Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sinaunang pilipino

55,799 views

Published on

  • Be the first to comment

Sinaunang pilipino

  1. 1. Ang unang pangkat ay ang mga Negrito, maliliit lamang ang taas nila na umaabot lamang sa apat na talampakan maitim ang kanilang balat, pango ang mga Ilong , makakapal ang labe, at kulot na kulot ang itim na buhok.
  2. 2. Ang ikalawang pangkat ay ang mga Indones. Ang unang pangkat ng mga Idones ay kayumangi at matatangkad na may balingkinitang katawan. Sila ay may maninipis nalabi at matatangos na ilong.
  3. 3. Malay ang ikatlong pangkat na nanirahan dito sa Pilipinas. Sila ay nakarating sa pamamagitan ng pag sakay sa bangka na tinatawag na Balanghay. sila ay may mataas na antas ng pamumuhay.
  4. 4. IV. Pagtataya Basahin ang bawat pangungusap. Isulat ang tama kung totoo ang sinasabi nito at mali kung hindi. ____1. Ang kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao sa isang bansa. ____2. Sinasabing ang mga unang taong naninirahan sa Pilipinas ay nakatira sa itaas ng puno ____3. Sa teorya ni H. Otley Beyer, ang mga Pilipino ay nagmula sa tatlong pangkat ng taong dumating sa Pilipinas ____4. Ang tirahan ng mga aeta o negrito ay yari sa kahoy at kugon. ____5. Sa mga pangkat ng taong dumating sa bansa, ang mga Indones ang may pinakamaunlad na paraan ng pamumuhay.
  5. 5. Takdang Aralin Ilarawan ang tatlong pangkat ng tao. Anong katangian ng mga ito sa tingin mo ay iyong tinataglay? Isulat ang inyong sagot sa kwaderno sa Sibika.

×