Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентація кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 2013

654 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Презентація кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 2013

 1. 1. Завідувач кафедри:д.геогр.н., проф. Нємець Л.М.
 2. 2. 2 На кафедрі навчається 146 студентів денної форми навчання з Харківської, Київської, Херсонської, Луганської, Хмельницької, Кіровоградської, Запорізької, Донецької, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської областей. Також ми раді вітати іноземних студентів. Сьогодні серед наших студентів 39 іноземців з Китаю, Туркменістану, Гвінеї. http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua
 3. 3. 3 У 2010/2011 навчальному році кафедра зайняла 2 місце за рейтингом кафедр природничого профілю Харківського національного університету (серед 66-ти кафедр). http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua
 4. 4. - 4 доктори наук, професори; - 9 кандидатів наук, доцентів; - 9 аспірантів та 2 докторанти. Завідувач кафедри д.геогр.н., професор Нємець Людмила Миколаївнак.геогр.н.,доцент к.геогр.н., Вірченко Павло доцент к.геогр.н., Анатолійович Скриль доцент Ірина Кулєшова д.геогр.н., професор Анатоліївна Ганна Костріков Олександрівна д.геогр.н., професор Сергій Васильович Нємець Костянтин к.геогр.н., Аркадійович ст.викладач доцент, к.геогр.н. Сегіда Редін Володимир Катерина Іванович Юріївна д.геогр.н., професор к.геогр.н., к.геогр.н., доцентк.геогр.н., доцент Мезенцев Костянтин доцент Ключко Людмила Сільченко Володимирович Кандиба Юрій Василівна
 5. 5. 5
 6. 6. Інноваційно-інтелектуальний потенціал кафедри забезпечується за рахунок: 6
 7. 7. Бакалавра географії – 4 роки Магістра економічної і соціальної географії – 1 рік Спеціалізація Спеціалізація РОЗМІЩЕННЯ СВІТОВЕ ПРОДУКТИВНИХ ГОСПОДАРСТВО СИЛ ТА ТА РЕГІОНАЛЬНАРЕГІОНОЗНАВСТВО ПОЛІТИКА готується відкриття спеціалізації Територіальний менеджмент
 8. 8. • Соціально-економічний розвиток країн світу;• Туризм та туристичну інфраструктуру;• Політичні та зовнішні звязки регіонів;• Сучасні міжнародні відносини; •Проблеми демографічної ситуації; •Закони функціонування світової економіки; •Менеджмент та маркетинг підприємницької діяльності; •Світові культури та їх географічні особливості тощо.
 9. 9. ЕКСКУРСОЗНАВСТВО ТРАНСПОРТНО- МЕНЕДЖМЕНТ ГЕОПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙНІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ТА ПОЛІТИЧНА СИСТЕМИ СВІТУ ДІЯЛЬНОСТІ ГЕОГРАФІЯ ГЕОГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГЕОГРАФІЯ ТАРЕКРЕАЦІЙНА МІЖНАРОДНОГО РЕГІОНОЗНАВСТВО ГЕОГРАФІЯПРОГНОЗУВАННЯ ТУРИЗМУ ОСНОВИ ТУРИСТИЧНІ ІНТЕРНЕТ- РОЗМІЩЕННЯРЕСУРСИ СВІТУ СУСПІЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ГЕОГРАФІЇ ТУРИСТСЬКО- ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЙНИЙПРИКОРДОННЯ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ
 10. 10. Основою інноваційної діяльності фаховоїпідготовки є інформатизація навчальногопроцесу Перехід на 100 % мультимедійне супроводження всіх курсів навчального плану, які викладаються викладачами кафедри. 10
 11. 11.  Проведення лекцій провідних науковців з інших ВНЗ та науково- дослідних установ України та країн близького і далекого зарубіжжя в режимі on- linе. • Лекція професора Інституту географічних досліджень при Угорській академії наук Давіда Карачоні 11
 12. 12. • Економістом - демографом, економістом - статистом;• Експертом із зовнішньоекономічних питань;• Економістом з розміщення продуктивних сил;• Фахівцем з світового господарства;• Фахівцем з регіональної політики тапроблем економіки;• Регіонознавцем;• Державним інспектором; •Менеджером міжнародного туризму; •Менеджером та маркетологом по управлінню підприємствами; •Вчителем школи, коледжу та викладачем ВНЗ; •Консультантом по плануванню та управлянню територіями; Випускники-2012 року •Директором фірми, підприємства, організації.
 13. 13. • Туристичні фірми та компанії;• Науково-дослідні інститути, які займаються питаннями екології, економіки та соціальної політики;• Органи управління всіх рівнів (районні, обласні, міські адміністрації, комітети Верховної Ради України) тощо;• Банківські та комерційні структури;• Підприємства всіх галузей економіки;• Центри зайнятості, фонди пенсійного і соціального страхування, управління статистики;• Школи, коледжі, ліцеї, технікуми, ВНЗ.
 14. 14. • Заняття проходять у сучасних компютерних лабораторіях;• Викладання дисциплін економічного та екскурсійно- туристичного спрямування;• Вивчення різних іноземних мов за індивідуальним Аспірантка кафедри на вибором студента; фестивалі у Сербії • Цікаві практики, у тому числі закордонні; • Стажування на підприємствах; • Участь студентів у конференціях, конкурсах, соціальних та волонтерських Студентка кафедри на Кіпрі програмах.
 15. 15. Соціально-економічна практика 1курсу Диканівські Підприємство очисні споруди “Пірана” Депо метрополітенуХлібзавод “Куліничі” Авіаційний завод
 16. 16. Навчальна професійно-Навчальна професійно-орієнтована практика студентів 2 курсуорієнтована практика 2 курсу
 17. 17. Комплексна навчально-дослідна географічна експедиція на 3 курсіБогодухівський район Чугуївський район Печенізький район Валківський район Золочівський район
 18. 18. Виробнича практика 5 курсу Київ Суми Ужгород
 19. 19. ЗАКОРДОННІ ПРАКТИКИСОЦІО-ЕКОНОМ-ГЕОГРАФІВ:- Туреччина;- Білорусь;- Росія;- Румунія. Білорусь Туреччина Румунія Росія Компанія “Tez Tour”
 20. 20. НАУКОВА РОБОТА : • Дві міжнародні конференції; • Студентський дискусійний клуб; • Конкурси наукових робіт; • Участь у конференціях, що проводяться у різних містах України та Бєлгороді, Москві, Санкт- Петербурзі тощо; • Видання наукового журналу “Часопис”. Студентка наАспірант на конференції конференції у Санкт-Петербурзі у Москві
 21. 21. У 2013 році кафедра увійшла до Міжнародноїасоціації регіональних досліджень 21
 22. 22. Науково-дослідні теми кафедри22  «Соціально-географічні основи стійкого розвитку регіону»  «Суспільно-географічні особливості транскордонного співробітництва прикордонних районів Харківської області в умовах стійкого розвитку єврорегіону «Слобожанщина»  «Суспільно-географічні особливості техногенної безпеки життєдіяльності населення Харківського регіону в умовах стійкого розвитку»
 23. 23. Конференції, що проводяться кафедрою23 Восени на кафедрі проводиться науково- практична конференція з міжнародною участю «Регіон: стратегія оптимального розвитку». Весною ми запрошуємо на конференцію «Регіон: суспільно- географічні аспекти» молодих учених, студентів та аспірантів. http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua
 24. 24. Кафедра соціально- економічної географії і24 регіонознавства Пленарне засідання конференції «Регіон: суспільно-географічні аспекти»
 25. 25. Часопис соціально-економічної географіїзаснований у 2005 р.,висвітлює сучасніпроблеми суспільства,що вирішуютьсяекономічною тасоціальною географією,відображає результатиновітніх досліджень уцій галузі. В журналірозкриваються питаннятеорії та практичногозастосування суспільно-географічнихдосліджень в регіонахУкраїни та у світі.Журнал виходить двічіна рік, має статусфахового видання. 25
 26. 26. Підготовка наукових кадрів26  На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів за спеціальністю 11.00.02 - «економічна та соціальна географія».  При кафедрі діє докторантура за спеціальністю «Економічна та соціальна географія», що завершило створення повного циклу підготовки фахівців із суспільної географії від бакалавра до науковця найвищої кваліфікації – доктора наук.
 27. 27. Захисти дисертацій27 У 2009 р. в університеті відкрито спеціалізовану вчену раду К 64.051.23 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.
 28. 28. Спеціалізована вчена рада К.64.051.23 за спеціальністю 11.00.02 –«економічна та соціальна географія» пройшла перереєстрацію у 2012 р.та термін її дії продовжено до 2015 р.Регіони України, зяких кафедразалучає дляпідготовкидокторантів,аспірантів таздобувачів•Полтавська область;•Сумська область;•Луганська область;•Херсонська область;•Дніпропетровськаобласть;•Донецька область;•Волинська область. 28
 29. 29. Кафедра соціально-економічної29 географії і регіонознавства  Сучасні суспільно-географічні дослідження на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства проводяться в контексті стратегії стійкого розвитку.  У більшості дисертаційних досліджень аспірантів та здобувачів кафедри піднімаються проблеми функціонування регіональних соціогеосистем.
 30. 30. Кафедра соціально-економічної30 географії і регіонознавства За період з 2007 по 2012 роки аспірантами та здобувачами кафедри було захищено 16 кандидатських дисертацій.
 31. 31. Перспективні напрями суспільно-географічних досліджень31 у Харківському регіоні просторові аспекти соціальної безпеки; територіальна організація транспортного комплексу; суспільно-географічні дослідження наукового комплексу; територіальні особливості інноваційно- інвестиційної діяльності; позиціонування України у глобальному геоекономічному просторі.
 32. 32. Кафедра соціально-економічної32 географії і регіонознавства Умовами для вступу на навчання є наявність високих результатів ЗНО з української мови та літератури; географії; математики або історії України. http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua
 33. 33. Кафедра соціально-економічної33 географії і регіонознавства  Ми будемо раді Вас бачити за адресою: 61022-Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 3-62,  Відповімо на Ваші питання за телефоном: (057)707-52-74  Наші контакти в електронній мережі: сайт: http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua е-mail: ggfekonom@yandex.ru http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua

×