Ingar Walder

415 views

Published on

Standarder og veiledere for karakterisering av mineralavfall

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
415
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ingar Walder

 1. 1. Ingar WalderKjeøy Research & Education Center geoforskning.no seminar, 25 april
 2. 2. Kjeøy Research & Education Center Research (600 m2 Research Lab)  Mining Environmental Issues  Mineral Processing Education  Workshops / Conferences  Short Courses (for the industry and Master-PhD students)  In-House training Consulting services (Norge, Sverige, Bolivia, USA, Ecuador, EU, Greenland, Germany)  Expert reviews (Titania, LKAB, EU-CEN)  Waste material characterization – Kinetic testing, mineralogy etc  Regulatory framework/Guideline development Students Support  Current: 1 Master (Sulitjelma-Røros), 1 PhD (Bolivia-Hungary)  New: 2 PhD (San Cristobal Mine, Bolivia; Råna Nickel-Olivine)
 3. 3. Aznacollar, Spain, 1998Innledning Baia Mare, Romania, 2000 Kjeøy Research & Education Center
 4. 4. Innledning Gruveavfalls direktivet Kommisjons- beslutninger (3) Veiledninger og EU- Standarder (5) Kjeøy Research & Education Center
 5. 5. Gruveavfallsdirektivet Utvikle standarder for syre-base analyser (ABA) Utvikle standarder for kinetiske tester Hovedkrav om avfallskarakterisering To type fasiliteter (anleggninger) Kun avfall (gråberg, [sand-]avgang, ikkemineralisert overdekke) ikke avrenning fra gruver Avfall fra metallgruver, sand og grus, industrimineraler, kull, on-shoreolje-gass, kalkstenetc) Kjeøy Research & Education Center
 6. 6. Kommisjonsbeslutninger Avfalls- fasilitet Karakterisering Inert avfall Kjeøy Research & Education Center
 7. 7. Utvikling avVeiledere og EU-standarder CEN TC292 / WG 8 Vurderer hva som er nødvendig av standarder og veiledere for avfall fra mineralindustrien Utarbeider forslag til standarder og veiledere på oppdrag for EU-kommisjonen WG 8 arbeider med  En standard (EN 15875, godkjent, publisert)  En veileder (teknisk spesifikasjon, godkjent under publ.)  Tre veiledere(tekniske rapporter, under godkjenning) Kjeøy Research & Education Center
 8. 8. ABA standard - EN 15875 Videreutvikling av modifisert Sobek (Lawrence and Wang, 1997) Syredannende potensialet og syrenøytraliserende potensialet Kan bruke total svovel eller svovel spesifisering Resultatet brukes bl.a. til  Vurdering av Inert avfall  Generall karakterisering  Vurdering for behov for kinetiske tester Kjeøy Research & Education Center
 9. 9. Generellveiledning forkarakteriseringavMineralavfall Hensikten er å gi veiledning og anbefalinger i bruk av metoder for karakterisering av mineralavfall Både geotekniske og geokjemiske metoder Spesifisering av EU-kommisjonsbesluting om mineralavfallskarakterisering Lete,- produksjons, og -avsluttingsfasen (inkl stengte gruver) Utvikle avfallshåndteringsplanPROBLEMSTILLING RUNDT FJORDDEPONERING ER IKKE BEHANDLET SPESIFIKT Kjeøy Research & Education Center
 10. 10. Prosessen3. Prinsipper og prosesser4. Avfalllskategorier og potensiell miljøpåvirkning5. Bakgrunnsinformasjon6. Karakteriseringsredskap7. Evaluering og tolkning8. Dokumentering og rapportering
 11. 11. Prosessen
 12. 12. Veileder for Prøvetagningsplan Veileder for å lage en prøvetagningsplan Bygger på EN14899, avfallskarakterisering Store forskjeller mellom mineralavfall og annet avfall ”Basic, verification, compliance” karakterisering
 13. 13. Veileder for Prøvetagningsplan• Hensikt (med prøvetagningen)• Beskriver elementene i en Prøvetagningsplan• Hvordan håndtering av prøver i felt• Dokumentasjon Annexer• Eksemplerpåprøvetagningsplaner • Letefasen (kalkstenogdagbruddkobbermalm) • Produksjonsfasen(aktiv gråberg sandmagasin anlegning) Kjeøy Research & Education Center
 14. 14. Veileder Kinetisk Testing  Hensikt – beskrive hvordan kinetiske tester kan settes opp, problemstillinger – gi fleksibilitet  Langtidstesting av sulfidoksidering og-nøytraliserings- reaksjoner dvs mineralreaksjonshastigheter og kan brukes ved mulig saltvannsdeponering  For avfall hvor ABA test gir usikkert resultat om avfallet vil gå surt eller ikke (NP:AP<3) NPKjeøy Research & Education Center
 15. 15. Kinetisk test - problemstillinger Partikkelstørrelse Oksygentilgjengelighet (hvis oksiderende mineraler) Temperatur Salinitet(Norsk Veileder) Sekundær mineralfelling/utlaking Luftgjennomstrømning (ikke relevant ved SSTD) Vannstrøm/vanngjennomstrøm. (Norsk Veileder) Reaksjons- og utlakningshastigheter Kjemikalier(Norsk Veileder) Kjeøy Research & Education Center
 16. 16. Veileder Kinetisk Testing Kjeøy Research & Education Center
 17. 17. Veileder Kinetisk Testing Humiditycell Kolonner Feltskala Fullskala Gråberg/sandmagasin/deponerin g Felt skala?
 18. 18. Veileder for vurdering avsaltvannsdeponering Hensikten er å beskrive metoder for karakterisering av mineralavfall og forholdenehvor avfallet potensielt skal deponeres i saltvann Geokjemisk og geoteknisk karakterisering av avgang (inkludert utlekkingspotensialet og kjemikalier) Karakterisering av strømningsforhold,vannkvalitet etc. Karakterisering av marine organismer og bunnforhold Tolkninger (m. modellering) av data (deponeringssystem, langtidsvirkning etc.) Kjeøy Research & Education Center
 19. 19. Konklusjon Ny ABA test (EN15875) (EN) Generell Veileder for karakterisering (TR) Veileder for prøvetagningsplan (TR) Veileder for kinetiske tester (TR) Norsk Veileder for karakterisering ved potensiell saltvannsdeponering (TR?)Kurs og Workshophøsten 2012 se www.krec.no1. Bruk av veiledere 2. Karakterisering (med PADRE)3. Geokjemisk prospektering
 20. 20. Takk for oppmerksomheten ifwalder@kjeoy.no VELKOMMEN TILKJEØY RESEARCH & EDUCATION CENTER www.krec.no

×