Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Нємець Л.М., Кандиба Ю.І. Публікація результатівсуспільно-географічних   досліджень
•     Питання для обговорення:• Про вимоги до публікації суспільно- географічних досліджень у виданнях світового рі...
• Підсилення вимог до результатів наукових досліджень відбивається і на якості наукових публікацій, особливо в зарубіжни...
• 3. Критичний аналіз джерел інформації (особливо статистичних даних, «криве дзеркало статистики»).• 4. Полімасштабність...
• 7. Функціонування в різних часових циклах (не просто аналіз розвитку процесу, об’єкта в просторі, але й в різних часов...
• 10. Багатоаспектність оцінок (будь які явища і процеси на відповідній території мають бути оцінені з точки зору різних...
• 13. Висновки роботи мають включати констатацію основних положень відповідно до мети роботи (що вдалося і що ні, чому),...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

публікація результатів суспільно географічних досліджень

524 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

публікація результатів суспільно географічних досліджень

 1. 1. Нємець Л.М., Кандиба Ю.І. Публікація результатівсуспільно-географічних досліджень
 2. 2. • Питання для обговорення:• Про вимоги до публікації суспільно- географічних досліджень у виданнях світового рівня?• Про зміни статусу журналу «Часопис соціально-економічної географії».• Про підвищення вимог до публікації наукових досліджень в журналі «Часопис соціально- економічної географії».
 3. 3. • Підсилення вимог до результатів наукових досліджень відбивається і на якості наукових публікацій, особливо в зарубіжних виданнях.• Обов’язковим є посилання на світову теорію відповідної науки (соціологія, політологія, куль турологія, економіка, теоретична географія).• За даними О.І. Алєксєєва, пропонуємо основні вимоги до публікації роботи світового рівня з СГ:• 1. «Вписаність» в світовий контекст (огляд світового досвіду подібних досліджень, аналіз основних наукових парадигм, теорій).• 2. Методологічна рефлексія (визначення власної методології на основі аналізу світового досвіду: предмет, мета, теорії, методи).
 4. 4. • 3. Критичний аналіз джерел інформації (особливо статистичних даних, «криве дзеркало статистики»).• 4. Полімасштабність (розгляд об’єктів від глобального до локального рівня).• 5. Історичність (еволюційний аналіз процесів і явищ на відповідних територіях, які зміни відбувалися і відбуваються). Виявлення просторово-часових закономірностей.• 6. Варіативність. В продовження попереднього: аналіз процесів в минулому і пропозиції щодо розвитку в майбутньому. Обґрунтування варіанту, що пропонується, чим відрізняється від інших пропозицій.
 5. 5. • 7. Функціонування в різних часових циклах (не просто аналіз розвитку процесу, об’єкта в просторі, але й в різних часових аспектах(добовий, тижневий, річний цикли).• 8. Необхідність віртуального підходу (виявлення «медіа-політики», яке відношення різних груп населення до досліджуваного явища, процесу, об’єкта).• 9. Необхідність якісних підходів (використання інтерв’ю, експертних оцінок, неформальних бесід тощо). Опис «типових ситуацій» – прикладів поведінки окремих людей, представників органів влади, організацій тощо.
 6. 6. • 10. Багатоаспектність оцінок (будь які явища і процеси на відповідній території мають бути оцінені з точки зору різних соціальних (етнічних, професійних, політичних) груп населення, їхніх інтересів (сучасних та перспективних).• 11. «Додатковість» істини (не можна забувати про опонентів наукової дискусії).• 12. Системний підхід до системного підходу, завжди мають бути досліджені: зовнішня і внутрішня структура, функції, динаміка (генезис і перспективи).
 7. 7. • 13. Висновки роботи мають включати констатацію основних положень відповідно до мети роботи (що вдалося і що ні, чому), постановку завдань для майбутніх досліджень зазначеної проблеми (теми).• Журнал «Часопис соціально- економічної географії» планується подавати в цьому році для включення в науко метричну базу «СКОПУС», тому з наступного номера публікації мають відповідати міжнародним вимогам.

×