Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентація для майстер класу підгрушного г.п.

504 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Презентація для майстер класу підгрушного г.п.

  1. 1. Г.П. Подгрушный Особенности стадийно-эволюционного развития регионов Украины вконтексте общемировых тенденций
  2. 2. І ІІІ V ІІ IV III V I I 1 2 3 I IСтадии развития:основные (I – доиндустриальная; III – индустриальная; V – постиндустриальная); промежуточные (II-низькоиндустриальная; IV – высокоиндустриальная). Направления развития:1 – ароморфоз; 2 – деградация; 3 – адаптация I Рис. 1. Стадийно-эволюционное развитие регионов
  3. 3. Основні характеристики моделі постіндустріального регіону Показники та одиниці їх Значення показників виміру Мінімальні Середні Максимальні Валовий внутрішній продукт, тис. дол. США на душу 26,150 28,474 35,750 Валова додана вартість промисловості, тис. дол. США 4,329 6,300 10,127 на душу Валова додана вартість машинобудування, тис. дол. 1,065 2,850 4,466 США на душу Валова додана вартість високотехнологічних 0,449 1,162 1,934 виробництв, тис. дол. США на душу Чисельність зайнятих у науково-дослідних та 112,8 315,2 532,1 проектно-конструкторських роботах, осіб на 100 тис. жителів Частка обслуговуючої сфери (третинний та четвертинний 68,0 72,5 79,4 сектори) в економіці, %
  4. 4. Значення комплексного показника стадійно-еволюційного розвитку Величина показника К Стадії еволюційного розвитку регіонів Більше 1,2 Постіндустріальна 0,8-1,2 Високоіндустріальна 0,3 -0,8 Індустріальна 0,1 – 0,3 Низькоіндустріальна Менше 0,1 Доіндустріальна
  5. 5. Показники, що характеризують особливості стадійно- еволюційного розвитку країн G 7 ВВП, ВДВ ВДВ ВДВ Кількість Частка Комплексний тис.дол.на промисловості, машбудування, високотехнолог. зайнятих в невиробничої показник Країни душу тис.дол.на душу тис.дол.на душу виробництв, НДПКР на сфери в стадійно- тис.дол.на душу 100 тис. структурі еволюційного жителів ВВП,% розвиткуСША 35,75 5,79 3,05 1,93 409,9 79,4 3,48Японія 26,94 10,13 4,47 1,13 532,1 74,1 3,28Німеччина 27,1 6,54 3,13 0,53 315,3 68,0 2,04Великобританія 26,15 3,98 1,30 0,45 266,6 72,7 1,51Франція 26,92 5,41 2,20 0,53 271,8 73,0 1,80Італія 26,98 4,33 1,07 0,19 112,8 68,9 1,22Канада 29,48 4,46 1,20 0,28 297,8 71,3 1,42 Модельний 26,15 3,98 1,07 0,19 112,8 68,0 1,00 регіон
  6. 6. Показники, що характеризують особливості стадійно- еволюційного розвитку України та сусідніх держав ВВП, ВДВ ВДВ ВДВ Кількість Частка Комплексний тис.дол.на промисловості, машбудування, високотехнолог. зайнятих в невиробничої показник Країни душу тис.дол.на душу тис.дол.на душу виробництв, НДПКР на сфери в стадійно- тис.дол.на душу 100 тис. структурі еволюційного жителів ВВП,% розвиткуУкраїна 5,07 0,368 0,049 0,006 276,5 55,0 0,60Росія 8,23 0,634 0,150 0,013 298,0 56,0 0,69Білорусія 5,52 0,474 0,105 0,012 189,3 42,0 0,46Молдова 1,47 0,168 0,013 0,004 32,9 52,0 0,20Румунія 6,56 0,537 0,124 0,012 87,9 51,0 0,35Угорщина 13,4 1,597 0,945 0,543 144,0 67,0 1,16Словаччина 12,84 1,188 0,247 0,037 177,4 66,0 0,63Польща 10,56 0,898 0,209 0,07 178,0 65,0 0,62 Модельний 26,15 3,98 1,07 0,19 112,8 68,0 1,00 регіон
  7. 7. Україна. Стадійно-еволюційний розвиток регіонів. Значення комплексного Стадії розвитку регіону показника стадійно- еволюційного розвитку 1. ВИСОКОІНДУСТРІАЛЬНА на початковому етапі переходу до постіндустріальної понад 0,9а. стадії з недостатніми можливостями дляб. переходу до постіндустріальної стадії 0,8–0,9 ІНДУСТРІАЛЬНА 2. з наявними передумовами для переходу до високоіндустріальної 0,5–0,6а. стадії з недостатніми можливостями для переходу до високоіндустріальноїб. стадії 0,3–0,5 3. НИЗЬКОІНДУСТРІАЛЬНА 0,1–0,3

×