³ µ±¶³ ¨­›¤¬§¨¶µ¬­±¾³ ›±¶ —¨ ›±¬­¢®±¶³ µ²½›±¶³´µ¡²¬°¤¯µª¯›²±´›Ÿ«¨¬Ÿ—¤³­¤¬¥±¡«ª´¤¯´µª¯¨›¬µ¶¸¢¤µª³’  ¸º²¨³ ¨¶¸¤²¬´µ¢¨³ «¤ ¡«¨®¤ ¯¤ ¤›¨¶«¾¯º ´µ¬³ §¤­µ¶®±¦²Ÿ·±¶³ µ±¶ Ž‰‰ ´µ±µ¨¸¯¬­½›²±´º›¬­½µ±¶´µ±¯”²±»´µŸ—¨¯±µª³ˆ²¤——¤µ¨¢¤³µ±¶­ˆ¨¿² ¦¬± Ž±²­½¯µ©ª®¤ ­¤¬ ´µ±¶³ ¨­§½µ¨³ ›±¶ ´¶¯¨²¦Ÿ´µª­¤¯ —¤©¢ —¤³ ¤›½ µ± — ¸²¬´¡—¨²¤ †«¡¯¤¨¨­ —¥²¬±³ Ž¤«ª¦ªµ¡³¬¸Ÿ®ª³Ž¤´´ºµŸ­ª³ ”²½¨§²±³µ±¶¨—µ±¶Ž‰‰
 10. 10. 7 ‰¯§¨¬­µ¬­±¢ §¬§¤­µ¬­±¢ ´µ½¸±¬ ˆ²¤——¤µ¬­ ³ ´¶¯µ¤­µ¬­ ³ ¤´­¡´¨¬³ ‰—†ˆŸˆŽ“—‹‰Ÿ† ˜±µ¨¾¸±³¤¶µ½¶›ª²¨µ¨¢µ±¶³¢§¬±¶³´µ½¸±¶³­¤¬¤­±®±¶«¨¢µª¯¢§¬¤·¬®±´±·¢¤ ­¤¬—¨«±§±®±¦¢¤—¨µ±›²±ª¦±¾—¨¯±µ¨¾¸±³’¨¯±·¿¯µ±³‰®®ª¯¬­Ÿ¥¬¥®¢±‡y
 11. 11. ›±¶ ¤·±²Ÿ´µª§¬§¤­µ ¤¾®ªµ±¶›²¿µ±¶µ¨µ²¤—¡¯±¶µ±¶´¸±®¬­±¾ µ±¶³ ˆ¬¤›²¿µª·±²Ÿ½—º³¨›¬¸¨¬²±¾—¨µª¯¤¯Ÿ›µ¶°ª¨¯½³©¨²¦¤®¨¢±¶ª›±¶´¶¯§ ¨¬ µ±¶³— ´±¶³­¤¬¤›¿µ¨²±¶³§¬§¤­µ¬­±¾³´­±›±¾³µ±¶—¤«¡—¤µ±³µª³†²¸¤¢¤³‰® ®ª¯¬­¡³ˆ²¤——¤µ¨¢¤³´µ±¾­¨¬±½›º³¤¶µ±¢±²¢©±¯µ¤¬¤›½µ±”¤¬§¤¦º¦¬­½¯´µ¬ µ±¾µ± —¨ µ±¶³ —¬­²±´­±›±¾³ ­Ÿ«¨ ¨¯½µªµ¤³ y‰µ´¬ ´µª¯ ¤²¸¡ ­Ÿ«¨­¨·¤®¤¢±¶­Ÿ¯±¶—¨±²¬´— ¯¨³¨›¬´ª—Ÿ¯´¨¬³´¸¨µ¬­ ³—¨µ± ›¨²¬¨¸½—¨¯±±¬±›±¢¨³«¤—›±²±¾´¤¯¯¤±²¬´µ±¾¯º³§¬§¤­µ¬­±¢ ´µ½¸±¬—¬¤³´¶¦­¨­²¬— ¯ª³¨¯½µªµ¤³­¤µŸµ±¯›²±¦²¤——¤µ¬´—½ µª³§¬§¤´­¤®¢¤³µ±¶—¤«¡—¤µ±³ˆ¬·¤¶µ½­¤¬µ¬³¤¯¤· ²±¶—¨º³©¨¯§¨¬­µ¬­±¾³§¬§¤ ­µ¬­±¾³´µ½¸±¶³ª·¤¶µ½¯µ±¯µ²½›±—›±²±¾—¨¯¤¤°¬±®±¦±¾—¨µ¬³¨²ºµ¡´¨¬³›±¶ ¤­±®±¶«±¾¯ º³ ›²±³ µ± ¥¤«—½ ›±¶ ¤¯µ¤›±­²¢¯±¯µ¤¬ ´µ±¶³ ´­±›±¾³ §¬§¤´­¤®¢¤³ µ±¶—¤«¡—¤µ±³­¤¬µ±¥¤«—½›±¶¨® ¦¸±¶¯µª¯¨­›®¡²º´¡µ±¶³‰¢¯¤¬¨¶¯½ªµ±½µ¬ ±¬§¬§¤­µ¬­±¢´µ½¸±¬›±¶›²±¦²¤——¤µ¢©±¶¯±¬§¬§Ÿ´­±¯µ¨³¤¯Ÿ¨¯½µªµ¤›±¬­¢®®±¶¯ ¤¯Ÿ®±¦¤—¨µ±¶³—¤«ªµ ³­¤¬µ¬³´¶¯«¡­¨³§¬§¤´­¤®¢¤³´µª¯µŸ°ª´µ±´¾¯±®½µ±¶³ ½—º³´¶¦­®¢¯±¶¯¨›¨¬§¡¤­²¬¥¿³¶›ª²¨µ±¾¯µ±¶³¢§¬±¶³´­±›±¾³†³µ±¯¢´±¶—¨›Ÿ ¯µº³½µ¬±¬©§¬§¤­µ¬­±¢´µ½¸±¬ª›±¶›²±µŸ´´±¶—¨´µª¯¤²¸¡­Ÿ«¨­¨·¤®¤¢±¶§¨¯  ¸±¶¯­¤¯±¯¬´µ¬­½¸¤²¤­µ¡²¤¨¯¯±±¾¯µ¤¬­¶²¢º³º³— ´±´¶¯µ±¯¬´—±¾­¤¬§¬¤§¬ ­¤´µ¬­±¾¨® ¦¸±¶ —µ¬³¦²¤——¤µ¬­ ³­¤¬´¶¯µ¤­µ¬­ ³¤´­¡´¨¬³›±¶¶›Ÿ²¸±¶¯´·¤¶µ½µ±µ¨¾¸±³ ´¶—›¨²¬®Ÿ¥¤—¨­¤¬¨²ºµ¡´¨¬³›±¶¤›±´­±›±¾¯´µª¯¨—› §º´ª¦²¤——¤µ¬­¿¯­¤¬ ´¶¯µ¤­µ¬­¿¯·¤¬¯±— ¯º¯µ¤±›±¢¤§¬§Ÿ´­±¯µ¤¬±¬—¤«ªµ ³¤›½µ±´¸¨µ¬­½¨¦ ¸¨¬²¢§¬± ¦¬¤ µª ¦®º´´¬­¡ §¬§¤´­¤®¢¤ µª³ †y ¶­¨¢±¶ †³ µ±¯¬´µ¨¢ ¨§¿ ½µ¬ ¦¬¤ µª¯ ¤°¬±®½¦ª´ª µª³ ¨›¢§±´ª³ µº¯ —¤«ªµ¿¯ ¨›¬® ¦±¯µ¤¬ ¤›½ µ±¶³ §¬§Ÿ´­±¯µ¨³ ¦¨¯¬­¿³ ¨²ºµ¡´¨¬³ ´µ¬³ ±›±¢¨³ «¤ —›±²±¾´¨ ¯¤ ¤¯µ¤›±­²¬«¨¢ Ÿ¯¨µ¤  ¯¤³— ´±³—¤«ªµ¡³‰¢¯¤¬ ¨›±— ¯º³´µª¯ ­²¢´ªµ±¶§¬§Ÿ´­±¯µ±³ ¯¤¨›¬® ¦¨¬ ­Ÿ«¨·±²Ÿµª¯­¤µŸ®®ª®ªŸ´­ª´ª¤¯Ÿ®±¦¤—¨µ±´­±›½›±¶¨›¬§¬¿­¨¬¦¯º²¢©± ¯µ¤³ ½µ¬ ±¬ ¦²¤——¤µ¬­ ³ ­¤¬ ´¶¯µ¤­µ¬­ ³ ¤´­¡´¨¬³ ² ¨²ºµ¡´¨¬³ ›±¶ ¶›Ÿ²¸±¶¯ ´·¤¶µ½µ±µ¨¾¸±³§¨¯›²±µ¨¢¯±¯µ¤¬—½¯±¦¬¤µª¯¤«²±¬´µ¬­¡¤®®Ÿ­¤¬¦¬¤µª §¬¤¦¯º´µ¬­¡­¤¬µª§¬¤—±²·ºµ¬­¡¤°¬±®½¦ª´ªµ±¶—¤«ªµ¡­¤µŸµª§¬Ÿ²­¨¬¤µ±¶ ´¸±®¬­±¾  µ±¶³ y‰¸±¯µ¤³ ¶›½¹ª ®±¬›½¯ ¤¶µ ³ µ¬³ ¤¯Ÿ¦­¨³ ´¶—›¨²¬®Ÿ¥¤—¨ ­¤¬ ´¸¨µ¬­ ³¤´­¡´¨¬³½›±¶µ±­¨¢—¨¯±—Ÿ³ §¬¯¨µª§¶¯¤µ½µªµ¤
 12. 12. 8 —¶¯«¨µ¬­ ³² §ª—¬±¶²¦¬­¨³ ‰²ºµ¡´¨¬³ ¦¬¤µ±¾·±³ Ž²¬µ¡²¬¤ ¤°¬±®½¦ª´ª³ —¨±²¬´— ¯¤­¨·Ÿ®¤¬¤›¨²¬®¤—¥Ÿ¯±¯µ¤¬­¤¬¨²ºµ¡´¨¬³›±¶¤·±²±¾¯´µ±¬¸¨¢¤ ¾·±¶³µ±¶­¨¬— ¯±¶­¤¬›²±¼›±« µ±¶¯´¸¨µ¬­¡¨°Ÿ´­ª´ªµº¯—¤«ªµ¿¯´µª¯µŸ°ª “ ®½¦±³ ¦¬¤ µ±¯ ±›±¢± ´¶—›¨²¬®¤—¥Ÿ¯±¯µ¤¬ ­¤¬ µ µ±¬±¶ ¨¢§±¶³¨²ºµ¡´¨¬³¨¢¯¤¬ª›²±´›Ÿ«¨¬Ÿ—¤³¯¤¤¯µ¤›±­²¬«±¾—¨ ´¨ ´¶¦­¨­²¬— ¯± §¬§¤­µ¬­½ ´µ½¸± µ±¶ —¤«¡—¤µ±³ —¨µ¤°¾ ¤¶µ¿¯›±¶±²¢©±¯µ¤¬¤›½µ±”©‘¤¤¯¤¦¯º²¢´±¶¯±¬—¤«ªµ ³
 13. 13. ¥¤´¬­Ÿ¸¤ ²¤­µª²¬´µ¬­Ÿ µª³ ¤·ª¦ª—¤µ¬­¡³ ¬­¤¯½µªµ¤³ µ±¶ Œ±¶­¶§¢§ª ­¤¬ µª³ ¥¤«¾µ¤µ¤ ­²¬µ¬­¡³ ¬´µ±²¬­¡³ ¤¯Ÿ®¶´ª³ µº¯ ¦¨¦±¯½µº¯ —¶¦­¨­²¬— ¯¤ ˜ª¯ ›¨²¬¦²¤·¬­¡ §¾¯¤—ªµª¯¹¶¸±¦²¤·¬­¡›¤²±¶´¢¤´ª¯¬­ªµ¿¯­¤¬ªµµª— ¯º¯µº¯ª¦¨µ¿¯¤®®Ÿ ­¤¬µ±¶›®¡«±¶³µº¯´µ²¤µ¬ºµ¿¯µª¯Ÿ²¬´µª¤›½§±´ªµ²¤¦¬­¿¯­¤µ¤´µŸ´¨º¯ ­¤¬ ¬§¬¤¢µ¨²¤ µª §²¤—¤µ¬­½µªµ¤ µª³ ¤·¡¦ª´ª³ µª¯ ›¶­¯½µªµ¤ µª¯ ¨¶®¶¦¬´¢¤ ­¤¬µª¯›±¬­¬®¢¤µ±¶¾·±¶³µ±¶ª ¨µ¬³¨²ºµ¡´¨¬³¤¯¤­¨·¤®¤¢º´ª³´µ±¸¨¾±¶—¨´µª¯¤°¬±®½¦ª´ª—¬¤³›¬±±®± ­®ª²º— ¯ª³ ¨¬­½¯¤³ µº¯ ¦¨¦±¯½µº¯ µª³ ¤¯µ¢®ª¹ª³ µ±¶ Œ±¶­¶§¢§ª ¦¬¤ µ±¯ Ÿ¯ «²º›±­¤¬µª¯¬´µ±²¢¤­¤¬µª³›±®¬µ¬­¡³µ±¶´­ ¹ª³†¯Ÿ«¨´ª´¶¯«¨µ¬­¿¯²§ª —¬±¶²¦¬­¿¯¨²¦¤´¬¿¯§¨¯¦¢¯¨µ¤¬­¤µŸµ±§¨¾µ¨²±µ¨µ²Ÿ—ª¯± —›±²±¾—¨ ½—º³ ­¤µ· µ±¯ ›²±¦²¤——¤µ¬´—¿ µ±¶³ ´µª¯ ¤²¸» µ±¶´¸±®¬­±¾¹µ±¶³¯¤´¶—›¨²¬®Ÿ¥±¶—¨­¤¬¨²¦¤´½¨³´¸¨µ¬­¹³ —¨ µ¤ ¤›±´›·´—¤µ¤ µº¯ ´µ±²¬¿¯ µ±¶ Œ±¶­¶§½§ª ›±¶ «¤ §¬§¤¸«±¾¯ ¤›½ µ±¯ ¤¯±¶Ÿ²¬±­¤¬—¨µŸˆ¬·¤¶µ½µ±®½¦±›¤²¤« µ±¶—¨­¤¬´·¤¶µ½µ±µ¨¾¸±³±²¬ ´— ¯¤´¸¨µ¬­Ÿ›¤²¤§¨¢¦—¤µ¤ ¨µ¤´¸½®¬¤­¤¬—¨½´¤›¨²¬®¤—¥Ÿ¯±¯µ¤¬´µ±”¤²Ÿ²µª—¤¨›¬§¬¿­±¶—¨¯¤ §¬¨¶­±®¾¯±¶—¨µ±¶³´¶¯¤§ ®·±¶³´µ¤´ª—¨¢¤¨­¨¢¯¤›±¶«¨º²±¾—¨½µ¬¤›¤¬µ¨¢µ¤¬ ¸²½¯±³¦¬¤µª¯¤›Ÿ¯µª´ªµº¯¤´­¡´¨º¯¡µª¯¨›¬®±¦¡µº¯­¨¬— ¯º¯›±¶›²±µ¨¢ ¯±¶—¨—µ¤­²¬µ¡²¬¤§¢¯±¯µ¤¬§¨¢¦—¤µ¤±®¬¦½®¨›µª³y
 14. 14. ­¤¬º²¬¤¢¤³¤°¬±®½¦ª ´ª³›±¶¤­±®±¶«±¾¯µ¤›²±¥®¨›½—¨¯¤¤›½µ±”¨ —¸¨µ¬­Ÿ—¨µ¤­²¬µ¡²¬¤¤°¬±®½¦ª´ª³¶›±®±¦½©±¶—¨¿µ¬±›²¤¦—¤µ¬­¿³¸²¿¯±³ ›±¶¹¸±¶¯´µª§¬·«¨´»µ±¶³±¬—¤«ªµ¹³¦¬¤¯¤¤›¤¯µ»´±¶¯´¨¹¯¤º²¬¤½±­²¬µ» ²¬±¨½¯¤¬y y®¨›µŸ›¨²¢›±¶ˆ¬·¤¶µ½µ±®½¦±§¨¯›¨²¬ ®¤—¥Ÿ¯±¯µ¤¬½®¨³±¬­¤µª¦±²¢¨³µº¯¨²ºµ¡´¨º¯›±¶›²±¥®  ›±¯µ¤¬ ¤›½ µ± ›²±¨§²¬­½ §¬Ÿµ¤¦—¤ ¦¬¤ µ¬³ ›²±¤¦º¦¬­ ³ ¨°¨µŸ´¨¬³µ±¶±¶¯¢±¶´¨½®¤µ¤›²±µ¨¬¯½—¨¯¤­²¬µ¡²¬¤—¾—·º¯¤›Ÿ¯µ¤—¨µ± ”¨¦¬¤µª¯¤°¬±®½¦ª´ªµº¯—¤«ªµ¿¯´µª¯†²¸¤¢¤‰®®ª¯¬­¡ˆ²¤——¤µ¨¢¤µ±—¨ * ””²±¦²Ÿ——¤µ¤´›±¶§¿¯›²ºµ±¥Ÿ«—¬¤³­¤¬§¨¶µ¨²±¥Ÿ«—¬¤³¨­›¤¢§¨¶´ª³ˆ®¿´´¤² ´µ±²¢¤†yµŸ°ª˜¤§¬§¤´­½—¨¯¤­¨¢—¨¯¤¥
 15. 15. Œ±¶­¶§¢§±¶´µ±²¢¤´
 16. 16. 9 ›²¡´ª­¤¬ ¸²ª´¬—½µªµ¤ ¦¤®¾µ¨²±— ²±³µº¯¨²ºµ¡´¨º¯¤¯¤· ²¨µ¤¬´µª¯¨²—ª¯¨¢¤µ±¶­¨¬— ¯±¶­¤¬ ¯¤ —¬­²½— ²±³—½¯±´µª¦²¤——¤µ¬­¡­¤¬µ±´¶¯µ¤­µ¬­½†¶µ¡µª¯¤¯¤®±¦¢¤·²±¯µ¢ ©±¶—¨¯¤µª²±¾—¨½´±¤¶µ½¨¢¯¤¬§¶¯¤µ½­¤¬´µ¬³º²¬¤¢¨³¦²¤›µ ³§±­¬—¤´¢¨³ ¨¨¯¨¢¯¤¬Ÿ´­±›±¯¤¨›¤¯¤®Ÿ¥±¶—¨­¤¬¨§¿½µ¬±¬¨²ºµ¡´¨¬³›±¶›¨²¬®¤—¥Ÿ ¯±¯µ¤¬ ´µ± µ¨¾¸±³ ¤¶µ½ §¨¯ —›±²±¾¯ ±¾µ¨ ›² ›¨¬ ¯¤ ¸²ª´¬—±›±¬±¾¯µ¤¬ ½®¨³ ´µ± ­¤«ª—¨²¬¯½ —Ÿ«ª—¤ “¬ §¬§Ÿ´­±¯µ¨³ ›² ›¨¬ ¯¤ ¸²ª´¬—±›±¬±¾¯ —½¯± —¨²¬­Ÿ ¨¯§¨¬ ­µ¬­Ÿ›¤²¤§¨¢¦—¤µ¤›±¶¶›ª²¨µ±¾¯µ±¶³´µ½¸±¶³µª³§¬§¤´­¤®¢¤³µ±¶³†²­¨µ ³ ¤›½µ¬³¨²ºµ¡´¨¬³›±¶¤­±®±¶«±¾¯—›±²¨¢¯¤§¿´±¶¯ ——¨´¤¤·±²— ³§¬§¤­µ¬­¡³ ›²±´ ¦¦¬´ª³¤®®Ÿ§¨¯¨¢¯¤¬¤¶µ½³±­¾²¬±³´µ½¸±³µ±¶³‰²ºµ¡´¨¬³›±¶µ¶¸½¯ ¤¯¤· ²±¯µ¤¬´¨§¨¶µ¨²¨¾±¯µ¤´ª—¨¢¤µª³¨¬´¤¦º¦¡³¡µ±¶­¨¬— ¯±¶¨°¶›ª²¨µ±¾¯ —½¯±µ±—Ÿ«ª—¤µª³ª— ²¤³­¤¬§¨¯›²±´· ²±¯µ¤¬¦¬¤¨°¨µ¤´µ¬­ ³§±­¬—¤´¢¨³“¬ ¨²ºµ¡´¨¬³¨¢¯¤¬¤²­¨µ ³¿´µ¨¯¤§¢¯¨µ¤¬ª§¶¯¤µ½µªµ¤´µ±§¬§Ÿ´­±¯µ¤¯¤¨›¬®  ¦¨¬¤›½¤¶µ ³½´¨³­²¢¯¨¬¸²¡´¬—¨³›²±´¤²—½©±¯µŸ³µ¨³´µ¬³¬§¬¤¬µ¨²½µªµ¨³µª³ §¬§¤­µ¬­¡³µ±¶›²Ÿ°ª³­¤¬´µ±¨›¢›¨§±µº¯—¤«ªµ¿¯µ±¶ “¬›¤²¤µª²¡´¨¬³­¤¬µ¤´¸½®¬Ÿ´¤³¨¢¯¤¬½›º³›Ÿ¯µ±µ¨¸²¡´¬—¤¦¬¤µª¥¨® µ¢º´ªµ±¶ ²¦±¶—¤³ †«¡¯¤¤¯±¶Ÿ²¬±³ ‹±—Ÿ§¤´¾¯µ¤°ª³
 17. 17. 10
 18. 18. 11 †²¸¤¢±¬}®®ª¯¨³´µ±²¬±¦²Ÿ·±¬ ‰¬´¤¦º¦¡ Œ“™Ž™¨¨‹—““•“™†“™—“— ‹ŠŸ‹˜“™ ”¤²¤§¨¢¦—¤µ¤¨²ºµ¡´¨º¯¤¯±¬­µ±¾µ¾›±¶ †‰®¨¾«¨²ª³¤¯Ÿ›µ¶°ª³ ‘¤¦²Ÿ¹¨µ¨ ¯¤­¤µ¤µ±›¬´µ¬­½¥¬±¦²¤·¬­½´ª—¨¢º—¤¦¬¤µ±Œ±¶­¶§¢§ª ›±¶«¤—›±²±¾´¨¯¤ ¤›±µ¨® ´¨¬®¡——¤¨¦­¶­®±›¤¬§¬­±¾®¨°¬­±¾—µ± ­¨¢—¨¯½´¤³—›±²¨¢µ¨¯¤´¶—›¨²¬®Ÿ¥¨µ¨µ¬³® °¨¬³­¤¬·²Ÿ´¨¬³›±¶§¢¯± ¯µ¤¬›¤²¤­Ÿµº›²±´ ¸±¯µ¤³µª´¨¬²Ÿ—¨µª¯±›±¢¤«¤µ¬³¸²ª´¬—±›±¬¡ ´¨µ¨‹´¶¯±®¬­¡ ­µ¤´ªµ±¶­¨¬— ¯±¶¯¤—ª¯¶›¨²¥¤¢¯¨¬µ¬³® °¨¬³ ®±²±³ †®¬—±¾³ Œ²Ÿ­ª †¯¤°¤¦½²¤³ ˆ±²¦¢¤³ †¯µ¬·¿¯µ¤³ ”¨²¬ ­®¡³‡²¤´¢§¤³†—·¢›±®ªŽ® º¯¤³´¶¦¦²¤·¡µ±¶ ²¦±¶µ±¶¨°±²¢¤ — «±§±³  ²¨¶¯¤ ´±·¬´µ ³ ¤²¬´µ±­²¤µ¬­±¢ §ª—¤¦º¦±¢ ›› µ¤°¢§¬¤”¨®±›±¯¯ª´¬¤­½³›½®¨—±³ ‘¤›²±´§¬±²¢´¨µ¨µ±²½®±›±¶ ›¤¬°¨ª—½²·º´ªµª¯±›±¢¤ ®¤¥¨± Œ±¶­¶§¢§ª³´µª´¶¦¦²¤·¡µ±¶ ²¦±¶µ±¶ —¸¨µ¢©¨µ¤¬­¤µŸµª¦¯¿—ª´¤³ª´ª—¤¯µ¬­¡« ´ª›±¶­¤µ ¸¨¬±”¨²¬ ­®¡³´µ± ²¦±µ±¶Œ±¶­¶§¢§ª—¨µª§¬¨²¨¾¯ª´ªµº¯¤¬µ¢º¯›±¶±§¡¦ª ´¤¯´µª¯­¤µ¤´µ²±·¡µª³†«¡¯¤³‘¤¤¬µ¬±®±¦¡´¨µ¨µª¯¤›Ÿ¯µª´¡´¤³ ‡—¾¯µ±—ª³¤›Ÿ¯µª´ª³ ‘¤¤¯¤· ²¨µ¨¨¯§¨¬­µ¬­Ÿ±¯½—¤µ¤´›±¶§¤¢º¯¤¯§²¿¯›±¶ ©ª´¤¯µª¯ ¢§¬¤¨›±¸¡—¨µ±Œ±¶­¶§¢§ª­¤¬—¨µ±¶³±›±¢±¶³¦¯º²¢´µª­¨±¬´µ±²¬­½³ —¤©¢—¨µ±½¯±—¤¯¤¤¯¤· ²¨µ¨­¤¬µª¯¬§¬½µªµŸµ±¶³›¸´µ²¤µª¦½³
 19. 19. ”±¬¨³´¶¯ ›¨¬¨³¨¢¸¨±®±¬—½³´µª¯›±®¬µ¬­¡©º¡µª³†«¡¯¤³ ”±¬¤¡µ¤¯ª´¸ ´ªµ±¶Œ±¶­¶§¢§ª—¨µªŒ²Ÿ­ª ‘¤¨°ª¦¡´¨µ¨›¿³´¸¨µ¢©¨µ¤¬ª¨°±²¢¤µ±¶Œ±¶­¶§¢§ª—¨µª´¶¦¦²¤·¡ µ±¶ ²¦±¶µ±¶ ”±¬¤´µ±¬¸¨¢¤¤›½µ± ²¦±µ±¶—¤³¨›¬µ² ›±¶¯¯¤¶›±´µª²¢°±¶—¨½µ¬± Œ±¶­¶§¢§ª³ ©ª´¨µ±µ ®±³µ±¶›±® —±¶
 20. 20. 12 ‰²¿µª´ª­®¨¬´µ±¾µ¾›±¶ ‘¤ ¨® ¦°¨µ¨ ¤¯ µ± ›¨²¬¨¸½—¨¯± µº¯ ›²±µŸ´¨º¯ ›±¶ ¤­±®±¶«±¾¯ ¨¢¯¤¬ ´º´µ½¡®¤¯«¤´— ¯±´ª—¨¬¿¯±¯µ¤³›´µ±¤¯µ¢´µ±¬¸±µ¨µ²Ÿ¦º¯± “Œ±¶­¶§¢§ª³ —  ¤¤¯¡­¨´µª¯›±®¬µ¬­¡›¤²Ÿµ¤°ªµº¯§ª—±­²¤µ¬­¿¯ ¥›¨²¬ ¦²¤¹¨µ±®±¬—½—¨¥Ÿ´ª­¤¬µª¯›²±´º›¬­¡µ±¶ ¨—›¨¬²¢¤ ¦—¨µª¯¨°±²¢¤µ±¶¤›½µª¯†«¡¯¤´µ¨²¡«ª­¨›±®¾µ¬—¨³ ›®ª²±·±²¢¨³´¸¨µ¬­Ÿ—¨µª¯›±®¬µ¬­¡©º¡µª³›½®ª³ §«¨º²¨¢½µ¬ª¤¯Ÿ§¨¬°ªµª³†«¡¯¤³´¨ª¦¨—±¯¬­¡§¾¯¤ —ª±§¡¦ª´¨´µ±¯›½®¨—± ¨›¨²¬¦²Ÿ·¨¬µ±¯”¨®±›±¯¯ª´¬¤­½›½®¨—±¤›½µª¯¤² ¸¡º³µ±µ ®±³µ±¶ . . . . . . . . . . ˜“‰•ˆ“˜“™ ‰‘¨†š‰•“‘˜†Ž†¨‰‰— ”¤²¤§¨¢¦—¤µ¤¨²ºµ¡´¨º¯¤¯±¬­µ±¾µ¾›±¶ †‰®¨¾«¨²ª³¤¯Ÿ›µ¶°ª³ ¤—¥Ÿ¯±¯µ¤³¶›½¹ª½µ¬±¬´µ±²¬­½³¨›¬­¨¯µ²¿¯¨¬µ±¨¯§¬¤· ²±¯µ±¶ ´µª¯›±®¬µ¬­¡¬´µ±²¢¤¯¤›²±´§¬±²¢´¨µ¨›±¬¨³´¶¯ ›¨¬¨³ ¸¨¬ª¨›¬®±¦¡ ¤¶µ¡¦¬¤µª´¶¦¦²¤·¡µ±¶ ²¦±¶µ±¶ ¨¬¨²¨¶¯¿¯µ¤³µ¬³¤¬µ¢¨³›±¶±§¡¦ª´¤¯µ±¶³¤¯µ¬›Ÿ®±¶³´¨¥¬¤¬½µªµ¨³± Œ±¶­¶§¢§ª³­¤µ¤®¡¦¨¬´¨±²¬´— ¯¤´¶—›¨²Ÿ´—¤µ¤‘¤¤¯¤· ²¨µ¨µ¤ ´¶—›¨²Ÿ´—¤µ¤¤¶µŸ­¤¬¯¤›¨¢µ¨¤¯´¶—·º¯¨¢µ¨¡§¬¤·º¯¨¢µ¨¤¬µ¬± ®±¦¿¯µ¤³µª¯Ÿ›±¹¡´¤³ ¨¥Ÿ´ªµ¬³¥¬±¦²¤·¬­ ³›®ª²±·±²¢¨³¦¬¤µ±Œ±¶­¶§¢§ª¯¤­¤«±²¢´¨µ¨ µ±¥¤«—½´µ±¯±›±¢±­¤µŸµª¦¯¿—ª´¤³µ¤›²±´º›¬­Ÿµ±¶¥¬¿—¤µ¤ ¤›½µª¯›±®¬µ¬­¡©º¡µª³†«¡¯¤³µ±¯¨›ª² ¤´¤¯´µ± ²¦±µ±¶ ‘¤›¤²±¶´¬Ÿ´¨µ¨—¨´¶¯µ±—¢¤—¨²¬­ ³¥¤´¬­ ³¬§ ¨³µ±¶Œ±¶­¶§¢§ª¦¬¤ µ±¯Ÿ¯«²º›±›±¶§¬­¤¬±®±¦±¾¯­¤µŸµª¦¯¿—ª´¤³µ±¸¤²¤­µª²¬´—½ µ±¶º³¦¯¿´µªµª³¤¯«²¿›¬¯ª³·¾´ª³
 21. 21. 13 “Œ±¶­¶§¢§ª³›²±¥Ÿ®®¨¬µª®±¦¬­¡º³¥¤´¬­¡¤°¢¤¦¬¤µ±¯Ÿ¯«²º›± ‘¤›²±´§¬±²¢´¨µ¨—¨¸¤²¤­µª²¬´µ¬­Ÿ›¤²¤§¨¢¦—¤µ¤¤›½µª¯¨¬´¤¦º¦¡ ´¤³µ±¯µ²½›±—¨µ±¯±›±¢±¤¯µ¬®¤—¥Ÿ¯¨µ¤¬µª´¶—¥±®¡µª³´µª¯¨° ®¬ °ªµº¯¦¨¦±¯½µº¯ ‘¤›²±´§¬±²¢´¨µ¨µ¬³®¨¬µ±¶²¦¢¨³›±¶  ¸¨¬ ª µŸ´ª ¦¬¤ ¦¨¯¢­¨¶´ª ´µ±  ²¦±µ±¶Œ±¶­¶§¢§ª ”¬´µ¨¾¨µ¨½µ¬±Œ±¶­¶§¢§ª³¤¯µ¬—¨µº›¢©¨¬µª¯†«¡¯¤­¶²¢º³º³«¤¶ —¤´µ¡³¡º³¤¶´µª²½³­²¬µ¡³‘¤¤¬µ¬±®±¦¡´¨µ¨µª¯¤›Ÿ¯µª´¡´¤³ ‡—¾¯µ±—ª³¤›Ÿ¯µª´ª³ ”±¬¤´¸ ´ª ¸±¶¯—¨µª¯¬´µ±²¬­¡ ²¨¶¯¤±¬½²±¬¨~­½µ¤´ª—¨¤µ¨­ —¡²¬¤ ”±¬¨³«¨º²¨¢±Œ±¶­¶§¢§ª³¤›¤²¤¢µªµ¨³›²±¼›±« ´¨¬³¦¬¤µª´¶¦­²½ µª´ª¨¯½³¬´¸¶²±¾­²Ÿµ±¶³ ”±¬¤´µ±¬¸¨¢¤¤›±­®¨¢¨¬¤›½µ±¶®¬­½µ±¶­¤¬¦¬¤µ¢ —¨›±¬±¥¤´¬­½¨²¿µª—¤¨›¬¸¨¬²¨¢¯¤¤›¤¯µ¡´¨¬´µ± ²¦±µ±¶ —¨›±¬¤´ª—¨¢¤µ±¶ ²¦±¶µ±¶¨¯µ±›¢©¨µ¤¬­¶²¢º³ª›¤²±¶´¢¤´ªµº¯ ¤¬µ¢º¯µ±¶›±® —±¶ ”¿³¨›ª²¨Ÿ©¨µ¤¬­¤µŸµ±¯Œ±¶­¶§¢§ªª´¶—›¨²¬·±²Ÿµº¯¤¯«²¿›º¯ ¤›½µ±¯›½®¨—± ”¿³¤¯µ¬—¨µº›¢©¨¬±Œ±¶­¶§¢§ª³µ±²½®±µº¯«¨¿¯­¤¬µª³µ¾¸ª³´µ¬³ ¬´µ±²¬­ ³¨°¨®¢°¨¬³ ”±¬¤ ´µ±¬¸¨¢¤ µª³ ›²±´º›¬­½µªµ¤³ µ±¶ ”¨²¬­®¡ º³ ›±®¬µ¬­±¾ ª¦ µª ¨°¤¢²¨¬±¬´µ±²¬­½³ ”±¬±¨¢¯¤¬µ±›²½µ¶›±µ±¶›±®¢µª›±¶›²±¥Ÿ®®¨¬±Œ±¶­¶§¢§ª³— ´¤ ´µ± ²¦±µ±¶ ”±¬¤´µ±¬¸¨¢¤µª³¤«ª¯¤»­¡³›±®¬µ¨¢¤³¶›±¦²¤——¢©¨¬±¬´µ±²¬­½³´µ±  ²¦±µ±¶º³Ÿ°¬¤«¤¶—¤´—±¾
 22. 22. 14 ‰²¿µª´ª­®¨¬´µ±¾µ¾›±¶ ”±¬¤¤›½µ¤›¤²¤­Ÿµº« —¤µ¤¨¯µŸ´´±¯µ¤¬´µ¤¨¯§¬¤· ²±¯µ¤µ±¶¬´µ± ²¬­±¾†›¤¯µ¡´µ¨´ª—¨¬¿¯±¯µ¤³›´µ±¤¯µ¢´µ±¬¸±µ¨µ²Ÿ¦º¯± • —ª—¤´¢¤ µª³ ­¶²¬¤²¸¢¤³ ´µª «Ÿ®¤´´¤ ¦¬¤ µª¯ ¤´·Ÿ®¨¬¤ —¬¤³›½®ª³ . • “²½®±³µª³µ¡²ª´ª³µº¯ª«¬­¿¯­¤¯½¯º¯¦¬¤µª¯¤›±µ²± ›¡µ±¶›±® —±¶ . • ˜¤¸¤²¢´—¤µ¤µ±¶¬­¤¯±¾ª¦ µª . • ‹¨—›Ÿ«¨¬¤µº¯§ª—¤¦º¦¿¯µª³†«¡¯¤³¨¯¤¯µ¢±¯µ±¶Œ±¶ ­¶§¢§ª . • “¬·²¬­¤®¨½µªµ¨³µ±¶›±® —±¶ . • ‹´¾¦­²¬´ªµ±¶¸¤²¤­µ¡²¤µº¯›²ºµ¤¦º¯¬´µ¿¯µ±¶›±®  —±¶­¤¬¤›½µ¬³§¾±›¤²¤µŸ°¨¬³ . • ‹¤¯Ÿ®¶´ªµº¯›±®¬µ¬­¿¯µ±¶¤›½¹¨º¯ . • ‹§¬¨²¨¾¯ª´ªµº¯¤¬µ¬¿¯›±¶´¶¯ ¥¤®¤¯´µª¯¤¯Ÿ§¨¬°ªµª³ †«¡¯¤³´¨ª¦¨—±¯¬­¡§¾¯¤—ª . ‰Œ“¨“— ”¤²¤§¨¢¦—¤µ¤¨²ºµ¡´¨º¯¤¯±¬­µ±¾µ¾›±¶ †‰®¨¾«¨²ª³¤¯Ÿ›µ¶°ª³ ”±¬¨³§¶´­±®¢¨³´¶¯Ÿ¯µª´¨±Œ±¶­¶§¢§ª³´µª¯ ²¨¶¯Ÿµ±¶¦¬¤µ¤¦¨ ¦±¯½µ¤›²¬¯¤›½µ¤ª§¬­Ÿ ¨›±¬¨³—¨«½§±¶³›±¬±¶³µ²½›±¶³
 23. 23. ¨²¨¾¯ª´¨±Œ±¶­¶§¢§ª³µ¤¦¨¦± ¯½µ¤›±¶¨°¬´µ±²¨¢¿´µ¨¯¤¨¢¯¤¬¥ ¥¤¬±³½µ¬¤¶µŸ›±¶¦²Ÿ·¨¬¤¯µ¤ ›±­²¢¯±¯µ¤¬´µª¯¤®¡«¨¬¤ ‘¤¦²Ÿ¹¨µ¨¤¯±Œ±¶­¶§¢§ª³¤›±§¢§¨¬¤¶µ±®¨°¨¢µ±¶³®½¦±¶³µº¯± —¬®ªµ¿¯´µ¬³§ª—ª¦±²¢¨³µ±¶¡½¸¬­¤¬¦¬¤µ¢ “¬§ª—ª¦±²¢¨³«¨º²±¾¯µ¤¬›±®¾´ª—¤¯µ¬­ ³¦¬¤µª¯¤¯Ÿ®¶´ªµº¯¬´µ± ²¬­¿¯¦¨¦±¯½µº¯‘¤¨°ª¦¡´¨µ¨¦¬¤µ¢ ¨›±¬±¯µ²½›±µ¤°¬¯±—¨¢¸²±¯±®±¦¬­Ÿ­¤¬›¤²±¶´¬Ÿ©¨¬µ¤¬´µ±²¬­Ÿ ¦¨¦±¯½µ¤±Œ±¶­¶§¢§ª³
 24. 24. 15 ‘¤ ¨°ª¦¡´¨µ¨ ›±¬¤ §¬¤¢²¨´ª µ±¶  µ±¶³ ¤­±®±¶«¨¢ ± Œ±¶­¶§¢§ª³ ­¤¬ ›¿³¤¶µ¡¨°¶›ª²¨µ¨¢µª¯ ­«¨´ªµº¯¬´µ±²¬­¿¯¦¨¦±¯½µº¯ ‘¤ ¤¯¤· ²¨µ¨ µ¬³ §¶´­±®¢¨³ ›±¶ ¤¯µ¬—¨µ¿›¬´¨ ± Œ±¶­¶§¢§ª³ ´µª¯ ›²±´›Ÿ«¨¬Ÿµ±¶¯¤¸²±¯±®±¦¡´¨¬—¨¤­²¢¥¨¬¤µ¤¬´µ±²¬­Ÿ¦¨¦±¯½µ¤ ‡—¾¯µ±—ª³¤›Ÿ¯µª´ª³ ”±¬¨³ ›ª¦ ³ ¨²¨¾¯ª´¨ ± Œ±¶­¶§¢§ª³ ¦¬¤ ¯¤ ¨¢¯¤¬ ´¢¦±¶²±³ ½µ¬ ­¤µ¤ ¦²Ÿ·¨¬—¨¤­²¢¥¨¬¤µ¤¦¨¦±¯½µ¤´µª¯¬´µ±²¢¤µ±¶ †›½½´¨³›®ª²±·±²¢¨³´¶¦­ ¯µ²º´¨¦¬¤µ±¯”¨®±›±¯¯ª´¬¤­½›½®¨—± ›±¬¨³¤°¬±›±¢ª´¨­¤¬´¶—›¨²¬ ®¤¥¨µ¨®¬­Ÿ´µ± ²¦±µ±¶±¬´µ±²¬­½³ ”±¬¤´µ±¬¸¨¢¤›²±´ ¸¨¬±¬´µ±²¬­½³¯¤¤›±§¿´¨¬—¨½´±µ±§¶¯¤µ½—¨ ¦¤®¾µ¨²ª›¬´µ½µªµ¤´µ¬³§ª—ª¦±²¢¨³µ±¶ ”¿³›²±´§¬±²¢©¨¬µ±¸²±¯¬­½ ´ª—¨¢± µª³  ­²ª°ª³ µ±¶ ”¨®±›±¯¯ª´¬¤ ­±¾›±® —±¶±Œ±¶­¶§¢§ª³ ‰²¿µª´ª­®¨¬´µ±¾µ¾›±¶ ”±¬¨³¤›½µ¬³›®ª²±·±²¢¨³›±¶Ÿ­±¶´¨¡´¶¦­ ¯µ²º´¨´¶—›¨²¬ ®¤¥¨´µª¯ ¤·¡¦ª´ªµ±¶”¨®±›±¯¯ª´¬¤­±¾›±® —±¶±Œ±¶­¶§¢§ª³‘¤¨›¬® °¨µ¨µ¬³ ´º´µ ³ ¤›¤¯µ¡´¨¬³ ´ª—¨¬¿¯±¯µ¤³ › ´µ± ¤¯µ¢´µ±¬¸± µ¨µ²Ÿ¦º¯± ™›Ÿ² ¸±¶¯§¶±´º´µ ³¤›¤¯µ¡´¨¬³
 25. 25. . “µ¬§¡›±µ¨¦¨¯¬­ŸŸ­±¶¦¨¡—Ÿ«¤¬¯¨´¸¨µ¬­½—¨­Ÿ›±¬±¨›¨¬´½§¬±µ±¶ ›±® —±¶ . †¶µŸ›±¶·¤¯µ¤©½µ¤¯±¢§¬±³½µ¬«¤—›±²±¾´¤¯¯¤ ¸±¶¯´¶—¥¨¢ . y“´¤´µ±¬¸¨¢¤¦¯¿²¬©¨º³¤¶µ½›µª³—Ÿ²µ¶²¤³ . y“´¤¨¢¸¤¯¦²Ÿ¹¨¬¦¬¤µ±¯¢§¬±›½®¨—±­¤¬Ÿ®®±¬¬´µ±²¬­±¢®¢¦±›²¬¯ ¤›½¤¶µ½¯ . ½¯±½´¤§¬Ÿ¥¤´¨´¨­²¤µ¬­Ÿ ¦¦²¤·¤ . †¶µŸ›±¶Ÿ­±¶´¨¤›½Ÿ®®±¶³­¤¬¦¬¤µ¤±›±¢¤¨¢¸¨­Ÿ¯¨¬±¢§¬±³ ¨›¢›±¯ª ²¨¶¯¤
 26. 26. 16 ‹¨“‹˜“™‰•ˆ“™ “›•“‘“—˜‹——™‘Œ‰—‹—˜“™ ”¤²¤§¨¢¦—¤µ¤¨²ºµ¡´¨º¯¤¯±¬­µ±¾µ¾›±¶ ‰®¨¾«¨²ª³¤¯Ÿ›µ¶°ª³­¤¬´¾¯µ±—ª³¤›Ÿ¯µª´ª³ ”±¬¨³¨¢¯¤¬±¬¨­µ¬—¡´¨¬³µº¯—¨®¨µªµ¿¯¦¬¤µ±¸²½¯±´¶¦¦²¤·¡³µ±¶  ²¦±¶ µ±¶ Œ±¶­¶§¢§ª ‘¤ ¤¯¤·¨²«¨¢µ¨ ´µª §¬Ÿ²­¨¬¤ µª³ ´¶¦¦²¤·¡³ ­¤¬´µ±¸²½¯±±®±­®¡²º´¡³µª³
 27. 27. ‘¤ ¤¯¤· ²¨µ¨ ›±¬¤ ¨¢¯¤¬ µ¤ « —¤µ¤ ›±¶ §¬¤›²¤¦—¤µ¨¾¨µ¤¬ ¨­µ¨¯¿³ ´µª¯¬´µ±²¢¤µ±¶±Œ±¶­¶§¢§ª³ ”±¬¤ « —¤µ¤ ›¨²¬®¤—¥Ÿ¯±¯µ¤¬ ´µ± ›²¿µ± ¥¬¥®¢± µº¯ ´µ±²¬¿¯ µ±¶ Œ±¶­¶§¢§ª ”±¬¤¦¨¦±¯½µ¤¨°¨µŸ©¨¬±¬´µ±²¬­½³´µ±› —›µ±¥¬¥®¢±µ±¶  ¸²¬›±¬± µ±³µ±¶”¨®±›±¯¯ª´¬¤­±¾›±® —±¶·µŸ¯¨¬ª¬´µ±²¬­¡¤ ·¡¦ª´ªµ±¶Œ±¶­¶§¢§ª ”±¬¤¨¢¯¤¬µ¤µ¨®¨¶µ¤¢¤¦¨¦±¯½µ¤›±¶›¤²¤« µ¨¬±¬´µ±²¬­½³ ‰²¿µª´ª­®¨¬´µ±¾µ¾›±¶ ‘¤´¶¯§ ´¨µ¨µ¤§¬Ÿ·±²¤« —¤µ¤›±¶§¬¤›²¤¦—¤µ¨¾¨µ¤¬´µ± ²¦±µ±¶± Œ±¶­¶§¢§ª³—¨µ±¯¤²¬«—½µº¯¥¬¥®¢º¯´µ¤±›±¢¤§¬¤¬² «ª­¨µ± ²¦±µ±¶ ¤²¦½µ¨²¤ µ´¬¿´µ¨¯¤·¤¢¯¨µ¤¬´¨¦¨¯¬­ ³¦²¤—— ³ª´¨¬²Ÿ—¨µª¯±›±¢¤ µ¤¨­« µ¨¬ ❍ “©§¬Ÿ®±¦±³ª—¨µ±¶³ª®¢±¶³ ±¥¬¥®¢± ❍ ‹—¬­¨®¬­¡¨­´µ²¤µ¨¢¤ ❍ ˜¤¦¨¦±¯½µ¤¤›½µ±²›› ±²±¥¬¥®¢± ­¨· ❍ ˜¤ ¦¨¦±¯½µ¤ µª³ ›²¿µª³ §¨­¤¨µ¢¤³ µ±¶ ”¨ ®±›±¯¯ª´¬¤­±¾›±® —±¶ ±¥¬¥®¢± ¤›½­¨· ❍ ‹ ¤¯Ÿ—¨¬°ª µº¯ ”¨²´¿¯ ´µª¯ ¨®®ª¯¬­¡ ´¾ ¦­²±¶´ª ❍ ˜¤¤¢µ¬¤µ±¶›±® —±¶ ±­¤¬±¥¬¥®¢± ❍ ‹ ¨¦­¤µŸ´µ¤´ª ´›¤²µ¬¤µ¬­±¾ ´µ²¤µ±› §±¶ ´µª¨¨­ ®¨¬¤ ❍ ‹›²±»´µ±²¢¤— ¸²¬µ¬³›¤²¤—±¯ ³µ±¶›±® —±¶ ±¥¬¥®¢± ❍ ‹¤¯Ÿ›µ¶°ªµª³¤«ª¯¤»­¡³§¾¯¤—ª³­¤µŸµª¯ ©›¨¯µª­±¯µ¤¨µ¢¤ª
 28. 28. 17 ˆŸ——†Ž†™š“— ”¤²¤§¨¢¦—¤µ¤¨²ºµ¡´¨º¯¤¯±¬­µ±¾µ¾›±¶ †‰®¨¾«¨²ª³¤¯Ÿ›µ¶°ª³ ”±¬¤¸¤²¤­µª²¬´µ¬­Ÿ›²±´§¢§¨¬´µ±¾·±³µ±¶´¶¦¦²¤· ¤ª¸²¡´ª²ª —Ÿµº¯´¾¯«¨µº¯›±®® ³·±² ³—¨§¶±¡­¤¬µ²¨¬³›²±« ´¨¬³‘¤¤¯¤ · ²¨µ¨´¸¨µ¬­½›¤²Ÿ§¨¬¦—¤­¤¬¯¤µ±¤¯¤®¾´¨µ¨ ”±¬±´­±›½¨°¶›ª²¨µ¨¢ª¨›¬´¿²¨¶´ª¤¬µ¬±®±¦¬­¿¯›²±µŸ´¨º¯¡—¨µ± ¸¿¯´µª´¾¯«¨´ªµ±¶­¨¬— ¯±¶‘¤¦²Ÿ¹¨µ¨›±¬¤¸¤²¤­µª²¬´µ¬­Ÿ¤›± ­µŸµ±¾·±³—¨¤¶µ½µ±¯µ²½›±¤¯Ÿ›µ¶°ª³µ±¶­¨¬— ¯±¶ ‡—¾¯µ±—ª³¤›Ÿ¯µª´ª³ —¨›±¬¤§¬Ÿ®¨­µ±µª³¤²¸¤¢¤³¨®®ª¯¬­¡³¦²Ÿ·¨¬µ± ²¦±µ±¶±¬´µ±²¬ ­½³‘¤´ª—¨¬¿´¨µ¨±²¬´— ¯¨³¸¤²¤­µª²¬´µ¬­ ³¦®º´´¬­ ³¬§¬±—±²·¢¨³ ‘¤¤¯¤· ²¨µ¨±²¬´— ¯¨³µ¶›¬­ ³¨­·²¤´µ¬­ ³¨›¬®±¦ ³µ±¶´¶¦¦²¤· ¤ ›±¶¸¤²¤­µª²¢©±¶¯µ±¾·±³µ±¶Œ±¶­¶§¢§ª ‘¤ ¤¯¤· ²¨µ¨ ±²¬´— ¯¤ ¸¤²¤­µª²¬´µ¬­Ÿ µ±¶ ¶¹ª®±¾ ®±¦±µ¨¸¯¬­±¾ ¾·±¶³ ˜¬¨¢¯¤¬µ¤›Ÿ²¬´¤­¤¬µ¤±—±¬±µ ®¨¶µ¤ ‰²¿µª´ª­®¨¬´µ±¾µ¾›±¶ —µ¬³¤­½®±¶«¨³›²±µŸ´¨¬³´ª—¨¬¿¯±¯µ¤¬±²¬´— ¯¨³¦®º´´¬­ ³¬§¬±—±²·¢¨³ ›±¶›¤²¤µª²±¾¯µ¤¬´µ± ²¦±µ±¶Œ±¶­¶§¢§ª‘¤§¬¤¦²Ÿ¹¨µ¨µ±— ²±³µª³ ›²½µ¤´ª³›±¶§¨¯¨¢¯¤¬´º´µ½ †›½µ¬³¦®º´´¬­ ³¬§¬±—±²·¢¨³µ±¶Œ±¶­¶§¢§ª¨¢¯¤¬ ¤—µ¬³›²±« ´¨¬³ ª¸²¡´ªµº¯µ¾›º¯b³°À¯ ¨~³´À¯ ¥—µ¤±¯½—¤µ¤ ª¸²¡´ª±¶§¨µ ²±¶µ±¶¨›¬« µ±¶›¸µ¾¨ž§¤¬—±¯ ª¸²¡´ª¤·ª²ª— ¯º¯±¶´¬¤´µ¬­¿¯›¸o¨š§¤¬—±¯¢¤ ¦—µª§¡®º´ª¨›¬²²ª—¤µ¬­¡³´ª—¤´¢¤³ ª¸²¡´ª¨›¬²²¡—¤µ±³›¸—±¢º³ ª¸²¡´ª±¶§¨µ ²±¶¨›¬« µ±¶›¸—±¤ §—µ¤²¡—¤µ¤ ª¸²¡´ª´¾¯«¨µº¯²ª—Ÿµº¯›¸ R¯µ¤¦¤¦½—¨¯±¬ ª¸²¡´ª¤›®¿¯²ª—Ÿµº¯›¸R¦¤¦½—¨¯±¬
 29. 29. 18 Œ“™Ž™¨¨“™—˜“•† ‡¬¥®¢±Ž¨·Ÿ®¤¬¤²›¨²¢®ª¹ª ”¤²¤§¨¢¦—¤µ¤¨²ºµ¡´¨º¯¤¯±¬­µ±¾µ¾›±¶ ”¿³›²±´§¬±²¢©¨¬±Œ±¶­¶§½§ª³´µ±›²±±¢—¬±µ±« —¤µ±¶ ˜¬ ›¨²¬®¤—¥·¯¨¬ ± ¬´µ±²¬­¿³ ´µ¤ ­¨· ›±¶ ·¹²±¶¯ µ±¯ µ½µ®± †²¸¤¬±®±¦½¤ —¨›±¬¤¬´µ±²¬­·¦¨¦±¯¿µ¤›²¬¯¤›½µª¯¹¯¤²°ªµ±¶›±®¹—±¶¤¯¤·  ²¨µ¤¬±Œ±¶­¶§½§ª³´µ±›²Ãµ±¥¬¥®½±µº¯´µ±²¬Ã¯µ±¶ ‘¤¤¯¤·¹²¨µ¨¨›¬¦²¤——¤µ¬­·µ¤«¹—¤µ¤µ¤±›±½¤§¬¤›²¤¦—¤µ¨Á¨µ¤¬± ¬´µ±²¬­¿³´µ±±¥¬¥®½±µº¯´µ±²¬Ã¯µ±¶ ”±¬¤¨¢§ª¤¬µ¬¿¯§¬¤­²¢¯¨¬±Œ±¶­¶§¢§ª³
 30. 30. 19 ‡¬¥®¢±Ž¨·Ÿ®¤¬± ‰¯§¨¬­µ¬­±¢§¬§¤­µ¬­±½´µ¿¸±¬ ‘¤›®ª²±·±²ª«±¾¯±¬—¤«ªµ¹³µ¤´µ±¬¸¨½¤›±¶§½¯¨¬±Œ±¶­¶§½§ª³¦¬¤ µª¯ ‰›½§¤—¯± ¦¬¤ ¯¤ —›±²¹´±¶¯ ´µª ´¶¯¹¸¨¬¤ ¯¤ ­¤µ¤¯±»´±¶¯ µ¬³ ›¤²¤—¹µ²±¶³µª³­¨²­¶²¤»­»³­²½´ª³ ‘¤ ›®ª²±·±²ª«±¾¯ ­¤¬ ¯¤ ¨­µ¬—»´±¶¯ µ¬³ ´¸¹´¨¬³ —ªµ²±›¿®¨º³ ­¤¬ ¤›±¬­½¤³­¤«Ã³­¤¬µ¬³¥¤´¬­¹³¤²¸¹³›±¶µ¬³§¬¹›±¶¯ ‘¤ ¨›¬´ª—Ÿ¯±¶¯ ›±®¬µ¬´—¬­· ´µ±¬¸¨½¤ µª³ ¨›±¸»³ ¿›º³ µ± «¨´—¿ µª³ ­¨´½¤³ ‘¤¦¯º²½´±¶¯¨¯§¨¬­µ¬­Ÿ¦®º´´¬­·—¹´¤›±¶¸²ª´¬—±›±¬¨¢±Œ±¶­¶ §¢§ª³¦¬¤µ±¯›²±´§¬±²¬´—½­¤¬µª§¡®º´ªµ±¶¸²½¯±¶ ”¤²¤§¨¢¦—¤µ¤¨²—ª¯¨¶µ¬­¿¯¨²ºµ¡´¨º¯ ‰²ºµ¡´¨¬³¤¯±¬­µ±¾µ¾›±¶ †‰®¨¾«¨²ª³¤¯Ÿ›µ¶°ª³ ”±¬¨³ »µ¤¯ ±¬ ¤—±¬¥¤½¨³ ª«¬­¹³ §¨´—¨¾´¨¬³ —¨µ¤°¾ ¤›±¬­½¤³ ­¤¬ —ªµ²¿›±®ª³¨¥·´ª¤¶µ¿µ±­²¬µ»²¬±¯¤¤°¬±®±¦»´¨µ¨µª´µ·´ªµº¯ Ž¨²­¶²¤½º¯¤›¹¯¤¯µ¬´µª¯‰›½§¤—¯± ”±¬¨³ »µ¤¯ ±¬ ´¶¯¹›¨¬¨³ µª³ —¤­²±¸²¿¯¬¤³ §¬¤—·¸ª³ —¨µ¤°Á µº¯ ¤¯µ¬›·®º¯›¤²¤µ·°¨º¯´µª¯‰›½§¤—¯± ˆ¬¤µ½±¬›²¹´¥¨¬³µº¯‰›¬§¤—¯½º¯¨—·¤¯½´µª­¤¯º³­¹µ¨³´µª¯›¿®ª µº¯Ž¨²­¶²¤½º¯ †·±¾®·¥¨µ¨¶›¿¹ª´¤³ ¤µ¬³ª«¬­¹³§¨´—¨¾´¨¬³—¨µ¤°¾¤›±¬­½¤³­¤¬—ªµ²¿›±®ª³ ¥µ±¿µ¬—ªµ²¿›±®ª¦¬¤µª¯‰›¢§¤—¯±»µ¤¯ªŽ¹²­¶²¤­¤¬ ¦¿µ¬±¬›²¹´¥¨¬³µª³‰›¬§·—¯±¶§¨©»µª´¤¯¤›®¿³¥±»«¨¬¤¤›¿ µ±¶³ Ž¨²­¶²¤½±¶³ ¤®®· µ±¶³ ›¤²¤­¤®±¾´¤¯ ¦¬ ¤¶µ¿ ›¹·µ±¯µ¤³ ¬­¹µ¨³´µ±¶³¥º—±¾³µ±¶³ ¯¤§¬¤µ¶›¿´¨µ¨µ¤´¶—›¨²·´—¤µ·´¤³¦¬¤µ¬³´¸¹´¨¬³—¨µ¤°¾Ž ²­¶²¤³ ­¤¬‰›¬§·—¯±¶¨­¨½¯ªµª¯¨›±¸»‘¤¤¬µ¬±®±¦»´¨µ¨µª¯¤›·¯µª´»´¤³ ‹½§²¶´ªµª³¤›±¬­½¤³µ±›±«¨µ¨¢µ¤¬µ± ››‡®†*RPPH´‰›¢§¤ —¯±³µ±—¨µ ›¨¬µ¤¨¶²²Ÿ¸¬±´ª—¤¯µ¬­¡›½®ª°¤¯Ÿ´µ¤•º—¤»­Ÿ­¤¬‡¶©¤¯µ¬¯Ÿ¸²½¯¬¤ º³´ª—¨¢±¨­­¢¯ª´ª³µª³‰¦¯¤µ¢¤³±§±¾­¤µŸ—¡­±³µª³®®¶²¢¤³›²±³µªŒ¨´´¤®±¯¢­ª ­¤¬ ¤›½ ¨­¨¢ ´µ± ‡¶©Ÿ¯µ¬± “ ¸²½¯±³ ¤›±¬­¬´—±¾ ¶›±´µª²¢©¨µ¤¬ ¤›½ µ±¶³ ¤²¸¤¢±¶³ ¸²±¯±¦²Ÿ·±¶³½µ¬¡µ¤¯µ±¡µ±››‰¶´ ¥¬±³­¤¬¨²¿¯¶—±³
 31. 31. †›½§±´ª´µ¤ ¨®®ª¯¬­Ÿˆˆ¬¤¯¯¬­½›±¶®±³
 32. 32. 20 ”±¬¤»µ¤¯ª¨´ºµ¨²¬­»­¤µŸ´µ¤´ª´µª¯›½®ªµª³‰›¬§Ÿ—¯±¶µª¯¨›± ¸¡›±¶©¡µª´¨¥±¡«¨¬¤¤›½µ±¶³Ž¨²­¶²¤¢±¶³ ”¤²¤µª²¿¯µ¤³ µ± ¸·²µª ¯¤ ¨°ª¦¡´¨µ¨ µª ´ª—¤´½¤ ›±¶ ¨½¸¨ ª ¦¨º¦²¤·¬­»«¹´ªµª³‰›¬§·—¯±¶¦¬¤µª¯Ž¹²­¶²¤µª¯Ž¿²¬¯«±¤®®· ­¤¬µª¯†«»¯¤ “ ¥¤´¬­¿³ ¸²¿¯±³ ¤·»¦ª´ª³ ´µ± ­¨· ¨½¯¤¬ ± ¤¿²¬´µ±³ ‘¤ ¨›¬ ´ª—·¯¨µ¨›¨²¬›µ¿´¨¬³¿›±¶±´¶¦¦²¤·¹¤³¸²ª´¬—±›±¬¨½´µª¯¤·»¦ª´» µ±¶·®®±¸²¿¯±­¤¬¯¤¨°ª¦»´¨µ¨µ¬¨›¬µ¶¦¸·¯¨¬¤®®·©±¯µ¤³¸²±¯¬­¡ ¥¤«—½§¤ ‡—¾¯µ±—ª³¤›Ÿ¯µª´ª³ ‘¤ ›²±´§¬±²½´¨µ¨ µª ¦¨º¦²¤·¬­» «¹´ª µª³ ‰›¬§·—¯±¶ —¨ ¥·´ª µ±¯ ›²±ª¦±¾—¨¯±¸·²µª ”±¬¨³›®ª²±·±²½¨³—¤³§½¯¨¬±Œ±¶­¶§½§ª³¦¬¤µª¦¨º¦²¤·¬­»«¹´ªµª³ ‰›¬§·—¯±¶ ”±¬¤ ¨½¯¤¬ ª ´Á¦¸²±¯ª ±¯±—¤´½¤ µ±¶ «¤®·´´¬±¶ ¸Ã²±¶ µ±¯ ±›±½± ± Œ±¶­¶§½§ª³±¯±—·©¨¬†¿¯¬±­¿®›± ›²ª´¬—±›±¬¨½¨¯¨´µ¿µ¤­¤¬›¤²¤µ¤µ¬­¿¨µ±¯¨¯¨´µ¿µ¤§½¯¨¬¤—¨´¿µªµ¤´µ¤¦¨¯±¯¿µ¤ ›±¶›²±¥·®®¨¬­¤¬—¨µ±¯›¤²¤µ¤µ¬­¿§½¯¨¬›¤²¤´µ¤µ¬­¿µªµ¤´µª¯¤·»¦ª´ªµ±¯½©±¯µ¤³ µª§¬·²­¨¬¤¤®®·­¤¬µª¯¹¯µ¤´ªµª³›²·°ª³´µª¯±›±½¤¤¯¤·¹²¨µ¤¬
 33. 33. 21 ”±¬¤¬´µ±²¬­»´¸¹´ª¨½¸¨ª‰›½§¤—¯±³—¨µª¯Ž¹²­¶²¤­¤¬›±¬¤—¨µª¯ Ž¿²¬¯«± ˆ¬¤µ½±¬Ž¨²­¶²¤½±¬½²¬´¤¯±¬­¬´µ»µª³‰›¬§·—¯±¶µ±¯š¤®½±¤›¿µª¯ Ž¿²¬¯«± —¨›±¬¤¸²±¯¬­»›¨²½±§±¤¯¤·¹²¨µ¤¬±´¶¦¦²¤·¹¤³›¨²¬¦²··±¯µ¤³µª¯ ¤­—»­¤¬µª¯›¤²¤­—»µª³‰›¬§·—¯±¶ ”±¬¨³ ¤¬µ½¨³ ·«±²·³ ­¤¬ ›¤²¤­—»³ µª³ ‰›¬§·—¯±¶ ¤¯¤·¹²¨¬ ± ´¶¦ ¦²¤·¹¤³ ”±¬¤»µ¤¯ª´¶—›¨²¬·±²· µ±¶ §»—±¶ µª³ ‰›¬§·—¯±¶ ¤›¹¯¤¯µ¬ ´µ±¶³ §¶¯¤µ±¾³µ¤µ¨®¨¶µ¤½¤¸²¿¯¬¤›²¬¯¤›¿µ±°¹´›¤´—¤µ±¶›±®¹—±¶­¤¬ ›Ã³¤¯µ¹§²¤´¤¯±¬µ¨®¨¶µ¤½±¬ ˜¬¨½§±¶³¨›¹—¥¤´ª»—¨´±®·¥ª´ª©ªµ±¾´¤¯±¬›²¹´¥¨¬³µª³‰›¬§·—¯±¶ ¤›¿µª¯Ž¹²­¶²¤ ”±¬¤»µ¤¯ª¤›·¯µª´ªµº¯Ž¨²­¶²¤½º¯´µ¬³¬­¨´½¨³µº¯‰›¬§¤—¯½º¯ ‰²ºµ¡´¨¬³­®¨¬´µ±¾µ¾›±¶ ‘¤´¶—›®ª²¿´¨µ¨µ¤­¨¯Ÿ¨›¬® ¦±¯µ¤³µª¯­¤µŸ®®ª®ª® °ª¤›½µª¯ ›¤² ¯«¨´ª ¤ ˜º¯ h›½§¤—¯±¯ BBBBBBBBBBBBBB ­¤µ±¬­±´¬ b¯±¬­±´¬ ›²±´±¬ ­±´¬b›±¬­±´¬
 34. 34. ˜¤¶®·¯µ¬±¬¥·²¥¤²±¬ ¥“~­¬´µº³µ³h›¬§·—¯±¶b¦¹¯¨µ±š¤®½±³h²¤µ±­®¨½§±¶BBBBBBBBBB Ž¨²­¶²¤±³h›¬§·—¯¬±³Z«ª¯¤±³Ž±²½¯«¬±³˜¤¶®·¯µ¬±³
 35. 35. ¦”²¾µ±§¨µ±›±®¹—±¶§—±³µ ¯h›¬§¤—¯½º¯b°¨§½º°¨µ±À³ BBBBBBBBBBBBBB §ª—±­²¤µ¬­±¾³ Ž¨²­¶²¤½±¶³ Ž±²¬¯«½±¶³ §¶ ¯¤µ±Á³˜¤¶®¤¯µ½±¶³
 36. 36. § “ §¸ b›¨®«¿¯µ¨³ —¨µ¶ µ ¯ ¥¤²¥·²º¯ BBBBBBBBBBBBBB b§½º­±¯ ›·»²›¤©±¯nµ½—¤©±¯b¥±»«±¶¯b®©±¯µ±
 37. 37. µ±À³b¯µ ›¿®¨¬­¤µ·µ¨ ¦¯­¤¼­¤µ¶«·®¤´´¤¯ ¨ “ §¸ Ž¨²­¶²¤±¬ µº¯ ­¨µ¨½¤¯ µ ¯ h›¬§¤—¯½º¯
 38. 38. BBBBBBBBBBBBB b§¹°¤¯µ±b§½º°¤¯±š­R›¹›¨—¹¤¯±š­b§¹°¤¯µ±±š­b§½º°¤¯
 39. 39. ‹¤›·¯µª´ª§½¯¨µ¤¬—¨­®¨¬´µ¿µ±¥¬¥®½±†¯¬¸¯¨Á¨¬µ±¥¤«—¿­¤µ¤¯¿ª´ª³µ±¶­¨¬—¹¯±¶
 40. 40. 22 “ ¬´µ±²¬­¿³ ¤·ª¦¨½µ¤¬ ´Á¯µ±—¤ µª¯ ¬´µ±²½¤ µª³ ‰›¬§·—¯±¶ ¤›¿ µª¯ ½§²¶´»µª³—¹¸²¬ µ¤ µ¨®¨¶µ¤½¤ ¸²¿¯¬¤ ›²¬¯ ¤›¿ µ±¯ ›¨®±›±¯¯ª´¬¤­¿ ›¿®¨—± ‘¤ ­¤µ¤µ·°¨µ¨ ´¨ ¸²±¯¬­» ¤­±®±¶«½¤ µ¤ ¦¨¦±¯¿µ¤ ›±¶ ¤¯¤·¹²¨¬´µ±­¨· ¤
 41. 41. “¬§ª—±­²¤µ¬­±½¹§¬º°¤¯¤›¿µª¯›¿®ªµ±¶³±®¬¦¤²¸¬­±¾³ ¥
 42. 42. ‹‰›½§¤—¯±³¬§²¾«ª­¨›¨²½µ¤—¹´¤µ±¶±¶››¤¬¿¯¤¤›¿µ±¶³ Ž¨²­¶²¤½±¶³ ¦
 43. 43. “¬­·µ±¬­±¬µª³‰›¬§·—¯±¶¹´µ¨¬®¤¯´µª¯Ž¹²­¶²¤›²¹´¥¨¬³›¤²¤ ­¤®¿¯µ¤³¦¬¤¥±»«¨¬¤ §
 44. 44. ‹ §Á¯¤—ª ­¤¬ ± ›®ª«¶´—¿³ µª³ ›¿®ª³ —¨ µª¯ ›·²±§± µ±¶ ¸²¿¯±¶ ¤¶°»«ª­¨ ¨
 45. 45. ¨µ·¤›¿—¤­²±¸²¿¯¬¨³¨´ºµ¨²¬­¹³§¬¤—·¸¨³­¤¬—¨µ·¤›¿›¿®¨—± —¨¦¨¬µ±¯¬­¿®¤¿ª›¿®ª¹¸¤´¨µª§Á¯¤—»µª³ ´µ
 46. 46. “¬Ž¨²­¶²¤½±¬¹§¬º°¤¯µ±¶³¬­¹µ¨³­¤¬¤²¯»«ª­¤¯¯¤¥±ª«»´±¶¯µª¯ ‰›½§¤—¯± ©
 47. 47. “¬±®¬¦¤²¸¬­±½—¤©½—¨µ±¶³¥·²¥¤²±¶³¹­¤¯¤¯¨›¬«¹´¨¬³´µª¯›¿®ª ­¤¬µª®»´µ¨¶¤¯¤›¿°ª²·­¤¬¤›¿«·®¤´´¤ ª
 48. 48. “¬ ‰›¬§·—¯¬±¬ §ª—±­²¤µ¬­±½
 49. 49. ©»µª´¤¯ ¤›¿ µ±¶³ Ž¨²­¶²¤½±¶³ ¯¤ µ±¶³´¶—·¬®¬¿´±¶¯—¨µ±¶³±®¬¦¤²¸¬­±¾³›±¶»µ¤¯¨°¿²¬´µ±¬ ”±¬±¶³ ›¤²·¦±¯µ¨³ «¨º²¨½ ± ¬´µ±²¬­¿³ ¶›¨¾«¶¯±¶³ ¦¬¤ µª¯ ›¤²¤­—» µª³‰›¬§·—¯±¶‘¤´ª—¨¬¿´¨µ¨—¨›µ¬³´º´µ¹³¤›¤¯µ»´¨¬³¶›Ÿ²¸±¶¯ §¶±
 50. 50. ­¤¬¯¤µ¬³¨›¤®ª«¨¾´¨µ¨—¨·²·´¨¬³µ±¶­¨¬—¹¯±¶ . ˜ª¦¨º¦²¤·¬­»µª³«¹´ª . ˜¬³—¤­²±¸²¿¯¬¨³›±®¬µ¬­¹³§¬¤—·¸¨³ . ˜ª´¶—›¨²¬·±²·µº¯±®¬¦¤²¸¬­¿¯ . ˜ª¯¤§¬¤·±²½¤µª³—ªµ²¿›±®ª³ . ˜ª¯¤§¬¤·±²½¤¦¬¤µª—ªµ²¿›±®ª . ˜¬³¨›¬§²±—¹³µº¯¦¨¬µ¿¯º¯¥¤²¥·²º¯ . ˜ª¯¶›¨²¥±®¬­»¤Á°ª´ªµ±¶›®ª«¶´—±¾ . ˜ª¯·²¯ª´ªµº¯Ž¨²­¶²¤½º¯¯¤´µ¨½®±¶¯¥±»«¨¬¤
 51. 51. 23 ˆ²¤——¤µ¬­ ³¤´­¡´¨¬³ ‘¤´¶—›®ª²¿´¨µ¨µ¤­¨¯Ÿ—¨µ±¯­¤µŸ®®ª®±µ¾›±µª³® °ª³´µª¯›¤ ² ¯«¨´ª ¤ ˜º¯BBBBBBBBBBBBBBBBBBB‰›¢§¤—¯±³
 52. 52. BBBBBBBBBBBBBBBBBB ›²±´±¬­  º
 53. 53. ˜¤¶®Ÿ¯µ¬±¬¥Ÿ²¥¤²±¬ ¥ “‰›¬§Ÿ—¯¬±¬R›¾›±® —±¶BBBBBBBBBµ¬³
 54. 54. b·«Ÿ²ª´¤¯­¤¼µ³ BBBBBBBBBBBBBBBBBBB§¾¯¤—¬³
 55. 55. µ³›±®®³BBBBBBBBBBBBBBBBBBB ´µ¨²±—¤¬›¤«ªµ¬­½³¤½²¬´µ±³
 56. 56. ¦ “h›¬§Ÿ—¯¬±¬BBBBBBBBBBBBBBBBBBB› —›º
 57. 57. ¨~³Ž ²­¶²¤¯ BBBBBBBBBBBBBBBBBBB›² ´¥¶³›®ª«
 58. 58. § “¡µ±¬BBBBBBBBBBBBBBBBBBB§ ±—¤¬›¤²¤µ¤µ¬­½³
 59. 59. µ ¯Ž¨²­¶²¤¢º¯ —º´·ù³BBBBBBBBBBBBBBBBBBB›¨²¬±² Ÿº
 60. 60. ·«¨¬²±— ¯±¶³R®®¶ µ±¾³µ¨BBBBBBBBBBBBBBBBBBB·¨¾¦º—¨µ±¸¡
 61. 61. °¶¯¤®®Ÿ°¤¬´·¢´¬ ‘¤°¤¯¤¦²Ÿ¹¨µ¨µ¬³›²±µŸ´¨¬³—¨µ¤· ²±¯µ¤³½®¨³µ¬³­®¬µ ³® °¨¬³¤›½ µ±¯¨¯¬­½´µ±¯›®ª«¶¯µ¬­½­¤¬¤¯µ¬´µ²½·º³ ¤“~­¬´µº³§b¦ ¯¨µ±Ž±²¢¯«¬½³µ¬³­¤µ¶µ¾¯›¤®¤¬¾¯¯½—±¯ ¥“§¸Ž¨²­¶²¤±¬µº¯­¨µ¨¢¤¯±š­b§ °¤¯µ±R®®R›²Ÿ­µ±¶³µ±À³ ­¹µ¤³R› ›¨—¹¤¯ ¦•§—±³§¸R›¾›±® —±¶µ¬¯¾³b·«Ÿ²ª­¤¼µ³§¶¯Ÿ—¨º³µ³›±®®³ b´µ¨²¡«ª ‘¤ ­¤µ¤µŸ°¨µ¨ µ¤ ±¯½—¤µ¤ ´µ¬³ ¤­½®±¶«¨³ ´µ¡®¨³ ´¾—·º¯¤ —¨ µª¯ ­®¢´ª´µª¯±›±¢¤¤¯¡­±¶¯ ­½®›±¯f«¯±³±~­¬´µ¡³—ªµ²±›½®¨º³fµª¥¤²¥Ÿ²º¯›½®¨¬«Ÿ®¤´ ´¤¯›±® —±¶›² ´¥¨¬³­ µ¤¬¯½—±¯ †y­®¢´ª ‡y­®¢´ª ˆy­®¢´ª
 62. 62. 24 ‘¤§¬¤µ¶›Ã´¨µ¨µ¬³¤­¿®±¶«¨³›²±µ·´¨¬³´¨¤›®ª«¶¯µ¬­¿›²¿´º›± ­·¯±¯µ¤³µ¬³¤›¤²¤½µªµ¨³¤®®¤¦¹³¿›±¶¸²¨¬·©¨µ¤¬ ¤“h›¬§·—¯¬±¬
 63. 63. µ³§¶¯·—¨º³µ³›±®®³b´µ¨²»«ª´¤¯ ¥“h›¬§·—¯¬±¬
 64. 64. b›¨¬§ºb›¬¹©±¯µ±›¹—›±¶´¬¯¨~³µº¯Ž¹²­¶²¤¯ ›²¹´¥¨¬³§¨¿—¨¯±¬—º´·ù³›¨²¬±²ù¯·«¨¬²±—¹¯±¶³ ¦“Ž¨²­¶²¤±¬µº¯­¨µ¨½¤¯±š­b§¹°¤¯µ±R®® R›²·­µ±¶³ R›¹›¨—¹¤¯ b·«·²ª´¤¯‘¤¨°ª¦»´¨µ¨›Ã³´¸ª—¤µ½©±¯µ¤¬±¬›¤«ªµ¬­±¢¸²¿¯±¬µ±¶ ²»—¤µ±³‘¤¦²·¹¨µ¨¦¬¤­·«¨¸²¿¯±µª¯¤Á°ª´ª¤¯¹¸¨¬
 65. 65. µ±«¹—¤­¤¬ ¨¯§¨¬­µ¬­·§¶±»µ²½¤
 66. 66. ›²¿´º›¤µª³±²¬´µ¬­»³ ‘¤´¶¯§¹´¨µ¨µ¤²»—¤µ¤­¤¬µ±¶³²ª—¤µ¬­±Á³µÁ›±¶³µª³†´µ»®ª³—¨ µ±¸²¿¯±µª³‡´µ»®ª³—¨µ±¯±›±½±¤¯µ¬´µ±¬¸±Á¯ † ‡ b´µ½ ❍ ¨¯¨´µÃµ¤³ b§¹°¤¯µ± ❍ ›¤²¤µ¤µ¬­¿³ b§¹±¯µ± ›¨²¬±²ù¯ ❍ —¹®®±¯µ¤³ °¶¯­¬´¤¯ ❍ ¤¿²¬´µ±³ ­¤«¨©¿—¨¯±¬ ­¤µ¤®´¤¬ ❍ ›¤²¤­¨½—¨¯±³ b›¬¹©±¯µ± ❍ ¶›¨²´¶¯µ¹®¬­±³ —¶¯µ¤­µ¬­ ³¤´­¡´¨¬³ ‘¤—¨µ¤µ² ¹¨µ¨µª´¾¯µ¤°ªµº¯›²±µŸ´¨º¯›±¶ ¤­±®±¶«±¾¯ ¤›½ ¨ ¯¨²¦ªµ¬­¡ ´¨ ›¤«ªµ¬­¡ ­¤¬ ¤¯µ¢´µ²±·¤ ‘¤ ´¶—¥±¶®¨¶«¨¢µ¨ ­¤¬ µ± ©—¶¯µ¤­µ¬­½µª³†²¸¤¢¤³‰®®ª¯¬­¡³ª´¸±®¥¬¥®¢±†† ´
 67. 67. ¤ ˜¶ §¸ µ¨®¨¶µ¤¤ ›²¾ µ±§¨ µ± ›±®¹—±¶  §—±³ ¤šµ ¯ b°¨§½º°¨ µ±À³§¶¯¤µ±Á³ ¥ “ h›¬§·—¯¬±¬
 68. 68. ´µ¤´¬·´¤¯µ¨³ b¯ R®®»®±¬³ R›¾ ›±®¹—±¶ µ¬¯¾³ b·«·²ª´¤¯
 69. 69. 25 ‘¤´¶¯§¹´¨µ¨µ¬³®¹°¨¬³µª³†´µ»®ª³—¨µ±¶³´¶¯µ¤­µ¬­±Á³¸¤²¤­µª ²¬´—±¾³µª³‡´µ»®ª³›±¶µ±¶³¤¯µ¬´µ±¬¸±Á¯´¾—·º¯¤—¨µ±­¨¢—¨¯± ­¤¬¯¤´¶—›®ª²¿´¨µ¨µ¤­¨¯·µº¯›²±µ·´¨º¯´µª‡´µ»®ª}¯¤´µ±¬ ¸¨¢±µª³‡´µ¡®ª³›¨²¬´´¨¾¨¬ † ‡ ±~­¬´µ»³ ¤¨½¯¤¬¤¯µ¬­¨½—¨¯±´µ±BBBBBBBBBBBBBBBBBB µ³§¶¯·—¨º³ ¥¨½¯¤¬¨µ¨²¿›µºµ±³›²±´§¬±²¬´—¿³¦¨¯¬­» BBBBBBBBBBBBBBBBBB´µ±BBBBBBBBBBBBBBBB —ªµ²¿›±®¬¯ ¦¨½¯¤¬¤¯µ¬­¨½—¨¯±´µ±BBBBBBBBBBBBBBBBBB µ±À³§¶¯¤µ±Á³ §¨½¯¤¬­¤µª¦±²±Á—¨¯±´µ±BBBBBBBBBBBBBBB µ±¸²¿¯±¶ ¨¨½¯¤¬¶›±­¨½—¨¯±´µ±BBBBBBBBBBBBBBBBBB Ž±²¬¯«½º¯ ´µ¨½¯¤¬¨µ¨²¿›µºµ±³›²±´§¬±²¬´—¿³¦¨¯¬­» BBBBBBBBBBBBBBBBBB´µ±BBBBBBBBBBBBBBBB µ ¯h›¬§¤—¯½º¯ ©¨½¯¤¬­¤µª¦±²±Á—¨¯±´µ±BBBBBBBBBBBBBBB ª¨½¯¤¬¤¯µ¬­¨½—¨¯±´µ±BBBBBBBBBBBBBBBBBB °¶¯¤®®·°¤¬ ‘¤ ¦²·¹¨µ¨ ›±¬¤ ¨½¯¤¬ ª ´¶¯µ¤­µ¬­» «¹´ª µ±¶ ¤›¤²¨—··µ±¶ ¯¤ ¤¯¤·¹²¨µ¨ µ¤ ¤¯µ¬­¨½—¨¯· µ±¶ ­¤¬ ¯¤ §¨½°¨µ¨ ¤¯ ›²¿­¨¬µ¤¬¦¬¤µ¤¶µ±›²±´º›½¤»¨µ¨²±›²±´º›½¤ ‘¤´ª—¨¬¿´¨µ¨´µ±¤¯µ¢´µ±¬¸±µ¨µ²Ÿ¦º¯±›±¬¤¨¢¯¤¬ª´º´µ¡¤¯Ÿ›µ¶ °ªµª³—¨µ±¸¡³´¨›²½µ¤´ª‘¤´¶—¥±¶®¨¶«¨¢µ¨­¤¬µ±—¶¯µ¤­µ¬­½µª³ †²¸¤¢¤³‰®®ª¯¬­¡³†† ´´
 70. 70. .ƒ¯¤­¤µ¤­®ª« b­µ³—ªµ²±›½®¨º³ ¤b­µ³ .¨~­¤¼­¤µ¨­®¡«ªb­µ³—ªµ²±›½®¨º³ —ªµ²±›½®¨º³ .b›¨¼­¤µ¨­®¡«ªb­µ³—ªµ²±›½®¨º³ ­¤µ¤­®ª«¨¢³ .“³­¤µ¨­®¡«ªb­µ³—ªµ²±›½®¨º³ .«´›¨²­¤µ¨­®¡«ªb­µ³—ªµ²±›½®¨º³ .b›¨¬§º§¸b´µ¤´¢¤´¤¯b¯R®®¡®±¬³ ¥´µ¤´¬Ÿ´¤¯µ¨³§¸ .“µ¤¯´µ¤´¬Ÿ´º´¬§¸b¯R®®¡®±¬³ b¯R®®¡®±¬³ .¨~­¤¼b´µ¤´¢¤´¤¯§¸b¯R®®¡®±¬³ .›²¼¯´µ¤´¬Ÿ´º´¬¯§¸b¯R®®¡®±¬³ . «´›¨²b´µ¤´¢¤´¤¯§¸b¯R®®¡®±¬³
 71. 71. 26 ‘¤ ´ª—¨¬¿´¨µ¨ ›±¬¤ ²¡—¤µ¤ ¡ ²ª—¤µ¬­±¾³ µ¾›±¶³ ›²±´§¬±²¢©±¶¯ ±¬ ¤­½®±¶«±¬¨›¬²²ª—¤µ¬­±¢›²±´§¬±²¬´—±¢­¤¬¯¤µ±¶³´¶¯§ ´¨µ¨—¨µª¯ ´ª—¤´½¤›±¶¤¯µ¬´µ±¬¸¨½´µ±¯­¤« ¯¤ ¤ b³µ¾¯†½¯¬±¯ ­½®›±¯ ›²±´§¬±²¢©¨¬µ± BBBBBBBBBBBBBBB .§ª®¿¯¨¬¸²½¯± ¥ ›²¾µ±§¨µ± ›±® —±¶ ›²±´§¬±²¢©¨¬µ± BBBBBBBBBBBBBBB ¦ b­µ³—ªµ²±›½ ®¨º³ ›²±´§¬±²¢©¨¬µ± BBBBBBBBBBBBBBB .§ª®¿¯¨¬µ½›± ­¢¯ª´ª›²±³
 72. 72. § fµª›±®®Ÿ ›²±´§¬±²¢©¨¬µ± BBBBBBBBBBBBBBB ¨ b¯µ ›½®¨¬ ›²±´§¬±²¢©¨¬µ± BBBBBBBBBBBBBBB .§ª®¿¯¨¬µ½›± ­¢¯ª´ª¤›½
 73. 73. ´µ ­¤µ¶«Ÿ®¤´´¤¯ ›²±´§¬±²¢©¨¬µ± BBBBBBBBBBBBBBB © b³µ¾{²¤¬±¯ ›²±´§¬±²¢©¨¬µ± BBBBBBBBBBBBBBB .§ª®¿¯¨¬µ½›± ´µŸ´ª´¨
 74. 74. ª b³µº¯Ž ²­¶²¤¯ ›²±´§¬±²¢©¨¬µ± BBBBBBBBBBBBBBB ¨°¬®±¦¬­ ³²´ª—¤´¬±®±¦¬­ ³¤´­¡´¨¬³ ‘¤¦²·¹¨µ¨´µ¤¤²¸¤½¤¨®®ª¯¬­·µ¬³›¤²¤­Ÿµº›²±µ·´¨¬³¤·±¾´¶— ¥±¶®¨¶µ¨¢µ¨µ±­¨¢—¨¯½´¤³ ¤ Ž¤¬±¬‰›¬§·—¯¬±¬´µ¹®¯±¶¯´µª¯Ž¹²­¶²¤›²¹´¥¨¬³ ¥ “¬§ª—±­²¤µ¬­±½¹§¬º°¤¯µ±¶³±®¬¦¤²¸¬­±¾³ ¦ “¬‰›¬§Ÿ—¯¬±¬­¤µ¤´µ²Ÿ·ª­¤¯¤›½µ±¶³¥Ÿ²¥¤²±¶³¦¨¢µ±¯ ³ µ±¶³ § Ž¤¬­±¯µ·´µª¯‰›½§¤—¯±­¤µ±¬­±¾¯˜¤¶®·¯µ¬±¬¥·²¥¤²±¬ ¨ “¬Ž¨²­¶²¤¢±¬ §¬º°¤¯µ±¶³¬­ µ¨³Ÿ›²¤­µ±¶³
 75. 75. 27 ‘¤¦²Ÿ¹¨µ¨µª´º´µ¡¤›½§±´ª´µ¤¯ ¤¨®®ª¯¬­Ÿ L µ¤¾µª¯R›­¬´¤¯Ž¨²­¶²¤±¬ LL ›²±¨®«½¯µ±³§¸µ±¸²½¯±¶ LLL ´µ¤´¬Ÿ´¤¯µ¨³§¸b¯R®®¡®±¬³ LY b­µ³—ªµ²±›½®¨º³­¤µ¤­®ª«¨¢³ Y ±§¸Ž¨²­¶²¤±¬µº¯­¨µ¨¢¤¯±š­b§ °¤¯µ± ‘¤´¶¯§ ´¨µ¨µ¬³® °¨¬³—¨µ¤²¡—¤µ¤¤›½µ¤±›±¢¤›¤²Ÿ¦±¯µ¤¬ ±½­ª—¤ ´¶¯±¬­¬´—¿³ ­¤µ±¬­»´¬—±³ ❍ ±~­¹ º! ­¤µ±¬­½§¬±³ ¤­¤µ±½­ªµ±³ ±¬­¬´µ¬­¿³ §¬±¬­ªµ»³ ❍ ±~­½©º ¤›±¬­¬´—¿³ §¬±¬­ªµ»²¬± ˆ¬¤­Ÿ«¨® °ªµ±¶­¨¬— ¯±¶›±¶´¤³§¢¯¨µ¤¬¯¤¤¯¤· ²¨µ¨§¶±±—½² ²¬©¨³¤›®¹³»´Á¯«¨µ¨³´µª¯ ¤¨®®ª¯¬­¡ ¤b·«·²ª´¤¯ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ¥b®©±¯µ± BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ¦°¶¯¤®®·°¤¬ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB §—±³ ¨ ›¤²¤¦º¦¬­ ³ ­¤µ¤®¡°¨¬³ ½›º³ ²¬±³ µª³ µ
 76. 76. ¬­±³ ­®› ¯¤ ´¸ª—¤µ¢´¨µ¨›¤²Ÿ¦º¦¨³® °¨¬³­¤¬¯¤´¶—›®ª²¿´¨µ¨µ¤­¨¯Ÿ¤›¤¯µ¿ ¯µ¤³´µ¤¨²ºµ¡—¤µ¤›±¶¤­±®±¶«±¾¯ ”¿³® ¦¨µ¤¬ ¤“›±®¢µª³­Ÿ›±¬±¶§¡—±¶ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ¥“­¢¯§¶¯±³›±¶¤›¨¬®¨¢µª¯¤´·Ÿ ®¨¬¤µ±¶­±¬¯º¯¬­±¾´¶¯½®±¶ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ·«±²· ¤§¬··«±²±³®ª´µ»³ ®ª´µ¨¢¤´¶¯¤®®¤¦¡ ´¶¯Ÿ®®¤¦—¤§ ª´ª ¨¯§¨¡³ 5 §ª—½µª³§ª—½´¬±³§ª—±µ¬­½§ª—±µ¬­½µªµ¤§¡—¬±³§ª—±´¬½µªµ¤
 77. 77. 28 ¦˜±´¸±®¨¢±½›±¶›¤² ¸¨µ¤¬ª¨°Ÿ ¸²±¯ª´µ±¬¸¨¬¿§ª³¨­›¤¢§¨¶´ª BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB §‹¤›¡¸ª´ª›±¶ ¸¨¬­Ÿ›±¬±³´µ±®¤½ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ¨†¶µ½³›±¶¨­µ¨®¨¢µ±¶³­¤µ¤§¬­¤ ´— ¯±¶³´¨«Ÿ¯¤µ± BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ´µ‹§¬¤§¬­¤´¢¤—¨µª¯±›±¢¤›²Ÿ°¨¬³ ¨¯ ²¦¨¬¨³§ª®¿´¨¬³­®›¦¢¯±¯µ¤¬ ¦¯º´µ ³´µ±¨¶²¾­±¬¯½ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ‰²¦¤´¢¨³¦¬¤µ±´›¢µ¬ ‘¤¤·ª¦ª«¨¢µ¨´¾—·º¯¤—¨µ¤´µ±¬¸¨¢¤›±¶¤¯¤· ²¨¬±¬´µ±²¬­½³µª¯ ¬´µ±²¢¤µª³‰›¬§Ÿ—¯±¶º³µ±´ª—¨¢±›±¶¤›¨´µ¤®— ¯±¬µº¯‰›¬§¤—¯¢ º¯›ª¦¤¢¯±¶¯´µª¯Ž ²­¶²¤¦¬¤¯¤©ªµ¡´±¶¯¥±¡«¨¬¤ ”¤²¤µª²¿¯µ¤³´µ±¸Ÿ²µªµª¦¨º¦²¤·¬­¡« ´ªµª³‰›¬§Ÿ—¯±¶¯¤¨°ª ¦¡´¨µ¨µ¤¨—›±²¬­Ÿ­¤¬´µ²¤µª¦¬­Ÿ›®¨±¯¨­µ¡—¤µ¤›±¶¨°¤´·Ÿ®¬©¨½ ›±¬±³¤´­±¾´¨µ±¯ ®¨¦¸±µª³›¨²¬±¸¡³ ¨›²¿µ±´¶¯«¨µ¬­½µª® °ª§—±³¯¤´¸ª—¤µ¢´¨µ¨±­µ¿´¾¯«¨µ¨³®  °¨¬³ ­¤¬ ¨›¬®¹¦±¯µ¤³ µ²¨¬³ ¤›¿ ¤¶µ¹³ ¯¤ ¦²Ÿ¹¨µ¨ —¬¤ ›²½µ¤´ª ¦¬¤ ­¤«¨—¬· §ª—±¦ ²±¯µ¤³§ª—±¦²¤·¬­½³§ª—±­²Ÿµª³§ª—±§¬§Ÿ´­¤®±³§ª—±›²¤´¢¤§ª—±´­½›ª´ª §ª—±·¬®¡³§ª—±¹¡·¬´—¤
 78. 78. 29 ‡¬¥®¢±Ž¨·Ÿ®¤¬± ‰¯§¨¬­µ¬­±¢§¬§¤­µ¬­±½´µ¿¸±¬ ‘¤­¤µ¤¯±»´±¶¯±¬—¤«ªµ¹³—¨›±¬¤­²¬µ»²¬¤¤°¬±®¿¦ª´¤¯±¬Ž±²¢¯ «¬±¬µ±¤½µª—¤µº¯‰›¬§¤—¯½º¯­¤¬›±¬¤­½¯ªµ²¤­¤«¿²¬´¤¯µª¯¤›½ ·¤´¡µ±¶³ ‘¤¤¯µ¬®ª·«±Á¯µ¤¤½µ¬¤µª³¹¸«²¤³µº¯Ž±²¬¯«½º¯›²±³µ±¶³Ž¨²­¶ ²¤½±¶³­¤¬¯¤¨²—ª¯¨Á´±¶¯µª¯¨›¬«¨µ¬­»´µ·´ªµº¯›²Ãµº¯¨¯¤¯µ½±¯ µº¯§¨Áµ¨²º¯ Ž¤µ¤¯±Ã¯µ¤³µ±¶³›¤²·¦±¯µ¨³›±¶¹›¤¬°¤¯¤›±·¤´¬´µ¬­¿²¿®±´µ¬³ ´¸¹´¨¬³—¨µ¤°¾‰›¬§¤—¯½º¯Ž±²¬¯«½º¯­¤¬Ž¨²­¶²¤½º¯¯¤¤¯¤¸«±Á¯ ´¨­·›±¬¨³¦¨¯¬­¹³¤²¸¹³›±¶²¾«—¬©¤¯µ¬³´¸¹´¨¬³µº¯›¿®¨º¯¨­¨¢¯ª µª¯¨›±¸» ‘¤—¨®¨µ»´±¶¯µ±¯µ²¿›±´Á¯«¨´ª³µ±¶­¨¬—¹¯±¶¨›¬®±¦»®¨°¬®±¦½±¶ ´Á¯«¨´ª ®¨­µ¬­Ã¯ ´¶¯¿®º¯ ­¤¬ ›²±µ¤´¬¤­Ã¯ §±—ï
 79. 79. ­¤¬ ¯¤ §¬¤­²¢ ¯±¶¯µª¯µ¨¸¯¬­»µª³¹—·¤´ª³­¤¬µª³¶›¿µ¤°ª³—¨µª¯±›±½¤°¨¸º²½©¨¬ ±¬´µ±²¬­¿³µ¤¦¨¦±¯¿µ¤›±¶«¨º²¨½´ª—¤¯µ¬­· ”¤²¤§¨¢¦—¤µ¤¨²—ª¯¨¶µ¬­¿¯¨²ºµ¡´¨º¯ ‰²ºµ¡´¨¬³¤¯±¬­µ±¾µ¾›±¶ †‰®¨¾«¨²ª³¤¯Ÿ›µ¶°ª³ ”±¬±¬ ®¿¦±¬ ¨›¹¥¤®¤¯ ´µ±¶³ ‰›¬§¤—¯½±¶³ ¯¤ ©ªµ»´±¶¯ µª¯ ´¶¦­¤µ· «¨´ª µ±¶ —¤¯µ¨½±¶ µº¯ ¨¨®·Ã¯ ›²±­¨¬—¹¯±¶ ¯¤ ›¤²¤§Ã´±¶¯ µª¯ ¤›±¬­½¤´µ±¶³Ž±²¬¯«½±¶³ ”󸤲¤­µª²½©¨¬±¬´µ±²¬­¿³µª¯­¤µ·´µ¤´ªµº¯‰›¬§¤—¯½º¯—¨µ·µª¯ ·²¯ª´ªµº¯Ž¨²­¶²¤½º¯¯¤µ±¶³§Ã´±¶¯¥±»«¨¬¤‘¤µª¯¤¬µ¬±®±¦¡´¨µ¨ ”±¬± »µ¤¯ µ± ¤½µª—¤ µº¯ ‰›¬§¤—¯½º¯ ›²±³ µ±¶³ Ž±²¬¯«½±¶³ ­¤¬ —¨ ›±¬¤¨›¬¸¨¬²»—¤µ¤›²±´›·«ª´¤¯¯¤µ±¶›±´µª²½°±¶¯ ‘¤¤¯¤®¾´¨µ¨µ¬³¤¬µ½¨³µª³¶›¨²±›µ¬­»³´¶—›¨²¬·±²·³µª³Ž¹²­¶²¤³ ¤›¹¯¤¯µ¬´µª¯Ž¿²¬¯«± ‘¤ ¤¯¤·¹²¨µ¨ µ¬³ ¤¬µ½¨³ ›±¶ ›²±­·®¨´¤¯ µ± —½´±³ µº¯ Ž±²¬¯«½º¯ ¨¯¤¯µ½±¯µª³Ž¹²­¶²¤³ ‡®¹›¨´¸½®¬¤¥¬¥®½±¶´´
 80. 80. 30 ”±¬±¬ »µ¤¯ ­¤µ· µª ¦¯¿—ª ´¤³ ±¬ ›²¤¦—¤µ¬­±½ ®¿¦±¬ R®ª«¨´µ·µª ›²¿·¤´¬³
 81. 81. ¦¬¤µ±¶³±›±½±¶³±¬Ž±²½¯«¬±¬§¹¸µª­¤¯¯¤¥±ª«»´±¶¯µ±¶³ ‰›¬§¤—¯½±¶³‘¤¤¬µ¬±®±¦»´¨µ¨µª¯·›±¹»´¤³ ¨ ¥·´ª µ¤ ´µ±¬¸¨½¤ µ±¶ ­¨¬—¹¯±¶ ¯¤ ¸¤²¤­µª²½´¨µ¨ µ¬³ ´¸¹´¨¬³ Ž±²½¯«±¶ Ž¹²­¶²¤³­¤¬¯¤¤¯¤·¹²¨µ¨›±¬¤¨›½›µº´ª¹¸¨¬´ ¤¶µ¹³ª ¤›±´µ±®»­±²¬¯«¬¤­»³¥±»«¨¬¤³´µª¯‰›½§¤—¯± ”±¬±¶³ ®½¦±¶³ b³ µ¾ ·¤¯¨²¾¯ ®¨¦¿—¨¯¤¬ ¤~µ½¤¬
 82. 82. —›±²±¾¯ ¯¤ ›²±¥Ÿ ®±¶¯±¬Ž±²¢¯«¬±¬¦¬¤¯¤¶›¨²¤´›¬´µ±¾¯´µª¯©§¬¨«¯»ª­±¬¯»¦¯¿—ª µª³¨›±¸»³µ±¶³µª¯¨› —¥¤´¡µ±¶³´µª¯‰›¢§¤—¯± ”±¬±¨½¯¤¬­¤µ·µª¯Ÿ›±¹¡´¤³µ±›¬±¬´¸¶²¿­½¯ªµ²±µº¯Ž±²¬¯«½º¯ ¦¬¤¯¤¤¯¤®Ÿ¥±¶¯§²·´ª¶›¹²µº¯‰›¬§¤—¯½º¯‘¤¤¬µ¬±®±¦»´¨µ¨µª¯ ¤›·¯µª´»´¤³ ‹Ÿ´­ª´ª§¢¯¨µ¤¬´µ±¶³—¤«ªµ ³—½¯±—¨µª¯›²±¼›½«¨´ª½µ¬«¤›²±ª ¦ª«¨¢´¸¨µ¬­¡§¬§¤´­¤®¢¤´µª¯µŸ°ª­¤¬«¤¦¢¯±¶¯±¬¤›¤¬µ±¾—¨¯¨³¨ ›¬´ª—Ÿ¯´¨¬³ ¤ ‘¤¨›¬´ª—Ÿ¯¨µ¨´µ¬³†† ´¨›±¬¨³¤›½µ¬³¤¬µ¢¨³›±¶›²±­¤®±¾¯ µ±—¢´±³µº¯Ž±²¬¯«¢º¯§¢¯¨¬¬§¬¤¢µ¨²ª —·¤´ª±¬´µ±²¬­½³­¤«¿³ ­¤¬ ›±¬¤ ¨­·²¤´µ¬­Ÿ — ´¤ ¡ ›±¬±¶³ ›²±µ¤´¬¤­±¾³ ½²±¶³ ¨›¬® ¦¨¬ ¦¬¤¯¤´¶¯« ´¨¬µ±­¨¢—¨¯±—¨µ±±›±¢±µ¬³¤¯¤›µ¾´´¨¬ ¥ ¨¥Ÿ´ªµ¬³›¤²¤›Ÿ¯º¨›¬´ª—Ÿ¯´¨¬³´¤³¯¤¦²Ÿ¹¨µ¨›±¬±¯«¨º²¨¢ ±´¶¦¦²¤· ¤³º³µ±¯›¬±­¤«±²¬´µ¬­½›¤²Ÿ¦±¯µ¤¦¬¤µ¬³¤›±·Ÿ´¨¬³ ­¤¬µª§²Ÿ´ªµº¯Ž±²¬¯«¢º¯‘¤¤¬µ¬±®±¦¡´¨µ¨µª¯¤›Ÿ¯µª´¡´¤³ ‡—¾¯µ±—ª³¤›Ÿ¯µª´ª³ ”±¬¨³ »µ¤¯ ±¬ ¨¯¹²¦¨¬¨³ µº¯ ‰›¬§¤—¯½º¯ —¨µ· µª¯ ·²¯ª´ª µº¯ Ž¨² ­¶²¤½º¯¯¤µ±¶³¥±ª«»´±¶¯ †›¿ ›±¬±¯ ©»µª´¤¯ ¥±»«¨¬¤ ±¬ ­·µ±¬­±¬ µª³ ‰›¬§·—¯±¶ —¨µ· µª¯ ¤²¯ªµ¬­»´µ·´ªµª³Ž¹²­¶²¤³¤›¹¯¤¯µ¬´µ±›²¿¥®ª—·µ±¶³ ¨ ›±¬¤ ¨›¬¸¨¬²»—¤µ¤ ¶›±´µ»²¬°¤¯ µ± ¤½µª—· µ±¶³ ¦¬¤ ¥±»«¨¬¤ ¤›¿ µª¯Ž¿²¬¯«±±¬¤¯µ¬›²¿´º›±¬µª³‰›¬§·—¯±¶ ‡®¹›¨´¸¿®¬¤¥¬¥®½±¶´ ‡® ›¨”¤²Ÿ²µª—¤¶›±´µª²¬­µ¬­½¶®¬­½ ‡® ›¨”¤²Ÿ²µª—¤¶›±´µª²¬­µ¬­½¶®¬­½
 83. 83. 31 ‘¤¤¯¤·¹²¨µ¨§¶±®¿¦±¶³¦¬¤µ±¶³±›±½±¶³§¹¸µª­¤¯±¬Ž±²½¯«¬±¬¤›¿ µª¯›®¨¶²·µ±¶³¯¤¥±ª«»´±¶¯µª¯‰›½§¤—¯± ˆ¬¤›±¬¤›²·¦—¤µ¤¶›¨²ª·¤¯¨¾±¯µ¤¯±¬Ž¨²­¶²¤½±¬ ”¿´ª¨­µ¬—·½µ¬¡µ¤¯ª¯¤¶µ¬­»§Á¯¤—ªµº¯Ž¨²­¶²¤½º¯±Œ±¶­¶§½§ª³ ”±¬¨³ ¶›±¸²¨¿´¨¬³ ¨¢¸¤¯ ±¬ Ž¨²­¶²¤¢±¬ ¤›¹¯¤¯µ¬ ´µª¯ Ž¿²¬¯«± ´¾— ·º¯¤—¨µ¤­¤«¬¨²º— ¯¤¨­¨¢¯ªµª¯¨›±¸¡¦¬¤µ¬³´¸¹´¨¬³¤›±¬­½¤³­¤¬ —ªµ²¿›±®ª³ ‰²ºµ¡´¨¬³­®¨¬´µ±¾µ¾›±¶ ‘¤´ª—¨¬Ã´¨µ¨—¨›´µ±¤¯µ¢´µ±¬¸±µ¨µ²·¦º¯±›±¬¨³¤›¿µ¬³¤­½®±¶ «¨³›²±µ·´¨¬³¤›±§½§±¶¯´º´µ·µ±›¨²¬¨¸¿—¨¯±µ±¶­¨¬—¹¯±¶ ¤‹Ž ²­¶²¤ ´µ¨¬®¨—¨¦Ÿ®ª¥±¡«¨¬¤´µª¯‰›¢§¤—¯± . ¥“¬‰›¬§Ÿ—¯¬±¬²¿µª´¤¯µ±—¤¯µ¨¢±µº¯¨¨®·¿¯¤¯«¤ ¡µ¤¯­¤®½¦¬·¤¶µ±¾³¯¤›¤²¤§¿´±¶¯µª¯›½®ªµ±¶³ ´µª¯Ž½²¬¯«± . ¦“¬Ž±²¢¯«¬±¬½—º³§¨§ ¸µª­¤¯¯¤´µ¨¢®±¶¯¥±¡«¨¬¤ . §“¬‰›¬§Ÿ—¯¬±¬›¤² §º´¤¯µª¯›½®ªµ±¶³´µª¯Ž ²­¶²¤ . ¨˜±¶³Ž±²¬¯«¢±¶³µ±¶³›¨²¬·²±¯±¾´¤¯½¸¬—½¯±±¬Ž¨² ­¶²¤¢±¬¤®®Ÿ­¤¬±¬Ÿ®®¨³¤›±¬­¢¨³µ±¶³ . ´µ“¬Ž±²½¯«¬±¬¨­¨¢¯ªµª¯¨›±¸¡¶›¨²¨¢¸¤¯›±®¾´µ±¯¤¶µ¬­½ . ˆ¬¤µ½±¬‰›¬§·—¯¬±¬©»µª´¤¯¥±»«¨¬¤¤›¿µª¯Ž¿²¬¯«± †‘¤¨›¬®¹°¨µ¨µª´º´µ»¤›·¯µª´ª´ª—¨¬Ã¯±¯µ¤³›´µ±¤¯µ½´µ±¬¸± µ¨µ²Ÿ¦º¯± ¤ µ¤¯›¬±¬´¸¶²»¯¤¶µ¬­¡§Á¯¤—ª¤› ¿µ¬ªŽ¹²­¶²¤ . ¥†­±®±Á«ª´¤¯µª´¶—¥±¶®»›±¶µ±¶³¹§º´¤¯±¬Ž¨² ­¶²¤½±¬ . ¦‰½¸¤¯¶›±¦²·¹¨¬¤›¿›¤®¬·´¶——¤¸½¤—¨µ±¶³Ž±²¬¯ «½±¶³ . §‹Ž¿²¬¯«±³¨½¸¨­¤®¹³´¸¹´¨¬³—¨µª—ªµ²¿›±®»µª³ µª¯Ž¹²­¶²¤ . ¨Œ¨º²±Á´¤¯µ±¶³Ž±²¬¯«½±¶³¬§²¶µ¹³µª³›¿®ª³µ±¶³ . ´µ†›±§¹¸µª­¤¯›²¿µ¤´ªµª³¤¯µ½›¤®ª³›¤²·µ¤°ª³µº¯ ±®¬¦¤²¸¬­Ã¯›±¶»µ¤¯¨°¿²¬´µ±¬ . ‡‘¤¦²·¹¨µ¨­¤¬µ¶¸¿¯·®®¨³¤¬µ½¨³›±¶§¨¯´ª—¨¬Ã¯±¯µ¤¬´µ¬³›²±ª ¦±¾—¨¯¨³›²±µ·´¨¬³
 84. 84. 32 ‘¤¦²Ÿ¹¨µ¨µ¬³›²±µŸ´¨¬³µ±¶›¢¯¤­¤›±¶¤­±®±¶«¨¢µ¤°¬¯±—¿¯µ¤³µ¨³ ´¨µ µ±¬¤´¨¬²Ÿ¿´µ¨¯¤›²±ª¦±¾¯µ¤¬±¬¤¬µ¢¨³¯¤¤­±®±¶«¨¢ª¤›½ ·¤´ª­¤¬µ ®±³¯¤¤¯¤· ²±¯µ¤¬±¬´¶¯ ›¨¬¨³¡µ¤¤›±µ¨® ´—¤µ¤˜²¨¬³ ›²±µŸ´¨¬³›¨²¬´´¨¾±¶¯ ‹¤›½·¤´ª “¬‰›¬§Ÿ—¯¬±¬¤›±·¤´¢©±¶¯¯¤¤›¨¶«¶¯«±¾¯´µª¯Ž½²¬¯«± ­¤¬¯¤©ªµ¡´±¶¯¥±¡«¨¬¤ • ‹Ž¹²­¶²¤§¨¯µª²±Á´¨µ¬³¶›±¸²¨Ã´¨¬³µª³¤›¹¯¤¯µ¬´µª¯Ž¿²¬¯«± • ‹Ž¹²­¶²¤¤²¯»«ª­¨¯¤¥±ª«»´¨¬µª¯‰›½§¤—¯± • ‹Ž¿²¬¯«±³§¹¸¨µ¤¬¯¤´µ¨½®¨¬¥±»«¨¬¤´µª¯‰›½§¤—¯± • ˜±—¤¯µ¨½±µº¯¨¨®·¿¯´¶—¥±¶®¨¾¨¬µ±¶³‰›¬§¤—¯¢±¶³¯¤›¤²¤§¿´±¶¯ µª¯›½®ªµ±¶³´µª¯Ž½²¬¯«± • ‹Ž¿²¬¯«±³—¬´±¾´¨µª¯Ž¹²­¶²¤ • ‹›¿®ªµª³‰›¬§·—¯±¶¨½¸¨·«·´¨¬´¨¤§¬¹°±§± • “¬§²¶µ»³µª³¤›±¬­½¤³µª³‰›¬§·—¯±¶»µ¤¯Ž±²½¯«¬±³ • ‹‰›¬§·—¯¬±¬›¤²¹§º´¤¯µª¯›¿®ªµ±¶³´µª¯Ž¿²¬¯«± • ‹Ž¿²¬¯«±³«¨º²±¾´¨µª¯‰›½§¤—¯±­¤¬§¬­»µª³¤›±¬­½¤ “ ¬ ¤ ¬ µ ½ ¨ ³ ° ° ° ° ‹ ¤ › ¿ · ¤ ´ ª ° “ ¬ ´ ¶ ¯ ¹ › ¨ ¬ ¨ ³ » µ ¤ ¤ › ± µ ¨ ® ¹ ´ — ¤ µ ¤
 85. 85. 33 ˆ²¤——¤µ¬­ ³¤´­¡´¨¬³ ‘¤ ¦²Ÿ¹¨µ¨ µ¬³ ¤­¿®±¶«¨³ ›²±µ·´¨¬³ —¨µ¤·¹²±¯µ¤³ µ± ²»—¤ ´µ± ¥ ¨¯¬­¿­¤¬´µ±¥›®ª«¶¯µ¬­¿›²¿´º›± ¤h›»²±¯µ±± ¯µ¾¯«¨¾¯¨~µ¬—º²½¤¯µ¬¯¶›¨¬²!¯µ R›¾µ ¯Ž±²¬¯«¢ º¯›±¬¨´«¤¬ ¥“¡µ±¬§¸››¨§¹°¤¯µ±µº¯µ¬—º²½¤¯ ¦“¡µ±¬­¤¼—ù®®±¯b°ª²µÁ±¯µ±µ¾¯¤¶µ¬­¾¯­¤¼t´¤¯±š­R§Á¯¤µ±¬ ‘¤ °¤¯¤¦²·¹¨µ¨ µª¯ ›²¿µ¤´ª —¨µ¤·¹²±¯µ¤³ µ± ²»—¤ ´¨ ¿®±¶³ µ±¶³ ·®®±¶³¸²¿¯±¶³µª³½§¬¤³·º¯»³ “Ž¨²­¶²¤±¬¯¤¶µ¬­!b›²±¯µ± ‘¤—¨µ¤· ²¨µ¨µ¤±¯½—¤µ¤´µª¯›µ¿´ª›±¶¥²¢´­±¯µ¤¬´µ±¯›®ª«¶ ¯µ¬­½¤²¬«—½ ‰¯¬­¿³¤²¬«—¿³ ”®ª«¶¯µ¤²¬«— ‰¯¬­¿³¤²¬«—¿³ ”®ª«¶¯µ¤²¬«— • µ¬—º²½¤¯ • o¦¨—¿¯¤³ • ›¤²¿¯ • V›±¬­±¬ • —¤¯µ¨±¯ • ›¤¯ª¦Á²¨´¬ • ±~­¬´µ»¯ • ¸²ª—·µº¯ • —½´¨¬ • R›±¬­½¤¬ • Ž±²¬¯«½ • ›®±¶´¬ºµ·µ±¬³ • R¯§²½ • µ²¬»²¨¬³ • ¸²¿¯±¯ • ¨² ¯ • ›¤²¤´­¨¶ • i®®»¯º¯ • ›²±¨¯±½­ª´¬¯ • ±~­¬´µ¤³ ‘¤´¶¯§¹´¨µ¨µ¬³¤¯µº¯¶—½¨³—¨µ±¨½§±³´µ±±›±½±¤¯»­±¶¯¨¶±¨½§ª ¤¯µº¯¶—¬Ã¯ §¨¯ ¹¸±¶¯ ­¤—½¤ ¤¯µ¬´µ±½¸¬´ª
 86. 86. ‘¤ ¤›¤¯µ»´¨µ¨ ¤·±Á ´¶—¥±¶®¨¶µ¨½µ¨ µ± ´¸±®¬­¿ ´¤³ ¥¬¥®½± ©ˆ²¤——¤µ¬­» µª³ †²¸¤½¤³ ‰®®ª¯¬­»³ª†† ´·½´¬¯ ¨²ºµª—¤µ¬­» µ¬¯¶ ¤¶µ±›¤«ªµ¬­» ›²±´º›¬­» b­¨¯±¯ ¤¿²¬´µª ­µªµ¬­» c¤¶µ ¯ ¤½²¬´µª ¨›¬—¨²¬´µ¬­¡ V®®¤¬ §¨¬­µ¬­»
 87. 87. 34 ‘¤°¤¯¤¦²Ÿ¹¨µ¨µª¯›²½µ¤´ª­Ÿ¯±¯µ¤³½›±¬¨³—¨µ¤¥±® ³¨¢¯¤¬¤›¤ ²¤¢µªµ¨³‹¤¶µ±›¤«ªµ¬­¡¤¯µº¯¶—¢¤¯¤´¶—·º¯¨¢—¨µ±²¡—¤º³›²±³ µ±›²½´º›± • “¡µ±¬¨¯¿—¬©±¯c¤¶µ2¯¨„¯¤¬µº¯R›±¬­½¤¯ • w—¨³ • ¢—¨³ • h¦Â • —À • “¡µ±³ • w›¿®¬³ —¶¯µ¤­µ¬­ ³¤´­¡´¨¬³ —¶¯§¶·©±¯µ¤³­¤µ·®®ª®¤µ¬³¤­¿®±¶«¨³®¹°¨¬³»®¨­µ¬­·´Á¯±®¤´µª —±²·»›±¶§½¯±¯µ¤¬¯¤´¸ª—¤µ½´¨µ¨›²±µ·´¨¬³´µ¤¤²¸¤¢¤¨®®ª¯¬­Ÿ ‘¤›¤²¤« ´¨µ¨µ±¶³½²±¶³­Ÿ«¨›²½µ¤´ª³´¾—·º¯¤—¨µ±´¸¡—¤¶›± ­¨¢—¨¯±­¤¬µ¶¸½¯›²±´§¬±²¬´—±¢µ±¶
 88. 88. ²²¡—¤ ¤¯µ¬­¨¢—¨¯±­¤¬µ¶¸½¯ ›²±´§¬±²¬´—±¢µ±¶
 89. 89. ¨›¬²²ª—¤µ¬­±¢›²±´§¬±²¬´—±¢¤¯¶›Ÿ²¸±¶¯
 90. 90. ™ • † ‰›¬²”²±´§ ¤R›¿Ž¨²­Á²¤³f¦¯º¯´·½´¬¯ µ¬—º²½¤¯±š§¨—½¤¯ ±¬‰›¬§·—¯¬±¬ ¦§¸­¤µ¶››¨§¹°¤¯µ±µ¾ §½­¤¬±¯µº¯µ¬—º²½¤¯ Ž±²½¯«¬±¬ ¥µ2¯Ž±²¬¯«½º¯’¯µ¨³±Ž¨²­¶ ²¤±¬›¤²ª—¹®±¶¯V›±¬­±¬ §¤šµ±³­¤¼¨‚­±´¬››²¸±¯ ¦¶²c­¤µ¾¯˜²¬»²¨¬³ ‘¤ ¨›¬® °¨µ¨ µ± ´º´µ½ ´¶¯µ¤­µ¬­½ ¸¤²¤­µª²¬´—½ µº¯ —¨µ±¸¿¯ ´ª —¨¬¿¯±¯µ¤³›´µ±¤¯µ¢´µ±¬¸±µ¨µ²Ÿ¦º¯±­¤¬¯¤¦²Ÿ¹¨µ¨´µª§¬›®¤¯¡ ´µ¡®ª¤›½›±¬±²¡—¤¨°¤²µ¿¯µ¤¬¡›±¬±²¡—¤›²±´§¬±²¢©±¶¯ . ¤¬µ¬±®±¦¬­¡ . ¤¬µ¬±®±¦¬­¡ ¤ . ¸²±¯¬­¡ ¥ . ¸²±¯¬­¡ ¦¯½¯µ¨³ . µ²±›¬­¡ b®«½¯µ¨³ . µ²±›¬­¡ . ¨›¬«¨µ¬­¡ . ¶›±«¨µ¬­¡ . ¨¯¤¯µ¬º—¤µ¬­¡ . µ¨®¬­¡ ²¡—¤ ²¡—¤
 91. 91. 35 . ¤¬µ¬±®±¦¬­¡ . ¤¬µ¬±®±¦¬­¡ ¦ . µ¨®¬­¡ § . ¨¯¤¯µ¬º—¤µ¬­¡ ·«¨¬²± . µ²±›¬­¡ ’¯µ¨³ . µ²±›¬­¡ — ¯±¶³ . ­¤µª¦±²ª—¤µ¬­¡ V›±¬­±¬
 92. 92. . µ¨®¬­¡ . ¸²±¯¬­¡ . ¸²±¯¬­¡ ²¡—¤ ²¡—¤ ‘¤¦²Ÿ¹¨µ¨µ±¶›±­¨¢—¨¯±µ±²¡—¤­¤¬µ±¤¯µ¬­¨¢—¨¯±¡¤¯µ¬­¨¢—¨¯¤ µº¯›²±µŸ´¨º¯´µ±›®¤¢´¬±›±¶¤­±®±¶«¨¢‘¤µ¤¦²Ÿ¹¨µ¨—¨µª´¨¬ ²Ÿ™ • † ¤h®«½¯µ¨³§¸±h›¬§Ÿ—¯¬±¬b³µº¯Ž½²¬¯«±¯­¤µ¶µ¾—¤¯µ¨±¯›¤²  §±´¤¯µº¯R›±¬­¢¤¯ ¥Ž±²¢¯«¬±¬§¸­¤µŸµ¨µ¾§¢­¤¬±¯››¨§¹°¤¯µ±µº¯µ¬—º²½¤¯ ¦Ž¨²­¶²¤±¬¦¶²±š­b¯›¤¯ª¦¾²¨´¬µ¤³­±¬¯¤³b§¢§±´¤¯Ž±²¬¯«¢ ±¬³µ¶¦ ²¤µ¶¯±—¬©½—¨¯¤ ‘¤¦²Ÿ¹¨µ¨ • ´¨›±¬±¨¢§±³¤¯¡­±¶¯±¬›¤²¤­Ÿµº§¨¶µ¨²¨¾±¶´¨³›²±µŸ´¨¬³ • ›±¬¤¨¢¯¤¬ª´¶¯µ¤­µ¬­¡µ±¶³« ´ª®¨¬µ±¶²¦¢¤
 93. 93. ´µ±­¨¢—¨¯±­¤¬ • ¤›½›±¬±²¡—¤¨°¤²µ¿¯µ¤¬¡´¨›±¬¤® °ª›²½µ¤´ª¤¯¤· ²±¯µ¤¬ ¤¨~›¤²¤§±¨¯Ž±²¬¯«¢±¬³µº¯›½®¬¯§³±~­¬´µ¤³ ¥“µ¬¤šµ ¯›¤²ª— ®±¶¯’¯µ¨³V›±¬­±¬ ¦“µ¨r²¸±¯µ±›±®¨—¨¯ ¨°¬®±¦¬­ ³²´ª—¤´¬±®±¦¬­ ³¤´­¡´¨¬³ µ¬—º²½¤¯ R›½² V›±²±³
 94. 94. ¨ ›±¬¤ ´ª—¤´½¤ ¸²ª´¬—±›±¬±Á¯µ¤¬ ±¬ ›¤²¤­Ÿµº®¹°¨¬³´µ±­¨½—¨¯±­¤¬—¨›±¬¤´ª—¤´½¤µ¬³¸²ª´¬—±›±¬±Á—¨ ´¡—¨²¤‘¤§Ã´¨µ¨¹¯¤›¤²Ÿ§¨¬¦—¤¦¬¤­¤«¨—¬Ÿ
 95. 95. 36 ‘¤´ª—¨¬Ã´¨µ¨—¨›´µ±¤¯µ½´µ±¬¸±µ¨µ²·¦º¯±µª®¹°ª»µ¬³®¹°¨¬³µª³ ¯¹¤³¨®®ª¯¬­»³›±¶¨½¯¤¬±—¿²²¬©ª ¨³µ±¶²»—¤µ±³»²ª—¤µ¬­±ÁµÁ›±¶ µª³¤²¸¤½¤³ .¶›¿§¨¬°ª .´¸¬´—» ¤ .¶›¿§¨¬¦—¤ ¥ .´¸¹§¬± ››¨§¹°¤¯µ± .¶›¿§ª´ª ¨‚¸±¯µ± .¸·´—¤ .¶›±§±—» .½¸ª—¤ .¶›±§±¸» .´¸½´—¤ .¶›±§»®º´ª .Ÿ´¸ª—±³ .§ª®ªµ»²¬± .¿²¤´ª ¦ .§½®ª——¤ § .±²¬´—¿³ §ª®±¯µ¨³ .§¿®º—¤ ›¨²¬±²ù¯ .¿²¨°ª .§»®º´ª .±²¨¬¯¿³ .§±¶®¨½¤ .º²·²¬± .§¿®±³ .ò¬—±³ ‘¤´¶—›®ª²Ã´¨µ¨µ¤­¨¯·—¨®¹°¨¬³¤›®¹³»´Á¯«¨µ¨³±—¿²²¬©¨³µº¯ ²ª—Ÿµº¯»²ª—¤µ¬­Ã¯µÁ›º¯µª³¤²¸¤½¤³¨®®ª¯¬­»³›±¶§¢¯±¯µ¤¬ ¤b›»²±¯µ± ‹¤¯µ¬›±®½µ¨¶´ª¹·¨²¨µ±«¹—¤´µª¥±¶®»—¨ BBBBBBBBBBBBBBBBµ±¶¤²¸ª¦±Áµª³ ¥b®«¿¯µ¨³ —µª¸«¨´¬¯»—±¶´¬­»¨­§»®º´ª›¤²¤µª²»«ª­¨ —¨¦·®ªBBBBBBBBBBBBBBBµ±¶­±¬¯±Á ¦r²¸±¯µ± ”¤²¤­¤®±Á—¨±›²¿¨§²±³µª³±®¶—›¬¤­»³¨›¬µ²± ›»³¯¤­ª²Á°¨¬µª¯BBBBBBBBBBBBBBBµ±¶¤¦Ã¯¤ §›¨¬²!¯µ± ”²¬¯¤›¿µª¯¹­§±´ª¤§¨¬Ã¯¦¬¤µª¯¨®¨Á«¨²ª ²¤§¬±·º¯½¤®¨¬µ±¶²¦±Á´¤¯›±®®±½BBBBBBBBBBBBBB ²¤§¬±·º¯¬­±½´µ¤«—±½ ¨b›¤¬²¿—¨¯±¬ ¨¬¤­²½¯¨¬­¤¯¨½³—¬¤BBBBBBBBBBBBBBB´µª ´¶—›¨²¬·±²·µ±¶›²·¦—¤›±¶µ±¯­·¯¨¬¤¯µ¬›¤«» ´µ¯±—¬©¿—¨¯¤ ˜±ª¨®®ª¯¬­»§²¤¸—»«¤¹¸¨¬¨¯µ¤¸«¨½´µª¯ ¨¶²º›¤»­»BBBBBBBBBBBBBBBBBBB¹¯º´ª
 96. 96. 37 ‘¤ ´¸ª—¤µ½´¨µ¨ ¤›¿ ¹°¬ ´Á¯«¨µ¨³ ®¹°¨¬³ ´µª ¯¹¤ ¨®®ª¯¬­» —¨ ›²Ãµ± ´¶¯«¨µ¬­½­·«¨®¹°ªµª³¤²¸¤½¤³›±¶´¤³§½¯¨µ¤¬—µª´¶¯¹¸¨¬¤¨›¬®  ¦±¯µ¤³§¶±´Á¯«¨µ¨³®¹°¨¬³¤›¿­·«¨±—·§¤¯¤¦²·¹¨µ¨›²±µ·´¨¬³´µª ¯¨·¨®®ª¯¬­» ¤«¨½¯ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ¥¨² ¯ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ¦¸²¿¯±¯ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ›¤²¹§±´¤¯¨›±¬¨³·®®¨³›²±«¹´¨¬³¸²ª´¬—±›±¬¨½µ¤¬µ±²»—¤´¾¯«¨ µ±´µª¯¹¤¨®®ª¯¬­»‘¤¤¯¤·¹²¨µ¨µ¤²»—¤µ¤¯¤¨°ª¦»´¨µ¨µª´ª—¤ ´¢¤µ±¶³­¤¬¯¤§¿´¨µ¨¹¯¤›¤²·§¨¬¦—¤¦¬¤µ±­¤«¹¯¤ ‰²¦¤´¢¨³¦¬¤µ±´›¢µ¬ ¨¥·´ªµ¤´µ±¬¸¨½¤µ±¶­¨¬—¹¯±¶­¨··®¤¬¤­¤¬ ¤‘¤­¤µ¤¦²·¹¨µ¨µ±¶³›¤²·¦±¯µ¨³›±¶§¬¤—¿²·º´¤¯—¹¸²¬µÃ²¤µª¯ ¨°ºµ¨²¬­»›±®¬µ¬­»µª³Ž¹²­¶²¤³§ª®¤§»µª´¶—›¨²¬·±²·µª³­¤¬µ¬³ ´¸¹´¨¬³µª³­¶²½º³¤›¹¯¤¯µ¬´µª¯‰›½§¤—¯±­¤¬´µª¯Ž¿²¬¯«± ¥‘¤¨›¬´ª—·¯¨µ¨µ¤´··®—¤µ¤µº¯Ž¨²­¶²¤½º¯´µª¯¨°ºµ¨²¬­»µ±¶³ ›±®¬µ¬­»­¤¬¯¤›²±¥®¹¹¨µ¨µ¬³›¬«¤¯¹³´¶¯¹›¨¬¨³›±¶«¤¹¸±¶¯¦¬ ¤¶µ±Á³´µ±—¹®®±¯ ‘¤ ¨°ª¦»´¨µ¨ ›±Á ±·¨¬®¿µ¤¯ ­¤µ· µª ¦¯Ã—ª ´¤³ ª ±¬­±¯±—¬­» ­¤¬ ¯¤¶µ¬­¡ ¶›¨²±¸» µº¯ Ž¨²­¶²¤½º¯ ¤›¹¯¤¯µ¬ ´µª¯ Ž¿²¬¯«± ‘¤ ´¶— ¥±¶®¨¶µ¨¢µ¨­¤¬µ±¸·²µªµ±¶¥¬¥®½±¶´¤³´´­¤¬ ‘¤¦²Ÿ¹¨µ¨½®¤µ¤¤›¤² —·¤µ¤µ±¶­¨¬— ¯±¶­¤¬µ¤¶›±­¨¢—¨¯Ÿµ±¶³ ­¤¬¯¤¤¯¤· ²¨µ¨¤›½›±¬¤²¡—¤µ¤¨°¤²µ¿¯µ¤¬ ›¸«¨±´¨¥»³«¨±—ª¯½¤«¨±®¿¦±³«¨±·¬®»³«¨±´­½µ¨¬¯±³«¨¿µ²¨®±³¬¨²±µ¨®¨´µ½¤¬¨²¿ ´¶®±³ ¬¨²¤›¿´µ±®±³ ¬¨²±··¯µª³ ¬¨²¤²¸½¤ ¬¨²±®±¸¢µª³ ¸²±¯±¥¿²±³ ¸²±¯±¸²¹º´ª ¸²±¯±§¬¤­¿›µª³¸²±¯±®±¦½¤¸²±¯¿—¨µ²±¸²±¯±§¬·¦²¤——¤
 97. 97. 38 ‡¬¥®¢±Ž¨·Ÿ®¤¬± ‰¯§¨¬­µ¬­±½§¬§¤­µ¬­±½´µ¿¸±¬ ‘¤ ›®ª²±·±²ª«±Á¯ ±¬ —¤«ªµ¹³ —¨ µ± ´¸»—¤ §²·´ª³ ¤¯µ½§²¤´ª³ µ¬³ ­¬¯»´¨¬³µº¯Ž±²¬¯«½º¯­¤¬µº¯Ž¨²­¶²¤½º¯ ‘¤¨›¬´ª—·¯±¶¯µ¤¹¯µ±¯¤´¶¯¤¬´«»—¤µ¤·¿¥±—½´±³±²¦»¤¦¤¯Ÿ ­µª´ª­®›
 98. 98. ›±¶µ²±·±§±µ±¾¯µª´Á¦­²±¶´ªµº¯§¶±¤¯µ¬›Ÿ®º¯ ‘¤­¤µ¤¯±»´±¶¯µª—¨µ¤´µ²±·¡µ±¶¨¯§¬¤· ²±¯µ±³µº¯Ž¨²­¶²¤½º¯ ´µª¯¶›¿«¨´ªµª³‰›¬§·—¯±¶­¤¬¯¤µª¯¨²—ª¯¨Á´±¶¯ ‘¤ §¬¤­²½¯±¶¯ ´µ±¬¸¨½¤ µª³ ¤·»¦ª´ª³ ›±¶ ´¶¯«¹µ±¶¯ µ± ¤¯µ¬«¨µ¬­¿ Á·±³´µ±Œ±¶­¶§½§ª ”¤²¤§¨¢¦—¤µ¤¨²—ª¯¨¶µ¬­¿¯¨²ºµ¡´¨º¯ ‰²ºµ¡´¨¬³¤¯±¬­µ±¾µ¾›±¶ †‰®¨¾«¨²ª³¤¯Ÿ›µ¶°ª³ ‘¤¨°ª¦¡´¨µ¨¦¬¤µ¢ª›¤²±¶´½¤µª³­±²¬¯«¬¤­»³·²±¶²·³´µª¯‰›¢§¤ —¯±›²±­Ÿ®¨´¨µª¯±²¦¡µº¯Ž¨²­¶²¤¢º¯ ˆ¬¤ ›±¬± ®¿¦± ±¬ Ž±²½¯«¬±¬ ¨›¹®¨°¤¯ µª ¸¨²´¤½¤ —¨µ¤­½¯ª´ª µª³ ¥±»«¨¬¤³›²±³µª¯‰›½§¤—¯±´Á—·º¯¤—¨µ±Œ±¶­¶§¢§ª ”±¬±»µ¤¯µ±¤½µª—¤µº¯¨°¿²¬´µº¯‰›¬§¤—¯½º¯›²±³µª¯Ž¹²­¶²¤­¤¬ —¨›±¬¤¨›¬¸¨¬²»—¤µ¤µ±¶›±´µ»²¬©¤¯ ‘¤ ­²¢¯¨µ¨ ¤¯ ª ¶›±´µ¡²¬°ª µº¯ Ž¨²­¶²¤¢º¯ ›²±³ µ±¶³ ¨°½²¬´µ±¶³ ‰›¬§¤—¯¢±¶³±·¨¬®½µ¤¯´¨©´¶—›Ÿ«¨¬¤ª›²±³µ±¶³±®¬¦¤²¸¬­±¾³¡½¸¬ ‘¤¤¬µ¬±®±¦¡´¨µ¨µª¯¤›Ÿ¯µª´¡´¤³ ”±¬¤ª«¬­Ÿ´µª²¢¦—¤µ¤—›±²±¾¯¯¤¨›¬­¤®¨´«±¾¯±¬Ž¨²­¶²¤¢±¬¦¬¤ µª¯¨­´µ²¤µ¨¢¤µ±¶³­¤µŸµª³‰›¬§Ÿ—¯±¶˜±§¢­¤¬±›±¬±¶¡›±¬º¯¶ ›¨²¤´›¢©±¯µ¤¯
 99. 99. ‘¤ ¨°ª¦»´¨µ¨ ¦¬¤µ½ ±¬ Ž¨²­¶²¤½±¬ §¹¸«ª­¤¯ ¯¤ ¥±ª«»´±¶¯ µ±¶³ ¨°¿²¬´µ±¶³‰›¬§¤—¯½±¶³¨¯¿ §¨¯¹§º´¤¯­¤—¬·´ª—¤´½¤´¨¤¯·®±¦± ›²±ª¦±Á—¨¯±¤½µª—¤µª³›¿®ª³µª³‰›¬§·—¯±¶ ‡®¹›¨´¸±®¬­¿¥¬¥®½±¸·²µª´ ‡® ›¨´¸½®¬¤¥¬¥®¢±¶´
 100. 100. 39 ˆ¬¤µ¢±¬Ž¨²­¶²¤¢±¬´µª¯¨­´µ²¤µ¨¢¤­¤µŸµª³‰›¬§Ÿ—¯±¶´¶—›¨²¬ ®¤ ¥¤¯­¤¬µ±¶³®®¶²¬±¾³ ”±¬¨³­¤µŸµª¦¯¿—ª´¤³®¤¯«¤´— ¯¨³¨­µ¬—¡´¨¬³¤›±·Ÿ´¨¬³µ¤­µ¬ ­ ³ §¬›®º—¤µ¬­ ³ ­¬¯¡´¨¬³ µº¯ Ž¨²­¶²¤¢º¯ µ±¶³ ±§¡¦ª´¤¯ ´¨ ´¾ ¦­²±¶´ª—¨µ±¶³Ž±²¬¯«¢±¶³ ‘¤´ª—¨¬¿´¨µ¨®¹°¨¬³»·²·´¨¬³µ±¶­¨¬—¹¯±¶›±¶§ª®Ã¯±¶¯µ¤´¶¯¤¬ ´«¡—¤µ¤µº¯§¶±¤¯µ¬›Ÿ®º¯´µª¯‰›½§¤—¯±‘¤¤¬µ¬±®±¦¡´¨µ¨¤¶µ· µ¤´¶¯¤¬´«»—¤µ¤¦¬¤­¤«¹¯¤¯°¨¸º²¬´µ· †·±Á ®·¥¨µ¨ ¶›¿¹ª ´¤³ µ±¶³ ®¿¦±¶³ ›±¶ ¤¯·¦­¤´¤¯ µ±¶³ ‰›¬§¤ —¯½±¶³¯¤©ªµ»´±¶¯¥±»«¨¬¤¯¤¨­µ¬—»´¨µ¨µ¤›®¨±¯¨­µ»—¤µ¤­¤¬µ¤ —¨¬±¯¨­µ»—¤µ¤›±¶¹¸¨¬µÃ²¤¦¬ ¤¶µ±Á³ª›¤²±¶´½¤µª³­±²¬¯«¬¤­»³ ¥±»«¨¬¤³´µª¯›¿®ª ‘¤ ¨­µ¬—»´¨µ¨ µ±¯ ¤¯µ¬­¨¬—¨¯¬­¿ ´­±›¿ µª³ ­±²¬¯«¬¤­»³ ¤›±´µ±®»³ ´µª¯‰›½§¤—¯±­²½¯±¯µ¤³¤›¿µ±¨½§±³­¤¬µ±—¹¦¨«±³µª³¥±»«¨¬¤³‘¤ ­²½¯¨µ¨ ¨›½´ª³ ­¤µ· ›¿´± ¤¶µ¿³ µ¤¶µ½©¨µ¤¬ —¨ µ¬³ ¨›¬«¶—½¨³ µº¯ ‰›¬§¤—¯½º¯ t®«±¯ ¦¶² b³ µº¯ Ž¹²­¶²¤¯ ± µ ¯ h›¬§¤—¯½º¯ ·¶¦·§¨³ b§¹±¯µ± ´·ù³­¤µ·¦¨¬¯
 101. 101. ”±¬¤´­±›¬—¿µªµ¤¯±—¢©¨µ¨½µ¬¶›ª²¨µ¨½ª›¤²¨—¥±®» µº¯›®ª²±·±²¬Ã¯¦¬¤µ±¶³¨°¿²¬´µ±¶³‰›¬§¤—¯½±¶³´ ¤¶µ½µ±´ª—¨½± ‘¤´ª—¨¬¿´¨µ¨µ¬³·²Ÿ´¨¬³¡›²±µŸ´¨¬³µ±¶­¨¬— ¯±¶›±¶¨­·²Ÿ©±¶¯ ¨´ºµ¨²¬­¹³ ´¶¯¤¬´«ª—¤µ¬­¹³
 102. 102. ­¤¬ ¨°ºµ¨²¬­¹³ ¤¯µ¬«¹´¨¬³ µº¯ ¤¯µ¬›Ÿ ®º¯­¤¬¯¤¦²Ÿ¹¨µ¨—¨›±¬¤´¨¬²Ÿµ¬³¨­« µ¨¬±¬´µ±²¬­½³ ‡—¾¯µ±—ª³¤›Ÿ¯µª´ª³ ©”·¯µº¯ ± ¯ µ±Áµº¯ª —¨ ›±¬¨³ ­¤µª¦±²½¨³ µº¯ Ž±²¬¯«½º¯ ¨¯¤¯µ½±¯ µº¯Ž¨²­¶²¤½º¯¤¯¤·¹²¨µ¤¬ª·²Ÿ´ª —¶¯¤¬´«ª—¤µ¬­ ³©±Ž±²½¯«¬±¬f›¨—›±¯V´—¨¯±¬«ª©Ž¨²­¶²¤±¬§¸b¸¤®¹›¤¬¯±¯|ª ˜¤´¶¯¤¬´«»—¤µ¤µº¯¤¯µ¬›·®º¯¤¯¤§¨¬­¯Á±¶¯µ¬³›²±«¹´¨¬³µ±¶³±¬±›±½¨³¨›¬¥¨¥¤¬¿ ¯±¯µ¤¬¤›¿µ¬³¨¯¹²¦¨¬¹³µ±¶³ ‰°ºµ¨²¬­¹³ ©“ Ž±²½¯«¬±¬ f›¨—›±¯ª ©“ Ž¨²­¶²¤±¬ b­¹®¨¶±¯ª ©“ h›¬§·—¯¬±¬ ±š§¸¯››»­±¶´¤¯
 103. 103. “Ž¨²­¶²¤±¬´µ²¤µ¨Á±¶´¬¯b› ¤šµ±À³ª “¬¨¯¹²¦¨¬¨³µº¯¤¯µ¬›·®º¯›¤²¤µ½«¨¯µ¤¬§¬¤§±¸¬­·´¨´¸»—¤§²·´ª³ ¤¯µ½§²¤´ª³­¤¬ ´µª¯­¤¯±¯¬­»¸²±¯¬­»µ±¶³¤­±®±¶«½¤‹´Á¦­²±¶´ªµº¯§¶±¤¯µ¬›·®º¯­¤µ¤¦²Ÿ·¨ µ¤¬ —¨ —¬¤ ´¨¬²· ¤¯µ¬«¨µ¬­¿¯ ¨¯¨²¦¨¬¿¯ ­¤¬ ´¶¯¤¬´«ª—·µº¯ ›±¶ ¤¯¤›µÁ´´±¯µ¤¬ —¨ ´¶¯µ±—½¤¤­²½¥¨¬¤­¤¬´¤·»¯¨¬¤
 104. 104. 40 ”±¬¤ »µ¤¯ ª ¥±»«¨¬¤ ›±¶ ¹´µ¨¬®¤¯ ±¬ Ž±²½¯«¬±¬ ›²±³ µ±¶³ ‰›¬§¤ —¯½±¶³­¤¬›±¬±¬´¶——¨µ¨½¸¤¯ ”±¬¤¤¬´«»—¤µ¤›²±­·®¨´¨´µ±¶³Ž¨²­¶²¤½±¶³ª··¬°ªµª³­±²¬¯«¬¤ ­¡³¥±»«¨¬¤³´µª¯‰›½§¤—¯± ‘¤¤¯¤·¹²¨µ¨´Á¯µ±—¤›±¬¤»µ¤¯ª›²Ãµª¤¯µ½§²¤´ª ¤›·¯µª´ªµº¯ Ž¨²­¶²¤½º¯ ´µª¯ ¤›±´µ±®» µª³ ­±²¬¯«¬¤­»³ ¥±»«¨¬¤³ ›²±³ µª¯ ‰›½§¤—¯± ”±¬¨³ ¤›¤¬µ»´¨¬³ ›²±¹¥¤®¤¯ ±¬ Ž¨²­¶²¤½±¬ ´µª¯ ‰›½§¤—¯± —¨µ· µª¯ ¨½´±§±µª³­±²¬¯«¬¤­»³¥±»«¨¬¤³´µª¯›¿®ª ¨›±¬¨³§¶¯·—¨¬³­¬¯»«ª­¤¯±¬Ž¨²­¶²¤½±¬¨¯¤¯µ½±¯µª³‰›¬§Ÿ—¯±¶ ‘¤ ¤¯¤·¹²¨µ¨ µ± ®½¦± µ±¯ ±›±½± ›²±¹¥¤®¤¯ ±¬ Ž¨²­¶²¤½±¬ ¦¬¤ µª¯ ¨›¬¸¨¢²ª´¡µ±¶³­¤µ·µª³‰›¬§·—¯±¶ ‘¤¤¯¤·¹²¨µ¨´Á¯µ±—¤›±¬¨³»´¤¯±¬¨¯¹²¦¨¬¨³µº¯Ž¨²­¶²¤½º¯—¨µ· µª¯ ·²¯ª´ª µº¯ ‰›¬§¤—¯½º¯ ¯¤ §¨¸µ±Á¯ µ±¶³ ¨°¿²¬´µ±¶³ ­¤¬ ¯¤ §¬Ã°±¶¯µª¯­±²¬¯«¬¤­»·²±¶²· ”¤²¤§¨¢¦—¤µ¤¨²ºµ¡´¨º¯­®¨¬´µ±¾µ¾›±¶ ¡´¶¯§¶¤´—½³¤¯±¬­µ±¾­¤¬­®¨¬´µ±¾µ¾›±¶ ‘¤µ¤°¬¯±—»´¨µ¨µ¬³¨¯¹²¦¨¬¨³µº¯›¿®¨º¯›±¶¨—›®¹­±¯µ¤¬´µª¯¶›½ «¨´ªµª³‰›¬§·—¯±¶´Á—·º¯¤—¨µª¸²±¯¬­»µ±¶³¤­±®±¶«½¤ˆ¬¤µª¯ ¤›·¯µª´ª¯¤´ª—¨¬Ã´¨µ¨µ±¯¤²¬«—¿›²±µ¨²¤¬¿µªµ¤³´µ±µ¨µ²·¦º¯± . Ž¨²­¶²¤±¬›²±¨›±¯h›¬§¤—¯½º¯µ¾¯¥±¶®¿—¨¯±¯R›¤«R›¬¹¯¤¬ . “h›¬§·—¯¬±¬±š§¸¯µ ¯Ž¨²­¶²¤½º¯››»­±¶´¤¯ . Ž±²½¯«¬±¬­¤¼±°À¯¤šµ±³b›±²¨Á«ª´¤¯›¨© b³Z›±®®º¯¢¤¯ . “µ ¯h›¬§¤—¯½º¯·¶¦·§¨³b§¹±¯µ±µ ¯Ž¨²­¶²¤½º¯´·ù³ ­¤µ·¦¨¬¯ . Ž¨²­¶²¤±¬b­¹®¨¶±¯µ±À³h›¬§¤—¯½±¶³§¹¸¨´«¤¬µ±À³·¨¾¦±¯µ¤³ . “Ž±²½¯«¬±¬±~­»µ±²¤µ¾¯¥±¶®¿—¨¯±¯~¹¯¤¬b­¹®¨¶±¯ . Z®® ±Ž¨²­¶²¤±¬´µ²¤µ¨Á±¶´¬¯b›¼µ±À³h›¬§¤—¯½±¶³ . Ž¨²­¶²¤±¬§¸b¸¤®¹›¤¬¯±¯ . Ž¨²­¶²¤±¬Ø´«±¯µ±µ±À³±~­»µ±²¤³­¤¼·²±¶²±À³s­±¯µ¤³b³ µº¯h›½§¤—¯±¯ . “Ž±²½¯«¬±¬f›¨—›±¯b³µº¯h›½§¤—¯±¯V´—¨¯±¬µº¯¦·¨®½¤¯

×